Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 2. 2016 21:17:12 - 21:19:07 61. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1873 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, podávam informáciu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k prijatiu opatrení na ochranu práv pacientov a na stabilizáciu postavenia zdravotných sestier a zdravotného systému ako celku so zameraním na zníženie zadlženia (tlač 1873).

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1896 z 9. februára 2016 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k prijatiu opatrení na ochranu práv pacientov a na stabilizáciu postavenia zdravotných sestier a zdravotného systému ako celku so zameraním na zníženie zadlženia na prerokovanie a zaujatie stanoviska Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo prerokoval predložený návrh v určenej lehote dňa 10. februára 2016, tento predložený návrh skupiny poslancov vo výbore uviedol poslanec Uhliarik.

Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo neprijal platné uznesenie, nakoľko predložený návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Predseda výboru určil poslanca Jozefa Valockého za spravodajcu výboru a jeho náhradníkov, poslancov Rašiho, Andreánskeho, Ježíka, Müllerovú a Baláža s tým, aby ako spravodajca výboru informoval Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore.Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
24. 11. 2015 18:12:38 - 18:14:30 58. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1710 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

Vážená pani podpredsedníčka, vážené pani poslankyne, poslanci, vážený pán minister, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca výboru k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a informoval vás o spoločnej správe výborov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1956 z 24. septembra 2015 pridelila uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo. Zároveň rozhodla, že výbor pre zdravotníctvo bude gestorským výborom. Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Uvedené výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade predložený návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor rokoval o návrhu zákona dňa 10. novembra 2015 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Časť IV spoločnej správy obsahuje 22 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 22 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť ich.
Pani podpredsedníčka, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.

30. 10. 2015 19:38:12 - 19:40:56 57. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1846 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
238.
Vážené kolegyne, kolegovia, vážená pani predsedajúca, keďže už táto schôdza končí, chcel by som povedať len niekoľko viet.
Bolo tu množstvo diskusných príspevkov aj množstvo invektív a možno aj mnoho podnetov v rozpravách jednotlivých poslancov, ale nepočul som, v čom vlastne by bol vinný tento minister Viliam Čislák. Lebo sme hovorili, že kauza Forai bola v júli, bol odvolaný alebo odstúpil plán Forai. Niektoré veci, ktoré sme si konzultovali, boli mínus rok staré.
A pozorne som počúval napríklad pána poslanca Lipšica, ktorý hovoril, že som podal pozmeňujúci návrh. A môžem úprimne pána poslanca Lipšica ubezpečiť, že keď som dával tento pozmeňovací návrh, tak som chcel zabrániť, aby sa prevod poistného kmeňa platil. Ak máte pravdu vy, nevedel som, že táto, český výraz, obezlička sa môže nájsť, ak je to tak, tak podajte trestné oznámenie, pán poslanec. (Reakcia poslanca z pléna.) No ak je to legálne, viete ale, pán poslanec ak je to legálne, tak potom neobviňujte... (Reakcie z pléna.) No ale... (Reakcie z pléna.) No v poriadku, ale hovorím, ja reagujem na to, keď ste hovorili, že som podal pozmeňovací návrh, ktorým som chcel zabrániť odkúpeniu kmeňa, čiže odpredaniu nejakých poistencov niekomu.
Pokiaľ hovoríte, že je to legálne, tak potom nemôžme s tým nič robiť, my sme to nezlegalizovali... (Reakcie z pléna.) Nie. Nie, nie, nie, nie. Pán poslanec Lipšic jasne povedal, že som dal pozmeňujúci návrh, aby sme zabránili predaju... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Jurinová, Erika, podpredsedníčka NR SR
239.
Bez diskusie, prosím vás, nechajte dopovedať záverečné slovo.

Valocký, Jozef, poslanec NR SR
240.
Dobre. Možnože, pán poslanec Lipšic, máte na to iný názor, s čím vám nechcem polemizovať, pretože nie som právnik a nevyznám sa v týchto právnych situáciách, ktoré hovoríte vy.
Čiže chcem poďakovať diskutujúcim, ktorí mali svoje príspevky, chcem poďakovať diskutujúcim, ktorí reagovali odôvodnene, teda, by som povedal, odborne na tejto úrovni.
Ďakujem pekne, skončil som, pani predsedajúca.
30. 10. 2015 13:27:34 - 13:29:34 57. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1846 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, presne som smutný, tak ako aj kolega Baláž, že vedieme debatu a hlavne ju vedú ľudia, ktorí tomu absolútne nerozumejú. Možno rozumejú téme zdravotníctva ako občania, ale vidím tu už po mojej ľavici nového experta pána poslanca Brocku pre zdravotníctvo. Očakával som, že keďže pána Uhliarika ako experta pre zdravotníctvo už KDH dalo na vedľajšiu koľaj, očakával som, že príde pán Zajac, pretože, a vôbec som nemyslel, že to bude pán poslanec Brocka, pretože pán poslanec Zajac je expert na všetko, tak normálne som vás tu očakával. Vy rozumiete cestám, rozumiete telekomunikácii, rozumiete vodovodom a rozumiete vlastne všetkému a možnože aj kandidátka na kandidátnej listine KDH o tom svedčí, že rozumiete všetko a pravdepodobne budete ešte aj pri percentách siedmich, alebo koľko to máte, v novom parlamente.
Ak ale debata, ktorá, a opakujem sa, ma to veľmi mrzí, skĺzla do istých káuz, ktorými niektoré ani kauzami nie sú, pretože už sa tu spomína od reexpedície liekov až po, ja neviem, injekčnú striekačku, takže mi dovoľte, aby som aj ja upriamil na jednu kauzu pána Faktora. Neviem, či pán Faktor je lekár, pán poslanec Uhliarik, pretože ten sa teraz vystavuje pred médiami ako expert pre zdravotníctvo.
Majstri tunelári, aj tak by sme mohli nazvať vás, pán Uhliarik, a vášho kolegu Mariána Faktora, experta pre zdravotníctvo a manažéra zdravotnej poisťovne Dôvera, patriacej Pente. Dúfam, že nespochybníme, že pán Faktor aj teraz pracuje ako manažér v poisťovni Dôvera, ktorá, opakujem, patrí vyššie percento Pente. Naozaj sa čudujem, ako môžete, pán Uhliarik, pokojne sedieť na poslaneckej stoličke, a pritom vedieť, koľko špiny po vás v zdravotníctve zostalo.
Vážené panie poslankyne a páni poslanci, vážení novinári, ten príbeh, ako Uhliarik s Faktorom vytunelovali cez VšZP štátne nemocnice, už asi poznáte, len nikto nechce o nich písať ani hovoriť, ani pán Beblavý, ani pani Beblavá.
Pripomeňme si kauzu Dr. Magnet. Štátna poisťovňa na váš príkaz, pán Uhliarik, prehodnotila zmluvy štátnych diagnostických techník a súkromných a viete, aký bol výsledok? V jednej budove na jednom mieste existovali napríklad dve magnetické rezonancie. Jedna štátna a druhá súkromná, pričom súkromná mala od štátnej poisťovne, keď bol tam pán Faktor, vyššie zmluvy ako za rovnakú službu tá štátna.
Okrem iného, aby som nezabudol, tak Dr. Magnet predal za pravicovej vlády, za vašej vlády, dámy a páni z opozície, väčšinový podiel spoločnosti Pro Diagnostic Group, ktorá patrí pod investičnú skupinu Pro Partners Holding so sídlom na ostrove so schránkovými firmami - na Cypre. Podľa týždenníka Trend je táto firma vnímaná ako veľmi blízka aj SDKÚ - DS. Krásny príbeh so šťastným koncom, však, pán Uhliarik?
