Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 2. 2020 10:45:58 - 10:47:53 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1837 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Ďakujem pekne. Najprv k Borisovi Kollárovi. No ono je to tak, že vždy, keď niekto trafí klinec po hlavičke, tak ten, koho sa to dotkne, tak uráža. To znamená, že tvoje vystúpenie to explicitne dokázalo a pre mňa bolo naozaj veľmi vypovedaniahodné to, že ti tlieskali smeráci, hej? To, to by som ako, z toho by som sa ja teda moc netešil. No a, Boris, vy ste v piatok sa nezaprezentovali a dnes ste sa, dnes ste sa zaprezentovali a ste sa zdržali. To znamená, sú len dve možnosti: buď to vás uplatili, alebo si pustil do gatí. Ako iná možnosť nie je. (Reakcia z pléna.) To znamená, že buďto vás uplatili, alebo ste pustili do gatí. (Reakcia z pléna.) Iná možnosť nie je, pretože sa hlasovalo presne o tom istom.
Čo sa týka pána Kotlebu, asi ste ma pozorne nepočúvali, pretože ja som hovoril, že hnutie SME RODINA alebo strana SME RODINA pôsobí len ako poistka. To znamená, že v prípade, že by aj tí vaši poslanci, aj tí ďalší nezávislí poslanci zlyhali, tak hnutie SME RODINA tými deviatimi hlasmi zdvihlo kvórum, aby pôsobilo ako poistka, pretože keby bolo 75 hlasov, tak to už neprejde.
A čo sa týka pána poslanca Jarjabka, vy ste vôbec nevysvetlili, že prečo skrátené konanie, pretože vy ste povedali, že opozícia tu je nebezpečenstvom, že, že by potom nejakým spôsobom zrušila vaše alebo nezaviedla vaše opatrenia, ale to, že vy pôjdete v čerty, to je známe minimálne už rok-dva, hej? Je to, minimálne rok-dva je jasné, že strana SMER – SD je kriminálna organizácia, ktorá jednoducho po ďalších voľbách už vládnuť nebude. To znamená, ak by ste to mysleli s tými dôchodcami úprimne, tak by ste to boli schválili už dávno.
Ďakujem pekne.
25. 2. 2020 10:28:28 - 10:39:27 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1837 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán minister vlády, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi vysloviť niekoľko myšlienok k téme, ktorú prerokúvame, a to je zákon, ktorého zámerom je zrušenie vianočného príspevku a zadefinovanie novej dôchodkovej dávky, tzv. 13. dôchodku, v skrátenom legislatívnom konaní.
Nebudem hovoriť dlho, lebo v podstate všetko dôležité bolo povedané už v rozprave k skrátenému legislatívnemu konaniu, ale rád by som sa vrátil ešte k úvodu tejto schôdze. My poslanci Demokratickej strany sme hlasovali za otvorenie tejto schôdze, pretože tak robíme pravidelne. Nielen preto, že je našou povinnosťou pracovať, aj keď sa nám navrhovateľ alebo obsah nemusia páčiť, a toto pokladáme za základnú parlamentnú kultúru, ale aj z iných dôvodov.
Jedným z dôvodov, prečo sme hlasovali za otvorenie schôdze, bolo to, že sme chceli demaskovať viacerých politikov a viaceré politické strany naprieč celého politického spektra. A to sa nám podarilo, dámy a páni, a dosiahli sme dokonca to, čo sme ani neočakávali. To, že SMER je kriminálna organizácia, ktorá tu devastovala našu spoločnosť 12 rokov a počas týchto 12 rokov umožnila okradnúť našich občanov minimálne o 5 mld. eur, je už všeobecne známe. Poslanci Demokratickej strany to tu v rozprave k skrátenému legislatívnemu konaniu patrične ľuďom vysvetlili. To, že tieto peniaze mohli byť použité nielen na cesty, na školstvo, na zdravotníctvo, ale aj na dôchodky pre našich otcov, naše mamy, našich starých rodičov, sme tu už takisto niekoľkokrát povedali. Zatiaľ čo naši dôchodcovia, naše mamy, naši otcovia a naši starí rodičia rátajú každý cent v peňaženke na to, aby vôbec si mohli kúpiť lieky, tak smerácki ministri si kupujú miliónové vily vo Francúzsku a preháňajú sa na drahých jachtách. Toto sme tu tiež demaskovali.
Strana SMER – sociálna demokracia nemala úmysel 13. dôchodky schváliť a teraz ich schváliť bude musieť. Dokonca takým spôsobom, že počas niekoľkých dní a niekoľkých nocí viacero poslancov záhadne otočilo, dámy a páni.
A teraz by som chcel upriamiť svoju pozornosť na poslancov zo strany SME RODINA, dámy a páni, pretože každý, každý, kto číta parlamentné počty a pozrie si dnes výpis hlasovania, tak vidí, že aj keby sa nepodarilo smerákom zázračne posťahovať všetkých ľudí z dovolenky a zázračne sem navoziť všetkých nezávislých a nezaradených a neviem jakých poslancov, ktorí podporili skrátené legislatívne konanie k tomuto návrhu zákona, napriek tomu by toto hlasovanie o skrátenom legislatívnom konaní bolo úspešné, by bolo úspešné, pretože poslanci SME RODINA zdvihli kvórum a pri hlasovaní sa zdržali. A ja sa teraz pýtam, že čo sa také závažné stalo od piatku, že v piatok táto strana ešte išla ruka v ruke s opozíciou napriek tomu, že deň predtým hovorila seniorom, že 13. dôchodky podporí, a dnes sa zachovala úplne ináč. Čo sa také prihodilo? Čo sa zmenilo oproti tomu piatku? Ja si myslím, že tí, ktorí dokážu čítať parlamentné počty, tak tú odpoveď si dajú aj sami.
Dámy a páni, Demokratická strana, pán Pčolinský, kľud (reakcia z pléna), budete túto otázku dostávať. Budete túto otázku dostávať, pretože dnes ste sa demaskovali. Poviem vám otvorene, že, poviem vám otvorene, že my sme chceli demaskovať smerákov a demaskovali sme aj niektorých iných, iných politikov z opozičných strán, ale to, že demaskujeme stranu SME RODINA, tak to sme naozaj neočakávali a sme vás demaskovali, lebo vy ste zvýšili kvórum a vy ste dali poistku kriminálnej organizácii SMER – sociálna demokracia na to, aby dokonali svoje... (Výkriky a piskot z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Vážené panie poslankyne, prosím vás, kľud.

Galko, Ľubomír, poslanec NR SR
Môžete sa hnevať, koľko chcete...

Danko, Andrej, predseda NR SR
Máte faktické poznámky.

Galko, Ľubomír, poslanec NR SR
... pán Pčolinský, môžete sa hnevať, koľko chcete, môžete vykrikovať, koľko chcete... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Pán Pčolinský, pán poslanec Pčolinský!

Galko, Ľubomír, poslanec NR SR
... ale poslancom Demokratickej strany sa podarilo odhaliť vašu perfídnu hru. (Výkriky z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Držte sa témy, pán poslanec!

