Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
20. 11. 2015 10:30:21 - 10:32:27 58. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1686 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Choma, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja som chcel prijať návrh pána poslanca Chrena, ale vzhľadom na to, čo povedal pán Hlina, to neurobím. Jednoducho, poďakujte sa tuná, kolegovia. Vy ste najmúdrejší na svete, vy do všetkého, jedine váš názor je ten najsprávnejší, tak ho tu vždy presadzujete. A musím povedať, že nemáte pravdu, pán Hlina. Nemáte pravdu. Nevykrikujte, ja tiež nevykrikujem, keď vy rozprávate.
Čo sa týka tých niektorých pripomienok, dámy a páni, je naozaj na diskusiu a bolo by ešte o čom diskutovať, súhlasím. My sme tu diskusiu korektnú naozaj včera odviedli a na tie témy, viac ako hodinu sme sa im venovali, snažili sme sa nájsť nejaký kompromis. Faktom je, že procedurálne sme to nezvládli, ale to neznamená, že do budúcnosti sa nikdy k tomu nedá vrátiť. Naopak, ja si myslím, že ak začnú mestá a obce pripravovať svoje všeobecne záväzné nariadenia, tak už pri diskusiách na rokovaniach na týchto zastupiteľstvách sa objavia veci, ktoré reálne vyjdú z praxe, reálne vyjdú z praxe. Viem si predstaviť, že takto o rok sa vieme k tomu zákonu kľudne, kľudne vrátiť.
Keď hovoríme o korupcii, tak to, po prvé, bolo tu, že ja sťahujem, alebo nesťahujem, to neviem, kto kde zobral, asi by to mali vedieť predkladatelia, či sťahujú alebo nesťahujú. Pán Hlina to vie, samozrejme. Ako ináč? Ak by ste, vy považujete za korupčné, to znamená, že vy sa tak, by ste sa tak správali, keď hovoríte o korupcii, pán Hlina. Vy by ste to takto asi takto tuná kasírovali, hej, že buď tak, alebo tak. To je ale zase váš problém. Tento zákon nie je pripravený tak, aby sa tu diala korupcia, naopak, má úplne opačný charakter a úplne opačnú filozofiu.
Takže, dámy a páni, chcem požiadať o podporu pri schválení. Žiadny zo zákonov, ktorý sa tu predkladá, nie je dokonalý. Žiadny. A preto si myslím, že ak tento, ak aj má nejaké chyby, vieme sa k nim v budúcnosti vrátiť.
Ďakujem pekne.
20. 11. 2015 10:00:45 - 10:07:05 58. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1686 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Choma, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážené dámy, páni kolegovia, opäť sme tu s naším návrhom zákona, ktorý od poslednej diskusie alebo od prvého čítania doznal aj nejakých zmien, ktoré boli podmienené samozrejme medzirezortným pripomienkovým konaním, diskusiami s odborníkmi zo ZMOS-u, Únie miest. Hovorili sme s Inštitútom urbánneho rozvoja na tieto témy, s poslancami opozičnými a nemôžem povedať, že by ten zákon nemal všeobecnú podporu.
V každom prípade sme sa v rámci pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol spravený na výbore pre verejnú správu, snažili zapracovať maximum informácií, maximum dobrých pozmeňujúcich návrhov. Medzi tie dôležité stále... Alebo takto, najprv zdôrazním, že celý zákon alebo tá filozofia toho zákona je o tom, aby sme ustanovili do samosprávnej pôsobnosti obce, miest aj finančný nástroj, ktorý si každá obec alebo mesto môže a nemusí zaviesť, to zdôrazňujem, pretože stále je tu veľký prvok tej dobrovoľnosti, a to vlastným všeobecne záväzným nariadením, ktoré opätovne schvaľujú alebo neschvaľujú poslanci príslušného zastupiteľstva.
Ďalej si myslíme a predpokladáme, že tento nástroj bude mať jednoznačne funkciu rozvojovú. To znamená, tieto prostriedky budú môcť byť využité na rozvoj obce, na budovanie infraštruktúry a jednoducho potrieb, hovorím o kapitálových teraz predovšetkým výdavkoch, ktoré obec môže takýmto spôsobom využiť. A dúfame, že bude mať tento zákona aj funkciu protikorupčnú.
Keď sme hovorili alebo keď som hovoril o tých doplnkoch alebo zmenách, ktoré sa od prvého čítania udiali, zdôrazním tie najpodstatnejšie. Dôležité je asi povedať to, že predmetom poplatku za rozvoj nie sú, alebo stávajú sa okrem toho, čo už bolo zadefinované, aj napríklad časti stavby, aby bolo jasné, že sa nejedná len o stavby, ale aj o časti stavby. Hovoríme o tom, že nebudú do tohto patriť stavby, ktoré slúžia na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí či sociálnej kurately. Takisto tam nebudú patriť objekty slúžiace materským školám, základným školám, vysokým školám či už školstvu ako takému. Takisto tam nebudú stavby, ktoré slúžia na obranu štátu a stavby, ktoré slúžia na účely múzeí, knižníc, galérií a kultúrnym účelom.
Ďalším dôležitým faktom, ktorý je doplnený do pôvodného návrhu zákona, je aj to, že za podlahovú plochu, o ktorej sme hovorili, bude jednoznačne určená podlahová plocha nadzemnej časti stavby, za ktorú sa považuje súčet výmery všetkých miestností v nadzemných podlažiach stavby. Čiže nehovoríme o obytnej výmere, o obytnej ploche. My hovoríme, o ničom inom, my hovoríme jednoducho o nasčítaní všetkých podlaží, ktoré sú nad zemou.
Do zmien sme zaradili aj zníženie sadzby. Táto vychádza z návrhu, ktorý vypočítali a pripravili odborníci. My sme mali v tom pôvodnom návrhu, od 10 do 45 bola tá sadzba, ktorú si každé mesto môže nejakým spôsobom môže určiť, a tá sadzba sa znižuje po týchto diskusiách na 35 eur. Chceme vyjsť v ústrety naozaj možno aj tým, ktorí urobia veľké stavby. Máme ale za to, že tento výpočet vychádza z veľmi kvalitnej prípravy rozpočtu, výpočtu, akým spôsobom sa kto podieľa na dobudovaní jej infraštruktúry už v rámci stavebného konania ako takého, respektíve pri tom povoľovacom konaní, kde je určené, čo všetko musí urobiť. Pretože nie je to tak, to treba zase korektne zdôrazniť, že pri stavebnom povolaní niekto môže postaviť len dom a nemôže postaviť komunikácie, cesty. Musí. Zo stavebného povolenia jednoducho už má povinnosť, alebo zo stavebného zákona, postaviť komunikácie, musí postaviť inžinierske siete, všetko, čo s tým súvisí. Ale i napriek tomu stále nie je nikde v zákone povedané, že musí postaviť materskú školu, že musí postaviť sociálne zariadenie, že musí postaviť zdravotnícke zariadenie, atď., a tak ďalej. Toto sú veci, ktoré práve ošetruje tento zákon. A snažili sme sa ho naozaj navrhnúť tak, aby sme nerobili zle nikomu. Chceme, aby sme urobili dobre predovšetkým mestám a obciam, aby mali v rozpočte peniaze na to, aby mohli tieto zariadenia do budúcnosti budovať.
Medzi ešte jednu z dôležitých zmien, ktoré doznali alebo doznal tento návrh do druhého čítania, patrí aj to, že už nehovoríme o rozčlenení obcí ulicami. Jednoznačne hovoríme o tom, že každá obec si môže územie rozdeliť alebo je rozdelená katastrálnymi územiami, alebo mestskými časťami. Každé veľké mesto má svoje mestské časti. To znamená, že v každej tejto jednej ucelenej mestskej časti bude platiť jeden poplatok. A takisto sa hovorí v tých úpravách, že tento poplatok by mal byť použitý v tej časti, v ktorej sa poplatok vyberá. Samozrejme, že toto si môže zmeniť každá obec, každé mesto svojím štatútom mesta, obce. Čiže opäť je tu tá právomoc daná, veľká právomoc daná do rúk poslancov a príslušných zastupiteľstiev.
Dámy a páni, nejdem čítať všetky tie doplnenia a zmeny, ktoré sme navrhli v rámci celého procesu prípravy. Sú tam pochopiteľne doplnené legislatívne ustanovenia, je to dané do súladu so zákonom. Čiže chcem poďakovať aj odboru legislatívy Národnej rady za to, že pripravili mnoho pripomienok, a podarilo sa ich zapracovať do toho návrhu. Takže myslím si, že v takomto stave, ako je teraz zákon predložený, by naozaj mohol pomôcť výrazným spôsobom mestám a obciam pri budovaní novej infraštruktúry súvisiacej s rozvojom mesta.
Ďakujem pekne, dámy a páni.
29. 9. 2015 13:05:31 - 13:06:46 54. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1677 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Choma, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Pán poslanec Beblavý, hovorili ste naozaj o všelijakých veciach, hovorili ste o mechanizmoch na odhalenie nekalých funkcionároch, ktorí kradnú, o tom, že tento návrh zákona nezaplátava diery a tak ďalej a tak ďalej. Nedávno ste sa vyjadrovali aj o pánovi Foraiovi, vyzývali ste ho na odstúpenie. Predtým ste podávali oznámenia na všakovakých ľudí, ktorí nekonajú dobro. Ale všetky tieto veci, ktoré tu dnes komentujete a ktoré tu s takým tým pátosom, snáď sa vidíte najspravodlivejší, vo mne vôbec nevyvolávajú ten dojem, ktorý by som mal mať, z jedného jediného dôvodu, pretože vy vo svojom predsedníctve máte presne takého istého človeka, ktorý toto robil. A vy dobre viete, o kom hovorím, vy dobre viete, čo ten človek spôsobil doteraz. Aj napriek tomu vám to nevadí. Preto čokoľvek, čo v tejto sále na tému korupcie, na tému prihrávania zákaziek niekomu, napríklad mame alebo napríklad ujovi, alebo napríklad kamarátovi bude vyznievať absolútne nedôveryhodne. A verte, že ja ešte v tejto sále o tom budem veľmi podrobne rozprávať.
25. 9. 2015 13:57:32 - 13:59:25 54. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1686 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Choma, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)

