Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
15. 6. 2018 12:24:44 - 12:39:18 33. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 981 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, pán špeciálny prokurátor, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi za klub strany Sloboda a Solidarita uviesť niekoľko poznámok k správe špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a poznatkoch úradu o stave zákonnosti za rok 2017.
Minulý rok som presne na tomto istom mieste povedal, že som pred svojím vystúpením potajme dúfal, že nebudem musieť vystúpiť, lebo správa nebude vôbec prerokúvaná a bude odložená na jeseň, keďže ju nebude mať kto predložiť. Veril som, pán prokurátor Kováčik, že v tom čase už nebudete špeciálnym prokurátorom, že odstúpite, že abdikujete. Dnes som v šoku. V šoku, že ešte stále sedíte na svojej stoličke, a opätovne vám to musím zopakovať. Pán špeciálny prokurátor, azda ešte nikdy v histórii samostatného Slovenska neviedla tak dôležitý úrad, ako je ten váš, osoba s tak nízkou dôveryhodnosťou a tak nízkym verejným kreditom, ako je ten váš. Možno kedysi Ivan Lexa na čele Slovenskej informačnej služby. Vy si neuvedomujete, že vaše zotrvávanie vo funkcii, ktorú zastávate, nielenže traumatizuje slovenskú verejnosť, ale doslova devastuje vieru ľudí na Slovensku v spravodlivý a právny štát. Pán špeciálny prokurátor, ani vražda dvoch mladých ľudí vami nezatriasla? Pripomínam vám, že investigatívny novinár Ján Kuciak bol zavraždený preto, lebo sa postavil korupcii, podvodom a bezpráviu. Suploval činnosť nielen polície, ale robil aj vašu robotu. Zaplatil za to životom. Verejnosť vás žiada a som presvedčený, že dostatočne hlasno, aby ste odišli. Dlhodobo a opakovane. Je neuveriteľné, že nie ste schopný pozbierať posledné kúsky sebareflexie a ste schopný sa tváriť, že je všetko v poriadku. Lebo nič nie je v poriadku. Vy už dávno nemáte na svojej pozícii čo hľadať.
Vo svojej správe píšete, že v roku 2017 bolo zapísaných do trestných registrov 560 vecí, čo predstavuje v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi podstatný nárast. V roku 2016 to bolo 321 vecí, rok 2015 – 343 vecí a roku 2014 – 401 vecí. Píšete, že tento stav možno pričítať efektívnejšej práci tak prokurátorov, ako aj orgánov Policajného zboru. Viete, čo ste mali vo svojej správe minulý rok, keď ste, naopak, vysvetľovali pokles nápadu kriminality? Tvrdili ste, že prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry nemajú nijaké možnosti na ovplyvnenie nápadu kriminality, pretože do konania vstupujú až vtedy, keď je na úrad doručené uznesenie o začatí trestného stíhania, prípadne aj vznesení obvinenia. Tak prosím, nezavádzajte nás a nechváľte sa teraz cudzím perím. Ak platí vaše tvrdenie z minulého roka, znamená to, že teraz sa snažíte priživovať na zásluhách policajtov, ktorí boli v roku 2017 úspešnejší. Toto nie je z vašej strany voči policajtom fér.
Vo svojej správe ďalej konštatujete, že naďalej pretrváva podstatný pokles stíhaných, obžalovaných a odsúdených osôb v súvislosti s korupčnými trestnými činmi oproti rokom 2015 a 2014. Minulý rok ste sa pohybovali zhruba na úrovni roku 2016. Vinu hádžete na policajtov a na občanov Slovenskej republiky. Tvrdíte, že odhaľovanie a zisťovanie páchateľov korupčnej trestnej činnosti je výlučne v pôsobnosti Policajného zboru Slovenskej republiky. Tvrdíte, že je potom evidentné, že pokles objasnenosti korupčnej trestnej činnosti je dôsledkom nedostatočnej činnosti polície, najmä v operatívnej oblasti, a nespolupráce právnických a fyzických osôb s orgánmi činnými v trestnom konaní pri jej odhaľovaní. Svoje tvrdenia podopierate tým, že napriek tomu, že existujú účinné inštitúty trestného práva procesného, napríklad použitie agenta, odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky, vyhotovovanie obrazových, obrazovo-zvukových a zvukových záznamov, ktoré umožňujú odhalenie a usvedčenie páchateľov korupčnej trestnej činnosti, bez spolupráce občanov a organizácií je odhaľovanie a postihovanie tohto druhu trestnej činnosti mimoriadne sťažené. Lenže, pán špeciálny prokurátor Kováčik, skúste si položiť otázku: Nie je to náhodou tak, že s klesajúcou dôveryhodnosťou vedenia špeciálnej prokuratúry klesá aj ochota ohlasovať korupciu? Vy si viete predstaviť, že nejaký občan Slovenska v súčasnosti príde plný optimistického očakávania vo viere v spravodlivosť oznámiť korupciu na špeciálnu prokuratúru, keď vie, že tento úrad vedie osoba s vaším, povedal by som nie nulovým, ale až záporným spoločenským kreditom? Položte si úprimne túto otázku, pán špeciálny prokurátor, a rovnako úprimne si ju vo svojom vnútri aj zodpovedzte. Sám pre seba, nie pre mňa. Lebo ja odpoveď na túto otázku dobre poznám.
Vo vašej správe sa chválite pomaly vesmírnymi úspechmi. Odsúdeným pracovníkom Obvodného úradu životného prostredia v Dunajskej Strede, ktorý si vyžiadal prostredníctvom tretej osoby úplatok vo výške 2 000 eur za vydanie písomného vyjadrenia pôsobnosti tohto úradu a trestom preňho odňatím slobody v trvaní 5 rokov. Alebo sa chválite odsúdením docenta, vysokoškolského pedagóga Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, ktorý prevzal v piatich prípadoch úplatky od študentov tejto školy v súvislosti s úspešným vykonaním postupovej skúšky v celkovej výške 150 eur. Za to súd obžalovanému uložil trest odňatia slobody v trvaní dvoch rokov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní troch rokov a peňažný trest vo výške 300 eur a trest zákazu činnosti vykonávať akékoľvek vysokoškolské vzdelávanie na dobu dvoch rokov. Alebo odsúdením lekára, ktorý v štyroch prípadoch prevzal od pacientov úplatky v celkovej výške 550 eur v súvislosti s poskytovanou liečbou a poskytovaním opakujúcich sa kontrolných vyšetrení. Za to súd obžalovanému uložil trest odňatia slobody v trvaní dvoch rokov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní dvoch rokov a peňažný trest vo výške 2 000 eur a trest zákazu činnosti vykonávať lekárske povolanie na dobu jedného roka. To sú skutočne vesmírne úspechy!
Rozmýšľali ste vôbec niekedy nad tým, čo prispelo k vašej nedôveryhodnosti? Pomôžem vám. Uvedomte si jednu dôležitú vec. Vy ste, pán špeciálny prokurátor, svojho času definitívne zmarili vykonanie znaleckého posudku z nahrávky peniaze vlastnou hlavou. Aby sme nemali; aby sme mali všetci potvrdené to, o čom som ja osobne presvedčený a síce, že hlas na onej megaškandalóznej patrí naozaj obyvateľovi Bašternákového bytu Robertovi Ficovi. To, že ste, pán Kováčik, nedali zistiť znalcovi, či podpisy podnikateľa Blaška a predstaviteľov strany SMER – sociálna demokracia, na základe ktorej si údajne oligarchovia rozparcovali Slovensko a poprideľovali si významné štátne funkcie za svoje peniaze, ktoré venovali tejto strane, sú pravé alebo nie, je tiež megaškandalózne ako nahrávka samotná. Tohto sa nezbavíte už nikdy. Dnes mohlo byť Slovensko, naša vlasť, už niekde úplne inde a inde mohol byť aj poslanec Fico a nemusel sa nám tu potulovať ako bludný Holanďan v parlamente a Slovensko mohli viesť čestní politici a nie predstavitelia skorumpovaného režimu, ktorí sú zhmotnení predovšetkým vo vládnej strane SMER – sociálna demokracia.
