Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 2. 2020 14:04:39 - 14:06:17 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem pekne. Kolegovia, kolegyne, vážený pán predsedajúci, takže dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov o tomto zákone.
Národná rada Slovenskej republiky pridelila predmetný návrh zákona týmto výborom: ústavnoprávnemu, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci a za gestorský výbor určila výbor pre sociálne veci.
Predmetný vládny návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Výbor pre financie a rozpočet o predmetnom návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Ďalej. Z uznesení výborov pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva 11 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 11 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 228 z 25. februára 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
25. 2. 2020 10:48:41 - 10:48:48 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1837 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ja sa rovnako ako minister prihováram a hlasovanie oznamujem, že bude o 11.00 hod. Ešte raz, o 11.00 hod. hlasovanie.
25. 2. 2020 10:27:09 - 10:28:16 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1837 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Vážený pán predseda, k vládnemu návrhu. Vážený pán predseda, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1837. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1957 z 12. februára 2020 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď vrátane gestorského výboru.
Pán predseda, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
20. 2. 2020 16:05:16 - 16:06:39 58. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Pán kolega, musím vám vrátiť lichôtky. Takže dovoľte, aby som vás oslovil, vážený pán tieňový minister financií, vážený pán možno reálny minister financií, budúci, vážený pán možno reálny premiér, keďže som čítal nejaké médiá. Áno, s Jánom Richterom vedieme svätý boj, to máte pravdu, a nielen teraz pred voľbami, ale aj počas celého volebného obdobia, a teraz vedieme ten svätý boj za trináste dôchodky a za dvojnásobné detské prídavky a budeme v tom určite veľmi radi pokračovať. Nie, nie, nie, žiadne odrobinky sme doteraz ľuďom nedávali, pán budúci možno premiér, budúci minister financií. Vy považujete za odrobinku materskú dovolenku na úrovni čistej mzdy? Alebo rodičovský príspevok na úrovni 370 eur? To isté by som mohol hovoriť pri dôchodcoch. Takže my nie sme žiadni odrobinkári. No a pevne verím, že hnutie OĽANO, vaše hnutie podporí napokon v hlasovaní aj tieto ďalšie dve dobré sociálne opatrenia, pretože doteraz podľa štatistík hnutia OĽANO podporilo počas volebného obdobia 57 percent našich opatrení, takže asi také zlé neboli.
Ďakujem pekne.
20. 2. 2020 11:29:47 - 11:30:33 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Pani poslankyňa, ja som reagovať nechcel, lebo ja na vás reagovať jednoducho nemôžem, niet veľmi na čo, pri všetkej úcte k vám. A najmä kvôli vulgárnemu štýlu politiky, ktorý robíte. Ale presne ste predviedli v priamom prenose, ako sa vy opozičníci chováte. Vy začnete akože čítať kauzy SMER - SD a čítate tu pol hodiny roky 2010 a 2011 (povedané so smiechom), teda v čase, keď vládla vláda Iveta, Ivety Radičovej, ktorej súčasťou bolo, bola aj vaša strana. To je proste niečo neuveriteľné. Takto si sama streliť do kolena, to dokážete len vy. Je to smiešne, je to trápne a len to potvrdzuje, akým zdrapom papiera tu argumentujete.
Ďakujem.
20. 2. 2020 11:01:19 - 11:03:13 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Pán Kollár, ja viem, prečo ste taký nervózny. Ja presne viem (reakcia z pléna), prečo ste nervózny, pán Kollár. Nebojte sa, ja vám rovnakou kartou vracať nebudem.
Vy ste nervózny preto, lebo schôdza sa otvorila napriek tomu, že vy ste hlasovali proti, pán Kollár. A toto vám nikto teraz nemôže, samozrejme, zabudnúť. Vy ste boli presvedčený, že tá schôdza sa neotvorí a nebude ten 13. dôchodok, pán Kollár. A teraz pokrytecky tu vykrikujete. Vy ste boli proti 13. dôchodku tým, že ste nepodporili otvorenie schôdze! Hanba vám, pán Kollár! Hanba vám. A teraz tu kričíte a penu máte pri ústach. Dôchodcovia dobre vedia, čo sme pre nich urobili. Choďte do Jednoty dôchodcov, na akúkoľvek krajskú organizáciu. Raz tam prišla vaša kolegyňa do jednej krajskej organizácie, ju poslali von. Vyhodili ju odtiaľ! Vyhodili. My sme pre dôchodcov urobili, môžete sa smiať priblblo, koľko chcete, urobili sme toľko pre nich ako nikto iný. A aj ten vianočný príspevok sme dali, aj sme ho zdvojnásobili. A teraz ideme do 13. dôchodku. Ja vám ďakujem, že budete hlasovať. Ja vám ďakujem, že budete hlasovať.