Galko, Ľubomír, poslanec NR SR
A čím budete viacej vykrikovať, tak tým budete viacej dokazovať, že sme mali pravdu a ukázalo sa, že to malo zmysel (výkriky z pléna), že sme tú schôdzu otvorili. Takže len do mňa, pán Pčolinský!
Ale vrátim sa k meritu veci. Vrátim sa k meritu veci. Poslanci Demokratickej strany sa zachovali veľmi konzistentne, tak ako v minulosti. My sme umožnili poslancom Národnej rady Slovenskej republiky pracovať. To sme urobili niekoľkokrát v minulosti, urobili sme to aj teraz. Veľmi ak-tív-ne sme sa postavili kriminálnej organizácii SMER – sociálna demokracia zoči-voči namiesto toho, aby sme tu šaškovali niekde v nejakých spacákoch alebo, alebo rozložení pred tým pultom. My sme si robili svoju prá, my sme si robili svoju prácu a všetci tí, ktorí nás obviňovali z toho, že my tu snáď kolaborujeme so SMER-om alebo s nejakým zlom, tak dostali dnes odpoveď, dámy a páni. Dostali dnes odpoveď.
Smerácky parťák Ladislav Bašternák bol dnes druhýkrát obvinený na základe trestného oznámenia Jozefa Rajtára. Si pozrite, že čo sa píše. My sme tí, my sme tí, ktorí sme tu štyri roky so smerákmi bojovali. My tu nešaškujeme v spacákoch, my nemeníme hlasovanie ako poslanci SME RODINA zo dňa na deň na základe toho, že nás niečo osvieti, alebo že sa niečo iné cez víkend udeje. My si robíme tú opozičnú prácu, kvôli ktorej sme do parlamentu prišli.
To znamená, poslanci Demokratickej strany sa zachovali veľmi konzistentne a hlavne sa zachovali veľmi seriózne voči našim rodičom, voči našim otcom, mamám a voči starým rodičom. Nezahlasovali sme za skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona, lebo si myslíme, že neboli splnené podmienky na to (reakcia z pléna), aby sa o takomto návrhu zákona... pán Pčolinský stále po mne vykrikuje. Ja viem, že sa pravda veľmi ťažko počúva, sme vás demaskovali a vy to budete vysvetľovať teraz. (Reakcia z pléna.) Budete to vysvetľovať. Nám to nedokážete vysvetliť. Budete to vonku vysvetľovať. (Reakcia z pléna.)
To znamená, že my sme usúdili, že nie sú splnené podmienky na to, aby sa takýto návrh zákona prerokoval v skrátenom konaní. Nehrozia obrovské materiálne škody a ani nie sú naplnené tie podmienky, ktoré zákon ukladá na to, aby takéto zákony sa prijímali v skrátenom legislatívnom konaní.
A to, že strana SMER – sociálna demokracia toto predložila niekoľko dní pred voľbami v tom kŕči z padajúcich preferencií, len dokazuje, že to nikdy, nikdy to nemysleli s našimi dôchodcami a s našimi seniormi vážne. Preto poslanci Demokratickej strany hlasovali, resp. preto nepodporili skrátený návrh rokovania o návrhu tohto zákona.
Naďalej sme presvedčení, naďalej sme presvedčení, že ak by sa tu počas uplynulých 12 rokov takým spôsobom nerabovalo, ak by strana SMER – SD neurobila zo Slovenska doslova klondajk, tak by naši dôchodcovia mohli mať nielen 13., ale aj 14. dôchodky a dávno a dávno by mali svoje dôchodky v oveľa väčšej výške, ako je tomu doteraz. A preto nám zostáva len si zaželať, aby sa táto politická strana v týchto voľbách, v parlamentných voľbách, ktoré sa udejú teraz v sobotu, dostala alebo aby táto politická strana dostala od voličov jasné vysvedčenie za to, čo tu za tých 12 rokov napáchali.
Ďakujem pekne za pozornosť.
20. 2. 2020 18:34:32 - 18:36:32 58. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
137.
Ďakujem pekne. Ja zareagujem na pani Vaľovú. Nepovedal som, že Robert Fico je psychicky narušený, povedal som, že sa správal na tlačovej besede ako psychicky narušený a nemyslím si, že by bol psychicky narušený. Aj keby bol, tak to by bol ten jeho najmenší prehrešok oproti tomu, čo on napáchal, akú genocídu na ľuďoch na Slovensku. A tento človek nemá tú hanbu, že normálne, že s plechovým ksichtom, on normálne sa s plechovým ksichtom postaví pred starých ľudí, pred dôchodcov a on sa ide tváriť, že im ide dávať nejakú almužnu alebo nejaké peniaze. To je akože normálne, že vrchol cynizmu.
Hovorili ste, že, že nevieme to ani zrátať, tie miliardy a stovky miliónov a my a Denník N. No, máte pravdu. Lebo tak strašne veľa ste z toho nakradli, že to sa normálne že zastavuje rozum. To, to sú strašné peniaze. Tu sto miliónov, tam tristo miliónov, tam sedemdesiat miliónov. Bodaj by sme, bodaj by sa, však to sa ani len zrátať nedá. Toto, čo my všetko hovoríme, to sú len odhady. A keby sme si dali tú robotu, že by sme to prehodili na dôchodky, tak by to neboli že trináste, štrnáste, ale pätnáste, šestnáste a dvojnásobné a ja neviem jaké, by si tu tí dôchodcovia žili jak v raji, keby ste nekradli ako straky.
A čo sa týka toho blogu, lebo furt to omieľate jak papagáj. Ja som žiaden blog nestiahol, ja som žiaden blog nestiahol. Blog stiahla redakcia, pretože jednoducho redakcia si povedala, že nebude riskovať nejaké súdne spory, a nestiahol som žiaden blog ja. A to, že vás vyšetrovala NAKA na základe nejakého udania od občana a nič sa nestalo, dokazuje, že aj tam nás čaká ešte veľa práce, pani Vaľová. Lebo keby si poriadne odrobili svoju robotu, tak dneska aj sedíte a ste za úplne iným pultom.
Ďakujem pekne.
20. 2. 2020 18:20:19 - 18:30:18 58. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
131.
Dámy a páni, moje, na začiatok, moje, najobľúbenejší slogan je: "Poslankyňa Vaľová, uchmatla si z válova." A teraz vážne.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi vysloviť ešte niekoľko myšlienok k téme, ktorú prerokúvame, a to je zákon, ktorý by mal zrušiť vianočný príspevok a zadefinovať novú dôchodkovú dávku, tzv. trinásty dôchodok v skrátenom legislatívnom konaní. Hovorím, že mal by, lebo naďalej, naďalej vidím a počúvam v kuloároch, že smeráci sú absolútne nešťastní z toho, že tá schôdza bola otvorená. Sú z toho úplne na prášky. Je to vidno aj z toho, že vo svojej podstate okrem tuto pani Vaľovej, ja neviem ani, či vôbec nejaký smerák vystúpil, vystúpil v rozprave. To znamená, že áno, to, čo nikto neočakával, sa naozaj stalo skutočnosťou a oni si tie, tie lepky, čo si dávali vyrobiť a ktorými si chceli prelepiť tie bilbordy, že my sme vám chceli dať tie dôchodky, ale zlá opozícia nám ju neotvorila, tú schôdzu, môžu strčiť akurát tak niekam do, neviem slušné slovo. Niekam do, preč. Hej, si ich môžu schovať, všetky tie lepky, čo mali pripravené.
