Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
20. 9. 2019 13:49:40 - 13:50:50 49. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1634 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesár, Juraj (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
121.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informácie k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
25. 6. 2019 18:22:05 - 18:23:21 46. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1537 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesár, Juraj (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
232.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
24. 6. 2019 17:38:29 - 17:39:44 46. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1542 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesár, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019.
Vážená pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
24. 6. 2019 10:30:22 - 10:31:39 46. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1342 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesár, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministra financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení pre mňa ako spravodajcu vyplývajúce z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do septembra 2019.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, ďakujem. Otvorte, prosím, rozpravu.
16. 5. 2019 16:39:12 - 16:40:35 45. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1449 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesár, Juraj (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
117.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní po prerokovaní návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
16. 5. 2019 16:35:36 - 16:36:48 45. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1449 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesár, Juraj (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
113.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informácie k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní, od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
1. 2. 2019 10:09:56 - 10:11:09 40. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1266 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesár, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministra financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a výbor národnej republiky..., Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. marca 2019 a gestorský výboru do 25. marca 2019.
Ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
5. 12. 2018 12:22:09 - 12:23:25 38. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1225 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesár, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
85.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 25. januára 2019 a gestorský výbor do 29. januára 2019.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
29. 11. 2018 17:04:04 - 17:04:14 38 schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesár, Juraj (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Ďakujem. Chcel by som opraviť hlasovanie č. 37, hlasoval som za, zariadenie ma vykázalo proti.
20. 9. 2018 14:54:58 - 14:55:14 34. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludni Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesár, Juraj (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
39.
Ďakujem, pán minister, a som rád, že máte taký istý názor na tie práce, ktoré sa vykonávajú, že firmy dodávateľské to dokončujú až do posledného dňa odovzdávky. Ďakujem.
21. 6. 2018 14:33:58 - 14:34:30 33. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludni Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesár, Juraj (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
23.
Ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúcu odpoveď, ale chcem sa spýtať, keď bude uložená, viem, že mi nebudete môcť vy odpovedať, ale aby ste to interpretovali pani ministerke, keď bude uložená finančná pokuta, ako ste vraveli, do nejakej výšky 100-tisíc a keď aj naďalej napriek tomu dotyčný sklad alebo prebaľovňa bude to naďalej robiť, že to bude prebaľovať, tie ovocia, čo bude ďalšie, ďalšia sankcia?
21. 6. 2018 14:27:56 - 14:28:10 33. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludni Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesár, Juraj (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a chcem sa vás spýtať, aký postup bude zvolený, aby sme získali tie práva na odvysielanie? Či sa dá s tým niečo robiť.
18. 6. 2018 16:44:24 - 16:45:41 33. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1035 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesár, Juraj (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je aj zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018.
Ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
29. 5. 2018 10:59:51 - 11:00:08 31. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesár, Juraj (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Ďakujem kolegom a takisto apelujem na poslancov, ktorí sú kresťania, aby sa preukázali, aby neboli kresťania len v nedeľu od 9.00 hod. do 12.00 hod.
Ďakujem.
29. 5. 2018 10:43:26 - 10:56:14 31. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesár, Juraj (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, život sa začína počatím, biblická vierouka je náuka o živote, a nie o smrti. Je o záchrane každého, koho je možné zachrániť. Ježiš sám je nazývaný cestou, pravdou a životom a zomrel práve preto, aby iní ľudia mohli žiť. Biblia nás vyzýva, aby sme sa aj my postavili na stranu bezbranných a tých, ktorým sa ubližuje. Súčasná legislatíva umožňuje, aby sa človek správal v tejto oblasti úplne nezodpovedne a je potrebné ju zmeniť. Americký filozof Patrick Lee uvádza proti obhajovaniu morálnosti potratov nasledovné argumenty:
1. Úmyselné zabitie nevinnej osoby, je vždy morálne zlé.
2. Potrat je úmyselné zabitie nevinnej osoby.
3. Potrat je vždy preto morálne zlý.
Interrupcia je zámerným ukončením tehotenstva v ktoromkoľvek štádiu od počatia po narodenie, ktorého následkom je smrť zárodku, resp. plodu. Interrupcie sú rozporuplnou témou, eticky rozdeľujúcou ľudí na dva tábory. Rozpory vyvoláva otázka, či je zámerné ukončenie tehotenstva, ktoré by inak skončilo pôrodom, morálne prípustné, a ak, tak za akých okolností. K umelému odstráneniu plodu z tela matky sa rad historicky známych spoločností staval negatívne a v krajinách so silným katolíckym vplyvom túto činnosť prísne trestali.
