Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 2. 2020 15:39:47 - 15:41:25 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bernaťák, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
65.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Dostál, vy ste tuším aj spomínali, že nie každé násilie je rodovo podmienené, a teda ideme trestať len tento druh násilia a len jemu sa venovať? A čo ostatné násilie? Však keď, tak riešme násilie ako také komplet aj deťom, aj pre deti, aj pre seniorov. Prečo len jednu skupinu vyberáme? A prečo tento dohovor sa rieši, týka len jednej skupiny?
Násilie je násilie. Každé násilie treba odsúdiť bez ohľadu na to, či je alebo nie je rodovo podmienené. Každé jedno násilie treba odsúdiť.
Ďalej, spomínali ste tu tie fondy. Ja sa pýtam, to budeme už tak mať, aj pripúšťať tuná fondy, že hej, že fondy pre blondínky budú, ale fondy pre brunetky nebudú? Keď si blondínka trp a keď si brunetka, tak ako je to v poriadku, ochránime ťa? Však to je scestné.
Pán kolega Dostál, váš, váš predseda, váš predseda povedal, že 90 % z toho dohovoru je v poriadku, samozrejme, s tým súhlasíme my, ale zvyšok sú gebuziny. To povedal Richard Sulík.
Ďalej, hovoríte tu o lehotách, že neporušili sa lehoty. Len si prečítajte naozaj, tam pri lehotách je slovíčko "obdobne". A zaujímavé, že tu sa schvaľovali viaceré medzinárodné zmluvy v takomto, v takomto, takýmto procesom a nikto to neriešil. Pani prezidentka v pohode to podpísala. O čom sa tu bavíme?
A, pán kolega, ešte, keď neviete, ako hlasovať, pán spravodajca vám bude ukazovať, čiže kľudne môžte sa riadiť podľa neho, on vám presne povie, kedy máte hlasovať za a kedy proti.
25. 2. 2020 15:04:13 - 15:06:13 58. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bernaťák, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
45.
Ďakujem. Pán poslanec, ja vás niekedy rád počúvam, ale toto naozaj bolo trošku, trošku mišmisu. Každopádne tri také drobné pripomienky. Viete, aj strana Sloboda a Solidarita, som počul viacerých z vás, že nesúhlasíte napríklad, aby registrované partnerstvá, resp. registrovaní partneri mohli adoptovať deti. Takisto nikde v zákonoch, ktoré zriaďujú registrované partnerstvá, sa nehovorí, že majú právo na adopciu detí. Nikde sa to nepíše, ale je to realita. Pretože súdy takéto práva priznávajú. Čiže my nemôžme sa pozrieť len, čo tam je napísané, ale aj akým spôsobom to budú súdy v budúcnosti môcť vyložiť a aké rozsudky budú potom dávať. Čiže neobstojí argument, že nie je to tam napísané. Viete, ja nie som lekár, čiže ja tiež si nedovolím povedať, aké teoreticky môžu z toho vzniknúť konzekvencie, z tej choroby alebo z tých príznakov. Preto rovnako ja ako právnik viem, že v prípade, ak sa takéto niečo pustí a umožní sa a pustí sa to do nášho právneho poriadku, hrozia tu isté riziká, o ktorých sa nám ani nesníva, že môžu súdy v budúcnosti takto rozhodovať. Čiže v tom to riziko je.
Druhá vec, neviem, či to stihnem, máme tu zopár organizácií, ktoré chránia ženy, týrané ženy. Požiadali si o granty z nórskych fondov. Nedostali a z toho dôvodu, že organizácia vraj podpísala petíciu proti Istanbulskému dohovoru a z toho dôvodu vlastne ich vyradili. Je toto normálne? Aby žena, keď prídu policajti a nahlási prípad, že policajt, za chvíľku už to tam dospeje, že policajt príde, podpísali ste petíciu proti Istanbulskému dohovoru? Ona povie, že áno. Tak trpte ďalej! Keď povie nie, tak ju zachránia. Ja si myslím, že za chvíľku budeme musieť novelizovať ústavu, aby ľudia mali základné práva a slobody zaručené aj bez ohľadu na to, či sú liberáli alebo nie. Pretože spejeme tam, že keď nie si liberál, tak nemáš žiadne práva a si perzekvovaný.
