Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
27. 5. 2015 17:51:45 - 17:53:26 51. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
98.
Ďakujem. Tak, pán premiér, ak dovolíte, schránkové firmy, schránkové firmy, daňové raje. Daňová politika štátu je vnútorná politika štátu a nedá sa ovplyvniť. (Výkriky z pléna.) Nevyrušujte, pán poslanec. Dávno už rezonuje vo finančných kruhoch Európskej únie, rozpráva sa o dani z finančných transakcií. Dane z finančných transakcií, keby sa zaviedli, tak by to znamenalo, že občania v štátoch Európskej únie by platili len formálne dane, povedzme 5 % z príjmu. A to nehovorím ja, to povedala pani Brigita Schmögnerová a povedala, že by sa platili dane len preto, žeby občan mal záujem na verejnej kontrole, čo sa s daňami robí. Všetky tie dane z finančných transakcií, cezhraničných preklápaní peňazí do schránkových firiem by zaplatili réžiu štátu. Pre občanov potom by sa mohlo písať pri realizácii verejných zákaziek: tu pracujú vaše dane. Len preto, aby sa občan zainteresoval a nastolila sa verejná kontrola aj v tejto oblasti. Myslím si, že daň z finančných transakcií bude mať šancu, ak možno, pre európske štáty, ak vystúpi Veľká Británia z Únie.
27. 5. 2015 17:06:36 - 17:08:15 51. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
60.
Ďakujem. Ôsmeho decembra 2004 bola podpísaná zmluva o predaji 66 % Slovenských elektrární a o prenájme Vodnej elektrárne Gabčíkovo a, čuduj sa svete, zmluva obsahovala aj časť o pokute v prípade odstúpenia od zmluvy. Čiže druhá strana, Enel, vedela, že ak bude pri moci kompetentnejšia vláda, môže dôjsť k prehodnoteniu nevýhodnosti zmlúv a k ich zrušeniu, alebo odstúpeniu od niektorej jej časti. Štát má právo prehlásiť každú nevýhodnú zmluvu za nulitnú. Povedzme v lehote sedem rokov. V tomto prípade nebola lehota využitá. Neznamená to, že do budúcnosti je potrebné takéto zmluvy strpieť. Ak sa štát, svojprávny štát rozhodne na základe argumentov a dôkazov znárodniť nejaký podnik s účasťou štátu, tak to môže urobiť a netreba čakať až vďaka vlastizradným vládam, ich drancovaniu sa ocitne štát v bankrote, jak je to v niektorých štátoch Južnej Ameriky. To, že nastal v našom štáte takýto maras, tam si dajte tri bodky. Nie sme tu jeden deň. Múdrejšie je ísť cestou postupného ukrajovania koláča pre ľudí, lebo oni ho vytvorili, nie oligarchovia. A je potrebné krok za krokom nastoľovať právny štát.
23. 4. 2015 17:35:02 - 17:36:35 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1490 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
109.
Ďakujem. Dovoľte malý exkurz do minulosti. V rokoch 2001 – 2002 prišli pri krachu Hydrostavu o prácu tisíce zamestnancov a živnostníci nedostali ani korunu. Vtedy sa dve pravicové vlády Mikuláša Dzurindu o nich nestarali, či prežijú. Ale v roku 2005 reagovali zákonom. Zákon o reštrukturalizácii bol prijatý v roku 2005 výlučne hlasmi vtedajšej pravice, pravicovej koalície Mikuláša Dzurindu.
Ďalšiu novelizáciu zákona prijala Národná rada za vlády Ivety Radičovej, kde sa v dôvodovej správe uvádza, "hlavným cieľom novelizácie tohto zákona je posilniť postavenie zabezpečených veriteľov". Zabezpečeným veriteľom podľa dikcie zákona sú iba banky, teda nie drobní veritelia, čiže živnostníci a malí podnikatelia, ktorí sa tak dostávajú v porovnaní s bankami do nerovnoprávneho postavenia. Bolo to pravicové riešenie ako vystrihnuté z čítanky o divokom kapitalizme, nech sa veľkí nasýtia a malým nech zdochne koza.
Na zodpovedných vládnych postoch vtedy stál podpredseda vlády a minister financií Ivan Mikloš, minister vnútra Daniel Lipšic a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Zaujímavé je, že dnes práve títo poslanci v parlamente obviňujú vládu Roberta Fica za stav, ktorý sami spôsobili. Myslím legislatívny stav. Ostatné netreba už ďalej hovoriť.
