Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
5. 12. 2019 17:26:29 - 17:27:35 56. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1829 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Suchánek, Alan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem za slovo. Edo, no presne tak ako to tu aj predtým zaznelo a ty si to povedal, že je obrovská škoda, že nedostal príležitosť guvernér Národnej banky, aby tu mohol prezentovať stanovisko Národnej banky. Ale v dnešnej tlači sa objavila, objavil článok viceguvernéra Jána Tótha, ktorý hovorí, že doviezť zlato na Slovensko znamená streliť si do nohy. A ďalej píše, že "priniesť zlato domov aspoň v prípade menšej centrálnej banky, ktorá s ním doma nebude vedieť obchodovať, je pokladané medzi centrálnymi bankármi za neracionálne, populistické a iniciované politikmi". Ale ak už teda to tak chcete strašne doviezť, tak chcem vám dať taký jeden návrh, že neviem, či už je rozhodnuté, kde ho chcete dať, ale Matica slovenská má taký jeden trezor. A z toho trezoru sa to dá ukradnúť beztrestne.
Ďakujem.
4. 12. 2019 19:08:39 - 19:09:56 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Suchánek, Alan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
145.
Ďakujem za slovo.
Simonka, ja by som sa chcel zastaviť práve pri tom, čo si povedala. Tá nerovnosť žien. A odvolal by som sa aj na to, čo Edo Heger povedal, že treba vytvoriť prostredie, a ja hovorím, ešte aj ísť príkladom. Myslím si, že to je presne tak, pri výchove detí je to najideálnejšie, vytvoriť prostredie a ísť príkladom. A nepotrebujeme ani veľké zákazy, príkazy, ony sa to samé naučia. A pokiaľ my skutočne budeme mať nerovnosť žien, že sociálny stav mladých rodín bude taký, aký je, že ženy samoživiteľky – či už s jedným, alebo s dvomi deťmi – budú mať veľké sociálne problémy, tak potom ťažko budete niečo prikazovať, ony budú chodiť do zahraničia a nebude sa to tu takto riešiť, pretože máme príklad v Írsku, kde po mnohých, mnohých rokoch tieto veci, veci zrušili. Čiže presne to, čo bolo povedané, že vytvoriť prostredie a ísť príkladom.
A dokonca máme aj tu príklad, keď pani poslankyňa jedna, to neviem koľko, pred rokom, pred dvomi vystúpila, ktorá je dneska veľká zástankyňa zákazu interrupcií, ktorá sama povedala, že podstúpila dve interrupcie.
4. 12. 2019 18:49:37 - 18:51:33 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Suchánek, Alan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
129.
Ďakujem za slovo. Anka, povedala si, že predkladatelia vyhodili všetko, teda všetko to také sporné alebo čo bolo veľmi napádané hlavne teda odbornými a ľudskoprávnymi organizáciami. A to je práve to, o čom som ja hovoril aj v rozprave, že predsa takýto citlivý, citlivý návrh zákona musí byť za prvé po širokej diskusii a hlavne odbornej diskusii a ak potom všetko sa z toho vyhodí, tak aká bola tá diskusia? Široká, odborná, konsenzuálna? No asi nie. A určite, že pokiaľ bude nejaké stanovisko dané aj tou odbornou spoločnosťou, tak je pravdepodobné, že ani ty z toho spektra na jednej strane nebudeš celkom spokojná možno s tým, čo by z toho vzišlo. Možno ani tá druhá strana, úplne liberálna, nebude celkom spokojná, ale bude to aspoň podložené nejakými, nejakými odbornými argumentami. Ale ak povieme, že predkladatelia vyhodili všetko, tak čo tam teda bolo? Odborné alebo čo tam bolo? Keď vyhodili všetko. Prečo to vyhodili? No asi nielen preto, že liberáli majú iný názor, ale preto, že tam odborné, odborné argumenty boli a ľudskoprávne.
To znamená, že keby to bolo bývalo spravené po širokej diskusii ozaj za okrúhlym stolom, kde by boli všetci, ale hlavne tie dôležité, dôležité argumenty zobrané od odborníkov, tak nemuseli nič vyhadzovať. Dneska sme sa tu nemuseli hádať a argumenty odborné by ťažko ktokoľvek z nás, pretože ani ja som neni odborník ani na gynekológiu, ani na pôrodníctvo, ani na psychológiu, ani na psychiatriu, ani na ľudské práva, tak by som povedal, no tí múdrejší, keď to hovoria, asi to tak bude.
4. 12. 2019 18:36:37 - 18:38:37 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Suchánek, Alan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
121.
Ďakujem za reakcie na moje vystúpenie.
Štefan, ku tebe len toľko poviem, že informovaný súhlas je podľa mňa dobrá vec, je potrebná a je aj zo zákona daná. Ale v poriadku, treba povedať v tom informovanom súhlase aj o tých negatívach a poučiť pacienta, samozrejme, dokonca, samozrejme, môže byť aj komplikácia ďaleko ťažšia. Ale potom na druhej strane, keď hovoríme o negatívach, tak by sme mali aj ponúknuť možnosť, že ale, vážená slečna alebo pani, ktorá ste tehotná, existuje dneska aj taká možnosť, síce na Slovensku nie je bezplatná, ale v Čechách alebo niekde je to možné, je to ďaleko jednoduchšie, menej rizikové a tak ďalej, čiže ak už informovaný súhlas, tak musí byť, by mal byť kompletný ten informovaný súhlas, to znamená aj tú aspoň trochu pozitívnu vec jej ponúknuť. Takto si predstavujem informovaný súhlas ja.
K tomu, čo povedala Anka Verešová, že nie je pravda, že tabletka u nás nie je registrovaná, no nemá pravdu. Tabletka u nás jedna registrovaná je, konkrétna, ktorá by sa dala použiť, ale vyhláška ministerstva, respektíve uzákonenie hovorí, že u nás interrupcia je možná len práve takýmto spôsobom, krvavo, v celkovej anestéze a každý, kto, kto prevedie potrat ináč, tak môže byť trestaný. A práve preto možno aj táto pani bola trestaná a aj lekár, ktorý by to takto urobil, tak by mohol byť trestaný, preto sa to u nás nerobí. Ale je to veľká chyba a je to aj obrovská škoda v neprospech našich mladých žien, ale aj vôbec žien a myslím si, že aj celej spoločnosti.