Viete, keď už tu hovoríte o nejakých kriminálnych živloch, ja taký nebudem. Nevrátim, nevrá..., nebudem osobný, ale mnohí ľudia vedia, čo ste vy zač, akú máte minulosť, pán Kollár. A toto, čo ste tu predviedli, bolo absolútne nedôstojné. Ja sa do takýchto hier zapájať nebudem. Dôchodcovia tak ako vždy sa na nás mohli spoľahnúť, sa spoľahnú aj teraz. Hlasujte, ďakujem pekne. Viem, že máte ťažko na srdci, že ste nepodporili otvorenie schôdze, pretože ak by sa schôdzu nepodarilo otvoriť, 13. dôchodok by nebol.
Môžte teraz sa hádzať aj o zem, môžte tu kričať, ale neprekričíte, neprekričíte to, že vy ste sa spriahli s opozíciou proti 13. dôchodku, pán Kollár. Ja hovorím, osobný nebudem, ale to, čo ste predviedli, to je, to je niečo neskutočné.
20. 2. 2020 10:40:52 - 10:42:52 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Pán Matovič, povedali ste, že táto, chcete, aby táto rozprava bola súboj argumentov, faktov, pravdivých tvrdení bez klamstiev, vy sám ste vo svojom vystúpení už uviedli niekoľko klamstiev a zavádzaní a chcem vysloviť presvedčenie, že po faktických poznámkach na tejto schôdzi už nebudete tak, ako je to vaším zvykom, už ste si povedali svoju reč, naložili všetkým a určite nebudete pri racionálnej diskusii o týchto opatreniach.
Klamali ste vo viacerých veciach, resp. nechcete prijať zodpovednosť za niektoré z nich, tvrdíte, že teda SMER sa vraj vykašľal na starodôchodcov, tak chcem vám pripomenúť, pán Matovič, že starodôchodcov a novodôchodcov vyrobil pán Kaník, ktorému asistoval pán Beblavý, teda ľudia, s ktorými ste vy vládli počas vlády Ivety Radičovej a s ktorými chcete vládnuť aj teraz. Prečo ste počas dvoch rokov, keď ste boli v koalícii, nič vy so starodôchodcami neurobili, neurobili ste vôbec nič, pán Matovič, kdežto my sme v tomto volebnom období túto vec vyriešili. 117-tisíc ľudí, 50 mil. im išlo, takže buďte, prosím vás, spravodlivý, tárate tu niečo o tom, že pán Richter má mať dôchodok 1 500 eur, pritom je úplne evidentné, že 13. dôchodok má byť 460 eur pre každého, lebo tu kombinujeme zásluhovosť aj solidaritu. Buďme, prosím vás, aspoň trochu, trochu vecní, ak to môžete, ak už teda máte takéto premiérske vyjadrenia.
Ďalej Gorila, že Fico niečo dohadoval v byte, nejakých 400 mil. eur. To ste kde na to, prosím vás, prišli, vy ste s tými gorilami proste vládli vo vláde, vtedy ste tiež nič nehovorili, boli ste ticho, až keď ten spis vyšiel von.
A teraz vecne. Jedna otázka mi chýba, resp. jedna odpoveď. Ak môžete, keď budete mi nadávať, že čo vy robíte, odpovedzte mi. Podporíte alebo nepodporíte 13. dôchodok a detský prídavok?
Ďakujem za odpoveď už teraz.
20. 2. 2020 10:06:10 - 10:06:26 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Takže keď mi už tak pani Cigániková do toho vstúpila, musím povedať, pán Dostál, najprv reakciu na vás, mňa nikto pri faktickej poznámke pani Cigánikovej nemôže vyrušiť, lebo ja ju nepočúvam, kým nezmení svoj vulgárny jazyk a tón, nemá zmysel to počúvať.
Vy traja, páni, ste hovorili, že som v niečom klamal a tak ďalej, ja to nemám rád, ja mám rád faktickú diskusiu. Ja som len povedal to, že sme našli dôvody na skrátené legislatívne konanie, áno, toto je môj presný výrok, a že ľudí, verejnosť veľmi nezaujíma, či skrátené, či také, či onaké, to bolo všetko.