236.
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážené dámy a páni, vážení kolegovia, dovoľujem si predložiť tento návrh zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého cieľom alebo ktorých cieľmi sú.
Po prvé, ustanoviť do samosprávnej pôsobnosti obcí nejaký finančný nástroj, ktorý si každá obec zavedie na základe dobrovoľnosti vlastným všeobecne záväzným nariadením. To znamená, je tu naozaj založené na dobrovoľnosti a obec sa sama môže so svojimi poslancami rozhodnúť, či chce, alebo nechce takéto všeobecne záväzné nariadenie si schváliť.
Tento nástroj bude mať, samozrejme, funkciu príjmovú, to znamená, tam, kde sa predpokladá stavebný rozvoj, bude na základe tohto VZN ustanovený a na základe pravidiel ustanovených v tomto VZN aj vyberaný poplatok. Tento poplatok, samozrejme, bude príjmom obce.
Ďalej tento nástroj bude mať funkciu rozvojovú. To znamená, že tam, kde vznikne na základe stavebného rozvoja územia potreba vybudovania sociálnej technickej infraštruktúry, tak bude poplatok slúžiť ako zdroj práve na vybudovanie takejto infraštruktúry. Problém je totižto vždy alebo viac-menej v tom a celá tá filozofia je o tom, že pokiaľ naozaj prichádzajú developeri, pokiaľ prichádzajú investori a budujú či už bytové domy, či už iné stavby, obec sa potom na konci dňa potýka s problémom, že nemá zdroje na to, aby postavila infraštruktúru, chodníky, verejné osvetlenie, niekde dokonca škôlky či základné školy. A práve tento poplatok by mal slúžiť na tieto účely.
No a v každom prípade tento nástroj bude funkčniť alebo bude mať aj istú funkciu svoju protikorupčnú, pretože budú jasne stanovené pravidlá, za ktorých bude treba takýto poplatok zaplatiť.
Dámy a páni, tá filozofia tohto návrhu zákona je úplne zreteľná a ja si vás dovolím podporiť tento návrh zákona.
Ďakujem veľmi pekne.