Poďme k ďalším faktom. Zaujímavé sú aj napríklad absolútne rozdielne podmienky prístupu k zmluvám. Pán Faktor vtedy, keď bol generálny riaditeľ Všeobecnej zdravotnej poisťovne za pontifikátu KDH a pána Uhliarika, si cielene vybral iba spomínanú cyperskú firmu Dr. Magnet, ktorú naozaj veľmi bonitne na rozdiel od svojich, čiže "svojich" v ponímaní štátnej poisťovne štátnych nemocníc na rozdiel od svojich štátnych nemocníc, zazmluvnil. Keby išlo o dobrú vec, minimálne by zachoval rovnocenný prístup k zmluvám u všetkých poskytovateľov. Ale nie. Tu urobil výnosnú výnimku.
Pokiaľ štátne nemocnice boli od poisťovne zazmluvnené do konca roku 2012, počujete dobre, štátne nemocnice za Uhliarikovho pontifikátu boli zazmluvnené do konca roku 2012, práve firmy s cyperskou adresou až do konca roku 2014, čiže o dva roky viac. Tým, samozrejme, znemožnil svojmu nástupcovi, ďalšiemu ministrovi zdravotníctva, hýbať s týmito zmluvami a, samozrejme, cenami v nich. Prečo asi? No preto, lebo to bol obyčajný obchod pána Uhliarika a pána Faktora.
Obchod, pán Beblavý, hoci tu nie je, v poisťovni, o ktorej hovoríte, že si ju nenecháte rozkrádať. O tomto ale radšej mlčíte, lebo ste to nemali v podkladoch od manželky?
Poďme sa bližšie pozrieť na hospodárnosť týchto veľmi bonitných zmlúv. Pán Uhliarik a bývalý generálny riaditeľ poisťovne VšZP Faktor nehospodárne nakladali s verejnými zdrojmi. Ako chcú títo páni vysvetliť zdravotníkom a verejnosti, že ak by vyvolení poskytovatelia, konkrétne hovorím Pro Magnet, Dr. Magnet, Magnetická rezonancia Poprad a Medicína Nové Zámky mali ceny a objemy ako štátni poskytovatelia magnetických rezonancií s rovnakými parametrami prístrojov VšZP, prístrojov Všeobecná zdravotná poisťovňa by ušetrila zhruba 500-tisíc euro. Táto dych zarážajúca cena je mesačná. Iba pri týchto zmluvách prišla VšZP za rok o viac ako 6 mil. euro, pán Uhliarik, pán Faktor.
O viac ako 6 mil. eur ste, páni, okradli poisťovňu a tým nemocnice, lekárov a dokonca i pacientov. Summa summarum za obdobie trvania zmlúv nevýhodne podpísaných za vlády Ivety Radičovej prišla vďaka manažérovi z Penty poisťovňa zhruba o 18 mil. eur. Trochu silná káva. A to hovorím iba o zmluvách na poskytovanie magnetickej rezonancie a CT vyšetrení v štyroch firmách s jedným cyperským vlastníkom.
Pri uprednostnení cyperských firiem nekončím. Pozrime sa aj na objem, ktorý pán Faktor, vtedajší generálny riaditeľ VšZP, s pánom Uhliarikom, s vtedajším ministrom zdravotníctva, dohodli. Kým štátne nemocnice držali viac-menej v rovnakej línii a objem výkonov sa nenavyšoval, zaujímavé sú čísla pri spriaznených cyperských firmách blízkych KDH a SDKÚ. Čarodejný Faktor dokázal za rok zvýšiť objem výkonov aj o viac ako 100 %. Naozaj neuveriteľné.
Prečo na toto nedokázal prísť pán Beblavý a company, ktorá teraz kritizuje ministra aj za pozitívne kroky? Alebo na to došiel, zo solidarity v opozícii mlčal a radšej traumatizuje pacientov svojimi neskutočnými a prifarbenými príbehmi? Otázky sú viaceré, na ktoré čakám ja, ale aj verejnosť odpovede od špecialistu na netransparentné zdravotníctvo a manažéra Dôvery pána Faktora, ako aj bývalého ministra s príznačnou prezývkou "Pentliarik".
Toto je vaše hospodárenie a nakladanie s verejnými zdrojmi, o ktorom hovoríte v každom vašom prejave? Prečo Faktor a Uhliarik uprednostnili súkromnú firmu a nenastavili rovnaké podmienky pre všetkých poskytovateľov? Ako mohli dopustiť verejní funkcionári, že svojím vedomým rozhodnutím len na nerovnakých podmienkach pri štyroch vybraných firmách spôsobili finančnú škodu viac ako 18 mil. euro? Ako mohli takto chladnokrvne a nekresťansky dopustiť nehospodárne vynaloženie verejných zdrojov, teda zdrojov, na ktoré sa skladáme my všetci?
Ďalej by som sa chcel trošku dotknúť, keď povedal pán expert na zdravotníctvo z KDH, pán poslanec Brocka, že vraj (reakcia z pléna), no ja menujem aj pána Brocku, lebo Uhliarika ste už odstavili, otvorené zmluvy, pán poslanec Brocka. Vidno vašu nevedomosť, ale za to vás nekritizujem, pretože sa v tom nevyznáte. Otvorené zmluvy máme všetky nemocnice na Slovensku, pretože koľko od-hos-pi-ta-li-zu-je-me, toľko máme za-pla-te-né.
Hovorili ste tu, pán expert pre zdravotníctvo, pán Brocka, o dodávke stravy do nemocníc, za ktoré boli riaditelia odvolaní. Áno, viete za čo boli riaditelia pri dodávke stravy do nemocníc odvolaní? Za to, že finančný objem dodávky stravy presahoval limit, ktorý nemohli podpísať oni sami, ale mali byť schválené vo vláde Slovenskej republiky. Za to boli riaditelia odvolaní. Nie za to, že by urobili nejaký podvod.
Tunelovanie zdravotníctva, padla tu otázka. Áno, môžeme hovoriť o tunelovaní zdravotníctva, ale skutočne poďme na kauzy, ktoré to zdravotníctvo tu-ne-lo-va-li a nielen, dopočul som sa, v médiách písali, tak ako povedala včera pani poslankyňa Jurinová v televíznej relácii TA3 o 19.50 u pána Bielika: "Prečo odvolávate ministra Čisláka?" "Pretože v novinách sa veľa píše o tunelovaní, o netransparentnosti." Prečo pani poslankyňa nemala taký charakter a nepovedala: "Tu sa tuneluje, toľkoto ste spreneverili, toto ste urobili." No nemohla. Ona bude o tom hovoriť tu, kde nemá trestnoprávnu zodpovednosť. Ale keby to povedala v televízii, tak by ju hockto mohol žalovať. Tak povedala: "Ideme odvolať ministra, lebo vo viacerých novinách sa to píše."
Pán expert pre zdravotníctvo Brocka povedal: "Pán Visolajský povedal: "Najhorší minister, ktorého sme mali." Čiže pán Visolajský je pre vás expert zdravotníctva? (Povedané so smiechom.) Dovoľte, aby som sa teraz ozaj pousmial. A je pravdou, pán poslanec, že pán Dr. Visolajský už dostal ponuku od pána Matoviča na kandidátnu listinu OĽaNO?
Hovorili sme o - sestry, platy. (Reakcia z pléna.) Ja viem, ale ja mu to preto hovorím, že či to vie.
Sestry, platy. Vyjadril sa minister zdravotníctva, nebudem sa k nim ďalej venovať, možno v ďalších vstupoch.
