Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 12. 2015 17:17:14 - 17:18:50 60. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1868 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Lojzko, no ďakujem za vysvetlenie, ale moc si to nevysvetlil, lebo obalíš kontajner do alobalu, nikto nevie, čo je v ňom a ty sa čuduješ, že má niekto obavu z toho, čo sa z toho vykľuje. Však si to predstav, že tebe pred barák dovezie niečo, však to nemá s normálnym rozumom nič spoločné. To naozaj, to by si si mohol odpustiť. Ale to ťa nevyviňuje z toho, že ten míting bol plný vulgarizmov, Lojzko. Ja som ti to spomenul pri faktickej predtým. Naozaj, to bola jedna katastrofa. (Reakcie z pléna.) Za také, za taký míting a hentak organizovaný, ja si myslím, že by si si mal dávať iný pozor, ako to dopadlo.
A my, spomínal si v prvej rozprave, že smeráci sa bojíme ísť medzi ľudí. Ja som bol včera vonku medzi ľuďmi, mal som ich tam päťsto a nebál som sa. A ja pevne verím, že každý jeden, ktorý tu je za stranu SMER, sa nebojí medzi ľudí chodiť a toho sa ty neobávaj, že sa budeme aj do budúcnosti báť. Ale, Lojzko, čo s tým má strana SMER, čo ty organizuješ? Čo nás tuná, do čoho nás chceš navliecť? Čo nás urážaš celý čas? A dnes, dnes výnimočne. To asi naposledy, tak ja dúfam, že už ťa tento rok počuť nebudem a rád by som bol až niekedy inokedy a mimo areálu parlamentu. (Smiech a potlesk v pléne.)
21. 12. 2015 15:52:38 - 15:54:05 60. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1868 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Lojzko, nebudem komentovať tvoj príbeh s kontajnerom, lebo pravdu celú neviem a ťažko povedať z toho tvojho vystúpenia, kde je pravda ohľadom kontajnera, ale tvoja politika a robenie politiky je o tom, aby si zaujal pozornosť akýmkoľvek spôsobom. Ale pozýval si nás pred dvoma týždňami na míting, ktorý si organizoval na SNP, na námestí a po rokovaní parlamentu, teda nie cez parlament, som zachytil ešte vystúpenie kapely, ktorá tam vystupovala. Myslím, že 2-3 pesničky.
No, Lojzko, tá politická kultúra je niekde inde, lebo každé tretie slovo bolo vulgarizmus. Ja som bol úplne zhrozený z toho, že takto politik a ešte teda teraz už, by som povedal, v spojení s KDH, kde naozaj by nejako vulgárne sa nemalo ani správať, ani rozprávať a nieto ešte spievať na námestí. Takže naozaj to s politickou kultúrou nič nemá a organizovať takéto, také, takéto naozaj mítingy, je lepšie ich nerobiť, ako ich robiť takýmto spôsobom, aké boli pred dvoma týždňami organizované tebou.
9. 12. 2015 14:54:08 - 15:02:39 58. schôdza NR SR - 17.deň - B. popoludní Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, svojím vystúpením chcem v druhom čítaní vyjadriť plnú podporu prerokovanému návrhu zákona a zároveň poukázať na viaceré argumenty, ktoré dokazujú opodstatnenosť a doslova nutnosť prijať čím skôr takúto legislatívnu úpravu Občianskeho súdneho poriadku.