Pán Viskupič, ja som povedal, že možno bude neskôr vyrovnaný rozpočet, o dva, o tri roky, nikoho to nezabije, to som povedal, takže, prosím vás, nepoužívajte slovo klamať a niečo podobné.
Pani Zimenová, viete čo, stále tá právna zodpovednosť alebo trestnoprávna zodpovednosť, o ktorej hovoríte, to sú také vyjadrenia zo stredoveku doslova. (Reakcia z pléna.) Vám, pani Zim... Zimanová? (Reakcia z pléna.) Prepáčte, Zemanová, ja sa ospravedlňujem, ospravedlňujem sa, naozaj prepáčte, 150 poslancov je.
Čiže to je také, to sú fakt už stredoveké vyjadrenie, žiadna a trestnoprávna zodpovednosť a niečo podobné. A naozaj si odpustite zdochýnajúceho koňa, lebo pri preferenciách SaS-ky je to naozaj smiešne.
Pani Blahová a pán Galko, čo povedať? No, čo povedať? Ja, pán Galko, som vás niekedy vnímal ako súpera – aj vás, pani Blahová – teraz mi je vás v podstate ľúto. Tak nechám to bez reakcie. A v princípe už aj ten váš návrh trinásteho a štrnásteho dôchodku len svedčí, v akom zúfalom stave ste, ale do toho ste sa dostali sami, je to váš problém a neuveríte, ja vám poviem, že ďakujem, že ste pomohli otvoriť tú schôdzu, lebo dúfam, že budeme vďaka – aj vďaka vám, na záver vášho pôsobenia v politike vám chcem poďakovať, vďaka vám sa tiež podarí schváliť tieto opatrenia, žiadne bilbordy sme nemali pripravené, my sme v tomto absolútne úprimní. (Reakcia z pléna.)
Ešte raz. Táto politika vaša, táto vulgárna vás dostala tam, kde ste, ale to je váš problém.
Ďakujme pekne.
20. 2. 2020 10:05:42 - 10:06:10 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20. 2. 2020 10:05:42 - 10:06:10 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem všetkým napriek tomu, že neboli všetky vecné, ale dobre. Tak sa tu tiahlo, pán Dostál, pán Viskupič, že..., asi aj vy pán Galek, že som klamal, síce ste nepovedali, v čom som klamal, len prekrúcate moje vyjadrenia. A síce... (Reakcia z pléna.) Počkajte pani Cigániková, vy mi už, vy už nepomôžete nikomu. (Reakcia z pléna.)
Môžem vás poprosiť ešte raz o čas, pán predseda, aby ste zdisciplinovali pani Cigánikovú, lebo oni sú tak citliví na to, a potom, keď... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
20. 2. 2020 9:39:10 - 9:51:37 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem pekne. Kolegovia, kolegyne, nedá mi, pán Dostál, všetci skončili, len vy ste večný vďaka tomu, že ste vo všetkých možných stranách, a vaša vlastná strana nikdy, nikdy žiaden výtlak nemala. Ako som povedal, vy ste s tým začali, ak niekto skončí, SMER určite neskončí v týchto voľbách, ale SaS to má nahnuté. Takže treba sa pozrieť do vlastnej kuchyne najprv.
Ale k téme. Ja naozaj nerozumiem, ako mohla časť opozície, opakujem, aby som bol korektný, časť opozície páchať dva dni tak nedôstojné divadlo, ktoré dehonestovalo parlament a slovenskú štátnosť. Nerozumiem, kto jej to poradil, neviem, kto za tým je, ale je to jedna veľká, veľká hanba. Nič nezákonné sa na tejto schôdzi neudialo.
Po prvé schôdza bola otvorená v súlade so zákonom, v súlade s rokovacím poriadkom a chcem všetkým pripomenúť, že bola otvorená aj vďaka hlasom opozície. To je prvá vec.
Druhá vec. Nemožno považovať okupovanie rečníckeho pultu za nejakú zákonnú obštrukciu. Bolo to bohapusté fyzické blokovanie rečníckeho pultu, ktoré hádam nemá obdobu v histórii slovenského parlamentu.
