Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 10. 2019 18:55:35 - 18:56:59 51. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
174.
Kolegyne, kolegovia, na záver dnešného dňa je mi naozaj na zvracanie. (Ruch v sále, neskôr slabší potlesk.) Ale pán Baránik, ale pán Baránik, vy ste k tomu prispel takisto. Včera o takomto čase, o takomto čase ste posielal politického oponenta do plynu. To robil Hitler a gestapo. A vy mi pripadáte ako čistý gestapák, lebo posielať politického oponenta do plynu, to sa robilo počas druhej svetovej vojny, pán Baránik. Vy sa tvárite, že ste elitný právnik, ktorý spraví poriadok na Slovensku, a tešíte sa od februára, že budete riešiť všetko a máte patent na rozum, ale, žiaľbohu, pán Baránik, vy nepatríte tiež do tejto siene. A ja len pevne verím a dúfam, že takí ľudia ako vy nedostanete možnosť, aby ste vládli, lebo posielať kolegu do plynu, to je už cez čiaru, kolegovia. A môžete si myslieť o tom, čo chcete, opozícia. Naozaj, je to na zvracanie.
24. 10. 2019 10:14:06 - 10:16:06 51. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
No, pán Kotleba, ešte som nikdy nereagoval na vás ani na váš klub, lebo sa diametrálne líšime, názory na druhú svetovú vojnu, na Slovenský štát, ja beriem, že to bola kolaborácia vlády a prezidenta Tisa, čiže kolaborácia s Hitlerom, to ja nikdy nebudem uznávať a som proti tomu zásadne.
Ale keď hovoríme o liekoch a prišlo mi na myseľ vaša rozprava a do ktorej vám vstúpil pán poslanec Baránik, ktorý, keďže nás tu bolo desať a bolo mu veľmi dobre rozumieť a posielal vás do plynu, naozaj mi prišlo zle a narušilo mi to spánok, keď takíto ľudia tu sedia v parlamente a, bohchráň, sa hotujú, že budú vládnuť po februári 2020. A predstava plynových komôr a ľudí, ktorých Hitler tam poslal, robil etnické čistky a ešte mŕtvoly boli dehonestované, že im vytiahli zlaté zuby, aby tá, v tých spoločných hroboch ľudia boli zakopaní, naozaj to so mnou pohlo a musím to odsúdiť. A Boh ochraňuj naše Slovensko, aby takí ľudia mohli dostať moc a vládnuť. A tie lieky bude určite potrebné, aby boli zadarmo takýmto ľuďom rozdávané, aby, aby sa, aby sa vyliečili a aby ich nikdy už takáto myšlienka alebo takáto veta nenapadla povedať a ešte tu v parlamente. Takže naozaj predstava o tom, že takíto ľudia, aby dostali šancu vládnuť na budúci rok, je strašná.
15. 10. 2019 16:34:51 - 16:36:51 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1671 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem pekne za slovo. Informácia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrhu na vyhlásenie obce Nesvady za mesto (tlač 1671). Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1780 z 30. septembra 2019 pridelil návrh na vyhlásenie obce Nesvady za mesto, tlač 1671, na prerokovanie Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne do 15. októbra 2019.
Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval predložený návrh na svojej 69. schôdze dňa 10. októbra 2019. Výbor odporučil na 51. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásiť podľa § 22 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za mesto obec Nesvady, okres Komárno, Nitriansky kraj, s účinnosťou od 1. januára 2020.
Dovoľte, aby som vám predniesol návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh uznesenia Národnej rady k návrhu na vyhlásenie obce Nesvady za mesto (tlač 1671). Národná rada Slovenskej republiky vyhlasuje podľa § 22 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov za mesto obec Nesvady, okres Komárno, Nitriansky kraj, s účinnosťou od 1. januára 2020.
Ďakujem, skončil som.
15. 10. 2019 16:26:00 - 16:28:58 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1616 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, tlač 1616, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 2067 z 19. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 728 z 8. októbra 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 254 z 10. októbra 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplýva pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nebudem čítať, nakoľko máme spoločnú správu rozdanú.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať o bode 1 s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 264 z 15. októbra 2019.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončil som.
25. 9. 2019 16:26:58 - 16:28:59 49. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Igor, keďže si ma menovite oslovil, ja som bol jediný, ktorý je, ktorý sa nejakým spôsobom sám seba prinútil, aby som si ťa išiel vypočuť, lebo normálny koaličný kolega tu žiadny nie je. Ja teda som našiel tú odvahu, a tak ti poviem, že kedy si sa ty naposledy pozrel na zr..., do zrkadla. Keby si sa sám na seba pozrel, tak by si prišiel na to, že si bezcharakterný a bezcharakterná tvár, ktorá zakrýva prešľapy svoje ľudské aj politické.
