Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
28. 10. 2019 14:53:55 - 14:54:58 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Farkašovský, Karol (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem pekne za slovo.
Pán kolega Osuský, hovorili ste, že desiatky percent voličov sa rozhodujú vo dverách volebnej miestnosti. Dovoľte otázku: Považujete to za správne? Pýtam sa, je v takejto situácii zodpovedné ovplyvňovať voliča vo dverách volebnej miestnosti výsledkami akýchsi prieskumov verejnej mienky? Ľudí treba podporovať v tvorbe vlastných názorov a nie v tom, aby kupovali názory z médií a aby kupovali názory a výsledky nejakých prieskumov verejnej mienky. Nikto, nikto z nás nepodceňuje slovenského voliča. Všetci stopäťdesiati, ktorí tu sedíme, sme tu z vôle voličov, z vôle občanov. Nikto neuráža slovenských občanov. Kto by si ich mal viac vážiť ako my poslanci Národnej rady? Takže populistická argumentácia tohto druhu je naozaj veľmi priehľadná.
28. 10. 2019 14:29:54 - 14:31:35 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Farkašovský, Karol (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, vy ste povedali, že občana chce táto novela chrániť pred sebou samým. No dovoľte s tým hlboko nesúhlasiť, pretože občana chce táto novela nie chrániť pred sebou samým, ale pred politickou a emocionálnou manipuláciou, ktorú prieskumy verejnej mienky, žiaľ, prinášajú. Poznáme slovenskú realitu.
Novela nebráni informovanosti občanov, ale podporuje, naopak, slobodu v tvorbe názoru na tú-ktorú politickú stranu. Občan predsa nemôže brať za meritum veci výsledok nejakého prieskumu verejnej mienky. Nemá sa predsa rozhodovať na základe percent, ktoré uverejní jedna alebo druhá alebo tretia agentúra. Ak je občan seriózny a rozmýšľa racionálne, nie pod tlakom nejakých emócií z prieskumov verejnej mienky, tak si musí zobrať minimálne dva alebo tri programy rôznych politických strán a prezrieť si a preštudovať ich, čo daná politická strana chce po voľbách urobiť v prospech slovenských občanov a slovenských voličov. To je rozhodujúce pre racionálne a zodpovedné rozhodovanie sa voliča. Nie percentá, ktoré prieskumná agentúra raz vytvorí také, raz onaké.
Rovnako nepovažujem za správne, že do televíznych diskusií sa v súčasnosti pozývajú členovia opozície na základe percentuálnych hodnôt, ktoré vydávajú prieskumné agentúry.
Ďakujem.
28. 10. 2019 10:31:24 - 10:33:10 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Farkašovský, Karol (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem pekne. Ja by som nadviazal na myšlienku, že novela upiera právo na informácie občanom. Prieskumy preferencií politických strán sa na Slovensku stali nástrojom politického a emocionálneho marketingu voči občanom a voči voličom. Pýtam sa, aká je to informácia, aká je tá kvalita a hodnota informácie pre občana, že tá alebo iná strana má v prieskumoch raz 2,7, potom 5, alebo 12 percent. Čo to občanovi pomôže?
Ja si myslím, že najdôležitejšou informáciou pre voliča, pre každého občana, ktorý má právo voliť, je predsa program politickej strany. My nemôžeme emocionálne preferenciami verejnej mienky alebo preferenciami politických strán ovplyvňovať nálady voličov. Volič by sa mal rozhodovať na základe nie emócií, ale na základe nejakého racionálneho zváženia a vytvorenia si sympatií k jednej alebo druhej politickej strane. Čiže preferencie, v poriadku, ale nemôžu byť rozhodujúcim činiteľom pri vyjadrení vôle voliča. Tam by mala byť informácia o politickom programe danej strany, či obsahuje to, čo voličovi imponuje, alebo nie. Takže nemýľme si tu pojmy a nespájajme preferencie a prieskumy, prieskumy agentúr s porušovaním alebo neporušovaním zákona. Volič sa má rozhodovať na základe vlastnej úvahy a nie na základe prieskumov verejnej mienky.
25. 10. 2019 11:36:05 - 11:38:05 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Farkašovský, Karol (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, súhlasím s vami, že stredobodom pozornosti takej alebo onakej reformy zdravotníctva, nieže by mal byť, ale musí byť v prvom rade pacient. Súhlasím aj s tým, že dobudovať materiálno-technické vybavenie nemocníc je priorita č. 1. Súhlasím aj s tým, že do zdravotníctva treba investovať ďaleko viac peňazí ako doteraz.
Ale mám pochybnosti, či výška investovaných financií prinesie aj zodpovedajúcu efektívnosť. Pretože v minulosti sa ukázalo, že sme oddlžili nemocnice a tie dlhy sa produkujú ďalej. Čiže tu treba asi nejaký mechanizmus stanoviť. Verím, že stratifikácia alebo vízia stratifikácie by v tomto smere mohla niečo konštruktívne priniesť.
Ale na čo chcem upriamiť pozornosť. Vy ste hovorili, že operatéri by prišli za pacientmi. To vyžaduje predovšetkým dostatok lekárov. A v tejto súvislosti by som chcel upriamiť pozornosť nielen na materiálno-technické dobudovanie nemocníc a na financie pre zdravotníctvo, ale aj na samotný vzdelávací systém, v ktorom by sme mali viac sa snažiť o to, aby sme lekárov, ktorých produkujú lekárske fakulty na Slovensku, aj náležitým spôsobom ukotvili na Slovensku, aby neodchádzali po skončení školy do zahraničia, do Talianska, do Nemecka, ako neatestovaní dokonca, za vyššie platy. Myslím si, že toto je výborná príležitosť, ako napríklad spoplatniť vzdelávanie v medicínskej oblasti. Je to náročné vzdelávanie a myslím si, že mali by existovať aj kroky k tomu, aby sme tých mladých ľudí, potencionálnych lekárov a dobrých lekárov a špičkových lekárov, ktorí by prišli za tými pacientmi, ukotvili u nás doma.