Nedeje sa nič nezákonné ani pri podávaní našich návrhov sociálnych opatrení, nič nezákonné. Ak dokonca poslanci SaS a dvojkoalície PS/Spolu na nás podali trestné oznámenie, tak toto je za hranicami všetkej absurdnosti. Chcem pripomenúť, že podľa Ústavy Slovenskej republiky vôľa poslanca, to znamená, hlasovanie, prejavenie názoru nemôže byť predmetom trestného stíhania. To všetci viete. A parlament má ústavnú právomoc pracovať až to posledného dňa, rovnako tak vláda.
Ak hovoríte o skrátenom legislatívnom konaní, pán Dostál, špeciálne vy, vy to hovoríte vždy len v prípade našich vlád. Chcem vám pripomenúť, že ste boli v mnohých vládach vďaka tomu, že ste sa zviezli na chrbtoch niektorých politických strán, tak aj vlády, v ktorých ste boli vy súčasťou, využívali skrátené legislatívne konanie aj vo veciach, ktoré môžu byť považované, že sú na hrane. My sme jasne zdôvodnili skrátené legislatívne konanie, ale nechcem o tom viac hovoriť, lebo toto zaujíma asi len vás, pán Dostál, len vás na celom Slovensku zaujíma legislatívny proces. Ľudí toto nezaujíma. Ľudí zaujíma, či budú, alebo nebudú schválený 13. dôchodok a dvojnásobný prídavok na dieťa.
Strane SMER - SD možno vyčítať všeličo. Súhlasím, za tých 12 rokov sa stalo veľa chýb a ja osobne o tých chybách aj hovorím, ale čo nie je možné strane SMER vyčítať, vážení kolegovia z opozície, je, že by v sociálnej oblasti, keď niečo sľúbila, že by to nedoručila. Ľudia si pamätajú, napríklad v minulom volebnom období ako sme si dokonca ako učitelia v škole dali za seba školské tabule a odškrtávali každé jedno sociálne opatrenie, aby aj verejnosť videla, že čo sme sľúbili, to sme aj splnili.
A druhú vec, ktorú nemožno strane SMER - SD vyčítať, je, že by sociálne opatrenia prijímala len pred voľbami. Je úplne evidentné, že počas všetkých troch našich vládnych volebných období sme sociálne opatrenia prijímali počas volebných období. Nemôžem ich ani všetky vymenovať, pretože nechcem tú rozpravu zbytočne naťahovať. Ľudia čakajú na výsledok, a nie na naše vykecávanie, ale poviem iba dve kategórie, ktorých sa týkajú aj naše opatrenia.
Oblasť rodinnej politiky. Chcem aj vám opäť pripomenúť, pretože mám pocit, že vy, ale najmä verejnosť už berie tieto veci ako samozrejmosť, resp. už na niektoré veci aj zabudla, že to bola strana SMER - SD, ktorá zaviedla príspevok pri narodení 1., 2. a 3. dieťaťa, bola to strana SMER - SD, ktorá zvýšila materskú dávku na úroveň čistej mzdy z predchádzajúceho povolania. Poberanie materskej dávky na Slovensku trvá 34 týždňov a dokonca otcovia ešte môžu potom nastúpiť na ďalších 27 týždňov. Matky samoživiteľky môžu byť na materskej 37 týždňov. Toto všetko nás radí medzi premiantov v rámci Európskej únie.
Zaviedli sme, resp. zvýšili sme vyšších alebo zvýšili sme rodičovský príspevok, pre pracujúcich rodičov 370 eur, pre nepracujúcich 270 eur. Školy v prírode, lyžiarske kurzy dotácie na nich, obedy zadarmo, dotácie za nich. Koľko ste tu kričali, vykrikovali o nesystémovosti opatrení. Ako to napokon dopadlo, kolegovia z opozície? Ako to dopadlo? O 25 % detí viac sa dostalo k teplým obedom, o 25 % detí viac. A mali sme teda posledný dlh v tejto oblasti rodinnej politiky. Priznávam, rodinné prídavky sa zvyšovali minimálne, ale preto, lebo sa zvyšovali na základe tzv. automatu, teda záviseli od zvyšovania životného minima. Ľudia nám povedali, urobili ste pre nás veľa v rodinnej oblasti, ale, preboha, ešte tie prídavky na deti zvýšte, ešte ich zvýšte. Tak sme buchli po stole a povedali sme, zvýšime. A nemá zmysel zvyšovať o 5-6 eur, 10, zvýšime ich o 100 %. Čo je na tom zlé? Čo je na tomto zlé? Čo vám na tomto vadí, že tu musíte v pyžamách, kolegovia, šaškovať a v špinavých ponožkách? Čo je na tom zlé?