Umelé odstránenie plodu z matky, z tela matky je záležitosť veľmi problematická z mnohých hľadísk - zdravotných, psychických, etických. Historicky je predmetom mnohých sporov aj legislatívnych a v mnohých štátoch bolo stále a je protiprávne. Až do prvej svetovej vojny právne poriadky, väčšina krajín potraty zakazovala. Právny štát, ktorý uzákonil umelé prerušenie tehotenstva na žiadosť ženy, bol Sovietsky zväz 18. novembra v roku 1920. Od polovice 50. rokov minulého storočia bol zákon o umelom prerušení tehotenstva na žiadosť ženy zavedený vo väčšine bývalých socialistických krajín s výnimkou Nemeckej demokratickej republiky, tu nadobudol platnosť až v roku 1965. A ešte Albánska. V Anglicku a vo Francúzsku sa to stalo až v 70. rokoch. U nás v bývalom Československu uviedli potratový zákon do praxe v roku 1957. Jeho vykonávacie predpisy však podmienky na vykonanie potratu rôznymi úpravami obmedzovali.
Od roku 1987 začal platiť zákon, ktorým sa zrušili potratové komisie a rozhodovanie o počte a čase nenarodených detí sa ponechalo na matku. Zároveň sa zaviedla nová technika vykonávania potratov, tzv. miniinterrupcie. V mnohých krajinách sveta je interrupcia ilegálna alebo veľmi problematická a žena musí pre súhlas s výkonom absolvovať schvaľovanie komisiou. Napríklad veľa žien z Poľska dnes podstupuje potraty na klinikách v Českej republike. Aj ženy z Írska cestujú z toho istého dôvodu do Anglicka. Interrupcia je veľmi citlivá téma, s ktorou sa potýkajú ženy nielen na Slovensku, ale po celom svete. Zlá finančná situácia, nízky vek ženy, nevyspelosť partnerov, tlak zo strany okolia, kariéra, zdravotné problémy, násilné trestné činy, to sú najčastejšie dôvody pre dobrovoľné prerušenie tehotenstva.
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko predkladá zákon, ktorým chce zakázať potraty na vyžiadanie. Absolútny zákaz potratu by mal byť obmedzený v troch prípadoch - ohrozenie života matky bez časového obmedzenia s jej súhlasom, počatie v dôsledku z trestného činu znásilnenia do 12. týždňa alebo tzv. eugenický potrat, čo je nárok na potratenie nenarodeného dieťaťa s genetickou poruchou, do 24. týždňa. Životných princípov nie je až tak veľa, pre kresťana sú zhrnuté v Desatore. Preto chrániť ľudský život je preň základný princíp. Ak berieme svoje kresťanstvo zodpovedne, v tejto veci nemá priestor na uhnutie a na kompromis.
Tento postoj podporuje aj stanovisko cirkvi. Napriek tomu, že ani Starý, ani Nový zákon sa o vyvolanom prerušení tehotenstva nezmierňuje ani ho konkrétne nezakazuje. Cirkev vystupuje proti interrupciám veľmi rozhodne. Stanovisko súčasnej rímskokatolíckej cirkvi je najucelenejšie formulované v Deklarácii k vyvolanému potratu z roku 1974. Vyhlásenie si okrem iného všíma paradox, že tí istí ľudia, liberáli protestujú proti trestu smrti a vojnám a súčasne obhajujú interrupcie. Interrupcie, ako aj antikoncepciu a umelé oplodnenie odsudzoval so všetkou rozhodnosťou aj pápež Ján Pavol II., najkompletnejšie v encyklike o hodnote a neporušiteľnosti ľudského života Evangelium vitae. Dokument opäť zdôrazňuje, že interrupcie priamo porušujú právo na Božie prikázanie - nezabiješ.
Rád by som citoval pasáže z encykliky života pápeža Jána Pavla II., ktoré sa týkajú postoja kresťanských politikov k právnej ochrane života.
Čl. 90
- Politici ako povolaní do služieb človeku zo spoločnému dobrému, zo spoločnému dobrému majú povinnosť odvážne sa vyslovovať za život najmä vo sfére právnych nariadení.
2. V demokratickom systéme, kde sa zákony a rozhodnutia tvoria na základe súhlasu mnohých občanov, vo vedomí osôb, ktoré sú vykonávateľmi moci, môže byť oslabený pocit osobnej zodpovednosti. Nikto sa jej však nemôže zbaviť, najmä keď zastáva funkciu v oblasti zákonodarstva alebo správy.
3. I keď právo nie je jedným nástrojom obrany ľudského života, zohráva veľmi dôležitú, niekedy rozhodujúcu úlohu v procese vytvárania určitého zmýšľania a určitých mravov.