Pani poslankyňa Nicholsonová: "Všetci lekári odchádzajú von." Nie je to pravda. Ak by všetci lekári odchádzali von, by sme netransplantovali u nás srdce, netransplantovali by sme pečeň, nemali by sme Da Vinci v banskobystrickej nemocnici robot, ktorý vytvorila NASA a ktorý operuje na diaľku, a nemali by sme ďalšie mnohé a mnohé nemocnice a mnohých a mnohých zdravotníckych pracovníkov, ktorí pracujú v zmysle získaných poznatkov a na základe najnovšej medicínskej vedy. Vďaka im a treba poďakovať všetkým zdravotníckym pracovníkom, a nie nás tu kritizovať za to, že pár - pár v ponímaní zdravotníckej obce je to skutočne pár, aj keď sa to zdá, že sú to stovky lekárov, ktorí odchádzajú do zahraničia za lepším zárobkom. (Potlesk.)
Divím sa pánovi poslancovi Frešovi. Myslel som si o ňom vždy, že má normálny úsudok, že má normálnu opozičnú rétoriku, že normálne kritizuje teda vládu a vládnych poslancov, ak má nejaké argumenty. Ale povedať, že vývar z 1,2 mil. euro CT v Piešťanoch je jeden milión, na to už ozaj nemám čo absolútne povedať. Ak mi kúpi CT za 200-tisíc, tak veľmi rád ho od neho kúpim.
Kšefty tety Anky. Za kšefty tety Anky, aj keď sa teraz ukázalo, ale to pán Uhliarik, myslím si, bol na VšZP na poslaneckom prieskume, ja som tam síce nebol, ale mám záver, že neukázalo sa, že by táto teta bola pre-fe-ro-va-ná. Ale pán generálny riaditeľ vyvodil zodpovednosť a politická strana SMER vyvodila etickú zodpovednosť riaditeľa a odišiel. Ak za to teraz odvolávame ministra, čo ešte chceme? Aby sme odvolali ešte z VšZP aj upratovačku?! Riaditeľ odišiel, tým pádom pre nás ako personálne, nie ako kauza, ale personálne je táto vec ukončená.
Poplatky u lekára boli spomínané. Pani poslankyňa Šípošová veľmi dobre vie, že strana SMER - sociálna demokracia nechce, aby občania platili poplatky u lekárov. Každý si platí zdravotné poistenie, a preto nevidím dôvod, aby ešte občania platili poplatky za zdravotnú starostlivosť, tak ako voľakedy platili poplatky za recept, aby to platili. Povedali sme ale, a minister to zdôrazňoval na výbore, a myslím si, že to pán Uhliarik potvrdí, nie každý zákon, sa dá všetko do zákona prijať. Povedali sme, že necháme to určitú dobu a v prípade, že to nebude fungovať alebo bude potreba nejakých poplatkov trebárs za vodičský preukaz, za, ja neviem, poľovný lístok alebo za voľačo, že sme ochotní sa k tejto téme vrátiť. To hovorím pre korektnosť, lebo myslím si, že výbor zdravotníctva i pri všetkých rozporoch, ktoré máme, funguje korektne a myslím si, že to mi potvrdia aj opoziční poslanci.
Je mi na záver aj trošku ľúto, že Ivan Uhliarik už nie je expertom pre zdravotníctvo, že ho nahradil pán Brocka, eventuálne pán Zajac. Pretože minimálne pán Uhliarik je lekár, pán Uhliarik bol ministrom. Aj keď som prečítal jeho prešľapy, samozrejme, vaše hrable hrabali k vám, ale vítam nových expertov KDH.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Potlesk.)
30. 10. 2015 11:32:28 - 11:35:08 57. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1846 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážený pán predseda vlády, vážené kolegyne, kolegovia, ako spravodajca Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Viliamovi Čislákovi, poverenému riadením ministerstva zdravotníctva (tlač 1846), mi dovoľte informovať vás o správe výborov a o výsledku prerokovania uvedeného návrhu skupiny poslancov vo výboroch.
Výbory, ktorým bol návrh skupiny poslancov pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre obranu a bezpečnosť, zahraničný výbor, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Uvedené výbory k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Viliamovi Čislákovi, poverenému riadením ministerstva zdravotníctva, neprijali uznesenie, pretože podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predložený návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov v týchto výboroch.
Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre sociálne veci nerokovali o návrhu, pretože neboli uznášaniaschopné.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 30. októbra 2015, uznesením č. 188 schválil správu výborov o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Viliamovi Čislákovi, poverenému riadením ministerstva zdravotníctva. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo zároveň poveril spravodajcu Jozefa Valockého, aby podal správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
7. 10. 2015 16:55:12 - 16:57:11 55. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1780 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

28.
Áno, ďakujem, pani predsedajúca. Pán poslanec Novotný, dnes si bol relatívne na to krátky, teda na svoje vystúpenie, ďakujem pekne. Ale nestrašme sestričky, pretože hovoríme o minimálnom mzdovom nároku, čiže o základnom plate, ktorý je prepočítaný koeficientom, bude sa zvyšovať na základe priemerného platu v národnom hospodárstve. Sestričky v malých nemocniciach, VÚC-kových, v mestských určite budú mať základný plat oveľa vyšší, ako majú teraz.
A ako prezident Asociácie štátnych nemocníc som dal vyhlásenie, že určite sa plat znižovať v štátnych veľkých ústavoch a nemocniciach nebude. Tak neviem, prečo stále plašíme sestry, štrajkovať, neštrajkovať, výpovede. Poďakujte sa ministrovi zdravotníctva, že konečne je zákon na svete.
Diskutujme o napríklad veľkosti koeficientov. Súhlasím, bude na to druhé čítanie, ale nezavádzajme spoločnosť našu nejakými takýmito vyhláseniami. Sestričky si plat zaslúžia, koeficienty budú, ministerstvo to spracovalo, takže nehovorte o ministrovi, že to bolo, dobre, môžme hovoriť, že to bolo dlho napríklad, že to trvalo a tak ďalej. Len veľmi dobre viete, aj pán poslanec Uhliarik bol ministrom, tie vyjednávania nie sú jednoduché, každý chce mať vyšší plat a treba sa ministrovi zdravotníctva, sa opakujem, poďakovať, že prišiel s týmto návrhom zákona a že sestričky budú mať plat ga-ran-to-va-ný.
Ďakujem pekne.

24. 9. 2015 11:18:25 - 11:19:24 54. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1710 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie  

79.
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán predseda. V súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský do 10. novembra 2015.
Ďakujem, skončil som.

24. 4. 2015 19:28:53 - 19:36:37 50. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1485 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
244.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážený pán predseda, v rozprave vystúpilo množstvo poslancov, nikto nedal procedurálny návrh. Dovoľte mi, aby som prečítal uznesenie, ktorým budeme hlasovať, teda za ktoré budeme hlasovať alebo nehlasovať.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 24. apríla 2015 k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Viliamovi Čislákovi, poverenému riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (tlač 1485).
Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní uvedeného návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 88 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Viliamovi Čislákovi, poverenému riadením ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Prosím, dajte hlasovať.
24. 4. 2015 19:28:51 - 19:36:34 50. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1485 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
242.
Vážené kolegyne, kolegovia, dnes sme počuli mnoho emotívnych vyjadrení, mnoho vyjadrení odborných, kvalitných, počuli sme teraz záverečné slovo pána ministra, počuli sme záverečné slovo pána navrhovateľa.
