Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
9. 2. 2012 10:02:19 - 10:03:07 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belousovová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
28.
Viete, moje záverečné slovo bude veľmi, veľmi stručné. Ja som sa vás opýtala, tých, ktorí ste hlasovali za odsúvanie tohto návrhu zákona od, už pol roka, prečo ste to urobili a prečo ste napríklad dali prednosť na jeseň podanému zákonu o ochrane zvieratiek? Prečo sú vám prednejšie zvieratá ako ľudia? Odpovede som sa nedostala. Viete, čo si myslím, vážení páni kolegovia a kolegyne? Že tí, ktorí ste takto hlasovali, a bez ohľadu na politickú príslušnosť a tričká, ja vás nazývam boľševikmi, nie Národná rada ako inštitúcia, nie tá nevinná budova, ktorá by mala byť svätyňou národa, ale vy by ste si zaslúžili niekoľko vajec do hlavy, prepáčte mi, tak a možno by sa vám potom v tých hlavičkách aj rozbresklo.
Ďakujem pekne.
9. 2. 2012 9:45:28 - 9:55:58 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 483 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belousovová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
22.
Pán podpredseda Národnej rady, ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi na úvod niekoľko poznámok k práci Národnej rady, ktorá súvisí s tým, že tento zákon alebo návrh zákona, ktorý sme ako predkladatelia s kolegom Pučíkom predložili 18. 8. minulého roku, to znamená pred presne pol rokom a k prerokovaniu sa dostávame dnes.
Cestou sem, keď som prichádzala a keď prichádzate aj vy do Národnej rady, tak vidíte, ako tá inštitúcia vyzerá zvonku. Prechádzame po dlaždiciach, ktoré sú zahádzané vajcami. Keď sa z Národnej rady pozriete tuná z toho veľkého schodišťa, tak vidíte, že okná Národnej rady vyzerajú hrozne, pretože tiež sú zahádzané kadečím. Národná rada vyzerá zvonku hrozne. Je výsledkom práce nielen tejto súčasnej vládnej koalície, ale je to aj výsledok práce politických špičiek za dvadsať rokov. Pretože občania tým, ako vyzerá Národná rada zvonku, vyjadrili svoj protest s takouto politikou, politikou, ktorá je arogantná, ktorá si neváži ľudí, ktorá neberie do úvahy mienku ľudí. A keď sa pozriete zvnútra, ako vyzerá Národná rada, tak chcem povedať, že ten stav špiny a toho výzoru zdevastovanej alebo obhádzanej Národnej rady vajcami a banánmi, ten stav nájdeme aj vnútri. Pretože vnútri Národnej rady funguje tak Národná rada, že jednoducho sa nedodržujú Národnou radou, ktorá je zákonodarným orgánom, elementárne zákony, že Národná rada porušuje zákony. Tam sme sa dostali, vážení kolegovia, že sa tu nedodržujú základné princípy demokracie, ale ani základné princípy elementárnej ľudskej slušnosti. Čiže tak ako vyzerá Národná rada zvonku, tak vyzerá aj zvnútra. Slová sa týkajú tých kolegov, tieto, ktoré som povedala, ktorí v ošiali väčšiny, väčšiny naprieč politickým spektrom pol roka odsúvali túto novelu zákona. Ešte raz vám chcem povedať, keď sa tak skvelo na tom bavíte a usmievate, že 18. 8. sme s kolegom Pučíkom predložili tento návrh zákona, ktorý nebol prerokovaný. Dnes sa mnohé, tento návrh zákona, všetci dobre vieme, že sa týka malej novely zákona o obecných voľbách.
Tento návrh zákona sme predložili na základe kontaktov s ľuďmi. Čiže nikto nás nemôže obviňovať toho 18. 8. z nejakého predvolebného populizmu pri riešení rómskej otázky, pretože ja osobne som vtedy nevedela, možno niektorí z vás už vedeli, že sú upečené predčasné voľby. Čiže 18. 8. vychádzajúc z podnetov občanov hlavne východného Slovenska, mnohí z vás, ktorí ste odsúvali tento zákon, ste tiež z východného Slovenska, ja som zvedavá, čo poviete na volebných mítingoch svojim voličom, ktorí by privítali novelu zákona o obecnom zriadení v tom zmysle, aby minimálna podmienka na to, aby mohol niekto kandidovať na starostu alebo primátora, bolo ukončené stredoškolské vzdelanie. Vychádzala som z podnetov aj občanov ako predsedníčka výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, napríklad z Bystrian a ďalších východoslovenských obcí, pretože situácia je tam naozaj zúfalá. Pretože občania majú starostu, ktorý je negramotný. Myslím si, že by si to mohla vypočuť aj pani poslankyňa Vaľová, pretože sa to týka východného Slovenska, pani kolegyňa. Nie, ja hovorím teraz od mikrofónu. Takže takýto je záujem poslancov z východného Slovenska o riešenie problémov cigánskej otázky na východnom Slovensku. Hlas Cigána je tiež hlas voliča, ale vy nepočúvate tých občanov, ktorí jednoducho majú negramotného starostu. Vy ste ľahostajne prešli to, že starosta nevedel prečítať ani sľub. Sa na tom všetci bavili od ľudí po politické špičky, ale nič sa, nič sa neudialo.
