Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
26. 10. 2016 10:02:45 - 10:03:49 10. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 200 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nachtmannová, Oľga (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Kresák, ja vám ďakujem, že ste hneď v úvode veľmi názorne ilustrovali, ako sa v prípade Karácsonyiho a iní verzus Maďarsko ľahkovážne demonštrovalo v pléne a pred médiami s neznalosťou vecí, pretože ako ste podotkli a ja som tiež osobne presvedčená, všetci tí, ktorí o tomto prípade veľmi sugestívne hovorili v pléne, tak tento európsky judikát nečítali. Aj toto je názorný príklad toho, aby sa k veciam vyjadrovali skutočne odborníci. A najlepšia pôda na to je príslušný výbor, kde by sa mohli vyjadriť aj odborníci, externí odborníci, ktorí poznajú takéto prípady a vyznajú sa v európskej judikatúre.
Ďakujem pekne.
26. 10. 2016 9:35:47 - 9:36:46 10. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 200 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nachtmannová, Oľga (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem všetkým pánom poslancom za ich reakcie na moje vystúpenie.
Pán poslanec Vašečka, veľmi ma teší, že ste priznali, že včera teda bola uvedená nepravda. Ja by som kľudne povedala to "klamstvo", ja som totižto tento pojem použila minule, ale bola som obvinená, že som neslušná. Takže tiež si myslím ako pani Grausová, že je to terminus technikus, je v slovníku slovenského jazyka, nie je to vulgarizmus, nie je to pejoratívny význam. A keď som o niečom hlboko presvedčená, že niekto klame, tak prečo by to človek nemohol povedať. Ale bolo mi vtedy povedané, že je to neslušné, tak teraz som použila pojem "nepravda". Ja som to proste musela povedať, pretože keď som to včera na tej tlačovke počúvala, a prepáčte, pán Vašečka, ale to tam bolo hovorené niekoľko minút a bolo to taký jeden z hlavných "mesidžov" z tejto tlačovky.
Pán poslanec Marosz, ku prezentácii ja som sa vôbec vo svojom vystúpení nevyjadrovala. Terénna práca poslanca, viete, kancelárie boli zatvorené. Prepáčte, ale predsa ten poslanec nečaká v tej kancelárii na občanov, tam má kontakt a ten poslanec má chodiť za tými občanmi. Veď tuná sedíme, tuná teda máme svoju kanceláriu, sem k nám prídu. Dobre, ale v teréne mám ísť ja za ľuďmi a to ja osobne aj robím.
Pán poslanec Budaj, vy súcitíte so mnou. Ja vám zato ďakujem, ale ozaj nemusíte, pretože ja som vystúpila z vlastného presvedčenia na základe toho, čo som tu celú dobu počúvala. Viete, stále počúvať, akí sme, ako hľadáme veľký bič na malý dvor, aby sme vás zničili, veď to vôbec nie je pravda! Takže ja som cítila skutočne osobnú vnútornú potrebu vystúpiť.
No a na pána Laurenčíka nestíham odpovedať, ale v podstate veľakrát to bolo už vo vystú... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
26. 10. 2016 9:21:25 - 9:29:08 10. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 200 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nachtmannová, Oľga (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Vážený pán podpredseda, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, pozorne som počúvala vystúpenia v rozprave, rovnako aj mediálne vystúpenia opozičných poslancov. Vo vystúpeniach sa dokola opakovalo, že ide o náhubkový zákon, bič na poslancov. Počúvali sme o tom, že poslanec nebude mať čas prečítať svoj pozmeňujúci návrh, ak bude obsažný, bude sa musieť ponáhľať, a preto môže urobiť chybu a keďže sa to musí prečítať presne, aj týmto spôsobom bude opozícia umlčaná. Včera to bolo akcentované aj na tlačovej konferencii opozície k rokovaciemu poriadku.