Zvýšenie ochrany spotrebiteľa sa v súčasnosti ukazuje ako nevyhnutný vynútený krok v boji proti narastaniu špekulácií a podvodov jednotlivcov či organizovaných skupín voči spotrebiteľom. Žiaľ, trhový systém, honba za ziskom a vidina rýchleho zbohatnutia vyústili do agresívneho konkurenčného boja, ktorý nepozná zľutovanie nad nikým, a úplne sa vytráca ľudskosť, slušnosť a poctivosť v podnikaní. Tým nechcem povedať, že všetci podnikatelia sú rovnakí. Naopak, myslím, že väčšina podnikateľov sú slušní a poctiví podnikatelia, ale ak slušný podnikateľ vidí okolo seba, že špekulant, podvodník či jednoducho povedané zdierač ľudí sa má lepšie, nič sa mu nestane, ba naopak, ak má neobmedzené financie získané hoci podvodom na ľuďoch, dokáže si kúpiť aj najvyššiu funkciu v štáte, tak sa prinajmenšom zamýšľam nad tým, či sa oplatí podnikať poctivo.
Vrcholom všetkého je však doslova ochrana podvodníkov a úžerníkov zo strany súdov pri súdnych procesoch, keď súd dokonca v zmysle platnej legislatívy rozhodne o vymáhaní aj úžery, teda úžerníckych úrokov za pôžičku. Nie je tomu inak ani v rámci európskej legislatívy, ba ako predkladatelia návrhu zákona tvrdia, rozsudok Európskeho súdneho dvora v konkrétnom prípade takúto prax len potvrdil. Preto je potrebné, aby sme poriadok v štáte robili aj takouto zmenou legislatívy. Verte mi, že tieto moje tvrdenia nie sú len mojím subjektívnym pohľadom na vec. Sú to konkrétne skúsenosti, s ktorými sa stretávam v každodennom živote ako občan a hlavne ako ústavný činiteľ, poslanec Národnej rady.
V mojej poslaneckej kancelárii v Novom Meste nad Váhom poskytujeme občanom už štyri roky bezplatné právne poradenstvo. Poskytuje ho môj asistent doktor Marian Mesiarik a pani doktorka Anna Orsavová. Aj touto cestou sa im chcem veľmi pekne poďakovať za spoluprácu. Len v tomto roku využilo túto službu 385 občanov v poslaneckej kancelárii v Novom Meste nad Váhom a 87 občanov v pobočke kancelárie, ktorú mám na Starej Turej.
Ľudia, ktorí hľadajú pomoc, sú to občania buď nášho novomestského regiónu, ale nie sú vzácnosťou ani stránky z doslova celého Slovenska. Významnú časť konkrétnych prípadov tvoria práve exekúcie, pochybné služby v oblasti finančných pôžičiek, podvodnícke správanie dílerov pri získavaní klientov, napríklad na zmenu dodávateľa energií, rôzne ponuky prác a zákazok, ktoré končia len vybratím zálohy a nedodaním prác. Tak by som mohol vymenovať celú radu ďalších podvodov, pri ktorých občan často ťahá za kratší koniec.
Najväčšou tragédiou pre občana je, keď si podvodník vymáha plnenie na súde a súd rozhodne v prospech podvodníka. Veľmi zaujímavým džobom pre veriteľa a, samozrejme, aj exekútora sa stali exekúcie. Súčasný právny stav je jednoznačne na strane poskytovateľa služby a takmer vôbec nechráni občana spotrebiteľa. Poviem príklad. Nie je zriedkavosťou vidieť v médiách alebo na bilbordoch reklamu, kde sa hovorí: Poskytujeme spotrebné úvery do dvoch hodín bez ručiteľov a skúmania majetku. Ide o jednoznačné chytračenie a zneužívanie právneho systému. Ide o zavádzanie občanov, ktorí si nevedia dostatočne uvedomiť dôsledky a za takouto ponukou vidia akúsi ľudskosť poskytovateľa. Ten však počíta s tým, že právo je na jeho strane a svoj často úžernícky príjem si ľahko bez akýchkoľvek problémov vymôže cez súd.
Samostatnou kapitolou sú exekútori, ktorí pri vymáhaní pohľadávok často používajú nekompromisné, neľudské, ba až hyenistické spôsoby. Nemajú záujem komunikovať s dlžníkom, neberú do úvahy sociálne hľadisko, ktoré je dokonca aj v legislatíve ošetrené tým, že stanovuje, na akú sumu nesmie exekútor siahnuť. Ich záujmom je exekúciu predlžovať tak, aby mali zabezpečený pohodlný, dlhodobý a dlhodobý príjem.