Ja ti to troška zmapujem. Ja viem, že ty nepotrebuješ žiť z platu. Veď ešte keď padla Radičovej vláda a bolo sľúbených nejakých 20 mil., ktoré si ty spomínal tu v rozprave, a tá vláda padla, tak dostal si tých 20 mil. alebo nie? Načo je tebe poslanecký plat, keď 20 mil. si zarobil na tom, že padla vláda?
Alebo strana OĽANO dostáva slušný príjem zo štátneho rozpočtu. Ty rozhoduješ o tom, lebo máš nejakých 4 alebo 7 členov, kam sa tie peniaze dajú, kam sa investujú. Ty sám o tom rozhoduješ, o ťažkých miliónoch. Dobre sa ti tu rozkrikuje o tom, či niekto má viac o tisíc eur, alebo mamička, babička, koľko im treba pridať. Ty sám chamreš pre seba!
Prepísal si firmu na bieleho koňa. Igor, ako to bolo? Kto mal pravdu? Koľko si na tom zarobil? No povedz nám to, keď máš odvahu. Zneužíval si mamu, svoju mamu pri podnikaní. Bolo by to potrebné? Asi bolo, aby si nemusel brať žiadny ani plat, lebo však na čo by si ty potreboval, keď máš ťažké peniaze na tom, že klameš a všetkých tu poburuješ.
19. 9. 2019 10:00:40 - 10:02:13 49. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1639 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o miestnom poplatku za rozvoj, tlač 1639.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky a zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
18. 9. 2019 10:19:09 - 10:19:35 49. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1574 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ja som len chcel poďakovať pánovi kolegovi Galekovi, ktorý nám dáva dôveru ešte na päť rokov. Ja vám sľubujem, že určite vyriešime túto problematiku a pomôžeme baníkom.
Ďakujem.
18. 9. 2019 9:57:57 - 9:58:07 49. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1574 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem za slovo. Pani primátorka, ďakujem, že vy ste pristúpila k zákonu, k návrhu zákona konštruktívne, nie ako pán Galek, ktorý len kritizuje, a je tam trošku naozaj tej, tej závisti z toho, že nie je spolupredkladateľom takéhoto zákona.
A je potrebné si naozaj uvedomiť, že ľudia, baníci, ktorí krvopotne si zarábali na svoje živobytie, či už pre seba, alebo aj pre svoje rodiny, tak prídu o prácu kvôli tomu, že jej ide útlm baníctva, tak ešte takýmto ľuďom budeme závidieť kompenzačné príspevky. Hlavne sa jedná o starších ľudí, ktorí, ktorí majú krátko pred možnosťou ísť do dôchodku, tým dávame väčšie možnosti dostať príspevku. Tak naozaj tu je potrebné pristupovať k tomu zodpovedne.
Ja si myslím, že takýto návrh zákona je potrebné podporiť nielen v prvom čítaní, ale aj v druhom, aby, aby títo ľudia, ktorí si zarábali krvopotne v podzemí na svoje živobytie, aby na tejto kompenzácie mali naozaj nárok. A je to tam odstupňované podľa rokov, kto koľko pracoval, a potom je tam, keď bol niekto 3 roky, tak má nárok na 1 rok, ale to je plus-mínus okolo 200 eur. A tí ľudia, ktorí boli 15 až 30 rokov, tak tam je možnosť, že by ten kompenzačný príspevok dostávali 800 eur. Tak to nie sú také financie, ktoré je potrebné závidieť. Ale je potrebné im držať palce, aby si ešte mohli nájsť prácu v lokalite, kde tá práca, momentálne nie je jej tam nazvyš. Takže je to potrebné chápať aj z takéhoto pohľadu.
Takže pevne verím, že pani primátorka podporí tento návrh zákona aj v druhom čítaní.
Ďakujem.
18. 9. 2019 9:37:37 - 9:39:38 49. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1574 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem za slovo. Pán Galek, vy sa dlhodobo zaujímate a zaoberáte touto tematikou a ja sa preto čudujem, že ten zákon ste si dobre nepreštudovali. Tá kritika, ktorú ste nás obvinili... Veď hneď v § 2. Ja vám ho prečítam doslovne, lebo naozaj ste to nečítali, ten zákon:
„1. Na priznanie kompenzačného príspevku je oprávnená fyzická osoba, s ktorou bol z dôvodu uskutočňovania útlmového programu schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky skončený“ pracený, „pracovný pomer v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach na území Slovenskej republiky.“
Prosím vás, tam sa nehovorí len o Hornej Nitre, je to na území Slovenskej republiky. A vy nás tu obviňujete z predvolebnej korupcie. Samozrejme, my navrhovatelia sme z regiónu Horná Nitra, tak nás to trápia aj ľudia z nášho regiónu, ale aj z celého Slovenska. Nielen vaše obvinenie, ktoré, ktoré naozaj je založené na vode.