Nepoužijem slovo, že tu ide o klamstvo, pretože zas budem obvinená, že je to neslušné, tak použijem slovo, že je to nepravda. Toto je termín, ktorý sa používa v logických diskusiách. A poviem to preto, teda dokumentujem to prečítaním priamo § 30 z návrhu zákona o rokovacom poriadku. "Určenie dĺžky rečníckeho času. Dĺžka rečníckeho času v rozprave je najviac 20 minút, ak ide o člena povereného poslaneckým klubom, dĺžka rečníckeho času v rozprave je najviac 30 minút, ak tento zákon neustanovuje inak alebo ak Národná rada bez rozpravy nerozhodne o predĺžení rečníckeho času. Do dĺžky rečníckeho času sa nezapočítava čas prednesu písomne vyhotoveného pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu."
Dámy poslankyne, páni poslanci, vidíte jasne dokumentačne, je to priamo v zákone, máme ho pred sebou, teda ak ste si ho pozreli, že to, čo bolo aj včera prezentované, je nepravda. Takže aká je skutočná pravda? Aký je návrh zákona? 20 minút písomne, mimo rokovacieho poriadku. Tento fakt som inak veľakrát pripomínala vo faktických poznámkach už pri prvom čítaní. Alebo buď sa, buď poslanci návrh zákona dôsledne nečítali, alebo účelovo zavádzali a skôr platí to druhé. Za každú cenu sa opozícia snaží prezentovať, ako sa jej ubližuje, a neštíti sa k tomu použiť aj takéto nepravdy. Čiže 20 minút a podľa pozmeňujúceho návrhu to bude ešte plus 10 minút ústne, pretože sa ozaj môže stať, že v rozprave bude poslanec niečím inšpirovaný a bude chcieť ešte doplniť svoje vystúpenie.
Ja som už predtým hovorila, že podľa môjho názoru, podľa môjho osobného názoru – a dlhé roky pôsobím, prednášam – návrh dĺžky vystúpenia je plne postačujúci a poslanec dokáže predniesť ucelenú predstavu svojho názoru ku konkrétnemu zákonu. Samozrejme, platí to vtedy, ak poslanec sa vyjadruje ad rem, teda k veci, a nie ad personam, teda osobne, a väčšinou to býva snahou zosmiešniť protivníka. Sú jednotlivci, ktorých vystúpenia sú 99 % ad personam, tým ozaj tento čas stačiť nebude. Ale je cieľom efektívneho rokovania v pléne, aby sa tu prezentovali osobné averzie a urážky často idúce do hrubých vulgarizmov? Pre upútanie pozornosti médií a následne aj verejnosti to danému poslancovi pomáha. Veď aj zlá reklama je reklama. Ale ako to pomôže občanovi? Kvôli tomuto sme členmi zákonodarného zboru?
Bolo spomenuté, že tento návrh zákona o rokovacom poriadku zabraňuje odbornej debate, hĺbkovej diskusii. Týmto sa dostanem k druhej téme, ktorú viacerí opoziční poslanci spomínali, a tou je veľmi populistické vyjadrenie, že poslanci rokujú 80 – 90 dní do roka a teraz to bude ešte menej.
Vážení, veď veľmi dobre vieme, že práca poslanca nie je iba rokovanie v pléne, väčšiu časť práce poslanca, ak sa ozaj tomu venuje zodpovedne, tak je práca v teréne a práca vo výboroch. Každý z nás je členom minimálne jedného výboru, viacerí z nás sú členmi dvoch výborov. A práve pôda výborov by mala byť miestom, kde sa vedie odborná diskusia. Veď výbory sú združené podľa záujmu jednotlivých poslancov, podľa toho, v čom sú experti. Vo výboroch však môžu vystúpiť aj tí poslanci, ktorí nie sú členom daného výboru, môžu vstúpiť do rokovania, ak ich téma zaujíma a cítia sa v tejto téme odborníci, chcú sa k nej vyjadriť. Diskusia vo výboroch nie je obmedzená, môžme niekoľko dní sa vyjadrovať k určitej téme. Často sa na rokovaniach výboru zúčastňujú priamo aj odborníci z praxe a osobne som nezažila situáciu, žeby im nebol daný priestor sa vyjadriť. Môže byť teda lepší priestor na odbornú debatu, hĺbkovú diskusiu, z ktorej môžu vzniknúť pozmeňujúce návrhy?