Toto všetko sú argumenty na podporu navrhovaného zákona. V plnom rozsahu súhlasím s doplnením § 79 o nový odsek 3, ktorý upravuje povinnosti žalobcu tak, aby súd bol povinný skúmať, či je potrebné uplatniť osobitnú ochranu žalovaného. Uplatnením tohto ustanovenia v praxi môžeme doslova robiť revolúciu v ochrane spotrebiteľa a konečne klepnúť po prstoch tým, čo zneužívajú jednoduchých občanov a najmä našich seniorov, ktorí nikdy predtým neboli zvyknutí na takéto podvody, aké sa konajú dnes.
Vzhľadom k veľkému množstvu exekúcií, ktoré po preskúmaní môžu byť zastavené v zmysle tejto novely, vítam návrh navrhovateľov na doplnenie a zmenu zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti, ktorá stanovuje lehotu jeden mesiac na doplnenie náležitostí návrhu na exekúciu v intenciách § 39 ods. 4 tejto novely. Týmto spôsobom podávame pomocnú ruku spravodlivosti a aspoň nejakú nádej tým, ktorí už padli do pazúrov podvodníkov, špekulantov a ich život sa stal nekonečným peklom bez možného východiska.
Pre budúcnosť by bolo vhodné zmeniť aj podmienky osobného bankrotu, ktorý upravuje zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, tak, aby boli prijateľnejšie na jeho širšie využitie. Osobný bankrot by mal byť východiskom pre tých, ktorí sa dostali do beznádejnej situácie pre neschopnosť splácania viacerých úverov, ktoré im s jednoznačným úmyslom bez skúmania schopnosti úvery splácať poskytli často podvodnícke subjekty. Tvrdosť podmienok využitia tejto formy, možno povedať, ochrany občana je príčinou jej nízkeho využívania. Napríklad v rámci bezplatného právneho poradenstva sa za posledný rok na moju kanceláriu obrátilo až 23 občanov, ktorí by mohli využiť osobný bankrot ako riešenie svojho problému, ale v skutočnosti však túto formu využili len traja občania.
Vážené kolegyne, kolegovia, záverom by som chcel ešte raz podčiarknuť význam návrhu na zmenu Občianskeho súdneho poriadku a zákona o exekútoroch a exekúcii, ktorú prerokovávame v druhom čítaní. Určite by bolo možné tento návrh rozšíriť o ďalšie úpravy smerujúce k zvýšeniu ochrany spotrebiteľa, ale pokiaľ tento návrh schválime, bude to aspoň krôčik vpred a výrazne sťažíme lovenie podvodníkov v mútnych vodách. Pre budúcnosť však cítim potrebu celý problém dôslednej ochrany spotrebiteľa riešiť tak, aby sme boli vždy o krok pred podvodníkmi, špekulantmi, ale aj tými, čo si dnes užívajú z majetku, ktorý získali podvodmi na občanoch, napríklad aj v nebankovkách, a dnes sú najväčší moralisti.
Ďakujem pekne za pozornosť.
8. 12. 2015 9:29:02 - 9:30:11 58. schôdza NR SR - 16.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Pán kolega Lipšic, vy dehonestujete všetko a všetkých. Obviňujete predsedu vlády, že je terorista. Vy, ktorý, vy, ktorý spolupracujete alebo myslím si, že máte veľmi dobré vzťahy k Amerike, USA, a keď naša vláda spolupracuje s Amerikou, tak to dehonestujete a obviňujete našu vládu, že spolupracuje s teroristami. Vy to myslíte naozaj vážne?!
Takúto mantru, ktorú od piatku, tú rétoriku, o ktorej tu hovoríte, veď sa zamyslíte sám nad sebou. Naozaj je to potrebné, takáto komédia? Je to kvôli voľbám? Je to kvôli tomu, že vám chýba do 7 % ešte veľa?
Ja viem, že vám to robí zle, že strana SMER - sociálna demokracia tie preferencie má veľké, ale obviňovať predsedu vlády, že je terorista, ja si myslím, že je to na zamyslenie. A môžete sa hanbiť.