My sme boli kritizovaní pomerne dosť na začiatku, že sme vlastne umožnili rokovanie tejto schôdze, boli sme dokonca nejakými ľuďmi označovaní za kolaborantov so smeráckou mafiou a s Robertom Ficom a s Petrom Pellegrinim a neviem s kým. No, tak myslím si, že dnešné rokovanie jasne dalo odpovede na všetky otázky, kdo je tu skutočný bojovník proti smeráckej mafii, kdo je tu skutočný bojovník proti korupcii, proti klientelizmu, proti kočnerovcom a rôznym gorilám až tak, že to psychicky obyvateľ Bašternákovho bytu Robert Fico, ja vlastne, on tam už nebýva, pardon, už mu ho vzali, až to nevydržal a na tlačovke tam zase sa správal ako psychicky narušený, keď tam spomínal mňa a Joža Rajtára.
Čiže myslím si, že toto máme za sebou a že ľudia dostali jasný odkaz, že kto na ktorej strane je. My sme mali viacero dôvodov na to, prečo sme vlastne otvorili túto schôdzu, a ukazuje sa, že je to dobré, že sa diskutuje, pretože viacerí opoziční poslanci tu povyťahovali obrovské množstvo káuz. A v prípade, že by rozprávali o všetkých kauzách za dvanásť rokov bačovania kriminálnej organizácie SMER – SD, tak to naozaj by sme tu boli až niekedy do volieb alebo až dva týždne po voľbách.
No a samozrejme, že ten druhý dôvod alebo druhý a tretí dôvod, poviem druhý dôvod, bolo to, že my v Demokratickej strane si ctíme diskusiu, myslíme si, že o návrhoch zákonov treba rozprávať, treba diskutovať v pléne, to je to pravé miesto. A obzvlášť, keď sa jedná o niečo, čo má poznačiť život, alebo možno aj zlepšiť život dvom miliónom ľudí na Slovensku, z toho 1,5 miliónu poberateľom dôchodkových dávok. Ale čo je najdôležitejšie a to bol ten najdôležitejší dôvod, prečo sme dali otvoriť túto schôdzu, bolo to, že my chceme dať slovenským dôchodcom, našim matkám, našim otcom, starým otcom, starým rodičom, my im chceme dať nielen trinásty, ale my im chceme dať aj štrnásty dôchodok. Pretože ak tu SMER – sociálna demokracia a jej lokaji a oligarchovia a komplici rozkradli päť miliárd eur za dvanásť rokov, tak, preboha, nemôže byť, nemôže byť problém dať našim otcom, našim matkám, starým rodičom, seniorom trinásty aj štrnásty dôchodok a zabezpečiť im aspoň kúsok dôstojnej staroby. Čo sú to za sprostosti, čo tu aj niektorí opoziční poslanci narozprávali, že rozvrat verejných financií? Preboha! Však rozvrat verejných financií nemôžu byť dôchodky, ktoré vyplatíme starým ľuďom! Však rozvrat verejných financií je rozkrádanie. Tak chytajte zločincov, gorily, vagabundov, gaunerov, tak jak ich chytal a chytá Jožo Rajtár alebo Natália Blahová, a bude dosť peňazí pre všetkých. Nemôže niekto povedať, že zvýšenie dôchodkov je, je rozvrat verejných financií. To je tak antisociálne vyjadrenie, preboha! Smerom k ľuďom, ktorí nám dali život, ktorí nás priviedli na svet. A toto, to mi jedno, či to povie opozičný poslanec alebo koaličný alebo jaký to povie. Už to, prosím vás, nikdy nehovorte. Choďte domov a povedzte vašim rodičom, že nemôžete im o dvadsať euro alebo o štyridsať euro dvihnúť dôchodky, lebo že by ste rozvrátili verejné financie. Alebo aj pri rodinných prídavkoch, keď budeme potom o tom hovoriť. A prosím vás, ako naozaj trošku sa aj pripraviť asi na tú argumentáciu, lebo povedať, že zvýšenie dôchodkov je rozvrat verejných financií, tak, to, to, je to veľmi necitlivé, je to veľmi, veľmi necitlivé. Som z toho smutný. No a teraz sa častokrát pýtajú aj ľudia, aj kolegovia z opozície sa pýtali, že kde na to zobrať. Však to je úplne jednoduché. Však veď tu je také obrovské množstvo nakradnutého majetku, no však im ho zoberme tým ľuďom. Teda neviem, či ich vôbec ešte nazývať ľuďmi. Ja neviem, či takého Počiatka treba vôbec nazývať človekom po tom, čo som videl tú nahrávku medzi tým, jak sa volá, Trnkom, tým neokrôchaným hercom a medzi Počiatkom, jak sa a škerili, že ukradli 70 miliónov eur na nejakom horúcom vzduchu a že jeden vykýval s druhým, či jak to bolo a nedal Ficovi polovicu a dal mu len menej. No však im to zoberme, však im tie peniaze zoberme! Ako však Počiatkovi zoberme tú vilu! Ako neblázni, ako odkiaľ by ten Počiatek za normálneho stavu v normálnom štáte zarobil na takúto vilu. Hovoríte, ja neviem presne, štyristotridsať miliónov to hovoril ten obyvateľ Bašternákov, Robert Fico, že treba na rok. Však koľko stála tá Počiatkova vila? Viete, koľko takých víl je kade-tade? Však sa choďte na Floridu pozrieť! Však to tam majú vaši ministri pokupované na všelijaké schránkové firmy a neviem čo. Však to je verejné tajomstvo. Však im to zoberme alebo nech to radšej slobodne odovzdajú, dokiaľ im to nezoberieme, lebo my im to zoberieme. A z toho to budeme financovať. Jedna Počiatkova vila, si prepočítajte, koľko trinástych a štrnástych dôchodkov by vykryla. Alebo Slotove majetky, ja neviem, koho všetkého, čo sa tu, čo sa tu kade-tade nejakým spôsobom rozkradlo.
A viete, čo je tragédia? Že dôjde tu a postaví sa tu Peter Pellegrini a Robert Fico a oni tu idú rozprávať o nejakom trinástom dôchodku. Tak obidvaja majú šlohnuté byty, rozumiete, jeden býva v tom Zuckermandel, alebo jak sa to volá. Nevie zdokladovať, on nevie zdokladovať ani euro, že za čo to kúpil. Stojí to, ja neviem, či to stálo, neviem, päťstotisíc euro, človek, nevie ani koľko to. A on povie, že on predaj nejakú halu, nejakú búdu plechovú svojmu asistentovi a toto mu pokrylo to luxusné sídlo. A druhý býva v ukradnutom byte, hej, ktorý sa tvári, ten byt akože to je že Bašternákov, ale všetci vieme, že to bol Ficov byt, vedľa Kočnera, vedľa svojho kamaráta. To ani neviem, či to stálo sedemsto, alebo ja neviem, koľko to stojí. Tisíc. A teraz títo dvaja ľudia sa sem postavia a oni idú tu s vážnou tvárou hovoriť, že oni idú dávať trináste dôchodky. Takže to je neuveriteľné, to je neuveriteľné, že s plechovým ksichtom sa sem títo dvaja ľudia postavia a oni idú, oni idú dávať trináste dôchodky.