Dnes sa teda mnohí politici a politické strany chytajú vo voľbách aj slamky v podobe riešenia problémov s rómskou menšinou. Dátum podania tohto zákona, ešte raz ho opakujem, 18. 8., svedčí o tom, že z našej strany nešlo o žiadny predvolebný populizmus. A ešte si dovolím jednu poznámku. Pol roka ste si nenašli čas na prerokovanie nami navrhovaného zákona, ktorý, znovu opakujem, vznikol na základe mnohých požiadaviek hlavne občanov z východu, z východného Slovenska. A pre porovnanie. Nie v auguste, ale na jeseň predložili páni poslanci Suja, Krnáč a Kalist novelu zákona o poľovníctve. Bol to vlastne zákon, ktorý bol schválený de facto na ochranu zvierat, aby sa v poľovných revíroch nestrieľali psy, mačky a tak ďalej. Ešte raz, tento zákon bol predložený na jeseň minulého roku 2010. My sme s kolegom Pučíkom zákon predložili niekoľko mesiacov predtým. Tento náš zákon ste odsúvali z arogancie parlamentnej väčšiny, ale tento zákon o zvieratkách ste prerokovali. Na to sa našiel čas. Ja chcem občanom dať na zváženie. Ja som tiež za ochranu zvierat, ale nepripadá vám choré, aj tá dlhá rozprava, ktorá tu bola pri tomto zákone, že vám sú, vážení kolegovia a kolegyne, prednejšie zvieratá ako ľudia? Ako ľudia, ktorí žijú v podmienkach na východnom Slovensku, ale už sa ten problém blíži aj do Bratislavy a za chvíľu ho pocítite, že jednoducho im niekto doslova spravuje peniaze, pretože peniaze do obecného rozpočtu sa dostávajú z podielových daní, a tie sú z peňazí pracujúcich občanov a spravujú ich tí, ktorí nepracujú. Je to parazitizmus v priamom prenose ešte plus znásobený tým, že starosta je negramotný alebo pologramotný. Čiže vy ste sa tu zaoberali v niekoľkohodinovej rozprave tým, aby sa nestrieľali chúďatá zvieratká psy a mačky v poľovných revíroch, ale absolútne je vám jedno, že niekto parazituje na pracujúcich ľuďoch. Tak mi vysvetlite tento váš postup. Ja by som rada vedela nakoniec, keď je to aj tak len formálne vystúpenie, že prečo ste takto postupovali? Vy si myslíte, keď nevidíte ľudí a keď sa demografický vývoj uberá tak, ako sa uberá, že vám na tie dôchodky zarobia psy a mačky? Alebo normálni ľudia, ktorí budú pracovať a normálne fungovať, a vy im nechcete vytvárať ani elementárne podmienky na to, aby žili vo svojich obciach ako ľudia.
Keď som povedala a začala som tým, že prichádzam tu každé ráno, Národná rada je obchádzaná vajcami, zvnútra vyzerá takisto. Chcela by som povedať, že ste situáciu na Slovensku doviedli do stavu, kedy vonkajší vzhľad Národnej rady korešponduje s tým vnútorným, a to znovu je adresované všetkým naprieč politickým spektrom, pretože čím ďalej, tým viacej sa vzďaľujete od ľudí.