A ešte k pánovi Bernaťákovi. Ja som tam vtedy bol, že tam boli traja ľudia, ja som sa vás pýtal, že ako to je. A to je presne to, že zo dňa na deň robíte väčšie a väčšie pozmeňováky, ktoré to celé menia a ja som sa pýtal, že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
4. 12. 2019 18:19:11 - 18:27:38 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Suchánek, Alan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
109.
Je pár dní do volieb a my tu preberáme takúto citlivú tému. Toto všecko už bolo povedané. A ja som vám aj na výbore povedal, že tento váš návrh je populistický, je neodborný a je škodlivý. Už vtedy som sa vás pýtal, že s akými odborníkmi ste to prejednávali, a povedali ste mi, že bol okrúhly stôl, že sa dva roky o tom rokovalo. Tak bol som strašne prekvapený, že po dvoch rokoch vyjde takýto neodborný výsledok. Nakoniec potom ste mi povedali, že no, to ste nerobili vy tie dva roky, ale že to robil, myslím, že pán poslanec Podmanický a že tie okrúhle stoly bežali dva roky, ale že vy ste sa tomu venovali teda ďaleko kratšiu dobu.
Vo včerajšej rozprave, keď som hovoril, že tento návrh je veľmi škodlivý a je neodborný, tak potom v takej, v takom úzkom kruhu mi váš šéf poslaneckého klubu pán poslanec Bernaťák povedal, že pri okrúhlom stole ste mali aj odborníkov. Tak som sa pýtal, že koho a koľko. A nakoniec vysvitlo, že ste tam mali pri tom okrúhlom stole jedného gynekológa. Jedného gynekológa! Ja si myslím, že takýto návrh zákona by mal byť, by mal byť prebraný s odbornou spoločnosťou a závery tejto odbornej spoločnosti môžu byť pretavené potom do zákona a tento zákon by mohol byť prínosom pre ženy aj pre spoločnosť. Ovšem, ak tam máte jedného gynekológa, tak si myslím, si myslím, že je to veľmi slabé zastúpenie odbornej verejnosti.
Ja som si pozrel podpisy pod vaším návrhom, týmto posledným pozmeňovacím návrhom. Ako to povedala poslankyňa Zuzka Zimenová, tak už žiadna veľká možnosť nie je na toto reagovať, a našťastie teda my sme sa prihlásili do ústnej rozpravy ešte k tomu vášmu predchádzajúcemu pozmeňovaciemu návrhu, preto je ešte aká-taká možnosť na to zareagovať. Ale teraz bližšie k tomu. Pod týmto vaším podpisom je, teda pod týmto vaším pozmeňovacím návrhom je 25 podpisov. V tomto parlamente je, ak som dobre počítal, deväť lekárov. Deväť lekárov a z tých 25 podpisov je podpísaný jeden lekár. Aj to je lekár z vášho poslaneckého klubu. Takže to neviem, neviem, či tam nebol robený stranícky nátlak. Čiže tu by som chcel upozorniť, že zas to, zas to ukazuje na to, že je to úplne neodborné. A ja sa tiež necítim úplný odborník v tomto, ale určite ako lekár asi viem o tom trošku viac.
Janka Cigániková mi trošku ukradla k tomu, čomu som sa chcel venovať, samozrejme nechtiac, ale chcem to povedať trošku v krátkosti. Keď som si prečítal v tom vašom minulom, predchádzajúcom pozmeňovacom návrhu, že chcete obmedziť tú tabletku "po", po pohlavnom styku, tak som si myslel, že proste chcete škodiť, že chcete, aby tých neželaných tehotenstiev bolo viac, aby bolo viacej interrupcií a potom budete mať doklad, že interrupcie stúpajú a zakážeme ich. No možnože ste to tak nemysleli, ale ten výsledok by asi taký bol. No skutočne, tam, tam to z toho tak vychádzalo. Pretože keď si predstavíte, že tam niektorá mladá dievčina, ktorá niekde v piatok večer otehotnie a do pondelka sa ku gynekológovi ani nedostane a potom gynekológ bude mať zatvorenú ambulanciu alebo sa k nemu nedostane, tak čo jej zostane? Nakoniec asi len tá interrupcia.
A teraz poďme k tým slovenským interrupciám, Janka Cigániková to tu už spomenula. Na Slovensku sa vykonávajú interrupcie v celkovej narkóze, chirurgicky, čiže krvavo. Skutočne to je, to je proste zastavené v 20. storočí. To je nehodné 21. storočia. Keby ste prišli s niečím takým, že poďme robiť niečo rozumné. A tak ako to bolo povedané, sme jedna z mála krajín vo vyspelom svete, v Európe sme už pomaly rarita a miesto toho, aby sme vošli aj s týmto do 21. storočia, tak to tu budeme konzervovať. Presne tak, ako ste tu hovorili tie riziká, že tam musí byť u tej, hlavne mladej ženy alebo ešte nerodičky dilatovaný krčok, že z toho potom môže byť predčasný pôrod alebo serkláž potrebná a tak ďalej. Dokonca, že sa napríklad pri tých interrupciách ozaj môže aj perforovať maternica, dokonca môže byť črevo perforované pri tej interrupcii. Je to síce rarita, ale stáva sa to. Takže skutočne toto už do 21. storočia nepatrí a mali by sme tu legalizovať tú tabletku, ktorá je to, ktorá to robí ďaleko humánnejšie, robí to bez rizika celkovej narkózy a bez tých všetkých ďalších rizík. No nie, my tu budeme sa vracať do nejakého 19. – 20. storočia miesto toho, aby sme sa posunuli do 21. storočia.