Ja som vo faktickej spomínala, že v Európe máme aj príklady, kedy sa v pléne vôbec nerokuje takým štýlom, ako rokujeme my, ako rokuje inak väčšina európskych parlamentov. Bolo mi povedané, že čo si vymýšľam, že také niečo predsa neexistuje v Európe, mám to prísť osobne vysvetliť. No necítim potrebu ísť za niekým do lavice a hovoriť o tom, myslím si, že treba mať určitú vnútornú pokoru a keď o tom počujem, tak si to pozrieť. Ak si pozriete fungovanie švédskeho parlamentu, tak ten je týmto známy. Švédsky riksdag skutočne má hlavne prácu vo výboroch. Výbory majú veľký význam a silné postavenie, každá jedna vec musí ísť do výboru a tam sa prijmú všetky návrhy, o ktorých sa potom v pléne hlasuje. Jasné, že sa nehlasuje ťuk, ťuk, ako mi to bolo povedané, že si to takto predstavujem, je to veľmi odborné hlasovanie. Poslanci majú všetko odborne cez spravodajcu, cez správu prezentované, je tam aj účastník vlády, ktorý do toho môže vstúpiť. Čiže poslanci rokujú a hlasujú so znalosťou veci. Samozrejme, je to vec kultúry, kultúrnych tradícií, funguje to tam dlhé, dlhé roky.
Takéto niečo u nás, myslím si, nebolo by vhodné, ale ja som týmto chcela iba dokumentovať, že práca poslanca nie je len sedenie v pléne. Ono tie výbory sú veľakrát opomínané z toho dôvodu, že tam nie je toľko médií, a práve jedinci, ktorí sa potrebujú prezentovať najmä pred médiami, kričia na poplach, že tuná nebude priestor na hĺbkovú diskusiu. Ale ten priestor tu je a aj zostal zachovaný. Ešte raz, práca vo výboroch absolútne neobmedzená. Môžme si takisto hovoriť, o čom chceme, aj tam platí na naše výroky imunita.
Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť.
21. 10. 2016 15:36:33 - 15:38:29 10. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 200 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nachtmannová, Oľga (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Pani poslankyňa Remišová, hovoríte o tom, že nie je priestor pre poslancov na odbornú debatu, hĺbkovú diskusiu. Sama veľmi dobre viete, že v tomto klamete. Veď predsa odborníci sú združení v jednotlivých výboroch. Na výboroch sa čas neobmedzuje, každý má možnosť, každý jeden poslanec, argumentačne, odborne všetko zdôvodniť a nemusí byť ani členom výboru. Veď viete, že hociktorý z nás môže ísť na hociktorý výbor a vyjadriť sa. Musí mu byť udelené slovo. Tak prečo zavádzate?
Sú parlamenty aj v Európe, kde sa v pléne vôbec nediskutuje, kde sa všetko rieši, všetko odborné iba vo výboroch. Konkrétne v pléne sa iba hlasuje.
Viete, počúvam to tu dnes celý deň o tom, aký to je náhubkový zákon. Ale prosím vás, o čom to hovoríte? Veď tie minúty sú rovnaké pre koalíciu a rovnaké aj pre opozíciu. Máme úplne rovnaké podmienky. A ja som to už minule povedala, ak je niekomu problematika, ktorú tu prezentuje, jasná, tak za 20 minút to musí vedieť povedať. A pozmeňovacie návrhy, viete veľmi dobre, že sú vyňaté z tohto termínu. Takže 20 minút voľnej odbornej rozpravy a nad to, ak máte pozmeňovák, ten môžte čítať kľudne aj hodinu. Prečo stále klamete a zavádzate verejnosť?
A používate také sugestívne výrazy ako, ja to nechcem ani zopakovať. Pretože aj toto je jedna z príčin, prečo sa musí novelizovať, lebo tie výrazy, ktoré sa tu začali používať, už presahujú to, čo od nás ľudia čakajú. Že by tu mali byť kultivovaní, civilizovaní a vzdelaní ľudia.
20. 10. 2016 15:40:29 - 15:40:43 10. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 176 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nachtmannová, Oľga (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
63.