A teraz k tomu zákonu. Cieľom predkladaného zákona je vo voľbách do orgánov samosprávy obmedziť alebo upraviť pasívne volebné právo. To znamená oprávnenie byť volený do funkcie starostu či primátora mesta. Teda aby najnižšia kvalifikačná podmienka bola stredná škola. Myslíme si, že je to pochopiteľné, pretože aj demokracia, ktorá má svoje čaro, by mala mať svoje obmedzenia. A je to aj logické. Pozrite sa, obec alebo mesto, alebo mestská časť je zriaďovateľom školských zariadení. To znamená základných škôl alebo materských škôl. Aká je kvalifikačná podmienka na riaditeľa školy? Všetci vieme. Vysoká škola. Ako ho môže riadiť človek, ktorý nemá ukončenú ani základnú školu? Veď je to hlúposť. Čiže aj demokracia musí mať nejaké hranice, a preto sme navrhovali, aby starosta mal strednú školu. Alebo ďalšia vec. Poznáte zákon, obecné zákony, ktoré sa týkajú kontrolórov. Podmienka na to, aby niekto mohol vykonávať funkciu kontrolóra na obci alebo meste, je stredná škola. Ale podmienka toho, ktorý riadi vlastne celý úrad a celú obec alebo mesto, nie je obmedzená. Zdá sa vám to demokratické? Mne sa to zdá jednoducho hlúpe. A tí, ktorí sa boja, že budeme obviňovaní z nejakého rasizmu alebo neviem z čoho, tak myslím si, že už by sme sa konečne týchto pocitov mali zbaviť, lebo keď my nebudeme riešiť problém, tak problém bude riešiť určite nás.
Mohla by som rozprávať ešte veľmi dlho, ale naozaj musím vyjadriť svoje sklamanie nad postupom Národnej rady a znovu si pýtať vysvetlenie od tých, ktorí ste hlasovali, prečo zákon, ktorý sa týka ochrany psov a mačiek ste, hoci bol predložený neskôr ako naša novela, z jesene, stihli prerokovať, v plamenných rečiach ste tu mnohí vystupovali, a prečo zákon, ktorý sa týka živých ľudí, ste prerokovať nechceli, pretože ste vedome hlasovali za jeho odsúvanie. Ešte raz hovorím. Pol roka ste tento zákon odsúvali. To znamená, že ste vlastne nám ako poslancom upierali demokratické právo vyvíjať zákonodarnú iniciatívu. Možno zo slušnosti by ste mi mali aspoň odpovedať na túto otázku. Tá boľševická hlasovacia mašinéria, ktorá tu fungovala v Národnej rade čím ďalej, tým viac ku koncu volebného obdobia, bez ohľadu na politické tričká, naprieč politickým spektrom.
Ďakujem.
7. 2. 2012 11:16:03 - 11:16:12 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 338 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belousovová, Anna (-) - poslankyna NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
50.
Takisto by som chcela pripomenúť členom výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, že zasadnutie výboru bude o 12.00 hod. na čísle 32. Ďakujem.
2. 2. 2012 15:32:31 - 15:34:31 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belousovová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
60.
Začnem od konca,. Pánovi Poliačikovi, pozor na reči, nepoužívajte niečo také, ako že som niekomu pri nejakej nekalej činnosti pomáhala, lebo na to existujú, vy ste sa naľakali, nie, Matovičova cesta, ale na to existujú paragrafy, aj keď ste poslanec.
Tak isto akože, ak chcete vedieť celú tú históriu a spomínať Slotu, pozrite si záznam z televíznej relácie v TA3, ktorá síce bola profesionálne dovrzaná, ale podarilo sa mi tam vysvetliť to, čo ste chceli vedieť. Pre krátkosť času, aby som nemrhala teraz, dávam ju do pozornosti aj pánovi Matovičovi, ktorý tiež niečo podobné tuná rozprával.
Dušan Jamrich, ja ti budem tykať, ak sa nenahneváš, či Jarjabek, pardon. Vidíš už mi z toho, som domotaná. Takže ak niekto povie, že zriaďme komisiu, v momente si poviem, komisia cesta do stratena. Samozrejme, že som proti takým ťahom akože, aby sme využívali tú imunitu, akože ukazujeme, že tam zablokujeme autami a na nás si netrúfnu. Ale ja nemôžem kritizovať proste túžbu pána Matoviča, ktorý je vďačný za každý objektív a reflektor, proste to sú také jednoducho charakterové črty. Aj tiež ho mám rada, aby sme si vymenili. Ale proste vrhá sa pred každý reflektor a vymýšľa si každú blbinu, aby bol v televízii. A je zaujímavé, že je tam. Tak sa chcem opýtať, že prečo vás tak majú radi tí majitelia súkromných televízií, nie je tam zase nejaké malé opičátko za tým schované? (Smiech v sále.)
Viete, a prečo som ja nepodávala návrh? Pretože ja som človek pragmatický a rozumný a keď vidím, že tá podpora nie je, tak ja tajtrlíkovať nebudem, na rozdiel od niektorých poslancov, ktorí to robia veľmi radi. Nechcem palcom ukazovať a nemusíte to nutne vzťahovať sám na seba.