Čl. 73
Ak nie je možné odmietnuť alebo úplne zrušiť zákon o umelom potrate, člen parlamentu, ktorého osobný absolútny nesúhlas s potratom je jasný a všetkým známy, konal by správne, keby podporil návrh, ktorých cieľom je obmedzenie škodlivosti takého zákona a umenšenie jeho negatívnych dôsledkov na poli kultúry a verejnej nemravnosti. Keď takto koná, robí správny a dovolený pokus obmedziť jeho škodlivé aspekty. Problém potratu je však oveľa komplikovanejší ako len to, či ide o hriech. Potrat predsa nie je vôbec dobrý ani pre matku, ženu, ktorá ho rozhodne, ktorá sa ho rozhodne podstúpiť. Veľa z nich toto svoje rozhodnutie spätne ľutuje, smútia, majú depresie, samovražedné sklony, narušený vzťah k deťom, k mužom, strácajú úctu samé k sebe. To sú vážne veci. Nie každá matka, ktorá bola na umelom potrate, musí mať takýto ťažký osud. Ale som si istý, že ich je veľa a že mnohé z nich toto svoje trápenie dusia vo svojom vnútri. Boja sa, že by boli nepochopené, veď šli na potrat dobrovoľne, tak čo sa teraz sťažujú.
Takáto izolácia ich trápenie ešte viac zosilňuje. Niekto by možno zastával postoj, nech je potrat legálny aspoň v prípade znásilnenia, ťažkej situácie, alebo keď ide o mladú mamičku. Je v tom niečo nepochopiteľné. Veď kto by nechcel takejto zranenej matke pomôcť, ale potrat nie je v tomto prípade dobré riešenie, práve naopak. Ak si matka uvedomuje hodnotu svojho dieťaťa a nechá sa do potratu dotlačiť okolnosťami, partnerom alebo rodičmi, práve u takejto matky je riziko psychických následkov potratu vyššie. Chápem, že pre niektoré ženy je ťažké prijať rolu matky. Musia zabiť kus seba, to, kým sú, to, kým chcú byť, ale ak sú tehotné, už sú mamy. Už to nikdy nebude inak bez ohľadu na to, čo urobia. Naša spoločnosť a kultúra by mala pomôcť prijať tento fakt, lebo ony si to s veľkou pravdepodobnosťou raz uvedomia, len to bolí, ak je to príliš neskoro. Interrupcie je problemat-, interrupcia je problematická nielen z psychického hľadiska a morálnej roviny, mnoho žien sa po prekonanom potrate trápi výčitkami svedomia, sužujú ich pocity straty, smútku. Morálne hodnoty sú pre každého z nás iné a psychické následky sa teda líšia najmä podľa toho, aké hodnoty vyznávame.
Interrupcia prináša aj mnoho zdravotných rizík, hoci medicína je v súčasnosti na veľmi vysokej úrovni, nejaký podob-, nejaký podobný výkon na ľudskom tele sa nezaobíde bez určitých rizík. Stále sa, bohužiaľ, vyskytujú prípady, keď sa žena po interrupcii mala pro-, keď žena po interrupcii mala problém otehotnieť alebo tehotenstvo udržať.
K podpore zákona o ochrane života vyzývajú poslancov tiež slovenskí proliferi. Plná zákonná ochrana nenarodeného dieťaťa ako jedinečnej ľudskej osoby je naším politickým i občianskym dlhom, morálnou povinnosťou a najváženejšou úlohou, uvádzajú proliferi vo svojej výzve, ktorú posielajú členom zákonodárneho zboru. Preto vítame a podporujeme každý rozumný krok k zákonnej ochrane nenarodeného dieťaťa bez ohľadu na politickú príslušnosť predkladateľov či podporovateľov. Každý legitímne zvolený politik má právo na povinnosť navrhovať, podporovať a schvaľovať také zákony, ktoré chránia život a dôstojnosť človeka. Ochrana, ba už aj pokus o ochranu života nevinného človeka, sú správne, bez ohľadu na to, kto ich realizuje. Ak ich treba podporovať, tak ich treba podporovať, píšu signatári. Výzvu podpísali známi slovenskí proliferi: Marek Michalčík, Kanet, Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Anton Chromík, Aliancia za rodinu, Tomáš Kováčik, Asociácia za život a rodinu, Jana Tutková, Centrum pre bioetickú reformu, Andrej Ungvarský, Projekt 9 mesiacov za život, Dušan Škrula, Aliancia za život, Jozef Mikloško, Úsmev ako dar, Vladimír Krčméry, Vysoká škola zdravotnícka a sociálnej práce sv. Alžbety, a Juraj Šúst, Bratislava za život, prolife projekt Spoločenstva Ladislava Hanusa.