21. 2. 2020 13:37:38 - 13:39:16 58. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bernaťák, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
37.
Ďakujem. Ja tiež absolútne súhlasím s Ankou Verešovou. Absolútne si myslím, že Istanbulský dohovor by nemal byť v našom právnom poriadku a vôbec by sme sa naň nemali odvolávať. Čiže absolútny súhlas.
Tak ako si povedala, akékoľvek násilie na ženách je zlé. Naozaj zlé a ešte raz, zlé. Ale nebavme sa len o ženách, bavme sa naozaj aj o deťoch, o senioroch, na toto, to nejak dohovor zabúda. A čo ma naozaj prekvapilo, keď som pred časom, tak ako aj Anka hovorila, videl jeden papier, ktorým nebol odsúhlasený grant z nórskych fondov a jedno z odôvodnení bolo, že či sú, že, že ste nesúhlasili s Istanbulským dohovorom. Ako to kde sme? Keď súhlasíte s Istanbulom, dostanete, keď nesúhlasíte, nedostanete. Čo tam po tom, že v nejakom zariadení sú týrané ženy? Toto je to farizejské. Na jednej strane zariadenia, ktoré sa venujú týraným ženám, nedostanú grant, lebo nesúhlasia s Istanbulským dohovorom. Opätovne hovorím. To čo je za logiku? Ide vôbec o týrané ženy? To je choré.
A to, čo si spomínala vlastne na konci, naozaj to prvé uznesenie vlády bolo, bolo nutné upraviť technicky, aby v zmysle ústavy tam to procesne bolo stopercentné, aby naozaj pani prezidentka sa nemohla vyhovárať, že zase nedostala nejaký, nejaké uznesenie Národnej rady, resp. ten, tá procedúra nebola zachovaná, takže aj z tohto dôvodu vlastne som rád, že vláda upravila návrh uznesenia, a teraz je už v poriadku.
5. 12. 2019 19:24:00 - 19:24:28 56. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bernaťák, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
69.
Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež v mene poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany chcem všetkým kolegyniam a kolegom popriať pekne vianočné sviatky a všetko dobré v novom roku. A zároveň dovoľte mi poďakovať, tak ako to pred chvíľočkou urobil aj Andrej, aj vám všetkým naozaj ďakujeme za spoluprácu. A dúfam, že v budúcnosti sa budeme vedieť už trošku v príjemnejších nejakých rozhovoroch a diskusiách. Takže ešte raz všetko dobré. Ďakujem. (Potlesk.)
4. 12. 2019 18:53:37 - 18:55:37 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bernaťák, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
133.
Ďakujem veľmi pekne. Ja si tiež myslím, že ako hovorila Anka, teda teraz trošku aj Heger, ale, samozrejme, reagujem na Anku Verešovú, že ono naozaj toto je veľmi citlivá téma, ktorú by mali riešiť v prvom rade ženy, pretože v prvom rade sa to týka ich. Samozrejme, my muži by sme mali byť niekde na pomoci, aby sme im pomohli v niektorých takýchto ťažkých situáciách. A pre mňa je tiež ľudský život prvoradý a tak ako aj v ústave, že život je vlastne hodný ochrany už pred narodením a z tohto vychádza aj moja, moja filozofia, moje životné poslanie kvázi.
Bolo tu spomínané, že tu bolo niečo vyhodené z toho pozmeňujúceho návrhu. Ja pokiaľ som bol teda prítomný pri niektorých diskusiách, samozrejme, nebol som pri všetkom, ale v každom prípade, napríklad pri niektorých bol aj kolega Heger, bola si aj ty a dovolím si povedať, že tam boli viacerí lekári, nie tak ako hovoril pán Suchánek, ale viacerí lekár, vie to potvrdiť aj Edo Heger napríklad. Ja som hovoril napríklad o jednom gynekológovi s atestáciou zo sona napríklad, nielen o jednom, takže toto si vyprosím, ale nechcem sa hádať ani nejaké rozbroje robiť.
