Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
2. 12. 2015 15:53:39 - 15:55:01 58. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vörös, Péter (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
69.
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1833. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1838 z 26. októbra 2015 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 21. januára 2016 a gestorský výbor do 22. januára 2016.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím vás, všeobecnú rozpravu.
2. 12. 2015 15:38:09 - 15:39:28 58. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vörös, Péter (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
57.
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1830. V menovom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1835 z 26. októbra 2015 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre sociálne veci a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 21. januára 2016 a gestorský výbor do 22. januára 2016.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím vás, všeobecnú rozpravu.
26. 11. 2015 14:39:00 - 14:40:11 58. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vörös, Péter (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
25.
Ďakujem pekne za korektnú odpoveď, pán minister. Ale napriek tomu nechápem, že prečo vaše ministerstvo nedokázalo za tých šesť mesiacov vypracovať požadovanú legislatívnu úpravu a vyhovieť požiadavke odkázaných ľudí. Pán minister, asi sa zhodneme na tom, že títo ľudia sú odkázaní na pomoc a zaslúžia si istoty. Je nepochybné, že riešenie tejto záležitosti je vo vašich rukách. Je vašou zodpovednosťou, aby ste týmto ľudom poskytli pomocnú ruku.
Pán minister, toto volebné obdobie sa už chýli ku koncu. Ale prisľúbte mi, pán minister, že po piatom marci, v prípade, že sa tu v parlamente stretneme, tento problém vyriešime.
19. 11. 2015 17:07:38 - 17:13:45 58. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1700, 1793 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vörös, Péter (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi využiť príležitosť, aby som pri prerokovaní štátneho rozpočtu upozornil na problémy v rezorte školstva. Na začiatku mi dovoľte citovať z programového vyhlásenia vlády:
"Vláda sa sústredí na rast úrovne a kvality vzdelávania všetkých občanov s dôrazom na mladú generáciu, na rozvoj a využívanie vedomostného a tvorivého potenciálu so zvýšením požiadaviek na adaptabilitu a odbornú znalosť ľudí. Uvedomuje si, že konkurencieschopnosť Slovenska je závislá od konkurencieschopných ľudí, ktorí sú vzdelaní, zruční, tvoriví a adaptabilní. V rámci daných možností bude zvyšovaný objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu so zameraním na posilnenie školstva, vedy a výskumu s cieľom zvýšenia ich kvality a ich efektivity." Koniec citátu.
Pri preštudovaní vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte som zistil, že v rozpočtovej kapitole pre rezort školstva sa počíta s objemom finančných prostriedkov na rok 2016 o 220 mil. eur nižším, ako tomu bolo v roku 2015. Asi sa všetci zhodneme na tom, že je to obrovský pokles.
Dámy a páni z vládnej koalície, naozaj takýmto hrubým spôsobom idete proti vlastnému programovému vyhláseniu vlády? Naozaj si myslíte, že takýmto oklieštením školstva prispejete k rastu úrovne a kvality vzdelávania a podporíte konkurencieschopnosť tejto republiky? Môžem vám vymenovať viacero oblastí v rámci školstva, na čo by bolo potrebné minúť tieto peniaze. Učitelia bratislavských, aj mimobratislavských škôl ohlásili na dnes protest proti podfinancovaniu školstva. Najviac vláde vyčítajú, že už dlhodobo ignoruje požiadavku komory učiteľov o zvýšenie platov učiteľov a zamestnancov školstva. Žiadajú o navýšenie učiteľských platov o 140 eur mesačne.