17. 9. 2019 10:31:37 - 10:35:44 49. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1342 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Farkašovský, Karol (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem pekne. Ja len pripomínam jednu zásadnú vec. Ambíciou Slovenskej národnej strany je úplne zrušiť koncesionárske poplatky samozrejme pri zachovaní verejnoprávneho vysielania v plnej funkčnosti a v zákonnom rámci. Nie je to jednoduché, nedá sa to urobiť z večera na ráno a pre všetkých, nedajú sa koncesie zrušiť celoplošne a naraz. Preto sme sa rozhodli postupovať systémovo a etapovite. Navrhujeme najskôr zrušiť koncesionárske poplatky pre ekonomicky najcitlivejšiu a najzraniteľnejšiu časť občanov, asi s tým súhlasíte, že ide o takúto skupinu občanov. Úspora predstavuje 28 eur. Určite to nie je majland, ale znamená, znamená prínos pre túto kategóriu. A seniori, ktorí už spoločnosti odviedli dosť práce a odpracovali si v živote svoje, si myslím, že si zaslúžia takúto úľavu a nepochybne aj žičlivejší dôchodok, na ktorom tiež, na vylepšení ktorého tiež pracujeme.
Dôležité je však povedať aj to, že v rozpočte RTVS bude zrušenie koncesií pre tieto kategórie občanov znamenať istý výpadok. Ja som to nepovedal preto, lebo som sa chystal povedať v záverečnej reči. Vychádzajúc z toho, že na Slovensku máme 1 078-tisíc poberateľov starobného dôchodku, 425-tisíc občanov v kategórii zdravotne ťažko postihnutých a 4 200 domácností v hmotnej núdzi. Z tohto výpočtu vychádzalo aj ministerstvo financií a dospelo k záveru, že výpadok v rozpočte RTVS bude 8 mil. eur, teda žiadnych 15, 16, 17, ani 18 mil. eur, ako to uvádzali niektoré médiá alebo novinári. Tie, tých 8 miliónov bude vykompenzovaných zo štátneho rozpočtu cez kapitolu ministerstva kultúry.
Nie je to nič nezvyčajné. V Európe existuje rôzny systém financovania verejnoprávnych médií, najčastejší je pravda ten trojzložkový štátny rozpočet, koncesionárske poplatky a reklama, ale koncesionárske poplatky sa platia v Európe iba v 24 krajinách. Samozrejme v rôznej výške, vo Švajčiarsku, len pre zaujímavosť uvediem, je to 392 eur ročne. Ale v Albánsku je to iba 6 eur 10 centov ročne, takže je to obrovské rozpätie. My sa nachádzame kdesi úplne v tej nižšej časti. V Česku sa platí napríklad 85, v Nórsku 318 eur ročne, vo Švédsku 242, v Británii 164. Ale 20 krajín Európskej únie nevyberá koncesie vôbec. Medzi týmito krajinami sú Belgicko, Fínsko, Holandsko, Island, Lichtenštajnsko, Luxembursko a ďalšie.
Takže, samozrejme, otázka financovania verejnoprávnych médií je veľmi dôležitá a zložitá. Určite chceme urobiť druhý krok, a to široký celospoločenský dialóg o spôsobe a o modele financovania verejnoprávneho vysielania. Tu predpokladáme samozrejme dlhú diskusiu s odborníkmi aj s laickou verejnosťou, po ktorej by mala vzniknúť, samozrejme, konsenzuálna podoba nového ekonomického modelu pre RTVS už takého, ktorý by finančne nezaťažil peňaženku žiadneho občana a vďaka ktorému koncesie zrušíme úplne a pre všetkých občanov Slovenskej republiky.
Takže s ohľadom na uvedené si vás dovoľujem požiadať o súhlasné stanovisko k nášmu návrhu pri hlasovaní o zrušení poplatkov pre našich dôchodcov, zdravotne postihnutých spoluobčanov a ľudí žijúcich v hmotnej núdzi.
Ďakujem.
17. 9. 2019 10:14:08 - 10:19:40 49. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1342 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Farkašovský, Karol (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem pekne. Dovoľte mi predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Karola Farkašovského, Evy Smolíkovej, Dušana Tittela a Stanislava Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1342, sa dopĺňa takto:
Za za článok I sa vkladá nový článok II, ktorý znie:
"Čl. II Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 654/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 287/2008 Z. z., zákona č. 516/2008 Z. z., zákona č. 77/2009 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 498/2009 Z. z., zákona č. 353/2010 Z. z. (pozn. red.: správne zákona č. 532/2010 Z. z.), zákona č. 221/2011 Z. z., zákona č. 397/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 342/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 373/2013 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 221/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 36 odsek 1 znie:
«(1) Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona nesmie spolu za kalendárny deň presiahnuť 0,5 % súčtu časov vysielania všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona v tomto kalendárnom dni. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 2,5 % súčtu časov vysielania všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona v danom kalendárnom dni, a to o čas vyhradený telenákupným šotom. Obmedzenie podľa prvej vety sa nevzťahuje na vysielanie reklamy v priamom spojení s vysielaním športovej alebo kultúrnej udalosti, pri ktorej je vysielanie reklamy nevyhnutnou podmienkou pre nadobudnutie práv k televíznemu vysielaniu športovej alebo kultúrnej činnosti a udalosti. Vysielanie reklamy v priamom spojení s vysielaním športovej alebo kultúrnej udalosti podľa predchádzajúcej vety nesmie vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona spolu presiahnuť 15 % denného vysielacieho času.»."