Je to naozaj veľmi citlivá téma a aj ten pozmeňovák vlastne vychádza z toho, ako som to ja chápal, pochopil, aby aspoň nejaký kúsok, nejaký kúsok ochrany prešiel, ktorý je priechodný v parlamente. To znamená, ak v pozmeňovacom návrhu sa narazilo na niečo, o čom dopredu vieme, že nemá šancu na úspech, tak to tam proste dávať asi predkladateľky nebudú, lebo to nemá zmysel, pretože tým pádom celý zákon potopia.
Preto aj, jak som pochopil, aj Eva Smolíková a predkladateľky vychádzali veľmi citlivo z toho aj, aj po rokovaniach, že čo teda má šancu prejsť a čo nemá šancu prejsť. A nechalo sa tam len to, čo má šancu prejsť. Ale prosím vás naozaj, nehádajme sa.
Ďakujem.
28. 11. 2019 16:09:40 - 16:12:53 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1726 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bernaťák, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem veľmi pekne. Ja idem od konca, hlavne pani Cigániková bola v rozprave, hovorila, že čo v prípade, ak nejaký vedecký článok. Však práve na to ten návrh zákona myslí, pretože kto spácha tento čin, nie je to trestné, ak propagáciu preukázateľne vykonal za účelom vzdelávacích, liečebných alebo výskumných aktivít. Čiže tým pádom to absolútne vypadáva. Spomínali, že sadizmus by ste tam chceli doplniť. Kľudne, ja som absolútne za to, keby ste to predložili, určite to podporím a čokoľvek, čo sa týka takýchto rôznych úchyliek a takýchto deviácií, určite by sme podporili.
Pani spravodajkyňa hovorila, že trestný čin ohrozovania mravnosti je dostatočne široký a že zahŕňa aj tento trestný čin. Pričom tento nový trestný čin vraj je tiež nejaký rozšírený. Tak ja potom neviem, buď je niečo široké, široko sa vykladá a potom keď k tomu niečo pridáme, tak zas na druhej strane to vadí, že to je užšie alebo širšie alebo je to vágne, alebo nevágne, pretože tento prvý pojem tak isto je rovnaký plus-mínus, ale dovoľujem si povedať znova. V prípade ak niektoré články, ktoré dokonca poslankyňu Cigánikovú, ako povedala, zdvihli zo stoličky a sú podľa nášho názoru za čiarou, a niekto povie, že už takéto niečo máme v Trestnom zákone, ja sa pýtam, prečo pán minister napríklad, alebo niekto z ministerstva nepodal trestné oznámenie? Ak je teda presvedčený o tom, že napr. tento článok je za čiarou, pretože podľa viacerých, čo tu sedíme, za čiarou je. Tak poďme sa baviť o tom a dokonca som počul, nemám to samozrejme overené, že vzhľadom teda na to, že ohrozovanie mravnosti, teda trestný čin nezahŕňa túto definíciu, tak údajne nejaké podanie, ktoré bolo, bolo už vlastne zamietnuté. Čiže neviem o tom, že by nejaký trestný čin, pardon, áno, že by Trestný zákon obsahoval takéto ustanovenie.
Prejdem ďalej. Čo sa týka tých pojmov, pani spravodajkyňa čítala vlastne z toho, z toho stanoviska ministerstva. Ja som na začiatku hovoril, mal som pozmeňovák, kde sme tieto pojmy vymenili, vlastne dali preč, čiže v tejto časti to stanovisko bolo zbytočné. Ja len poviem jedno, nám ako predkladateľom v prvom rade ide o deti. A naozaj, keď niekto číta takéto články rad radom, môže to v ňom vytvoriť si dojem, že a, však je to v podstate v poriadku a v zmysle hesla, ktoré sme naozaj videli na niektorých pochodoch, že aj pedofili majú právo na šťastie, si povie, však to je okej, však spoločnosť to akceptuje a môže ho práve takéto, takéto niečo nejakým spôsobom postrčiť k tomu, že tento čin spácha. Preto my sme povedali nie, v žiadnom prípade. V zárodku treba takéto skutky trestať a, a proste dať ich mimo, dať ich do Trestného zákona tak, aby bolo každému jasné, že deti, to je najohrozenejšia skupina a my nedovolíme, aby niekto pod, v takomto nejakom, pod takýmto nejakým mediálnym tlakom zrazu si povedal, že a však je to okej. Znova zopakujem, okej to pre nás nie je. V poriadku to nie je. Preto sme navrhli novú skutkovú podstatu trestného činu, ktorú sme predložili.