No a teraz druhá oblasť, oblasť dôchodcov. Ak mi tu pán Kollár a spol vykrikuje, že sme 13. dôchodok sľubovali už pred desiatimi rokmi, veď my sme zaviedli vianočný príspevok okamžite po tom, ako sme to sľúbili, a môžme to nazývať buď vianočný príspevok, alebo 13. dôchodok, alebo ako to chceme. (Reakcia z pléna.) Ako len chceme. Pán Kollár, hovorte, keď budete pri mikrofóne.
Čiže zaviedli sme vianočný príspevok, rapídne sme ho počas tých rokoch zvyšovali a minulý rok zdvojnásobili, zdvojnásobili. Zmenili sme valorizačný mechanizmus dôchodkov, pretože, uznávam, že pred rokom 2016 1,90 eura bol škandál, bol škandál. Uznávam to, všetkým dôchodcom hovorím, to bol škandál, ale bolo to opäť na základe automatu. Zmenili sme valorizačný mechanizmus, dôchodky stúpajú vyšším tempom, aj keby sme chceli, aby ešte išli vyššie, ešte, ešte viac.
Zaviedli sme minimálny dôchodok. Strana SMER zaviedla minimálny dôchodok. Prečo? Lebo sme chceli urobiť rozdiel medzi tými, čo pracujú a nepracujú. Vieme, o kom hovorím. My sme to zaviedli. A potom SNS prišla so zvýšením toho minimálneho dôchodku v priemere o 50 eur.
Vlaky zadarmo. Čiže aj v tejto oblasti, v oblasti dôchodcov sme toho urobili strašne, strašne veľa, ale mali sme posledný dlh voči tým dôchodcom, lebo už pred rokom a pol sme reálne začali hovoriť, že chceme pretransformovať vianočný príspevok do 13. dôchodku. Tak sme povedali, že dáme. Dáme 13. dôchodok vo výške priemernej. Napríklad pri starodôchodcoch to bude 460 eur pre každého a my sme nechceli to do volieb schváliť, pretože sme si to dali predsa do našich volebných priorít. Sme povedali, že, ľudia, ak nás volíte, naplníme ešte aj tie dva posledné nesplnené sľuby. Ale čo ste robili vy? Vy ste hneď začali kričať, neverte im, oni to neurobia. Napriek tomu, čo všetko sme v sociálnej oblasti urobili, kričali ste, neverte im, neurobia to, oklamú vás. No tak nech sa páči, tak do volieb. Tak to bude teraz, tak to bude teraz.
Nesúhlasím ani so strašením, že na to nie sú peniaze. To je taká demagógia! Opäť chcem pripomenúť pár faktov. Najnižšie deficity štátneho rozpočtu sú za vlády SMER-u, historicky najnižšie deficity. To je prvá vec.
Druhá vec. Vianočný príspevok stojí 150 mil. eur. Keď ho nedáme, keď ho zameníme za 13. dôchodok, hneď môžme odrátať tých 150 mil. eur a potrebujeme na 13. dôchodok len 430 mil. eur. Len, v úvodzovkách len, ako nie je to tých 580, ako zavádzate všetci. A ďalšia vec, rodinné prídavky budú platiť až od 1. 1. 2021. Tak jakých 800 mil. v rozpočte? Aká sekera? Tak buď sa budeme baviť odborne a vecne, alebo nie.
Uvedomujeme si výdavkové stropy. Vieme, že treba minúť tento rok len 39,3 mld. eur, všetko to vieme, ale už predtým ste strašili pri všetkých našich sociálnych opatreniach, ktoré sme prijímali, že na to nezoženieme peniaze, prehĺbime deficit, prehĺbime dlh a podobne. Vždy to bolo v poriadku. Prijali sme, našli sme tie peniaze v rámci priorít. Veď predsa pán Kamenický len minulý rok vyčlenil 200 mil. eur, tento rok 500 mil. eur.
Priatelia, tento rok sa očakáva deficit 0,5 %. A viete prečo? Pretože aj tento rok sme zvýšili štátnym a verejným zamestnancom platy o ďalších 10 %. A to je tých 500 mil., to je tých 500 mil., to je tých 0,5 %. A tak sa poďme hádať, či teda nemáme vyrovnaný rozpočet. A potom by sme tým štátnym a verejným nemali dať pri tých nízkych platoch? Hovorím zamestnancom, nie politikom, zamestnancom. No tak sme im dali, no tak je 0,5 % deficit, tak bude ten vyrovnaný o dva roky neskôr.