4. 12. 2015 12:24:41 - 12:26:10 58. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
128.
Pán kolega Lojzo, vyjadruješ sa k určitým veciam, ktorým ani nerozumieš, a urážaš nášho premiéra, lebo ťa trápia tie preferencie, ktorá má strana SMER. A to ti hlavne vadí. Tak si kopneš, kedy môžeš do strany SMER, kopneš si do vládnych poslancov, ale nepriznáš tú pravdu. Spočítaj si teraz, prosím ťa, koľko je tu opozičných? Koľko je ich tu? Sú tu piati? To nepovieš. Ale povieš len, že zo strany SMER vládni poslanci nie sú tu. Takže daj si ruku na srdce a naozaj povedz pravdu celú.
A to, že sa dohodlo, že sa bude hlasovať v utorok, to si schválili všetci poslanci, aj opoziční, aj vládni. Ale pozri teraz, keď naši poslanci počuli, ako kritizuješ - koľko nás je tu? A ja ti garantujem, že do 10 minút by nás tu bolo možno kompletka. (Reakcie z pléna.) Takže my, my sme tu, Lojzko, aby si vedel.
A ešte dobre, že si nepovedal tak, ako pani kolegyňa Vášáryová, ktorá kritizuje, ako tu nikto nie je pri prerokovaní zákona. Ona, ktorá ak tu bola za tie štyri roky 10 % toho času, tak to som povedal veľa.
26. 11. 2015 9:15:29 - 9:17:18 58. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1676 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Igor, naozaj si ma vyprovokoval, aby som vystúpil. Nechcel som sa zapájať do tejto diskusie, ale takým arogantným spôsobom, ako si ty mal dnes ráno svoj príhovor k nám a kritizovanie návrhu rokovania, to je jedna katastrofa. Keď predložíš ty nejaký návrh, tak je to agresívnym spôsobom. A naozaj keby si to takým ľudským spôsobom navrhol, niečo, tak my môžeme aj rokovať. Ale tak ako Jožko Bobík, Martin Chren, alebo Elemér Jakab, keď niečo povedia vo výbore pre verejnú správu, v ktorom sme spoločne, dá sa o tom rokovať. Ale ty len kritizuješ, a to je, to ozaj nie je dobrý spôsob. Radšej aj vo výbore kľudným spôsobom dať svoj návrh, o ktorom sa bude rokovať a rokuje sa.
A keby si ty vládol, tak ja si neviem predstaviť, akým spôsobom budeš vystupovať. Ty sa musíš úplne zmeniť, keď budeš predkladať nejaký návrh.
A aký prieskum poslanecký, ktorý si ty navrhol, ktorý sme ti zamietli vo výbore? Ja si myslím, že ak nejaký návrh prišiel, a bolo jedno, či to bol opozičný poslanec alebo ktokoľvek, vo výbore pre verejnú správu, to si dovolím tu tvrdiť, každý jeden bol uskutočnený. A naozaj neklamem. Igor, takže dnešný tvoj príhovor k nám bol plný zlosti, ktorú nie je dobré, naozaj, propagovať v Národnej rade, lebo to je úplne zlý spôsob, ktorý si ty zvolil pre akúkoľvek kultúru rokovania.
Ďakujem.
20. 11. 2015 10:07:21 - 10:11:35 58. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1686 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Vážené panie kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora Chomu a Richarda Rašiho na vydanie zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1686) podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 1987 z 29. septembra 2015 pridelila návrh poslancov o miestnom poplatku za rozvoj (tlač 1686) na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 706 z 3. novembra 2015 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 477 z 3. novembra 2015 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 276 z 3. novembra 2015 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, lebo máte spoločnú správu pred sebou.