A znova sa pýtam, ak niekto si myslí, že už to trestné je, ja naozaj neviem o tom, že by niekto podal trestné oznámenie, pretože podľa môjho názoru to tam zahrnuté nie je a ako som sa teda dozvedel, čo som spomínal, že naozaj vraj nejaká, nejaký návrh, ktorý tu bol voči tomuto konaniu, bol zamietnutý. Takže naozaj neviem o čom.
Ďakujem.
28. 11. 2019 15:42:12 - 15:46:04 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1726 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bernaťák, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Predkladám pozmeňujúci návrh. Dôvodom tohto pozmeňujúceho návrhu je hlavne tá diskusia, ktorá ešte prebehla medzi niektorými aj odborníkmi, aj čo sa týka oblasti prokuratúry. Preto vlastne týmto pozmeňujúcim návrhom navrhujeme vypustiť definíciu nových pojmov pedofília, nekrofília a zoofília vzhľadom na skutočnosť, že tieto definície sú obsiahnuté v medzinárodnej klasifikácii chorôb a v praxi budú z tejto definície vychádzať.
My sme aj zvažovali najprv to tam nechať, pretože, samozrejme, tá klasifikácia chorôb sa môže meniť, nemusí sa meniť, ale v prípade, ak by došlo k nejakému inému názoru, resp. inej klasifikácii, samozrejme, k tomuto sa zrejme budeme musieť vrátiť tak, aby sme naše deti ochránili. Najmä deti.
Zároveň vypúšťame pojem "sexuálne patologické praktiky", ktoré, ktorá už vlastne, teda pardon, pod pojem sexuálne patologické praktiky je už zahrnutá, zahrnuté "poruchy sexuálneho zamerania", preto navrhujeme nový pojem "poruchy sexuálneho zamerania" vypustiť. A zároveň aj podľa toho, ako sme dostali stanovisko odboru legislatívy a aproximácie práva Národnej rady, nás upozornili, že sa tam nenachádza napríklad aj trestná zodpovednosť právnických osôb pri takomto konaní. Čiže pozmeňovák reaguje aj na to. A navrhujeme rozšíriť trestné činy právnickej osoby o trestnú zodpovednosť právnických osôb aj podľa tohto novo navrhovaného trestného činu.
Takže prečítam samotný pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, tlač 1726.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, tlač 1726, sa mení takto:
1. V čl. I sa bod 1 vypúšťa.
Súčasne sa zrušuje označenie druhého bodu.
2. V čl. I 2. bod § 275a v nadpise sa vypúšťajú slová „a niektorých porúch sexuálneho zamerania".
3. V čl. I 2. bod § 372a ods. 2 sa za slovami „alebo zoofíliu" vypúšťa čiarka a slová „okrem propagácie preukázateľne vykonávanej za účelom vzdelávacích, liečebných alebo výskumných aktivít".
4. V čl. I 2. bod paragraf sedem, pardon, § 372a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Kto spácha trestný čin uvedený v odseku 2, nie je trestný, ak propagáciu preukázateľne vykonával za účelom vzdelávacích, liečebných alebo výskumných aktivít.".
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
5. Za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 161/2018 Z. z. a zákona č. 214/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 sa za slová "§ 371 a 372," vkladajú slová "podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík podľa § 372a,".".
Doterajší článok II sa primerane prečísluje.
V nadväznosti na vloženie nového článku II sa upraví návrh zákona.
Ďakujem.