1. 7. 2015 16:51:45 - 16:55:11 53. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1622 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Choma, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)

Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bola zriadená Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, vám predkladám návrh štatútu tejto komisie.

Štatút Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky v súlade s § 13 ods. 12 tohto zákona a upravuje podrobnosti o členstve v štátnej komisii, zániku funkcie člena štátnej komisie, prístupy politických strán pri delegovaní členov štátnej komisie. Štatút zároveň upravuje náležitosti oznámenia o delegovaní členov do štátnej komisie predkladaného predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, ako i spôsob voľby predsedu štátnej komisie Národnou radou Slovenskej republiky.

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva, zákon o politických stranách, zákon o volebnej kampani a tento štatút budú tvoriť základný súbor dokumentov pre činnosť štátnej komisie. Vzhľadom na procesné pravidlá, ktorými sú členovia komisie viazaní pri rozhodovaní, ďalšie pravidlá si upraví štátna komisia vo svojom rokovacom poriadku.

Prvá štátna komisia sa podľa tohto zákona vytvorí do 31. augusta 2015 podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vykonaných v roku 2012, pričom predsedovia príslušných politických strán, predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, generálny prokurátor a predseda Najvyššieho kontrolného úradu majú podľa zákona povinnosť delegovať členov do štátnej komisie do 31. júla 2015.
Vážený pán podpredseda, vážené dámy poslankyne, páni poslanci, vzhľadom na uvedené si vás dovoľujem požiadať o podporu predloženého návrhu štatútu.
Teraz mi dovoľte, dámy a páni vystúpiť aj ako spravodajca výboru a podám informáciu o spoločnej správe výborov.

Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1636 z 15. júna 2015 pridelil návrh Štatútu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor bol určený výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.

Obidva menované výbory s návrhom súhlasili a odporučili ho Národnej rade schváliť.

Gestorský výbor rokoval o návrhu dňa 24. júna 2015.

Na základe stanovísk výborov odporúčam Národnej rade Štatútu Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán (tlač 1622) schváliť.

Výbor ma určil za predkladateľa a spoločného spravodajcu výborov.

Súčasne ma výbor poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, návrh uznesenia Národnej rady máte pred sebou, preto ho nebudem čítať, a navrhnúť Národnej rade hlasovať o predmetnom návrhu ihneď po ukončení rozpravy k nemu.

Pán predseda, skončil som, otvorte rozpravu.

24. 6. 2015 11:17:22 - 11:17:36 53. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Choma, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
57.
Ďakujem, chcem dať len do pozornosti všetkým členom výboru pre verejnú správu, že výbor bude rokovať o 12.30. Ďakujem.
13. 5. 2015 11:26:26 - 11:26:43 51. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Choma, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)

Chcem dať do pozornosti všetkým poslancom a členom výboru pre verejnú správu, že o 12.00 hodine odchádza autobusík na poslanecký prieskum. Takže všetkých srdečne pozývam.