Pán poslanec Gál, ja som myslím povedala, alebo nepovedala, alebo tak ste sa hrdo prihlásili k svojej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
2. 2. 2012 15:04:54 - 15:24:36 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belousovová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
50.
Vážené panie kolegyne, vážení páni kolegovia, vážený pán podpredseda Národnej rady, ja sa budem snažiť hovoriť o takej vážnej veci, ako je poslanecká imunita, veľmi vážne. A ospravedlňujem sa vôbec všetkým, ktorí tu mali nejakú kabaretnú náladu, že vám ju možno naruším, ale budem sa snažiť rozprávať pochopiteľne a zrozumiteľne, nerušte ma, pán kolega, tak, aby ma porozumeli možno tí, ktorí si nepreštudovali materiály, ale hlavne, aby ma porozumeli občania, ktorí, si myslím, že sú v tomto prípade ku koncu volebného obdobia zavádzaní.
Prečo tak hovorím? Teda budem sa snažiť hovoriť bez nejakých emócií, ale myslím si, že predchádzajúce vystúpenia, aj atmosféra, v ktorej prebiehali, zahmlievali situáciu a vlastne zakrývajú podstatu, o čom je tu teraz reč. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, nevyrušujte pani poslankyňu! Prosím o väčší kľud v rokovacej sále.

Belousovová, Anna, poslankyňa NR SR

Aj vám sú určené moje slová, pán bývalý predseda Národnej rady, pán Sulík. (Z pléna počuť: Prepáčte.) Na prvýkrát prepáčim.
Čiže ja by som chcela povedať v prvom rade občanom, že považujem tento návrh zákona na zrušenie priestupkovej imunity za lacné vymývanie alebo pokusy o vymývanie mozgov. Pretože občania by mali vedieť, že ide len v tomto návrhu, o ktorom budeme hlasovať, o zrušenie priestupkovej imunity. A priestupok je to, že napríklad poslanec zaparkuje, ako tu bolo spomínané, na mieste, ktoré nie je určené pre parkovanie, atď. Čiže vlastne ide o maličkosti. Čiže aj keď bude tento zákon prijatý, je to len podľa mňa predvolebná dymová clona, ktorá bola dohodnutá... Ale fakt ma rušíte, páni kolegovia! Pán podpredseda!?

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, absolútne ticho nikdy v tejto sále nebolo. Páni poslanci, pán poslanec Beblavý!. Prosím vás, vyrušujete pani poslankyňu a...

Belousovová, Anna, poslankyňa NR SR
Ty môžeš dýchať, Dušan. Ty dýchaš potichu. (Smiech v sále.) No ale vážne chcem hovoriť.
(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, vy teda máte skúsenosti.

Belousovová, Anna, poslankyňa NR SR

Čiže aj keď bude tento zákon prijatý, je to len predvolebná dymová clona do očí voličom a ja úplne vážne hovorím to, čo by si mali ľudia uvedomiť, že to, čo je pre nich podstatné a to, čo oni chcú, aby sme zrušili, to je trestnoprávna imunita poslancov. A tá týmto návrhom zákona žiadnemu z poslancov odobraná nebude. Naďalej bude platiť, že ak poslanec spácha trestný čin, napríklad trestný čin korupcie, musí najskôr Generálna prokuratúra dať návrh na jeho zbavenie imunity a orgány Národnej rady musia o tom rozhodovať hlasovaním.
Čiže obraciam pozornosť aj na návrh, ktorý, pozmeňovací, dala pani poslankyňa Vitteková zo SMER-u, že ide len o úpravu znova priestupkovej imunity, aby sa vzťahovala aj na iné osoby, ako sú poslanci, ale napriek tomu návrhu, ktorý ste podali, aj tak poslancom potom stále trestnoprávna imunita ostáva.
Ja som si dala tú námahu a pozrela som sa do histórie, pretože mne sa zdá, že, ja som pôvodným vzdelaním matematik, že priamo úmerne, tak ako sa blíži dátum konania volieb, tak sa aj blížia snahy preukazovať pred voličmi snahu o zbavenie imunity . A našla som v tom priamu súvislosť.
Aká je teda história snáh o zrušenie alebo zúženie poslaneckej imunity? Vychádzajúc z materiálov, ktoré vypracoval Parlamentným inštitút Národnej rady Slovenskej republiky, od roku 1998 bolo podaných do Národnej rady trinásť návrhov na zmenu Ústavy Slovenskej republiky, ktorými sa navrhovala meniť poslanecká imunita či indemnita. Celkovo boli doteraz schválené tri zmeny ústavy týkajúce sa poslaneckej imunity. Išlo o komplexnú novelu ústavy z roku 2001 a o rozšírenie indemnity návrhom vtedajšieho predsedu ústavnoprávneho výboru, pána poslanca Drgonca, a zúženie poslaneckej imunity na priestupky.