28. 11. 2019 15:36:41 - 15:39:53 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1726 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bernaťák, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, cieľom predloženého návrhu zákona je doplniť do Trestného zákona skutkovú podstatu nového trestného činu - podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho zamerania, ktorý má ochraňovať spoločnosť voči podpore a verejnej propagácii rôznych patologických praktík a najzávažnejších porúch sexuálneho zamerania, ktorými sú pedofília, nekrofília a zoofília. Jedná sa najmä o ospravedlňovanie, prípadne zľahčovanie týchto činov a skutkov. Najmä internet a sociálne siete dnes umožňujú rýchlejšie a jednoduchšie verejné šírenie správ aj rôzneho nemravného obsahu, preto je nevyhnutné stanoviť nové prísnejšie hranice pred týmito osobitnými formami obťažovania v oblasti mravnosti.
Návrh skutkovej podstaty tohto nového trestného činu je aj reakciou na doteraz publikované články o niektorých sexuálnych patologických praktikách, resp. poruchách sexuálneho zamerania, ktoré svojím obsahom tieto v spoločnosti propagovali, resp. ospravedlňovali, prípadne zľahčovali, pričom trestnoprávna zodpovednosť takéhoto konania v Trestnom zákone Slovenskej republiky absentovala.
Pre predkladateľov tohto návrhu je nutné v Trestnom zákone vymedziť nové hranice pre možné verejné informovanie o rôznych sexuálnych patologických praktikách a najzávažnejších poruchách sexuálneho zamerania, keďže je potrebné nielen morálne, ale aj trestnoprávne odsúdiť konanie, ktorého možným následkom je napríklad zvýšené páchanie trestných činov proti ľudskej dôstojnosti. Zavedenie takéhoto trestného činu tak predstavuje aj preventívne opatrenie vôbec voči vzniku obetí trestných činov proti ľudskej dôstojnosti. Verejné ospravedlňovanie či hrubé zľahčovanie rôznych sexuálnych patologických praktík alebo porúch sexuálneho zamerania totižto môže u časti verejnosti, najmä však u rizikových jednotlivcov vzbudiť dojem v spoločenskú akceptáciu takéhoto patologického konania, ktoré je v niektorých prípadoch v Trestnom zákone jednoznačne kvalifikované ako trestný čin, a teda niektorých rizikových jednotlivcov to môže aktivizovať aj k súvisiacemu trestnému konaniu.
Toľkoto na úvod. Ja by som povedal, že keď sme toto prerokovávali vo výbore pre zdravotníctvo a bavili sme sa o tom, že čo to vlastne spôsobilo, prečo tento návrh zákona tu je, tak aj kolegyňa zo Slobody a Solidarity pani Cigániková hovorila, že ju to dvihlo zo stoličky, keď čítala niektoré články súvisiace s týmito jednotlivými skutkami.
A zároveň, pán predsedajúci, sa hlásim do rozpravy ako prvý, pretože mám pripravený pozmeňujúci návrh, ktorým reagujeme aj na niektoré veci zo stanovisko ministerstva, prípadne aj z niektorých odborných kruhov. Takže poprosím potom, hlásim sa ako prvý.
28. 11. 2019 10:38:43 - 10:39:52 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bernaťák, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem. Ja znova zopakujem, že pre Slovenskú národnú stranu je akékoľvek násilie zlé a cieľom má byť nulová tolerancia k násiliu. Nulová, žiadne násilie.
Pán Poliačik, vy ste liberál a pokiaľ, ako ma pamäť neklame, ale tak liberalizmus by mal byť, má teda v svojej DNA, že každý má právo na názor. A že momentálne sa mi zdá, ako keby vy ste boli nositeľom pravdy a všetci ostatní tu sú úplne mimo a nemajú právo na svoj názor. V duchu hesla, ktoré mi niečo pripomína, že kto nejde s nami alebo s nami nesúhlasí, ide proti nám.
Nechajte nám náš názor na Istanbulský dohovor, pretože ho máme podložený aj niektorými faktami. Napríklad som tu už hovoril o rozhodnutí bulharského ústavného súdu, to nie je nejaký poradný orgán, to je bulharský ústavný súd, ktorý vyslovil protiústavnosť Istanbulského dohovoru voči právnemu poriadku v Bulharsku.