Dovoľte mi ako spravodajkyni navrhnúť hlasovanie v utorok po prebehnutí, 48 hodinách od predneseniu návrhu zákona.
20. 10. 2016 15:38:11 - 15:40:01 10. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 176 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nachtmannová, Oľga (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
61.
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 168 zo 7. septembra 2016 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona ústavnoprávny výbor prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva 14 pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o nich spoločne s návrhom schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v správe.
Správa výboru o prerokovaní návrhu zákona (tlač 176a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 83 z 11. októbra 2016. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
22. 9. 2016 11:47:58 - 11:49:56 9. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 218 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nachtmannová, Oľga (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Dostál, vy ste tu miešali jablká s hruškami. Ja také dva momenty spomenie.m
Napríklad keď ste spomenuli, resp. dali ste paralelu medzi vysoké školy a regionálne školstvo. Prepáčte, ale toto je absolútne nepochopenie vôbec, ako školstvo funguje. Pán poslanec, ktorý sedí vedľa vás, by vám určite veľmi veľa mohol o tom porozprávať, keďže dlhé roky pôsobil ako funkcionár vysokej školy. Mám na mysli pána poslanca Osuského. Veď vysoké školy sú samostatné právne subjekty, čo to má spoločné so základnými, strednými školami, ktoré sú v prenesených kompetenciách štátnej správy. To je niečo úplne, ale úplne iné! Takže vy tam nemôžte dávať tie isté pravidlá.
A takisto ste kritizovali, že zriaďovateľ určuje počty detí v triedach, pred chvíľočkou vám to rozprával pán poslanec Blanár, ja na to nadviažem. Viete, a čo by mal robiť? Veď to je správne, že sa určia. Už vám povedal, čo máme vychovávať deti pre úrady práce? Súkromná škola si založí hocijakú, o čo je momentálne záujem, už vám to spomenul jeden kolega, animátora voľného času. K čomu to bude dobré? Kde sa tie deti uplatnia?
Operujete tu daňovými poplatníkmi. Ale veď práve daňovým poplatníkom musí záležať na tom, aby bol trh práce obsadený, a nie na tom, aby tie deti boli na úradoch práce.
Viete, už sme tu mali obdobie, keď sa stále, dennodenne sme počúvali, štát je zlý vlastník, trh všetko vyrieši. Keď prišla kríza v 2008, tí istí ľudia hovorili: A načo tu je štát? Veď štát to má regulovať.
To isté je aj s tým školstvom. Keď je problém v školstve, odrazu štát pomáhaj. Takže štát a v tomto prípade obce, kraje majú právo na to, aby do tohto procesu vstupovali.
13. 9. 2016 16:50:57 - 16:52:33 9. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 200 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nachtmannová, Oľga (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Baránik, už v úvode vášho vystúpenia vy ako právnik si dovolíte takto osočovať všetkých sudcov? Vy ste advokát. Ako by sa vám páčilo, keby niekto tu, v tejto sále povedal, že všetci advokáti sú psychopati? Prepáčte, tu sa nikto iný na to nezníži a to ani nemusím mať právnické vzdelanie. Tuná je vidno tú vašu veľkú jednoduchosť v myslení.
A potom ten § 32, ktorý ste tu kritizovali. Ja s ním plne súhlasím. Ja si myslím, že žiadny novinár sa nezníži k tomu, čo sme veľakrát svedkami. Ikskrát som bola svedkom toho, v laviciach OĽANO nebol, možno boli dvaja poslanci. Odrazu začali chodiť úplne všetci. Boli tu kompletne všetci. Vtedy pán Viskupič prišiel za predsedajúceho, zhora ich odfotil, vzápätí to bolo na Facebooku so slovami: "Kým my pre vás pracujeme, tak všetci ostatní poslanci sa flákajú." Toto ste veľmi často robili, pán poslanec Viskupič (reakcia z pléna), často som vás tam, často som vás tam videla (reakcie a ruch v sále) a vzápätí, ako to... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán poslanec!