Čiže urobili sme všetko, čo sme sľúbili, a aj túto vec, aj túto vec, priatelia, dotiahneme. Dotiahneme. Ja sa chcem naozaj pozrieť na tých, ktorí napokon nebudú o týchto opatreniach hlasovať. Neviem, ako to budú svojim voličom vysvetľovať. Neviem, je to na nich, ale ja pevne verím, že napokon tieto sociálne opatrenia dostanú veľkú väčšinu v parlamente, pretože to nie sú opatrenia pre nás, ale pre ľudí, pre dôchodcov a matky s deťmi, rodiny. Pre nich sú tieto opatrenia, takže nájdime spoločenskú zhodu.
Pán Matovič hovorí, že až po voľbách. Ja hovorím, pokojne ju môžeme nájsť pred voľbami, pretože ani pán Matovič nemôže vedieť, kto v parlamente napokon bude sedieť, ktoré strany tu budú. Čiže ťažko teraz predvídať nejakú dohodu. Ak máme možnosť, ak ten rozpočet je stále absolútne v nízkych deficitných číslach, do nejakého 1 % a podobne. Samozrejme, sľúbili sme aj kompenzačné opatrenia, ale nie zvyšovanie daní, nie zvyšovanie daní. Povedali sme, viazanie prostriedkov, presun prostriedkov medzi jednotlivými kapitolami, ešte lepší výber, efektívnejší výber daní, nie zvyšovanie daní a ešte lepší boj proti daňovým únikom napriek tomu, že sme tam toho veľa urobili.
A chcem aj ľuďom povedať, nech sa rozhodnú, pretože správanie niektorých - hovorím niektorých - opozičných strán, pretože niektoré, ja pevne verím, že napokon aj pán Kollár po tom, čo mal plné ústa, jak 13. dôchodok treba, takže to napokon podporil, len nechápem, prečo nepodporil potom schôdzu, keď mu tak záleží na 13. dôchodku. Ale dobre. Verím, že to napokon podporia, lebo je to, ako som povedal, pre ľudí. Ale niektoré opozičné strany už jasne hovoria, že nielenže nepodporia tieto opatrenia, ale že ich budú aj rušiť. Váš šéf, pán, pán Dostál, dobre, nie stranícky, dobre, nie stranícky, lebo vy ste stále to OKS, ktoré nemá žiadny výtlak za celé tie roky, a nad tým sa treba zamyslieť. Sulík jasne hovoril, že zruší opatrenia. Teraz už to trošku mení, že to tak nemyslel úplne a tak ďalej, ale hovoril.
Takže nech si ľudia vyberú vo voľbách. Buď zachováme sociálny štát, opakujem, SMER-u je možné veľa vyčítať, ale to, že vybudoval sociálny štát, nie, alebo nech zvolia vás, dúfam, že sa dostanete aspoň do parlamentu, SaS-ka, a porušte všetko tým ľuďom. Ak je to váš pohľad na svet, nech sa páči.
Ďakujem.
20. 2. 2020 9:35:17 - 9:35:47 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Pán kolega Dostál, áno, koniec sa blíži, máte pravdu. Len vám chcem pripomenúť, že strana SMER je stále preferenčne najsilnejšou politickou stranou a vaša strana SaS podľa posledných prieskumov pred moratóriom tancovala na hranici zvoliteľnosti dokonca aj pod ňou.
Máte pravdu, koniec sa blíži. Blíži sa koniec SaS, dúfam. (Smiech sále.)
20. 2. 2020 9:18:41 - 9:20:12 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Pán predseda, pozerám, či tu nie sú ešte kúsky pizze. Pozdravujem aj ja ľudí na balkóne. Ako sme včera sľúbili, dnes tú rozpravu otvoríme. Teraz, v tejto chvíli! (Potlesk.) Vážený pán predsedajúci a vážený pán predseda, vážený pán premiér, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1956 z 12. februára 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1836), na prerokovanie do 18. februára 2020 Výboru Národnej rady pre sociálne veci s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 64. schôdzi a uznesením č. 225 z 18. februára 2020 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 58. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
3. 12. 2019 15:29:49 - 15:32:53 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1821 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi predložiť spomínanú správu.