28. 11. 2019 9:59:17 - 10:00:59 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bernaťák, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem. Ja znova len zopakujem, čo som hovoril v predchádzajúcom príspevku, že súhlasím s pánom Dostálom, že akékoľvek, akékoľvek násilie je zlé a cieľom je absolútne nulová tolerancia k násiliu. Spomínali ste tu, že, že ktoré dopady konkrétne nechceme. No problém v tom je, že tento dohovor sa dá prijať buď vcelku, alebo sa prijať nedá v častiach. Čiže buď ho prijmete, alebo ho neprijmete, tak ako je. Nedá sa z neho vybrať. Ale kľudne, keď chcete môžme sa dohodnúť, môžme sa porozprávať o tom, čo ešte v našom právnom poriadku nie je a prípadne to prijať, aby to v našom právnom poriadku bolo.
Ďalšia vec. Istanbulský dohovor rozlišuje, sám ste to povedali, teda rod a pohlavie. Čiže my, my v podstate, niekto môže byť muž a cíti sa ženou alebo žena cíti sa mužom, lebo toto, čo hovorila, to, čo bolo hovorené, že to je nejaký spoločenský súbor očak..., v poriadku, ale predsa len ten niekto, keď pácha násilie na niekom druhom bez ohľadu na čokoľvek, je zlé, na čokoľvek je zlé. A Istanbulský dohovor práve týmto, ja som vám to už aj tuším v marci, keď sme sa rozprávali o druhom uznesení, hovoril, že vlastne bulharský ústavný súd rozhodol, že vlastne Istanbulský dohovor je v rozpore s ústavou Bulharska, ktorú má podobne definovanú, ústavu, ako my, čo sa týka manželstva. V podstate tak zjednodušene povedané, aj on uviedol, že na to, aby sme jasne ochraňovali ženy, musíme vedieť, kto tou ženou vlastne je, pretože Istanbulský dohovor to znejasňuje.
Ďakujem.
28. 11. 2019 9:29:01 - 9:30:32 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1814 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bernaťák, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem pekne. Ja na úvod poviem, že s niečím sa dá súhlasiť s pani Zimenovou, pretože aj cieľom Slovenskej národnej strany je naozaj nulová tolerancia k akémukoľvek násiliu. S tým máme, absolútne sme, s tým môžme len súhlasiť. Akékoľvek násilie je zlé.
My však sme za normálnu rodinu, ktorú tvoria muž, žena, deti, pričom v tejto rodine samozrejme muž a žena sú si rovnoprávni bez debaty. Ale rodinu predsa nemôže tvoriť rodič 1, rodič 2, rodič 3, 4, 5, 6. Kde to skončí? To po prvé.
Po druhé. Prejdite si, čo si o tejto, o tomto Istanbulskom dohovore myslí, aj vaši partneri v takzvanej demokratickej opozícii. Pretože keď tu bol Istanbulský dohovor prvýkrát, proti uzneseniu o Istanbule bolo 28 poslancov. Čiže všetci ostatní sú asi mimo reality. Najprv si vyčistite vo vlastných, medzi vlastnými kolegami, čo vlastne chcete a čo chcú oni, a potom tu hovorte za nejakú opozíciu, prípadne, prípadne tieto "znôšky", ktoré ste tu vypustili, odkonzultujte najprv s nimi a potom zaťažujte tým nás ostatných.
26. 11. 2019 17:16:22 - 17:16:48 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bernaťák, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
129.
Ďakujem. Vážený pán predseda, dovoľte mi požiadať o presunutie prerokovania bodu č. 26, to je tlač 1729, aby sa tento bod prerokoval po štátnom rozpočte, bod 98, a to z dôvodu, že ešte prebiehajú rokovania o prípadnom pozmeňujúcom návrhu zákona. Ďakujem.