Dovoľujem si vás upozorniť, že tak, ako traumatizovali spoločnosť 20 rokov Mečiarove amnestie, tak verejnosť traumatizuje aj táto údajná nahrávka Roberta Fica a zmluva podnikateľa Blaška. Slovenská verejnosť má právo vedieť a mať potvrdené, či strana SMER – sociálna demokracia, ktorá je členom koaličnej vlády Slovenskej republiky, bola založená z čiernych peňazí, ktoré mohli byť získané podvodom a možno aj trestnou činnosťou. Má právo vedieť, či sa tu predávali funkcie v exekutíve a v parlamente. Máme právo mať potvrdené, že tu kolegovia zo strany SMER – sociálna demokracia v tomto parlamente a ich kolegovia vo vláde Slovenskej republiky sedia podvodom, že sú to členovia strany s paralelným financovaním. Je to podobná trauma ako Mečiarove amnestie. Ale stále to môžete spraviť aj v súčasnosti. Dajte preskúmať aj inkriminovanú zmluvu a dajte preskúmať aj zmienenú nahrávku a potom môžete odísť aspoň s trocha napravenou reputáciou.
Na záver ešte uvediem, aby som uviedol aspoň nejakú pozitívnu vec z vašej správy, že súhlasíme s vaším návrhom v predmetnej správe, týkajúcim sa efektívnejšieho boja proti korupčnej trestnej činnosti, kde navrhujete po dôkladnej právnej analýze zavedenie tzv. trestu integrity. Strana SaS má vo svojom súbore reformných opatrení pre bezpečnejšie a spravodlivejšie Slovensko navrhnuté niečo podobné ako zavedenie tzv. inštitútu skúšky spoľahlivosti. Navrhujeme, aby pri splnení zákonne určených podmienok bolo možné nezávislou inšpekciou Policajného zboru na podobnom princípe ako v niektorých iných krajinách –Maďarsko, Česká republika – prípustné vytvorenie podmienok na spáchanie protiprávneho konania policajtom, u ktorého je podozrenie, že by sa takéhoto činu dopustil aj bez umelého vytvorenia takýchto podmienok, čo by v pozitívnom prípade malo za následok začanie disciplinárneho alebo trestného konania, resp. konania o prepustení z Policajného zboru. Pričom typy konania, kedy bude možné využiť tento inštitút, by mali byť taxatívne určené a postup pri jeho využití striktne nastavený tak, aby nemohlo prísť k zneužitiu alebo šikanovaniu policajtov. Ak bude strana Sloboda a Solidarita po najbližších voľbách súčasťou vlády, toto opatrenie uvedieme do života.
Kladne je možné hodnotiť aj to, akým spôsobom začala špeciálna prokuratúra uplatňovať minulý rok niektoré svoje kompetencie v súvislosti s trestnými činmi týkajúcimi sa extrémizmu. Ale je to málo, pán špeciálny prokurátor. Oveľa radšej by som si vo vašej správe prečítal, že napríklad Strapatý, alias Ján Počiatek, Robo, alias Robert Kaliňák, alebo smerácky poslanec Stanislav Kubánek, to je ten, čo hore stále vyrušuje, a ďalší politici strany SMER – sociálna demokracia podozriví z daňových podvodov čelia spravodlivosti. Toho sme sa, žiaľ, počas vášho pôsobenia ani v uplynulom roku nedočkali.
A keď sme už pri tom Jánovi Počiatkovi a Robertovi Kaliňákovi, chcem vám povedať, pán špeciálny prokurátor, že to, ako ste sa zachovali k vášmu podriadenému Špirkovi, ktorý nabral odvahu a verejne vystúpil s vážnymi podozreniami týkajúcimi sa smeráckych politikov a vrcholových funkcionárov Policajného zboru, bolo z vašej strany hanebné. A pýtame sa, keď bol na disciplinárne stíhanie vami navrhnutý a dokonca uznaný za vinného, aj keď je nepotrestaný Vasiľ Špirko, za jeho snahu bojovať proti organizovanému zločinu na najvyšších miestach, kto bude brať na zodpovednosť Špirkovho šéfa. Teda vás, pán špeciálny prokurátor, za to, že ste za dlhé roky vo svojej funkcii nepodali ani jednu relevantnú obžalobu. Som presvedčený, že pre nás všetkých včítane vás je nutnou podmienkou pre obnovenie nádeje vo vieru a spravodlivosť u ľudí na Slovensku to, aby toto bola vaša posledná správa v tomto parlamente, aby ste urýchlene uvoľnili miesto niekomu ďalšiemu. Razantnému, odvážnemu a poctivému človeku. Veľmi si želám, aby ste silu spraviť toto rozhodnutie v sebe čo najskôr našli. Už včera bolo totiž neskoro.
Ďakujem vám za pozornosť.
24. 5. 2018 10:08:27 - 10:10:25 32. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 987 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem pekne. Pán predseda Danko, ja som rád, že tu padli slová o tej odbornosti, lebo Slovenská národná strana a jej nominanti sú exemplárnym prípadom toho, ako to dopadne, keď niekto nominuje na post ministra človeka, ktorý je síce z rezortu a problematike rozumie, ale zároveň je to človek, ktorý poslušne plní príkazy nečestných ľudí z pozadia.
Pani Matečná, podobne ako jej kolegovia, ďalší nominanti Slovenskej národnej strany, v skutočnosti rezort neriadi. Ten riadia ľudia zo zákulisia, draci, ktorým nič nie je sväté, a nejakí farmári sú im úplne ukradnutí.
Počuli sme, že strana SaS škandalizuje Slovenskú národnú stranu. To nie je pravda. Slovenská národná strana sa škandalizuje sama, počas vedenia akejkoľvek organizácie, akéhokoľvek úradu nominantmi Slovenskej národnej strany totiž zmizne všetko, čo nie je prišróbované. Je mi to ľúto, ale Slovenská národná strana sa nijako nezmenila. Je to presne tá istá strana ako v minulosti.
Niekoľkokrát tu padlo slovo odbornosť, ale z hľadiska odbornosti nebolo vysvetlené nič ani tým zbitým farmárom, ani okradnutým roľníkom, dokonca nebolo ani vysvetlené, v čom je odôvodnenie odvolávania neodborné. Z tých slov, ktoré sme tu počuli, sálalo len podceňovanie farmárov, podceňovanie ich problémov, pritom je to pre mnohých ich celoživotné dielo. Je to ich celoživotný majetok, je to ich celý život. A to je veľmi smutné, že sme tu počuli takéto slová.
Pán predseda Danko, vy hovoríte, majme k sebe úctu. Ja hovorím, začnite mať aspoň trochu úcty k tým farmárom.
Ďakujem pekne.
9. 5. 2018 13:59:52 - 14:01:02 31. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 978 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
53.
Ďakujem pekne. Ja pre pána poslanca Mazureka a zároveň aj pre pána poslanca Uhríka by som chcel teda znovu zopakovať, že asi ste ma poriadne nepočúvali, lebo ja som práveže hovoril, že je úplne v poriadku, že ste v tom výbore, že keď tam môžete byť vy, keď tam môže byť pán poslanec Buček a môže tam byť pán poslanec, neviem ktorý, tak tam môže byť aj pani poslankyňa Krištúfková. Chápem to, že ste ma možno nepochopili. Pokiaľ ešte ani teraz tomu nerozumiete, ja vám to môžem aj nakresliť, že ako som to myslel, normálne nejakú schému, pretože ja som presvedčený o tom, že tie jednotlivé miesta v tých osobitných kontrolných výboroch a vôbec vo všetkých výboroch patria jednotlivým politickým stranám. A tie politické strany si tam majú nominovať toho človeka, ktorého uznajú za vhodného a, alebo ktoré ho uznajú za vhodné, a potom vlastne sú tí ľudia tam zvolení. To sme urobili, však ja som za vás napríklad konkrétne hlasoval, aj za proste všetkých ľudí, ktorí tu boli navrhnutí do jednotlivých výborov. To znamená, že sme sa celkom nepochopili. Pokiaľ by ste to potrebovali vysvetliť ešte raz, tak sme tu pre vás. Ďakujem pekne.