Podľa § 123 ods. 4 zákona o sociálnom, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov členov Dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Návrh na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predkladá Národnej rade Výbor Národnej rady pre sociálne veci, do ktorého pôsobnosti Sociálna poisťovňa patrí.
Generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky Oto Nevický oznámil Národnej rade listom zo dňa 21. novembra 2019, že inžinier Pavol Brnka písomne oznámil vzdanie sa členstva v Dozornej rade Sociálnej poisťovne k 31. decembru 2019. Súčasne navrhujú zvoliť do Dozornej rady Sociálnej poisťovne JUDr. Daniela Širhala, MBA manažéra pre sociálny dialóg a právne záležitosti a zástupcu generálneho sekretariátu AZZZ.
Návrh na voľbu JUDr. Daniela Širhala za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne bol predložený v súlade so zákonom o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a kandidát spĺňa podmienky stanovené § 123 tohto zákona. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 223 z 28. novembra 2019 súhlasil s návrhom na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne a konštatoval, že je predložený v súlade so zákonom o sociálnom poistení. Výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
a) zobrať na vedomie vzdanie sa člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Pavla Brnku k 31. decembru 2019,
b) zvoliť za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov Daniela Širhala, ktorého funkčné obdobie začína plynúť od 1. januára 2020,
c) vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení zákona Národnej rady o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498.
Zvolený je kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady, opakovaná voľba sa nekoná, ak bol na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený. V takom prípade sa vykonajú nové voľby na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady. Výbor ma poveril informovať Národnú radu o výsledku prerokovania návrhu vo výbore pre sociálne veci a o stanovisku výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
22. 10. 2019 14:08:12 - 14:09:08 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1565 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Len chcem požiadať, aby bolo hlasovanie o tomto bode zajtra o jedenástej dopoludnia. Ďakujem pekne.
16. 10. 2019 10:56:25 - 10:57:45 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1644 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov o prerokovaní tohto návrhu skupiny poslancov. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2051 z 19. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 205 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
16. 10. 2019 10:41:06 - 10:44:59 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1626 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (SMER - SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegovia, kolegyne, cieľom predloženého návrhu je podpora rodín s deťmi, kde si povinná osoba neplní svoju vyživovaciu povinnosť voči deťom. Zvýšením príjmovej hranice na 3,3-násobok súm životného minima bude možné náhradné výživné poskytovať väčšiemu okruhu osôb. Zvýšením maximálnej poskytovanej sumy náhradného výživného na 3,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa sa pomôže najmä rodinám, kde bola vyživovacia povinnosť súdom určená vo vyššej sume, ako je súčasný 1,2-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Dosiahne sa tak zlepšenie finančnej situácie rodín, kde jeden z rodičov zanedbáva svoju vyživovaciu povinnosť.
Zmenou príjmovej hranice na 3,3-násobok súm životného minima sa táto príjmová hranica u jedného rodiča s jedným dieťaťom priblíži k priemernej mzde v národnom hospodárstve a náhradné výživné sa ako štátna sociálna dávka stane dostupnejšie.
Možno pre lepšiu ilustráciu, kolegovia, by bolo, keby som povedal tie dve dôležité sumy. Čiže v prípade zvýšenia príjmu rodiča s jedným nezaopatreným dieťaťom sa tá maximálna výška príjmu, do ktorého je možné poberať náhradné výživné, zvýši na sumu tisíc eur, 1 010 eur. To je presne to, o čom hovoríme, že je to už blízko priemernej mzde. A čo sa týka samotného náhradného výživného, tak maximálna výška sa týmto opatrením zvýši na 355 eur, čo v praxi znamená, že náhradným výživným pokryjeme vlastne 95 až 98 % rodičov, ktorým bolo priznané výživné. Takže prakticky tým vyriešime ten problém, že keď nezodpovedný rodič neplatí, tak štát sa náhradným výživným postará u väčšiny rodičov, ktorí trpia.
Ďalšia zmena je: skrátením podmienky trvania exekučného konania na vymoženie pohľadávky na výživnom z troch mesiacov na dva mesiace od podania návrhu na vykonanie exekúcie sa zabezpečí včasnejšie poskytnutie náhradného výživného, ktoré bude riešiť aktuálnu potrebu finančných prostriedkov na dieťa. V tejto súvislosti sa vstupuje aj do Trestného zákona, kde sa sprísňuje skutková podstata trestného činu zanedbania povinnej výživy. Jednoducho povedané opäť ľudskou rečou, už po dvoch mesiacoch vzniká nárok na náhradné výživné od začatia exekúcie. Dokonca príslušný úrad práce je povinný v takomto prípade okamžite podať trestné oznámenie.