Doterajší článok II sa primerane preznačí a v súvislosti s vložením nového článku sa upraví názov.
Odôvodnenie: Navrhovaná právna úprava upravuje časový rozsah vysielania reklamy vo vysielaní televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona s cieľom umožniť vysielateľovi kompenzovať výpadok príjmov z úhrady za služby poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska. Vznikne oslobodením od povinnosti platiť koncesionárske poplatky, uvedené fyzické osoby, ktoré v súčasnosti platia úhradu za služby verejnosti poskytované RTVS v polovičnej sadzbe. Navrhovaná právna úprava zachováva v súčasnom, s súčasnosti stanovený celkový časový rozsah vysielania reklamy vo všetkých televíznych programových službách, ale umožňuje pružnejšie, flexibilnejšie prerozdelenie medzi jednotlivé televízne programové služby.
To je z mojej strany zatiaľ všetko.
Ďakujem.
17. 9. 2019 10:11:24 - 10:13:42 49. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1342 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Farkašovský, Karol (SNS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, budem stručný. Cieľom predkladateľov tejto novely o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska je oslobodiť od povinnosti platiť koncesionárske poplatky všetky fyzické osoby, ktoré podľa tohto zákona v súčasnosti platia koncesionárske poplatky v polovičnej sadzbe, to znamená 2,32 eur mesačne. Ide o poberateľov dôchodkových dávok, starobného, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského a vdoveckého a sirotského dôchodku, ktorí nemajú pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a zároveň nežijú v domácnosti s osobou, ktorá má príjem zo zárobkovej činnosti. A takisto sa týka poberateľov dávky v hmotnej núdzi a osoby spoločne posudzovanej s poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
Predpokladá sa, že tento prekladaný návrh bude mať negatívny rozpočet na rozpočet verejnej správy, ale predkladaný návrh zákona má aj pozitívne sociálne vplyvy. Navrhovaná účinnosť a predpokladaná teda dĺžka legislatívneho procesu a praktické dopady s navrhovanou účinnosťou rátame od 1. januára 2020.
Toľko z mojej strany. Hlásim sa do rozpravy.
17. 9. 2019 10:04:38 - 10:06:38 49. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1341 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Farkašovský, Karol (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Ďakujem pekne. Ďakujem, pán kolega Heger, za dojemnú starostlivosť o volebný program Slovenskej národnej strany. Samozrejme, je to prirodzené, že každá koalícia, alebo každá strana, ktorá sa dostane k vláde, je jej povinnosťou dbať o to, aby ten štátny rozpočet dosiahol vyrovnaný stav. U nás v tomto prípade sa to dosiahlo vlani, takže boli vytvorené dobré ekonomické podmienky na to, aby sa mohli realizovať aj návrhy zákonov tohto typu.
Samozrejme rozpočet, vnímame to všetci, sa tvorí konsenzuálnym spôsobom na základe diskusie. Prebehla diskusia aj v rámci koaličných strán, koaličných partnerov, kde sme dospeli k zhode a k súhlasu aj v súvislosti s predkladaním tohto návrhu zákona. Pri predkladaní návrhov zákona nemôžeme vychádzať z toho, že každý navrhovateľ nejakého zákona alebo nejakej zmeny, alebo nejakej novely, bude vstupovať do kompetencií ministerstva financií a bude radiť finančníkom, ako to urobiť. Samozrejme, hovoril som o tej konsenzuálnej príprave štátneho rozpočtu, tam v tejto polohe sa to všetko udialo a deje, aby kompetentní odborníci pri kreovaní štátneho rozpočtu našli možnosti, ako vykryť prípadne takéto straty, ktoré sa objavujú v návrhoch zákonov. Samozrejme, nemôžeme všetko vnímať len numericky cez čísla, ale treba sa pri každom návrhu zákona pozrieť aj na to, aký vplyv bude mať ďalší, na ďalší spoločenský rozvoj, na podnikateľské prostredie a tak ďalej. A v tomto prípade vychádzame aj zo skúseností Českej republiky, ktoré sú pozitívne pri výbere DPH a chceme zlepšiť podnikateľské prostredie aj v sektore mediálnom, čo je veľmi dôležité.
Ďakujem.
17. 9. 2019 9:52:15 - 9:54:26 49. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1341 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Farkašovský, Karol (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem pekne. Dovoľte predniesť pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, tlač 1341.
V návrhu zákona navrhujem nasledujúcu zmenu:
V čl. I novelizačnom bode sa slová "4902 - Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu, a okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu tovaru" nahrádzajú slovami "4902 10 00 - Noviny, časopisy a periodiká, tiež ilustrované alebo obsahujúce reklamný materiál vychádzajúce najmenej štyrikrát týždenne okrem novín, časopisov a periodík, tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku, a okrem novín, časopisov a periodík tiež ilustrovaných alebo obsahujúcich reklamný materiál, v ktorých erotický obsah predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % celkového obsahu".
Odôvodnenie. S cieľom pozitívne podporiť dostupnosť mediálnych produktov čo najširšiemu okruhu príjemcov. Berúc do úvahy vplyvy na štátny rozpočet navrhujeme zúženie skupiny tovarov, ktoré majú podliehať zníženej sadzbe z pridanej hodnoty. Sadzbe dane 10 % by tak podliehali len denníky, čo predstavuje zníženie príjmov DPH o 6 miliónov eur ročne.
