Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
5. 12. 2019 9:55:09 - 10:05:25 53. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1823 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Simon, Zsolt (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. S kolegom Baránikom a Dostálom predkladáme jeden pozmeňujúci návrh, ktorý skrátene, keby som chcel povedať, by sa dal zhrnúť do jednej krátkej vety: sudcovia musia za svojím rozhodnutím stáť aj svojou tvárou.
Novela zákona o sudcoch a prísediacich z dielne vlády, ktorá sa momentálne rokuje v parlamente, je v skrátenom konaní. Skrátené konanie má mnoho problémov. Vieme, že skrátené konanie prináša nedostatky, krátkosť času a v takejto situácii, samozrejme, aj poslanci môžu predkladať návrhy, ktoré nedostatočne alebo neúplne podchytia riešenie celého portfólia, to, čo by sme mali. Ale je to výsledok toho, že to ide v skrátenom konaní a nemáme a nevieme vytvoriť taký priestor, aby sme viedli širšiu diskusiu na túto tému. Ale z histórie a zo skúseností vieme, že na Slovensku žiadny zákon dlho nezostal platný bez zmeny, takže predpokladám, že aj túto novelu bude nasledovať v krátkom čase ďalšia novela.
Pán minister, prepáčte, že poviem, že táto novela z istého pohľadu pre mňa je len kozmetickou úpravou. Áno, snažíte sa vstúpiť do toho konania, že aj minister môže dať návrh. A kým ste tam vy, tak ešte ako-tak by som povedal, že je to aj v poriadku. Ale keď si pomyslím nad tým, že by sa aj Harabin mohol vrátiť na tú stoličku, tak takéto riešenie neprispeje k očiste súdnictva.
Na Slovensku máme trojjediné delenie moci, na zákonodarnú, výkonnú a súdnu. Vo svojej úvodnej reči ste spomenuli aj prokurátorov, že oni neboli by zbavení, teda oni by mali väčšiu ochranu ako sudcovia. Možno s takýmto vaším tvrdením súhlasiť, že aj prokurátorov by bolo treba zbaviť toho, aby sa nemohli zakrývať do rúška tajomstva, ale sudcovia sa podieľajú na deľbe moci.
Zákonodarná a výkonná moc je pravidelne každé štyri roky vystavená verejnej voľbe. V parlamentných voľbách sa parlament obmieňa, prídu nové vlády. Sudca po svojom vymenovaní zastáva túto funkciu takmer doživotne. Inštitúcie v rámci súdneho systému, teda či už je to Súdna rada a všetky ďalšie ich vnútorné orgány, ktoré majú slúžiť na kontrolu a očistenie súdneho systému, z veľkej miery zlyhali. Zlyhali preto, lebo dopustili, že súdnictvo je v stave, kde Kočner mohol riadiť rozhodnutie súdov.
Združenie sudcov a Súdna rada, ktorá by mala dozerať na čistotu súdnictva, mnohokrát rozhoduje protekčne ako v prípade preloženia Jankovskej zo súdu z Trenčína do Bratislavy. Alebo ako sme to mali možnosť vidieť pri nominovaní sudcov na Ústavný súd.
Konanie orgánov, ktoré majú slúžiť k čistote a zákonnosti a udržiavanie vysokého morálneho kreditu súdnictva, mnohokrát konajú alibisticky alebo značne opozdene. Aj v prípadoch, ktoré ohrozujú dôveru občanov v súdnictvo. Dôkazom takéhoto postupu je aj konanie pri zverejnení Threemy Kočner – Jankovská a sudcovia. Súdy na Slovensku vynášali a vynášajú rozsudky mnohokrát nie podľa zákonnosti, ale podľa princípu, kto zaplatí viac alebo kto má lepšie konexie. Riešením problému očisty súdnictva nestačí kozmetická úprava, ale je treba aj symbolika, aj verejná kontrola.
Pán minister, bol to verejný tlak, ktorý po Threeme donútil orgány súdnej samosprávy, ale aj ministerstvo a vládu, aby začali konať v tejto veci a začali riešiť očistenie súdnictva. Preto som presvedčený, že iba verejný tlak môže byť tým tlakom na sudcov, ktorý môže prispieť k očiste súdnictva, aby sa sudcovia nezahaľovali do rúška tajomstva a nemohli zakázať zverejniť ich podobizeň. Tak ako Jankovská arogantne pri vzdaní sa funkcie štátnej tajomníčky každému občanovi v tejto krajine nahrubo plesol do tváre a ďalej nemôžte zverejňovať moju podobizeň, lebo som sudcom, je výsmechom. A toto by sme nemali ďalej dopúšťať.
Pripomienka ministra k tej prokuratúre. Áno, ja s vami súhlasím, ale som presvedčený, že z hľadiska krátkosti času a skrátenom konaní už tento problém dneska asi veľmi ťažko vyriešime. Takže keď dneska vyriešime sudcov, ja som presvedčený, že keď sudcovia sa nebudú môcť zahaľovať, to bude ešte väčší tlak na to, aby sa tento problém rovnako riešil aj v prípade prokuratúry.
Som presvedčený, že čestní a spravodlivo konajúci sudcovia s takýmto konaním nemôžu mať problém. Ak sa opierajú o dôkazné bremeno, ktoré je predložené a vyhodnotia ich, tak ako je to zjavné a nie zjavne inak, tak za takéto rozhodnutie sa nemusia obávať postaviť sa aj svojou tvárou. Je to tak aj v Spojených štátoch, je to tak aj v Maďarsku, aj v Nemecku. Nemyslím si, že toto je problém.
Ak by mal byť problém, že trestní sudcovia, ktorí súdia mafiánov, a môže dôjsť k ohrozeniu, tak som presvedčený, že takýto výnimočný prípad alebo výnimočné prípady by sa dali riešiť aj v priebehu procesu, ale nie som právnikom. Za to nesie vláda prioritne zodpovednosť, aký návrh sem donesie a v akom konaní.
Možno si mnohí povedia, že takéto riešenie je len symbolické, ale práve táto symbolika môže podľa nás najviac pomôcť očiste súdnictva. Nič nie je viac ako verejný tlak. Sme presvedčení, že aj súdnictvo bude musieť strpieť verejný tlak a prejsť hĺbkovou reformou. Návrh pani kolegyne Žitňanskej, aby rozhodnutia Súdnej rady boli verejné, je tiež krokom správnym. Áno, možnože tieto návrhy vzájomne kolidujú, ako pani kolegyňa povedala, neviem, lebo nie som v tom zbehlý, to nie je parketa, ktorej som sa dlhodobo venoval alebo venujem. Len ako človek uvažujem nad tým, čo by mohlo prispieť k očiste súdnictva, aby tu naozaj neboli takí ako Kočner, aby tu platilo právo.
Sám ako poslanec som mal možnosť vidieť, ako slovenské súdy rozhodujú na vlastnej koži. Darmo bolo predložené dôkazné bremeno. Súdy prvého stupňa a druhého stupňa ich ignorovali a vyšiel som zo súdneho procesu na tejto úrovni ako ten, ktorý som tento súdny spor prehral. Najvyšší súd potom prehodnotil a na konci dňa v prípade Záhumenského som bol zbavený všetkého obvinenia, čo na mňa kolega Záhumenský vzniesol. Pri tom procese som si uvedomoval, že to súdnictvo je strašne zneužiteľné, je zahalené rúškom tajomstva a každý z tých sudcov, ktorí zjavne zle vyhodnotili dôkazné bremeno, a som presvedčený, že na tom súde aj Robert Fico klamal pod prísahou, absolútne ignorovali a nepostupovali podľa zákonnosti, lebo tam bolo dostatok dôkazov.
Keď takto súdy majú rozhodovať, s prepáčením, že silnejší pes, tri bodky, tak to nemá čo robiť v slovenskom súdnictve. Každý sudca sa má tvárou postaviť za svoje rozhodnutie a nehanbiť sa, že rozhoduje. Tí, ktorí s takýmto návrhom majú problém, česť výnimkám, ktorí robia naozaj tých mafiánov, a neviem, tak to možnože v procese treba upraviť, ale všetci ostatní, ktorí sa chcú nechať, zakryť svoju tvár a zakryť sa do rúška tajomstva a anonymity, to robia preto, lebo nemajú čisté svedomie. Majú dobrý plat, doživotnú funkciu, tak nech sa za to postavia aj s tvárou.
Ďakujem pekne.
4. 12. 2019 14:42:33 - 14:44:33 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1823 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Simon, Zsolt (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Páni kolegovia a pani kolegyňa tiež, veľmi pekne ďakujem. Nejde o zovšeobecňovanie, ale to, čo vyplavila Kočnerova Threema, je úplne prerazené dno nielen vo výkonnej moci, ale aj v súdnej moci. A k tej očiste a k tomu, aby sme si mohli vážiť tých sudcov, ktorí sú čestní, je treba, aby sme ich poznali, aby neboli zahalení rúškom tajomstva, lebo keď budete vedieť, že tento sudca rozhoduje tak, ako má, a ide podľa zákonnosti, tak sa nemá čoho obávať. Ale ten, ktorý robí špinavosti, ten si chce zahaliť svoju tvár.
Vy, pani kolegyňa, za každým jedným rozhodnutím, či to bolo príjemné a nepríjemné – a mali ste ich toho dosť, ste sa postavili tvárou, dali ste k tomu svoju tvár. Položte si otázku, prečo sudca k tomu nemá dať svoju tvár. A keď naozaj chcete prispieť k očiste súdnictva, tak začnime tým, že spoznáme tých sudcov. Lebo bez toho návrh pána ministra je podľa mňa len kozmetickou úpravou a odvedením pozornosti alebo navodzuje dojem, že sa čistí súdnictvo, pritom sa len rýchlo snaží zakamuflovať to, čo je na povrchu, aby sme niečo urobili, ale aby sme systém skorumpovaný zachovali. A toto je zlé. My ten systém musíme opraviť tak, aby to nikto nemohol zneužívať. A keď to niekto zneužije, aby to každý jeden občan v tejto krajine vedel, kto to bol, a tak prispejeme k očiste súdnictva.