Vážení kolegovia, s akým svedomím sa budete pozerať do očí týchto učiteľov po schválení štátneho rozpočtu, a to pred konaním parlamentných volieb, keď Slovenská komora učiteľov svoje požiadavky predložila ministrovi školstva, minister im odpovedal, že so svojou požiadavkou vraj prišli neskoro? Prežíval som akýsi pocit "déja vu", to isté totiž odpovedal minister predstaviteľom Zväzu maďarských učiteľov na Slovensku, keď ho vyhľadali s požiadavkou o riešenie problémov malotriednych škôl, že vraj prišli neskoro. Nakoniec vysvitlo, že ministerstvo s týmito odbornými organizáciami plánované zmeny v školstve vôbec nekonzultuje. Zdá sa mi, že pán minister chce dať akúsi príručku učiteľom, zdá sa, že hľadá iba výhovorky pre prípad, ako nevyhovieť ich požiadavkám.
Slovenská komora učiteľov ďalej žiada vyčleniť 400 mil. eur na vyrovnanie rozdielov vo vybavenosti škôl. Čo im odpoviete na túto požiadavku? Že sme na to nemali? Pán minister financií vo svojom úvodnom prejave sa pýšil úspešným znižovaním deficitu verejných financií, hovoril o úspešnej konsolidácii rozpočtu a naozaj, to je dobré. Ale keď sme už na tom tak dobre, nechápem, prečo vám viac nezáleží na ďalšom fungovaní školstva, na budúcnosti našich detí, na dlhodobom osude Slovenska?
Kolegyne, kolegovia, 220 mil. eur je v školstve obrovský objem peňazí. Z tejto sumy by sme mohli bez problémov financovať všetky malotriedne školy, ktoré sa v dôsledku vládnych opatrení dostali na okraj ich zániku. Za to, že sa to teraz nestane, môžeme vďačiť iba triezvemu postoju poslancov, ktorí podporili pozmeňovací návrh môjho kolegu Árpáda Érseka, aby bola posunutá platnosť ustanovenia o zavedení minimálneho počtu žiakov v jednej triede na budúci rok. A teraz tu máme obrovskú sekeru v rozpočte rezortu školstva.
Musím povedať, že som absolútne sklamaný aj z toho, že súčasný minister školstva nie je schopný hájiť záujmy svojho rezortu vo vláde. Som sklamaný o to viac, že ide o mladého pragmatického človeka, ktorý má bohaté medzinárodné skúsenosti. Napriek tomu nedokázal obhájiť záujmy učiteľov, žiakov a napokon aj záujmy celého Slovenska.
Dámy a páni, v plnej miere podporujem požiadavku učiteľov o zvýšenie ich platov. Myslím si, že musíme urobiť všetko pre to, aby sa naše malotriedne školy, či už ide o školy s vyučovacím jazykom slovenským alebo maďarským, zachovali aj do budúcnosti. Našou spoločnou úlohou musí byť, aby sme vytvorili podmienky kvalitného, konkurencieschopného vzdelávania našich detí a budúcich generácií. Je nutné si však uvedomiť, že bez peňazí, bez investovania do nášho školstva to nepôjde.
Ďakujem za pozornosť.
21. 10. 2015 15:16:27 - 15:17:50 56.schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1792 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vörös, Péter (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Fronc, plne súhlasím s vaším názorom, síce nebol som predkladateľom návrhu na odvolanie pána ministra školstva, ale ako politik maďarskej národnosti však musím vyhlásiť, že mám niekoľko veľmi vážnych dôvodov tento návrh podporiť.
Podľa môjho názoru minister musí niesť plnú politickú zodpovednosť za to, čo sa deje v rezorte pod jeho vedením. Je všeobecne známy prípad, že japonského ministra dopravy, ktorý podal demisiu, lebo expresný vlak medzi Tokiom a Nagasaki meškal dve minúty. V tomto prípade ide o oveľa závažnejší problém, pretože ide o peniaze daňových poplatníkov.
Druhý dôvod, ktorý je pre mňa ešte závažnejší, je ten, že pán minister odmietol názor viac ako 26-tisíc rodičov, pedagógov a podporovateľov národnostných škôl, ktorí protestovali proti zníženiu počtu vyučovacích hodín čítania a písania. V skutočnej demokracii je nepredstaviteľné, aby predstaviteľ a reprezentant štátu takýmto hrubým spôsobom ignoroval názor občanov.
Myslím si, že pán minister ako politik zlyhal, a preto by mal vyvodiť prinajmenšom osobnú zodpovednosť.
Ďakujem.
2. 10. 2015 10:32:21 - 10:33:45 54. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1654 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vörös, Péter (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