Ja som veľmi rád, že tu kolegovia vymenovali všetky tie, tie kauzy alebo teda časť tých káuz, lebo z toho vychádza naozaj, že napríklad na Ministerstve dopravy a to bolo úplne jedno, že kto tam bol, za tie roky, že čoho sa chytili, tak to, to proste bolo tristo razy predražené. To my keby sme normálnym spôsobom tu stavali diaľnice, tak my tu máme diaľnicu, ešte štyri diaľnice by sme mali, aj do Stupavy, aj, aj štvorprúdové a neviem aké. Pretože to, čo tu počúvam, tam sto miliónov, tam päťdesiat miliónov hore komínom. Čistá katastrofa.
Dámy a páni, my v Demokratickej strane navrhneme v druhom čítaní trináste aj štrnáste dôchodky pre seniorov. Sú na to peniaze, Slovensko má na to peniaze a nielen tých päť miliárd eur, o ktoré ste počas tých dvanásť rokov okradli nás všetkých počas troch volebných období. A tieto peniaze pôjdu na tie dôchodky. Naši starí rodičia, naše mamy, naši otcovia, seniori si to jednoducho zaslúžia. Oni ich mali mať už dávno, aj trináste, aj štrnáste. To znamená, že toto opatrenie zavedieme a garantujem, že ak bude Demokratická strana vo vláde, tak trináste a štrnáste dôchodky zostanú zachované.
Ďakujem pekne za pozornosť.
20. 2. 2020 15:41:09 - 15:42:53 58. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem pekne. Ja budem reagovať len pána kolegu Dostála. Ja som rád, Ondrej, že si sa na to spýtal, že či je to povinnosť alebo nie je povinnosť otvoriť schôdzu. Samozrejme, že poslanec sa rozhoduje podľa vlastného vedomia a svedomia na základe vlastného rozhodnutia sa rozhoduje, že či schôdza bude otvorená alebo nebude otvorená. My si myslíme, že neotvoriť schôdzu a zabrániť rokovaniu o dvoch miliónoch ľudí, o návrhu zákonov, ktoré sa týkajú dvoch miliónov ľudí, o návrhu zákonov, ktoré sa týkajú jedného a pol milióna dôchodcov, je, nie je moc úctivé voči týmto ľuďom, hej. Zabrániť, aby sa rokovalo o takomto niečom.
A chcem doplniť aj to, čo som zabudol, že Demokratická strana, my nadväzujeme na našich predchodcov zo štyridsiateho šiesteho, ktorí porazili komunistov a fašistov. A tí mali základnú hodnotu, že demokracia to je diskusia a to je rozprava, to je rozprávanie sa o veciach, nie zatváranie ústa ľuďom, ktorí chcú rozprávať o problémoch.
A pýtal si sa, že či existujú dôvody na skrátenie legislatívneho konania pre nás. No my vyjadríme svoj postoj v hlasovaní, že či si myslíme, že tieto dôvody existujú alebo neexistujú. Myslím, že obyvateľ Bašternákovho bytu povedal, Fico povedal, že, pardon, on už nie je, to už mu vzali, on už je teraz bezdomovec, myslím, že on povedal, že v pondelok bude hlasovanie. Takže my v pondelok na tomto hlasovaní veľmi jasne svojím hlasovaním vyjadríme, či sú dôvody alebo nie sú dôvody na skrátené legislatívne dôvody. Ďakujem pekne.
20. 2. 2020 15:19:12 - 15:35:34 58. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi vysloviť niekoľko myšlienok k téme, ktorú prerokúvame, a to je zákon, ktorého zámerom je zrušenie vianočného príspevku a zadefinovanie novej dôchodkovej dávky, tzv. 13 dôchodku v skrátenom legislatívnom konaní.
Najprv by som sa rád vrátil k úvodu tejto schôdze. My poslanci Demokratickej strany sme hlasovali za otvorenie schôdze, keďže tak robíme pravidelne. Je našou povinnosťou pracovať, aj keď sa nám navrhovateľ alebo obsah nemusia páčiť. Je to základná parlamentná kultúra. Každý, kto naše počínanie vysvetľoval nejakým zlým úmyslom, dokonca pomocou smeráckej mafii, proti ktorej účinne bojujeme, zatvárame ich a posielame ich preč z verejného života, s prepáčením trieska dve na tri. Pretože my smerákov zatvárame, dámy a páni, my s nimi nekolaborujeme. Stačí si spomenúť na Bašternáka, na Kočnera, ktorí sú v base aj vďaka Jozefovi Rajtárovi z Demokratickej strany, alebo tajomníka Bezpečnostnej rady a spojku Úradu vlády s talianskou mafiou Vadalovcov Jasaňa, ktorého som z funkcie vypoklonkoval ja, keď som mu dal otvoriť bezpečnostnú previerku. Alebo na smerácku megakauzu Čistý deň a Natáliu Blahovú, ktorá celú kauzu odhalila a práve vďaka nej bolo viacero ľudí už odsúdených. Práve vďaka Natálii Blahovej mohol byť nakrútený film Sviňa. Ak by nebolo Natálie Blahovej z Demokratickej strany, žiaden film Sviňa by nikdy neexistoval. No, a aby sme dnes demaskovali odporné tváre a perfídnu hru, ktorá sa tu rozohrala, aby ľudia v priamom prenose videli tých, čo tu 12 rokov klamali dôchodcov, tak dodám, že smeráci už mali pripravené prelepenie ich bilbordových plôch, ako im zlá opozícia znemožnila otvoriť schôdzu, lebo oni vôbec tie dôchodky dôchodcom nechceli schváliť, dámy a páni. Taká je pravda. Len si starenky a starčekov vzali ako rukojemníkov na svoj politický marketing a zvyšovanie svojich preferencií a na záchranu v týchto parlamentných voľbách. Takýto bol perfídny plán, ktorý sme my poslanci Demokratickej strany týmto nečestným politikom zmarili.