23. 10. 2019 11:08:15 - 11:08:33 51. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bernaťák, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem. V mene troch poslaneckých klubov, Slovenskej národnej strany, SMER-u - SD a MOST-u - HÍD, navrhuje termínovať bod č. 34, návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva (tlač 1579), na pondelok o 9.00 hod. Ďakujem.
22. 10. 2019 17:07:00 - 17:07:01 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1605 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bernaťák, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
110.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V mene troch poslaneckých klubov, Slovenskej národnej strany, SMER-u – SD a MOST-u – HÍD, navrhujem termínovať bod č. 34, to je návrh zákona o podmienkach výkonu volebného práva, tlač 1579, zajtra od 14.00 hod. pred zákonmi, pred zákony, ktoré vlastne majú byť prerokované zajtra od štrnástej hodiny. Ďakujem.
22. 10. 2019 14:15:57 - 14:18:50 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1726 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bernaťák, Tibor (SNS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, cieľom tohto návrhu zákona je doplniť do Trestného zákona skutkovú podstatu nového trestného činu – podpora a propagácia sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho zamerania (§ 372a), ktorý má ochraňovať spoločnosť voči podpore a verejnej propagácii rôznych sexuálnych patologických praktík a najzávažnejších porúch sexuálneho správania.
Najmä internet a sociálne siete dnes umožňujú rýchlejšie a jednoduchšie verejné šírenie správ rôzneho obsahu, preto je nevyhnutné stanoviť nové, prísnejšie hranice pred týmito osobitnými formami obťažovania v oblasti mravnosti. Návrh skutkovej podstaty tohto nového trestného činu je aj reakciou na doteraz publikované články o niektorých sexuálnych patologických praktikách, resp. poruchách, ktoré svojím obsahom v spoločnosti propagovali, mohli propagovať, ospravedlnili, prípadne mohli ospravedlniť alebo zľahčovali tieto skutky, pričom trestnoprávna zodpovednosť takéhoto konania v Trestnom zákone Slovenskej republiky absentuje.
Podľa predkladateľov tohto návrhu zákona je nutné v Trestnom zákone vymedziť nové hranice pre možné verejné informovanie o rôznych sexuálnych patologických praktikách a najzávažnejších poruchách sexuálneho zamerania, keďže je potrebné nielen morálne, ale aj trestnoprávne odsúdiť konanie, ktorého možným následkom je napríklad zvýšené páchanie trestných činov proti ľudskej dôstojnosti. Zavedenie takéhoto trestného činu tak predstavuje preventívne opatrenie vôbec voči vzniku obeti trestných činov proti ľudskej dôstojnosti. Verejné ospravedlňovanie či hrubé zľahčovanie rôznych sexuálnych patologických praktík alebo porúch sexuálneho zamerania, totižto môže u časti verejnosti, najmä u rizikových jednotlivcov, vzbudiť dojem v spoločenskú akceptáciu takéhoto patologického konania, ktoré je v niektorých prípadoch v Trestnom zákone jednoznačne kvalifikované ako trestný čin, a teda môže rizikových jednotlivcov aj aktivizovať k súvisiacemu trestnému konaniu.
Predkladaný návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Predkladaný návrh zákona má však pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, zvyšuje ochranu rodinného prostredia a má pozitívny vplyv na výchovu detí z dôvodu zavedenia ochrany spoločnosti v trestnoprávnej rovine pred podporou, verejnou propagáciou sexuálnych patologických praktík a niektorých porúch sexuálneho zamerania.
Ďakujem.
22. 10. 2019 10:25:24 - 10:40:43 51. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1604 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bernaťák, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Veľmi pekne ďakujem. Ja len jednu vec, teda ako hovoril pán minister, že sa diskutuje o nejakých opatreniach, ktoré by bolo možné prijať. Preto aj vzhľadom na to, čo spomínal on, hlasovanie o jedenástej nebude. Navrhujem preložiť hlasovanie na neskôr, pričom presný termín bude stanovený buď predsedom Národnej rady, alebo predsedajúcim. Ďakujem.