Nachtmannová, Oľga, poslankyňa NR SR
... vzápätí, ako to bolo zavesené na Facebooku a na iných sociálnych sieťach, tak zasa sa páni poslanci vrátane pána Matoviča rozpŕchli za svojimi povinnosťami. Už sme tu dlhú dobu, máte všetci možnosť vidieť, ako sa napríklad pán Matovič často zdržiava v sále. Ale na sociálnych sieťach neustále čítate, a dokumentujú to práve takýmito fotografiami, ako tu stále pracujú pre svojich voličov. (Potlesk.)
13. 9. 2016 9:54:34 - 9:55:53 9. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 200 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nachtmannová, Oľga (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Číž, ja vám ďakujem, že ste pripomenuli excesy, ktorých sme boli svedkami v minulosti a ktoré sú tiež jednou z príčin nutnosti zmeny rokovacieho poriadku. Rovnako ďakujem že ste pripomenuli bezprecedentné vyhlásenia niektorých poslancov, že nebudú rešpektovať zákon o rokovacom poriadku. Keď som to počula z ich úst v rozprave, neverila som vlastným ušiam. Aké je právne vedomie týchto pánov poslancov? Keď skladali poslanecký sľub, boli v inej galaxii? Takýmito vyhláseniami títo, v úvodzovkách, "zodpovední politici" dávajú jasný signál ostatným občanom, nemusíte rešpektovať zákony, ak s nimi nesúhlasíte. To nemá absolútne nič spoločné s demokraciou, práve takéto vyhlásenia narúšajú podstatu demokracie a sú len krokom k anarchii. Niekomu to ale asi vyhovuje. Klamstvá, obviňovanie, urážky, toho sme,
žiaľbohu, dennodenne svedkami a, žiaľbohu, sme si museli aj zvyknúť. Ale ak zákonodarca povie, že nebude rešpektovať zákon, myslím, že toto absolútne nepotrebuje komentár.
Ďakujem.
9. 9. 2016 10:38:12 - 10:39:44 9. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 200 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nachtmannová, Oľga (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Lipšic, ja som nechcela reagovať, pretože skutočne odborná diskusia, tú si nechávam na druhé čítanie. Ale vy ste povedali, teda že sa viacej politizujeme, lenže vy ste tiež skoro celú dobu len politizovali. Takže ja budem tiež teraz politická.
Vy ste povedali, že "nechali ste krajinu rozparcelovať". Takže vy ste úplne čistý, hej? Vy ste neboli súčasťou viacerých vlád? Kedy sa odohrávala Gorila? To bolo až teraz, v tomto desaťročí? Neboli to náhodou roky 2002 - 2006? Neparcelovala sa tam krajina? Neparcelovala sa ešte predtým táto krajina? Viete, to je veľmi zvláštne, že vy ako ste odišli z KDH, skočili, založili NOVU, potom ste skočili do OĽANO, teda resp. ste teraz na ich kandidátke prišli do parlamentu, vy ste proste čistý.
Ešte raz. Vy nie ste tabula rasa, vy nie ste nepopísaný list papiera! Vy máte tiež čo povedať do tých mnohých korupčných škandálov a do tých mnohých parcelácií Slovenska. Ja spomínam tie posledné obdobie. Prepáčte, predaj zhrdzavených platinových sitiek. Veď tu fakt musí zastaviť rozum každému zdravému človeku. A vy poviete, že vy ste sa na ničom nepodieľali?! Vy ste absolútne oligarchom nič neumožnili?! Ale vy sám najlepšie viete, že to nie je pravda.
Takže neobviňujte iných, že hovoria politicky, keď vy to vždy, v každom svojom vystúpení z prevažnej časti ste politický.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
68.
Pán poslanec Fecko.
8. 9. 2016 15:18:50 - 15:20:15 9. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 200 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nachtmannová, Oľga (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Grendel, keď ste povedali, že novela rokovacieho poriadku je kladivo na opozíciu, tieto slová ma vyslovene tak zastavili, preto aj reagujem. Vy ste asi zabudli, že počas toho, ako ste boli hovorcom u vtedajšieho ministra vnútra pána Lipšica a ako bývalý novinár a redaktor, tak vám nemalo uniknúť, že svojho času pán Sulík ako predseda parlamentu rozmiestnil v tejto miestnosti staré televízory, ktoré opozícii odrátavali čas. Vaša pamäť je nejak zvláštne limitovaná, že takéto niečo, nebolo to tak dávno, si nepamätáte.