Zároveň žiadam v súvislosti s uvedeným návrhom vyňať na osobitné hlasovanie tretí bod spoločnej správy.
Ďakujem pekne.
17. 9. 2019 9:45:02 - 9:49:01 49. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1341 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Farkašovský, Karol (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, predkladáme návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predkladateľov tejto novely zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska je oslobodiť od povinnosti platiť koncesionárske poplatky, aha pardon, to som v inom, prepáčte, som začal s iným. Ospravedlňujem sa, trošku, áno, 1341, prepáčte.
Cieľom tejto novely zákona o dani z pridanej hodnoty je zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na úroveň 10 % na noviny a časopisy i periodiká. Znížená sadzba dane sa neuplatní na noviny, časopisy a periodiká, ktorých reklamný materiál jednotlivo alebo spolu tvorí viac ako 50 % celkového obsahu. Rovnako sa znížená sadzba dane neuplatní na noviny, časopisy a periodiká, ktorých erotický obsah obsahuje a predstavuje jednotlivo alebo spolu viac ako 10 % z celkového obsahu. Už sme tu dnes hovorili o zmenách, ktoré nastali v mediálnom prostredí, aj o tom, že printové médiá sa dostali do znevýhodnenej pozície.
Zámerom predkladateľa a predkladateľov je podporiť tradičné printové médiá a tým zlepšiť ich postavenie na mediálnom trhu. Pri zavedení zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty je Slovenská republika viazaná Smernicou Rady Európskeho spoločenstva z roku 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty. Podľa čl. 98 bod 1 tejto smernice môžu členské štáty použiť jednu alebo dve znížené sadzby dane, nesmú byť však nižšie ako 5 % pre dodanie tovaru a poskytovanie služieb, ktoré patria do kategórií uvedených v prílohe III. tejto smernice.
Tento návrh zákona má negatívne aj pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, nezakladá zvýšené nároky na výdavkovú časť štátneho rozpočtu, ale predpokladá krátkodobé zníženie výberu dane z pridanej hodnoty. Prijatými opatreniami na zamedzenie daňových únikov prichádza každoročne ku zlepšeniu výberu dane z pridanej hodnoty a znižovanie tej daňovej medzery.
Predpokladáme, že tento prechodný stav, toto prechodné zníženie výberu dane z pridanej hodnoty sa v blízkej budúcnosti obráti smerom tým, že bude ten výber dôslednejší a nebudú tam žiadne daňové medzery.
Návrh zákona má pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, nemá žiadne sociálne vplyvy, ani na životné prostredie, ani vplyv na informatizáciu spoločnosti a má pozitívny vplyv na službu verejnej správy pre občana. Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, aj medzinárodnými zmluvami. Predpokladaný výpadok alebo negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy z titulu nižšej, nižšieho výberu dane z pridanej hodnoty tvorí 6 mil. eur. Predpokladaná účinnosť tohto zákona alebo navrhovaná účinnosť je od 1. 1. roku 2020.
Ďakujem pekne. Z mojej strany zatiaľ všetko.
13. 9. 2019 11:52:33 - 11:54:14 49. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Farkašovský, Karol (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
146.
Ďakujem pekne všetkým kolegom za faktické poznámky.
Pán Dostal, v poslaní novinára existuje určitá hierarchia. To by ste ako človek, ktorý istý čas pôsobil v médiách, mali vedieť. Prvé v poradí poslania novinára je, vždy bolo a bude informovať, či sa vám to páči, alebo nie.
Hovorili ste o hranici slobody, čím ste vlastne de facto priznali, že sloboda musí mať nejaké pravidlá, a nám ide presne o to, aby tu fungovalo aj pravidlo zodpovednosti vedľa pravidla a pojmu sloboda.
No, pani Kaščáková, boli ste vy niekedy novinárka? Možno tak vo sne. Preto, prosím vás, vyjadrujte sa kompetentne a na to, aby ste sa kompetentne mohli vyjadrovať k téme médií, mali by ste mať nejaké skúsenosti. A partnerom budete len vtedy na túto diskusiu, ak budete mať aj nejaké mediálne a tvorivé skúsenosti. Na to práca na magistráte asi nestačí.
Pán Grendel, ďakujem. Ja zíram, Gábor, budem ťa citovať, ja zíram, že novinár, schopný novinár, vážený novinár svojho času, je ideologicky schopný klesnúť na žumpovú úroveň o lajno. To naozaj zíram a beriem na vedomie, že sme si povykali.
A, pán Kresák, znášať kritiku je v poriadku, ale znášať útoky na vlastnú česť a dôstojnosť, to už je na zamyslenie.
13. 9. 2019 11:32:54 - 11:40:07 49. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Farkašovský, Karol (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
130.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, včera som v prvej časti rozpravy uviedol príklad z jednej besedy za okrúhlym stolom v Bratislave na tému: právo na odpoveď. Stručne si ho dovolím zopakovať, keďže včera večer tu bolo pomenej poslancov, lebo naozaj stojí to za to a je to výpovedné.
Na besede za okrúhlym stolom poslanci parlamentu, mediálny právnik, predsedníčka samoregulačnej tlačovej rady, zástupca ministerstva kultúry, novinárska a laická verejnosť. Upozorním z tejto besedy len na dve otázky, ktoré tam zazneli, a najmä na odpovede na tieto otázky.
Prvá otázka, ktorá zaznela, bola: "Čo je základným poslaním novinára?"