Ďakujem.
4. 12. 2019 14:32:59 - 14:39:29 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1823 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Simon, Zsolt (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, nie som v skutočnosti nejakým odborníkom na súdnictvo a procesy v súdnictve, ale dovoľte, aby som sa vyjadril k tomuto materiálu, lebo je to dosť závažný materiál a určuje charakter tejto krajiny.
Ja chápem, že po vražde novinára a jeho nevesty Slovensko stojí po tej špine, ktorá sa prevalila cez Threemu, cez všetko aj v súdnictve, pred zlomovým bodom. Chápem dobrý úmysel a moje slová, pán minister, neberte ako nejaký politický útok, ale snahu o hľadanie alebo sformovanie nejakého východiska. Tak ako aj kolega Dostál povedal, či je to dostatočné riešenie pozastaviť sudcovi výkon funkcie. Je to legitímne, ale ja som sa skôr zamýšľal nad, aj s mojimi kolegami, zamýšľal nad tým, že prečo sme sa dostali do tohto stavu. Som v politike už nie jeden deň, ale o mnohých sudcoch, o ktorých sa tu rozpráva a ktorí roky rozhodujú a rozhodovali tak, ako si to niekto objednal, ani šajnu nemám, žiadny obraz.
Máme v tejto krajine trojjediné delenie moci. Zákonnú, sedíme tu v parlamente. Každý občan tejto krajiny má možnosť vidieť našu tvár, našu podobizeň. Výkonnú, pán minister, kde sedíte vy teraz na stoličke ministra alebo prezidenta. Každý občan tejto krajiny má možnosť vidieť tvár týchto ľudí. Ale v súdnictve sú ľudia, ktorí sú zahalení rúškom tajomstva. Nikto ich nepozná, a pritom rozhodujú a majú moc zo základu princípu delenia moci na Slovensku. Myslím si, že pokiaľ by ste doplnili tento návrh, aby sudcovia nemohli požiadať o, alebo zakázať zverejňovať ich podobizeň, by vo veľkej miere prispelo k očisteniu súdnictva. Možnože to je fráza, to nie je technická norma, že ich potrestáme. Ale ak niekto zneužije svoju moc alebo postavenie, tak keď v zákonnej a výkonnej moci občania tejto krajiny majú to právo ich poznať aj s tvárou a sa verejne k tomu vyjadriť, tak si myslím, že rovnako by občania mali mať právo poznať sudcov a sudcovia by nemali právo, keď už sa podieľajú na trojjedinom delení moci, požiadať o zahalenie svojej podobizne pri súdení. (Zaznievanie gongu.)
Keď v Spojených štátoch sudca vynesie rozsudok, tak aj so svojou tvárou sa postaví za svoj rozsudok. Keď v Maďarsku to nemajú toto právo, keď v Nemecku nemajú toto právo, tak si myslím, že na Slovensku by bolo tiež namieste, keď máme takéto pochybnosti v systém súdnictva a v tom, že celé súdnictvo je tak skorumpované, že nevyhráva ten, ktorý má pravdu, ale ten, ktorý má konexie.
Je pravdou, že nikto nerieši otázku, že keď sudca zjavne zle vyhodnotí dôkazné bremeno, nenesie za to žiadnu zodpovednosť. Osobne si myslím, že sudcovia by mali byť potrestaní aj v prípade, keď zjavne zle vyhodnotia dôkazné bremeno. Keď súd prvého stupňa opakovane zle vyhodnotí súdne, dôkazy predložené súdu, keď súd, krajský súd a Najvyšší súd povie, že vec sa má inak, tak tí sudcovia na nižších inštanciách by mali byť za to vzatí na zodpovednosť, lebo ten systém je zlý. Sám som bol v takomto súdnom procese, možnože kolegovia budú pamätať, vtedy s kolegom Záhumenským. Vyhral som ten súdny spor na konci, ale súd na prvom a na druhom stupni zjavne zle vyhodnotil dôkazné bremeno – a nič sa nedeje. Sudcovia, nie je poznať tých sudcov, nemôžte ich ukázať, nemôžte zobrať fotku a povedať, že to je tento sudca, ktorý to bol skorumpovaný.
Skúsme začať, pán minister, pouvažovať nad tým, že do tohto vášho návrhu zapracujte aj to, že sudcovia na každom stupni by mali mať zakázané zablokovať, aby ich podobizeň pri rozhodovaní bola zahalená, aby každý občan tejto krajiny videl, kto rozhoduje, aký rozsudok vyniesol, a keď sa potom objaví Threema a preukáže sa, že bol, že zneužil svoje postavenie sudcu ako jedného článku moci v tejto krajine, tak aby každý to vedel priamo s ním spojiť. Lebo ktorýkoľvek z tých sudcov, keď položím otázku vám, drahí kolegovia, kolegyne, poznáte tých sudcov? Možnože Jankovskú, lebo tá chodila z vlády aj do parlamentu, tú máme možnosť poznať. A ostatných? Nepoznáme. Keď prejde okolo mňa na ceste, nepoznáme.
Keď minister urobí chybu, tak každý, každý ho pozná. Keď tu za nejaký návrh zákona zahlasujete a má to aj pozitívne, aj negatívne dôsledky, tak každý sa za svojím rozhodnutím postaví aj tvárou. Tak nech sa aj sudcovia postavia tvárou!
Pán minister, preto by som vás chcel poprosiť ešte v ďalšom legislatívnom postupe v druhom čítaní, ja to neviem tak naformulovať, skúste to naformulovať, aby sme aj týmto spôsobom pomohli očistiť súdnictvo.
Ďakujem pekne.
27. 11. 2019 9:39:31 - 9:59:58 53. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1683 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Simon, Zsolt (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka vlády a vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, pozemkové úpravy jednoducho majú za cieľ to, čo cez stáročia sa drobilo, máme mnoho malých parciel sceliť do jedného veľkého alebo do niekoľkých väčších celkov, ktoré sú z hľadiska hospodárenia alebo obhospodarovania vlastníctva efektívne. Tak ako som aj na výbore na to poukázal, celý tento zákon by mal sledovať to, že mnoho spoluvlastníckych podielov o pár metrov štvorcových alebo o pár ároch sa na konci dňa premení, že niekto bude mať hektárové alebo niekoľkohektárové pozemky, ktoré sú v jednej jednine, a to v maximálnej miere, kde sa to, ako sa len dá. Toto by mal byť cieľ pozemkových úprav. Tak ako aj kolega Fecko to správne zopakoval aj tu za rečníckym pultom, akonáhle tento návrh prejde spôsobom, ako ju predkladá ministerstvo a vláda, pozemkové úpravy sú čiernou dierou a vyhodenými peniazmi. Dovolím si to prečítať. Článok III predloženého vládneho návrhu zákona § 12d).
Budúci podná..., teda nájomca môže vlastníkovi vlastného pozemku, teda povedzme si, že ja mám pozemok v jednej jedine, miesto môjho pozemku navrhnúť na užívanie iný pozemok, trebárs Martina Fecka na konci dielu, že ja mám ísť hospodáriť na jeho pozemok, teda stanem sa podnájomcom na pozemku, ktorý vlastní Martin Fecko. Takýmto spôsobom sa minie účinok pozemkových úprav, že každý bude užívať to, čo v skutočnosti má. Ja ako podnájomca na pozemku, ktorý má trebárs Martin Fecko, môžem túto pôdu dať pánovi Kvorkovi do ďalšieho podnájmu. Pán Kvorka túto pôdu môže dať ďalej do podnájmu. Tento zhluk podnájomných zmlúv bude evidovať okresný úrad. Potom si kladiem otázku, na kýho Krista ideme za desiatky miliónov robiť pozemkové úpravy, keď budeme mať v pozemkoch taký istý chaos.
Mali sme tu protesty od poľnohospodárov. Protesty, poľnohospodári žiadajú, aby mohli užívať svoj vlastný, vlastný majetok, ktorý majú legálne buď prenajatý, alebo ho vlastnia. Tak akonáhle ministerstvo pristúpi k tomu, že sám zo zákona zavedie chaos do vlastnícko-užívateľských vzťahov, lebo vlastníkom zostanem stále na tej parcele ja, ale môj pozemok užíva niekto úplne iný a ja miesto svojho pozemku idem užívať pozemok Martina Fecka a potom to bude užívať pán Kvorka a neviem kto, kto ďalší, sa to ďalej bude takto posúvať. Je to absolútny chaos a podľa mňa neopodstatnené povolenie takéhoto prístupu. Po pozemkových úpravách, prosím pekne, každý by mal užívať to, čo mu v pozemkových úpravách prisúdili. Toto je tvoj pozemok v jednej jednine, zákonným spôsobom tvoje pozemky boli scelené, tu máš a užívaj si ho. Keď si ho chceš prenajať, tak si ho prenajmi, a keď, keď si to ja ako vlastník prenajmem Feckovi, tak ho bude užívať Fecko, ale bude môj pozemok a moja nájomná zmluva.
Toto sú jasné, transparentné vzťahy a hovorím to preto, lebo sme tu mali farmárov, ktorí protestovali, a keď nebudeme mať takéto jasné, jasné vlastnícke vzťahy, tak ani Pôdohospodárska platobná agentúra nikdy sa nedopracuje do stavu, aby mohol pri vyplácaní podpôr zohľadňovať skutočné vlastnícke vzťahy. Lebo ako odkontroluje Pôdohospodárska platobná agentúra skutočnosti, ako trebárs pán Kvorka sa dospel k tomu, že užíva, užíva pozemok pána Fecku, a pritom má zmluvu so mnou, lebo to je nejaký ďalší nejaký podnájomný vzťah? Bude to nevysledovateľné. Vytvára sa tu absolútny chaos a bude to mať dopad nielen na samotné pozemkové úpravy, ale bude to mať dopad aj na oblasť vyplácania podpôr, to, čo kritizujú samotní farmári, že by chceli mať jasno.
Teraz. Toto bol zákon 504, nepriama, teda novela zákona o nájme, čl. III.