A vtedy navyše bolo, že diskusia bývala neobmedzená. Teraz tu máme 20 minút pre poslanca, 30 minút pre zástupcu klubu. Ja si myslím, že ak človek rozumie danej problematike, ktorú tu chce prezentovať, tak tých 20 minút mu plne bude stačiť.
A navyše, keď tam je tá ďalšia záležitosť, že ak sa prednáša pozmeňovák, tento ide nad rámec týchto minút.
Takže určite je to podstatne demokratickejšie, platí to ako pre opozíciu, tak aj pre koalíciu, než to, čo ste vy predviedli vtedy s tými televízormi. Nemyslím teraz vás osobne, ale vtedy ste bol súčasťou vládnej koalície ako hovorca ministra.
7. 9. 2016 15:37:40 - 15:39:09 9. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 176 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nachtmannová, Oľga (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem za slovo.
Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k vládnemu návrhu zákona.
Predmetný návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona v druhom čítaní do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa navrhnutá navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
7. 9. 2016 10:54:31 - 10:56:03 9. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 173 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nachtmannová, Oľga (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Pán poslanec Lipšic, vo vašom vystúpení ste ani slovkom pozitívne nespomenuli predkladaný návrh zákona. Vo vystúpení ste viacejkrát zvýraznili, že ste advokát. Teda z vášho profesionálneho pohľadu nie je v tomto návrhu zákona množstvo pozitívnych aspektov pre budúcnosť? Budem trošku nadväzovať na to, čo povedal kolega Tomáš. Nie ste, pán kolega Lipšic, tabula rasa, teda nepopísaný list papiera. V rokoch 2002 – 2006 ste boli ministrom spravodlivosti. Bez niekoľkých mesiacov to bolo celé volebné obdobie. Keď tu toľko kritizujete, prečo ste vy už počas svojho ministrovania v tejto otázke nič nepodnikli? Už tu bola spomenutá kauza financovania SDKÚ. Ja spomeniem ďalšiu. Nemali ste vtedy napríklad aj kauzu vláčiky, ktorej hlavným aktérom bol brat vtedajšieho vášho šéfa, premiéra Mikuláša Dzurindu?
Vy tu neustále urážate, hovoríte o svinstve, o hanebnosti, prosím vás, pozrite sa trocha aj sám na seba do zrkadla. A mimochodom, hovorili ste tu, ako slušný človek neskáče do reči, to máte pravdu, ale ja za krátky čas, ako som v ústavnoprávnom výbore, tak som práve vás zaznamenala, že neustále, ak niekto začne niečo hovoriť, čo sa vám nepáči, okamžite mu skočíte do reči a tým pretrhnete jeho niť myšlienok.
Ďakujem.
30. 6. 2016 15:42:17 - 15:43:33 7. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 157 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nachtmannová, Oľga (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Remišová, v úvode ste ma upútali, to, čo ste rozprávali, ako ste nás tu poučovali, bolo to zaujímavé počúvať, ale zároveň mi to nesedí s tým, že vy neviete, komu od zajtra budeme predsedať.
Vy ste odpovedali redaktorovi, že budeme predsedať Európskej rade. To isté povedal aj váš predseda Matovič, u neho to beriem, on povedal, že je v týchto inštitúciách domotaný, ale od vás mi to nesedí, lebo vy si v životopise píšete, že ste končili medzinárodné vzťahy v Bruseli. Zároveň 10 rokov ste pôsobili v Európskej komisii. A vy neviete komu predsedáme? Toto je ozaj na pováženie, ale zároveň nás neustále poučujete. Točíte hlavou, áno, je to tak, my predsedáme Rade Európskej únie, už to tu pol roka stále zaznieva. A vy poviete Európskej rade.