Je potrebné konštatovať, a to je tiež zaujímavý číselný údaj, že dvanásť návrhov bolo podaných poslancami. Väčšina z nich bola podaná v priamej spätosti a v súvislosti s voľbami, jeden jediný bol podaný vládou, to bolo v treťom volebnom období. V treťom a vo štvrtom volebnom období boli podané celkovo štyri totožné návrhy z ktorých ani jeden nebol schválený. Cieľom týchto noviel bolo zúžiť imunitu poslancov tak, že na stíhanie poslanca Národnej rady by nebol potrebný súhlas Národnej rady, na vzatie do väzby by však bol potrebný súhlas. To znamená, že vlastne trestné stíhanie mohlo začať bez súhlasu Národnej rady a na vzatie do väzby potrebný súhlas nebol. Aj tak žiadny tento návrh nebol vlastne prijatý.
A teraz úplne letecky. Prvý návrh, ktorý som našla z volebného obdobia 1998 - 2002, bol podaný poslancom Národnej rady pánom Robertom Ficom. Národná rada prerušila rokovanie o tomto návrhu zákona. To je stručná história, ako to bolo a ako sa to vyvíjalo. Ďalší bol podaný pánom Hrušovským, Oroszom a Kresákom, ktorý bol schválený, ale v tomto návrhu zmeny ústavy o poslaneckej imunite išlo o dosť podľa mňa kuriozitné záležitosti, pretože sa vlastne doplnilo, že počas trvania poslaneckého mandátu je trestné stíhanie alebo vzatie do väzby vylúčené; v takom prípade počas ďalšieho výkonu poslaneckého mandátu premlčacia doba neplynie. A potom bolo doplnené, že ak je poslanec vo výkone väzby, jeho mandát nezaniká, ale sa neuplatňuje. Čo mi pripadá nielen smiešne, ale z pohľadu dneška absolútne nemorálne. To na adresu predkladateľov. Vo volebnom období v roku 2002 - 2006 podali páni poslanci Galbavý, Devínsky, pani Navrátilová a pán poslanec Gaľa návrh zákona o poslaneckej imunite, ktorý tiež bol len hra so slovami a neriešil podstatu trestnoprávnej imunity a jej zbavenie. Návrh zákona vzal navrhovateľ späť. Chcela by som sa tých poslancov ktorí sú medzi nami, opýtať, čo vás viedlo k tomu, že ste najprv urobili bublinu, a potom ste vlastne ošálili voličov a vzali návrh zákona späť. Ďalší návrh dalo ministerstvo spravodlivosti, teda vláda. Rozhodlo sa, že sa nebude pokračovať v pléne o návrhu tohto zákona. K tomu sa ešte vrátim. Ďalší návrh zákona podali pán poslanec Lipšic, Palko, Fronc, kde sa hovorilo o tom, že poslanca nemožno vziať do väzby bez súhlasu Mandátového a imunitného výboru. Národná rada musí na následnej schôdzi, teda vysloviť súhlas so vzatím poslanca do väzby na svojej najbližšej schôdzi. Návrh však nepostúpil do druhého čítania. To bolo IV. volebné obdobie roky. Roky 2006 - 2010, navrhovatelia páni poslanci z KDH Abrhan, Bauer, Brocka, Fronc, Gibalová, Hrušovský, Kahanec, Lipšic, Minárik a Palko. Tiež sa hovorilo len o tom, že poslanca nemožno vziať do väzby bez súhlasu mandátového a imunitného výboru; Národná rada musí dať následný súhlas so vzatím do väzby na najbližšej schôdzi. Národná rada rozhodla, že nebude pokračovať o tomto návrhu. Ďalší návrh zákona dal pán poslanec Bárdos, Galbavý a Hrušovský. Tak isto bolo to len niečo v podobnom duchu, ako som hovorila v predchádzajúcom. Národná rada nebude pokračovať v rokovaní o návrhu, to bol záver. Ďalší bol vrátený navrhovateľovi naspäť, ďalší bol len priestupkový. Ďalší návrh dal, komplexný, pán poslanec Paška, nevidím ho tu, ale tento návrh zákona vzal navrhovateľ späť. Ja by som sa ho chcela opýtať prečo? Tak isto pani poslankyňa Zmajkovičová, ktorá ako navrhovateľka vzala tiež svoj návrh novely ústavy späť, hoci si myslím, že sa nič zlé nestalo, pretože tam sa vkladal odstavec, napríklad, nebudem čítať celé: Ak poslanec bol vzatý do väzby, príslušný orgán bezodkladne oznámi túto skutočnosť predsedovi Národnej rady a predsedovi mandátového a imunitného výboru. Ak je poslanec vo výkone väzby, jeho mandát nezaniká, iba sa neuplatňuje. To už naozaj nie je na smiech, to je kuriozita. Akože, keď je niekto v base, tak sa neuplatňuje jeho, jeho, alebo budú občania čakať, kým ich bude zastávať, trestanec? Ďalší návrh, ktorý podal pán poslanec Lipšic, vtedy Národná rada rozhodla, že nebude pokračovať o návrhu. Hoci toto bolo tiež niečo len v podobnom duchu, že ak je zobratý do väzby poslanec, následne Národná rada musí dať súhlas s jeho trestným stíhaním alebo väzbou.