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: a) hlasovať spoločne o bodoch 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18 až 25 s odporúčaním gestorského výboru schváliť, b) hlasovať spoločne o bodoch 3, 4, 5, 10, 14, 16 a 17 s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uverejnených pod bodom III tejto správy, v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Igora Chomu a Richarda Rašiho na vydanie zákona o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1686, v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a prednesených v rozprave schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 282 z 10. novembra 2015. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov. Súčasne ma poveril, za prvé, predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi v Národnej rade a za druhé, navrhnúť Národnej rade hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu, zároveň po skončení druhého čítania pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď.
Ďakujem pekne, pán podpredseda, skončil som.
19. 11. 2015 15:27:55 - 15:28:44 58. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1700, 1793 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Pán kolega Brocka, vy sám dobre viete, že je to jeden z najlepších rozpočtov, aké kedy Slovensko malo. Vy sám dobre viete, že je to jeden z najlepších rozpočtov v Európe alebo v Európskej únii. Kritika pána ministra od vás na jeho odpoveď v hodine otázok nie je adekvátna, tak ako aj otázka na pána ministra, ktorá bola ponižujúca a urážajúca, pán kolega Brocka. Pán minister vám odpovedal veľmi inteligentne, ale vám to nestačilo. Opäť v doplňujúcej otázke ste ho urazili. Skúste sa zamyslieť, či to bolo po kresťansky od vás.
13. 11. 2015 11:28:54 - 11:29:05 58. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
85.
Pán predseda, pri hlasovaní č. 172 ma vykázalo zariadenie, že som nehlasoval, ale chcel som hlasovať za.
10. 11. 2015 14:19:14 - 14:20:52 58. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1633 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
38.
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, naozaj ma to strašne urazilo. Ja mám asistenta, doktor Marián Mesiarik, ktorý v Novom Meste v kancelárii dáva štyri roky právne poradenstvo bezplatne. Navštívilo ho za tie štyri roky okolo 1 500 ľudí. Len za tento rok 385 ľudí v Novom Meste a na Starej Turej 87. Ten sa snaží naozaj pomáhať, koľko vládze a je pripravený kedykoľvek aj vo svojom voľne dávať tieto rady. Minimálne, keď je rokovanie, príde jeden až dva autobusy ľudí z môjho regiónu sem do parlamentu, kde vidia vás, mňa, kohokoľvek, navštívia hrad, popri tom aj Bratislavu spoznávajú. Čiže pracuje sa na plné obrátky. A keď urážate všetkých kvôli tomu, že sa stalo to, čo sa stalo, nikoho to neteší, ale obúvate sa len do poslancov vládnej strany. Prosím vás, veď vo všeobecnosti, v koľkých kanceláriách sa svieti, nesvieti, čo sa tu o tom hovorilo? Naozaj ste len čisto, čisto len na vládnych poslancov zameraný, kritizujete, aj keď ma to naozaj, naozaj ma to urazilo.
Ďakujem.
25. 9. 2015 13:59:34 - 14:00:57 54. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1686 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