9. 5. 2018 13:41:22 - 13:42:36 31. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 978 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
25.
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, viete, čo si myslím? Že ani ste nemali vystupovať, lebo ani pán poslanec Hrnko, ani celá Slovenská národná strana vám za to jednoducho nestoja.
Dámy a páni, to, čo tu robíte a to, čo tu idete spraviť, je jedno odporné, nechutné krágľovanie, ktoré naposledy robil Vladimír Mečiar. Pán Bugár si to pamätá, tú dobu vtedy, keď boli všetci nacpaní z opozície do všelijakých výborov pre životné prostredie a čo ja viem, kde. Takže on veľmi dobre vie, o čom hovorím. Je to nechutné. A chcem vás požiadať, aby ste zišli z krátkej cesty. Teraz hovorím za seba, hovorím za predsedníčku Janu Kiššovú, predsedníčku hospodárskeho výboru, hovorím za predsedu osobitného kontrolného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Vladimíra Slobodu. Ak toto dotiahnete dokonca, tak my zahájime rokovania s ostatnými opozičnými stranami, aby ste si všetky výbory prebrali sami. To znamená všetky predsednícke miesta na všetkých výboroch, tak kontrolných, ako aj tých, ktoré nie sú kontrolné, ktoré sú normálne, a môžete si to tu potom robiť sami.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
9. 5. 2018 13:29:45 - 13:31:37 31. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 978 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
19.
Ďakujem pekne. Poslanci slovenskej, poslanci strany SaS nepodporia návrh Slovenskej národnej strany, tento pozmeňovací návrh na odvolanie poslankyne Petry Krištúfkovej z Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Ten argument, že poslankyňa udržiavala nejaké styky s nejakými členmi, je farizejský. Slovenská národná strana sa týmto krokom snaží odvrátiť pozornosť od vlastných zlodejských praktík, ktoré uskutočňovali a v súčasnosti aj uskutočňujú jej nominanti v štátnej správe a snaží sa zároveň vraziť klin do opozície. Tie informácie o poslankyni Krištúfkovej, ktorými SNS operuje, boli verejne známe už aj v minulosti. Chceme zdôrazniť, že opozičná poslankyňa má rovnaký mandát od občanov, ako aj poslanci SNS, v súvislosti s jej vzťahmi nečelí žiadnemu trestnému stíhaniu ani obžalobe. Ak ona nie je odrazu pre svoju minulosť spoľahlivá z pohľadu bezpečnosti štátu, pýtame sa, či je potom spoľahlivý aj ďalší člen tohto osobitného výboru za SMER - sociálna demokracia Stanislav Kubánek, u ktorého sa napr. potvrdilo, že jeho bakalárska práca je plagiátom. Rovnaká otázka spoľahlivosti sa týka poslanca za SNS a ďalšieho člena výboru Milana Mazureka, ktorý je odsúdený za rasistické výroky, alebo člena výboru za SMER Jozefa Bučeka, ktorý vystupuje ako podozrivý v kauze podvodov s DPH.
Toto sú všetko legitímne otázky, dámy a páni, a toto, čo robíte, alebo čo chcete urobiť, je obyčajná, odporná, sprostá krágľovačka.
Ďakujem pekne.
26. 3. 2018 21:50:49 - 21:51:34 30. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
224.
Ďakujem pekne. Ja by som chcel v súvislosti s prejavom pána kolegu Marčeka vysloviť dve gratulácie. Jednu gratuláciu by som chcel adresovať priamo samotnému pánovi poslancovi, ktorý vystúpil k pánovi Marčekovi, a druhú gratuláciu by som chcel venovať nádejnému pánovi premiérovi Pellegrinimu k tomu, že túto vládnu koalíciu nepodporuje len Ľudová strana Naše Slovensko, ale aj pán Marček. S takýmto tímom, pán Pellegrini, to proste jednoducho musíte dať.
Na záver by som chcel ešte povedať, že pán Bugár zbabelo zneužil svoju funkciu, keď komentoval a nectil... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
225.
Pán poslanec, zoberiem vám slovo.

Galko, Ľubomír, poslanec NR SR
226.
Ďakujem pekne.
26. 3. 2018 21:36:10 - 21:38:03 30. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
186.
Ďakujem pekne, Igor. No, ja som, zaujímavé vystúpenie, ja som veľmi pozorne inak počúval to vystúpenie, ale veľmi pozorne som sledoval aj ministrov, aj poslancov za vládnu koalíciu a musím povedať, že niektorí sa hniezdili, niektorí sa cynicky usmievali, ale pomerne dosť veľa z nich bolo aj veľmi zamyslených a videl som, že začali rozmýšľať. Videl som napríklad dámy, nové dve ministerky, ktorým jasne na tvárach bolo vidno, že do čoho sme sa to nechali namočiť. (Ruch v sále.)
Dámy, nemusíte sa nechať do toho namočiť, ešte stále sa môžete vrátiť z krátkej cesty. Máte politickú budúcnosť pred sebou. Ešte stále sa nemusíte do toho zapojiť.
Pozrel som si aj niektorých koaličných poslancov, napríklad ja naozaj dodnes nechápem, čo muselo takých poslancov, ako je napríklad pán Kresák, presvedčiť, aby zahlasovali za dôveru tejto vlády. Moje otázky alebo moje pochybnosti o tom, že či poslanci MOST-u – HÍD sú vydieraní, alebo boli kúpení, sa menia na istotu, lebo nič iné pod tým, čo idete spáchať, alebo za tým, čo idete spáchať, nemôže byť. Dámy a páni, mnohí z vás dnes spáchajú svoju politickú samovraždu.
Ďakujem pekne.
26. 3. 2018 16:13:33 - 16:14:17 30. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Ďakujem pekne. Len veľmi krátko zareagujem na pána Mizíka. Pán Mizík, vy ste dnes svojím hlasovaním o mojom procedurálnom návrhu podporili vládnu koalíciu v tom, aby sme hlasovali v noci. V prípade, že by ste neboli hlasovali, váš klub, ten návrh neprejde a hlasovalo by sa, rokovalo by sa normálne do siedmej hodiny. Hanbite sa, pán Mizík! Hanbite sa, kolaborujete s talianskou aj slovenskou mafiou, kolaborujete so stranou SMER – sociálna demokracia. Po kanáloch by ste mali vy chodiť, pán Mizík, hanbite sa!
26. 3. 2018 15:58:42 - 16:11:45 30. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Vyrušujete ma.
Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády kontinuity, panie poslankyne, páni poslanci, nie nadarmo som vás nazval vládou kontinuity, lebo som presvedčený, že na Slovensku nevzniká žiadna nová vláda. Ste stará vláda a na hanbu sveta aj so starým a neaktuálnym programovým vyhlásením. Nie ste žiadna dôveryhodná vláda, po ktorej volala verejnosť na námestiach. To, že v tejto vláde sa uchádza o dôveru minister Ján Richter, pokladám za facku všetkým zneužívaným, drogovo závislým deťom, ktoré boli v minulosti zneužívané a znásilňované. Hanba vám!
To, že sa v tejto vláde opätovne uchádza o dôveru pán Peter Gajdoš, ktorého fiktívny vývoj a výskum pri obstarávaní bojových obrnených vozidiel 8 x 8 obhajoval ešte pred uvedením do funkcie aj pán premiér Pellegrini, je smutným svedectvom toho, že vami prezentovaná vláda rezignovala na akúkoľvek transparentnosť skôr, ako vôbec vznikla.
Na ministerstvo vnútra posúvate pána Druckera, ktorý tam po prvé nechcel ísť, po druhé priznal, že problematike vôbec nerozumie a tým pádom bude odkázaný na komplet skorumpovaných Kaliňákových ľudí v radoch polície, a po tretie už v minulosti ukázal, že ho Robert Fico môže kedykoľvek ponížiť, meniť jeho rozhodnutia a on poslušne ohne chrbát.