15. 4. 2015 15:49:14 - 15:51:14 49. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1489 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
84.
Pán poslanec Matovič, ja som sa dostala do Národnej rady vďaka voličom, na kandidátku, pretože som bola členkou strany SMER a získala som dôveru zostaviteľov kandidátky. Keď sa pozrieme na váš profil, ako ste sa vy dostali do parlamentu, tak je nám to známe všetkým. Dostali ste sa na kandidátku z recesie, hneď po nástupe do Národnej rady nevedeli ste, kam ste sa prihlásili a kde sa nachádzate, ste ponúkli alebo ste začali kupčiť so svojím mandátom a vyvrieskli ste do médií svoju výkričnú cenu, čím ste, ale nielen tým, znehodnotili mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Reštrukturalizáciou prešlo 600, možno viac ako 600 firiem, mnohé z nich oddlžili svojich veriteľov len pätnástimi percentami. To, že Váhostav je politikum, myslím, že nám je tu všetkým jasné, to, že ide už o volebnú kampaň, o tom nepochybujeme už dlho. Myslím si, že chybou je, že v podnikateľskej sfére nie sú zosnované alebo vykonštruované správne zákony a nie je tam taký zákonný rámec, aby nedovoľoval tieto krivdy, ktoré vznikajú.
A myslím si, že hospodárstvo a hospodárska sféra, a teda ekonómovia a právnici by si mali trošku brať príklad z medicíny, kde my v medicíne používame také terapeutické postupy, aby sme prinavrátili alebo pomohli prinavrátiť zdravie a fungovanie organizmu, a nie takýto maras, aby nastával v organizme, ktorým je hospodárstvo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
18. 2. 2015 13:44:22 - 13:45:39 47. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1419 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)

46.
Ďakujem. Pán minister, ďakujem vám za vaše vystúpenie. Bolo dôležité povedať, ako sa chová dobrý hospodár. Bolo to najdôležitejšie posolstvo tejto schôdze. Som rada, že ste sa zmienili o tom, že podnikať sa dá v medziach zákonov a dobrých mravov, a nie špekulovaním s percentami, s vratkami DPH, ulievaním peňazí do daňových rajov a podobnými sviňačinami a honbou za mamonom pre mamon.
Pani bývala ministerka financi Brigita Schmögnerová povedala pre denník Pravda, myslím, že to bolo niekedy minulý rok uverejnené, že keby sa podarilo zlikvidovať daňové raje, ovšem musela by byť celosvetová vôľa, nebola by mizéria vo verejnom priestore. Občania by platili možno 5 % daň, samozrejme, by bola progresívna daň pre podnikateľov a iných vysokopríjmových občanov, z príjmu by bolo, no a bolo by dosť peňazí na dobrý život a na kvalitné, kvalitný verejný priestor, ale strata cieľa vždy vedie spoločnosť do mizérie a úpadku a tomu musíme zabrániť, ak máme ešte pud sebazáchovy.

10. 2. 2015 16:11:09 - 16:12:35 46. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1338 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
40.
Nechcem hodnotiť vystúpenie pána Šebeja, ani jeho teda dojmy z materiálu – zameranie zahraničnej politiky, ale, pretože by som musela povedať, že vidno, že, skrátka, videnie jedinca je subjektívne, je to subjektívne vnímanie čohokoľvek, aj vnímanie dejín, aj reality, a je to jeho slobodné rozhodnutie, ako a ako bude vystupovať, ako nakoniec každý bude žiť.
Len som chcela povedať, oprieť sa o jeden historický prameň a povedať, že historik, ktorý sa venoval stredoveku, povedal: "Slovensko od počiatku 8. storočia je plne v politickom a kultúrnom zajatí európskeho Západu, a preto, čo ako bola úspešná misia oboch solúnskych bratov, nemohla obrátiť orientáciu nášho kultúrneho vývoja. Žili sme na rozhraní delenej Európy a život nás pritlačil k franskej veľmoci a k Rímu." Tak aby bolo každému jasné, Slovensko vždy bude súčasťou západnej Európy, ale hovorím Európy, a teda Európa má teda aj východ, a preto by mala byť celistvá. A o to by nám malo ísť. Aj o to, aby bol mier. (Potlesk.)