16. 4. 2015 17:44:01 - 17:44:29 49. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Choma, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
174.
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja nejdem komentovať ani odbornú rovinu vášho, teda tvojho vystúpenia, ani etickú rovinu tvojho vystúpenia, ba dokonca ani morálnu rovinu a už vonkoncom nie mentálnu úroveň tvojho vystúpenia. Myslím si, že by to nemalo žiaden význam. Ale vyprosujem si, aby si ma nazýval morálnym bahnom.
24. 3. 2015 11:11:41 - 11:11:53 48. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Choma, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
Výbor pre verejnú správu bude mať schôdzu o 12.30 hodine. Ďakujem.
9. 12. 2014 11:25:01 - 11:25:09 44. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Choma, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
99.
Ďakujem pekne. Výbor pre verejnú správu dnes o 13.10 h. Ďakujem.
26. 11. 2014 11:10:12 - 11:10:29 44. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Choma, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
50.
Ja by som len chcel dať na vedomie všetkým pánom poslancom, že výbor zasadá teraz.
18. 9. 2014 18:38:36 - 18:43:00 37. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1060 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Choma, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
109.
Ďakujem pekne. Nedá mi nevyjadriť sa k niektorým veciam, aj keď naozaj nebudem komentovať niektoré hlúposti, ktoré tu boli povedané, nezmysly. V každom prípade, pán Hlina, ja ako vás považujem už za paranoika. Vy za všetkým vidíte niečo. Za všetkým vidíte komplot. Doniesol mi niekto niečo sem, veď to sú úplne také hlúposti, že až. Ja sa tomu venujem naozaj s Renátou už, teda, pardon, s pani podpredsedníčkou dlho tejto problematike, dlho. A niekomu vyhoviete, niekomu nevyhoviete. Možno ste tam našli nejakú paralelu s niekým, neviem čo, akým spôsobom ste k tomu došli, ale môžem vás ubezpečiť, že to nie je pravda. A ja nie som ten typ človek, ktorý by takéto veci robil.
A takisto trakčné vedenie, vy splietate, vy v tom náboji takom, trakčné vedenie v Žiline má v správe mesto, nikto iný, mesto Žilina je vlastníkom kompletne všetkého, mesto Žilina, nikto iný.
Vo výboroch neboli žiadne pripomienky k tomu zákonu. Ani od jedného, ani opozičného, dokonca len od nášho koaličného jedného, teda z našej strany SMER.
Takže verte tomu, že keď bude tento zákon schválený, a teda ak bude a ak ja budem primátorom, tak vám osobne pošlem fotografie zlikvidovaných bilbordov aj spoločnosti, o ktorej ste hovorili. Ja vám osobne donesiem tie fotografie odpílených bilbordov.
Nedá mi ale nevenovať sa ešte na chvíľočku pánovi Brockovi i napriek tomu, že to nesúvisí s témou, a mrzí ma, že tu už nie je, lebo už miliónkrát v tejto miestnosti spomína a berie moje mesto do úst, moje meno do úst a nikdy som sa tomu nejakým spôsobom nevenoval, vždy som si povedal, že ako kašlem na neho, nech si rozpráva, čo chce, len niektoré veci jednoducho okomentovať musím. Už tu bolo povedané a ja by som to znova rád zdôraznil. Všetkým KDH-kom, ktorí to sústavne omieľajú, donekonečna, že ja som bol zvolený, ja som bol riadne zvolený a ľudia vedeli o mne, že som aj poslanec Národnej rady, že som aj poslanec Žilinského samosprávneho kraja, aj napriek tomu mi dali dôveru ako primátorovi. Ja neviem, či tak urobia teraz, je to na nich, ale bol som všade riadne zvolený. Riadne zvolený. A vôbec im nevadilo, že poberám platy, tým ľuďom, vôbec im to nevadilo. Prečo vy tu stále niečo vyťahujete také, mne to príde už ako nejaká závisť. Keď Brocka vidí Choma, tak červené plátno pred očami. (Reakcia z pléna.) Dobre, veď hovorím, že je to možno závisť, je to o niečom inom, ale isto to nie je o nijakom rešpektovaní základných pravidiel vôle ľudu, keď to tak môžem povedať trošku nadnesene.
Chcem v tejto súvislosti povedať jednu vec. Keď bolo KDH pri vláde, nebolo tak dávno, '10-'11, prečo neprišiel takýto zákon? Preto, lebo aj predseda KDH poberal dva platy? Jeden tučný 12-tisícový, druhý poslanecký? Za 15-tisíc? Vtedy sa to neriešilo! Vtedy to nebol problém. Takisto platy z verejných zdrojov. Možno jeden európsky z verejných zdrojov, druhý zo slovenských. Ale vtedy sa to vôbec neriešilo. Pán Brocka, prečo mi neodpoviete teraz? Kde ste? Ešte aj dôchodcovský plat možno poberá. A zo 4 mandátov mám zaplatené iba tri, lebo Národnej diaľničnej spoločnosti neberiem žiadny plat, to by som bol rád, keby aj toto pán Brocka sa naučil. Už som to tu spomínal, myslím dvakrát v tejto sále. A ja sa za to nehanbím. A keď ešte mi vyčíta pán Brocka, že ako to môžem stíhať, no tak viete, ak pán Brocka odrobí 100 hodín mesačne, tak odrobí 100 hodín. Ale ja odrobím 260, 280 hodín mesačne. Ja robím 10, 12, 14, nezriedka aj 16 hodín denne, či to, či mi to veríte, alebo nie. (Reakcia z pléna.) Aj soboty, aj nedele. A nikto sa ma nepýta, či chcem alebo nechcem ísť v sobotu, ja tam jednoducho, je to moja povinnosť, som zvolený, idem tam. Nemám pocit, že si nezaslúžim svoj plat. A nehanbím sa ani povedať, že ak robím dve funkcie, tak ich robím kvôli platu, ja nekradnem. Ale za to, za čo robím, chcem mať zaplatené. To je úplne normálna vec a je to v zmysle zákona. Ak bude schválený iný zákon, dobre, budem rešpektovať. Alebo si rozmyslím, či pôjdem alebo nepôjdem kandidovať. Takže bol by som rád, keby sme rešpektovali také základné hodnoty, ešte raz hovorím a to, čo povedal aj pán poslanec Číž, v európskom je bežné a dokonca vítané, že ľudia zo samosprávy, volení ľudia sú aj v národnom parlamente. Neviem, čo je na tom zlé. Neviem, čo komu by to malo vadiť. Ale dobre, tak vadí to KDH-kom, tak im to vadí, nedá sa nič robiť. To je všetko, čo som chcel povedať.
Ďakujem pekne.
18. 9. 2014 18:30:53 - 18:34:42 37. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1060 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Choma, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
105.