Pán navrhovateľ, položil by som vám, ale o tom asi budeme diskutovať potom, lebo už na toto sa diskutovať nedá, bol ste niekoľkokrát ministrom vnútra a niekoľkokrát ministrom spravodlivosti. Prečo ste nepozatvárali tých oligarchov? Prečo ešte sú tu? (Potlesk.)
My sme sa dozvedeli v diskusných príspevkoch dnes, že pán minister Čislák, ktorého odvolávame, môže aj za to, že je nejaký pán prokurátor Kováčik. Ešte aj za to môže tento minister, lebo niekto to spomínal tu, tak neviem teraz kto.
Pán Lipšic, poslanec, spomínal, že 450 mil. euro išlo pri zlúčení poisťovní nejakým pofidérnym spôsobom na Cyprus, myslím, že? Tento pozmeňovací návrh, nie tento, aby išli peniaze na Cyprus, ale pozmeňovací návrh, myslím si, že som podával ja, aby sa nemohlo obchodovať s kmeňom poistencov, ale potom, pán poslanec, keďže hovoríte, že tieto skupiny si našli "obezličku", alebo ako sa to hovorí, a poslali 450 mil. euro na Cyprus, v roku 2010 vy ste nastúpil ako minister spravodlivosti. Prečo ste ich nepozatváral? (Reakcia poslanca Lipšica.) No dobre, ale vy ste bol minister, pardon, vnútra, mýlim sa, vy ste bol minister vnútra, vy ste dal podnet na Finančnú políciu. Však ste mali aj iné orgány, je tam NAKA, ja neviem čo ešte všetko, nevyznám sa v tom rezorte, prečo ste nepozatvárali tých ľudí, čo poslali 450 mil. euro preč? (Potlesk.)
Neviem, môžete... (Reakcia poslanca Lipšica.) Pán poslanec, môžete aj mať pravdu, ja nerozumiem tomu, len mám otázky, otázky, preto sa pýtam.
Kauza... (Reakcia z pléna.) Však mám záverečné slovo k odvolaniu pána ministra, lebo on za toto môže. (Reakcia z pléna.) Však zhodnotím, však hodnotím rozpravu, lebo toto bolo v rozprave.
Kauza CT. (Reakcia z pléna.) Kauza CT Piešťany. Za kauzu CT Piešťany tu bolo veľa povedané, kauza CT Piešťany bola v rozprave, tu bolo veľa povedané, napriek tomu, že NO-čka nie je priamo riadená, to všetci dobre vieme, ministerstvom zdravotníctva, ministerka zdravotníctva a podpredsedníčka Národnej rady Zmajkovičová zobrali politickú zodpovednosť a odišli z funkcií. Keď hovoríme o kauze CT.
Ďalej ideme odvolávať, v rozprave sa hovorilo, pána ministra kvôli teda stavbe novej nemocnice. Aj. Vítam ponuku pána ministra pre pána poslanca Lipšica, aby ste si skutočne pozreli, z praktického hľadiska si myslím, že je potrebná stavba novej nemocnice, či už ale cestou PPP, alebo nejakou inou, alebo cez eurofondy, nechajme na diskusiu a diskutujme o tom, či je to výhodné, nie je to výhodné, ako je. Ale aj pán poslanec Osuský musí so mnou súhlasiť, že novú nemocnicu Bratislava potrebuje. A môžme polemizovať aj o tom, čo hovoril pán poslanec Hlina, že či tam bude stáť, alebo onam bude stáť. Hej? Však ja myslím, že je, pán minister, dosť času na diskusiu a o týchto veciach diskutovať.
Hovoril pán poslanec Uhliarik, hovoril, že súkromné, alebo poisťovne zdravotné mali 68 mil. zisk. Viete, že veľmi dobre, že každý občan tohto štátu odvádza do poisťovní zdravotné odvody. Sú to verejné zdroje. Ak by sme si povedali, že toľko percent sú súkromné poisťovne a toľko percent Všeobecná zdravotná poisťovňa, a odpočítame si, ešte zabudol pán poslanec Uhliarok povedať, že každá poisťovňa 2,5 % spotrebováva na vlastnú prevádzku, čiže má náklady, tak niekde sa pohybujeme nie pri 68, ale pohybujeme sa niekde pri plus 50 mil., pri nejakých 110 až 120 mil. euro.
Ja vám poviem, že prečo asi zastal projekt jednej zdravotnej poisťovne. Lebo predpokladám, pán poslanec Lipšic, že vy by ste bol prvý, kto by ste to dal na Ústavný súd. (Reakcia poslanca Lipšica.) To je moja myšlienka, myslím si, že vy by ste bol prvý, a vítam pána poslanca Miklošku a KDH, spravme ústavný zákon o jednej zdravotnej poisťovni. (Potlesk.) Pomôžte nám. Lebo ak nebude ústavný, pôjde na Ústavný súd, pán poslanec Hlina vie, o čom hovorím.
Niektoré diskusné príspevky boli, ako som povedal, veľmi odborné, druhé diskusné príspevky, bohužiaľ, sú tu poslanci, ktorí sú tu aj 25 rokov, myslím si, v tejto snemovni a nevyvíjajú sa, takže ale, chvalabohu, poslanec Hlina sa vyvíja, takže už netlčie topánkou do pultu (povedané so smiechom) a takže musím ho v tomto smere pochváliť.
Hovorili sme, hovorilo sa tu, že poisťovňa Dôvera, myslím, ju vlastní Penta a pán Široký. Chcel by som dať teraz jednu otázku. Pán poslanec Lipšic, pán poslanec Matovič a pán poslanec Uhliarik, v ktorej poisťovni ste poistení? (Smiech v sále. Reakcia poslanca Lipšica.)
Ja neviem, ja sa pýtam. (Potlesk.) Však môžete povedať, ja neviem, kde ste. (Reakcia poslanca Lipšica.) Prosím? No ak ste vo Všeobecnej, tak dobre. A kedy ste sa prehlásil? Dobre.
Takže pán poslanec Uhliarik, pán poslanec Matovič nech povie na budúcej schôdzi, v ktorej poisťovni je prihlásený.
Ďalej pán minister... (Reakcia z pléna.) Prosím? Hovoríme o tom, že zdroje idú do súkromných poisťovní, a tvrdíme, že tieto poisťovne vlastní pán Široký a Penta. Tak sa pýtam, v ktorej poisťovni sú títo traja prihlásení. Dobre.
Videli sme v priamom prenose, ako hovorila napríklad pani poslankyňa Jurinová, pani podpredsedníčka parlamentu, nejaký pán Rigo predáva kardiostimulátory za 30-tisíc euro. Viete, koľko stojí kardiostimulátor? To je presne vaša kultúra. Podľa mojich vedomostí kardiostimulátor stojí od 1 600 do 3-tisíc euro. Vy to opäť 10-násobne zveličujete. A to je váš princíp, váš politický princíp a vás princíp - odvolávanie ministra Čisláka.
Chcem poprosiť na záver mojich kolegov, aby sme pána ministra neodvolali, aby sme hlasovali proti uzneseniu, ktoré prečítam. (Potlesk.)
15. 4. 2015 11:52:44 - 11:54:45 50. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1485 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
82.
Pán poslanec Lipšic, ja by som ozaj nechcel polemizovať tu o jednej z doktoriek tej nemocnice, ony mali odobraté osobné aj preto, že odmietli službu nad rámec Zákonníka práce a nemali sme koho postaviť do služby, tak ani o tom by som tu nechcel hovoriť. A vidím, že vy ste presvedčený o svojej pravde, tak nebudem sa tu zbytočne na verejnosti takto dohadovať.