29. 1. 2015 9:31:27 - 9:33:27 46. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1394 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne. Pán Brocka a všetci, ktorí ešte mienite vystúpiť v rozprave, bola by som rada, keby ste sa držali správnych pomenovaní ľudí, ktorí vstúpili do II. piliera. Tretí pilier je na to, aby sa teda človek nazýval sporiteľom. Druhý pilier je o investoroch, to sú ľudia, ktorým bola zverená časť verejných prostriedkov na to, aby ich zverili dôchodkovým správcovským spoločnostiam na investovanie do rôznych foriem investičných aktivít a aj do rizikových investičných aktivít.
Po druhé, títo investori boli nahnaní do II. piliera zákonom. Prvozamestnanci sa museli prihlásiť do II. piliera. Už toto sme stopli, pretože bola túžba nahnať dôchodkovým správcovským spoločnostiam čo najviac občanov, čo najviac občanov, pretože si boli vedomí, že do II. piliera môžu ísť len ľudia, ktorí zarábajú okolo, nie menej ako tisíc eur mesačne. A keďže ich bolo ako šafranu a o prvozamestnancoch tu ani nehovorím, tak ich tam nahnali všetkých. A zvýšili percento nie podľa toho, ako to bolo pôvodne v kampani bombastik fantastik mienené a operované, 3 %, ale 8 %, 8 %, polovička peňazí, ktoré mali ísť pôvodne do priebežného piliera, bola vhodená v šanc a na riziko.
To už som povedala, že investovali sa verejné prostriedky.
A ešte by som povedala, obviňovať našu vláda za to, že viackrát otvorí pilier, že ona môže za tých desať rokov, čo majú občania, desať rokov im vychádza... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
12. 12. 2014 14:34:53 - 14:35:32 45. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1326 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
190.
Áno. No, pán poslanec. Napriek vašej snahe je návrh na odvolanie ministra tentokrát domáca úloha KDH. Mám dojem, že je to politikum a snaha KDH stať sa jediným kompetentným stmeľovateľom nesúrodej opozície voči ľavicovej platforme. Tá snaha vo mne vyvoláva dojem hry na zodpovednosť a bezhlavé búrenie občanov. A tak dovoľte sarkazmus. Je to Šanca Občana na Skok z Mosta do Siete KDH. Všetky podstatné mená, prosím s veľkým písmenom.
10. 11. 2014 15:47:40 - 15:49:18 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
756.
Ďakujem. Dovoľte takú malú retrospektívu. Je 25 rokov po Nežnej revolúcii, od ktorej si idealisti sľubovali ozdravenie spoločenských vzťahov. Pripomeňme si, čo nasledovalo: budovanie nového štátu, zbabraná privatizácia, holandské dražby a vznik Mečiarovej oligarchie. Aj privatizácia bánk, aj ich tzv. ozdravenie z verejných prostriedkov, ktoré mali slúžiť na školstvo, vedu, zlepšovanie životného prostredia a na zušľachťovanie verejného priestoru. Nasledovala vlastizrada Dzurindových vlád, ktoré privatizovali strategické podniky, a vznik a budovanie ešte dravšej oligarchie, aj finančných skupín. Aby toho nebolo dosť, spustili devastačné reformy. Reformy, ktorých výsledkom bola chudoba! 1,5 milióna chudobných ľudí! Sociológovia vám povedia, ako ťažko sa človek z chudoby dostáva. Aj preto je zlý zdravotný stav na Slovensku už po 53. roku veku.
Odmietam, aby títo politici nás označovali za stranu zodpovednú za maras(marazmus) na Slovensku. Protestujem proti návrhu odvolať pána premiéra Roberta Fica! Chcem, aby Slovensko bolo dobré miesto pre život, pre občanov Slovenskej republiky. A o to sa tu máme usilovať! O to! Všetci.
9. 11. 2014 17:28:05 - 17:28:43 42. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní pokračovanie 4 Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
114.
Ďakujem. Pani podpredsedkyňa, ja mám výhrady voči, presne voči procedúre. Pretože pán poslanec Matovič reagoval na mňa a nie na faktické poznámky, na ktoré má slúžiť jeho prihlásenie sa pod tou faktickou poznámkou ako odpoveď na reakcie, ktoré si vypočul vo faktických. Ako si to dovolil stotožňovať ma vôbec s takýmto človekom!? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Procedurálny návrh, pani poslankyňa.