238.
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pani kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj za spravodajcu k návrhu zákona (tlač 1686).
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.

Jurinová, Erika, podpredsedníčka NR SR
239.
Otváram všeobecnú rozpravu. Nedostala som žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pán navrhovateľ a ani spravodajca sa nechcú vyjadriť. Prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Keďže už je viac ako 14. hodín, prerušujeme rokovanie dnešného dňa 54. schôdze, prajem vám všetkým pekný víkend. Stretneme sa v utorok o 8.30 hod. a budeme začínať bodmi pod gesciou pána ministra vnútra. (Reakcie z pléna.) Až o štrnástej teda. Tak som mala zlú informáciu. Takže začíname v poradí bodmi, ktoré, áno, ktoré nasledujú po poslednom prerokovanom bode.
Ešte raz, pekný víkend prajem.

(Prerušenie rokovania o 14.02 hodine.)

18. 9. 2015 13:20:38 - 13:21:46 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
227.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
1. V čl. I v § 3 ods. 2 písm. e) sa za slovo "forma" dopĺňa sa slovo "podnikania".
Odôvodnenie: Vzhľadom na obsahovú nejednoznačnosť zapisovaného údaju o "právnej forme" fyzickej osoby - podnikateľa je potrebné jeho spresnenie, a preto sa navrhuje explicitne vyjadriť, že ide o právnu formu podnikania, teda rozlišovanie medzi viacerými právnymi titulmi, zákonmi, na základe ktorých fyzické osoby podnikanie vykonávajú.
2. V čl. I v § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová "a osoby podľa § 4 ods. 1 až 7".
Odôvodnenie:
Predmetné ustanovenie je potrebné spresniť, keďže v odkazovaných ustanoveniach § 4 ods. 1 až 7 sa ukladajú povinnosti len orgánom verejnej moci, a nie iným osobám. Preto sa navrhuje vypustiť zmienku o "osobách podľa § 4 ods. 1 až 7".
Ďakujem, pán predseda, skončil som.
18. 9. 2015 13:16:55 - 13:20:13 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
225.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1579) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 1875 z 30. júna 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 642 z 8. septembra 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami; Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 243 z 2. júla 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, lebo máte spoločnú správu pred sebou. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 33 s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade vládny návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1579) v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe a prednesených v rozprave schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená v druhom čítaní uznesením gestorského výboru č. 248 zo 16. septembra 2015. Výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ma poveril predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy, a hlasovať o predmetnom vládnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu, zároveň po skončení druhého čítania, pristúpiť k tretiemu čítaniu ihneď.
Ďakujem za slovo.
17. 9. 2015 8:53:17 - 8:54:34 54. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán kolega Miškov, na túto vládu chrlíte len to všetko zlé, síru, že každé jej rozhodnutie bolo špatné. Len sa pozrite teraz na to, ako aj Európska únia sa chytila rozumu, aj keď neskoro, ako keby počúvala rady tejto vlády, Roberta Fica. My sme tu všetci proti kvótam, ale koldokola mlátime prázdnu slamu. A vy to takisto robíte. Sú bohatí ľudia, ktorí môžu pomáhať. Ja som veľmi rád, že chcete pomôcť nejakej rodine, máte na to finančné príjmy, by ste mohli pomôcť aj viacej a viacerým ľuďom, ale to nepomôže tomuto svetu ani Európe. To sú len malicherné veci, ktoré vy hovoríte.
Táto vláda nesie zodpovednosť za Slovensko a za všetko, ale aj za Európu, ale čo urobila vaša vláda? Veď ste boli ministrom v jednej vláde a keď ste mali zobrať na seba zodpovednosť, tak ste sa radšej rozpadli. Veď si vstúpte aj vy do svedomia.
3. 7. 2015 14:10:46 - 14:12:32 53. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1555 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