Čl. I, k samotnému zákonu o pozemkových úpravách. Slovenský právny poriadok pozná opatrovníka. V prípade, ak je vlastník neznámy, súd môže ustanoviť opatrovníka. Ja chápem, že tento zákon sa týka pozemkových úprav a účastníkov pozemkových úprav, ale nikto nepovedal, že opatrovník, ktorý dostane právo opatrovníctva zo zákona, môže nakladať a môže vystupovať len v procese pozemkových úprav. To z tejto právnej definície jednoznačne chýba, preto dovolím si to prečítať. Paragraf 6 ods. 8 by mal po novom znieť:
„Ak v priebehu konania o pozemkových úpravách vlastník pozemku zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho, okresný úrad mu do vykonania zápisu dedičstva do katastra nehnuteľnosti ustanoví opatrovníka z okruhu jeho blízkych osôb v poradí manžel alebo deti, ktorí sa prevažnú časť roka zdržuje v obci, v ktorej prebiehajú pozemkové úpravy. Ak nie je možný postup podľa prvej vety, okresný úrad ustanoví za opatrovníka obec.“
Táto definícia jednoznačne nedefinuje, že tento opatrovník má právo vystupovať len v procese pozemkových úprav. On dostane právo opatrovníctva zo zákona. Opatrovníctvo niekto môže dostať na základe rozhodnutia súdu. Tu dostane opatrovníctvo niekto na základe rozhodnutia okresného, okresného úradu a s tým mám vážny problém, pretože opatrovník v zmysle slovenského právneho poriadku môže predať, súhlasiť s tým, že tento pozemok bude predaný, prevedený a môže dôjsť k scudzeniu týchto pozemkov, preto by som jednoznačne očakával, že keď ministerstvo už chce nejakého opatrovníka alebo nejakého zástupcu toho miesto toho vlastníka, ktorý zom..., ktorý zomrel, a ešte dedičské konanie neprebehlo, tak v tomto ustanovení jednoznačne uvedie, že tieto oprávnenia sa vzťahujú jedine a výlučne na schvaľovanie procesu v rámci pozemkových úprav a nemôže dôjsť k predaju, k scudzeniu pozemkov. Slovenský právny poriadok nepozná rozdiel medzi spôsobom nadobudnutia opatrovníctva. Či to je na základe súdu, teraz to bude na základe zákona, som opatrovník, môžem rozhodnúť.
Poďme ďalej, § 14 ods. 8. Neviem, či ste si, alebo predkladatelia či si uvedomili, že už od ’92. roku platí nová Ústava Slovenskej republiky. Nájomcom... Vlastník, vlastník trvalého porastu na cudzom pozemku zapísanom v registri porastov bude mať právo užívať tento pozemok dovtedy, kým tento trvalý porast má slúžiť produkcii. Aby som to povedal jednoducho. Je vysadený ovocný sad, a keď to má slúžiť 50 rokov, tak to bude 50 rokov užívať ten, ktorý to užíva, a nie vlastník. Od roku ’92 platí Ústava Slovenskej republiky, to znamená, že na cudzom pozemku vysadiť sad bez súhlasu vlastníka nebolo možné.
Ja chápem, že ministerstvo sa chce vysporiadať s problémom, že čo keď v rámci pozemkových úprav posuniem pôdu vlastníkov tam, kde je nejaký ten sad, ale to treba zohľadniť potom pri tej cene a hodnote vydávaného pozemku, a nie, že ja ako vlastník dostanem pozemok, ale zároveň zákon mi povie, že 20 rokov ho ešte nemôžem používať. Toto nie je, toto nemôže byť zmyslom pozemkových úprav.
Vytvárame register trvalých, trvalého, trvalých porastov, ktorý sme doteraz nemali, týmto zákonom ho zavádzame a vytvorím register trvalých porastov, zapíšem, že majiteľom týchto porastov je Martin Fecko, a pre mňa za mňa môže tam byť aj Gabriela Matečná majiteľkou tých pozemkov, 20 rokov bude mať právo len na nájom v obvyklej výške a šlus. Aké sú to vlastnícke práva? Sú to totálne obmedzené vlastnícke práva! Je to zabetónovanie súčasného stavu, keď, lebo povedzme si, 27 rokov my už tu máme ústavu, ktorú by sme mali dodržiavať a ctiť. Takže koho chceme zabetónovať? Tých, ktorí si založili v komunizme pozemky. Tých, ktorí farmárom zobrali tú pôdu, tak tých ešte aj dneska ideme chrániť. Nech sú pretransformnení, nech sú zmenení v právnej forme, nech to sprivatizovali päťkrát z tých štátnych majetkov, tých chce ministerstvo týmto spôsobom chrániť.
Ďalej by som chcel poukázať - v tomto istom paragrafe - na skutočnosť, že nájom po ukončení pozemkových úprav sa skončí, skončia nájomné vzťahy. Teraz ministerstvo zavádza, že nájomný vzťah bude pokračovať ďalej, pokračovať ďalej. Za logické a za normálne by som považoval, keby ministerstvo povedalo a vyzvalo každého jedného vlastníka pri zahájení pozemkových úprav, aby uviedol, či tú pôdu po pozemkových úpravách chce užívať on sám alebo či ho má v prenájme a chce, či ho chce nechať v prenájme u nejakého subjektu. Prečo? Je treba pozrieť sa na prax na Slovensku. Keď niekto užíva pozemok, pozemky od vlastníkov, má snahu tieto pozemky aj kúpiť, aby ich dostal, ich do vlastníctva. Pokiaľ by sme zohľadnili a povedali, že na začiatku pozemkových úprav Martin Fecko povie, že prenajmem svoje pozemky Ferovi Mrkvičkovi, a povie to ďalších 20 vlastníkov v tom katastri, tak pri pozemkových úpravách by projektanti mali zohľadniť tých 20 vlastníkov, ak, pokiaľ sa dá, vedľa seba a potom Fero Mrkvička by užíval pozemky od 20 vlastníkov, ktoré sú vedľa seba, a vyvarujeme sa tej blbosti, že pôdu ideme dávať do podnájmu a podnájomnú pôdu zase, zase ďalej do podnájmu. Toto je logický, toto je logický úsudok z tých skúseností, ktoré sú z pozemkových úprav.
Pani ministerka hovorí, že tu pozemkové úpravy nikto nerobil predtým, čož je bohapustá lož, lebo tých 420 katastrov, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností, to niekto obstaral. To niekto vykonal a tie sú zapísané. Z drvivej väčšiny boli obstarané a spustené v priebehu roku 2005/2006. Za Radičovej vlády boli pripravené pozemkové úpravy, mali sa spustiť, ale vláda stratila oprávnenie a vtedy najväčš..., opozičná strana SMER hovorila, že Radičovej vláda má len svietiť a kúriť. Pripravené projekty potom nevedeli obstarať, lebo boli rozbité na malé obstarania, to znamená, že každý kataster sa obstarával samostatne preto, aby, že keď náhodou niečo stroskotá, tak aby stroskotal jeden kataster, a nie 50 katastrov. Až na koniec dňa to dospelo k tomu, že súčasná vláda tie pozemkové úpravy obstarala, chvalabohu, ale s tým, že sú traja dodávatelia, ktorí majú pod sebou ďalších asi 90 subdodávateľov. Je to systém Váhostav, kde Široký nezaplatí, a tí malí na to doplatia na konci dňa. Ale to, výsledok, či sa to tak v skutočnosti stane, sa dozvieme o päť, o šesť rokov, keď sa tie pozemkové úpravy budú končiť. Tak ako dneska máme možnosť vidieť mýtny systém, že sme si obstarali, že máme mýtny systém, a vidíme, že štát ten mýtny systém nakoniec dňa ani nekúpil.
Teraz dovoľte mi pár slov k spoločnej správe, kde by som, pán spravodajca, dávam vám do pozornosti, navrhujem bod č. 10 a č. 14 vyňať na osobitné hlasovanie.
Bod číslo 10. Je to nepriama novela, ktorá sa dostala, dostáva do tejto vládnej novely zákona pozmeňujúcim návrhom vo výbore, ktorý mení zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností. Jednoznačne chcú zaviesť elektronické podávanie na katastri nehnuteľností prostredníctvom určeného elektronického formulára elektronickej služby v katastri nehnuteľností.
Kolegyne, kolegovia, ak stačí vyplniť jeden elektronický formulár, aby niekto predal a previedol byt, a nebude tam ani zmluva, nebude sa dať riadne verifikovať, že kto to podpísal, pochyb..., mám obavy o tom, či takýto postup je dostatočné oprávnený v čase, keď vidíme, že tie elektronické systémy nie sú na Slovensku v dostatočnej miere zabezpečené. Obávam sa, že sa vráti bytová mafia. To nie, to nie je na ochranu vlastníkov, nie na zjednodušenie vlastníctva, nehráme sa o fazuľky. Preveďte jeden byt v Bratislave na základe elektronického formulára, nezistíte, kto, kde a akým spôsobom vám to elektronicky zmanipuloval ten, ten podpis, a na konci dňa ste prišli o barák. Ako to, že niekto bude podávať elektronicky a necháte tam povinnosť podať túto zmenu aj v záko..., teda v papierovej podobe, že sa to dá odkontrolovať podpis, to áno, ale tento systém, ktorý si Úrad geodézie a kartografie nastavil, osobne si myslím z vlastnej skúsenosti z minulosti, že môže dôjsť k zneužitiu a vráteniu tzv. bytovej mafie na Slovensku s nehnuteľnosťami. Aj dnes máme možnosť vidieť, že mnohé pozemky menia vlastníctvo na Úrade geodézie a kartografie, lebo tí ľudia zneužijú svoje postavenie, prevedú ten majetok a potom mnohí sa nedopátrajú k svojmu pôvodnému majetku. Teraz to bude ešte jednoduchšie a ešte ťažšie vypátrateľné, že kto urobil tento podvod.