Ďakujem pekne. Dámy a páni, ja ešte by som chcel predložiť pozmeňujúci návrh k svojmu návrhu. Vychádzam naozaj z toho, že sme ešte veľmi podrobne prechádzali ten zákon aj s odborom legislatívy, a žiada sa upraviť niektoré ustanovenia. Ak dovolíte, ja ho teraz prečítam.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky lgora Chomu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora Chomu a Renáty Zmajkovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (tzv. stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, predložený na základe § 82 ods. 2 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora Chomu a Renáty Zmajkovičovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení a dopĺňa takto:
1. K čl. I 33. bodu:
V 33. bode, § 142d ods. 1 sa slová "Správne konania" nahrádzajú slovom "Konania".
Odôvodnenie. Vzhľadom na to, že návrh zákona sa dotýka aj úpravy ustanovení o priestupkoch, precizuje sa tak, aby bolo zrejmé, že prechodné ustanovenia upravujú aj priestupkové konania.
2. K čl. II:
V bode 13 sa § 24f dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 1. januára 2015, sa dokončia podľa doterajších predpisov."
Odôvodnenie. Tento bod meníme v záujme zabezpečenia právnej istoty vzhľadom na možné prebiehajúce konania vrátane priestupkových, teda navrhujem doplniť prechodné ustanovenie.
3. V čl. IV sa slová "1. novembra 2014" nahrádzajú slovami "2. januára 2015".
V tejto súvislosti sa vykonajú nasledovné zmeny v prechodných ustanoveniach čl. I až III nasledovne:
V čl. l v 33. bode a v čl. III v 1. bode sa slová "30. októbra 2014" nahrádzajú slovami "1.januára 2015".
V čl. l v 33. bode, v čl. II v 13. bode a v čl. III v l. bode sa slová "1. novembra 2014" nahrádzajú slovami "2. januára 2015".
A v čl. l v 33. bode sa slová "do účinnosti tohto zákona" nahrádzajú slovami "do 1. januára 2015".
Ďalej v čl. I v 33. bode sa za slová "podľa tohto zákona" vkladajú slová "v znení účinnom od 2. januára 2015".
V čl. l v 33. bode sa slová "do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona" nahrádzajú slovami "do 31. júla 2015".
V čl. l v 33. bode sa slová "po nadobudnutí účinnosti tohto zákona" nahrádzajú slovami "od 2. januára 2015".
V čl. II v 13. bode sa slová "do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona" nahrádzajú slovami "do 1. januára 2017".
V čl. Il v 13. bode sa slová "1. novembrom 2014" nahrádzajú slovami "2. januárom 2015".
Žiadam vyňať na osobitné hlasovanie bod 38 zo spoločnej správy. Takisto žiadam o všetkých bodoch pozmeňovacieho návrhu hlasovať spoločne.
Ďakujem.
18. 9. 2014 17:32:49 - 17:37:56 37. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1060 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Choma, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
79.
Vážený pán predseda, dámy a páni, predkladám do druhého čítania návrh zákona, ktorý reaguje na dlhodobo pretrvávajúcu nedostatočnú úpravu regulácie v oblasti vonkajšej reklamy, ktorá spôsobuje neprimerané rozšírenie čiernych stavieb reklamných zariadení, ako aj reklamných zariadení, ktoré nie sú jednoznačne pevne spojené so zemou, de facto sa obchádzajú podmienky a povinnosti stavebného zákona a reaguje na vizuálny zhluk z nadmerného počtu reklamných zariadení, ktoré môžete vidieť po mestách, popri cestách prvej triedy aj popri iných komunikáciách. Návrh zákona, samozrejme, reflektuje pripravovanú rekodifikáciu stavebného zákona, ktorý príde do Národnej rady pravdepodobne ešte v tomto roku a s ohľadom na závažnosť a komplikovanosť celej rekodifikácie, ako aj aktuálnu spotrebu úpravy vonkajšej reklamy návrh zákona rieši problematiku vonkajšej reklamy v platnom znení stavebného zákona s tým, že jeho aplikácia môžeme pred prijatím nového zákona vyčistiť prostredie a nastaviť pravidlá novej regulácie.
Chcem povedať, že, samozrejme, veľmi úzko komunikovali tento zákon s ministerstvom dopravy a aj nový zákon, stavebný zákon, ktorý vyjde, bude mať presne tieto ustanovenia, pokiaľ budú schválené v parlamente tak, aby sme nezavádzali znova nejaké nové pravidlá po schválení nového stavebného zákona. Negatívnymi dopadmi doterajšej úpravy boli alebo sú najmä nejednotné postupy a nekonanie stavebných úradov, nemožnosť odstránenia čiernych stavieb, obštrukcie pri výkone práv ako vlastníkov pozemkov, na ktorých tieto stavby stoja, zhoršujúce sa podnikateľské prostredie pre podnikateľov, ktorí postupujú v súlade so zákonom, získavanie neprimeranej konkurenčnej výhody pre osoby, ktoré konajú nezákonne umiestňovaním veľkých reklamných zariadení na betónové kvádre, ďalej nedostatočná a dlhotrvajúca vymožiteľnosť práv dotknutých osôb. A toto všetko vplýva, samozrejme, na demotiváciu slušného podnikateľského prostredia, spôsobuje bujnenie správania sa, ktoré nie je v súlade so zákonom alebo ho obchádza. Neregulovanie zaťažuje životné prostredie a tým znižuje, samozrejme, kvalitu života spoločnosti.
Návrh zákona sprísňuje aj zákon o regulácii povoľovania vonkajšej reklamy a zrušuje sa možnosť dodatočného povolenia stavby. Týmto zákonom navrhujem prekvalifikovať doterajšie reklamné zariadenie na reklamné stavby, ktoré sa budú deliť pre účely konania aj poplatkov podľa veľkosti najväčšej reklamnej plochy. Návrh zákona zavádza dve skrátené konania o odstránenie nedovolenej reklamnej stavby pre vlastníka pozemku alebo osobu, ktorá má pozemok v správe, na ktorom je umiestnená nedovolená reklamná stavba. Za čierne stavby sa navrhuje pokuta, teda ukladanie pokút pevnými sumami, teda už tam nebude môcť byť od - do, aby nikto nešpekuloval, alebo keď niekto, alebo takto, keď dostal niekto vysokú pokutu, samozrejme, ihneď sa odvolával s tým, že pokuta je príliš vysoká, čím sa naťahovalo a odďaľovalo celé konanie o odstránení stavby, takže zavádza sa jednotná sadzba a tým sa isto odstránia práve tie prieťahy vo vymáhaní pokút v odvolacích konaniach.
Návrh zákona tiež uvádza novú formu koregulácie vonkajšej reklamy, v rámci ktorej by sa na odstraňovanie a likvidácii nelegálnych stavieb mohlo podieľať aj združenie zástupcov vlastníkov reklamných stavieb. Návrh zákona upravuje aj súvisiace právne predpisy, a to cestný zákon, v ktorom sa sprísňujú podmienky pre umiestňovanie reklamných stavieb mimo obcí a miest pri diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, cestách prvej triedy, ktoré sú medzinárodnými cestnými ťahmi. Zo zákona o správnych poplatkoch sa navrhuje úprava, ktorá súvisí so zavedením definície pre reklamné stavby a ich členenia podľa najväčšej reklamnej plochy.