Ďalší kolega z opozície povie, že Rade Európy. (Reakcia z pléna.) Je to k téme, na začiatku sme boli poúčaní... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
99.
Poprosím kľud, pán poslanec.

Nachtmannová, Oľga, poslankyňa NR SR
100.
A ja hovorím, že ako nás môže poúčať človek, ktorý ani nevie, hoci to študoval, komu od zajtra predsedáme. To hovorím úplne k téme.
Ďakujem.
30. 6. 2016 14:22:27 - 14:24:17 7. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 157 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nachtmannová, Oľga (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem za slovo. Pán premiér, ja vám ďakujem za to, že ste jasne poukázali na to, akým manipulátorom s pravdou je pán poslanec Lipšic.
Hneď v úvode vystúpenia ste spomenuli, čo pán poslanec Lipšic hovoril, že vláda Roberta Fica sprivatizovala SPP. Evidentne sa musíme vracať do minulosti, pretože stokrát opakovaná lož sa ozaj môže stať pravdou. Mladí ľudia, keď boli vtedy deti, si nepamätajú toto obdobie. Ja som v tej dobe spracovávala odbornému poradcovi z týchto tajných zmlúv, tak to pripomeniem. Videla som tie zmluvy, kto vyhral poradcu, a podotýkam, tento poradca dostal za to, že odporučil jedného z jedného, 32 mil. amerických dolárov. V tej dobe v prepočte bol dolár ku korune 40 až 43 korún. Ja poviem tú spodnú hranicu, 40 korún. Čiže poradca Credit Suisse First Boston dostal za to, že odporučil jedného z jedného, 1 000 300 000 slovenských korún.
Pán poslanec Lipšic bol vtedy ministrom spravodlivosti, že vtedy tie jeho detektívne schopnosti nesiahali do toho, že nepreskúmal, že tento poradca v tom čase, keď radil, mimochodom nemal tú súťaž vyhrať, pretože vo všetkých nastavených kritériách bol na poslednom mieste. Zaujímavé je to, že bol prepojený, bola to dcérska spoločnosť od Credit Suisse. A viete, kto mal najväčšie úložky Credit Suisse? Bolo to vtedy SDKÚ. Jak to, že ste na to, pán poslanec Lipšic ako minister spravodlivosti, vtedy neprišli? To mi je veľkou záhadou. A teraz ste ten najčistejší z čistých. (Potlesk.)
7. 6. 2016 19:25:50 - 19:26:59 5. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 150 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nachtmannová, Oľga (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Remišová, ja budem rovnako, ako pán poslanec Blanár, reagovať na vaše slová, že pán predseda vlády podnecuje nenávisť k učiteľom. Učili ste vy vôbec niekedy? Ja mám za sebou 25-ročnú prax. Som pedagóg 25 rokov a toto, čo ste povedali, je niečo tak hrozné z vašich úst, pretože ako viem, vy ste nikdy neučili. A práveže pán premiér v živote o učiteľoch, nepodviedol tak hanebne, ako svojho času ešte prvá vláda Mikuláša Dzurindu, ktorá im dala 13., 14. plat do zákona, ktorý im vzápätí zrušila. Toto v živote premiér Fico neurobil, práve naopak, on im v každej svojej vláde platy zvyšoval. Ja som to sama cítila na svojej výplatnej páske. Takže, prosím vás, o čom to rozprávate? Kedy ich on ponižoval? Kedy podnecoval nenávisť k učiteľom? Toto sú veľmi silné slová. A skutočne zvážte to, čo hovoríte. Pretože ozaj tu vyvolávate len a len nenávisť.
7. 6. 2016 12:49:23 - 12:51:17 5. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 150 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nachtmannová, Oľga (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Pán poslanec Lipšic, vaše vystúpenie jasne ukazuje, že ste majstrom manipulácie. Uvediem konkrétny príklad, ktorý to dokumentuje. Citovali ste slová ministra vnútra Roberta Kaliňáka: "Bol to svet cashu, analógový svet." Už ste ale neuviedli celý kontext, v ktorom boli tieto slová použité, pretože to sa vám absolútne nehodilo. Tieto slová totižto patrili obdobiu, v ktorom ste boli ministrom vnútra a nekonali ste. Tak ja teraz prečítam celý kontext, stiahla som si to z TASR-u, je to z 31. mája tohto roku, je k tomu aj zvukový záznam, aby ste ma neobvinili, že som si to vymyslela a tým pádom každému bude jasné, k akej manipulácii, úbohej, sa znižujete.