Bolo tu už viackrát povedané ohľadom, ako ten život vzniká v lone matky, ako sa spojí spermia a vajíčko, ako potom ten človiečik rastie, ako mu rastú a vyvíjajú sa orgány, ako ide, ako rastie ten nervový systém, aké má už genetické kódy od matky a od otca. A matka, ktorá sa rozhodne ukončiť ten život, lebo nevie, či sa oňho postará, alebo takéto veci, nikdy v tom nie je sama, stále sú v tom dvaja, stále je aj tam ten otec, ten partner, ktorý má tiež niečo do toho čo povedať. Stále je voľba výberu, nakoľko nemusí ísť hneď na potrat, môže sa poradiť s partnerom, ako som už povedal, so známymi, s doktorom, aké riziká sú, čo ako. Veľa žien, ktoré boli v mladosti, mali zhýralý život, chodili na výškrab dvakrát-trikrát, potom dospeli v roku nejakých 30, 31, mali už problém udržať ten plod v sebe v lone matky a už nevedia sa s tým zmieriť, lebo im doktor povie, je nám ľúto, ale už nebudete mať môcť deti.
Stále je šanca, máme tu šancu na adopciu, máme tu šancu dieťa dať do centra záchrany, ktoré keď sa rozhodne, že ho tam vloží, tak potom do 30 alebo do 60 dní môže ho, spätne sa oňho priznať a po určitých úkonoch a procesoch jej bude odovzdaných naspäť.
Ďakujem.
29. 5. 2018 10:33:01 - 10:33:30 31. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesár, Juraj (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem. Natália, opísala si argumenty, ktoré nemôžu žiadneho poslanca, poslankyňu nechať ľahostajnými. Bolo tu opísané počatie dieťaťa, ako sa vyvíja, a všetko s tým súvisiace, ale bol tu opísaný aj potrat nenarodeného dieťaťa, ako prebieha, ako sa trhá, aby sa vybralo z lona matky. Tak ak to nepohne so svedomím poslancov a poslankýň, tak už neviem, čo by ich presvedčilo. Jedine prosiť Pána Boha, aby im osvietil myseľ.
29. 5. 2018 9:49:29 - 9:49:58 31. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesár, Juraj (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem. Stanko, dobre si povedal, že sa tí, ktorí by to aj schválili a sami povedia, že je to dobré, ale neschválim to, lebo Kotleba. Čo robili iné strany preto, aby to predložili? My nemáme problém podporiť zákon aj iných strán, iných poslancov. Ak je dobrý, my nerobíme rozdiel, že kto to predkladá. Ak je prospešný pre ľudí, tak zahlasujeme za.
28. 5. 2018 17:08:08 - 17:08:51 31. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesár, Juraj (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
228.
Janka, ďakujem ti. Bolo to veľmi dobré, ako si to opísala, ten vývoj dieťaťa, ako sa vyvíjajú orgány a všetko s tým súvisiace, kedy čo ako robí v ktorom týždni, ako si cmúľa palec, ako klipká očami a takto, ale tak isto si pekne aj opísala; pekne, to sa nedá povedať, že je to pekne; opísala, ako sa robí ten potrat, ako trhajú to telíčko malé a tieto veci. Tak dúfam, že to počujú aj ostatní poslanci a po tomto zmenia názor. A necháme sa prekvapiť, ako budú hlasovať aj poslanci, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu, lebo to, čo dnes zaznelo, ich nemôže nechať ľahostajnými.
25. 5. 2018 12:09:14 - 12:10:28 31. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 921 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesár, Juraj (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
103.
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu zákona je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážená pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
17. 5. 2017 18:00:47 - 18:01:34 17. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 535 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kolesár, Juraj (ĽS Naše Slovensko) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
116.
Janko, ešte by si mohol doplniť, že už konečne aby sme pochopili všetkých, že televízne stanice sú tu ako huby po daždi, všetky sú tu na biznis. Teda televízia tu nie je na to, aby pozerali sme relácie a súťaže, ale sú tu na to, aby sa vysielali reklamy. To ostatné, kúsky filmu či vedomostné súťaže tam sú len preto, aby medzitým boli reklamy. Kto toto nepochopí, tak stále bude nadávať, koľko je tam reklám. A kto to pochopí, tak vydrží bez televízie.
A úplne na záver, príjem z reklám za rok 2015 podľa TNS je 935 miliónov eur.

Deň v parlamente

<- ->