No a teraz k meritu veci. Tak ako mi ústa narástli, by som rád adresoval úprimné a jednoznačné posolstvo dvom politikom. Peter Pellegrini a Robert Fico, vy dvaja aj s celou vašou kriminálnou organizáciou, ktorá si hovorí SMER – sociálna demokracia ste najväčšími pokrytcami na Slovensku. Počas 12-ročného vládnutia vašej bandy ste sa stali stvoriteľmi a zároveň nositeľmi neskutočného počtu nehoráznych špinavostí, megakáuz, megalúpeží, megazlodejín a iných megazločinov. Žiaľ, vzhľadom na to, že nám Andrej Danko svojím nezmyselným rokovacím poriadkom oklieštil čas na rozpravu, nemôžem ich tu vymenovať všetky. Ak by som ten čas mal, bola by to zaujímavá rekapitulácia a boli by sme tu ešte ďalšie dva týždne. Boli to totiž stovky až tisícky grázlovín vo vašom podaní. A preto spomeniem len tie najznámejšie a najvypuklejšie. Počas prvej vlády za účasti SMER-u to boli napríklad sociálne podniky, ktoré nepomáhali nezamestnaným, ale pomáhali parazitom blízkym SMER-u pakovať si vrecká. Ukradli ste Slovákom a Slovenkám viac ako 11 miliónov eur. Predaj horúceho vzduchu, známe to svinstvo v réžii Slovenskej národnej strany. V tom istom volebnom období, o ktorom nedávno vyšla nahrávka s nechutnými hercami Trnkom a Počiatkom, kde si robili srandu, že Slota nedal Ficovi sľúbenú polovicu z ukradnutých 70 miliónov eur, ale ho vraj domotal a dal mu menej. Tender na výstavbu diaľnic prostredníctvom PPP úsek R1 Nitra – Hronský Beňadik, kedy ministerstvo dopravy pri stavbe diaľnice vylúčilo najlacnejšiu ponuku a neskôr ešte cenu navýšilo. Ukradnutých 100 miliónov eur. Tender na záchranky, kedy ministerstvo zdravotníctva pridelilo licencie na záchranky doslova chrapúňskym netransparentným spôsobom. Ukradlo sa tak 23 miliónov eur. Pre machinácie s pozemkami v prospech firmy člena SMER-u štát a teda občania Slovenska, my všetci sme prišli a boli sme okradnutí zhruba o 17 miliónov eur. Rekonštrukcia Bratislavského hradu smeráckymi firmami, Slovensko doslova krvácalo, ukradnutých 43 miliónov eur. Nehorázny mýtny tender, ukradnutých viac ako 380 miliónov eur. Licencie pre solárne elektrárne boli prerozdelené tak, že zarobili ľudia blízki smeráckej vláde. Škoda a teda ukradnutým Slovákom a Slovenkám viac ako 53 miliónov eur. Ale napríklad aj na tom, že firma spriaznená so SMER-om kupuje od štátu drevo lacnejšie, štát strácal 4 milióny eur ročne. Tunelovanie Vojenskej spravodajskej služby počas prvej Ficovej vlády, majetok za viac ako 2 milióny eur skončil v súkromných smeráckych rukách ich papalášskych nominantov. Dokonca aj taká nehoráznosť sa v tomto volebnom období podarila, akou je to, že ministerstvo pôdohospodárstva uzavrelo zmluvy za 12 miliónov eur na IT systém, ktorý už na ministerstve existoval. V druhom volebnom období v rokoch 2012 až 2016 ministerstvo obrany kúpilo dve nepotrebné a luxusné lietadlá L-410. Pokútne, potajomky, bez súťaže od sprostredkovateľa sídliaceho kdesi v zubnej ambulancii. Škoda 10 miliónov eur. V roku 2013 váš minister školstva nakúpil predraženú elektroniku pre školstvo za oveľa drahšie ceny ako v normálnom obchode. Škoda viac ako 5 miliónov eur. Kšeftár Kaliňák dokázal nakúpiť nábytok za 9,9 milióna eur tak, že nastavil tendre pod limit a obišiel vlastný zákon. Hore komínom vyletelo neuveriteľných 5,8 milióna eur. Ešte aj pri takej veci, ako je dozor nad stavbou tunela Višňové, ste si napakovali vrecká a nechali ste vyhrať najdrahšiu ponuku. Národná diaľničná spoločnosť vybrala o 4 milióny drahšiu firmu a lacnejšie ponuky vylúčila pre nízku cenu. Predražené cétečko v košickej nemocnici, dokonca ešte drahšie ako to známe piešťanské. Škoda temer 2 milióny eur. Tunelovali ste aj pri tuneli v Žiline, na zváraní ste platili o 30 % viac, ako je cena obvyklá. Ukradnutých 2 a pol milióna eur. Počiatkove palivové karty na mýto. Ukradnutých 100 miliónov eur. Ešte aj na strave pre pacientov v nemocniciach ste nehorázne kradli cez schránkovú firmu v Luxemburgu. Škoda na predraženie stála viac ako 24 miliónov eur.
No v tomto treťom volebnom období 2016 to ste išli už na hulváta, desiatky miliónov eur pre advokáta Bžána, miliardový nákup obrnených vozidiel, stámiliónové tunely eurofondov za rôzne nešpecifikované služby, zbytočné IT projekty za desiatky a desiatky miliónov eur. Obrovské podvody na vratkách DPH priamo za asistencie smeráckych nominantov, rôznych goríl a rôznych kočnerovcov. Ukradnuté milióny, desiatky, stámilióny eur. O tieto peniaze ste okradli ľudí na Slovensku počas vašich troch volebných období, počas 12 rokov vášho bačovania. Odhad, a to je len odhad, spolu za toto obdobie je to 5 miliárd eur, o ktoré ste okradli všetkých slušných ľudí na Slovensku. Päť miliárd eur, ktoré mohli ísť do škôl, do nemocníc, na cesty a aj na dôchodky.
Dámy a páni, áno. Tie obrovské peniaze, ak by ste ich neukradli, mohli ísť na dôchodky našim otcom, mamám, starým rodičom. Mohli mať nielen trináste, ale aj štrnáste dôchodky už dávno. A čo je podstatné, mohli mať počas tých rokov vyplácané dôchodky ďaleko vyššie, mohli dostávať už dávno oveľa viac peňazí každý mesiac, ak by ste nespravili počas tých 12 rokov zo Slovenska doslova klondajk.
A čo sa dnes deje s tými peniazmi? Vaši ministri si za tieto ukradnuté peniaze stavajú miliónové vily alebo si ich rovno kupujú kdesi vo francúzskom Cannes alebo v Amerike na Floride. Zatiaľ čo títo zlodeji sa preháňajú na luxusných jachtách kdesi na mori, naše mami, naši otcovia a naši starí rodičia čakajú o piatej ráno u lekára, aby ich vôbec vyšetril, naše mami a otcovia, naši starí rodičia, čo celý život poctivo pracovali, nemajú na lieky. Títo ľudia, ktorí nám dali život, na sklonku toho svojho, keď by sme ich mali velebiť a mali sme im dopriať slušnú starobu, bojujú často o svoje prežitie. Peter Pellegrini, Robert Fico, smeráci, na vás hovorím. Nehanbíte sa? Počiatek milióny a dôchodca za 12 rokov vašej vlády almužnu pár eur? Hnus. Nechutné, odporné, je mi z vás na zvracanie. Našťastie, idú voľby a ľudia vám to spočítajú. Ešte necelé dva týždne a verím, že vás prejde smiech a možno budete sedieť na úplne inej lavici, kam všetci aj patríte. Jozef Rajtár tam pomohol dostať Kočnera a dostane tam každého zlodeja.