Pán poslanec Fronc, rozumiem tomu, že opozícia ide odvolať ministra, to sme robili aj my, to opozícia má na to plné právo. Ale pýtam sa, tohoto Viliama Čisláka po troch či koľkých mesiacoch, prosím vás, akú on má vlastne kauzu, tento minister? Tento minister. Kauza cétečko - odvolaná ministerka bývalá. Prosím vás, ale čo má tento minister, akú kauzu? Tento minister, ktorého ideme, môžeme kritizovať zdravotníctvo bývalých ministrov Uhliarika, ja neviem, Valentoviča a kohokoľvek kritizujme. Ale pýtam sa, čo tento minister za tri mesiace, prosím vás, akú má kauzu, okrem, čo hovoril pán Lipšic, teda žilinskej nemocnice? Ale veď to je otázka riaditeľa. Predsa minister neriadi jednotlivé oddelenia. To je tak, ako minister vnútra kvázi keby na okresnom oddelení mal nejaký problém, odvolá riaditeľa a nejdeme odvolávať ministra za to. A teraz otázka je vecou problému.
Ale pýtam sa ešte, pán poslanec Fronc, za čo ideme odvolávať Viliama Čisláka? Za 20-ročnú históriu zdravotníctva? Štyroch, piatich ministrov a tak ďalej? Lebo povedzte mi jednu jedinú kauzu, ktorú tento človek spôsobil? Za tie tri mesiace, pán poslanec Hlina, jeden týždeň alebo koľko je to?
Viete, viete, o čom hovorím? Čiže potom si dajme nejakú tému zdravotníctvo na plénum Národnej rady a diskutujme o tom dva dni. Ale... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
15. 4. 2015 11:09:39 - 11:36:31 50. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1485 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
58.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, stretávame sa na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, lebo opozícia to tak chcela. Lebo opozícia opäť chce útočiť, znevažovať, očierňovať a hľadať nedostatky, to všetko s jedným cieľom: znehodnotiť prácu člena vlády, ministra zdravotníctva Viliama Čisláka. Prichádza so zámerom, ktorý už stihla v minulosti medializovať, a nazdávam sa, že všetkým racionálne zmýšľajúcim občanom je jasné, kam toto divadelné predstavenie smeruje, že ide opäť o jednu z možností, ako sa chce opozícia zviditeľniť, ukázať svoju "akcieschopnosť". Žiaľ, takéto praktiky sú trápne rovnako ako úporné naháňanie čiernych trestných bodov pre člena vlády.
V tejto aktivite sa zrejme väčšina členov opozície cíti ako ryba vo vode. Ja osobne však prácu v rezorte zdravotníctva poznám veľmi dobre, ale priznám sa, rád by som diskutoval s niekým, kto ma poučí, od koho sa dozviem nové skutočnosti, nové motivačné momenty, nové nápady a podobne.
A tak sa pýtam, ide v tomto akte skutočne o skvalitnenie zdravotníctva? A hlavne o skvalitnenie zdravotníctva, ktoré pocítia občania? Rozkrúcate dnes opäť kolotoč argumentov, ktoré už z vašich úst viackrát odzneli. Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky doručila predsedovi Národnej rady návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva Viliamovi Čislákovi, ale takýto návrh je pre mňa osobne neakceptovateľný. Táto skupina poslancov si už asi nespomína, v akom stave zanechal rezort aj dnešný pán poslanec Uhliarik, bývalý minister zdravotníctva, aké boli jeho ambície, snahy a prepojenia, ako sa narábalo s liekmi pre ťažko chorých pacientov, ako sa v tichosti pripravovala privatizácia zdravotníctva, čiže veľkých nemocníc v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, ako sa narušila dôvera medzi rezortným vedením a lekármi, ako bolo rozhodnuté, ohrozené, pardon, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako sa z pacientov stali rukojemníci, ako sa sľubovalo zvyšovanie platov zdravotníckym pracovníkom bez akéhokoľvek finančného krytia, ako bol pozastavený proces rozvoja eHealthu.
Spomeňme si, ktorí si ozaj na to pamätáme, ako predchádzajúca vláda prijímala návrhy, ktoré niekto odborne pripravil, boli zmätočné, so zlými dopadmi pre prax, pre sociálnodemokratickú vládu, čiže pre nás absolútne nerealizovateľné.
Všetky tieto kroky však bolo treba naprávať, nastaviť nové fungovanie, prinavrátiť dôveru, rokovať so zástupcami profesných a stavovských organizácií za okrúhlym stolom, hľadať v konštruktívnom dialógu možnosti nápravy, hľadať prienik spoločných riešení. Takých, ktoré budú akceptovateľné pre obe strany, predovšetkým však výhodné pre našich občanov a pacientov.
Vážení opoziční poslanci, boli ste dva roky vo vláde a mali ste možnosť urobiť niečo pre občanov, zmeniť situáciu. Znehodnocujete všetky rozhodnutia, ktoré prijíma naša vláda, hľadáte účelové dôvody, ako zrealizovať čisté vaše politikárčenie bez reálnych faktov a argumentov. Alebo, vážená opozícia, neberiete do úvahy ani to, že sa spomalilo - a skutočne sa spomalilo - tempo rastu dlhov v nemocniciach v zriaďovateľskej kontrole, teda v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.
Každý, kto trošku rozumie, a teraz budem máličko apelovať na pána poslanca Hlinu, keď má nemocnica dlh 100 mil. euro a znižujeme tento dlh a musíte, pán poslanec, uznať, že tento dlh sa nedá vynulovať za rok, ani za dva, podstatné pre nás ale je skutočne to, že to zadlžovanie sa znižuje. A to je dôležité, že nezadlžujeme nemocnice ešte viac, viac a viac. A to aj vďaka prísnemu nastaveniu kritérií, aj dôslednej kontrole.
Racionalizačné opatrenia pokračujú, plán ozdravných opatrení sa realizuje. Samozrejme, aj naďalej pokračuje stabilizácia zdravotníckych zariadení. Všetky manažmenty nemocníc majú jasne nastavené parametre hospodárenia. V plnom rozsahu zodpovedajú manažmenty nemocníc za ich riadenie. Dnes usilovne racionalizujeme procesy v oblasti nákupov, obstarávania. Pracujeme aj na reštrukturalizácii a nastavení procesov v oblasti personálneho manažmentu. Ďalším mechanizmom je implementácia procesov racionálnej farmakoterapie, ako aj zefektívnenie nákupov liekov, zdravotníckych pomôcok, tovarov a služieb.
Áno, skutočne teraz všetky výberové konania už idú cez centrálne trhovisko v rámci hodnoty, ktorá tam je. Čiže predpokladám, že už transparentnejšie to ani sa pravdepodobne robiť v tomto čase nedá. Alebo vám prekážajú zmeny, ktoré ministerstvo zdravotníctva uplatnilo v rámci liekovej politiky? Je vám možno tŕňom v oku, že vďaka novej legislatíve má Slovenská republika skvelé postavenie? Ako jediný členský štát Európskej únie sme zakázali vývoz liekov s cieľom, aby nebolo ohrozené poskytovanie zdravotnej starostlivosti. A bola uložená aj historicky prvá pokuta pre výrobcu liekov u nás. Aj toto je dôvod vlastne na odvolanie ministra Čisláka, ktorý je vo funkcii necelých, myslím, päť mesiacov?
Neviem, či si spomeniete, páni poslanci, ale jedným z prvých krokov, ktoré ministerstvo, toto ministerstvo zdravotníctva pod vedením pána Čisláka urobilo, bolo zavedenie parametra chorobnosti do prerozdeľovacieho mechanizmu medzi zdravotným poisťovaním. Zaviedlo sa nové prerozdelenie peňazí a tak ďalej a tak ďalej, čo sa týka prerozdeľovania peňazí v poistnom systéme.