Vysvetlite nám, prosím pekne, dámy a páni z koalície, ako pán Drucker umožní vyšetrenie popravy dvoch mladých ľudí, novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej, keď to nejde spraviť bez toho, aby sa zároveň otvorili a vyšetrili vážne korupčné, mafiánske kauzy strany SMER – sociálna demokracia, o ktorých zavraždený novinár písal. To sa ako dá spraviť, prosím pekne? Ako dokáže pán Drucker, pri všetkej úcte k nemu, vymeniť Kaliňákových skorumpovaných policajných funkcionárov, ktorí spravili napríklad z Národnej kriminálnej agentúry represívnu organizáciu, ktorú tento Bašternákov obchodný partner vyslovene zneužíval a zneužíva dodnes na perzekúciu opozičných politikov, novinárov, aktivistov, prezidenta a ďalších nepohodlných osôb. Veď tých vyšetrovateľov, operatívcov a ľudí, čo ich riadia a čo robili a stále robia pre Roberta Kaliňáka špinavú prácu, pán Drucker ani nepozná. Kto mu poradí? Kto mu ich odhalí? S kým sa poradí? S Kaliňákovými ľuďmi? To asi ťažko.
Takže v Policajnom zbore nepríde k žiadnej kvalitatívnej zmene, k žiadnemu progresu. Pán Drucker možno odvolá prezidenta Policajného zboru Gašpara alebo sa s ním dohodne na odstúpení, aj keď to je po tých dnešných jeho vyhláseniach ešte otázne, bude baštrngovať možno s nejakou nepodstatnou legislatívnou zmenou voľby prezidenta Policajného zboru z výlučnej právomoci ministra vnútra na právomoc vlády, ale to bude len kvapka v mori, dámy a páni. A rôzni Krajmerovia, Hraškovia, Lučanskí a ďalší si budú veselo bačovať ďalej a kryť kriminálnu organizáciu, ktorá si hovorí politická strana SMER – sociálna demokracia.
Dámy a páni, kedysi bol populárny výrok Roberta Fica, dnes najznámejšieho slovenského cynika, čo je schopný sa uškŕňať a vysmievať miliónom poctivých ľudí na Slovensku ešte aj pri tak vážnej veci, ako je vražda dvoch mladých ľudí, a ktorý, chvalabohu, pred niekoľkými dňami odišiel bez fanfár na politické smetisko, že, citujem, „korupcia nikdy nebola tak blízko Úradu vlády ako v prípade Ivety Radičovej“. Bolo to vtedy, keď bol z podvodu obvinený poradca vtedajšej premiérky. Nedávno zľudovel ďalší výrok, že „nikdy nebola mafia tak blízko Úradu vlády ako teraz za premiérovania Roberta Fica“. Ide, samozrejme, o taliansku mafiu, ktorú pustil tento zháňač čiernych peňazí vlastnou hlavou priamo k sebe na Úrad vlády. A budeme si musieť, žiaľ, zvyknúť aj na výrok, že „ešte nikdy nevládla Slovensku taká bábková vláda ako za Petra Pellegriniho“.
Prepáčte, ale to, ako s pánom Pellegrinim zaobchádzal Robert Fico na onej pamätnej tlačovke, kde mu nedovolil povedať ani slovo, sa len tak nikde nevidí. Pre pána Pellegriniho to mohlo byť ponižujúce, ak má chrbticu na správnom mieste. Lenže z hľadiska štátu a občanov vyvstala dôležitejšia otázka: Ako chce pán Pellegrini presvedčiť nás poslancov aj slovenskú verejnosť o nejakej jeho autonómnosti, keď mu jeho stranícky predseda nedovolí na tlačovej besede ani otvoriť ústa a ešte mu majetnícky ukazuje, kde sa má vlastne postaviť?
Musím povedať, že som sklamaný, a to dosť výrazne, z poslancov strany MOST – HÍD. Buď – alebo by malo znamenať buď – lebo tak v slovenskom jazyku, ako aj v maďarskom jazyku. Všetci predstavitelia strany MOST – HÍD počas uplynulých týždňov opakovali len dve možnosti: predčasné voľby alebo odchod z koalície. Nakoniec spravili niečo iné, čím naštartovali ďalší kolosálny podvod na občanoch Slovenska. Toto robia šmejdi, ktorí predávajú ľuďom braky, plechové hrnce, o ktorých tvrdia, že sú nerezové. Alebo prikrývky, o ktorých tvrdia, že sú z ovčej vlny, a pritom je to umelina. Takto to robili v minulosti aj nebankovky a iní podvodníci, ktorí lákali ľudí na výhodné pôžičky, investície, poistenia, zájazdy a podobne. Nahovorili ľuďom všetko možné a v zmluve pod čiarou bolo malým písmom napísané niečo, čo bolo v priamom rozpore s tým, čo dávali ľuďom v ústnej ponuke. A tak títo ľudia aj dopadli. Skrachovali a niektorí sú už aj vo väzení.
Rovnako dopadne aj Béla Bugár a jeho strana MOST – HÍD. Za tento podraz voči ľuďom na Slovensku politicky skrachujú. Navyše pri takomto obrate o 180 stupňov sú legitímne otázky, či pán Bugár a jeho poslanci boli vydieraní alebo kúpení, alebo platí kombinácia oboch týchto možností. Raz sa to možno dozvieme.
Dovoľte mi, kolegovia zo strany MOST – HÍD, zacitovať teraz jeden odkaz pre vás, ktorý som dostal: „Ako občianka maďarskej národnosti žijúca na východnom Slovensku, kde podľa Fica, zradcu národa, nič nie je, sa prvýkrát v živote hanbím za to, že si hovorím, že som Maďar. Rovnako ako vy a váš falošný predseda ste farizeji, ktorí sa dostali do vlády podvodom. Mám čas každý piatok, kedy toto budem nahlas kričať na slovenských námestiach.“ Koniec citátu.
Dámy a páni, ochota koaličných strán vymeniť premiéra, spolčeného s talianskou mafiou, Roberta Fica je bizarná. On pritom nebol vyhodený z vlády pre svoje poľutovaniahodné skutky, napríklad preto, keď si na stretnutia so zahraničnými partnermi na najvyššej úrovni mimo akéhokoľvek protokolu nanominoval dámu pochybnej povesti i stykov, čím celému Slovensku spôsobil medzinárodnú hanbu. Alebo preto, lebo býva v byte daňového podvodníka a odmieta sa z neho vysťahovať. Odišiel z vlády preto, aby mohlo naďalej pokračovať masívne a beztrestné rozkrádanie verejného majetku, aby sa mohli dokončiť začaté kšefty a aby organizovaný zločin mohol do našej spoločnosti ešte hlbšie zapustiť svoje chápadlá a totálne ju ovládnuť. Za danej situácie by totiž každý bezúhonný politik s čistými úmyslami zvolil jediné poctivé riešenie, ktorými sú predčasné voľby. Voliči by mali v slobodných voľbách právo nanovo rozdať karty, lebo Slovensko je po vražde investigatívneho novinára a jeho snúbenice iné, ako bolo Slovensko v roku 2016. Dovolím si povedať, že Slovensko je oveľa menej smer pozitív. Lenže vaša úporná snaha udržať sa pri moci za každú cenu všetko odhaľuje, už nemusíte nič skrývať. Váš kriminálny spolok, ktorý sa volá vládna koalícia, dokonale ovládla bezohľadná chamtivosť. A viete, čo je smutné? Že ani raz sme za posledný mesiac nepočuli jediné slovo - prepáčte. Prepáčte, že sme vytvorili obludný systém, v ktorom majú všetko v rukách oligarchovia. Systém, kde neplatí spravodlivosť pre každého. Systém, kde vyhrávajú chrapúni s hrubými krkmi a mravmi schovanými pod goliermi snehobielych košieľ. Systém, kde vraždia mladých ľudí, ktorí chcú proti tomuto systému niečo urobiť. To „prepáčte“ nezaznelo z vašej strany, vládni koaliční predstavitelia, ani jediný raz.
Občania na námestiach sa jasne vyjadrili, chcú predčasné voľby. Ani stiahnutie Fica na tejto nedôvere nemôže nič zmeniť, lebo všetky vaše manévre a názorové saltá sú nedôveryhodné. Sami musíte, kolegovia, poslanci z vládnej koalície, vidieť a cítiť, že požiadavky na uskutočnenie predčasných parlamentných volieb neutíchli. Ešte stále máte možnosť vrátiť sa do normálu a k elementárnej slušnosti, bez ktorej je politika taká odpudzujúca.