Dámy a páni, Demokratická strana vníma naše mami a otcov a starých rodičov ako najvzácnejších ľudí spoločnosti. Dali nám život, vychovali nás. Je čas im to vrátiť. Demokratická strana je pripravená vrátiť dôstojný život ľuďom na dôchodku. Vieme, že keď prestane rozkrádanie našej krajiny rôznymi gorilami a rôznymi kočnerovcami, bude na Slovensku dostatok prostriedkov nielen na trinásty, ale aj pre štrnásty dôchodok. Áno, dámy a páni, milí občania Slovenska, Demokratická strana vie navrhnúť každému dôchodcovi trinásty, letný, aj štrnásty, zimný, dôchodok. Naše mami, naši otcovia a starí rodičia si zaslúžia v lete oddych a v zime prostriedky na Vianoce. Spoločnosť je to týmto ľuďom dlžná. Dá sa to. Verte, že sa to dá. Slovensko na to má. Za nastavenia serióznych a realistických podmienok, rešpektujúc možnosti štátneho rozpočtu a za podmienky rázneho zakročenia proti mafii. Toto je pripravená Demokratická strana urobiť. Ak bude Demokratická strana po najbližších voľbách súčasťou vlády, tieto trináste, ani štrnáste dôchodky nezruší. Pretože aj tých ukradnutých 5 miliónov, 5 miliárd eur, o ktorých som hovoril, a to je len odhad na dolnej hranici, o koľkých veciach sa ešte nevie, mimo ušetrených peňazí môže byť vyčlenených práve na dôchodky v budúcnosti. A garantujem vám, že ak bude Demokratická strana po týchto voľbách súčasť vlády, tak sa kradnúť nebude, práve naopak, zlodeji budú končiť v base, pretože boj s korupciou a s mafiou je dlhá a náročná vec a sú jej reálne schopní len veľmi odhodlaní ľudia a málokto je to ochotný robiť, je to vec, keď nasadzujete život a nemôžete si byť istý ničím. Ak niekomu ide naozaj o Slovensko, tak je potrebné, aby sa obrátil na najlepších z najlepších, na tých, čo neuhnú, ani keď im ide o život. A dobre vieme, že Jozef Rajtár ani Natália Blahová neuhli a ani neuhnú, kým tu bude čo len jeden kočnerovec alebo jedna gorila. Ak chceme reálnu šancu na kvalitný štát, ak chceme reálne lepšie dôchodky, nemocnice, školy, škôlky, podmienky pre mladé rodiny, v budúcej vláde musia byť, musí byť garancia v podobe ľudí, za ktorými sú činy, a to je Natália Blahová a Jozef Rajtár z Demokratickej strany.
Dámy a páni, na záver k tomuto návrhu zákona zopakujem ešte raz. Dvanásť rokov vlády SMER-u, teda vlády goríl a kočnerovcov znížilo úroveň života našich mám, našich otcov a starých rodičov na kritické minimum. Je čas vrátiť im dôstojný život. Takýto život im však nemôže vrátiť mafia vo vedení štátu. Vás, organizovanú kriminálnu organizáciu SMER – SD, je najprv treba poslať do minulosti, riadne vás vyšetriť a potrestať.
Dámy a páni, milí seniori, chvalabohu, že si konečne poslanci v tejto krajine všimli, že dôchodcovia sú tá najbezbrannejšia skupina na Slovensku. Lepšie neskoro ako nikdy. Chcem vyzvať z tohto miesta každého, kto sa do tohto parlamentu vráti, aby nezabudol na to, že našim otcom a mamám treba zabezpečiť dôstojnú starobu, aby prvú vec, ktorú bude riešiť, bude tá najslabšia sociálna kategória a tou sú dôchodcovia. Demokratická strana to robiť bude, bude mať dôstojný život seniorov, dôchodcov vždy ako svoju prioritu.
Ďakujem vám za pozornosť. (Potlesk.)
20. 2. 2020 11:56:05 - 11:57:18 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Ďakujem pekne. Chcel by som poďakovať pani Zemanovej za jej vystúpenie a konštatujem, že áno, je to obrovské množstvo káuz, pri ktorých vyletelo hore komínom prakticky 5 mld. eur., 5 mld. eur, dámy a páni, ktoré sa mohli použiť na cesty, na školy a predovšetkým na dôchodky.
A zhodou okolností o tom niečo viem, lebo možno polovicu tých káuz som odhalil ja. Keď som bol na ministerstve obrany, boli to kauzy prvej Ficovej vlády, a potom keď sme boli v opozícii, tak to boli kauzy druhej Ficovej vlády, samozrejme, za výdatnej pomoci aj iných poslancov, napríklad Jozefa Rajtára a ďalších. To znamená, že chcem sa obrátiť na všetkých seniorov, na našich otcov, matky, starých rodičov a chcem im povedať, tu sú vaše peniaze. Tu sú vaše peniaze, ktoré sa môžu použiť na 13. a 14. dôchodky.
Ja vám garantujem, že keď bude Demokratická strana po najbližších voľbách vo vláde, tak tie 13. aj 14. dôchodky vám zostanú zachované, pretože bude dosť peňazí pre všetkých dôchodcov.
Ďakujem veľmi pekne.
20. 2. 2020 9:56:39 - 9:56:47 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Tomáš, odhadom spolu za dvanásťročné obdobie bačovania kriminálnej organizácie SMER - sociálna demokracia bolo ukradnutých viac ako 5 mld. eur. O tieto obrovské peniaze ste okradli všetkých ľudí na Slovensku. Päť miliárd eur mohlo ísť do škôl, do nemocníc, na cesty a na dôchodky. Mohli ísť na dôchodky našim starým otcom, našim mamám, našim rodičom. Mohli mať nie trináste, mohli mať aj štrnáste dôchodky! A čo je podstatné, mohli mať počas týchto rokov vyplácané dôchodky ďaleko vyššie, mohli dostávať už dávno oveľa viacej peňazí každý mesiac, ak by ste nespravili počas tých dvanástich rokov vášho rozkrádania zo Slovenska doslova klondike.
A čo sa dnes deje s týmito peniazmi, pán Tomáš? Vaši ministri si za tieto ukradnuté peniaze stavajú miliónové vily alebo si rovno ich kupujú kdesi vo francúzskom Cannes alebo kdesi v Amerike a na Floride, a zatiaľ čo títo zlodeji sa preháňajú na luxusných jachtách kdesi na mori, tak naše mamy a otcovia, naši starí rodičia čakajú o piatej ráno u lekára, aby ich vôbec vyšetril. Naši rodičia, čo celý život pracovali, nemajú na lieky a títo ľudia, ktorí nám dali život, na sklonku toho svojho, keď by sme ich mali velebiť a dopriať im slušnú starobu, tak bojujú o prežitie. Dostanete príležitosť, pán Tomáš. V druhom čítaní poslanci Demokratickej strany predložia pozmeňovací návrh na trinásty letný a štrnásty zimný dôchodok. Sú na to peniaze, keď sa nebude kradnúť, a keď bude Demokratická strana vo vláde, tak tieto dôchodky ostanú zachované, lebo sa kradnúť nebude.
Ďakujem pekne.
20. 2. 2020 9:56:20 - 9:56:27 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Mám ísť ja alebo pán poslanec Dostál?
20. 2. 2020 9:56:06 - 9:56:20 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Mohol by som dostať plný čas, pán predseda? Ďakujem.
16. 10. 2019 11:49:33 - 11:49:46 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1745 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
171.
Ďakujem pekne, 12.10 hod. odchádzame spred budovy Národnej rady Slovenskej republiky na výjazdové zasadnutie rokovania výboru, osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ. Ďakujem.