Ďalej pokračujeme: „... ktorý trval najmenej 3 roky a ktorá bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa osobitného predpisu.“
V bode 2: „Oprávnená osoba nesmie byť, ak tento zákon ustanovuje inak, poberateľom, nesmie byť osobitného príspevku baníkov, čo ste vy spomínal v svojej rozprave, podľa osobitného predpisu,
b) starobného dôchodku,
c) predčasného starobného dôchodku,
d) invalidného dôchodku,
e) úrazovej renty,
f) dávky výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu.
3. Oprávnená osoba nesmie byť poberateľom dávok podľa ods. 2 počas celej doby vyplácania kompenzačného príspevku.“
Tak mne to pripadá naozaj len od vás úplná kritika a závisť z toho, že takýto zákon ste nepredložil vy.
21. 6. 2019 13:23:42 - 13:24:28 46. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1372 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
149.
Ďakujem pekne za slovo, pani podpredsedníčka.
Cieľom tejto novely zákona č. 254/1998 o verejných prácach je úprava limitov uvádzaných v slovenských korunách na menu euro a zároveň zreálnenie ich výšky, ktorá nebola upravovaná za posledných 20 rokov, a teda už nezodpovedá aktuálnym ekonomickým a cenovým parametrom. Zároveň sa umožňuje vykonať štátnu expertízu do momentu začatia verejného obstarávania.
Toľko na úvod. Poprosím o podporu tohto zákona.
27. 3. 2019 11:53:12 - 11:54:28 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1231 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
120.
Pán kolega Heger, ja som hneď v úvodnom slove povedal, že rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach a konanie stavebné spadá pod ministerstvo vnútra, ak bude schválená táto novela, takže ja som sa už vyjadril hneď v úvode, asi ste nebol tak pozorný.
A je potrebné, aby bezpečnostné previerky a utajované skutočnosti, ktoré sú, tak preto to ministerstvo vnútra chceme, aby bolo stavebným úradom, aby ľudia, ktorí budú vidieť z projektovej dokumentácie, kde sú, kde sú utajované skutočnosti, tak nemôže to hocikto. A v územnom rozhodnutí osadenie stavieb, to všetko budú mať na starosti stále obce a mestá. Ale samotné stavebné povolenie bude už pod naozaj gesciou ministerstva vnútra, aby utajované skutočnosti projektovej dokumentácie nemohol vidieť hocikto. A samosprávy nemajú takých ľudí, ktorí majú takéto previerky. Tak to je na ozrejmenie.
27. 3. 2019 10:52:43 - 10:54:12 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1231 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, váš celý diskusný príspevok bol mimo nášho návrhu a neriešil nič podstatné k tomu, čomu sme my sa rozhodli spolu s kolegami, prečo sme navrhli, aby ministerstvo vnútra bolo stavebným úradom. A to, že klientske centrum u vás vo vašom regióne nefunguje, to určite nie je na vine minister Kaliňák, ktorého ste tu spomínali.
Ja musím povedať, že v Novom Meste nad Váhom, v našom regióne, funguje veľmi dobre klientske centrum, lebo to záleží aj od organizácie práce a od šikovnosti okresného prednostu. Ono, keď spomínate všetky faktory, že niečo nie je územným rozhodnutím. Viete, sú dve časti stavebného konania, kde sa prijímajú územné rozhodnutia, ale aj samotné stavebné konanie, čiže stavebné povolenie. To na dve časti treba rozdeliť.
Teraz neviem, čo vaše klientske centrum má; či nemá územné rozhodnutie a nemá stavebné povolenie, nemá ani kolaudáciu, nič som sa z toho nedozvedel nejak odborne, ale hovorím, že to bol úplne mimo nášho návrhu ten váš diskusný príspevok. To len aby ste pošpinili ministerstvo vnútra, nič iné.
27. 3. 2019 10:35:16 - 10:38:05 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1231 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, spolu s kolegami poslancami Jarkom Baškom a Petrom Šucom predkladáme návrh novely stavebného zákona, ktorým chceme docieliť, aby stavby slúžiace na plnenie úloh prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu vlády Slovenskej republiky, aby boli považované za stavby pre bezpečnosť štátu. Ak stavby slúžiace na plnenie týchto; troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky budú zahrnuté pod pojem stavby pre bezpečnosť štátu, pôsobnosť stavebného úradu bude pre ne vykonávať Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré už aj v súčasnosti plní úlohy stavebného úradu pre ostatné stavby pre bezpečnosť štátu.