Preto by som navrhoval a žiadal kolegov, aby zvážili prijatie tohto bodu a nezahlasovali za to, tým sa vytvorí, nechcem povedať, že elektronizácia verejnej správy nie je potrebná, chcem len povedať, že by bolo vhodnejšie teraz na konci volebného obdobia skôr vytvoriť priestor na to, aby sme ešte viedli nejakú diskusiu, a možnože tá budúca snemovňa dospeje k nejakej, k relevantnému riešeniu v tejto oblasti, aby to naozaj ani u nikoho nevyvolalo obavy o tom, že tento systém môže byť skôr v neprospech občanov ako v ich prospech.
Bod č. 14. No musím povedať, že tu ministerstvo jednoznačne a kategoricky zlyhalo. Ministerstvo v tomto volebnom období prišlo s návrhom, že pôvodné náhradné pozemky chce skontrolovať a nanovo schvaľovať, udobrovať, či sú splnené podmienky, alebo nie sú splnené podmienky. Samo si stanovilo termín, dokedy to vykoná. Dnes týmto návrhom ideme rozdeliť vlastníkov pozemkov alebo užívateľov, nie vlastníkov, ale užívateľov pozemkov do troch kategórií. Budú v kategórii: v prvej, druhej a tretej, a pritom žiadny z vlastníkov sám o sebe nevie povedať, či je človekom prvej, druhej alebo tretej kategórie podľa tejto vlády. Preto, lebo okresné úrady, kde lajdácky pracovali, a zostalo im ešte na rozhodnutia a boli poda..., bolo podané do tisíc žiadostí, tak tam má zostať pôvodný, teda tam má zostať termín pôvodný, 29. február. Tam, kde sú od tisíc, viac ako tisíc, tam sa to posunie o jeden rok a tam, kde sú, kde je viac ako tritisíc, tam sa posunie o tri roky.
Aj toto navrhujem vypustiť, lebo by bolo oveľa lepšie, keby každ..., na každého vlastníka a na každého žiadateľa sa pozeralo rovnako a rozhodovalo sa v rovnakom termíne.
Ďakujem pekne.
25. 10. 2019 11:30:47 - 11:32:17 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Simon, Zsolt (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem pekne. Pán kolega Krajčí, tak ako ste to niekoľkokrát povedali, je to vízia. Vízia reformy. Naozaj nie je to skutočná reforma, keď, ja nie som lekár, ja som sa radil s lekármi, s našimi odborníkmi zo strany a dali nám pár takých heslovitých bodov, prečo by sme tento materiál nemali podporiť:
- Nie je stanovená reálna cena výkonov.
- Zvýhodňuje veľké nemocnice, ktoré sa dodnes opakovane zadlžujú.
- Nemocnice vyššieho typu koncentruje na jednu časť územia republiky: Žilina, Ružomberok, Martin, Trenčín. Takáto hustota niekde na strednom Slovensku nie je. Trebárs štátom garantovaná nemocnica od Nitry po Košice neexistuje jedna. To znamená, že pani ministerka a celá táto vláda trestá Slovákov na juhu Slovenska len preto, lebo majú susedov Maďarov. Tam taká koncentrácia nie je. A bavíme sa na pôde parlamentu a musíme sa na to pozrieť aj z tohto pohľadu.
- A nerieši vôbec personálnu politiku a akútny nedostatok lekárov a zdravotných sestier.
Takže z tohto dôvodu tento materiál ja určite nepodporím.
Ďakujem.
17. 10. 2019 10:47:00 - 10:48:41 51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1565 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Simon, Zsolt (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, som rád, že ste k tomuto návrhu vystúpili a môžem na vás reagovať.
V prvom rade musím povedať, že robíte stranícku kampaň na konci volebného obdobia na úkor a finančné zaťaženie malých podnikateľov, finančných skupín, tých, ktorí zamestnávajú kopu ľudí. Takýmto neúmerným vstupom do ich ďalšieho finančného zaťaženia docielite zníženie, teda prepúšťanie v týchto firmách alebo posúvanie ľudí na živnosť preto, lebo nie sú schopní zaplatiť ľuďom tieto peniaze.
Je pokrytectvo hovoriť, ako pomáhate týmto ľuďom, keď prioritou SNS počas celej tejto vládnej koalície alebo obdobia bolo drahé nákupy v armáde. A takisto chcel by som upozorniť na jeden návrh, ktorý to bol minule, to je zníženie DPH na potraviny. Tam ste v štátnej kase nenašli 6 mil. euro na to, aby mrkva mohla byť lacnej..., taká istá lacná ako uhorky či cibuľa.
Viete, toto je, toto je to zlé, ktoré robíte. To znamená, že principiálne keby ste znížili daňové a odvodové zaťaženie a ušetrili by ste na štáte, tak by tí ľudia mali aj peniaze na to, aby chodili na rekreáciu, a vyšší plat a mohli by si vybrať, kde chcú ísť, a nie takým spôsobom, ako to robíte dnes.
15. 10. 2019 14:51:25 - 14:52:54 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1511 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Simon, Zsolt (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem pekne ti, Ondrej, a dúfam, že pani ministerka zodpovie všetky tie otázky, ktoré vyjdú z tejto rozpravy a z faktických pripomienok. Ja by som ešte snáď doplnil, netýka sa to len poľnohospodárov, týka sa to aj lesníkov, lebo škody spôsobené zverou sú aj v lesníctve a sú značné, len štátne lesy majú prísne zakázané o tom vôbec rozprávať, aké majú skutočné, skutočné škody.
Ale ja si kladiem otázku, keď štát prenechá zver, ktorá má hodnotu niekoľko desiatok miliónov eur ročne, privátnym organizáciám, aby sa, aby to odlovili, tak si kladiem otázku, prečo nemôžu z týchto peňazí prispieť poľnohospodárom, lesníkom na škody spôsobené zverou. Je toto, podľa mňa toto je jediným spôsobom ako znížiť stavy naozaj na tie skutočné normované kmeňové stavy, ktoré majú byť na Slovensku. Ja nehovorím, že všetko treba vykynožiť, ale to, že v niektorých regiónoch je to, je to strašne premnožené, to je fakt. A práve, práve preto jediný nástroj je, že tí, ktorí užívajú, ktorí tam majú právo hospodáriť a loviť, prikázať im, že musia sa podieľať na škodách, ktorá tá zver spôsobuje.
15. 10. 2019 14:41:10 - 14:49:21 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1511 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Simon, Zsolt (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedkyňa vlády, pani ministerka, pán spravodajca, zákon o poľovníctve nie je len hobby, ale je akási hračka v rukách tých, ktorí holdujú poľovníctvu. Poľovníctvo nie je len záľuba, ale sú to aj peniaze, a treba to pomenovať na rovinu. Zver ako taká je majetkom štátu a štát ju za zákonných podmienok prenecháva poľovníckym organizáciám na obhospodarovanie a zužitkovanie.
Aby aj laický človek mal predstavu, tak zhruba podľa ročného plánu odstrelu, ktorý za rok 2018 je možné povedať, môžem citovať, lebo tie údaje sú k dispozícii. Jelenej zveri sa ulovilo 46 704 kusov, danielej zveri 14 677 kusov, muflónej 55 544 kusov, srnčej 25 856 kusov a diviačej 59 253 kusov. Preto som uviedol tieto čísla, aby ste videli, o akom množstve ulovenej zveri sa bavíme pri tomto zákone. Zhruba pri hrubom prepočte hodnoty tejto zveriny podľa cenníku Štátnych lesov Slovenskej republiky sa bavíme zhruba o hodnote nejakých 40 až 50 miliónov eur. To znamená, že štát prenecháva takúto hodnotu poľovníckym organizáciám a kde tento zákon nepočíta a nerieši otázku škody spôsobenej zverou na poľnohospodárskych a lesných pozemkoch. Poľovnícke organizácie, ktoré nemajú nič spoločné s tými, ktorí tam hospodária, až na pár výnimiek, musia znášať škodu z diviny, ale nemajú zákonom garantované náhradu. Majú len povinnosti a práva takmer žiadne podľa tohto návrhu zákona, takže tento zákon je z tohto pohľadu nevyvážený.
Keď v Nemecku, v Rakúsku, v Maďarsku je možné, aby užívateľ poľovného revíru znášal a riešil odplatu alebo náhradu škôd spôsobenú zverou, tak si kladiem otázku, prečo nedozrela doba, aby tomu bolo tak aj na Slovensku. Celý systém tvorby poľovných, poľovných revírov a vyčleňovanie pozemkov poľovných pozemkov, nepoľovných pozemkov, oplotených pozemkov a podobne je komplex, ktorým štát chce napomáhať tým, ktorí túto hodnotu budú loviť, ktorí sa s tým budú starať, ale nedáva ani jeden jediný relevantný nástroj do rúk vlastníkom, do rúk užívateľov poľnohospodárskych a lesných pozemkov, aby si mohli robiť nároky.
Dnes už sú regióny na Slovensku, kde hustota divej zveri je natoľko vysoká, že už ohrozuje aj normálnu poľnohospodársku výrobu.
Preto by som chcel vyzvať pani ministerku, aby tento návrh buď stiahla a prepracovala, alebo aby v ďalšom legislatívnom procese tento problém vyriešila.
Druhý problém, na ktorý chcem poukázať a chcem vyzvať ctených kolegov, ktorý je dôvod na hlasovanie proti tomuto návrhu zákona, je korupcia, klientelizmus na prvom mieste. Tí, ktorí sú v tejto Národnej rade trochu dlhšie, si pamätajú roky 2008 – 2009, teda 2006 až 2010, prvú Ficovu vládu s Mečiarom. Vtedy rezort pôdohospodárstva spravovalo HZDS. Jedna z najväčších káuz, ktorá do dnešného dňa nie je ukončená z hľadiska súdneho, ak mám správne informácie, a trestnoprávneho, je zneužívanie a prideľovanie poľovných revírov.