No a tretia významná zmena, o ktorej tu hovoríme, je, že cieľom návrhu je taktiež zmena v povinnosti vrátiť vyplatené náhradné výživné v prípade vymoženia výživného prostredníctvom exekútora. V súčasnej dobe má túto povinnosť oprávnená osoba. Návrhom zákona sa oprávnená osoba v prípade vymoženia výživného exekútorom od tejto povinnosti odbremení. Vrátenie preddavkov poskytnutého náhradného výživného bude vykonávať priamo exekútor z vymoženej sumy výživného na základe informácií, ktoré sa budú zo zákona, ktoré si budú zo zákona príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a exekútor vymieňať. Povinnosť vrátiť vyplatenie náhradné, vyplatené náhradné výživné oprávnenou osobou však ostane nedotknutá v prípade, že povinný uhradí výživné priamo oprávnenej osobe.
Takže ak po vyplácaní náhradného výživného sa podarí exekútorovi vymôcť od neporiadneho rodiča to riadne výživné, tak už tá povinnosť nebude na oprávnenej osobe. To znamená, nebude musieť ten nešťastný rodič to vracať, ale priamo to exekútor pošle úradu práce a rodič, ktorý už aj tak má dosť svojich starostí, nebude mať žiadne ďalšie.
Ďakujem pekne.
16. 10. 2019 10:33:08 - 10:36:17 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1624 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (SMER - SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, kolegyne, tento návrh zákona je už pomerne verejne dobre známy, preto sa obmedzím na stručné zdôvodnenie s tým, že sme, samozrejme, pripravení v rozprave zodpovedať na všetky otázky.
Cieľom tohto návrhu zákona je zmeniť spôsob určovania, resp. výpočtu minimálnej mzdy. Všetci dobre vieme, že v súčasnosti sa tak deje na základe dohody, alebo má skôr diať na základe dohody zástupcov zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov a vlády, teda sociálnych partnerov, ale pokiaľ si dobre pamätám, v histórii sa ešte ani raz nestalo, že by sa sociálni partneri dohodli na minimálnej mzde.
Prvým dôležitým bodom, ktorým chcem, ktorý chcem uviesť, je, že napriek tomu, čo som povedal, zachovávame aj v tomto zákone možnosť dohody medzi sociálnymi partnermi. Ak sa sociálni partneri dohodnú na výške minimálnej mzdy do 31. júla, alebo na hospodárskej a sociálnej rade do 31. augusta, tak bude platiť minimálna mzda na základe ich dohody. V prípade ale, že sa nedohodnú, tak sa minimálna mzda stanoví vzorcom, ktorý predvída tento návrh zákona. Základom pre výpočet minimálnej mesačnej mzdy bude priemerná nominálna mesačná mzda v slovenskom hospodárstve, ktorú zverejňuje Štatistický úrad, a bude to vlastne, bude to stanovené tak, že minimálna mzda sa stanoví na základe priemernej mzdy, ktorá dva roky predchádza roku, na ktorý je tá minimálna mzda určovaná. A minimálna mzda bude znamenať 60 % tejto priemernej mzdy.
Prečo sa to určuje takto? Vieme dobre, že Štatistický úrad v danom roku zverejňuje priemernú mzdu z predchádzajúceho roka až v marci a teda v čase začiatku rozhovorov medzi sociálnymi partnermi, teda medzi zástupcami zamestnávateľov, zástupcami zamestnancov a vládou už bude známa presná, konkrétna výška priemernej mzdy za predchádzajúci rok. A preto je možné na základe tejto sumy určiť vzorcom minimálnu mzdu na ten rok nasledujúci.
V oboch prípadoch sa navrhuje, aby sa suma minimálnej mzdy určila celým číslom. A taká posledná menšia zmena je, že po určení minimálnej mzdy bude ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejňovať túto sumu v Zbierke zákonov, aby si ju verejnosť nemusela počítať sama.
Ďakujem veľmi pekne.
18. 9. 2019 18:51:49 - 18:52:22 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1644 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
194.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú podľa zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1747 z 27. augusta 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32. dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
18. 9. 2019 18:29:05 - 18:29:56 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1630 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tomáš, Erik (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
184.
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, v súlade s rokovacím poriadkom som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1630. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1733 z 27. augusta 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->