Som riaditeľom jednej z fakultných nemocníc, ale osobne za veľké pozitívum považujem napríklad rezidentský program. Nemôžem súhlasiť s pánom poslancom Bastrnákom, aj keď tu nie je, že rezidentský program nefunguje. Funguje rezidentský program, aj v našej nemocnici je asi, štyria alebo piati títo rezidenti, prepláca nám to SZÚ a je to program na obnovenie alebo omladenie, by som povedal, lekárov v periférii teda, alebo obvodných lekárov.
Je dôležité riešiť problematiku, ktorá sa týka nielen špecialistov, nielen odborných zdravotných výkonov, ale aj všeobecných lekárov. Roky sa o tom diskutovalo, každý iba konštatoval, že sme na tom zle. Až táto vláda skutočne priniesla konkrétne riešenie, ba čo viac, ich aj realizuje. A to je veľmi dôležité, lebo bez dokonalej, dostupnej, kvalitnej siete všeobecných ambulancií boli naši pacienti na tom veľmi, veľmi zle. Len si predstavte, že by sa nechala samospádom stiecť napríklad problematika obvodov. Lekári by starli, postupne by obvody zanikali.
Čiže odpovedám pánovi poslancovi Bastrnákovi, chválim rezidentský program a chvalabohu, že ho toto ministerstvo zaviedlo.
Áno, je potrebné zatraktívniť povolania a odbornosť všeobecného lekára a zároveň posilniť teoretické vedomosti, praktické zručnosti medikov a absolventov lekárskych fakúlt, ktorí sa rozhodli venovať práve odboru všeobecného lekárstva. Sme svedkami premeny. Nazdávate sa, že občania takéto zmeny nevítajú, že ich nechcú? Že sú pre nich neprijateľné? Práve naopak. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, tieto zmeny, ktoré realizuje ministerstvo zdravotníctva pod vedením pána Čisláka, posúvajú Slovensko medzi krajiny, kde je primárny sektor zdravotníctva silný, kvalitný a na úrovni.
Aby sa tak stalo, je tu ďalší krok ministerstva zdravotníctva. Rozširujeme kompetencie napríklad týchto lekárov prvého kontaktu, všeobecných lekárov. Taktiež práca ministra zdravotníctva.
Skupina opozičných poslancov odôvodňuje svoj návrh na odvolanie, jedným z dôvodov na odvolanie sú koncesné zmluvy na stravovacie služby vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, Banskej Bystrici, Poprade a vo Fakultnej nemocnici v Trnave. Ale, prepáčte, veď minister zdravotníctva razantne, nekompromisne a rýchle vyvodil osobnú zodpovednosť voči riaditeľom a preveril, či všetky relevantné orgány začali v tejto veci konať, pričom v prípade Úradu pre verejné obstarávanie sám podal podnet na začatie konania. Konal a vy ho vlastne za to teraz viníte. Ale žiadate aj jeho odvolanie. Prepáčte, ale vaše argumenty na odvolanie neobstoja, sú jednoducho polopravdivé, nepravdivé, zavádzajúce, takže je nenáležité spochybňovať konanie ministra Viliama Čisláka.
Ďalším dôvodom, ktorým skupina opozičných poslancov uvádza, je prípad spojený s piešťanskou nemocnicou. Už minister vysvetlil, že riešenie Správnej rady, legitimity Správnej rady je v konaní a posudzuje to prokuratúra a minister čaká na rozhodnutie relevantných orgánov, a pokiaľ tieto orgány rozhodnú, určite, ako poznám ministra Čisláka, bude konať.
Momentálne vo verejnosti stále rezonuje situácia v súvislosti s dianím v žilinskej Fakultnej nemocnici. Ale pokiaľ som informovaný, pán minister zdravotníctva neustále situáciu monitoruje, rieši ju aj osobne. Pri návšteve v Žiline so zástupcami zamestnancov boli dosiahnuté dohody, ktoré sa napĺňajú. Napokon v pondelok 13. apríla som čítal informáciu, predpokladám, že aj vy, o tom, že interné oddelenie v Žiline podľa poverenej primárky normálne pracuje, pričom poverený riaditeľ bude vo štvrtok 15. apríla informovať zástupcov odborových organizácií o ďalších konkrétnych krokoch na riešenie problému.
Rekonštrukcia interného oddelenia je už schválená, ale nie je možné ju urýchliť. Výberové konanie na primára sa uskutočňuje podľa zákona a tiež sa nedá urýchliť. Sú jednoducho procesy, ktoré majú svoje predpisy a tie treba rešpektovať. Dôležité je, že situácia na oddelení sa mení k lepšiemu a pacientom je poskytovaná zdravotná starostlivosť na úrovni vyspelej terajšej doby. Tento fakt aj ako riaditeľ fakultnej nemocnice vnímam mimoriadne pozitívne.
Trošičku sa pristavím pri tej Fakultnej nemocnici v Žiline. Nemám presné vedomosti, ale vedomosti z mediálnych informácií a vedomosti od riaditeľa nemocnice sú také, že boli vyčlenené prostriedky na rekonštrukciu tohoto oddelenia interného. A viete aj vy, pán, boli ste ministrom, pán poslanec, bývalý, teda bývalý minister, viete, že ako ide proces verejného obstarávania, že jednoducho to nejde urobiť naraz. A je zhoda okolností, že lekári práve dali výpoveď, keď už boli vyčlenené prostriedky na toto, realizovalo sa údajne výberové konanie, a preto mi je trošku nelogické, že práve v tom čase títo lekári dávali výpoveď.
Na druhej strane, pán poslanec Lipšic, sa vás chcem spýtať, vy ste boli minister, minister vnútra. Keby dalo 15 príslušníkov krajského oddelenia polície - lebo toto je krajská nemocnica - výpoveď, vy by ste podali demisiu? Lebo k tomu nútime teraz nášho ministra. Pätnásť lekárov dalo výpoveď, následne asi ja neviem koľko sestier. Keby sa to stalo v rezorte vnútra, minister by okamžite dával... (Reakcia poslanca Lipšica.) Prosím? (Reakcia poslanca Lipšica.) No ale, ale vám vysvetľujem pred chvíľkou dôvod. Rekonštrukcia interného oddelenia. No. Dobre. Čiže to som sa chcel trošičku, trošičku len pristaviť pri tomto, pri tej situácii.
Nie je to tak dávno, čo sme na pôde diskutovali, na tejto pôde diskutovali o zmenách, ktoré pripravilo ministerstvo zdravotníctva. Áno, chcem hovoriť o novele zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti, ktorá rieši problematiku poplatkov. Do platnosti vstúpila 1. apríla a môžem vám povedať, že som sa medzi občanmi stretol s pozitívnymi reakciami. Je podľa vás nemiestne, že je určené, kedy poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nesmie vyberať úhradu od poistenca? A čím nemôže podmieňovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti? Je nevhodné, že sa stanovil poriadok do tejto problematiky? Je zlé zvyšovať vlastnú transparentnosť v zdravotníctve, aj čo sa týka čakacích dôb a týchto? Však viete veľmi dobre, kolegyne a kolegovia, že sa platilo v tých poliklinikách u tých obvodných doktorov aj za to, že použil WC, že sa napil vody, že mal klimatizáciu, ja neviem, v čakárni, alebo že tam išiel televízor. Však diskutovali sme niekoľko možno hodín alebo minút na zdravotníckom výbore, alebo niekoľkokrát teda a sme si povedali, že skutočne situácia takáto bola. A možno to niekoľkokrát kritizoval aj pán poslanec Hlina, aj opoziční poslanci. No tak sme pristúpili k tomuto kroku a zrušili sme poplatky za tieto činnosti, ktoré sú.