Spontánna odpoveď predsedníčky tlačovej rady: "Poslaním novinára je kritizovať vládu."
Aby sme všetci vedeli, podľa tohto názoru odborníčky na novinárstvo a predsedníčky inštitútu, ktorý ma dohliadať na etiku žurnalistiky, novinár má prvoradé poslanie kritizovať vládu.
Dovolil som si preto pragmatickú, obyčajnú otázku: "Nie je náhodou prvoradou úlohou a poslaním novinára informovať verejnosť o všetkom aktuálnom, čo sa deje doma a v zahraničí?" Následne môže byť súčasťou novinárskej práce aj sledovanie a hodnotenie činnosti vlády. Prečo hneď a priori kritika? Prosím, nech bude aj kritika, ale predsa hocijaká vláda hocijakej farby, hocijakého politického trička robí aj niečo dobré, nielen zlé, vari, azda, hádam.
Nie je preto korektnejšia formulácia "informovanie o činnosti vlády a hodnotenie jej výsledkov"? Samozrejme, hodnotiť o kritike znamená v našich pomeroch hovoriť o negatívach. Takto nastavené vnímanie žurnalistiky a jeho poslania považujem za jednoducho scestné.
Druhý príklad z besedy pri okrúhlom stole.
Otázka moderátora: "Čo je vlastne sloboda novinára?"
Odpovede sa chopil právnik. Podotýkam, právnik, mediálny právnik.
Podľa mediálneho právnika: "Sloboda novinára je právo klásť kritické, provokatívne a poburujúce otázky."
Kde to dotyčný pán mediálny právnik nabral, vraj je to v mediálnej legislatíve. A keď som sa spýtal kde, v akom paragrafe, na to si už spomenúť nevedel.
Existuje jedno úplne bazálne a všeplatné novinárske pravidlo: "Hlúpa otázka, hlúpa odpoveď." Táto logika platí aj vo vzťahu poburujúca otázka, poburujúca alebo v lepšom prípade žiadna odpoveď. Kam teda môže smerovať dialóg začatý poburujúcou otázkou a poburujúcou odpoveďou? K ničomu konštruktívnemu, iba ku konfliktu a vyhroteným emóciám.
Ak toto má byť výsledok práce novinára, teda vyvolať emócie, vášne, konflikt a nevraživosť, pýtam sa, kto je na to zvedavý a komu to pomôže? Jedine médiám, ktorým to na chvíľu zvýši sledovanosť a môžu za viac peňazí predávať reklamu. Samozrejme, dopláca na to občan, ktorému médiá namiesto užitočných informácií servírujú nepotrebné, zbytočné a často aj traumatizujúce hlúposti.
Včera tu zazneli aj slová, že politik ako verejný činiteľ musí zniesť vyššiu mieru kritiky ako iný občan. Ja sa pýtam - prečo? Na základe Ústavy Slovenskej republiky sme si všetci rovní a má to tak byť aj v rovine práv, aj v rovine povinností. Prečo by mal človek trpieť väčšiu ujmu na vlastnej cti a ľudskej dôstojnosti len preto, že ho vo voľbách ľudia zvolili a zaoberá sa politikou? Netvrdím, že nemá byť pod drobnohľadom verejnosti a médií. Ale samotná skutočnosť, že sa zaoberá politikou, predsa nemôže mať za následok, že bude musieť znášať útoky na svoju osobnú, profesionálnu česť alebo ľudskú dôstojnosť bez toho, aby mal možnosť sa brániť.
Zaznelo tu včera obľúbené opozičné slovo "náhubkový zákon". V čom je tento náhubkový zákon? V čom spočíva? Veď nič neobmedzuje, vonkoncom nie slobodu novinárov. Iba zdôrazňuje, že sloboda môže existovať jedine ruka v ruke so zodpovednosťou. Môžem písať a uverejniť, čo len chcem, ale musím si byť vedomý toho, že čokoľvek napíšem, nesiem za to aj plnú zodpovednosť, profesionálnu aj právnu.
A ešte niečo dôležité. Novinári, samozrejme, môžu a aj píšu o politike. Ale novinári by nemali politiku robiť. Novinár má informovať, samozrejme, aj kriticky, ale s úctou k prezumpcii neviny a rešpektom k dôstojnosti človeka. Polícia má vyšetrovať, prokuratúra má obviniť a súdy majú súdiť. Médiá majú o všetkom korektne aj kriticky, ale pritom objektívne, vyvážene a nestranne informovať. Ak systém bude fungovať na tomto základe, ak sa bude dodržiavať etika v žurnalistike, aj v politike, samozrejme, tak nebude treba riešiť ani právo na opravu, ani právo na odpoveď a nebude nutná ani parlamentná, ani žiadna mimoparlamentná diskusia na túto tému. Jednoducho nastolí sa rovnováha medzi všetkými spomínanými zložkami, médiami, politikou, políciou, súdmi, a ľudia si konečne na základe objektívnych faktických informácií budú môcť sami a zodpovedne tvoriť vlastné názory. Nebudú odkázaní kupovať názory médií a ich vlastníkov, ktorí v súčasnosti radi poťahujú nitkami a snažia sa ovplyvňovať a manipulovať verejnú mienku.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
13. 9. 2019 10:59:03 - 11:00:19 49. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Farkašovský, Karol (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som chcel len potvrdiť súhlasné stanovisko, že na základe ústavy sú si všetci občania Slovenskej republiky rovní, majú rovnaké práva, rovnaké povinnosti, či už sú politici, alebo vykonávajú akúkoľvek inú profesiu.