Predkladaný návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi a prijatie tohto návrhu zákona a jeho aplikácia v praxi si nevyžaduje výdavky zo štátneho rozpočtu. Návrh zákona bude mať aj pozitívny aj negatívny dopad na podnikateľské prostredie v oblasti vonkajšej reklamy a životné prostredie, teda na životné prostredie bude mať negatívny, teda pozitívny dopad, resp. nebude mať žiadny dopad, ale v každom prípade bude mať pozitívny aj negatívny na podnikateľské prostredie. A ako som už povedal na začiatku, ten negatívny bude predovšetkým dopad na podnikateľov, ktorí nekonajú a nerobia svoju prácu v súlade so zákonom.
Ďakujem pekne.
26. 6. 2014 17:51:27 - 17:53:11 36. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1060 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Choma, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
101.
Ja len veľmi krátko, dámy a páni, možno aj reakcia na pánov poslancov. V každom prípade chcem zdôrazniť, že ja s týmto problémom osobne bojujem tri a pol roka a nie som úspešný v tomto boji. Bohužiaľ, tá legislatíva je taká, aká je dnes. A preto ten čas, ktorý uplynul, možno ten rok a pol, ja som čakal viac-menej na to, že do parlamentu príde nový stavebný zákon, ktorý by mohol riešiť tieto veci. Bohužiaľ, mám informáciu, že nebude to v tomto čase, nebude to rýchlo. Možno to bude niekde v druhej polovici roka, možno na konci roka, možno ďalší rok. A nie je dobré čakať, sústavne čakať, čakať, čakať.
A zatiaľ kým bojujem normálnou legálnou cestou cez súdy so spoločnosťami, ktoré načierno stavajú svoje bilbordy, vyrástlo v Žiline 1400 nových čiernych, nepovolených bilbordov. To nie je možné tolerovať. Takýto stav je nielen v Žiline, to je v Bratislave, vo všetkých veľkých mestách. Možno naozaj to nie je problém priamo obcí alebo malých obcí, ale je to už aj problém pri cestách prvej triedy. Pozrite sa, čo je pri cestách prvej triedy. My to už dnes nevnímame nejakým spôsobom tak, že nám to vadí, pretože sme si na to akosi zvykli, ale keď sa zameriate na to, koľko bilbordov kde je, a keď pôjdete domov, teraz autom po ceste, pozrite sa, koľko je bilbordov popri cestách prvej triedy, druhej triedy, tretej triedy už dnes. Katastrofálny stav.
O tom, či sú nastavené, nenastavené podmienky na nejakej, neviem, čo ste to hovorili, ale pochopil som asi, kam mierite, môžeme diskutovať v rámci druhého čítania, či je veľa tých 6300, či je to málo, či upraviť alebo neupraviť. Ja som prístupný akejkoľvek diskusii na túto tému, ale opakujem, vychádzam z vlastnej skúsenosti a verím, že toto je spôsob, akým môžeme urobiť poriadok v bilbordoch na Slovensku.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
26. 6. 2014 17:22:45 - 17:26:34 36. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1060 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Choma, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR -  
87.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dámy a páni kolegovia, dovoľujem si týmto predložiť na dnešné rokovanie do prvého čítania návrh zákona, ktorý reaguje na dlhodobo pretrvávajúcu nedostatočnú úpravu regulácie v oblasti vonkajšej reklamy, ktorá spôsobuje neprimerané rozšírenie čiernych stavieb reklamných zariadení, ako aj reklamných zariadení, ktoré nie sú jednoznačne pevne spojené so zemou, čím de facto obchádzajú podmienky a povinnosti stavebného zákona, ako aj na vizuálny smog z nadmerného počtu reklamných zariadení.
Návrh zákona samozrejme reflektuje aj na aktuálne pripravovanú rekodifikáciu stavebného zákona, ktorý príde do Národnej rady pravdepodobne ešte v tomto roku. S ohľadom na závažnosť a komplikovanosť celej rekodifikácie, ale aj aktuálnosť potreby úpravy vonkajšej reklamy, návrh zákona rieši problematiku vonkajšej reklamy v platnom znení stavebného zákona s tým, že jeho aplikácia môže pred prijatím nového stavebného zákona vyčistiť prostredie a nastaviť pravidlá novej regulácie.
Návrh zákona sprísňuje zákonnú reguláciu povoľovania vonkajšej reklamy a zrušuje sa možnosť dodatočného povolenia stavby. Týmto zákonom navrhujem prekvalifikovať doterajšie reklamné zariadenia na reklamné stavby, ktoré sa budú deliť pre účely konania aj poplatkov podľa veľkosti najväčšej reklamnej plochy, čím sa jednoznačne zadefinuje právne prostredie, v ktorom sa o právach a povinnostiach vlastníka reklamnej stavby bude rozhodovať. Zároveň sa navrhuje, aby doterajšie reklamné zariadenia, ktoré nespadali pod stavebný zákon, lebo neboli pevne spojené so zemou, alebo toto spojenie bolo sporné, sa stali reklamnými stavbami a tým sa odstráni diskriminácia podmienok pre podnikateľov a ich nadmerný počet a tým aj neregulovaná záťaž životného prostredia. Zároveň sa navrhuje zrušiť konanie o dodatočnom povolení reklamných stavieb, čím sa odstráni špekulatívna čierna výstavba.
Návrh zákona zavádza dve skrátené konania o odstránení nedovolenej reklamnej stavby pre vlastníka pozemku alebo osobu, ktorá mala pozemok v správe, na ktorom je umiestnená nedovolená reklamná stavba.
Za čierne stavby sa navrhuje ukladanie pokút pevnými sumami, čím sa odstránia viaceré prieťahy vo vymáhaní pokút v odvolacom konaní. Návrh zákona taktiež zavádza novú formu koregulácie vonkajšej reklamy, v rámci ktorej by sa na odstraňovaní a likvidácii nelegálnych stavieb mohlo podieľať aj združenie zástupcov vlastníkov reklamných stavieb, ktoré splní podmienky registrácie uvedené v návrhu zákona.
Návrh zákona upravuje aj súvisiace právne predpisy, a to cestný zákon, v ktorom sa sprísňujú podmienky pre umiestňovanie reklamných stavieb mimo obcí a miest, pri diaľniciach, cestách pre motorové vozidlá, teda rýchlostných cestách a cestách I. triedy, ktoré sú medzinárodným cestným ťahom, a to až do 100 m od osi vozovky. Do zákona o správnych poplatkoch sa navrhuje úprava, ktorá súvisí so zavedením definícií pre reklamné stavby a ich členenia podľa najväčšej reklamnej plochy.
Predkladaný návrh, dámy a páni, je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona bude mať aj pozitívny, aj negatívny dopad na podnikateľské prostredie v oblasti vonkajšej reklamy a životné prostredie, na životné prostredie bude mať teda len pozitívne dopady.
Predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie a nie je upravený ani v práve Európskych spoločenstiev, záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii sú bezpredmetné.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.
20. 3. 2014 11:15:12 - 11:15:29 33. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 832 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Choma, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem. O päť minút začína rokovať výbor pre verejnú správu, prosím všetkých členov sa tam ihneď presunúť.
26. 11. 2013 17:57:21 - 17:57:38 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 727 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Choma, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
160.
Ďakujem pekne. Ja len krátko zareagujem na ten príklad, že keď si v rodine niekto niečo kupuje, isto áno, súhlasím, ale nikto v rodine sa nemusí riadiť zákonom o verejnom obstarávaní. A v tomto prípade to bolo nevyhnutné a ja už tu nejdem opakovať a poprosím, pán poslanec, keby ste si to raz pre vždy zapamätali.
26. 11. 2013 17:50:26 - 17:55:16 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 727 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Choma, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
156.
Vážený pán predseda, vážený pán minister, dámy a páni, dovoľte mi využiť túto príležitosť, keďže sa otvára aj zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti, aby som predniesol jeden pozmeňovací návrh. Najprv odôvodním.
Zákon o Národnej diaľničnej spoločnosti vo svojich doterajších ustanoveniach ustanovuje oprávnenie ministerstvu dopravy viesť evidenciu tzv. prioritného infraštrukturálneho majetku. Toto ustanovenie je však nepostačujúce na to, aby ministerstvo dopravy malo kompetenciu vykonávať aktualizáciu špecifikácie tohto majetku. Takáto aktualizácia je časom vynútená, a to najmä v dôsledku vzniku potreby formálnych úprav hlavne v dôsledku nepredvídaných udalostí alebo vyššej moci, legislatívnych zmien v prípade zmeny štandardov účtovania. Preto je potrebné, aby ministerstvo bolo oprávnené zmeniť špecifikáciu prioritného infraštruktúrneho majetku Národnej diaľničnej spoločnosti, a to s cieľom zefektívniť postup pri evidencii a nakladaní s týmto majetkom, čím dôjde k zabezpečeniu presnosti a aktuálnosti evidencie majetku, ktorý má štát záujem chrániť. Napríklad budú sa robiť zlučovacie geometrické plány na parcely pod diaľnicu a to si vyžiada znovu špecifikácie, čo do označenia týchto parciel, alebo majetok, ktorý zanikol a neexistuje, ale stále figuruje v prioritnom infraštruktúrnom majetku. Zmena špecifikácie znamená najmä jeho formálnu zmenu. To jest, ak je teraz ako prioritný infraštrukturálny majetok evidovaných 10 parciel, po zlučovacom geometrickom pláne to bude jedna parcela. To jest, hodnota sa nemení, len formálny zápis, a o toto mi práve ide týmto pozmeňujúcim návrhom.
Dovoľte teda, aby som predniesol pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s ustanovením zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Predkladám nasledujúci pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V čl. IV, Zákon 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z. , zákona č. 307/2009 Z. z. a zákona č. 317/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto, navrhujeme doplniť za bod 2 nový bod 3, ktorý znie:
"V § 2 ods. 6 sa za druhú vetu vkladá nová veta "Ministerstvo vykonáva zmenu v špecifikácii prioritného infraštruktúrneho majetku."."
Odôvodnenie: Z dôvodu vzniku nepredvídaných udalostí alebo vyššej moci je potrebné, aby ministerstvo bolo oprávnené zmeniť špecifikáciu prioritného infraštrukturálneho majetku a to s cieľom zefektívniť postup pri evidencii a nakladaní s týmto majetkom.
Doterajšie body 3 až 9 sa prečíslujú na 4 až 10.
Toľko k pozmeňujúcemu návrhu. Ja ešte si dovolím zareagovať na dve otázky alebo dve pripomienky, a to je opäť verejné obstarávanie na elektronický výber mýta.
Pán poslanec Zajac, už som tu dvakrát hovoril v tejto miestnosti a stále si to neviete zapamätať a stále to podsúvate verejnosti ako niečo nekalé, že verejné obstarávanie na výber elektronického mýta bolo spravené korektne a zákonne a - ako som už povedal - nie NDS ani nie minister Vážny, ale Úrad pre verejné obstarávanie pod vedením opozíciou nominovaným predsedom pánom Angyalom, ktorý bol v čase vaším koaličným partnerom, vylúčil najlacnejšiu ponuku. Opakujem to preto, lebo opäť je tu podsúvané niečo, čo nie je pravda.
A čo sa týka pána poslanca Mikloška a k námietkam na Európsku komisiu, všetky boli zamietnuté Európskou komisiou a treba povedať, že Európska komisia už tri roky vyhodnocuje výber elektronického mýta a systém výberu elektronického mýta na Slovensku ako veľmi kvalitný projekt, ktorý dáva za vzor ostatným krajinám Európskej únie.
Ďakujem pekne za pozornosť.
29. 10. 2013 9:01:56 - 9:10:30 25. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 680 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Choma, Igor (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
2.
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážené dámy, páni kolegovia, návrh zákona, ktorý do legislatívneho procesu predkladám, je predkladaný v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, ktorého jednou z priorít je pokračovať vo výstavbe diaľničnej dopravnej siete výraznejšou mierou ako doteraz. Návrh zákona je rovnako pripravený v súlade so závermi vyslovenými v náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 26. januára 2011. Účelom návrhu zákona je zefektívniť a zjednodušiť proces majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod pozemnými komunikáciami, ktorý je vzhľadom na rozdrobenosť pozemkov na Slovensku veľmi zdĺhavý.
Návrh zákona vychádza z identifikácie konkrétnych problémov vlastníkov a správcov pozemných komunikácií pri príprave líniových stavieb. Z dôvodu zjednodušenia a urýchlenia majetkoprávnej prípravy stavieb je potrebné novelizovať aj súvisiace právne predpisy, a to zákon č. 50 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ďalej zákon č. 129 o niektorých opatreniach na urýchlenie výstavby diaľníc a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov, ďalej zákon 669 o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľníc a zákon 162 o katastri s nehnuteľnosťami.