Myslím si, že by nemal byť za toto minister kritizovaný, a nesúhlasím, ak je kritizovaný aj za toto s touto kritikou. Som presvedčený, že odpoveď na tieto otázky je jednoznačná a vôbec nezodpovedá aktivitám, ktoré tu dnes opoziční poslanci predvádzajú.
Ďalšou témou, o ktorej sme aj tu v Národnej rade diskutovali, je projekt výstavby novej univerzitnej nemocnice. Popísal ho pán minister zdravotníctva, čiže nebudem sa k nemu detailnejšie vracať. Len by som chcel vyjadriť, áno, Bratislava potrebuje novú nemocnicu, ministerstvo našlo riešenie, štát jednoducho peniaze na novú nemocnicu nemá, ale občania Bratislavy jednoducho takúto starostlivosť v nejakom komplexnom zariadení potrebujú. Môžete sa spýtať aj dekana Lekárskej fakulty, neni kde napríklad aplikovať výuku študentov na úrovni 21. storočia.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, treba vychádzať z reality. Táto rokmi overená pravda sa ukazuje ako potrebná a prezieravá aj dnes. Buďte realisti, hodnoťte veci objektívne, nehľadajte nánosy špiny tam, kde nie sú. Prečo toľká miera odporu a nevôle? Prečo zastrašovanie, zavádzanie verejnosti? Vari preto, že je tu čas, keď treba dať občanom najavo, že tu aj opozícia je? Že aktívne pracuje, že si ju treba aj všimnúť? Rezort zdravotníctva má veľmi široký záber. Zdá sa ale, že dnes tomu vlastne rozumie každý. Ale pohybovať sa v ňom a riadiť ho, to už nie je také jednoduché.
Prepáčte, ale nepočul som od opozície žiadne konštruktívne riešenia a návrhy. Iba negatíva, ktoré zaplnili tento priestor. A nie som si istý, že sú zaujímavé tieto negatíva, len teda negatíva, bez riešení aj pre občanov. Sú skresľujúce, nechcem byť nezdvorilý, ale minimálne neférové.
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vyjadril presvedčenie, že opoziční poslanci dnes opäť využili, ale zároveň aj zneužili svoje ústavné právo na vyslovenie nedôvery členovi vlády. Tento pokus však v žiadnom prípade nebude prínosom pre naše zdravotníctvo, pre občanov ani pre pacientov. Ide o pokus, ktorý nemá žiadnu racionálnu oporu, ktorý ja v podstate toho času vnímam ako omyl alebo skôr, a to je zrejme pravdepodobnejšie, príležitosť predviesť svoju dôležitosť niektorých opozičných politikov pred kamerou.
Teraz mi dovoľte, vážení páni poslanci a pani poslankyne, trošičku nadviazať na tému, ako vystupoval aj pán poslanec Lipšic. Som lekár, robím 33 rokov v zdravotníctve, vyštudoval som, pán poslanec Hlina, aj vysokú školu, mám 4 atestácie, mám 2 zo všeobecnej chirurgie, 1 z cievnej chirurgie a 4. atestáciu z organizácie zdravotníctva. Niečo som v zdravotníctve preskákal, pracoval som v zdravotníctve aj za socializmu a, viete, trošku ma mrzí, že, áno, hovorte o kauzách alebo pseudokauzách, ako ich nazveme, piešťanských a tak ďalej, ale mrzí ma, ako vystupujú tu niektorí poslanci a hovoria, napríklad aj pán poslanec Kadúc, myslím, sa volá, že tu je čierna diera zdravotníctvo, katastrofa v zdravotníctve, nie je liečená onkologická pacientka.
Pán poslanec Lipšic, ja som riaditeľom už asi 10 rokov, v dvoch nemocniciach som bol. Aj v malej, aj v stredne veľkej fakultnej nemocnici. Ja skutočne nemám vedomosť o tom, že by niekto pacienta neošetril. Ale keď pochádzate z rodiny, však ja poznám vašich rodičov, nepredpokladám, že by niekto nebol ošetrený u nás. Či už sa stala nejaká chyba alebo či bol dobre ošetrený, o tom už môžme polemizovať. Ale ak ste citovali tu nejaké dievča, ktoré nebolo, tak som to správne porozumel, ošetrené, že má onkologické ochorenie, tak potom to nahlásme ministrovi zdravotníctva, okamžite preverí, či takáto situácia vôbec mohla vzniknúť.
Chcel by som povedať a trošičku poslancom osvetliť. Stredná fakultná nemocnica má zhruba okolo 1 300 zamestnancov. Je to malá fabrika. Má okolo 230 doktorov, má okolo 500 sestier a ostatní zamestnanci sú technickí, elektrikári a tak ďalej, vzduchotechnici a tak ďalej. Predstavte si, že napríklad Fakultná nemocnica Nitra za rok ošetrí 350-tisíc pacientov. Počujete dobre? 350-tisíc pacientov, z toho asi 35-tisíc je hospitalizovaných. Teraz si predstavte, že z týchto 350-tisíc, a poprosil by som, aby ste ma nebrali presne za slovo, je zhruba 47 sťažností od občanov, ktorým sme poskytovali zdravotnú starostlivosť. A teraz, aby som neklamal, dve alebo tri boli opodstatnené, čo sa týkalo poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Čiže, pán poslanec Hlina, 350-tisíc pacientov prejde cez nemocnicu, z toho je 47 sťažností a povedzme 1, 2, 3, 4 opodstatnené na správanie personálu a tak ďalej. Myslíte si, že toto je slabé zdravotníctvo?
Bol niekto z vás, sú tu lekári, hlavní odborníci, okrem nich bol niekto z vás na nejakom medzinárodnom zdravotníckom kongrese? Veď my sme všade vyzdvihovaní. Tak, pán poslanec, povedz, naši lekári sa zúčastňujú prednášok, naši lekári robia výskumné úlohy, naši lekári robia mnoho. My sme kvalifikovaní, ja si dovolím tvrdiť, jedni z najlepších alebo jedni z lepších zdravotných systémov v Európe.
Viete, a normálne ma mrzí, keď ja si spomínam, keď pán poslanec Baláž vystúpil na zdravotníckom výbore, strašne ma mrzí, že stále tu hovoríme o zdravotníctve ako zlom. Dobre, poukazujme na niektoré príklady, ako pán poslanec Lipšic alebo Hlina, my s tým súhlasíme, skutočne neznevažujme to. Tisíce a tisíce ľudí tu pracuje kvalitne a na úrovni vedy a poznatkov 21. storočia.
Pán poslanec Brocka sa usmieval a tak ďalej. Veď všetci využívame tú našu zdravotnú starostlivosť. Pán poslanec Kadúc povedal, že skúste byť obyčajným občanom a nebudete mať zdravotnú starostlivosť. Však znova opakujem, keď si toto premietnete, taká napríklad banskobystrická nemocnica podľa mňa musí mať 500- až 600-tisíc pacientov ročne.
Tak by som ozaj skutočne sa prihováral, že ak aj hovoríme o nejakých kauzách, tak dobre, niekedy sa stane nejaký problém, súhlasím, ale nemôžem súhlasiť s tou kauzou, ale viem, že teda nejaké problémy sa vyskytujú.