Tabletka na Slovensku táto, ktorá by to riešila, ona je tu už registrovaná. Gynekológovia všetci tvrdia, že áno, je to správne, dokonca tie ženy, ktoré sú o tom informované, tak si to dokonca dajú, tú, dokážu tú tabletku poslať, dať, teda objednať cez internet, príde im to, dokonca to vraj prichádza aj zadarmo. Lenže málokto je o tom informovaný.
Naši gynekológovia tvrdia, že tie interrupcie, ktoré sa u nás vykonávajú, nie sú dobré, nie sú ani humánne, boli by radi, keby sa to robilo tak ako vo vyspelom svete. Hovorím, tabletka je tu registrovaná, ale vyhláška ministerstva zdravotníctva neumožňuje robiť interrupciu ináč. Čiže keby náš lekár tu u nás registrovanú tabletku takejto žene podal, tak nakoniec môže byť potrestaný, pretože porušil zákon. A my nie aby sme sa tu stretli aj s odbornou verejnosťou, aby sme si to nechali vysvetliť, aby sme robili tak, ako to tá odborná verejnosť žiada, lebo teda, keď my sme legislatívci, tak mali by sme im pomôcť a na základe odborných vecí to tu robiť, tak nie, my to robíme takto populisticky a budeme sa konzervovať v minulých storočiach a budeme poškodzovať naše mladé dievčatá a ženy. Takže veľmi ma to, veľmi ma to mrzí. Mohol by som ešte čítať zo záverov Svetovej zdravotníckej organizácie ako, ako to ona hodnotí.
Ešte k tomu, čo som, čo som včera vo faktickej hovoril. Keď ste tam mali ten informovaný súhlas, ktorý teda našťastie sťahujete, zdá sa mi to dehonestujúce pre ženu, pretože ja si myslím, že žena sa môže, môže rozhodnúť. Tie ženy, ktoré žijú v normálnych vzťahoch, tak určite to všetko konzultujú, ak je ovšem žena v nejakých ťažkých situáciách, tak ešte ten partner alebo ten niekto, s kým to, s kým to počala, tak jej môže robiť problémy. A čo potom, by sme tie ženy v podstate nútili klamať, pretože ona musí dať čestné prehlásenie, no a keď to nevie zabezpečiť, no tak my ich tu zákonom budeme nútiť klamať? No to už sme kde? A spomínal som, spomínal som arabské krajiny, napríklad Turecko, tam sa vyžaduje pri interrupcii súhlas partnera, tak chceme sa asi posunúť o niekoľko storočí späť do moslimskej ideológie a naše ženy, možno im zakážeme aj šoférovať, to by ma teda ozaj veľmi mrzelo.
Ale čo je to najdôležitejšie? To dôležité je, že my, áno, sme tu legislatívci, ale my by sme mali tú legislatívu robiť tak, aby vyhovovala našim ľuďom, a mali by sme ju robiť tak, ako to tá odborná verejnosť vie dneska ponúknuť, aby tí naši ľudia dostávali to, čo im skutočne vie pomôcť a nebude škodiť.
Ďakujem.
4. 12. 2019 18:16:53 - 18:18:53 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Suchánek, Alan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
107.
Pani poslankyňa, menovali ste mnohé komplikácie, ktoré môžu vzniknúť počas prerušenia tehotenstva, teda počas tej interrupcie, alebo následky, ktoré potom môžu byť. Ja len zopár vecí prečítam:
Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazňuje, že prevažná väčšina žien, ktoré podstúpia riadne vykonané umelé prerušenie tehotenstva, nebude trpieť žiadnymi dlhotrvajúcimi následkami na ich celkový zdravotný stav ani na ich reprodukčné zdravie. Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazňuje, že overené epidemiologické údaje nepoukazujú na zvýšené riziko rakoviny prsníkov žien po spontánnom alebo umelom prerušení tehotenstva. Negatívne psychologické následky sa vyskytujú len u veľmi malého počtu žien a javí sa, že sú skôr pokračovaním už existujúcich duševných problémov ako dôsledkom absolvovania umelého prerušenia tehotenstva.
Kráľovská akadémia pôrodníkov a gynekológov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska odporúča, že by mali byť ženy informované o tom, že neexistuje žiadna dokázaná súvislosť medzi umelým prerušením tehotenstva a následnou neplodnosťou. Ďalej Svetová zdravotnícka organizácia zdôrazňuje, že rutinné ultrazvukové vyšetrenie nie je pred interrupciou z lekárskeho hľadiska potrebné.
A mnoho ešte ďalších, ďalších vecí by som tu mohol menovať. Len preto chcem povedať, že, samozrejme, niektoré tie komplikácie, ktoré ste spomenula, sa môžu vyskytnúť, nikde nie je ale dokázané, že to skutočne tak je, v akom percente alebo v akom riziku. A pokiaľ niečo tvrdí Svetová zdravotnícka organizácia, tak si myslím, že to je rešpektovaná organizácia, ktorá vie, o čom hovorí.
3. 12. 2019 18:54:09 - 18:56:09 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Suchánek, Alan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
136.
Edo, chcem sa vyjadriť k niečomu, čo si povedal, ale ešte pred tým poďakujem za argumenty, ktoré hovorila aj Simona, aj Zuzka.
A ja sa zastavím pri jednom tvojom konštatovaní, keď si povedal, že muž ženu nechá na holičkách. Stáva sa to dosť často, je to veľmi smutné. Ale teraz si predstav, že žena má ísť za týmto mužom a má ho informovať, a myslím si, že bude vo veľmi zlom, nekomfortnom postavení, pretože čo sa mu ho má ísť doprosovať, aby jej podpísal, že...? Lebo však ako teda bude deklarovať, že, že ho informovala? Tomu celkom nerozumiem ani v tom zákonu, zákone, ako ona bude dokladovať, deklarovať, že niekoho informovala.