3. 4. 2019 11:14:50 - 11:15:01 43. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1353 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
59.
Ďakujem pekne. Výbor na kontrolu, osobitný kontrolný výbor na kontrolu činnosti NBÚ sa uskutoční o 12.15 hod. v obvyklých priestoroch. Ďakujem.
7. 2. 2019 11:20:55 - 11:21:12 40. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Ďakujem pekne. Oznamujem členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, že dnes o 12.15 hod. máme pravidelný výbor. Ďakujem pekne.
6. 12. 2018 11:27:49 - 11:27:58 38. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
113.
Ďakujem pekne. Poprosím členov osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti NBÚ, dnes o 13.00 hodine máme posledný výbor. Ďakujem pekne.
5. 12. 2018 11:56:22 - 11:57:50 38. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1213 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Ďakujem pekne. No, čaro nechceného. Včera sa zjavila informácia o tom, že polícia zaistila zvukové nahrávky z megakauzy Gorila, a viacerí smeráci vrátane obyvateľa Bašternákovho bytu vedia, že definitívne končia, a modlia sa dnes, aby skončili len politicky a nie aj trestnoprávne. A dnes poslanci vládnej korupčnej koalície pred malou chvíľou odmietli zrušenie milosti pre Mariána Kočnera v kauze Technopol. Explicitnejší dôkaz toho, že viacerí z nich sú namočení v kriminálnych činoch, o ktorých Marián Kočner vie a týmto ich vydiera, ani nemôže existovať. A preto je veľmi dobré, že prerokúvame tento návrh zákona o tom, že žiaden prezident nebude môcť a nebude mať právo udeľovať mirnix-dirnix amnestie do budúcnosti. Pevne verím, že po ukončení činnosti tejto korupčnej koalície sa taká situácia, akej sme svedkami dnes a v týchto dňoch, už viac nebude opakovať.
Ďakujem pekne.
23. 10. 2018 22:59:56 - 23:01:21 35. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1060 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
310.
No, kolega Simon, nehovoril si zle, ale aby to bolo zrozumiteľnejšie, tak ti poviem, že ako by som to povedal pánovi ministrovi ja na tvojom mieste, aby tomu rozumel.
Nová koalícia SMER - SD, SNS, MOST - HÍD a kotlebovská ĽSNS za podpory hnutia SME RODINA si, pán minister, s prepáčením, idú vami, idú vami vytrieť svoju zadnú časť tela.
Ak ten zákon, pán minister, nestiahnete, nielenže sa ukážete ako veľmi slabý minister, ale budete ešte dlho od tej zadnice páchnuť, povedal by som, že som už navždy. Ak ten zákon stiahnete, ukážete sa, že nie ste nímand. Ak ho nestiahnete, môžete v budúcnosti urobiť už hocičo dobré, dnešné hlasovanie vám zničí politickú kariéru a navždy zostane toto hlasovanie ako čierna, nezmazateľná škvrna na vašom mene.
Takto by som mu to ja, Zsolti, povedal pánovi ministrovi.
Ďakujem pekne.
23. 10. 2018 21:51:10 - 21:52:21 35. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1060 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
250.
Ďakujem pekne. Pán kolega Dostál, len jedna poznámka. Si sa pýtal, že kde bol pán Kotleba, že nebol, že tu nebol cez prestávku? No, pán Kotleba bol s obyvateľom Bašternákovho bytu a predstaviteľmi Slovenskej národnej strany a strany MOST - HÍD v zadnom trakte, kde vykšeftovali tento špinavý kšeft.
Je to historická chvíľa, dámy a páni, keď prvýkrát Robert Fico, Béla Bugár a Andrej Danko v priateľskom objatí dohodli politický biznis s Kotlebovou Ľudovou stranou Naše Slovensko. Bez hanby a verejne. Keď už nič iné, tak aspoň táto informácia je a určite bude pre voličov cenná.
A druhá poznámka, čo sa týka predstaviteľov politikov z politickej strany SME RODINA, musím povedať, že mňa osobne teda veľmi sklamali.
Ďakujem pekne.
23. 10. 2018 16:56:41 - 16:58:41 35. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1060 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Ďakujem pekne. Pán kolega Číž, no za zločineckú skupinu alebo kriminálnu organizáciu vás neoznačujem len ja, ale státisíce ľudí, ktorí vám to prišli vykričať na slovenské námestia. Váš minister sa podieľal na teroristickom únose občana Vietnamu z krajiny našich spojencov a následne vaši ďalší nominanti jeho konanie rok kryli. Váš predseda žije v byte daňového podvodníka ako sused a priateľ osoby, ktorú ste 10 rokov nechali rozkrádať Slovensko a ktorú ste kryli, až pokiaľ to nevyvrcholilo tým, že ten človek je obvinený alebo podozrivý z vraždy novinára, a s ktorým sa kamarátili vaši ministri a vrcholoví politici, ktorí s ním kšeftovali. Dnes je už úplne jasné každému, že váš predseda sa odmieta vysťahovať z toho bytu, lebo ten byt je jeho. Možno vy ste posledný, ktorý, to mu nie je jasné. Vaši ministri kryli podvody s odpočtami DPH, sú na to svedecké výpovede. Dubové parkety a bohviečo čo všetko ešte, platina, tehly, fiktívne točili podvodníci za asistencie vašich ministrov, ktorý ich kryli. Sú na to odposluchy, v ktorých lietajú mená ako Kubánek, Počiatek, Kaliňák a ďalší, a nevyšetrené je to len preto, lebo vaši nominanti na vysokých miestach v polícii to kryli a zametali to pod koberec. Presne takto sa správa kriminálna organizácia, že kryje svojich ľudí!
Pán kolega, ak sa cítite tým dotknutý, týmto označením, tak z kriminálnej organizácie SMER - sociálna demokracia vystúpte a nevyplakávajte tu. (Potlesk.)
17. 10. 2018 9:49:38 - 9:51:38 35. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1140 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem pekne. Áno, je to v podstate taká zaujímavá situácia, že sú tu dve filozofie a že my sa viac prikláňame k tej filozofii toho návrhu zákona tak, ako je predložený s tými pripomienkami, ktoré sme dali. Ja si myslím, že zákony a obzvlášť takýto zákon by mali byť robené do dobrého aj zlého počasia. To znamená, že my by sme mali robiť taký návrh zákona, aby ten návrh zákona, aby ten zákon fungoval aj v prípade, že sa dostane do funkcie podľa môjho názoru tak skompromitovaný človek, ako tam bol Robert Kaliňák. To znamená, že ja práve naopak pokladám tú výberovú komisiu za dobrú poistku na to, aby sa do toho užšieho výberu dostali len kvalitní kandidáti. Tá istota tam nebude nikdy, ale je tam o to väčší predpoklad, že oni tam jednoducho zlého kandidáta nepustia. Kdežto keď to necháte len na tom ministrovi vnútra, tak jednoducho ten minister vnútra si tam nanominuje druhého Gašpara. To si povedzme otvorene, pretože na tom branno-bezpečnostnom výbore mu to koalícia jednoducho odmáva. Čiže keď my zabezpečíme cez tú výberovú komisiu to, aby ten súbor tých kandidátov, ktorí do toho branno-bezpečnostného výboru pôjdu, bol čo najlepší, tak ani minister vnútra, ktorý nebude mať dobré úmysly, bude musieť jednoducho z dobrých kandidátov vybrať dobrého kandidáta. A tá politická zodpovednosť mu zostáva, lebo aj v zmysle návrhu tohto zákona to definitívne posledné slovo bude mať minister.