58.

Pán kolega Lipšic, ja sa chcem dotknúť tej časti, kde ste hovoril o vzdelaní starostov. Ja si myslím, že vy nemáte pravdu a že pán generálny prokurátor to, čo hovoril, to hovorí to, čo sa deje v praxi, že ľudia, ktorí dostanú dôveru a môžu kandidovať a byť zvolení a byť starostom, tak naozaj je potrebné, aby vedeli čítať, aby vedeli písať, aby vedeli zápisnicu, ktorú na zastupiteľstvách schvália, aby ju vedeli prečítať, aby si ju vedeli vysvetliť, aby vedeli komunikovať, aby vedeli prečítať korešpondenciu, eurofondy. A to sú všetko už náročné veci.

A ja si myslím, že ten zákon, ktorý bol prijatý v Národnej rade, ktorý ste vy potom napadol na Ústavnom súde, kde ešte stále nie je doriešený, ja si myslím, že ste spravili zle pre občanov, kde hazardujete s verejnými zdrojmi. Ja ten zákon, kde bolo vlastne len stredné vzdelanie nižšie, sekundárne, to je, že dostane nejaké vysvedčenie o tom, že ste ukončili trojročnú školu. Čiže je tam určite to, že budete vedieť čítať, písať. Nie ani výučný list, ani maturitu nebolo treba. A ja si myslím, že keď pri iných funkciách, ktoré sú menej náročné, musí byť nejaký vzdelanostný konsenzus, tak pri priamej voľbe, kde tí ľudia, ťažko povedať, že či len na východe sa to stáva, alebo aj v ktorejkoľvek časti, kde je malá pravdepodobnosť, že by vedeli čítať, písať, tak aspoň ich to bude motivovať. A že tú školu akú-takú si tí kandidáti na starostu urobia.

1. 7. 2015 18:29:02 - 18:29:51 53. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1494 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)

Ja chcem veľmi pekne poďakovať predkladateľom kolegom, ktorí sa pripojili k tomuto pozmeňujúcemu návrhu, ktorý naozaj vylepší a zjednoduší prácu našim samosprávam. Takže v mene 2 900 obcí a miest veľmi pekne ďakujem. A tomu, že sme našli taký súbeh cez politické spektrum, som veľmi rád. Takže naozaj je vidieť, že nám záleží na našich obciach a na našich mestách, aby sme mohli našim občanom vychádzať v ústrety promptne a aby neboli nejaké zábrany pri verejných obstarávaniach. Ďakujem veľmi pekne.

1. 7. 2015 9:36:18 - 9:37:17 53. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)

Pán kolega Novotný, na rozdiel od vás mi pripadá tento vládny návrh zákona veľmi rozumný a potrebný. A mne to tak prišlo, ako keby ste nechceli počúvať našich slovenských interpretov alebo ako keby ste nechceli tú produkciu našich umelcov, ktorí sú takisto kvalitní. Myslím si, je veľmi potrebné aj pre našu mladú generáciu, aby slovenskú hudbu počúvala, aby mala rada našich interpretov. Vy ste z nich spomenuli len niektorých. Ja keby som ich začal menovať, pričom myslím si, že sú všetci veľmi kvalitní, tak by sme tu možnože nejakú hodinku počúvali mená tých našich úspešných a dobrých interpretov a aj skupiny, ktoré sú veľmi dobré a veľmi kvalitné. A hľadať korupciu pri takomto vládnom návrhu, to mi pripadá úplne scestné.

30. 6. 2015 15:10:07 - 15:11:46 53. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
33.
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj za spravodajcu k návrhu zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (tlač 1579).
K predloženému návrhu zákona predkladám túto informáciu. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 10. septembra 2015 a gestorský výbor do 11. septembra 2015.
Poprosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
25. 6. 2015 11:53:14 - 11:54:04 53. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1501 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
90.
Mňa to naozaj uráža. Pán kolega, ja mám asistenta, ktorý sa venuje ľuďom, naozaj pomáha aj právnymi radami bezplatne. Každý týždeň, pomáha naozaj nezištne a venuje sa svojej práci tak, ako sa má asistent. A vy sa navážate do nás, do strany SMER dlhodobo. O nikoho iného sa nezaujímate, len o stranu SMER, aby ste im robotu devalvovali. Naozaj by som bol veľmi rád, keby ste boli objektívny, a nie tak, ako ste to previedol dnes.
16. 6. 2015 18:50:27 - 18:50:39 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Bublavý, Dušan (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

182.

Ja len úplne krátko. Pani kolegyňa, vo vyhláške je to, nech sa páči, v § 5. Všetko o dotáciách, nech sa páči, môžete si to a vo všetkých ostatných.

Deň v parlamente

<- ->