Dokonca sú také prípady, keď žena ani niekedy nevie, s kým otehotnela. Žiaľ, sú aj také prípady. A teraz čo bude? Nejakých troch alebo dvoch, troch-štyroch partnerov, s ktorými bola v tú noc, informovať? Ako bude vedieť, ktorý je otec? Ako vy budete vedieť, že táto môže ísť na interrupciu, lebo ten informovaný súhlas získala. Ktorý z nich je ten pravý otec? Viete, zdá sa mi to, presne to, čo tu bolo povedané, že tá žena je nesvojprávna.
A ja k tomu vám poviem veľmi (reakcia z pléna), veľmi jasný môj zážitok. Ja som tri roky pôsobil ako lekár v arabskej krajine, moslimskej krajine, kde žena bola ohrozená na živote a jej stav si vyžadoval urgentnú operáciu. A keď ešte prišla na chirurgiu, tak ten, kto ju doviezol, lebo nemohla väčšinou sama šoférovať, tak tam podpísal napríklad aj súhlas napríklad s operáciou. Ale keď sa to zistilo na internom, ten súhlas nemali a my sme ju potrebovali operovať, tak nemohla dať ona sama súhlas k vlastnej operácii. A potom prišiel jej syn 11-ročný alebo synovec a ten mohol dať súhlas k jej operácii.
No, chceme takéto situácie my na Slovensku zavádzať? To je 18. storočie, ak nie ešte horšie!
3. 12. 2019 16:15:08 - 16:17:08 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Suchánek, Alan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem za slovo. Pani predkladateľka, ja si myslím, že celý tento váš návrh zákona nie je ani prospešný, ani dobrý. Myslím si, že je neodborný a je škodlivý. Je škodlivý pre celú spoločnosť, pretože takéto zákony majú byť predkladané po dlhej, širokej diskusii aj odbornej, aj laickej verejnosti, a práve váš zákon ukazuje, že to tak nie je. Už to prvé vaše podanie ukázalo, že bolo to robené bez účasti a bez názorov odbornej spoločnosti.
Teraz dávate pozmeňovák na poslednú chvíľu, hoci už pred..., na predchádzajúcej schôdzi ste podávali tento pozmeňovák, a povedali ste, že aj teraz, keď ste boli na výbore, že dáte predklada..., že dáte pozmeňovák, ale ten pozmeňovák dávate úplne na poslednú chvíľu.
Dokonca aj váš prednes úplne potichučky s kadenciou guľometu, už keď, keď sa nedalo ani sledovať to, čo, to, čo vy, to, čo vy tam čítate a čo predkladáte, takže to sa nedá s porozumením počúvať a pochopiť, a preto sa k tomu je aj ťažké vyjadrovať.
Už len príklad poviem. Hovorili ste o plode. No do 11.-12. týždňa sa o plode ani nehovorí v odbornej verejnosti, hovorí sa buď o zárodku, alebo o embryu. Už to svedčí o tom, že, že to nebolo konzultované s odbornou verejnosťou.
To, že to dávate takto na poslednú chvíľu, že to tu čítate úplne potichučky s takou veľkou, rýchlou kadenciou, no skutočne to sa nedalo, nedalo celé pochopiť.
A poviem už len toľko, však určite to tu zaznie, ak nie, tak ja sa ešte potom prihlásim do rozpravy, to, čo ste tuná vy podávali, je v rozpore s tým, čo tvrdí Svetová zdravotnícka organizácia.
25. 10. 2019 13:10:16 - 13:11:15 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Suchánek, Alan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
126.
Ďakujem. Som rád, že, že máte podobný názor, a budeme, budeme veľmi zvedaví, teda čo mi povie pani ministerka, ale hlavne ako sa tomu bude dať zabrániť, pretože ľudia vedia všeličo vymyslieť a obísť, aby, aby sa to neudialo, čoho sa bojíme.
Ešte jednu vec by som sa pani ministerky spýtal, že tá stratifikácia má bežať až do roku 2030 a táto následná starostlivosť, ak prejde, tak by začala od budúceho roka. Vidím už nejakých súkromných poskytovateľov, ktorí sa na to dokážu pripraviť a resp. budú to vedieť ďaleko rýchlejšie zrealizovať možno ako riaditelia nemocníc, a nakoniec aby sa nestalo to, že, že celá tá možnosť a celé tie finančné prostriedky prejdú do nejakého súkromného sektora a nemocnice, kým sa pripravia na to a začnú to realizovať, tak už možno bude neskoro. Ešte takúto otázku mám.
Ďakujem.
25. 10. 2019 13:05:36 - 13:08:43 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Suchánek, Alan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
120.
Tento zákon je veľmi dobrý a veľmi potrebný. Aj to, že rozširuje pri OČR-ke dĺžku možného pobytu doma so svojím dieťaťom alebo takisto pri PN-ke na 14 dní.
Ale chcem sa vrátiť k tej, k tej následnej terapii alebo k tej následnej starostlivosti. Je to veľmi dôležitá vec a práve preto, že keď u nás v tej perióde po revolúcii sa redukovali lôžka, tak vždycky sa redukovali chronické lôžka. Zostávalo strašne veľa akútnych lôžok a práve o tom teda je teraz tá stratifikácia. A musíme sa vrátiť k tomu, že potrebujeme zvýšiť počet chronických lôžok.
Ten stav, ktorý je dnes, je veľmi zlý, pretože keď oznámia rodine po tom, čo po nejakej akútnej príhode je pacient zastabilizovaný niekedy po štyroch dňoch alebo po siedmich dňoch, povedia mu, že pacient je zastabilizovaný, že si ho môžu zobrať domov alebo nech si niekde vybavia. A teraz čo? Kde si vybavia? Je pár lôžok na oddeleniach dlhodobo chorých, na doliečovacích, málo rehabilitačných, kde takéhoto pacienta dať? Kým sa povybavujú papiere a tak ďalej, to niečo trvá a rodina má veľký problém. Nie je jednoduché zostať doma a zobrať si svojho príbuzného a starať sa o neho. Koľkokrát v tom dome nie je bezbariérový prístup alebo bezbariérové prostredie, takže sú s týmto veľké problémy. Tento stav tento zákon rieši a veľmi dokáže pomôcť, samozrejme, tým pacientom aj tým rodinám.