Ako výsledok tejto kauzy sa zákon o poľovníctve menil a určoval, že tam, kde štát má dve tretiny teda pozemkov, je štátna organizácia, teda lesy povinné uskutočniť verejnú obchodnú súťaž medzi záujemcami, ktorí chcú si prenajať tieto pozemky a vykonávať tam výkon práva poľovníctva. Andrej Danko a jeho SNS idú predkladať a týmto návrhom zákona predkladajú do parlamentu riešenie, ktoré je na spôsob Kočnera, na spôsob klientelizmu – rozhodnem, "ty to dostaneš". Pretože § 13a z pôvodného zákona už v tomto návrhu zákona nie je. Pôvodný návrh určoval, že tam, kde je, dvojtretinovú výmeru. Preto je tam dvojtretinová výmera, preto lebo v roku 2009, keď sa ten zákon schvaľoval, tak vtedy bolo potrebné na tvorbu poľovných revírov dve tretiny pozemkov zdokladovať. Už pri následnej zmene, kde sa upravila výmera z dvoch tretín na jednu, na polovicu plus jeden meter štvorcový, som upozorňoval, že nastáva rozdiel pri správe majetku štátu v nadpolovičnej väčšine a medzi nadpolovičnou väčšinou a dvojtretinovým vlastníctvom, pretože nadpolovičná väčšina až dve tretiny, štát nemusel robiť verejnú obchodnú súťaž. Už vtedy som to nabádal, že toto je priestor na korupciu a klientelizmus. Ale tam, kde bol štát v absolútnej majorite, teda viac ako dve tretiny, tam musel konať podľa verejnej obchodnej súťaže. Podľa toho, čo, tie informácie, ktoré mám k dispozícii, štátne Lesy, všetky tie poľovné revíry, ktoré boli pridelené v roku 2008, 2009, po desiatich rokoch, teda v tomto období už mali byť pridelené. Ale keďže sa čaká na prijatie tohto návrhu zákona, aby sa nemuselo robiť, verejná obchodná súťaž, tak neboli pridelené, neboli odsúťažené a neboli vykonané verejné obchodné súťaže.
Takže vládna, vládna, koaličné strany po odhlasovaní tohto návrhu zákona posunutím do ďalšieho legislatívneho procesu sa vrátia ku korupcii a klientelizmu v oblasti prideľovania poľovných revírov tam, kde zákon doteraz určoval, že sa to má diať transparentne na základe verejnej obchodnej súťaže. V čase, keď vidíme, ako funguje prokuratúra, fungovala a funguje prokuratúra, súdnictvo, keď vidíme, že je viac než pravdepodobné, že to, čo odznelo v Gorile, je aj pravda, ako fungoval štát, tak si kladiem otázku, aký eminentný záujem môže mať na tom Andrej Danko a ľudia v jeho pozadí a v pozadí SNS, aby pretláčali zákon, z ktorého vypúšťajú transparentný spôsob prideľovania poľovných revírov na základe verejnej obchodnej súťaže. A bol by som rád, keby na to odpovedala pani ministerka a ešte by som viac potešil, keby na túto otázku odpovedal samotný Andrej Danko ako predseda SNS.
Ďakujem pekne.
25. 9. 2019 9:40:03 - 9:42:03 49. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Simon, Zsolt (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem pekne. Pán kolega, v plnej miere s tebou súhlasím, hlavne s tým koncom, s tým, čo si povedal na konci, že súčasné riešenie je dobré, a preto zotrvávaš na zachovaní status quo. Takýto postoj zaujímam aj ja.
Je vidieť aj z tejto diskusie, oveľa viac ľudí sa zapája do diskusie, ktorí chcú túto legislatívu sprísniť. Len si kladiem otázku. Áno, to sú veľmi citlivé otázky, pokade, kde, či to právo žene obmedziť alebo nie. Ale ak súčasné riešenie legislatívne vykazuje dlhodobo z roka na rok klesajúcu tendenciu, tak si myslím, že máme túto legislatívu dostatočne a dobre nastavenú, prečo by sme ju mali meniť. Skôr nabádam k tomu, aby sme vytvárali podmienky, aby mladí sa nebáli na Slovensku toho, aby počali dieťa, aby začali vychovávať to dieťa, aby sme mali k tomuto priaznivejšiu legislatívu a podporu.
A to, čo sa týka utajovaného tehotenstva. Meritórne by sa s tým dalo súhlasiť, len na Slovensku všetko to, čo sa môže, môže zneužiť, obávam sa, že aj toto v tejto podobe, ako tu je, môže sa, môže sa zneužiť. To neznamená, že sa to nedá, nedá vylepšiť, ale sprísňovať súčasnú legislatívu, to v žiadnom prípade, v žiadnom prípade nie som v stave, aby som to podporil.
Áno, ja chápem, každý má nárok na svoje právo rozhodovania. Aj veriaci. Nikto nikoho nenúti, že musí ísť na umelé prerušenie tehotenstva. Ale ak túto možnosť na Slovensku v značnej miere obmedzíme, tak existuje na Slovensku značná časť ľudí, ktorí majú prístup k tomu, že začnú cestovať za takouto službou do... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
25. 9. 2019 9:20:15 - 9:22:15 49. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Simon, Zsolt (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem pekne. Pán kolega, toto je dosť citlivá téma a ja s mojimi kolegami v Maďarskom fóre aj s kolegyňami, aj so širokou verejnosťou cez leto sme na túto tému dosť diskutovali. A úprimne musím povedať, že spoločnosť v tejto otázke je značne rozdelená. A vychádzame zo štatistických výsledkov, ktoré na Slovensku sú a ukazujú na umelé prerušenie tehotenstva. Kým v roku 1997 tá hodnota bola 14,6 %, tak v roku 2018 to už bolo len 4,6 %. Z tohto dôvodu sa zastávame názoru, že súčasné riešenie je dobré a správne. A keď niekto má právo rozhodnúť o tom do 12. týždňa, či to dieťa donosí, alebo nedonosí, má to byť v prvom rade žena.
Úlohou politiky, politikov považujeme skôr v tom, aby parlament a vláda vytvárali také komplexné riešenia rodinnej politiky, ktorá učí mladých k zodpovednosti a zároveň im umožní žiť v krajine, v ktorej sa nebudú báť ekonomických či sociálnych nástrah spojených s výchovou detí. Toto je správnejšie. Nie to, že teraz ideme interrupcie sprísňovať.
Druhým faktorom je, že žijeme v otvorenej spoločnosti. Vďaka tejto otvorenej spoločnosti tí, ktorí na to majú, tak môžu začať robiť tzv. turistiku za týmto účelom. Komu pomôžeme? Keď katolícke Írsko pristúpilo k tomu, že svoju legislatívu zmiernilo, a je takmer identická s tou súčasnou slovenskou, tak si myslím, že táto téma je od zástup... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
24. 9. 2019 15:21:24 - 15:21:41 49. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Simon, Zsolt (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Snáď by som dodal len jednu jedinú vec k svojmu vystúpeniu, že, samozrejme, toto sa týka výlučne územia, kde tá národnostná menšina žije a má právo používať svoj jazyk aj v úradnom styku.
24. 9. 2019 15:16:13 - 15:19:48 49. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Simon, Zsolt (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, takým impulzom na predloženie tohto návrhu bol list ministerstva kultúry zo 4. júla tohto roku pre politické strany, medzi inými aj politickej strane Maďarské fórum, fórum, ktorého som predsedom, kde ministerstvo kultúry sa snaží upriamiť pozornosť na to, akým spôsobom máme viesť politickú kampaň.
Za politickú kampaň, za jeho obsah, formu a komunikáciu v zmysle zákona o politickej kampani a politických stranách je v plnej miere zodpovedná politická strana. Či už to boli rasistické veci, ministerstvo kultúry do toho nemalo právo čo zasahovať. V prípade, keď ministerstvo kultúry povie, že s predstaviteľmi národnostnej menšiny je treba komunikovať v štátnom jazyku a nie v ich materinskom jazyku, považujem za zasahovanie do volebnej kampane. Práve preto predkladám tento návrh, ktorý by mal zjednoznačniť, že v prípade, lebo to nie je všeobecná informácia, to je komunikácia s voličom, keď si politická strana zvolí formu komunikácie, že bude komunikovať v jazyku národnostnej menšiny aj výlučne, tak nech komunikuje v jazyku národnostnej menšiny.
Zamyslite sa nad tým, ako to vychádza, keď Maďar má s Maďarom komunikovať po slovensky vo volebnej kampani. Alebo Rusín s Rusínom. Ako, je to nepochopiteľné, nechápem, prečo ministerstvo kultúry takýmto spôsobom chcelo alebo chce zasahovať do volebnej kampane. Len poznamenám, že aj štátny tajomník strany MOST – HÍD tento list veľmi vehementne kritizoval aj verejne a dištancoval sa od neho, že dialo sa to bez jeho vedomia a súhlasu. Práve preto navrhujem, aby to bolo jednoznačne zakomponované, že počas volebnej kampane ministerstvo kultúry a štátny orgán nemá právo zasahovať. A preto navrhujem túto formu.
Jednoznačne je treba povedať, že aby ministerstvo kultúry malo možnosť stiahnuť niektorú reklamu pre to, lebo je v jazyku národnostnej menšiny, alebo pre typ písma, kde zákon o politických stranách neurčuje alebo nie je previazaný s týmto zákonom a nie je to reklama v klasickom zmysle slova, lebo je to politická kampaň, tak považujem to za zlý krok. A mňa to udivilo o to viac, že sa to deje v čase, keď vo vláde je, sú aj predstavitelia národnostnej menšiny, kde vláda takýmto spôsobom chce zasiahnuť. Niekoho chce zasiahnuť, niekoho nechce zasiahnuť, považujem to za diskrimináciu a nie správne riešenie, a preto navrhujem, aby jednoznačne sa zadokumentovalo, že politické strany majú právo komunikovať so svojimi voličmi aj výlučne v jazyku národnostných menšín počas volebnej, vo volebnej kampani.
Ďakujem pekne.