58.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1737. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku, aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1751 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončil som. Prosím vás, otvorte všeobecnú rozpravu.

1. 10. 2015 18:47:17 - 18:48:42 54. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1654 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vörös, Péter (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
171.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1661. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1678 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. 
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončil som, prosím vás, otvorte všeobecnú rozpravu. 
1. 10. 2015 12:47:55 - 12:48:52 54. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1760 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vörös, Péter (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

163.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, ja považujem za veľmi dôležité, že tento návrh zákona tu dnes máme na stole, pretože aj slovenská politická elita už desaťročia dlhuje voči príslušníkom národnostných menšín s tou právnou úpravou.
Návrhom chceme nastavovať jasné podmienky podpory kultúry národnostných menšín a poskytujeme tým istý rámec alebo skôr východiskový bod tak pre menšiny, ako aj pre štát bez ohľadu na aktuálne zmeny v personálnom obsadení výkonných orgánov moci a vládnej garnitúry. Jedno z najdôležitejších prínosov navrhovanej právnej úpravy je podľa môjho názoru to, že pomáha predchádzať úplne zbytočným politickým konfliktom v oblasti poskytovania štátnej dotácie pre kultúrne organizácie národnostných menšín.
Ďakujem.

1. 10. 2015 12:20:10 - 12:21:28 54. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1757 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vörös, Péter (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

151.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1757. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1769 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre sociálne veci.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu.

1. 10. 2015 11:52:54 - 11:57:33 54. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vörös, Péter (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)

131.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1776. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1788 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor Národnej rady a výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto bodu programu.

2. 7. 2015 14:54:39 - 14:55:54 53. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vörös, Péter (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho  
14.
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, ďakujem za odpoveď. Pre doplnenie chcem dodať, že rodičia vo svojom otvorenom liste namietajú proti postupom posudkových lekárov pri posúdení sociálnej odkázanosti zdravotne postihnutých detí. Aj sám som sa už viackrát stretol s prípadmi, keď posudkový lekár svojvoľne a bez dôkladného lekárskeho vyšetrenia nezohľadňuje stanovisko lekára-špecialistu. Ako na to upozornili aj rodičia zdravotne postihnutých detí, posudkoví lekári nemajú pred zákonom žiadnu osobnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia pred súdom. Ak dôjde k vymáhaniu práva súdnou cestou, zodpovednosť za rozhodnutie má len príslušný úrad, teda Sociálna poisťovňa alebo úrad práce, nie však samotný posudkový lekár.
Pán minister, nemyslíte si, že by bolo vhodné zaviesť osobnú zodpovednosť posudkových lekárov za ich rozhodnutia?
 