Gabániová, Darina, poslankyňa NR SR
Ako si dovolil stotožňovať ma s takým človekom (hluk a výkriky v sále)!?
19. 9. 2014 12:38:21 - 12:40:22 37. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1181 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
98.
Ďakujem. Dovoľte, vážení poslanci, aby som pripomenula, že vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k situácii na Ukrajine má slúžiť najmä na to, aby brzdilo agresívne geopolitické záujmy tých, ktorí ich prejavujú rôznymi svojimi krokmi, a tým, že to pomenujeme pravdivo, tak tým ukazujeme alebo poukazujeme na to, že jednoznačná zodpovednosť je tu jasná, zjavná, a preto to treba stále podsúvať.
Treba si uvedomiť, že nemôže nikomu vyhovovať rozvrátená situácia na Ukrajine, ak nejde o geopolitické záujmy. Vieme, ako k tomu došlo. Vieme, že zbedačená krajina, kde stúpa radikalizácia všelijakých fašizujúcich zložiek, je veľmi fragilná situácia, ktorú využijú rôzne živly, a najmä geopolitické živly, á, teda geopolitické záujmy. To, že došlo k tomu, k čomu na Ukrajine došlo, je jednoznačne zodpovednosťou tých, ktorí to spôsobili, a verím tomu, že raz to politológovia odhalia v plnej nahote.
Ďalej chcem povedať jednu vec. Ukrajina predsa bola suverénnym štátom, ktorý vznikol a existoval na základe medzinárodných dohôd. Sú rôzne režimy, ktoré sú akceptované v medzinárodnom, myslím, poli alebo priestore. Prečo sa potom rôzne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
19. 9. 2014 11:55:48 - 11:57:40 37. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1181 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
90.
Ďakujem. Dovoľte, aby som pripojila teda aj môj hlas k tejto diskusii, veľmi stručne. Ponúkam tu takú víziu. Myslím si, že v ideálnom prípade občania Ukrajiny sú sami zodpovední, aké bude vnútorné politické usporiadanie krajiny. Ak to dokážu, hovorím o ideálnom prípade. Môj názor je, federácia, neutrálny štát, konsolidované pomery aj vďaka asociačnej dohode a aktívnemu angažovaniu sa kapitálu, poviem slušne, autokratov v Ukrajine. Samozrejme, že nežijú vo vzduchoprázdne, samozrejme, že tam budú chcieť možno participovať aj zahraniční investori atď. Nakoľko je táto vízia uskutočniteľná, vnútorné a vonkajšie analýzy nech robia politológovia, sociológovia, vizionári, tí teda nie analýzy, ale nastenenie nejakých perspektív. Ale podľa mňa najdôležitejší je mier, pokoj, ktorý potrebuje Ukrajina a celý svet.
Musíme si uvedomiť a podsúvať neustále to, že zodpovední sú všetci politici, ktorí sa zúčastňujú dialógu alebo poly..., alebo poviem debaty, participácii, rozjatrovaniu, upokojovaniu situácie. Dúfam, že ich nebudeme musieť pomenovať vojnoví zločinci.
5. 6. 2014 11:39:49 - 11:41:48 35. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 895 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
46.
Ďakujem. Pán poslanec, som rada, že ste vystúpili, pretože ste povedali svoje dojmy z celej rozpravy. Aj pekne ste zhodnotili, objektívne, situáciu. Páči sa mi, že ste objavili, že skutočne nebola urobená analýza, keď sa pripravoval pilier, druhý pilier. Myslím analýza, aké vymeriavacie základy budú u občanov prevažovať a z ktorých budú plynúť platby. Preto sa potom zvýšili odvody až na 9 percent. Pretože, ako som povedala, asi 39,81 % občanov má vymeriavací základ, ktorí sú v DSS-kách, v druhom pilieri, má vymeriavací základ od 335 do 550 eur. Počujete dobre, 39,81 percenta. Všetky tie čísla, ktoré som tu uviedla, sú, prosím pekne, zo včerajších Hospodárskych novín, aby ma niekto neobvinil z vykrádania duševného vlastníctva. To hovorím prameň, tam si to môže každý pozrieť a každý naštudovať.