Trošku mi je čudné, že pri tejto diskusii, ako keby sme sa navzájom nepočúvali, ako keby sme mali nejaké slúchadlá, nejaké politicko-ideologické slúchadlá na ušiach a nedokážeme akceptovať argumenty druhej strany. Aspoň ich vypočuť. Sústavne to vnímame cez politické zrkadlo.
Myslím si, že táto téma je celospoločenská a v tom súhlasím s pánom Jarjabkom, že treba túto problematiku a túto tému riešiť komplexne, pretože to prostredie mediálne je čím ďalej, tým zložitejšie, náročnejšie aj pre samotné médiá a treba pracovať na komplexnom mediálnom zákone pre celé Slovensko a pre celú Európsku úniu.
Ďakujem.
13. 9. 2019 10:25:04 - 10:26:15 49. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Farkašovský, Karol (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Pani kolegyňa, stále neberiete do úvahy zákon akcie a reakcie. Ak bude súčasťou veľkej slobody prejavu a tvorby novinárov aj rovnako veľká zodpovednosť za všetko, čo napíšu, nebude nikto využívať ani zneužívať ani právo na odpoveď, ani právo na opravu a vaše politické obavy budú bezpredmetné.
Ale povedali ste jednu vec, na ktorú som zvlášť chcel reagovať, že predložením návrhu na odpoveď sme utŕžili medzinárodnú hanbu. Už sme si zvykli, že opozícia používa veľmi silné, až príliš silné slová. Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko považujete za vyspelé demokratické krajiny Európskej únie? Pripomínam len skromne, že tieto krajiny majú inštitút práva na odpoveď od 70. rokov minulého storočia. A majú sa hanbiť a hanbia sa teda takmer 50 rokov? (Potlesk.)
13. 9. 2019 10:09:42 - 10:11:35 49. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Farkašovský, Karol (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, spomínali ste, že diskusia sa má viesť mimo parlamentu na túto tému. Len by som vás chcel upozorniť, že diskusia mimoparlamentná na tému práva na odpoveď beží už desať mesiacov. Ja sám som bol s bývalým kolegom Miroslavom Čížom na prvom okrúhlom stole s profesionálnymi novinármi, teda s profesionálnou verejnosťou, odbornou verejnosťou. Pvýkrát som bol s ním na okrúhlom stole tu v Bratislave v decembri 2018. Odvtedy som sa iba ja sám zúčastnil na siedmich besedách tohto typu jednak s odbornou verejnosťou, jednak s laickou verejnosťou a, samozrejme, aj vo vysokoškolskom prostredí.
Právo na opravu máme, ale týka sa skutkových tvrdení. Lenže právo na odpoveď sa dotýka poškodzovania dobrého mena, cti a ľudskej dôstojnosti. Na základe Ústavy Slovenskej republiky sú si všetci občania rovní vrátane politikov aj akýchkoľvek iných profesií.
Položili ste si vôbec niekedy otázku a zodpovedali ste na tú otázku, že napríklad v súvislosti s právom na opravu koľkokrát vôbec politici za posledných povedzme 1, 2 alebo 3 roky využili toto právo? Položili ste si otázku, koľkokrát "obmedzovali " priestor v novinách svojimi vyjadreniami v rámci práva na odpoveď, resp. práva na opravu?
Najskôr si treba zrátať tieto veci a potom kritizovať nový návrh práva na odpoveď.
Ďakujem pekne.
12. 9. 2019 18:44:55 - 18:46:29 49. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Farkašovský, Karol (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
153.
Ďakujem pekne.
Pani kolegyňa, čoho sa majú báť novinári pri práve na odpoveď, keď dodržiavajú etický kódex novinárov, ktorý je, mimochodom, veľmi dobrý a veľmi dobre spracovaný? A budú popri slobode prejavu si uvedomovať aj to, čo voláme zodpovednosť. Nikto nebude právo na odpoveď ani využívať a dokonca ani zneužívať.
Spomenuli ste očkovanie a mamičky, ktoré čerpajú informácie z internetu. No s pánom Bohom, ďakujem pekne. To už fakt môžeme zdravotníctvo asi nahradiť osvetou z internetu. Kam to dospejeme, preboha?
A odpoveď a jej zverejnenie nezávisí od vašej vôle ako poslanca alebo poslankyne, ale závisí od toho, ako túto vašu odpoveď novinári interpretujú. Je tam možnosť, ako to dezinformovať, dezinterpretovať formou klamlivých titulkov alebo prekrúcania či modifikovania reality, tak ako si to želajú šéfredaktori alebo majitelia médií.
Áno, redakcie majú svoje redakčné kódexy, ale treba sa na to pozrieť, či naozaj sú v súlade s univerzálnym platným etickým kódexom novinárov, alebo rešpektujú viac postoje a politické názory a politické presvedčenia majiteľov médií a manažmentov médií. To je veľmi dôležitá otázka.
12. 9. 2019 18:34:06 - 18:35:43 49. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Farkašovský, Karol (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
149.
Ďakujem pekne. Je mi cťou, že sme si povykali, Gábor, ako bývalí kolegovia, ale okej, ak si myslíš, že takto to má byť, ja rešpektujem tvoj názor. Ako novinár, ktorého som si vždy vážil aj v časoch našej spolupráce v Markíze, si myslím, že veľmi dobre vieš, že otázka, akákoľvek, sa dá položiť rôznymi spôsobmi. Stačí si uvedomiť intonáciu tej otázky a otázka intonovaná provokatívne môže v písomnej podobe byť úplne nevinná. To by si ako bývalý novinár mal vedieť a nemal by si byť z toho smutný.