17. 6. 2015 10:31:25 - 10:38:33 53. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1498 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vörös, Péter (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
42.
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi povedať niekoľko myšlienok k predkladanému návrhu školského zákona. Poviem svoj názor z pohľadu príslušníka maďarskej národnosti, pretože národnostné školstvo so svojimi špecifikami si zaslúži pozornosť aj pri tejto novelizácii. Po prerokovaní predloženého vládneho návrhu školského zákona v prvom čítaní predstavitelia strany MOST - HÍD iniciovali konzultáciu s organizáciami a odbornými združeniami maďarských pedagógov, kde sme ich informovali o plánovaných zmenách, ako aj o tom, ktoré dlho očakávané zákonné úpravy chýbajú v predkladanej novele.
Pán minister, pedagogické organizácie a odborníci zo školstva vám vyčítajú, že pri vypracovaní pedagogických programov a rôznych legislatívnych iniciatív s nimi plánované zmeny nekonzultujete. To isté sa stalo aj v tomto prípade. Ako som sa dozvedel od predstaviteľov Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku, vôbec nemali žiadne informácie o predkladanom návrhu zákona, ktorý tu dnes máme na stole. Dokonca v posledných rokoch od nastúpenia súčasnej vlády s nimi málokto z ministerstva a Štátneho pedagogického ústavu konzultoval akékoľvek záležitosti týkajúce sa škôl s vyučovacím jazykom maďarským.
A teraz niekoľko slov o nedostatkoch predkladanej novely z hľadiska národnostného školstva. Ešte v čase, keď bol šéfom rezortu školstva pán Čaplovič, konkrétne v decembri v roku 2013, sa pred budovou Národnej rady konala spoločná demonštrácia maďarských organizácií vrátane politického zastúpenia ohľadne zavedenia minimálneho počtu žiakov na základných školách. V dôsledku zmeny zákona, ktorá vstúpi do účinnosti práve teraz v septembri roku 2015, budú totiž ohrozené tzv. málotriedne školy na vidieku. Asi nemusím pripomínať, že najviac sa toto rozhodnutie dotkne národnostne zmiešaného územia a predovšetkým národnostných škôl, v ktorých sa z roka na rok znižuje počet žiakov v dôsledku asimilácie, nepriaznivého demografického vývoja a odlivu ľudí do zahraničia pre nedostatok pracovných miest. Ale spomínané opatrenia sa netýkajú iba výlučne týchto škôl. Podobne sa to citlivo dotkne aj slovenského regionálneho školstva.
Tento problém si všíma aj predkladateľ zákona, pretože zavádza možnosť zlúčenia viacerých ročníkov na prvom stupni základnej školy, predpokladajúc, že sa tým celá záležitosť ohľadne minimálneho počtu žiakov nevyrieši. Toto opatrenie je však len akýmsi hasením požiaru. Možno tým niektoré školy získajú čas, ale problém ako taký sa nevyrieši. Spomínané opatrenie totiž neráta s tým, ako bude možné v 21. storočí pri súčasnom rozsahu učiva zabezpečiť vyučovanie viacerých ročníkov naraz, keď na to momentálne neexistuje učebný plán, technická podpora, keď na to neexistuje ani pedagogická metodika. Čo si myslíte, koľko rodičov bude súhlasiť s tým, aby ich deti chodili do takejto integrovanej triedy za súčasných podmienok?
Vážený pán minister, vzhľadom k tomu, že máte bohaté skúsenosti s fungovaním školských systémov v západných krajinách, dlhé roky ste študovali v zahraničí, sa určite zhodneme na tom, že záujmom nás všetkých je, aby náš vzdelávací systém neživoril, ale aby sme mali kvalitné školy, zdatných pedagógov a vyučovaní systém. Taký vyučovací systém, ktorý reálne pripraví naše deti na život a uplatnenie sa tak u nás doma, ako aj v zahraničí. Pán minister, vy ste pragmatický človek. Chápem vaše predstavy o tom, že je potrebné racionalizovať školský systém, pretože súčasné financovanie je dlhodobo neudržateľné. Ale nemyslíte si, že prišívate kabát ku gombíku? Prioritou by predsa logicky mala byť príprava komplexnej novely zákona o financovaní regionálneho školstva vrátane učebných plánov pre zlúčené ročníky. Ide o proces, ktorý je nevyhnutné dôsledne pripraviť. Totiž právna úprava, ktorú dnes máme na stole, nerieši situáciu komplexne a už vôbec nie systémovo. Čiastkové riešenia nie sú riešením, pretože naliehavé problémy to neodstráni, iba viac zakonzervuje. Už spomínaný problém málotriedok je jeden z týchto naliehavých problémov. Preto chcem podporiť návrh môjho kolegu Arpáda Érseka ohľadne zrušenia platnosti ustanovenia o minimálnom počte žiakov.
Zákon nerieši ani ďalšiu otázku, ktorú už dlhodobo žiadajú predstavitelia Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku a ďalších združení, a to je zabezpečenie prekladu štátneho vzdelávacieho programu, rámcových učebných plánov a vzdelávacích štandardov jednotlivých predmetov do jazykov národnostných menšín. Tieto dokumenty majú dotknuté školy k dispozícii výlučne v štátnom jazyku, čo znamená veľkú administratívnu záťaž pre učiteľov, pretože pri vyučovaní či príprave na samotný vyučovací proces musia vychádzať práve z týchto dokumentov. Zladiť terminológiu je mimoriadne časovo aj odborne náročné.
Preto mi, pán minister, dovoľte predložiť pozmeňujúci návrh k prerokovanému zákonu.
V § 6 sa dopĺňa o nový bod č. 7 v nasledovnom znení:
"7. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zabezpečuje preklad štátneho vzdelávacieho programu, vzdelávacích štandardov a rámcových učebných plánov do vyučovacích jazykov škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín."
Odôvodnenie:
Predstavitelia národnostných škôl už dlhodobo žiadajú ministerstvo školstva o zabezpečenie prekladu relevantných pedagogických dokumentov do ich vyučovacieho jazyka, nakoľko pri vyučovaní musia vychádzať práve z týchto dokumentov. Predkladaný pozmeňujúci návrh by znamenal významné uľahčenie pedagogickej práce a výrazne by sa tým znížilo administratívne zaťaženie učiteľov škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín.
Pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ďakujem za pozornosť, skončil som.
22. 5. 2015 12:16:26 - 12:17:46 51. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vörös, Péter (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
93.
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1516. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1527 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, ďakujem, skončil som. Prosím vás, otvorte všeobecnú rozpravu.
13. 5. 2015 9:38:12 - 9:40:07 51. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1498 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vörös, Péter (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)