Zákon, ktorý predkladám, rieši 5 takých podstatných problémov.
Prvým je to, že pre potreby určenia existencie cestného ochranného pásma je potrebné rozlíšiť, či ide o súvislé zastavané územie alebo územie určené na zastavenie, keďže ochranné pásmo sa od 1. augusta 2011 zriaďuje nielen v nezastavenom území, ale aj v území určenom na zastavenie a z dôvodu odstránenia aplikačných problémov sa novelou zákona definuje pojem súvislé zastavané územie.
Druhým problémom, ktorému sa tento návrh zákona venuje, je to, že zavádza fikciu doručenia návrhu kúpnej zmluvy, v prípade ak vlastník uvedený na liste vlastníctva nepreberá zásielky alebo sa nezdržiava v mieste doručenia, a teda mu nie je možné doručiť predmetný návrh zmluvy, čo v doterajšej právnej úprave absentovalo a predlžovalo proces majetkoprávneho vysporiadania pozemkov.
Tretím problémom, ktorému sa zákon venuje, je to, že upravuje sa možnosť vo verejnom záujme vyvlastniť pozemky, ktoré sa nachádzajú pod diaľnicami, cestami alebo miestnymi komunikáciami a sú už dané do užívania. Navrhovanou úpravou sa dosiahne majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod pozemnými komunikáciami, kde nie je možné s vlastníkom pozemku dosiahnuť uzavretie dohody. Vlastník diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie môže podať návrh na vyvlastnenie najneskôr do 31. decembra 2020.
V prípade doteraz nevysporiadaných pozemkov nachádzajúcimi sa pod pozemnými komunikáciami v užívaní, ktoré sú v správe či už v Slovenskej správy ciest, alebo vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, nie je možné z dostupných podkladov vyčísľovať teda súvisiace výdavky, ale ide o zavedenie možnosti, nie o povinnosti oprávnených osôb postupovať formou vyvlastnenia. Predmet vyvlastnenia sa rozširuje aj na účely vyvolaných úprav súvisiacich s výstavbou diaľníc, ciest a miestnych komunikácií. Treba povedať, že ak je k vyvlastňovaciemu pozemku alebo k stavbe v katastri nehnuteľností zapísané duplicitné alebo viacnásobné právo, účastníkmi vyvlastňovacieho konania sú osoby, ktorým vlastníctvo k takémuto pozemku alebo stavbe vyplýva zo zápisu na liste vlastníctva alebo z listiny predložených katastrom nehnuteľností, a to až do právoplatného rozhodnutia súdu alebo dohody, kto z duplicitných alebo viacnásobných vlastníkov je vlastne vlastníkom vyvlastňovanej nehnuteľnosti.
Príslušný okresný úrad na požiadanie žiadateľa alebo stavebného úradu oznámi mená osôb, o ktorých vlastníctve svedčia listiny predložené katastru nehnuteľností. Rozširuje sa teda okruh účastníkov vyvlastňovacieho konania, a to o duplicitných alebo viacnásobných, a v prípadoch, v ktorých budú účastníkmi konania tieto osoby, náhrada za vyvlastnenie sa zloží do súdnej úschovy. Navrhované ustanovenia umožnia ukončiť vyvlastňovacie konanie, a teda aj zrýchliť majetkoprávne vysporiadanie, čo je nevyhnutné pre získanie stavebného povolenia. Zavádza sa nová povinnosť katastra nehnuteľností, oznamovanie vyvlastňovaciemu úradu alebo vyvlastniteľovi duplicitných alebo viacnásobných vlastníkov, nakoľko títo nie sú zapísaní na liste vlastníctva v časti B, ani priamo v poznámke. No a pre uplatnenie požiadavky vyvlastneného na vyššiu náhradu na súde sa dopĺňa prekluzívna jednoročná lehota, ktorá začína plynúť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vyvlastnení.
V piatej oblasti, ktorej sa zákon venuje, je to, že návrhom zákona sa dáva možnosť poskytnúť náhradu za výkup stavby na bývanie alebo nebytovej budovy nie v trhovej hodnote, ale vo východiskovej hodnote. Východisková hodnota je znalecký odhad hodnoty, za ktorú by bolo možné hodnotenú stavbu nadobudnúť formou výstavby v čase ohodnotenia na úrovni bez dane pridanej hodnoty. Trhová cena je v prípade starších budov totiž oveľa nižšia ako tá východisková, a preto vlastník takéto stavby nie je ochotný predať nehnuteľnosť za podmienok, že za získanú sumu si nie je schopný postaviť alebo zabezpečiť stavbu v rovnakom štandarde, ako bola vykúpená stavba. Nárok na východiskovú hodnotu za výkup stavby na bývanie alebo nebytovej budovy má vlastník do momentu začatia vyvlastňovacieho konania, potom už túto možnosť stráca. Vlastníkovi vykupovanej nehnuteľnosti možno poskytnúť náhradu za výkup stavby vo výške 1,2-násobku náhrady v peniazoch za ich vyvlastnenie podľa všeobecných predpisov alebo náhradu za výkup rodinného domu, bytu alebo nebytovej budovy vo výške východiskovej hodnoty. Uvedené náhrady nie je možné kombinovať, a teda dostať 1,2-násobok východiskovej hodnoty.
Odhadujem, že návrh zákona spočívajúci v zavedení možnosti poskytnúť náhradu za výkupy stavby na bývanie alebo nebytovej budovy vo východiskovej hodnote nebude mať značný vplyv na rozpočet verejnej správy. Výšku rozdielu ročne vyplatených náhrad za výkon oproti doterajšiemu spôsobu určenia výšky náhrady nie je možné explicitne vyčísliť, nakoľko v súčasnosti nie je možné určiť, koľko vlastníkov stavieb na bývanie alebo nebytových budov sa bude dotýkať vyplatenie náhrady vo východiskovej hodnote.
Všetky vzniknuté výdavky budú spoločnosti - teda či už Národná diaľničná spoločnosť alebo Slovenská správa ciest, alebo obec - uhrádzať z výdavkov určených na financovanie tejto oblasti, v rámci svojich rozpočtov schválených na príslušný rozpočtový rok.
Pozitívnym sociálnym vplyvom je poskytnutie náhrady za výkup stavby na bývanie alebo nebytovej budovy vo východiskovej hodnote. Negatívnym vplyvom je uplatňovanie princípu vyvlastňovania pozemkov pod pozemnými komunikáciami. Tento však možno považovať za pomerne malý, nakoľko v súčasnosti vlastníci týchto nevysporiadaných pozemkov nemajú žiadnu možnosť tieto pozemky využívať, takže poskytnutie finančnej náhrady za tieto pozemky možno považovať za pozitívny vplyv. Aplikácia návrhu nemá žiadny iný vplyv na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám.
Toľko, dámy, v úvode k zákonu. Chcem vás poprosiť o podporu tohto zákona, pretože sa naozaj jedná o veľmi ústretový krok voči občanom, ktorí sa ocitnú v procese majetkoprávneho vysporiadania stavieb pre výstavbu diaľníc, rýchlostných ciest alebo komunikácií prvej triedy. Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->