24. 9. 2019 15:12:19 - 15:14:24 49. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Simon, Zsolt (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som obhájil alebo predniesol návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu je, aby občania patriaci k národnostnej menšine mali právo prijímať a rozširovať informácie v ich materinskom jazyku a tiež používať materinský jazyk v úradnom styku.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky 270 o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov ani zákon 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona 85 o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov neupravujú používanie jazykov národnostných menšín pri politickej kampani. Predkladaný návrh zákona môže priniesť, prispieť k zvýšeniu atraktívnosti volieb a vyššej volebnej účasti, ak politické strany a politické hnutia budú môcť komunikovať s voličom v jeho materinskom jazyku, a teda aj výlučne v jeho materinskom jazyku.
Vidíme, že je to ťažko pochopiteľné, prečo s človekom jazyku národnostnej menšiny, jazykov v zmiešanom území by politické strany nemohli komunikovať výlučne v jeho materinskom jazyku, nemusia, ale doteraz, teda pred účinnosťou tohto zákona volebná účasť bola vyššia, teraz volebná účasť klesá, takže predkladáme takýto návrh.
Pán predsedajúci, skončil som a oznamujem, že do rozpravy sa hlásim ako prvý. Ďakujem.
24. 9. 2019 14:35:29 - 14:48:35 49. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Simon, Zsolt (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená pani navrhovateľka, spravodajca, kolegyne, kolegovia, celý život sa zaoberám a žijem na vidieku. Zaoberám sa prírodou, bol som ministrom pôdohospodárstva a lesného hospodárstva, pod, kde patria lesy. Preto hovorím ministerstvo lesného hospodárstva, lebo odkedy bolo zriadené a bolo to pričlenené pod ministerstvo, tak táto časť žila akýmsi samostatným životom.
Dnes riešenie, že dáme všetky lesy a ich správu alebo právo nakladať s nimi alebo riadiť celý tento úsek dáme ministerstvu životného prostredia, je veľmi zvrátený a zlý systém a zlé rozhodnutie. Chcem vás nabádať, aby ste tento návrh zobrali späť. Pokúsim sa to odôvodniť.
Takmer 200 rokov na Slovensku je plánované lesné hospodárstvo. De facto viac-menej problém lesného hospodárstva a ochrany na Slovensku do nejakých deväťdesiatych, do začiatku, do roku 2004 viac-menej ani nebol. Kde začal tento problém? Tento problém začal bojom o chránené územia. Tatranský národný park nebol vytvorený za posledných 30 rokov. Bol to výsledok cieľavedomej práce lesníkov. A osobne som bol u toho, keď v roku 2004 19. novembra víchrica povalila značnú časť územia Vysokých Tatier a na druhý týždeň sa zjavili finančné skupiny so záujmom stavať. Tu chcem stavať, tu má byť vlek, tu má byť toto, tu má byť hotel, neviem čo, lebo zrazu uvideli obrovskú, obrovskú šancu. Ochranári a ochranárske skupiny, ktoré dnes bojujú o to, že aké kompetencie má mať životné prostredie, pýtam sa, kde boli za toto obdobie. Lebo keby som si to vtedy všetko poznačil a dneska skontroloval, tak zistím, že všade, kde chceli stavať, postavili. To znamená, že ochrana prírody išla bokom.
Ale je to viacrozmerný problém. Chcem vám ukázať jednu paralelu. Hovoríte o tom, že ministerstvo pôdohospodárstva hľadí len na zisk. Ministerstvo životného prostredia hľadí na les ako živý organizmus a chce ho chrániť. Tak si kladiem otázku: V tom lese, lebo 50 % územia máme hospodárske lesy, tam sa bude naďalej hospodáriť. Vy ich chcete dať pod správu životného prostredia. Enormne, de facto vy chcete, aby štátne lesy hospodárili, teda aby ministerstvo životného prostredia obchodovalo s drevom. Je to v príkrom rozpore s ochranou prírody.
Pani kolegyňa, najväčší problém v tejto krajine z hľadiska dôvery, v polícii vidíme, kam sa to dosiahlo, lebo policajt kontroluje policajta. Vy dnes chcete, aby ochranár kontroloval ochranára. Bohužiaľ, musím povedať, že tento delený systém, že jeden hospodári a druhý kontroluje a prijíma zákony na kontrolu, je oveľa lepší, transparentnejší a z hľadiska verejnosti ľahšie kontrolovateľný, lebo sa o tejto téme diskutuje.
Viac ma rozčuľuje, že diskutujeme o tejto téme tak, že odvádzame pozornosť od skutočných problémov. Skutočným problémom je ten, že začiatkom, teda v 90. rokoch a začiatkom 2001 sa prijímali zákony alebo chránené územia, tzv. naturácke územia, na základe rozhodnutia okresných úradov, čo už v tom čase, po roku ´92, bolo v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, pretože všetky tie rozhodnutia okresných úradov mali dopad na vlastníctvo ako také. Pričom ústava v tom čase už platila a hovorila, že obmedziť vlastníctvo je možné len základe zákona za primeranú náhradu. Rozhodnutie okresného úradu nemá silu zákona.
Táto oblasť bola napadnutá generálnym prokurátorom a bola daná na Ústavný súd a keď Ústavný súd už o tom mal rozhodnúť a práve to nevyhovovalo politickej strane SMER, tak generálny pro, bývalý generálny prokurátor svoj návrh vzal späť. V opačnom prípade by sme už mali na stole, predpokladám, nález Ústavného súdu, že okresný úrad nemôže svojím rozhodnutím obmedziť vlastníctvo, lebo adekvátne hneď k tomu nestanoví náhradu.
Povedať, že európske zdroje sú náhradou pre vlastníkov a sú tam programy, je scestné a mylné z toho dôvodu, že do tých európskych programov sa môžete prihlásiť, keď splníte podmienky a je dostatok peňazí, tak možnože dostanete nejakú tú náhradu, ale nie je to automatické, pričom obmedzenie vlastní; za obmedzenie vlastníctva by ste mali dostať automaticky náhradu. Netreba zabúdať ani na to, že máme holoruby a máme problémy v ochrane prírody, že teda v minulom volebnom období sme mali za ministra životného prostredia jedného z majiteľov najväčších priekupníkov s drevom. Dajme všetky lesy na životné prostredie a nech sa taký Žiga vráti.
Pani kolegyňa, úprimne povedané, to je úplne jedno, či v tej vláde lesné hospodárstvo je pod jedným alebo pod druhým ministrom, pre mňa je podstatnejšie, či jeden druhého kontrolujú, preto lebo potom to má väčší efekt.
Za úvahu stojí aj pouváženie nad tým, že sme zmenili zákony o zdaňovaní lesných pozemkov. Toto je jeden z ďalších fenoménov, ktoré tlačia práve ochranárov alebo ich možnosti dopredu, preto lebo neúmerne sme umožnili obciam a mestám, aby zvyšovali dane za lesné pozemky. Tam nemáte každý rok príjem, máte príjem raz za sto rokov, ale daň musíte platiť každý rok. Výnimku máte kedy? Keď vyhlásite les osobitného určenia. Zaužívaným, zaužívaným zvykom na Slovensku sa stáva, že vyťažia les a potom idú vyhlásiť z takého alebo onakého dôvodu les osobitného určenia, aby nemuseli platiť dane. Ale to nie je ochranný les, to nie je predmet ochrany. Dnes, keď sa pozrieme, že sme roky všetko prísne zakazovali a máme kopec takých chránených území, kde predmet ochrany zanikol. Skôr, keď chceme chrániť a efektívne chrániť, tak snáď by sme mohli požiadať životné prostredie, aby vykonalo revíziu chránených území, skontrolovalo všade, či predmet ochrany ešte stále existuje a keď existuje, tak aby sme rozhodli o tom, akým spôsobom to budeme chrániť.
Existuje snaha ochranárov My sme les, lebo máme veľké holoruby, je to výsledok dvojitých, dvoch faktorov. Jedna je veterná alebo to sú kalamity, či už je to podkôrniková alebo veterná kalamita, ktorá je dosť výrazná na Slovensku a zhruba sa z toho produkuje 50 % hmoty. A druhá, druhým týmto faktorom, na ktorý, na ktorý každý z vás zabúda, prepáčte, to sú Ficove záväzky spracovateľom v miliónoch kubíkov na desiatky rokov, na desaťročné obdobia dopredu.
Keď vláda zaviazala štátny podnik, že má desať rokov dodávať jednej, druhej, tretej firme stotisíce kubíkov dreva v danej, v danom sortimente, tak treba k tomu, treba to znásobiť minimálne s dvomi, lebo keď dáte guľatinu, tak toľko máte vlákniny. Keď predáte vlákninu, vznikne vám aj guľatina, keď ten strom vyrežete. Tie záväzky nikto nechce riešiť. Je treba sa pozrieť na to, aké záväzky štát robí alebo akými záväzkami štát zaťažuje toto celé, celý tento systém, a preto si myslím, že prevod správy z jedného úradu na druhý úrad bez možnosti nezávislej kontroly je tým najhorším krokom, ktorý by sme mohli prijať.
Keď chceme zachovať vyvážený stav, tak zachovajme vyvážený stav, posilnime postavenie životného prostredia, aby malo väčšie právo kontroly a aby o týchto kontrolách informovalo. Ale keď chceme, aby oni hospodárili a predávali drevo a sami seba kontrolovali, to je najhorší systém. Na Šumave v Čechách územie, povedali, že budú to chrániť, bude to bezzásahové, podkôrnik to všetko zrušil; všetko zničil, potom celé územie dali ochranárom a dnes najväčším obchodníkom dreva na danom území je ochrana prírody. Hádam nechcete, aby ochrana prírody obchodovala s drevom? To nemôže byť asi prioritou tejto, tejto krajiny.