Ďakujem za slovo. Pán poslanec, teraz mi dovoľ, aby som niekoľkými slovami ešte doplnil tvoje vystúpenie, hlavne o nedostatkoch predkladanej novely z hľadiska národnostného školstva.

V čase ministrovania pána poslanca Čaploviča v decembri v roku 2013 sa pred budovou Národnej rady konala spoločná demonštrácia maďarských organizácií vrátane politického zastúpenia ohľadne zavedenia minimálneho počtu žiakov na základných školách. V dôsledku zmeny zákona, ktorá vstúpi do účinnosti práve teraz v septembri v roku 2015, budú totiž ohrozené tzv. málotriedne školy na vidieku. Asi nemusím pripomínať, že naviac sa toto rozhodnutie dotkne národnostne zmiešaného územia a predovšetkým národnostných škôl, v ktorých sa z roka na rok znižuje počet žiakov. Ale netýka sa to len výlučne týchto škôl. Podobne sa to citlivo dotkne aj slovenského regionálneho školstva. Tento problém si všíma aj predkladateľ zákona, pretože zavádza možnosť zlúčenia viacerých ročníkov na prvom stupni základnej školy predpokladajúc, že sa tým celá záležitosť ohľadne minimálneho počtu žiakov vyrieši. Musím vás však sklamať, to opatrenie toto vôbec nevyrieši, ba, naopak, nastoľuje ďalší problém ako bude možné v 21. storočí pri súčasnom množstve učiva a rozsiahlom obsahu zabezpečiť vyučovanie viacerých ročníkov naraz, keď na to neexistuje učebný plán, technická podpora a pedagogická metodika. Pán minister, čo si myslíte, koľko rodičov bude súhlasiť s tým, aby ich deti chodili do takejto integrovanej triedy za súčasných podmienok? Ďakujem za slovo.