Mnohí z vás máte dnes podstatnú časť politickej kariéry pred sebou, ale mnohí z vás ju máte už za sebou. Hlasovanie o dôvere tejto pitoresknej staronovej vlády so starým programom i spôsobmi bude určite patriť k míľnikom vašej politickej kariéry. Je len na vás, či to bude míľnik vášho čestného rozhodnutia, alebo míľnik beznádeje a vášho politického funusu.
Ďakujem vám za pozornosť. (Potlesk.)
26. 3. 2018 14:22:49 - 14:23:35 30. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
11.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dávam procedurálny návrh, aby bolo dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky od 17.00 hod. do 18.00 hod. prerušené, aby bola vytvorená parlamentná delegácia v zložení dvaja poslanci za každý poslanecký klub, ktorá predstúpi pred demonštrujúcich občanov a odprezentuje im postoje jednotlivých parlamentných strán.
Odôvodnenie: Občania, ktorí prídu pred Národnú radu Slovenskej republiky vyjadriť svoj slobodný názor, si takéto predstúpenie pred nich od svojich zvolených zástupcov zaslúžia.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
14. 2. 2018 14:08:20 - 14:08:37 26. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem pekne. Rešpektujem rozhodnutie, ktoré prijala vládna koalícia o tom, že sa nebude rokovať o tomto bode, a chcel by som ctené plénum požiadať, aby sa mohol k tejto téme vystúpiť mimo bežného rokovania, teraz. Ďakujem.
14. 2. 2018 14:06:41 - 14:07:10 26. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Pán predseda, vy ste navrhli nejaký bod. Je úplne irelevantné, kedy ste ho navrhli alebo kedy ste ho nenavrhli, lebo pokladáte tú situáciu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
9.
Procedurálny návrh, pán poslanec.

Galko, Ľubomír, poslanec NR SR
10.
Ja som chcel požiadať, aby ste neriešili môj zdravotný stav a minimálne verejnosť si zaslúži vysvetlenie... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
11.
Pán poslanec, procedurálny návrh. Vypnite mikrofón pánovi poslancovi.
Pani poslankyňa Cigániková, procedurálny.
14. 2. 2018 14:04:11 - 14:04:19 26. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem pekne. Dávam procedurálny návrh, pán predseda, aby sa o tomto bode rokovalo tak, ako bolo navrhnuté. A chcel by som vás požiadať, kolegov ctených z vládnej koalície, aby ste neriešili môj zdravotný stav. O mňa sa starajú lekári, starajú sa o mňa dobre a majú moju dôveru. Vy nie ste moji lekári.
A pokiaľ ste potrebovali tú situáciu vyhodnotiť za tak dôležitú, že dnes ste tento bod navrhli, tak ja som pripravený sa obhajovať a som pripravený, tak ako som to deklaroval včera aj dnes, zodpovedať všetky otázky. Takže ja vás chcem požiadať, aby ste ten, aby sme ten bod prerokovali tak, ako bolo dohodnuté.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
9. 2. 2018 15:46:17 - 15:48:07 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 856 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
124.
Ďakujem pekne, pán minister, za zodpovedanie niektorých otázok, ale musím vás upozorniť, že ešte stále veľa otázok, ktoré som dal, zostalo otvorených a nezodpovedali ste ich. Napríklad tá otázka ohľadne toho memoranda, ktoré ste podpísali v jeden deň po tom, ako ste vlastne dostali súhlas vlády, že vôbec sa môžete o niečom rozhodovať. Tak isto nevieme, prečo neprešiel ten materiál o obstaraní 8 x 8 cez kolégium ministra. Ospravedlňujem sa za to skomolenie tej Patrie, ale skorej ma zaujímala tá vaša odpoveď, že či je pravda, že už je vybratá, že bola vybratá ešte pred tou prezentáciou.
Tak isto ste neodpovedali na moje otázky týkajúce sa pána Martina Glváča. Ja naozaj chcem vedieť, že či klamal a či sa tie štyri roky flákal, keď hovoril, že má perfektne rozpracované tie rokovania so Švédmi. A ja chcem vedieť, že či on klamal a či, či proste to nebola pravda, alebo teda či nehovoríte pravdu vy. Lebo vy hovoríte, že to bolo v zlom stave. Tak jeden z vás dvoch nehovorí pravdu.
Čo sa týka tých supersonikov, viete, každý z nás ráta s tým, že tam bude to medziobdobie, keď budú buďto švédske alebo americké alebo aké stíhačky a budú tie ruské MIG-y, ale už to bude úplne iná situácia. Ale vy to naďalej naťahujete a teraz tu rozprávate už o roku 2023. A to je presne tá obava, o ktorej som ja hovoril.
Na záver vám chcem povedať ešte, čo sa týka tej, tých Land Rowerov, tam sa to nesúťažilo. To bolo cez agentúru Namza, to je agentúra na to, to znamená, že tá agentúra to vysúťažila. A keďže hrám fér, tak rátajte s tým, to vám hovorím otvorene, že tie otázky, ktoré ste tu nezodpovedali, vám položím v nedeľu. Ideme do relácie spolu do "O 5 minút 12" a presne na tieto isté otázky, tak si to analyzujte, sa vás budem v priamom prenose pýtať.
Ďakujem pekne.
9. 2. 2018 15:22:01 - 15:23:59 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 856 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Ďakujem pekne. Pán minister vnútra, hľaďme do budúcnosti, nie dozadu. Nehovorme, či som mal víziu alebo nemal, teraz víziu mám. Ja vám darujem môj najnovší reformný materiál pre bezpečnejšie a spravodlivejšie Slovensko. Tam sú podrobne rozpracované moje myšlienky. Pán minister Gajdoš dostal, ocenil tie riešenia, ktoré sú tam a ktoré sa častokrát aj zhodujú s tým, čo navrhuje on. (Potlesk.)
Po druhé, čo sa týka pána Fedora, pán Fedor nedostal zákaz na ministerstvo chodiť. Ja som vydal príkaz, aby každý, s kým bude pán Fedor chcieť rozprávať, úradník, aby z toho spísal úradný záznam, lebo dovtedy mi tam stále chodil (smiech a výkriky z pléna) a zaujímal ho plán obstarávania a čo ja viem čo všetko, ale odvtedy už nedošiel, odkedy sa to malo dať vždy na papier, že čo vlastne chce.
Čo sa týka tých firiem, viete, treba si pozrieť napríklad LOT-ku Trenčín, aké mala výsledky v roku 2010 – 2011. To boli jediné dva roky, kedy bola v čiernych číslach, inokedy predtým bola vždy v červených. Čiže niekomu sa darilo viacej s tou firmou, niekomu s tou firmou.
Pneumatiky, dávno vysvetlené. Ako keď kúpite Matadorky miesto Pirelli. Dal som televízii, ktorá to otvorila, doklady následne a kačica zhasla. To ako keď si kúpite pneumatiky lacnejšie a nie drahšie. Tie pneumatiky sú úplne v poriadku, dodnes sa používajú.
Posledná vec, čo sa týka tej kamery a toho radara. No pán Kaliňák ma veľmi pobavil, lebo to bolo tak, že on poslal pána Tomáša s tým videom do redakcie Pravda v nedeľu za tou pani Baby a pán Kaliňák jej telefonoval a vyhrážal sa jej, že ak nepôjde okamžite to zverejniť, tak že ju prepustia. Ona tam išla s natretou hlavou, vážení. Z toho vznikol ten titulok Natrela som si hlavu, miláčik, ale pôjdem. Takže možno aj to je dobré, že takéto vaše praktiky sa odhalili, pán minister.
Ďakujem pekne.
9. 2. 2018 14:57:58 - 14:59:59 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 856 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem pekne kolegom. Budem len na niektorých reagovať, lebo nestihnem na všetkých.
Na pána Blahu neviem reagovať, lebo ja nie som lekár a neviem mu pomôcť.