Pán Baránek, jemná manipulácia je zbraň opozície v prvom rade. Nehovoril som o práve klásť provokatívne otázky, ja som citoval slová mediálneho právnika, ktorý povedal na verejnosti pred asi 150 ľuďmi v príslušnom klube. Bola to diskusia, ale diskusia s takýmito demagogickými názormi, je, verte tomu, veľmi neplodná a naozaj stojí človeka veľa nervov. Takže ja som hovoril o citovaní a v zmysle novinárskeho základného pravidla hlúpa otázka dostane iba hlúpu odpoveď, platí rovnako, poburujúca otázka, nemôžete čakať inú než poburujúcu alebo žiadnu odpoveď.
A to si vyprosím od vás, že som členom korupčnej koalície. To si vyprosím.
12. 9. 2019 18:24:03 - 18:31:03 49. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1290 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Farkašovský, Karol (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
143.
Ďakujem pekne za slovo. Ctená snemovňa, dámy a páni, téma je už veľmi dlho živá, celospoločensky diskutovaná v médiách aj na okrúhlych stoloch a stretnutiach s odbornou a laickou verejnosťou. S kolegom, teda bývalým kolegom Miroslavom Čížom som sa zúčastnil na viacerých verejných debatách o práve na odpoveď. Rád by som tu spomenul jednu diskusiu v istom bratislavskom klube, kde okrem nás dvoch s Miroslavom Čížom boli aj štyria opoziční parlamentní poslanci, predsedníčka tlačovej samoregulačnej rady, mediálny právnik, zástupca ministerstva kultúry, novinári a verejnosť.
Diskusia sa po emotívnom začiatku rozbehla a priniesla niekoľko naozaj prekvapivých momentov. Okrem iného sme otvorili otázku, čo je vlastne poslaním novinára. Predsedníčka samoregulačnej tlačovej rady spontánne zareagovala slovami, že "poslaním novinára je kontrolovať vládu". Pri predstave, že na verejných fórach, v médiách a dokonca možno aj na školách, ktoré pripravujú žurnalistov, zaznie takýto nezmysel, zakrátko môžu byť z médií a z novinárov naozaj akési novinárske koncily, ktoré budú v zmysle predstáv predsedníčky samoregulačnej rady kontrolovať a pranierovať vládu.
Položil som preto protiotázku, či nie je náhodou základným poslaním novinára a žurnalistiky ako takej v prvom rade informovať. Súčasťou poslania informovať je sekundárne aj právo, samozrejme, kontrolovať vládu a podrobiť ju kritike. Prioritne však médiá aj novinári majú informovať občanov, verejnosť o všetkom aktuálnom, pozitívnom i negatívnom, čo sa deje doma aj vo svete.
Po chvíli prišla v spomínanej diskusii myšlienková perla z úst, čuduj sa svete, mediálneho právnika. Na otázku, čo je to sloboda novinára, odpovedal, citujem: "Sloboda novinára je právo dávať kritické, provokatívne a poburujúce otázky." Koniec citátu. Podľa mediálneho právnika sú teda poburujúce otázky meradlom slobody novinárskej tvorby. Na moju otázku, či to myslí vážne, odpovedal, že je to tak uvedené aj v mediálnej legislatíve. Keď som sa ho pýtal, že kde, v akom paragrafe, to už povedať nevedel.
Ako bývalý novinár, ktorý má k tejto profesii stále ešte veľmi blízko, pripúšťam kritické, dokonca aj slušne provokatívne otázky, ale poburujúce otázky ako symbol slobody, to už je naozaj demagógia hrubého zrna. Ak niekomu položíte poburujúcu otázku, čo môžete očakávať? V duchu pravidla hlúpa otázka, hlúpa odpoveď platí to isté. Poburujúca otázka, poburujúca alebo žiadna odpoveď. Keď takýto nezmysel zaznie na verejnom diskusnom fóre z úst mediálneho právnika, tak sme na najlepšej ceste degenerovať slovenskú žurnalistiku. A toto ja považujem za poburujúce.
Nikto nechce obmedzovať pluralitu ani slobodu médií, považujeme ich dokonca za základný a kľúčový pilier demokracie. Treba však vecne charakterizovať pojem sloboda médií aj so všetkými sprievodnými prvkami. Sloboda v akejkoľvek oblasti života musí byť vyvážená zodpovednosťou. Podporovať slobodu znamená podporovať zodpovednosť. S garanciou slobody priamo súvisí garancia zodpovednosti. Sloboda bez zodpovednosti sa volá anarchia. Nemožno slobodne publikovať, čo mi slina na jazyk prinesie, a neniesť za to zodpovednosť. Keď niečo napíšem a zverejňujem, píšem a zverejňujem to slobodne, ale s vedomím plnej zodpovednosti za správnosť, úplnosť, korektnosť a slušnosť. A to sú práve tie etické a morálne pravidlá, ktoré je nevyhnutné rešpektovať aj v žurnalistickej tvorbe. Nijaký novinár nemusí mať žiadne obavy o slobodu prejavu. Ak dodržiava pravidlá etického kódexu žurnalistickej tvorby, tak určite vie, čo to je zodpovednosť, úcta k faktom, profesionalita alebo rešpektovanie ľudskej dôstojnosti.
Väčšina novinárov pravidlá etického kódexu uznáva a riadi sa nimi. Žiaľ, sú aj novinárske samorasty, ktoré v službe svojim chlebodarcom neváhajú porušiť elementárne pravidlá slušnosti a myslia si, že novinárske povolanie im dáva právo súdiť kohokoľvek a za čokoľvek. Robia to často s plným vedomím vlastníkov médií. Ľudia si to všímajú.