Vyvážený stav hospodárenia a existencie v tejto krajine je nutným. Ja by som chcel nabádať vás a celú snemovňu skôr o iný rozmer tej ochrany prírody, na ktorý zabúdame. Už na výbore som to naznačil a otvoril túto problematiku. Viac-menej na severe Slovenska po lykožrúte a po tých kalamitách nastala situácia, že musíme nosiť, teda vodárenské spoločnosti nosia v cisternách vodu do obcí, lebo nemajú pitnú vodu. Je to problém s vodozádržnosťou krajiny a prírody. Ak to všetko budeme chrániť, budeme tam mať mŕtvy les. Áno, tá príroda sa s tým vysporiada v horizonte dvadsiatich, päťdesiatich rokov. Ale 20, 50 rokov občania tejto krajiny bez pitnej vody nevydržia. A mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako k tomu pristupovať. Keď v Českej republike, v Rakúsku, v Nemecku to riešia na úrovni vlády, aby tie lesy neboli mŕtve, aby to bolo čím skôr oživené, aby tam bol živý, živý les a vodozádržná schopnosť krajiny sa zvyšovala, pretože budúci potenciál tejto krajiny z hľadiska ovzdušia, klímy je naozaj obrovský potenciál aj v tých lesoch, ale nie v mŕtvych, ale v živých lesoch. A niekedy tým lesom je treba pomôcť. A tých takmer 200 rokov plánovanej lesnej činnosti na Slovensku a vôbec v celom Rakúsko-Uhorsku mali pozitívne, mali pozitívny efekt, tak by sme sa mali asi k tomu vrátiť.
Ale ešte raz, aby ten, ktorý drevo vypíli a predá, aby ten sám seba kontroloval, to je najhorší systém. Vidíme to na polícii. Keď policajt kontroluje policajta, teda inšpekcia kontroluje poli; policajt inšpekcie kontroluje policajta vo výkone, tak výsledok je, že skutok sa nestal. Hádam nechceme rovnaký stav aj v životnom prostredí.
Ďakujem pekne.
18. 9. 2019 14:51:25 - 14:53:25 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Simon, Zsolt (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem pekne. Pán kolega Dostál, no zjavne my máme iné mentálne postavenie ako kolegovia z vládnej koalície.
Ale, pán kolega Bernaťák, za..., na začiatku Radičovej vlády bolo 900... (Reakcia z pléna a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
35.
Presne tak. Pán poslanec, musíte reagovať na pani Antošovú.


Simon, Zsolt, poslanec NR SR
36.
Pani kolegyňa Antošová, rast obchodného salda. Je pravda, že rastie. Tak mi vysvetlite, ako je možné, keď Radičová, vláda, nastúpila, to saldo bolo mínus 900 mil. Keď odchádzala, bolo mínus 330. Vysvetlite mi teraz, že pod vaším vedením prečo to saldo neustále rastie. A to aj vaši kolegovia by si to mali vysvetliť. (Reakcie z pléna, p
rerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
37.
Poprosím vás, kľud.


Simon, Zsolt, poslanec NR SR
38.
Rozhodne, pán predsedajúci, môžem reagovať na kolegu Bernaťáka, lebo reagoval na mňa za rečníckym pultom.
Takže, kolega Bernaťák, čo sa týka charakteru vládnutia tejto krajiny, ktorá ukazuje na to, že tu vládne mafia, nesie za to zodpovednosť každá koaličná strana, ktorá sedí a podporuje túto vládnu koalíciu. Či sa vám to páči, alebo nie, Kočner ukazuje na charakter, akú krajinu prevádzkujete a akú vládu prevádzkujete. Či sa vám to páči, alebo nie, či si to vyprosujete, je pravda, že táto vláda skákala a skáka tak, ako Kočner tu písal v Threeme. A je to holý fakt. Výsledok je taký istý. Keď písal, písal, že treba zachrániť vládu SMER-u, tak vláda SMER-u sa zachránila. Môžte, môžte hovoriť, čo chcete, ale je to tak.
Mojím zámerom nie je, aby takáto vláda tu pokračovala, ale záujmom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
18. 9. 2019 14:42:58 - 14:47:37 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Simon, Zsolt (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem. Dovoľte, aby som doplnil moje úvodné vystúpenie na základe písomného prihlásenia.
Pani kolegyňa, naozaj nabádal som vás, aby ste zobrali späť, aby sa to vyriešilo po skupinách. Pokiaľ som sa vyjadril inak, tak sa za to ospravedlňujem.
Ale k tým číslam ministerstva financií. Ešte raz zopakujem. Ministerstvo financií v roku 2014 oznámilo, že všetky potraviny keby sa znížili, tak je 150 mil. Od tej doby - už dosť značná časť potravín - je znížená sadzba a teraz ministerstvo financií podľa toho, čo vy tvrdíte, hovorí zase o 150 mil. Pochybujem o tých číslach.
Ale k faktom. Je faktom – a nespochybniteľným faktom –, že nárast salda agropôdnych komodít na Slovensku za vlády a za ministrovania SNS stúpa. Keď ste nastúpili, bola 1,2 mld., teraz je 1,8 mld. Je to holý fakt. Toto poukazuje na to, že to, čo vieme doma vyprodukovať, dovážame. Hovoríte o prioritách, táto vláda, odkedy tu je a existuje a spolu sa podieľa na zodpovednosti spravovania krajiny, robí investície a nákupy predražené, premrštené, tam prioritu máte. Tam, kde sa to dotýka občanov, tam prioritu nemáte. Keď hovoríte o tom, keď tu opozícia vás kritizuje, že ceny za vašej vlády rastú najrýchlejšie, tak skúste sa nad sebou zamyslieť.
Tie nočné príplatky, ktoré ste zaviedli pre pekárov, ktoré robia v noci, aký to mal dopad na vývoj cien potravín? Oni robia naozaj furt len teda prevažne v noci. Preto sa snažia prejsť na iný typ výrobkov, ktoré môžu robiť, to znamená, že urobiť mrazené pečivárske výrobky, ktoré môže cez deň len rozmraziť a dať ho, dať ho na pult. Vaša politika prináša odklon od toho, čo kolega Zelník tu hovoril, že ktoré sú bezpečné a kvalitné potraviny. Práve s týmito drobnými opatreniami, ktoré ste počas tejto vlády prijímali, posúvate tú kvalitu niekde úplne inde.
A neodpovedali ste na môj dotaz. Rohlík 40-50 g áno, rohlík 60-gramový nie? Viete, čo to bude znamenať? Ja vám poviem. Tie rohlíky, ktoré dnes sa predávajú, vrátime sa k tomu, čo sme už v Slovenskej republike raz mali, začnú používať technológie, že sa to bude nafukovať, aby gramáž bola menšia, ale ten rohlík bude vypadať ako veľký. Ale nebude to, ale nie je to dobrá cesta. Preto hovorím, že keď pekárenské výrobky, tak všetky.
A hovoriť, že zdravé, zdravé výrobky. Pani kolegyňa, viete, koľko ľudí je alergických na mlieko a mliečne výrobky? Viete, koľko ľudí je alergických na lepok v tejto krajine? Potom by som mohol použiť otázku, tak sójový jogurt prečo tam nie je. Viete, otázka kvalitných a bezpečných potravín sa týka každého jedného človeka, lebo každý môže mať nejakú intoleranciu. To znamená, že keď chceme riešiť potraviny, ja som zástancom toho, aby sme riešili en bloc. Keď nevieme riešiť en bloc, tak riešme ich podľa skupín. Ale prídete do obchodu a tam budete mať, v jednotlivých bedničkách budete mať rohlíky. Tieto budú za 10 %, tieto budú za 20 %. Tak potom všetky rohlíky a všetky pekárenské výrobky nech sú za 10 %.
A keď sa bavíme o tých prioritách, tak prečo SNS nepovie, že dobre, tak sa vzdáme jedného, jedného tendra na..., tendra na ministerstvo obrany a máme, máme tento problém vyriešený. Ako úprimne, poďte sa sem postaviť a povedzte, nech príde kapitán Andrej Danko.
A, pán kolega Bernaťák, keď hovoríte, že mám voliť SNS. No ruku by som si dolámal - voliť SNS, aby som tu mal takúto, takúto vládu mafiánskeho typu Kočner.
18. 9. 2019 14:32:03 - 14:33:41 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Simon, Zsolt (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem pekne. Kolegyňa Antošová, pekne ste to povedali na samom začiatku vašej reakcie, že všetko je o prioritách. Prioritou SNS sú nákupy stíhačiek, transportérov, to sú veľké biznisy. Ale 30 mil., aby každý občan tejto krajiny mohol kúpiť si potraviny lacnejšie o 10 %, to nie je prioritou. To je len populizmom, ako k nemu pristupujete. A preto som vás nabádal k tomu, aby ste to zobrali späť, a nevysvetlili ste mi, prečo ro..., prečo pekárenské výrobky od 4..., od 40 do 50 g 10 % a nad je 20 %.
Jednoducho mám za to, že vytvárate chaos, pokiaľ by ste to zobrali po jednotlivých skupinách, teda všetky mäsové výrobky, nielen to, že slani..., teda kus mäsa alebo stehna je 10 %, ale keď z neho urobíte šunku, dáte do toho korenie, do pácu, vyberiete, tak je to už 20 %. Toto je nelogické, povedať, že petrž..., mrkva, petržlen ide za 2, za 20 %. Prečo? Lebo to má 6, to urobí 6 mil.?
Položte si otázku, koľko kíl, koľko ton sa toho predá, koľko domácností sa to dotkne, tých stíhačiek, koľko domácností sa to dotkne?!
18. 9. 2019 14:13:34 - 14:23:19 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Simon, Zsolt (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani predkladateľka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, úvodom dovoľte, aby som ocenil snahu predkladateľov riešiť a znížiť DPH na potraviny ako také, ale dovoľte, aby som sa k tomu vyjadril, pretože už dnes máme chaos pri DPH-čke na potraviny a po tejto zmene budeme mať ešte väčší. Pôvodne som predkladal v roku 2014 návrh na zníženie všetkých potravín na 10 %. Vtedy ministerstvo financií to odmietlo s dôvodom, že by to malo dopad na rozpočet 150 mil. Medzičasom vláda pristúpila k tomu, že znížila DPH na časť potravín, teda na dosť značnú časť potravín a dneska pani kolegyňa hovorí, že keby sme všetky zrušili, tak to bude mať dopad na 100 mil. Je to výsledok len a len toho, že na Slovensku vďaka prístupu vlády rastú ceny potravín rýchlejšie ako v okolitých krajinách. A osobne pochybujem o tých číslach, ktoré hovorí ministerstvo financií, pretože viac tých návrhov neboli sem predložené, a neviem, či pani kolegyňa má, ale teda stanovisko ministerstva financií pre nás pre poslancov nejako nevyčíslovalo alebo nie je tam uvedená hodnota, ktorú ste uviedli vo svojej úvodnej reči.