Ale čo sa týka pána Baláža, tá smernica možno platila, ale my sme ju nevyužívali. Lebo vy hovoríte, že sme nič nekúpili. Tak potom si protirečíte. Ak sme ju využívali, tak sme museli niečo kúpiť. Ja si pamätám teda, že sme kúpili tie Land Rovery, v ktorých sa pokračovalo potom, niekoľko desiatok. Dokonca myslím, že aj teraz sa nakupujú ešte na základe tej zmluvy. Tam sme to robili transparentne cez agentúru Namza a žiadne utajovanie tam nebolo. Ale okej, ak to bolo aj za nás, že tá smernica tam bola, tak ju treba zrušiť. Však o tom som hovoril.
Pani poslankyňa Janíková, ja som rád, že ste citovali uznesenie obvinenia z roku 2012, ale v roku 2015 bolo uznesenie o zastavení trestného stíhania v kauze odpočúvania novinárov, kde Kaliňákova polícia konštatovala, že všetci svedkovia vypovedali, že som nevydal ani jediný pokyn, ani jediný rozkaz na nasadenie ani jedného ITP. Moje meno bolo očistené. Vtedy táto kauza pre mňa skončila, môžete robiť, čo chcete, lebo tak to bolo.
Čo sa týka pána poslanca Glváča, ja chápem, že je nervózny. Však tu, ja som mu pomaly nič nevytkol, len úplne najzákladnejšie veci a vybehol rozzúrený jak sup. No tak viete, čo sa prevalilo? Prevalila sa kauza Bašternák. Teraz ten chlap chce využiť účinnú ľútosť a my vieme, že oni sú previazaní pupočnými šnúrami. Pán Glváč by po týchto dňoch si mal vypratať kanceláriu a odísť z pozície podpredsedu Národnej rady a mal by chodiť po kanáloch, keď s týmto človekom chodil po svadbách, na párty a ja neviem kde-kade. Čiže nečudujme sa to, že on chce tu nejaké mimoriadne schôdze zvolávať.
No a pán Tomáš, to je taká veselá postavička. Viete, pán Tomáš, ja by som vám odporúčal, pozrite sa doma pod posteľ večer, či tam nemáte nejaké vojenské komando. Viete, tí chlapi na tom spravodajstve odhalili, že Ficova prvá vláda vytunelovala vojenské spravodajstvo. Preto sú dnes perzekvovaní, pán Tomáš. Preto sú dnes perzekvovaní. A takéto komando si... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
9. 2. 2018 14:14:00 - 14:31:57 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 856 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister vlády hrádze proti extrémizmu, panie poslankyne, páni poslanci. Dovoľte mi v mene klubu najsilnejšej opozičnej strany SaS vysloviť niekoľko myšlienok k téme... (Reakcia z pléna.) Pán Blaha, prosím vás, nevyrušujte ma, obzvlášť u vás som to neočakával, že by ste vyrušovali.
Takže zopakujem, dovoľte v mene klubu najsilnejšej opozičnej strany SaS vysloviť niekoľko myšlienok k téme, ktorú prerokúvame, a tou je nesporne dôležitá modernizácia Ozbrojených síl Slovenskej republiky a jej súčasný stav.
Hneď na úvod poviem principiálnu vec, pán minister obrany Gajdoš, som presvedčený, že ešte nikdy v histórii ponovembrovej, samostatnej Slovenskej republiky nemal minister obrany také žičlivé prostredie, aké máte vy dnes. Mám na mysli mentálne nastavenie všetkých partnerov a osôb, ktoré majú väčší či menší vplyv na bezpečnostnú politiku Slovenska, vyjadrujú sa k nej alebo o nej priamo aj rozhodujú. Porovnateľné prostredie bolo možno v časoch, keď sme sa stali členmi Severoatlantickej aliancie. Okrem ľudí z mimovládnej bezpečnostnej komunity sú to predovšetkým poslanci koalície aj opozície, ktorí spoločne uznali, že Ozbrojené sily Slovenskej republiky potrebujú ozdraviť, potrebujú novú techniku, v preklade, potrebujú viac peňazí. Spoločne sme prijali deklaráciu o potrebe navýšenia finančných prostriedkov až na výšku 1,6 % HDP do roku 2020. Obzvlášť u opozície nebývalo v minulosti pravidlom, takýto konštruktívny postoj, aký zastáva tá dnešná.
Sú to však aj ďalší ľudia, napr. súčasný minister financií, ktorý k rezortu obrany zaujal diametrálne iný, pozitívnejší postoj než mnohí jeho predchodcovia. A je to aj samotný súčasný premiér a obyvateľ Bašternákovho bytu v jednej osobe Robert Fico, ktorý sa v minulosti preslávil tým, že sa vojakom len vysmieval, že nevedia pochodovať, alebo sa s dešpektom vyjadroval, že on dá radšej peniaze na mlieko ako na zbrane. Aj on pod tlakom okolností a objektívneho stavu vecí zmenil názor. A samozrejme sú mimoriadne žičlivé aj vonkajšie okolnosti, svetová hospodárska konjunktúra, na ktorej sa Slovensko vezie.
Musím vám, dámy a páni, povedať, že cítim za daný stav aj ja v sebe kus zodpovednosti. Ako tímlíder SaS pre vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť som výrazne ovplyvnil postoj celého nášho klubu v otázkach nutnosti modernizovať, a teda aj v tom, že potrebujeme do Ozbrojených síl Slovenskej republiky liať oveľa viac peňazí. Peňazí je v spoločnosti totiž stále málo, na tom sa asi zhodneme. Trpí školstvo, trpí zdravotníctvo, ďalšie oblasti. Napriek tomu sa aj naši poslanci nadchli pre celopolitický konsenzus demokratických parlamentných politických strán, smerujúci k radikálnej obnove techniky Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorá je v súčasnosti v žalostnom stave.
Preto som vždy mimoriadne znepokojený, keď prichádzajú ďalšie a ďalšie správy o tom, že je tu podozrenie, že sa na rezorte obrany hospodári neefektívne, netransparentne a neférovo. Chápem, že plánovanie procesov je v súvislosti s navyšovaním financií problematické, lebo stále máme k dispozícii len 1,2 % HDP a v 2020 máme mať 1,6 % a budú tým pádom veľmi veľké skoky. Avšak práve o to viac sú dôležité transparentné a nespochybniteľné procesy.
Čo vám teda vyčítame, pán minister? Po prvé, chýba zmysluplná diskusia, nielen koalícia verzus opozícia, ale vy nekomunikuje dokonca ani v rámci koalície. Slovenská národná strana, ktorú zastupujete, sa správa na rezorte feudalisticky a to aj v rámci tohto rezortu. Typickým príkladom je to, ako je doslova odstrihávaný od informácií štátny tajomník za stranu MOST – HÍD, ktorý si svoje traumy z tejto situácie potom ventiluje na sociálnych sieťach.
Po druhé, tajíte informácie, resp. tieto informácie z vás idú, takpovediac, ako z chlpatej deky. Všetko musia doslova vyňúrať novinári, aj o tej zmienenej nemeckej ponuke pri vozidlách 8 x 8 a 4 x 4, aj o tzv. výskume pri tom istom projekte, aj o pozastavení nákupu stíhačiek. Toto nie je transparentnosť, toto je hustá hmla, prechádzajúca do tmy.
Po tretie, neprofesionálnosť. Dnes už vieme, novinári to vypátrali a vy ste to na niekoľkýkrát konečne priznali, o nemeckej ponuke vozidiel Boxer. Reakcia vášho ministerského úradníka? Vraj sa jednalo o pokus o podvod. On de facto obvinil Nemcov, ale aj Holanďanov a Litvu z podvodov. Vlastne 13 krajín agentúry OKAR obvinil z podvodov. To je neslýchané. Polroka ste boli o tejto nemeckej ponuke ticho, a potom ste nám tvrdili, že Nemci nechceli zapojiť slovenský obranný priemysel. A na výbore sme vám to aj uverili. A keď bola táto lož vášho generálneho tajomníka pána Hoľka vyvrátená, lebo sa zverejnila ponuka Nemcov, kde participácia technológií bola explicitne uvedená, zase došla verzia, že Nemci chceli podvádzať a obísť súťaž. Teraz, keď sa mnohé z tých 13 krajín ohradilo a vlastne bol spôsobený diplomatický škandál, môžeme všetci akurát tak hasiť a môžeme naprávať pokazené vzťahy.