Takže... A ešte mi vadí, keď ma náhodou, keď nás náhodou niekto bude obviňovať z nejakých kšeftov pri upravovaní a pripravovaní a varírovaní, ako potom sanovať tých občanov. Pretože jednoducho my máme teraz moc a my to musíme riešiť. Kým nenadobudneme guráž zrušiť druhý pilier, tak, bohužiaľ, to budeme musieť riešiť, lebo tí občania tak či tak spadnú do sociálnej siete, čiže do solidárneho systému. Bude sa týkať to každého občana.
A máte pravdu, udržateľnosť dôchodkového systému závisí od vymožiteľnosti daní, od zvýšenia zamestnanosti a od zodpovednej politiky vlád.
5. 6. 2014 11:18:18 - 11:20:18 35. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 895 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
30.
Ďakujem. Pán poslanec, ja vás chcem pochváliť za vašu dojemnú starostlivosť, úžasnú, skutočne. A chcem vás pochváliť aj za podrobnú reklamu na vašu zodpovednú DSS-ku, kde budete zhodnocovať peniaze vašich investorov, ktorých si určite budete vyberať, a určite budú zarábať viac ako 1000 eur mesačne.
Teraz dovoľte, aby som vám prečítala teda fakty, aby to nebol marxizmus - leninizmus. Ale máte pravdu, trafená hus zagága. Super, som rada, kiež by nás bolo viac. Štát ukázal, ako sa budú sporitelia, ako sa budú čerpať peniaze. V súčasnosti je v druhom pilieri 1 457 000 ľudí. Majetok všetkých investorov v druhom  pilieri je 5 940 000 000 eur. Tritisíc ľudí bude mať v roku 2015 nárok na vyplácanie súkromnej penzie. Štyritisíc eur, toľko si priemerne títo ľudia nasporili, 23,4 eura, toľko bude, priemerne mesačne dostanú klienti, prví klienti. To bude tá švajčiarska časť dôchodku. Osemsto ľudí bude mať nárok na súkromnú penziu v roku 2015 a sporili si desať rokov; 7 800 eur, toľko si priemerne títo ľudia nasporili, 45,9 eura by priemerne mesačne mali dostať prví klienti, ktorí si sporili desať rokov.
Pán poslanec, toto je naša politická zodpovednosť, sme my pri vláde, my sa musíme postarať o týchto ľudí. Ja dúfam len v jedno, totižto o koho, ako to vyzerá, ešte vám poviem: 23 % všetkých týchto investorov, dovoľte, aby som ich tak nazvala, čo sú v druhom  pilieri, zarába viac ako tisíc eur. Čiže 23 % je ako-tak, keď to všetko bude dobre frčať, budú mať zhodnotené peniaze. Čiže 77 % ľudí bude pomaličky ale isto... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 6. 2014 10:01:41 - 10:03:41 35. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 895 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
12.
Ďakujem. Pán poslanec, je úžasné, aký ste vy húževnatý, verný a charakterný človek, čo sa týka starania sa o svoje bábätko - dôchodcovské správcovské spoločnosti a teda druhý pilier. Skutočne ste sa snažili vyšperkovať tam všetky možné možnosti, aby boli postihnuté všetky eventuality, všetky skupiny takzvaných sporiteľov. Najprv hovoríte, že pokladnička, potom nechcete ju rozbiť, najprv sú sporitelia, čo podľa mňa prislúchalo len dôchodcom, ktorí využívajú spôsob zabezpečenia v treťom pilieri. Toto nie sú sporitelia. Ale nebudeme sa tu teraz hádať o slovíčka, lebo to už je otravné.