19. 3. 2015 18:56:20 - 18:57:43 48. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1420 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vörös, Péter (MOST-HÍD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1420. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh napĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 30. apríla 2015 a gestorský výbor do 4. mája 2015 po prerokovaní návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Skončil som, prosím vás, otvorte rozpravu, pani predsedajúca.
17. 3. 2015 15:27:05 - 15:28:21 48. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vörös, Péter (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
36.
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1281. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2015 a gestorský výbor do 4. mája 2015 po prerokovaní návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pani predsedajúca, skončil som, otvorte rozpravu.
11. 2. 2015 15:41:52 - 15:43:11 46. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1375 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vörös, Péter (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie  
58.
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1375. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pani predsedajúca, skončil som, otvorte rozpravu.
10. 12. 2014 19:29:28 - 19:30:43 44. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1308 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vörös, Péter (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1308. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
9. 12. 2014 14:27:04 - 14:28:22 44. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1245 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vörös, Péter (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
14.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1245. V menovanom súvise si dovoľujem predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku, aj legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predseda, prosím vás, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
31. 10. 2014 9:11:20 - 9:18:00 39. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1189 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vörös, Péter (MOST-HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
8.
Pani predsedajúca, ďakujem za slovo. Milé pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som povedal niekoľko slov k nami navrhovanej novele zákona o štátnom občianstve. Najprv by som podal krátku rekapituláciu aktuálneho stavu a vývoja celej záležitosti.
Ako dobre vieme, zákonná úprava, ktorá platí v súčasnosti, vznikla v roku 2010, a to veľmi unáhleným, až by som povedal, že živelným spôsobom. Išlo vtedy o okamžitú reakciu na zákon v susednom štáte o pridelení maďarského štátneho občianstva tým, ktorých predkovia mali maďarské štátne občianstvo a ktorí ovládajú maďarský jazyk. Zámerom predkladateľov zákona, teda ešte aj vlády Roberta Fica, bolo predísť tomu, aby Maďari na Slovensku masovo nadobudli štátne občianstvo Maďarska.
Táto obava však podľa môjho názoru bola a je absolútne neopodstatnená. Z pohľadu Maďarov totiž ide o rýdzo symbolické gesto. Dokonca na Slovensku prijatá novela zákona o štátnom občianstve z roku 2010 nenaplnila ani účel, na ktorý bola prijatá. Totiž štát nemá možnosť zistiť, kto v skutočnosti nadobudol štátne občianstvo iného štátu s výnimkou toho, ak to sám nadobúdateľ nahlási. To znamená, že štát nemá žiadne hodnoverné informácie o tom, koľko osôb má v krajine štátne občianstvo iného štátu.
A z toho jednoznačne vyplýva, že súčasne platné sankcie vôbec nemajú zmysel. Veď od 17. júla 2010 do 5. septembra 2014 takmer 900 občanov, presnejšie 886 ľudí, ktorí nadobudli štátne občianstvo iného štátu, stratilo svoje slovenské štátne občianstvo.
Takisto musím pripomenúť, že pri väčšine týchto ľudí nebolo dôvodom straty slovenského pasu prijatie maďarského štátneho občianstva. Najviac z nich stratilo slovenské občianstvo pre prijatie českého, nemeckého, rakúskeho a britského občianstva. Títo občania, bohužiaľ, iba doplatili na zbytočné, neúčelné, diskriminačné a podľa nášho názoru aj protiústavné ustanovenia zákona.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, rád by som na tomto mieste pripomenul a zdôraznil, že základným zákonom tohto štátu je Ústava Slovenskej republiky. Ústava je nad všetkými ostatnými právnymi normami. Presnejšie povedané, všetky zákony musia rešpektovať ústavu, musia byť v súlade s ňou. A čl. 5 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky znie nasledovne: "Nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli."
Ako však vidíme, v posledných štyroch rokoch od účinnosti poslednej novely zákona o štátnom občianstve ľudia strácajú slovenské štátne občianstvo bez toho, že to tak chcú. Minimálne v médiách sa objavilo, že je pre nich nepochopiteľné, že o slovenské pasy prídu iba preto, že prijali občianstvo iného štátu. O slovenské štátne občianstvo teda podľa vlastných slov prichádzajú neradi a proti svojej vôli.
Ja sa teraz nechcem zaoberať s otázkou, prečo Ústavný súd Slovenskej republiky roky nedokázal rozhodnúť o tom, či predmetná právna úprava z roku 2010 je, alebo nie je v súlade s ústavou. Je to poľutovaniahodné, ale nič s tým urobiť nevieme. Isté však je, pripustil to už viackrát aj minister Kaliňák, že túto neštandardnú situáciu musíme vyriešiť tu v Národnej rade Slovenskej republiky.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, my poslanci zo strany MOST - HÍD poznáme jeden veľmi jednoduchý spôsob, ako sa vysporiadať s touto situáciou, ktorá zbytočne už roky traumatizuje verejnosť. Je to, prosím, naozaj veľmi jednoduché. Za čias predchádzajúceho znenia zákona o štátnom občianstve, teda zákon spred roku 2010, nikto nebol sankciovaný za to, že nadobudol štátne občianstvo iného štátu. Nevyžaduje si to zdĺhavé rokovania, zložité legislatívne iniciatívy ani nejakú obšírnejšiu verejnú diskusiu.
Páni poslanci, nemusíme urobiť nič, len vrátiť stav do štandardného stavu, aký tu bol pred rokom 2010. Vtedy budeme mať taký zákon o štátnom občianstve, ktorý bude v súlade s Ústavou Slovenskej republiky.
Preto vás prosím, aby ste tento náš návrh akceptovali a podporili. Vyjadrite s tým svoj súhlas, že aktuálny stav je aj podľa vás neprijateľný a že živelná zmena zákonov, ako to bolo v tomto prípade, nikdy nemôže viesť k spokojnosti občanov, ktorých sa to týka.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->