No možno som niektorých unavila čítaním celej histórie, ako dopadli snahy o obmedzenie imunity poslancov vôbec v histórii tejto republiky. Čiže taká je vlastne podstata. Nikdy, ani v jenom prípade neišlo o to, čo občania od nás právom očakávajú, zvlásť po vyostrení situácie teraz, v týchto dňoch na námestiach a po prepuknutí ohromne,j nielen jednej, ale myslím si, že prepuknú aj ďalšie, ďalšie obrovské korupčné kauzy.
Pán predkladateľ, pán poslanec Mikuš v úvode čítal ústavu. Odvolával sa na čl. 12 druhú hlavu ústavy, čl.12 prvý odsek. Ja prečítam len prvú vetu. "Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach." Aký pocit majú mať občania, keď nie sú rovní v dôstojnosti a nie sú rovní v právach, ak sa dozvedajú o korupčných kauzách, ak sú zúfalí z toho, že ich dôstojnosť je narušená tým, že doslova zápasia o existenčné prežitie, a prečítajú si niekde, že v gorilích a podobných kauzách sa rozdeľovali desiatky miliónov slovenských korún medzi špičky politickej elity na Slovensku, ktorá mala zabezpečiť ich dobrý život. Najprv prvých desať rokov, v deväťdesiatych rokoch sa tu rozkradlo všetko, čo tí, ako hovoria niektorí demokrati, hnusní komunisti vybudovali. V ďalších rokoch, keď už nebolo čo kradnúť z privatizácie, tak sa tu kradlo v kauzách.
Ja sa chcem opýtať z tohto miesta, nie sú len gorilie kauzy, sú aj ďalšie, niektoré som konkrétne nielen ja kritizovala, aj pána ministra Lipšica. Kde je vyšetrovanie týchto káuz? Ako majú ľudia veriť na námestiach, že sa znovu nezametie ďalšia kauza pod koberec.?Veď sa vyzametalo všetko! Chcela by som sa ho opýtať aj to, ako skončilo BMG Invest? Po desiatich rokoch niektorí za to zaplatili životom, niektorých porazilo, starých ľudí, pretože aj pohrebné im niekto zobral, ukradol. Niektorí majú zničené životy. Ale existuje cédečko, ktoré má doteraz Generálna prokuratúra, a už je Fruni aj dávno vypustený z basy, ale stále pán Trnka alebo ktorý zastupujúci prokurátor teraz je, nechce občanom povedať to, čo by ich možno zaujímalo: Ktorí politici sú tam? A ja mám informácie, že sú tam politici naprieč politickým spektrom. Uisťujem vás, že keby bolo zverejnené toto cédečko, tak by bola ďaleko väčšia sila na námestiach a mnohí politici si to odniesli. Ja chcem osobne vedieť, kto tam je. Kto vedel o tom, že to ide krachnúť a kto tie peniaze ukradol a kto ten celý podvod z politikov pripravil spolu s tými, ktorí možno boli len biele, čierne alebo neviem aké kone a teraz sú už na slobode a zanechali za sebou spúšť a kopu zničených životov!
Toto choďte rozprávať na mítingy ľuďom a nerobiť im estrádne programy a neoblbobať ich všelijakými volebnými sľubmi. Lebo ťažko sa hovorí do očí babke, ktorá žije z 262- eurového dôchodku o tom, že my ich zachránime. Povedzme im aspoň otvorene, a to mal byť darček tejto Národnej rady, že by sme si zrušili imunitu, že by sme sa naozaj nebáli postaviť a povedať tým občanom, že áno, uctíme si ústavu. Tú ústavu, vážení kolegovia, na ktorú ste prisahali spolu so mnou, keď ste skladali sľub poslancov. A v tej ústave sa píše: "Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a v právach."