Napríklad, pán poslanec Lipšic, ale nechcem o tom, stále hovoríme, že doktorka Pechočiaková, a vy ju spomínate niekoľkokrát. Áno, doktorku Pechočiakovú, mám k nej rovnaký vzťah ako ku každému lekárovi v mojej nemocnici. Doktorka Pechočiaková mala iný pohľad na diagnózu pacienta, ako mala prednostka kliniky. Prednostka kliniky zaškrtala 2 riadky, áno, a doktorka Pechočiaková na to upozornila. A vy teraz ju vyzdvihujete, ako keby ona oznámila 10-miliónovú korupciu. Alebo čo vlastne sa stalo? Viete, o čom hovorím. Že, áno, je táto chyba, nemala prednostka zo zákona vyškrtať to v tej dokumentácii, ale nehonosme tu ľudí a zase nedehonestujme iných. Pretože toto sa stalo v nitrianskej nemocnici, áno, doktorka Pechočiaková na to upozornila, Úrad pre dohľad to riešil, rodičia sa sťažovali, médiá o tom písali, pán Lipšic bol aj v nemocnici u nás sa pozrieť vo fakultnej, dúfam, že sa vám páčilo, a viem, alebo moja vedomosť teraz je taká, že dieťa je absolútne zdravé. No ale chcel som len uviesť príklad, že ako tu niečo glorifikujeme, ako o niečom stále hovoríme a tak ďalej.
Čiže to by bol asi tak celý príspevok, ktorý by som chcel povedať.
Ešte by som len spomenul, už keď, prepáčte, mám slovo, ale zdržím krátko. Skutočne je pravda, že sestričkám a lekárom a iným zdravotníckym pracovníkom sa platy zvýšili. Ak máme predstavu, že by to malo byť o 100 %, no na to niet. Ale nemôže nikto povedať, že ministerstvo neurobilo nič pre to, aby sme zvýšili platy. Ja teraz nechcem polemizovať o tom, či lekárom sa zvýšili asi o 40 %, možno sestričkám asi o 5 alebo o 10 %, nemám to pripravené, ale faktom je, že sa zvýšili. Faktom je, že sa nakúpilo množstvo nových prístrojov, ktoré idú s dobou, napríklad lineárne urýchľovače, ktoré už máme asi na ôsmich onkológiách na Slovensku, nakupuje sa mnoho, mnoho ďalších vecí, da Vinci prístroj, ktorý je excelentný na operácie prostát a podobne.
Takže skutočne by som chcel poprosiť pánov kolegov, že ak aj hovoríme, tak nedehonestujme to zdravotníctvo a nehovorme stále, že je zlé a zlé, spomínajte nejaké kauzy, ktoré sa vyskytnú, prosím, ale môžem ubezpečiť aj občanov Slovenskej republiky, aj vás, milí kolegovia, že zdravotníctvo funguje, zdravotníctvo máme dobré, samozrejme, nehovorím, že ho netreba vylepšovať, ale zdravotníctvo nie je čierna diera. Zdravotníctvo nám plní naše úlohy, staráme sa o občanov a snažíme sa urobiť všetko pre to, aby sme ešte zlepšovali kvalitu a ešte aby naše zdravotníctvo bolo lepšie.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
15. 4. 2015 9:39:44 - 9:42:47 50. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1485 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
4.
Vážený pán predseda, vážení páni ministri, vážené kolegyne, kolegovia, ako spravodajca Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo vystupujem k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Viliamovi Čislákovi, poverenému riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (tlač 1485), mi dovoľte informovať vás o správe výborov (tlač 1485a) a o výsledku prerokovania uvedeného návrhu skupiny poslancov vo výboroch.
Výbory, ktorým bol návrh skupiny poslancov pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote: Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Uvedené výbory k návrhu skupiny poslancov na vyslovenie nedôvery ministrovi zdravotníctva neprijali uznesenie z dôvodu, že predložený návrh uznesenia nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci nerokoval o návrhu, nakoľko nebol uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 15. apríla 2015. Uznesením č. 155 schválil správu výborov o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Viliamovi Čislákovi, poverenému riadením Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo zároveň poveril mňa, aby som podal správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Ďakujem pekne.
13. 3. 2015 11:46:40 - 11:47:48 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1353 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
82.
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca výboru k spoločnej správe o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 1353.
Predseda Národnej rady pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo. Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú obsiahnuté v štvrtej časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanovisko poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor rokoval dňa 11. marca 2015 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
13. 3. 2015 10:57:15 - 10:58:13 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1320 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
68.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca výboru k spoločnej správe o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 1320.
Predseda Národnej rady pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo. Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkou, ktorá je obsiahnutá v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor rokoval dňa 10. marca 2015 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkou.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
12. 2. 2015 9:15:57 - 9:17:01 46. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1353 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, bol som určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1353). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu. Skončil som.
12. 12. 2014 12:23:43 - 12:25:43 45. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1326 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
92.
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, blahoželám, že ste najsilnejší muž tejto planéty. Všetky banky ste odhovorili, aby sa neprihlásili, dokonca ani z Ameriky nikto neprišiel a neprihlásil sa. Gratulujem vám!
Pán minister, oceňujem, čo ste povedali, že je tu istá kontinuita, a ak si občania Slovenskej republiky pozorne všímajú kroky KDH a kroky opozičných niektorých poslancov, teda väčšiny opozičných poslancov, pozrite si, mínus asi dva týždne bola kauza CT nemocnica Piešťany. Pamätáte sa, vtedy čo tu hovorili kolegovia z KDH, že vývar je milión euro, slovenskí občania sú okradnutí, a pacienti, o milión euro. Viete, čo sa našlo? Cétečko stálo 1 000 100, 100 bola úhrada splátok, navýšenie percent, a 93-tisíc mala firma zisk. Pozrel sa niekto na toto? Teraz hovoríme, že ideme okradnúť občanov o 135 mil., myslím. Zaručene je to pravda. Nech sa pozrú slovenskí občania, čo sa tu deje, kto to hovorí a ako to je.
Pán minister, veľmi dobre ste povedali, prihlásila sa jedna firma, je zle. Na cétečko sa prihlásilo, vybralo si podklady osem firiem, prihlásili sa dve firmy, ale zase to nemôže byť, pretože jedna firma tam nemala podľa KDH a podľa asi pána Figeľa tam byť.
Tak prosím vás, pán Figeľ, ktoré firmy sa môžu prihlásiť a kam? Urobte jeden zoznam a asi sa budeme podľa neho riadiť a nebudú tu platiť žiadne... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
27. 11. 2014 15:19:25 - 15:20:32 44. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1319 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie  
44.
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca výboru a uviedol spoločnú správu o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tlač 1319, vo výboroch.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1424 z. 26. novembra 2014 rozhodla, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní a pridelila návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre zdravotníctvo. Výbory prerokovali návrh zákona v stanovenej lehote a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť. Gestorský výbor rokoval 27. novembra 2014 a na základe stanovísk výbor odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť.
Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
26. 11. 2014 16:55:06 - 17:10:20 44. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1202 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
57.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorý bude súčasne gestorským výborom.
26. 11. 2014 16:55:06 - 17:10:20 44. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1202 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
55.
Vážené kolegyne, kolegovia, pán predsedajúci, pán predseda, v rozprave vystúpili štyria poslanci, nikto nedal procedurálny návrh.
Prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.
26. 11. 2014 9:27:22 - 9:28:29 44. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1319 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
6.
Vážené panie kolegyne, vážení páni kolegovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1319), predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo s tým, že uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokujú ihneď.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.

Deň v parlamente

<- ->