Ja si skorej myslím, naopak, že kľúčová je tá podmienka a na tej by sme mali trvať, aby bola nadpolovičná väčšina tak pri menovaní, ako aj pri odvolávaní. Keď sa na tomto budeme vedieť dohodnúť, tak nebude žiaden problém, žiaden problém, aby nová vláda jednoducho policajného prezidenta, ktorý si nebude plniť svoje povinnosti, dala preč.
Ďakujem pekne.
17. 10. 2018 9:40:38 - 9:47:26 35. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1140 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážená pani ministerka, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, strana SaS je pripravená podporiť každý návrh bez ohľadu na to, či je koaličný alebo opozičný, ktorý predstavuje zmenu k lepšiemu. Zároveň však musí platiť, že návrh zákona nesmie na jednej strane zlepšovať súčasný stav, ale zároveň na druhej strane obsahovať tzv. míny alebo neprijateľné ustanovenia, ktoré tieto pozitíva anulujú.
Žiaľ, tento predložený návrh nemôžeme v prvom čítaní podporiť. Nevylučujem však to, že ak budú zapracované naše pripomienky, tak ho v druhom a treťom čítaní podporíme. Takže tu sú naše pripomienky, sú presne štyri.
Po prvé, to je kľúčová podmienka, trváme na rovnakom nastavení podmienok pri menovaní aj odvolávaní prezidenta Policajného zboru a to vyslovením súhlasu nadpolovičnej väčšiny členov výboru pre obranu a bezpečnosť tak pri menovaní prezidenta Policajného zboru, ako aj pri odvolávaní prezidenta Policajného zboru. Je nemysliteľné, aby ste si vy v koalícii teraz nanominovali tesne pred novým volebným obdobím policajného prezidenta s očakávaním, že bude všetko kryť a zametať pod koberec a novej vláde, ktorá, pevne verím, že je už na ceste, vzali možnosť ho jednoduchou väčšinou odvolať. Je to nedemokratické a je to absurdné.
Ak nám chcete povedať, pani ministerka, že takého prezidenta Policajného zboru určite nevyberiete, tak prosím, šetrite slová, lebo stačí sa pozrieť na to, kam ste angažovali bývalého prezidenta Policajného zboru Gašpara a šéfa protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry, teda dvoch ľudí, ktorých odvolali ľudia na námestiach. Umiestnili ste ich k sebe na ministerstvo vnútra. Ak nevyhoviete tejto kľúčovej podmienke, podozrenie, že si chcú niektorí predstavitelia strany SMER – sociálna demokracia zachovať beztrestnosť, sa zmení prakticky na istotu.
Druhá pripomienka. Nesúhlasíme s tým, že do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len toho, kto je príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov. Je to veľmi zlá vec, ktorá zbavuje možnosti bývalých policajtov kandidovať. Aj preto, ak bude SaS vo vláde, tento nedemokratický mechanizmus voľby prezidenta Policajného zboru zruší medzi prvými. Nevidím dôvod, prečo by sa ľudia, ako bývalý prezident Policajného zboru Jaroslav Spišiak, alebo bývalý riaditeľ Úradu boja proti korupcii Jozef Šátek, ale aj ďalší, nemohli zúčastniť na výberovom konaní na pozíciu prezidenta Policajného zboru.
Tretí, tretia pripomienka. Do výberovej komisie odporúčame zahrnúť rozumným spôsobom aj zástupcov opozície, prezidenta Slovenskej republiky, Úradu verejného ochrancu práv a mimovládnych bezpečnostných komunít a, naopak, nedávať tam zástupcu prezidenta Policajného zboru. Princípy férovej súťaže hovoria, že by nemal byť vo výberovej komisii nominant terajšieho prezidenta Policajného zboru, ak sa ten rozhodne kandidovať, alebo v budúcnosti nominant akéhokoľvek prezidenta Policajného zboru, ak sa tento rozhodne kandidovať opätovne. Takisto nemá čo vo výberovej komisii hľadať zástupca najväčšieho odborového zväzu policajtov. Ani najväčšieho, ani žiadneho iného, pretože oni nebudú hľadať najkvalitnejšieho a najprísnejšieho prezidenta Policajného zboru, ale budú hľadať takého, ktorý im takpovediac pôjde, pôjde najviac poruke.
Rovnaké, respektíve analogické podmienky ako prvé tri sa týkajú aj nominácie menovania, odvolávania, výberovej komisie a podobne pri obsadzovaní riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.
No a štvrtá pripomienka. Navrhujeme vyňať útvar na vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov ozbrojených zborov mimo útvary Policajného zboru a posilniť tak jeho autonómne postavenie. Podotýkam, že SaS má v programe namiesto Úradu inšpekčnej služby, tak ako je to tu navrhnuté, vytvorenie nezávislej inšpekcie ako nového samostatného úradu, sme presvedčení, že toto by bolo najlepšie riešenie pri snahe zabezpečiť objektívne a nezávislé vyšetrovanie príslušníkov ozbrojených zborov.
Nami predložený návrh naďalej zachováva kompetenčné väzby medzi ministrom vnútra a riaditeľom Úradu inšpekčnej služby, ako je napríklad schvaľovanie náplne činnosti Úradu inšpekčnej služby a jeho vnútornej organizácie na návrhy jej riaditeľa zo strany ministra vnútra, čo môže narúšať autonómiu riadenia Úradu inšpekčnej služby. Túto náplň činnosti by mal schvaľovať riaditeľ tohto úradu, nie minister vnútra. Reálnym a skutočným oddelením inšpekčnej služby od riadiacich kompetencií ministra vnútra sa obmedzí možnosť, keď policajti porušujú zákon a svoje povinnosti s tichým súhlasom ministra vnútra a inšpekcia nemá na nich náležitý dosah.
Dámy a páni, na záver len zopakujem, že celý zákon a jeho myšlienku my v strane SaS nepokladáme za zlú alebo za zlé, a nebudem určite klamať, ak poviem, že sú tam aj dobré veci. A je veľmi dôležitý tento zákon nielen pre príslušníkov Policajného zboru, ale aj pre celú spoločnosť. A to práve dnes, keď sa takpovediac v priamom prenose odohráva súboj o postihnutie doteraz nepostihnuteľných, je doslova žiaduce, aby takýto zákon bol prijatý čo najširším politickým konsenzom. Nemal by to byť len zákon, len pre koalíciu respektíve terajšiu vládnu moc. Preto by sme my v strane SaS ocenili, ak by boli naše štyri pripomienky do tohto návrhu v ďalšom, v ďalších čítaniach zapracované, a potom sme pripravení ako najsilnejšia opozičná strana tento zákon v celosti podporiť.
Ďakujem vám za pozornosť.

Deň v parlamente

<- ->