Ja som hlasovala za zrušenie poslaneckej imunity, ja som svoju imunitu nepotrebovala a ja sa ani nepotrebujem hanbiť za tých, ktorí politiku využívali dvadsať rokov za hrabanie, aby ľudia obhadzovali potom vajcami a banánmi Národnú radu. Ja ich poprosím, protestujúcu verejnosť, nech hádžu do konkrétnych ľudí, nech nehádžu na túto inštitúciu. Pretože tá by mala byť posvätná. Nech si nájdu tých, ktorí sú zodpovední za stav, dnešný stav. Veď ich nájdu, keď si prečítajú len gorilí spis! A nájdu ich, keď budú odhaľovať ďalšie kauzy. Veď všetky sú, aj keď sú pozametané niekde pod kobercom.
Chcem povedať, že poslanci, a nehovorte mi, že som nezaradená poslankyňa, ja som z jednej strany vyradená práve pre kritiku káuz, ešte keď neboli plné námestia, a zaradená som do strany Národ a spravodlivosť s kolegom Púčikom. Budeme hlasovať aj za tento zákon. Hoci je to len taký náplasť na otlak voličovi. Alebo skôr, aby sme mu zalepili obidve oči a ešte uši, aby mohol ďalej počúvať tie predvolebné oblbováky. Mali by sme sa dohodnúť na tom, že si zrušíme poslaneckú imunitu, pretože ľudia, právom na ulici protestujúci, to očakávajú.
Viete, je mi niekedy smutno, pretože mne už niekedy Slovensko pripadá, a hovorím to aj ľuďom na mítingoch, predvolebných, ako Planéta opíc. Určite z vás v mladosti mnohí sledovali ten film o Planéte opíc, kde vládli opice, a ľudí mali pozatváraných v klietkach ako svojich sluhov, pokusné králiky, ako zvieratá. Mali aj tých zradcov spomedzi ľudí, ktorí ničili svojich vlastných. Za odmenu týmto zradcom dávali peniaze alebo jedlo, lepšie, a dávali im privilégiá. Vážení kolegovia, poviem vám na konci volebného obdobia, čo si myslím o niektorých z vás. Mne dnes Slovensko pripomína Planétu opíc, že určití politici, určité politické špičky sa prepožičali a vytvorili zo Slovenska Planétu opíc a ničia svojich vlastných. A chcela by som im povedať, aj tým, ktorí sú na námestiach: Tak poďte! Nakoniec aj v tom filme sa to skončilo skoro happyendom, pretože sa tí ľudia naozaj, pocítili znovu ľuďmi a vzbúrili sa proti opiciam, a keď urobili vzburu, tak zistili, že to vlastne nie je Planéta opíc, ale že je to naša matička Zem.
Takže urobme najprv my vzburu na Planéte opíc a zistíme, že tá Planéta opíc alebo krajina opíc je vlastne naše drahé Slovensko. O tom malo byť aj zrušenie celkovej imunity, nielen priestupkovej, ale aj trestnoprávnej. Samozrejme bez ohľadu na to, ako sú poslanci zaradení, my sme takí istí občania, ako sú oni.
Ináč myslím si, že právom nemôžeme očakávať nič dobré. Ja vám ešte prečítam, aby vás to neunavovalo, vo veľmi v stručnej podobe. Jediný raz sme boli veľmi blízko, keď sa hlasovalo o, a bolo to v treťom čítaní, o zmene poslaneckej imunity. V treťom čítaní o návrhu zákona, ktorý vlastne bol vládny návrh, to je jedno, ale mohol zabezpečiť, že by bola zrušená imunita poslancom v celom rozsahu. Stručne prebehnem hlasovanie poslaneckých klubov.
Páni zo SMER-u, hlasovali ste skoro všetci proti tomu, aby bola zrušená celková imunita, ale spomeniem kvôli spravodlivosti mená, ktoré hlasovali ináč. Pán Federič sa zdržal hlasovania, pán Glváč nebol prítomný, pán Kolesík nebol prítomný. (Hlas z pléna: To je tribunál?) To nie je tribunál, tribunál bude po voľbách, alebo možno na námestiach, až ľuďom pretečú nervy. (Hlasy v sále.) Nechajte ma hovoriť. Ja som vám už včera povedala, že nemám rada určité metódy. Pani Vaľová nebola prítomná, nech ľudia vedia pravdu, pán Počiatek nebol prítomný, pán Maďarič nebol prítomný, pani Rošková nebola prítomná, pani Zmajkovičová nebola prítomná. Ostatní ste boli prítomní a do nohy ste hlasovali proti zrušeniu imunity. Čiže hrať hry, ktoré tu hrá pani Vitteková, je dymová clona a nevážiť si voličov.