Pán poslanec, nepochybujem o tom, že všetky tie eventuality budú náležite využívané a náležite potom okliešťované, rušené, čistené, aby vaši, ako by som povedala, sympatizanti alebo horlitelia boli uspokojení. Viete veľmi dobre, že toto nebol spôsob riešenia dôchodkového zabezpečenia v našom štáte. Pretože tu sú chudobní ľudia. Osemdesiat percent ľudí trávi dovolenky doma, čo je prvý prejav chudoby, keď sa porovnávame s inými európskymi štátmi. Pozrite sa, ako pristúpili k riešeniam iné štáty, ktoré sú hospodársky na tom lepšie, čo sa týka voľby spôsobu, riešenia spôsobu voľby druhým pilierom, zavedením druhého piliera. V dnešnej dobe krízy, lebo vieme, že kríza je len, by som povedala, virtuálne zažehnaná, v dnešnej dobe takýmto spôsobom zveriť peniaze na podnikanie von a ešte k tomu nie vnútri, v štáte, aby sa investovali, ale von do spoločnosti a tak ďalej, to už nebudem... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
4. 6. 2014 18:38:09 - 18:40:09 35. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 895 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Pán poslanec, vaše vystúpenie ma utvrdilo len v jednom, že bolo fatálnym omylom zavedenie druhého piliera, takéhoto spôsobu riešenia dôchodkového zabezpečenia našich občanov, ktorí sú mzdovo podhodnotení, pričom málokto z nich odvádzal v podstate do tejto poisťovne toľko prostriedkov, málokto z nich zarábal tisíc eur, keď sa mu mohlo oplatiť sporiť v druhom pilieri. Celý sociálny výbor bol vtedy na výjazdovom rokovaní a sám Piňera im povedal, že je nezmysel celý druhý pilier. Aspoň tak vidíme všetci, ako veľmi ťažké je korigovať fatálne omyly, ktoré spáchala vláda. A pán poslanec Kaník vtedy bol na čele ministerstva sociálnych vecí a rodiny. My teraz budeme prešľapovať v tomto bahne, ktoré sme zdedili z kroka na krok, aby sme udržali ako taký sociálny zmier, keď ľudia precitnú, v roku 2015 začnú prví dôchodcovia poberať tie dôchodky. A podotýkam, je nesprávne nazývať ich sporiteľmi. To sú podnikatelia.
A, pán poslanec, keď ste spomínali ovocie, tak verejné zdroje sú verejné zdroje, ktoré sú odvádzané zamestnávateľom. A časť týchto verejných zdrojov sa stala predmetom alebo nástrojom podnikania. A boli zverené DSS-kám. Tí ľudia nie sú sporitelia. Tí ľudia sú podnikatelia. To je po prvé. Po druhé, prečo neboli zdaňované tieto prostriedky doteraz?
Po druhé, som veľmi zvedavá, kam ešte až presne, ako to spomenul pán poslanec Švejna, nás bude hnať tento nezmysel. Som za to, aby sa druhý pilier zrušil. A myslím, že zodpovední politici a aj naši postupne k tomu musia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 6. 2014 16:37:40 - 16:38:04 35. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 921 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
72.
Pán poslanec, som rada, že ste spomenuli hodnoty, ktoré majú byť neustále v pozadí nášho zákonodarného úsilia. Nesmieme zabúdať, že verejné blaho je ten pravý cieľ a vytvorenie podmienok na dobrý život pre občanov v našom štáte by malo byť zmyslom existencie štátu.
20. 3. 2014 14:09:34 - 14:09:35 33. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text nie je autorizovaný)
Nemám, ďakujem.
18. 3. 2014 14:40:00 - 14:40:19 33. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 950 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
62.
Ďakujem. Pán Mikloško, som veľmi rada, že boli povedané tie slová, ktoré ste vy tlmočili. Ďakujem.
12. 12. 2013 18:52:25 - 18:53:36 27. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 752 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gabániová, Darina (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
132.
Ďakujem. Pán Mihál vaše virtuálne prepočty, čo by bolo, keby bolo, ako bude a čo by bolo, sú také, viete, môžu byť vypovedané, nemusia. Chcem povedať toto, neznášam, keď sa v súvislosti s II. pilierom rozpráva o úsporách a sporiteľoch. Prosím vás, čo stále oblbujete tento národ? Veď viete všetci veľmi dobre, že sú to peniaze, ktoré títo ľudia zveria súkromným podnikateľom, subjektom, ktoré s nimi podnikajú a nemajú žiadnu záruku ničoho. Máme príklady zo sveta.
Ďalšia vec, ako mohol byť masírovaný II. pilier tomuto národu, keď mediálne je mizerný? Nedosahuje 1000 eur, kde by sa oplatilo byť sporiteľom v II. pilieri, keby mesačne zarábal 1000 eur. Čo to tu zase oblbujete ľudí, preboha, už dávno tam nemali čo hľadať. Dávno mal byť II. pilier zrušený.

Deň v parlamente

<- ->