Na tomto mieste chcem upozorniť, aby som nebol obvinený ako kolega Krajniak, že ja teda vôbec nelobujem za žiadnu, ani nemeckú firmu, ani nemecké vozidlo a nespochybňujem to vozidlo, ktoré bolo vybraté, fínske vozidlo, ktoré pokladám za kvalitné. Spochybňujem ten proces.
Vôbec spustenie projektu obstarania bojových obrnených vozidiel 8 x 8 bola presne ukážka toho, ako Slovenská národná strana robí obstarávanie, utajene, netransparentne a chaoticky. Ako to, že minister podpísal memorandum o porozumení s fínskou stranou už v deň po rokovaní vlády, kde si ešte len nechal schváliť, že ide iba uvažovať o forme, ako bude obstarávať? Určite to nie je protizákonné, ale je to morálne? Ako to, že výskum a vývoj, ktorý inde trvá roky, u nás trvá len pár mesiacov? No preto, že žiaden nie je. Toto je jeden veľký výmysel, aby bol legálne obídený zákon o obstarávaní. Ako to, že materiál o obstarávaní 8 x 8 ani len nešiel cez kolégium ministra? Nešiel. No preto, aby ste obišli možných kritikov na čele so štátnym tajomníkom, ktorý sa na tieto vaše nákupy už nechcel v tichosti pozerať. A váš generálny tajomník pán Hoľko ho obviňoval a zámerne klamal, že ten dokument videl.
Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu sa už na to tiež nemohlo pozerať, ako rezort obrany zavádzal o tej komunikácii so slovenskými firmami a verejne to toto združenie povedalo, že boli selektívne vybrané len tie určité firmy na spoluprácu. A dnes sa ani nevie, kto by mal na slovenskej strane na tom robiť, lebo médiá vám čiastočne narušili tú predstavu o tom dodávateľskom reťazci.
Dokonca evidujeme nedávne vyjadrenie premiéra Roberta Fica, ktorý pripustil, verejne pripustil, že to už nebudú tie fínske vozidlá a že nakoniec bude súťaž.
Žiaľ, predpokladám, že taktické vozidlá 4 x 4 budú opäť rovnako chaoticky obstarávané. Áno, je dobré, že ste urobili prezentáciu vozidiel 4 x 4 na Záhorí v decembri 2017, ale očakával by som, že ministerstvo odprezentuje aj plán ďalšieho postupu, aby ste zasa za pol roka nedošli s výsledkom, že vybrali sme teda nakoniec toto a hotovo, lebo v tom prípade by tá prezentácia bola len kamufláž. A mimochodom, vojenské, v úvodzovkách, vrabce čvirikajú, že to kamufláž bola. Už vtedy, vraj boli a aj dnes sú vybraté Patrioty, československá verzia. Predtým to bola česko-poľská verzia Husára. Je to pravda, že je to tak?
Po štvrté, neplnenie sľubov. Napríklad dodnes ste nám neodprezentovali analýzu ponúk, na základe ktorej ste sa rozhodovali pri projekte bojových obrnených vozidiel 8 x 8, a pritom nám to bolo sľúbené vaším úradníkom na výbore pre obranu a bezpečnosť, že nám to bude odprezentované, priamo na ministerstve, členom výboru, aj s ďalšími vecami. Nebolo.
V súvislosti s projektom vozidiel 8 x 8 a 4 x 4 by som poprosil zodpovedať pána ministra otázku, čo nahradia vozidlá 8 x 8 a 4 x 4? Čo s vozidlami BVP 2 v 1. mechanizovanej brigáde Topoľčany, prápory Martin, Levice, Nitra, s komunikačným informačným systémom? Vieme, že sú tam rádiostanice, aké sú tam rádiostanice. Potom je 2. mechanizovaná brigáda Prešov, kde máme vozidlá BVP 1, tam je úplne iná technika, ktorú už nikto v Európskej únii nepoužíva. MOKYS, ktorý nás vyšiel na miliardu, používa ďalšiu techniku. Čiže preto je oprávnená otázka, že ako to vlastne bude do budúcnosti?
Dotknem sa teraz nákupov dopravných lietadiel Spartan. Okej, vystavili ste faktúru za omeškanie, za prvé lietadlo. Stále je tam však vata odhadom vyše 10 mil. eur, lebo váš predchodca Martin Glváč ich zakúpil nehorázne draho, čo neprekvapuje, lebo on zásadne nakupoval vždy všetko šialene predražene. Viď lietadlá L-410, ktoré kúpil kdesi u sprostredkovateľa sídliaceho v zubnej ambulancii za cenu o niekoľko desiatok percent vyššiu, než aká bola cena obvyklá. Nerozmýšľali ste dosiahnuť väčšiu zľavu za to omeškanie? Nehovoriac o tom, že sme sa dozvedeli o nejakej zľave, ale my ju ani nevieme posúdiť, či bola dostatočná, lebo zmluva je utajená, vraj partner si to po vás žiada. To sa mi nechce veriť. A potom vaše vyjadrenia o výhodách a o ušetrení peňazí sú prakticky neoveriteľné.
Vrtuľníky Black Hawky, fajn, prvé tu máme. No však pýtam sa, ako to vyzerá s tým medzinárodným simulátorovým centrom, ktoré ste mali robil na Black Hawky. Plánujete sa zapojiť aspoň do nového výcvikového centra v Košiciach? Alebo budeme posielať vojakov na výcvik do Spojených štátov amerických? Druhá otázka je, kedy dovybavíte tie holé Black Hawky? Otázok je veľa, odpovedí málo alebo žiadne.
Radary. Tretí rok beží alebo bežal teda medzinárodný tender, lebo sme sa opäť z médií dozvedeli o jeho zrušení. Za vašej vlády sa tento tender nepohol ani o milimeter. A nie je to náhodou naozaj o tom, že si chce niekto opäť raz ponechať ruskú techniku, ako je to s nadzvukovými Migmi? Aj tam robíte všetko pre to, aby ste ponechali ruskú techniku čo najdlhšie, ale k tým sa dostanem neskôr. Späť k radarom. Sám generálny štáb, a v roku 2010 ste boli, pán minister Gajdoš, zástupcom náčelníka generálneho štábu, tak tento generálny štát samotný v tom čase tvrdil, že výmena radarov je potrebná v priebehu niekoľkých rokov. Dnes sú buď na konci, alebo po konci životnosti. Môj nasledovník a váš predchodca Martin Glváč spustil súťaž, a preto sa pýtam, čo sa vlastne dnes zmenilo? Kto vlastne dnes rozhodol o tom, že tie radary už netreba? A ten spôsob zrušenia súťaže po dvoch rokoch? Veď ak nespĺňali tie firmy technické požiadavky, to nemohlo trvať dva roky. Čiže tento problém tam byť nemôže. Nemôžete povedať, len hádať nejakú tlačovú správu a nepovedať "b". A moja druhá otázka je preto vysoká konkrétna, chcete kúpiť nejaké radary, napríklad nejaké staršie od niekoho napriamo? Sú už vybraté? Alebo chcete nejako predĺžiť životnosť radov a tým aj závislosť Slovenska na ruskej technike? Ako, keď firma, ktorá to robí, je na sankčnom zozname?
Vrátim sa k tým nadzvukovým lietadlám, stíhačkám. Dodnes sme nedostali relevantne vysvetlené, prečo došlo k zdržaniu rokovania so Švédmi, keď váš predchodca Martin Glváč tvrdil a stále tvrdí, že to bolo super pripravené. Vy, pán minister Gajdoš, vy tvrdíte presný opak. Tak kto zavádza? Veď ak ten smerák Martin Glváč tu štyri roky klamal a zavádzal celé Slovensko a v skutočnosti sa na rezorte iba flákal, čo by som sa teda ja nečudoval, tak to povedzte naplno! Veď ho nekryte!