22. 10. 2019 8:55:24 - 9:10:43 51. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1604 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bernaťák, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2008 z 12. septembra 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú a menia niektoré zákony (tlač 1604), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor vládny návrh zákon prerokoval, ale uznesenie neprijal, keďže návrh uznesenia, ktorým sa odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť, nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Gestorský výbor odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť ako celok.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 1604a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 761 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania a pri rokovaní o vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
17. 10. 2019 10:32:51 - 10:33:55 51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1565 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bernaťák, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem. Posledné vety, tu stále lietajú nejaké provízie. Však, prepánakráľa, kvôli tomu je ten návrh, resp. pri samotných rekreačných poukážkach je to upravené tak, že sa môže zamestnávateľ rozhodnúť, že či bude sa preplácať priamo peniazmi, alebo druhou formou - rekreačným poukazom. Čiže je tu eliminovaný akýkoľvek spôsob v prípade, že zamestnávateľ nechce. Samozrejme, bez problémov je to možné uhrádzať, uhrádzať normálnym spôsobom, faktúrami. Čiže zamestnávateľ predloží, pardon, zamestnanec predloží faktúru a tá mu bude preplatená bez akejkoľvek provízie.
A toto, čo hovoríte teraz, no neviem, samozrejme, je to otázka na hotely, že či sú ochotné takéto, na takéto niečo pristúpiť. Ja v živote by som na takéto niečo nepristupoval, hlavne keď je tá možnosť, o ktorej som teraz hovoril pred chvíľkou, že zamestnáva..., zamestnanec si môže dať preplatiť faktúru, ktorú normálne uhradil tomu konkrétnemu hotelu bez akýchkoľvek, opakujem, bez akýchkoľvek provízií.
17. 10. 2019 9:58:47 - 10:00:32 51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1644 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bernaťák, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Chcem poďakovať pánovi poslancovi Mihálovi, myslím, že také rozumné a triezve zhodnotenie, samozrejme, z pohľadu z opozičného politika. Súhlasím s tým, čo aj hovoril, treba si ale naozaj povedať, že dôchodcovia, dneska minimálny dôchodok je 278,90 eur, ak si dobre pamätám, čo je naozaj smiešna suma, malá suma, dôchodcovia sa častokrát rozhodujú, či si kúpia lieky, alebo si lieky nekúpia, pretože im to nevychádza, čiže preto z nášho pohľadu v prvom rade je potrebné zdôrazniť ten sociálny aspekt ako, ako iné, toto v prvom rade.
Ďalej chcem povedať, že dneska máme rok 2019, čiže pobavme sa o tom, kto vlastne pracoval 30 rokov, koho sa to hlavne týka, to sú ľudia, ktorí pracovali do roku 1989, čiže do Nežnej revolúcie. V čase pred Nežnou revolúciou, teda predpokladám, že nejaké veľké možnosti špekulovania neboli, tí ľudia často pracovali naozaj za nízke sumy, pracovali vlastne do roku 1989, čiže tých sa to týka najviac a tým by sme mali takisto nejakým spôsobom za to, čo tu vybudovali, ich trošku oceniť. A myslím si, že zvýšenie minimálneho dôchodku, aj ako to bolo spomínané tej, tej báze, tých 250-tisíc dôchodcov, u mňa si to zaslúži, lebo je to naozaj veľmi veľká masa.
A viete, zopár špekulantov možno v tom čase bolo, ale dovolím si povedať, že naozaj dôchodcovia, ľudia, ktorí vytvárali hodnoty, z ktorých žijeme doteraz, si zaslúžia vyššie dôchodky.
Ďakujem.
16. 10. 2019 17:50:14 - 17:51:33 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1489 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bernaťák, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní správy špeciálneho prokurátora za rok 2018 vo výboroch. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1719 z 26. augusta 2019 pridelil predmetnú správu na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Zároveň určil Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky za gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetnej správy vo výboroch. Obidva výbory odporučili vziať predmetnú správu špeciálneho prokurátora na vedomie.
Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade vziať predmetnú správu na vedomie.
Spoločná správa výborov, tlač 1489a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 767 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledkoch rokovania výborov Národnej rady a predniesol návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->