Na tieto stavby, ktoré slúžia na plnenie troch najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky, sa často vzťahujú prísne režimové opatrenia a časť ich dokumentácie môže tvoriť utajovanú skutočnosť. Je preto podstatné, aby aj pri konaniach podľa stavebného zákona boli v súvislosti s týmito stavbami dodržiavané osobitné opatrenia, ktoré môžu zabezpečiť len osoby s bezpečnostnými previerkami. A takéto osoby nie sú zamestnané na stavebných úradoch v samosprávach. Ak časť stavebnej dokumentácie je utajovanou skutočnosťou, táto časť nemôže byť poskytnutá žiadnej osobe bez bezpečnostnej previerky.
V procese stavebného konania na účely stanovísk a vyjadrení sa príslušným inštitúciám poskytne len neutajovaná časť, ktorá je nevyhnutná na zaujatie stanoviska alebo vyjadrenia.
Pre úplnosť musím povedať, že návrhom sa nijak nezasahuje do kompetencií obcí a miest v oblasti územného plánovania a územného rozhodnutia. Prechodným ustanovením sa navrhuje, aby prebiehajúce konania dokončil stavebný úrad na ministerstve vnútra. Ide o štandardné prechodné ustanovenie, ktorým sa musia vyriešiť účinky novej úpravy.
Na hospodárskom výbore kolegov poslancov zaujímalo, ktorých stavieb sa to dotkne. Na základe toho podnetu som kontaktoval príslušné inštitúcie a vzťahuje sa táto úprava len na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa Rusovce.
Vážené kolegyne, kolegovia, budem veľmi rád, keď podporíte tento náš návrh. Ďakujem za pozornosť.
24. 10. 2018 0:20:03 - 0:35:23 35. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1019 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
432.
Ja neviem, či, už je neskorá hodina, asi sa to ťažšie chápe, ale ako by to mohlo byť k 1. 11., by sa to nestihlo. Čiže aby to mohlo byť, účinnosť, tak k 1. 12. a zastihne to aj tých, ktorí budú odchádzať po dlhoročných, po dlhoročnej odrobenej práci pre samosprávu, a ja si myslím, že ten návrh, ktorý je navrhnutý, je podľa zásluhovosti. Ja si myslím, že tí ľudia, ktorí odchádzajú zo samosprávy, si zaslúžia, aby sme tento návrh zákona schválili, aby to zastihlo aj ich.
Ďakujem, skončil som.
24. 10. 2018 0:20:03 - 0:35:22 35. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1019 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
428.
Ďakujem pekne za slovo. Najskôr poviem odôvodnenie, takže určite nič nepašujeme ani nechceme nejaké podvody robiť, my nie sme ako niektorí.
Dovoľte mi povedať najskôr odôvodnenie. Vzhľadom na ústavné lehoty v ďalšom legislatívnom procese po schválení zákona na čas potrebný na jeho vyhlásenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa upravuje dátum účinnosti zákona.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Bublavého k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v opakovanom druhom čítaní (tlač 1119):
V čl. II sa slová „1. novembra 2018“ nahrádzajú slovami „1. decembra 2018“.
Ďakujem, pán podpredseda, skončil som.
24. 10. 2018 0:18:53 - 0:19:36 35. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1019 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vymazať rámček!!!
24. 10. 2018 0:16:56 - 0:18:05 35. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1019 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vymazať rámček!!!
24. 10. 2018 0:15:28 - 0:15:49 35. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1019 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
426.
Pán podpredseda, trefne ste to vysvetlil. Tak aby sa to dalo na poriadok, lebo k 1. 11. by nemohol nadobudnúť účinnosť zákona, tak preto sa to musí riešiť, keďže naši kolegovia stiahli svoj návrh.

(Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, tlač 1019 – opakovanie druhého čítania.)

24. 10. 2018 0:11:57 - 0:13:27 35. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1019 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
420.
Áno, máme potrebný počet poslancov, 38. A stačí 30.
24. 10. 2018 0:11:57 - 0:13:21 35. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1019 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
418.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda, dovoľte mi prečítať návrh na opakovanie druhého čítania skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Podľa § 85 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladá návrh na opakovanie druhého čítania o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení, platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov (tlač 1019). (Zaznievanie gongu.)
Navrhujeme predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla, že uvedený návrh zákona sa opakovane prerokuje len na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 85 ods. 4 písm. c).
Skončil som.

Deň v parlamente

<- ->