Ďalšia otázka. Údajne, zhruba polroka od januára 2017 do júla 2017 so Švédmi nikto z ministerstva obrany nerokoval. A ja sa chcem spýtať, pán minister, či je to pravda. Či ste sa za celého polroka s nimi vôbec nestretli. Ak je to pravda, ako toto máme vlastne chápať? To naozaj niekomu vyhovuje súčasný stav a to, že bude treba predĺžiť ruskú techniku?
Najprv sme dostali informácie, že rezort obrany posudzuje aj ponuku od Francúzov, to boli tie Eurofightery, dnes sa zase hovorí už o Američanoch. Viete, to, že bude vláda požiadaná o posunutie termínu o polroka, nikto nevedel, hej. Deň pred rokovaním vlády to zistila až verejnoprávna RTVS. A v tejto súvislosti vznášam otázku, údajne je rozhodnutie pripravené na ministerstve obrany také, že sa takpovediac pôjde do nejakého riešenia, tie F-16-ky alebo Gripeny, ale bude tam posun do roku 2023, čo bude na sklonku nasledujúcej vlády. A obstaranie nových lietadiel bude od tohto roku rozparcelované na x ďalších rokov. To by znamenalo, že ruské Migy budú zabetónované na najbližších desať rokov. Údajne sa už rokuje s Poliakmi o servise a generálkach týchto Migov. A tí vraj nie sú tomu moc naklonení. Je toto pravda, pán minister Gajdoš.? A ak áno, tak koho záujmy vlastne zastupujete?
Piata vec, ktorú vám vyčítame, je bezdôvodné utajovanie. Vy sa mnohokrát zakrývate smernicami o utajení, ktoré ste ale vy sami na ministerstve osobne vydali. Veď toto je groteska. Ak taká smernica o utajení vydaná ministrom existuje, tak nech ju minister zruší. Aj keby to bola jeho smernica alebo smernica jeho predchodcu. A ak ju vydala vláda, takúto smernicu, tak nech ju vláda zruší. Tiež registrujem, že argumenty o utajení z dôvodu, že si to želá obchodný partner, sa používajú napríklad aj pri zmienených radaroch, ale to vôbec nie je pravda. Tie firmy to vôbec nežiadajú. Ministerstvo obrany sa týmto len zakrýva.
Na záver by som rád zdôraznil, že netreba zabudnúť ani na to, že by sme sa nemali baviť len o modernizácii techniky, ale napríklad aj o personále. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov, zvyšovanie platov vojakov. Hovoríte o tom už dlho a nič sa stále nedeje. Mali by sme sa baviť aj o infraštruktúre, pretože tie peniaze, čo sú dnes vyčlenené na infraštruktúru, pokrývajú možno tak 10 % potrieb. A to nás bude všetkých v budúcnosti dobiehať.
Tak isto vieme, že bezpečnostná stratégia, obranná stratégia, vojenská stratégia, dlhodobý plán rozvoja boli schválené ako balík na vláde. Je pravda, že kvôli výhradám Slovenskej národnej strany k bezpečnostnej stratégii, teda k jednému dokumentu, premiér predloženie všetkých štyroch dokumentov do Národnej rady Slovenskej republiky zadržiava? To je moja otázka.
No a takto vyzerá moja posledná otázka. Pán minister, hovoríte o sebe, že ste vojakom Ozbrojených síl Slovenskej republiky, čo slúži vlasti. Moja posledná otázka znie, a dúfam, že ako na ostatné dostanem aj tu jasnú odpoveď, komu vy vlastne v tomto čase na rezorte slúžite? Alebo inak sa spýtam. Komu slúži váš generálny tajomník pán RSDr. Hoľko? Ruským záujmom? Lebo keby slúžil slovenským, nikdy by sa táto schôdza neuskutočnila.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
8. 2. 2018 11:16:21 - 11:16:33 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 746 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Ďakujem pekne. Upozorňujem kolegov, že máme výbor na kontrolu činnosti NBÚ, 12.45 hod., čiže je tam posunutie o pol hodiny. Ďakujem.
6. 12. 2017 1:52:06 - 1:53:53 24. schôdza NR SR - 1.deň - C. noc Tlač 800 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Číž, vy ste v súvislosti s Robertom Ficom povedali, že jeho meno sa objavilo v spojení s nejakými európskymi inštitúciami. No ja si myslím, že trošku predbiehate, lebo meno Roberta Fica, a teda, samozrejme, aj pána Roberta Kaliňáka sa v súvislosti s európskymi inštitúciami môže objaviť jedine v súvislosti s funkciou a úradom európskeho prokurátora. Ako iste viete, to je úrad, ktorý by mal stíhať tie najhrubšie a najväčšie daňové podvody, a títo dvaja páni sú ako vyšití pre tento úrad. To je prvá poznámka.
Druhá poznámka. Vy vyzývate ku nejakej konštruktívnej diskusii, ale vy sám ste počas toho svojho vystúpenia k tým vážnym pochybeniam a prešľapom ministra vnútra nepovedali ani slovo, tak potom neviem, o akej konštruktívnej diskusii hovoríte.
Viete, a po tom, čo tu vaši kolegovia a hlavne premiér Robert Fico a Robert Kaliňák, jeden ako obyvateľ Bašternákovho bytu a druhý ako jeho čulý obchodný partner, po tom v suteréne, ktorý tu predviedli počas tých 13 hodín odvolávania, je nejaké volanie po konštruktívnej diskusii z vašej strany, pán Číž, mimoriadne farizejské. Mimoriadne farizejské.
Vy hovoríte o nejakých riešenia, ktoré treba robiť, tak ja vám poviem to riešenie. To jediné riešenie, ktoré treba urobiť a ktoré nám pomôže, treba poslať Roberta Kaliňáka na politické smetisko, do horúcich pekiel, kam už dávno patrí. Urobte to za malú chvíľu, odvolajte ho spolu s nami a môžeme sa vrátiť potom ku konštruktívnych riešeniam.
Ďakujem pekne.
5. 12. 2017 20:06:07 - 20:08:08 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 800 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Galko, Ľubomír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
260.
Ďakujem pekne. Budem reagovať len na kolegu pána Tomáša. Vy ste povedali, že veríte, že sa nedostanem k žiadnej funkcii ministra, aj pán Muňko to povedal. No vzhľadom k tomu, že mám blízko k silovým rezortom, nielen v obrane, ale aj k vnútru, tak ja sa vám nečudujem, ani vám, ani pánovi Kaliňákovi, ani pánovi Ficovi, že majú z toho panický strach, ale to je váš problém. Viete, kto nekradne, nepácha trestné činy, nemusí sa báť nejakého človeka, čo s ním zatočí. To je váš problém, nie môj. To je prvá poznámka.
A druhá poznámka. Ste hovorili niečo o tých eštebáckych metódach. Ja som aj rád, že ste to spomenuli, lebo som to zabudol povedať v tej rozprave, ako pán premiér opätovne klamal o tom, že počas vašej vlády neboli nasadzované informačno-technické prostriedky na novinárov. Vy veľmi dobre viete, že na tú istú novinárku pán Baška nasadil informačno-technické prostriedky, nieže len odposluchy, ale obraz a zvuk. A veľmi dobre viete, kde bol ten obraz. Viete, kde bola tá kamera? Ona ju mala v spálni.
Pán Tomáš, za pôsobenia vášho ministra obrany mala novinárka nasadený obraz v spálni. Tak mi, prosím vás, nerozprávajte tu niečo, ja neviem, čo ste s tým obrazom potom robili. Ja na to nechcem ani myslieť. Hej, budem radšej myslieť, že ste s tým robili nejaké nemravnosti, akože by ste ju pomocou toho obrazu potom nebodaj vydierali, lebo Robert Kaliňák je toho, je toho schopný.
Aj tá Beňová zmenila preto ten názor, lebo ju vydiera, lebo Robert Kaliňák vlastnú zakladajúcu členku strany SMER vydiera. To je odpoveď pre vás, pán Čaplovič.
Takže vy mi len rozprávajte niečo o eštebáckych metódach.

Deň v parlamente

<- ->