Nechcem to tu veľmi dlho zdržovať. Je to, je to veľmi dobrá vec a je to veľmi dôležitá vec. Ja to vidím, že by to mohol byť až ideálny stav, až na jednu vec. Vidím tam trošku riziko vo financovaní. V tom financovaní, keď sa pozriem na doložku vybraných vplyvov, tak je v pripomienkach vplyv na rozpočet v doložke vybraných vplyvov, je negatívny vplyv na rozpočet na tento rok 1 200 000 eur, v roku 2020 už to bude vyše 21 mil., potom v každom roku to vychádza okolo 21 mil.
Ja sa trošku bojím, že sa to bude zneužívať a že to nebude stačiť.
Takže moja otázka, nechcem to tu moc zdržovať, keby pani ministerka vedela povedať, že aké budeme mať váhy a protiváhy na to, aby sa to nezneužívalo. Pretože aj dneska vieme, že predpisujeme strašne veľa liekov, lekárov vyzývame už roky rokúce, aby sme predpisovali menej, a nevieme to dosiahnuť. A bojím sa, že toto môže byť zneužívané a samozrejme, že rodiny o to budú mať záujem, ale, samozrejme, možno až to budú chcieť zneužívať.
To je asi tak všetko.
25. 10. 2019 13:03:50 - 13:05:19 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Suchánek, Alan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1613). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ďalej vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
25. 10. 2019 12:44:05 - 12:46:05 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Suchánek, Alan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Ďakujem za slovo. Ja na tom konci, čo si povedal, že Bory majú asi teraz pretlak lekárov. No ja si pamätám, keď začínalo Medissimo, tak tiež mali pretlak a záujem pracovať tam mnohí lekári, dokonca špičkoví primári. A po veľmi krátkej dobe odtiaľ odišli, lebo najprv im sľúbili veľké platy, ale keďže potom bolo vidno, že tí ľudia si nechcú alebo nie sú schopní toľko priplácať, tak zrazu potom tí primári síce mali veľké platy, ale už nemali zazmluvnenie na jedna nula, ale len na povedzme na 3 dni, alebo na 2 dni a platom tým pádom klesol a kvalitní aj lekári im odišli.
Takže, samozrejme, nedá sa to dneska povedať, že tie Bory budú fungovať dobre, možno áno, možno nie. Ale aj Medissimo si myslelo, že bude fungovať dobre a že bude zarábať veľké peniaze, nakoniec to skončilo.
K tým čakacím lehotám a k tým zazmluvňovaniam. No, dneska máme slobodný výber lekára a v podstate aj nemocnice. Pokiaľ ja budem chcieť, aby ma operovali v tej najšpičkovejšej a poisťovňa mi ponúkne inú nemocnicu, tak nemusím si vybrať, potom poisťovňa povie, však ja som mu ponúkla, takže nemusíme to platiť do zahraničia. Čiže poisťovňa sa z tohoto veľmi ľahko vyzuje. Potom bude otázka, že či to, či tie ostatné budú ozaj aj kvalitné. Ja tam vidím potom, nehovorím, možno sa to ukáže a možno to bude, možno to bude riešenie. Môže s tým byť, samozrejme, potom aj iný problém.
Ja tam vidím iné práve v tej cenotvorbe. Pokiaľ cenotvorba bude taká, že tej nemocnici sa vyplatí robiť tie výkony veľmi náročné, ktoré budú aj veľmi dobre ohodnotené, tak nebude robiť tie menšie výkony a tie menšie výkony môžu ísť do tých menších nemocníc. A tie špecializované a tie veľké nemocnice budú robiť práve tie náročné, ale musia sa im vyplatiť, lebo ináč ich robiť nebudú. Samozrejme, môže tam byť ešte... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
25. 10. 2019 12:01:26 - 12:01:51 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Suchánek, Alan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
74.
Ďakujem za reakciu. A je to presne to, uľahčuje to nemocničnú, teda ústavnú starostlivosť, a zároveň to poskytuje možnosti v kúpeľoch, ako sa realizovať, ako podporiť kúpeľnú liečbu, ale hlavne je tam postarané o pacienta a tam sa ukáže, že ten pacient je na prvom mieste.
25. 10. 2019 11:46:26 - 12:00:06 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Suchánek, Alan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem za slovo. Po predrečníkoch aj po faktických poznámkach, v ktorých už mnoho zaznelo, nebudem hodnotiť komplexne stratifikáciu.
Chcem len povedať, že hovorí sa o tom, že v slovenskom zdravotníctve je skrytý dlh 1,5 mil. eur, pardon, 1,5 mld. eur, ale ja som zachytil úplne iné informácie. A hovorili to analytici, ktorí tvrdia, že ten skrytý dlh je od 3 do 9 mld. Profesor Dragula v jednom rozhovore hovoril, že on sa to pokúsil, ešte keď bol predsedom lekárskej komory, nejako nataxovať, že jemu to vychádza okolo 5-5,5 mld. No, tí konzervatívni analytici tvrdia, že je to niekde okolo tých troch miliárd, tí druhí hovoria až k tým deviatim. No, myslím si, že niekde v tom strede by to mohla byť ozaj pravda.
To znamená, že tento skrytý dlh sa ukazuje, alebo teda je skrytý práve v tých budovách, zariadeniach, vybaveniach od postelí, sociálnych zariadení, proste, proste kompletne. A na tomto všetkom naše slovenské zdravotníctvo práve trpí.