Takže citujem: "Dnes sa dá len veľmi ťažko vyčísliť, čo všetko sa stalo v roku 2012, kedy bol kolaps daňovej správy. Daňová správa vtedy nevidela, nepočula, vyplácala mnohé veci naslepo a bez kontroly. Bol to svet cashu, analógový svet." Ďalej pokračuje Robert Kaliňák: "My sme prijali desiatky opatrení, ktoré výber daní zasadne zlepšili."
Takže tuná jasne vidno, ako krásne manipulujete, vytrhnete si veci, hodíte to obdobie, ktoré s tým nemá nič spoločné, pretože toto bolo povedané na vašu vládu, na vaše ministrovanie. Prepáčte, ako ekonómka, to, čo sa vtedy dialo s finančnou správou a práve vďaka tomu došlo skutočne k obrovským škodám v daniach. Veď už vám bolo povedané, že sme prišli asi o 711 miliónov eur a boli ste ministrom. Ako vám teraz môžu občania veriť, keď takto dokážete hrubo manipulovať fakty?
25. 5. 2016 11:17:32 - 11:17:55 4. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nachtmannová, Oľga (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
111.
Ďakujem pekne. Prosím členov, rovnako aj náhradníkov stálej delegácie parlamentného zhromaždenia Rady Európy, mali sme sa stretnúť zajtra, takže stretneme sa dnes o 12.00 hod., bude to krátke operatívne stretnutie v miestnosti 149a. Je to výbor pre európske záležitosti.
Ďakujem.
24. 5. 2016 9:44:32 - 9:45:49 4. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 44 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nachtmannová, Oľga (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Pán poslanec Krajniak, prepáčte, ale vaše vystúpenie bolo skutočne veľmi, veľmi lacno populistické. Vy ťažíte z toho, alebo spoliehate sa na to, že ľudia nepoznajú obsah Lisabonskej zmluvy. Celú dobu ste tu rozprávali o bruselskej kolónii, že nebudeme mať absolútne žiadne právomoci. Tak ja dovolím si pre krátkosť času iba jeden článok, čl. 3 a ods. 2: "Únia rešpektuje rovnosť členských štátov pred zmluvami, ako aj ich národnú identitu obsiahnutú v ich základných politických a ústavných systémoch vrátane regionálnych a miestnych samospráv. Rešpektuje ich základné štátne funkcie, najmä zabezpečovanie územnej celistvosti štátu, udržiavanie verejného poriadku a zabezpečovanie národnej bezpečnosti. Predovšetkým národná bezpečnosť ostáva vo výlučnej zodpovednosti každého členského štátu." Je mi veľmi ľúto, ale vy ako blízky spolupracovník Daniela Lipšica, či bol ministrom spravodlivosti alebo vnútra, takto hrubo zavádzate verejnosť. Myslím si, že toto je z vašich úst neodpustiteľné.
Ďakujem.
17. 5. 2016 16:15:56 - 16:16:45 4. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 22 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nachtmannová, Oľga (SMER - SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Číž, ja vám ďakujem za vaše vystúpenie. Pred necelou hodinou sme sa zhodli s kolegyňou z opozície, že politika do problematiky, ktorá sa týka detí, vyslovene nepatrí. Vy ste vo svojom vystúpení veľmi názorne ilustrovali, že určitým politikom, a tuná, žiaľbohu, musím konštatovať, že v tomto prípade to boli političky, toto nič nehovorí, nič im nie je sväté a za každú cenu sa proste potrebovali zviditeľniť. A je im jedno, že tým niekomu ublížia, niekoho pošpinia.
Pán poslanec Číž, ja sa pripájam k vašim úvodným slovám, že by mala okrem ochrany práv existovať aj etika uplatňovania práv.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->