Dovoľte mi odcitovať z mailu pána Strmeňa z Košíc, ktorý takto reagoval na jeden z komentárov denníka SME. Citujem: "Nechápem, ako môže takýto denník, ako je SME, poškodzovať svoj vlastný kredit a zverejňovať výplody človeka, ktorému v Košiciach nikto nepovie inak ako zhulený magor. Vulgárnosť a žlč my čitatelia k životu nepotrebujeme." Koniec citátu.
Moja rada a odpoveď sú jednoduché. Vyberajte si noviny, ktoré kupujete, a hlúposti nečítajte. Nenechajte si diktovať názor od médií, ale vytvárajte si ho sami, máte na to plné právo.
Je však pravda, že médiá si samy budujú svoju reputáciu, dobré alebo zlé meno. Vzhľadom na to, že sa množia prípady nedodržiavania alebo porušovania novinárskej etiky, považujem právo na odpoveď pre každého občana vrátane politikov za užitočné opatrenie. Opatrenie, ktoré na jednej strane každého človeka chráni pred krivým obvinením či poškodením jeho cti alebo ľudskej dôstojnosti, na druhej strane pomáha aj samotným novinárom uvedomiť si súvislosť medzi slobodou a zodpovednosťou. Uvedomiť si, že môžu byť kritickí, môžu poukazovať na spoločenské nešváry, problémy, prešľapy, ale nemali by dehonestovať, zosmiešňovať a ubližovať. Toto určite nie je, nikdy nebude poslaním žurnalistiky. Novinári by mali informovať, polícia vyšetrovať, prokuratúra obviňovať a súdy súdiť.
Som hlboko presvedčený o tom, že aj medzi novinármi je veľa takých, ktorí pochopia právo na odpoveď v takom duchu, v akom som o tom hovoril. Som presvedčený aj o tom, že v konečnom dôsledku môže prispieť aj k zlepšeniu vzťahov a korektnej komunikácii medzi novinármi, médiami a politikmi.
Ďakujem pekne.
25. 6. 2019 11:46:22 - 11:48:04 46. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1542 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Farkašovský, Karol (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, vy ste skončili vetou, že novela vnáša do štátneho jazyka zdravý rozum. Ja si o tom vážne dovolím pochybovať a ja by som povedal, že vnáša absolútnu neúctu.
Za neúctu považujem aj to, používať také výrazy a také slová ako relikt, pachuť či pýcha v súvislosti s tými ľuďmi, ktorí v histórii tvorili a zdokonaľovali jazykový zákon.
Ja uznávam, že vaše videnie sveta je liberálne, ale už nie raz som spomenul, že v tom vašom videní sveta sú tri také základné piliere: strašiť, kritizovať a spochybňovať. A na tomto sa veci stavať nedajú.
Ako môže slovenčina nebyť prvým štátnym jazykom na Slovensku? Veď to je úplne absurdné. To znamená, že v Anglicku by sa dokumentácia akýchkoľvek dokumentov mala viesť v čínštine alebo vo svahilčine? V Británii, keď človek požiada o štátne občianstvo, okrem dokumentov musí dokázať, že ovláda angličtinu. Bez toho štátne občianstvo nedostane. To znamená, že aj Británia je nedemokratická krajina tým, že vyžaduje od ľudí, ktorí tam žijú, aby ovládali angličtinu ako štátny jazyk? V čínskej štvrti sa môžete baviť, ako chcete, alebo v štvrtiach národnostných menšín, ale ak chcete niečo vybaviť oficiálne na úradoch, jednoducho štátny jazyk musíte ovládať.
Ďakujem. (Potlesk.)
24. 6. 2019 10:48:14 - 10:50:15 46. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1342 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Farkašovský, Karol (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, v demokratických krajinách Európskej únie sú tri štandardné zdroje financovania verejnoprávnych médií a to sú koncesionárske poplatky, štátny príspevok a zdroje z reklamy. Je to tak vo väčšine európskych krajín a je to tak aj na základe rozhodnutia EBU, teda Európskej vysielacej asociácie. Pokiaľ ide o RTVS, príjem RTVS z koncesionárskych poplatkov činí 78 mil. ročne pri dobrom výbere, takže je to veľmi vážny položka jednak v hospodárení RTVS, ale aj za hľadiska štátneho rozpočtu. Takže nahradiť 78 mil. eur jedným šmahom ruky je asi veľmi ťažké. Práve preto volíme postupné kroky a práve preto postupne s cieľom rušiť koncesionárske poplatky pre celú populáciu začíname u najzraniteľnejšej kategórie ľudí, a teda ľudí ktorí poberajú dôchodky.
Ja osobne som pri výbere generálneho riaditeľa RTVS očakával, že jednotliví kandidáti prídu s predstavami o ekonomickom fungovaní RTVS. Žiaľ, okrem pána Flašíka, nikto z nich neprišiel s predstavou, ako zabezpečiť financovanie RTVS, a pán generálny riaditeľ Rezník, ktorý už funguje v pozícii generálneho riaditeľa na výberovom konaní povedal, že 128 mil. eur pre RTVS je dostatočný počet financií a RTVS nepotrebuje ďalšie financie. To sú slová, ktoré citujem z výberového konania.
Takže ubezpečujem vás, že nejde o žiadne predvolebné zapáčenie sa niekomu, ale ide o systémový krok, alebo o systémový prvý krok s cieľom zrušiť en bloc koncesionárske poplatky na Slovensku.

Deň v parlamente

<- ->