Teraz prichádza ministerstvo so stratifikáciou. Ministerstvo zdravotníctva má byť regulátorom a konečne sa ako regulátor správa. Aj keď to nie je komplexná reforma celého zdravotníctva, pretože po tom, čo sa tu dialo za posledných desať rokov, to vôbec nie je také jednoduché. Práve preto máme takýto obrovský skrytý dlh a takéto obrovské problémy. Pretože nám tu nefungoval, ani len záchranný systém tu celkom dobre nefungoval, pretože to, to bola taká, by som povedal, len paraklinická doprava. Posadili alebo naložili pacienta a odviezli ho do najbližšej nemocnice, kde mu dokonca nevedeli ani pomôcť. A keby ho boli viezli do tej nemocnice, kde mu vedeli pomôcť, tak ho ešte poškodili, pretože, keď ho doviezli do nemocnice, kde mu nevedeli pomôcť, tak sa to zdržalo minimálne o nejakú hodinu, ak nie o dve alebo ešte aj o viac. Pretože keď už bol v zdravotníckom zariadení a bolo ho treba z tohto zariadenia previesť do ďalšieho, tak to už bol sekundárny prevoz. Ten nemal prioritu. Keďže prevážali sanitky kadejaké hlúposti, ktoré vôbec neboli indikované na prevoz, tak tento pacient trpel.
Takže chcem povedať, že skutočne ministerstvo má byť regulátor a toto je skutočne regulovanie nemocničnej starostlivosti.
Hovorí sa o neefektivite v našom zdravotníctve, ako povedal doktor Baláž. Je to citlivá téma a že nie je, nie je kvantifikovaná, nie je analyzovaná dobre. Ale minister zdravotníctva vždycky tvrdí, že je to neefektívne, a preto tam nedá, nedá peňazí, toľko peňazí, koľko, koľko sa žiada. (Reakcia navrhovateľky.) Minister financií, pardon, minister financií vždy tvrdil, že nemôže dať toľko peňazí, lebo je to neefektívne. Takže minister financií, neviem na základe čoho má na to jednotku, ktorá mu to analyzuje, takže asi to tvrdil. Ak tvrdíme, že to naše zdravotníctvo je neefektívne, tak práve táto stratifikácia zavádza efektivitu.
Ak hovoríme, že slovenské zdravotníctvo má problémy s kvalitou, a môžme sa porovnávať, či už je to dĺžkou dožitia a či je to kvalitou dožitia po určitom veku, a teda dožitia v zdravom veku alebo aj v iných parametroch. Dokonca v mnohých parametroch, ako sú, ako sú parametre kvality, ani nevieme, ako fungujeme. Takže v tomto určite táto stratifikácia zavádza kvalitu. Tým, že zavádza špecializáciu, a čo chcem vyzdvihnúť, nielen tie počty výkonov a druhy výkonov, ktoré budú môcť robiť len tí, ktorí ich robia častejšie, a to je ešte podľa mňa dôležitejšie, lebo tie počty operácií sme vedeli aj dneska spočítať veľmi jednoducho, ale zavádza indikátory kvality a tie doteraz neboli.
Vieme, že pri nozokomiálnych infekciách sme najlepší na svete v štatistike, ktorú, ktorú vykazujeme, ale pravda je niekde úplne inde. My vykazujeme v štatistike niekde jedno, dve percentá a špičkové, kvalitné zdravotníctva vykazujú niekoľkonásobne väčšie počty. Takže jednoznačne určite kvalitu.
Tým, že dôjde k zníženiu lôžok pre akútnu starostlivosť, tak na jedno lôžko dostane ten poskytovateľ väčší finančný obnos. To je veľmi dôležité, pretože na jedného pacienta, ktorý to bude potrebovať, bude možné mu poskytnúť ďaleko kvalitnejšiu, lepšiu starostlivosť a bude môcť dostať viac, ako dostáva dnes.
Hovoríme, že máme dlhšiu priemernú zdravotnú starostlivosť, to znamená, že ju treba skrátiť. Je, je tam, samozrejme, ministerstvo pripravilo následnú zdravotnú starostlivosť, ale ja chcem povedať jeden príklad, ktorý sme zažili v Českej republike. Po kardiologických operáciách, po kardiochirurgických operáciách, napríklad aj keď vymenia chlopňu alebo urobia bypass, na štvrtý, najneskôr piaty deň, pokiaľ pacient nemá nejakú komplikáciu, odchádza do kúpeľov. Ani nie na chronické lôžko v nemocnici, ale do kúpeľov. Tie kúpele si tak vybavili, sa vybavili personálne, že si získali lekára z týchto, z tak..., napríklad z takejto kliniky kardiochirurgickej, dajú ho ešte na dvadsaťštyri hodín na JISK-u, tam si ho kvalitný lekár odsleduje, a keď vidí, že tento pacient nemá žiadne komplikácie, tak ide na normálnu, bežnú izbu v kúpeľnej liečebni a ďalších tridsať dní je potom rehabilitovaný. Tento pacient odchádza po tridsiatich dňoch už zrehabilitovaný, nemusí čakať na žiadnu ďalšiu kúpeľnú liečbu po troch, šiestich alebo koľkých mesiacoch, ale odchádza zrehabilitovaný a v podstate ten jeho stav je vyriešený. Tam dokonca nemajú problém ošetriť chirurgickú ranu.
Takisto sa to napríklad deje pri operáciách TEP-iek, teda napríklad bedrového alebo kolenného kĺbu. Od piateho dňa dostáva komplexnú rehabilitačnú liečbu. Nemusí čakať ako u nás pacient, kým mu ten kĺb a hlavne teda tie, tie mäkké tkanivá, svaly, šľachy a tak ďalej stuhnú, ale jeho rozcvičujú hneď v niekoľkých fázach denne a on po tridsiatich dňoch odchádza tak zrehabilitovaný, ako to je len možné.
A títo ľudia, ktorí napríklad majú, majú termín operácie na výmenu tohto bedrového kĺbu, tak tam už dokonca je taký problém, že oni by dokázali ešte aj viacej, viacej odoperovať a už rok dopredu títo pacienti si, si zabezpečujú rehabilitáciu, takže podľa, lebo tá nie je až tak dostupná, tak radšej si potom podľa toho, kedy asi vie si objednať tú rehabilitáciu, dojedná aj tú operáciu. Lebo už vie toľko, že keď to chce dobre zrehabilitovať, radšej trošku neskôr sa dá zoperovať, ale chce hneď byť rehabilitovaný.
O tomto je tá efektivita a týmto by sme my mohli začať dobiehať toto, čo máme na Slovensku zabehnuté.