Chcem povedať, že doteraz platilo, že keď niekto kúpi polku svine, tak ho má za 10 %. Keď ho rozdrobia a zoberie ti, zoberie si bok slaniny, teda v čerstvom, v chladenom stave, tak je to za 10 %. Keď ho zapácujete a predáte ho ako slaninu, tak to bolo 20 %. Dnes namiesto toho, aby sme si vybrali skupiny, ktoré chceme znížiť DPH, trebárs mäsové výrobky, a potom by sme znížili všetky mäsové výrobky na 10 %, začneme zavádzať ďalší chaos.
Kvitujem, že predkladateľka v tejto opravenej verzii sa snaží riešiť produkty, ktoré máme na Slovensku. Ale si kladiem otázku, jablká a hrušky a duly áno, duly sa pestujú v oveľa v menšej, menšej miere ako marhule, broskyne, čerešne na Slovensku - tie nie. Trebárs taká mrkva, petržlen, keď chceme pomôcť týmito potravinami, aby boli cenovo dostupné, a chceme podporiť aj domácich výrobcov, tak by sme mali sa zamerať práve na tie výrobky, ktoré sú cenovo dostupné. A vieme si ho vyprodukovať sami.
Ostatne musím povedať, že za vlády Robert..., tretej vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho na Slovensku agroobchodné saldo z 1,6 mld., 1,2 mld. stúplo na 1,75 mld. na minulý, za minulý rok. To znamená, že je tam 500-miliónový nárast v agrokomoditách. To znamená, že táto vláda vôbec nerobí nič pre to, aby sme výrobky, ktoré vieme doma vyrobiť, aby sme ich doma vyrobili a predali. Tento návrh presne ukazuje práve aj na túto oblasť.
Pani kolegyňa, viete mi vysvetliť, prečo nechceme riešiť všetky ovo..., všetky ovocie, všetku zeleninu, ktorú vieme vyprodukovať na Slovensku? Lebo to by som chápal. Ale povedať, že jablká a hrušky občania nech jedia, lebo tie budú za 10 %, a slivky, broskyne, marhule, to bude výhodnejšie dať do pálenky, lebo tam je to lepšie, tam to už, ekonomika vyjde lepšie. Prečo nie? Prečo aj tam nie?
Potom taká druhá oblasť, ktorá je totálne chaos ako, že tam už sa pomaly ani divá sviňa nebude vyznať, to sú pečivár..., pečivá. Chápem, keby ste povedali, že všetky čerstvé pečivá, ktoré sa robia, sú za 10 %. Ale povedať, že rožky za 40- až 50-gramové rožky sú za 10 % a o chlp väčšie rožky už za 20 %, tak mi povedzte, kto sa v tom bude vyznať. Ako? Ako sa to bude kontrolovať? To kontrolóri prídu, finančníci prídu do obchodu a zoberú si rohlík a dajú si na váhu, či to má 50 gramov alebo 55? Ako jednoduché riešenie - zobrať po celých komoditách. Keď povieme, že čerstvé pečivo, tak všetk.., všetku pečivo, čo tam do toho spadá, ale nie takto rozdeľovať po jednotlivých skupinár, že takáto gramáž áno, takáto gramáž už nie.
To znamená, že ja by som vás chcel napádať, aby ste tento návrh zobrali späť alebo požiadali o odklad a skúsili sa túto vašu, váš návrh formulovať po skupinách výrobkov, ktoré sú identické. To znamená, že keď chcete riešiť zeleninu, tak mi vysvetlite, prečo neriešite mrkvu a petržlen. To je najčastejšia zelenina, ktorú každá domácnosť používa. Pečivá, 40-50 g áno, väčšie nie. Tak potom zoberte všetky, všetko, čo je, všetky pečivá. Jednoducho to, čo sa tu predkladá, je len väčší chaos.
Potom dávate návrh na to, na syry, teda na ovčiu bryndzu 100-percentnú. Slovenská legislatíva pamätá na to, že za ovčiu bryndzu sa dá považovať bryndza, ktorá sa robí 50 % z ovčej hrudky a 50 % z kravskej hrudky. Tá sa môže označiť ako bryndza. Áno, sú, je podkategória aj 100 % bryndza, na ktorú sa vy odvolávate. Ale potom bude jedna bryndza tá, ktorá je 50 na 50, tá bude mať 20 % a tá druhá bude mať 10 %? Ako to je rozlíšené len absolútne drobnými písmenkami. Potom si kladiem otázku.
Taký tvaroh. Ako jogurty sú tam všetky a tvaroh ani jeden?! Prečo tam nie je tvaroh, keď už sa bavíme? Prečo nie je možné povedať potom, že všetky mliečne výrobky? Ako aj pre toho spotrebiteľa by to bolo stokrát jednoduchšie a zrozumiteľnejšie, keď vie, že príde do obchodu a všetky mliečne výrobky sú za 10 %. Keby vedel, že všetky čerstvé pečivá, pekárenské výrobky, sú za 10 %, tak sa ľahšie v tom bude zorientovať.
Ako ja chápem, že vy sa tu hráte v mantineloch, ktoré vám ministerstvo povedalo, že nemôžte prekročiť 65 mil. Ale prepáčte, keď táto kraji.., krajina robí predražené ná..., predražené nákupy na každom kroku a z titulu zlých rozhodnutí aj politickej strany SNS došlo k neúmernému zvýšeniu cien potravín, tak nechápem, prečo nie je možné prísť a pristúpiť k tomu, že tu sa obetuje viac peňazí, o 40 mil. alebo o 35 mil. viac a všetky potraviny by potom mohli byť v kategórii 10 %.
Ja nehovorím..., a áno, súhlasím s vami, že tie, ktoré dovážame, by mohli zostať aj v 20 % kategórii, lebo chceme podporiť to, čo máme domáce, to, čo vieme vyrobiť. Ale to, čo vy tu robíte, vy zavádzate absolútny, ale absolútny chaos.
Preto dávam procedurálny návrh vrátiť návrh zákona predkladateľovi na dopra..., dopracovanie. Nerád to robím, radšej by som bol, keby pani kolegyňa požiadala o odloženie na budúcu schôdzu, sadli si s koaličnými partnermi a začali riešiť túto otázku po skupinách. To znamená, že keď mliečne, tak mliečne výrobky. Keď ovo..., keď zeleninu, tak všetku, všetku zeleninu, ktorú doma dopestujeme. Ale vysvetlite mi, pór áno, mrkvu nie? Pani kolegyňa, ste žena, z čoho, mrkvu používate stále, keď varíte polievku, je zdravá. Prečo, to mi, vysvetlite mi, prečo mrkvu nie? Vysvetlite mi, prečo tak..., taká slivka zo slovenských sadov nemôže byť za 10 %, len jablko a hruška. Ako na Slovensku máme pestovateľov drobného ovocia, čučoriedky. Chceme aby sa rozširovali? Ale slovenské čučoriedky idú za 20 %. Lebo drobné ovocie nemáme tam. Maliny. Chceme podporiť to poľnohospodárstvo, aby sa diverzifikovalo? Aby išlo viac na to ovocinárstvo a zeleninárstvo? Tak mi vysvetlite, prečo to, čo vieme doma robiť, to tu idete zavádzať spôsobom, že 20 %.
Preto vám hovorím, keď nie sú na to peniaze, tak podľa mňa by bolo lepšie povedať, že všetky mliečne výrobky, všetky čerstvé pekárenské výrobky, všetky mäsové výrobky. Ale v tejto podobe je to len vytváranie chaosu. Ďakujem pekne.
11. 9. 2019 15:08:51 - 15:10:51 49. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1523 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Simon, Zsolt (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem veľmi pekne, pán kolega, aj za tvoju ochotu a spoluprácu. V plnej miere podporujem tvoje procedurálne návrhy podľa rokovacieho poriadku § 83 nepokračovať v rokovaní, resp. druhý, odložiť rokovanie a to do termínu splnenia § 25. Paragraf 25 totiž hovorí, že poslanci majú 24 hodín pred začatím rozpravy doručené všetky písomné materiály, ktoré slúžia ako podklad na rokovanie, ak Národná rada bez rozpravy nerozhodne inak. Národná rada inak nerozhodla. Na výbore sme viacerí poslanci žiadali. Ja osobne nad rámec aj výboru som sa obrátil aj na ministerstvo zahraničných vecí, aby sme dostali infringement. Tento infringement nám nebol dodaný. Preto si myslím, že dnes rokovať o tomto materiáli je v rozpore s § 25.
Prepáčte mi, že to poviem, ale zvrchovaný parlament Slovenskej republiky, zástupcovia občanov, ktorí sem boli zvolení hlasmi občanov, dnes im ministerstvo a vláda hovorí, že máme rozhodnúť o zákone a prijať bez toho, aby sme vedeli, čo je v infringemente, aké výhrady nám kladie Brusel. Nie som si presvedčený, že toto je správny postup, a preto v plnej miere podporujem tie procedurálne návrhy, čo, pán kolega, si dal. Ako hrdý Andrej Danko bude skákať tak, ako úradník v Bruseli bude pískať. A bez toho, a ešte mu aj je odopreté, aby to mohol prečítať, alebo ktokoľvek z nás, aj keď sme to chceli. Prepáčte, toto nie je o tom, že táto Národná rada je svojprávna, ale skôr, že sa má správať ako cvičené opičky.
10. 9. 2019 13:08:36 - 13:09:16 49. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Simon, Zsolt (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vymazať rámček!

Deň v parlamente

<- ->