Okrem toho tým, že znížime počet akútnych lôžok, tak získame určité počty personálu, či to budú lekári, či zdravotné sestry. Pretože na tých chronických lôžkach nebude potrebné toľko lekárov ani zdravotných sestier, a tým pádom ten dnešný nedostatok relatívne budeme môcť, aj keď dočasne, nahradiť.
To, čo sa hovorí, že či tí lekári budú ochotní cestovať za prácou, keď bude ochotný cestovať za prácou a bude špecialista a bude sa, bude sa chcieť ďalej realizovať vo svojej práci, určite pocestuje, možno sa aj presťahuje. A keď nebude chcieť, tak môže prejsť do ambulantnej sféry, v ktorej sú tiež problémy. Takže určitým spôsobom a dočasne toto bude riešiť aj nedostatok - riešiť? - aspoň trošku zlepší nedostatok personálu.
To, čo bolo tu povedané, že keď napríklad vzniknú tie, tie oddelenia jednodňovej chirurgie napríklad, že tí operatéri tam prídu. No ono sa to deje už dneska, skutočne. Tieto niektoré pracoviská si zazmluvnia na niektorý deň nejakých operatérov a začína to fungovať už dnes. Myslím, že tá, tá mobilita za prácou dneska funguje. Dokonca to niekedy funguje tak, že lekár vo väčšej nemocnici, keďže je po nočnej službe a ráno musí odísť domov, tak niekedy si práve na ten deň, keď má po službe, zazmluvní u takéhoto súkromného poskytovateľa a chodí tam operovať. To proste niekedy takto aj sa rieši nedostatok personálu.
Nebudem sa už teraz venovať stratifikácii a rozoberať ju, len týchto pár poznámok som chcel povedať.
Čo chcem ale povedať, je, že stratifikácia má veľkú podporu u odborníkov, u analytikov, ekonómov a dokonca aj na zdravotníckom výbore sme sa možno na 90 % alebo minimálne 85 % vedeli zhodnúť, že je dobrá, že je potrebná a že dá sa povedať, že aj dobre urobená.
A teraz nastáva ten problém. Ja si uvedomujem, aj všetci si uvedomujeme, že ten čas pred voľbami je nešťastný a ktovie, či prejde, skôr to tak vyzerá, že neprejde, Ale, a tu by som chcel poprosiť politikov, všetkých politikov, od predsedov strán až po predsedu parlamentu a aj predsedov strán a aj ostatných politikov, ak máte výhrady, tak ich povedzte, nech sa o nich rozprávame a nech ich buď vyvrátime, alebo ak je to skutočné, tak to vylepšíme. Ale, prosím, nestrašme ľudí, pretože pokiaľ sa spraví anketa a opýtame sa ľudí, že či sa dajú radšej operovať v najbližšej nemocnici, kde to pomaly nerobia alebo robia veľmi zriedkavo, alebo radšej pôjde niekde ďalej, do vzdialenejšej nemocnice, ale dostane dobrú nemocnicu, tak všetci vám povedia, že áno. Ľudia, ktorí sa starajú o svoje zdravie, tak si to dopredu zisťujú.
Ak niekto dostane infarkt srdcového svalu alebo cievnu mozgovú príhodu, tak už dnes vďaka ministerstvu ho vezú tam, kde mu vedia pomôcť. A tých stredísk nie je veľa. Dneska sa vie, že s cievnou mozgovou príhodou by mal byť pacient v takomto centre ideálne do troch hodín, samozrejme, čím skôr príde, tým následky budú menšie.
Ak vieme týchto pacientov s tými najvážnejšími situáciami viezť do takýchto centier, tak potom pacient so zápalom žlčníka alebo so zápalom červovitého prívesku, teda s apendixom, ozaj môžme zaviesť, pretože tam ani dve, ani štyri hodiny nerozhodujú o živote, pokiaľ to nie je, samozrejme, zastaralé.
A preto chcem poprosiť politikov, aby nestrašili ľudí, pretože pokiaľ zasejeme do hláv ľudí, že je to zatváranie nemocníc, tak už im potom ťažko vysvetlíme niekedy, o dva, o tri, o štyri, o päť mesiacov, že je to v ich prospech. Tak aspoň, prosím, toto nerobme. Pretože ak to aj teraz neprejde, tak je dôležité, že sa o tom začína debatovať, ale nech sa o tom debatuje k veci a kvalitne s tým, že chceme niečo riešiť, ale nestrašme ľudí, lebo ak ľudí veľmi vystrašíme, tak ich poškodíme.
Ďakujem.
25. 10. 2019 11:42:01 - 11:44:01 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Suchánek, Alan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem za slovo. Marek, ja sa chcem venovať len teda tej jednej veci, a to sú tie čakacie lehoty. Už to tu bolo trošku spomenuté a myslím si, že bola by katastrofa, ak by čakacie lehoty mal riešiť len trh. Pretože tých ochorení je strašne veľa, sú rôzne štádiá ochorení a k tejto veci by sa mali jednoznačne vyjadriť odborníci. Musia byť stanovené diagnostické a liečebné štandardy a tam to môže byť definované. Ale nemôže pacient, ktorému povedia, že máte onkologické ochorenie a bude to v nejakom štádiu, keď to treba len pozorovať a on už bude sa dožadovať, že chce byť riešený niekde v zahraničí, pretože on má nejaké ochorenie a jemu nejaký zákon garantuje, že do štrnásť dní, alebo ako bolo v tom jeho, vašom návrhu, ktorý tu teda neodznel, lebo bol presunutý na ďalšiu schôdzu, že do 24 hodín musí byť zapísaný do čakačky a do štrnásť dní musí byť odoperovaný. To proste takéto niečo nemôže existovať.
Toto musia stanoviť odborníci a, samozrejme, potom, keď odborníci povedia, že toto sú štandardy vo svete, toto sú štandardy v Európe a my ich takto budeme robiť, potom, samozrejme, ministerstvo, poisťovňa a tak ďalej musia na to vytvoriť podmienky. Ale nemôžme to dať do zákona jednoznačne, lebo ten zákon by potom musel byť neuveriteľne hrubý, to by bola, ten zákon by mal mnoho tisíc strán a to proste tí ľudia nedokážu ani pochopiť.
My musíme nastaviť podmienky pre lekárov, pre poisťovne, pre nemocnice, ktoré budú slúžiť pre pacienta, aby to bolo naplnené, aby pacient nebol poškodený, ale nemôžeme ho traumatizovať nejakými takými vecami, že on bude nešťastný, že mňa neriešia, a pritom ani ho netreba riešiť, len to treba niekedy len sledovať.
Takže toto je veľmi nebezpečné, dať takúto, takúto víziu pacientom a potom im lekári budú ťažko vysvetľovať, že takto to... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
24. 10. 2019 11:54:09 - 11:55:42 51. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Suchánek, Alan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
130.
Ďakujem za slovo. To, že fajčenie škodí zdraviu a že pasívne tak isto, o tom dneska nie je absolútna pochybnosť, je to dokázané. A ja chcem upozorniť na to, čo zaznelo v tej rozprave, ale nakoniec aj teraz v tej faktickej. Že toto nie je dobrá cesta alebo toto nie je správna cesta. Ja už som starší a zažil som aj také obdobie, keď sa fajčilo v lietadle. No keby sme sa riadili týmto, že toto nie je cesta, tak dodneska sa fajčí v tých lietadlách.
Bol som v Nemecku na stáži v jednej nemocnici, tam sa nesmie nikde fajčiť. Dokonca ešte aj ten priestor, ktorý, ktorý zriadili pre fajčiarov, tak je asi 50 metrov od nemocnice. Zriadili im tam taký prístrešok a tam chodia fajčiť. Na letiskách sa nesmie fajčiť, spravili im také, také priestranstvá, kde môžu fajčiť. Ja som sa na takéto jedno bol pozrieť, no to bolo niečo strašné. To tam išlo zadusiť, jemu nebolo ani treba fajčiť, takéto to tam bolo nafajčené. Tým fajčiarom to určite škodí viacej, lebo ešte aj fajčia, aj aktívne, aj pasívne, ale to už je potom ich problém, pretože oni idú s týmto rizikom.
Ale keď niekto nechce ani pasívne fajčiť a niekto ho núti, prečo by sme mali niekoho prosiť, prosím vás pekne, tu sú deti, tu nefajčíte, choďte niekde ďalej. No ak si to on neuvedomuje, tak potom je potrebný ten zákaz. Ďakujem.
23. 10. 2019 17:46:58 - 17:48:45 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1714 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Suchánek, Alan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
111.
Ďakujem za slovo. Štefan, súhlasím s tým, čo si hovoril, a skutočne nič takéto plošné, či už je to plošné zavádzanie, alebo plošné rušenie nie je dobré. Takisto ako, ako zavádzanie vlakov zadarmo a obedov zadarmo úplne plošne, to absolútne nemá nič so sociálnym štátom a už vôbec nie so štátom, ktorý má problém pomôcť tým, ktorí to ozaj veľmi potrebujú. A preto by si to, preto si tento štát zasluhuje aj potrebuje veľkú reformu tak ako sociálnych, sociálneho systému, tak aj celého zdravotníctva, pretože, pretože pokiaľ sa to robí plošne, dostávajú to aj tí, ktorí to absolútne nepotrebujú, a zase tí, ktorí by to ozaj potrebovali, tak dostanú len veľ..., veľmi malú časť z toho. A súvisí to napríklad aj s cenami energie aj so všetkým.
Toto celé by bolo treba, treba zmeniť a práve zaviesť adresné sociálne pomoci, či už to budú dávky, alebo nejaké, nejaké príspevky, ale vyložene adresne, tí, pre tých, ktorí to potrebujú. Pretože pokiaľ niekto zarába, zarába veľmi slušne alebo, alebo až, až abnormálne veľké peniaze, a pritom všetky tieto sociálne veci potom využíva a používa ako, ako aj tí, ktorí sú v sociálnej núdzi, tak nie je, nie je to správne. A toto, tomuto sa už potom ale nehovorí sociálny štát, sociálny štát sa má postarať skutočne o tých, ktorí to potrebujú najviac.
Ak je ten štát taký dobrý a ekonomicky taký silný, že to môže dať všetkým, nech to dá všetkým, ale hlavne sa musí postarať o tých najslabších.
23. 10. 2019 17:36:33 - 17:37:45 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1714 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Suchánek, Alan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
99.
Ďakujem za slovo. Ja by som, Zuzka, k tomu chcel dodať jednu takú vec, že má to nejaké ratio, môže to pomôcť tým, ozaj tým mladým rodinám, ale vidím tam, vidím tam jednu takú chybu aj vôbec v tej logike, pretože ozaj bude to mať dopad na, na ekonomiku aj tých, hlavne teda tých poisťovní a vidím tam práve tú jednu skupinu, je tam definované len, že dôchodcov. Ale my máme aj určitú skupinu pracujúcich dôchodcov. To sú ľudia, ktorí poberajú aj dôchodok a ešte aj plat. Pokiaľ títo ľudia berú aj dôchodok, aj plat, si myslím, že nemajú problém si zaplatiť tú svoju spoluúčasť za lieky, pretože tí sú ozaj ďaleko menej ohrození ako tie mladé rodiny alebo tí dôchodcovia, ktorí už nepracujú. Možno aj nepracujú preto, že majú väčšie zdravotné problémy, potrebujú viacej tých liekov a tak ďalej, a že tam ekonomicky môžu mať väčšie problémy, ale tí pracujúci dôchodcovia, tam nevidím dôvod, aby si nemohli priplatiť za tieto lieky.
Ďakujem.
23. 10. 2019 17:29:22 - 17:30:49 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1714 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Suchánek, Alan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
95.
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1714). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v pracovnom poriadku, v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
18. 10. 2019 13:48:57 - 13:49:52 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1704 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Suchánek, Alan (-) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
183.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1704).
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte všeobecnú rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->