Poslanecký klub SDKÚ. Pani Rosová nebola prítomná, pán Horváth nebol prítomný, pán Štefanec nebol prítomný. Ostatní hlasovali za. Pán Viskupič nebol prítomný, ostatní hlasovali za, to bola SaS. Klub KDH celý hlasoval za. Klub MOST-u - HÍD, pán Osuský nebol prítomný, známy demokrat a zástanca rovnosti. A klub SNS, pán Rafaj bol proti, pán Zelník bol proti, pán Slota jasne proti, pán Lukáč proti, Mikolaj proti, Štefanov proti, Švantner proti, za boli vtedy len Púčik a Belousovová. Slová, konkrétne činy a nie, prepáčte mi, oblbovanie voličov, ktorých si v konečnom dôsledku nevážite a takto s nimi nakladáte.
Ďakujem pekne.
31. 1. 2012 13:13:48 - 13:14:23 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belousovová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
21.
Ja chcem len povedať, že som zhrozená z toho...ako sa tu hlasuje... (Prerušovanie prejavu predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
22.
Prosím návrh, pani poslankyňa.

Belousovová Anna, poslankyňa NR SR
23.
... v spolupráci SMER, SDKÚ a HÍD, pretože... (Prerušovanie prejavu predsedajúcim.)

Hrušovský Pavol, predseda NR SR
24.
Pani predsedníčka, návrh...

Belusovová Anna, poslankyňa NR SR
25.
... poslanecký návrh, ktorý som ja podala, je tu už na tretej schôdze stále odsúvaný. Vy zabraňujete ústavnému právu poslancov uplatňovať legislatívne návrhy zákonov a je tu dohoda naprieč politickým spektrom. Ja sa pýtam, poslancov Smeru, SDKÚ a HÍD-u : Vy ste tá väčšina, ktorá o všetkom sa dohodne, vrátane predčasných volieb ? No tak hlasujte boľševici, hlasujte! (Ruch v sále.) Je to tak.

31. 1. 2012 13:06:34 - 13:07:35 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belousovová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
3.
Ďakujem, pán predseda. Chcem navrhnúť, aby sme do rokovania dnešnej schôdze Národnej rady zaradili bod, stanovisko Národnej rady k podaniu trestného oznámenia na organizátorov protestov verejnosti Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky. Veľmi stručne vysvetlím. Ja som bola prekvapená, keď som sa dozvedela, že prvý krát v histórii Národnej rady, parlamentu Slovenska, tento podal trestné oznámenie a ešte viac som bola šokovaná, keď som zistila, že je to trestné oznámenie podané na organizátorov, ktorí vyjadrujú protesty verejnosti so stavom slovenskej spoločnosti. Žiadam, aby bol zaradený tento bod, aby boli zverejnené mená tých členov vedenia Národnej rady, ktorí s týmto oznámením trestným súhlasili a ktorí namiesto toho, aby žiadali vyšetrenie všetkých káuz, ktoré tu za dvadsať rokov boli, chcú kriminalizovať verejnosť, ktorá je oprávnene rozhorčená zo stavu súčasnej korupcie, ktorá prerastá do špičiek politiky.
6. 12. 2011 12:07:39 - 12:07:50 26. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belousovová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
83.
Ďakujem, pán predseda. Chcem oznámiť členom výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, že hneď po vyhlásení prestávky sa bude konať zasadnutie výboru na čísle dverí 32.
Ďakujem.
11. 10. 2011 20:14:57 - 20:16:58 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní (pokračovanie) Tlač 502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belousovová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
202.
Tak v prvom rade ďakujem za tip do programu, verím, že to myslíte úprimne. Čo sa týka dôchodcov, ja som neodpisovala slovenských dôchodcov, pretože som ani nepodporovala návrh, ktorý do vládnej koalície priniesla pani poslankyňa Gibalová za KDH. To znamená, že aby dôchodcovia nepracovali. Bohužiaľ, ako to bol návrh vládnej koalície, čiže kritika do vlastných radov. Ja som kritizovala ten dôchodcovský klub doslova, ktorý je väčšinovo na čele európskych štruktúr. A myslím si, že to, že nefunguje, máme výsledok aj dnes na stole. A myslím si, že každý by mal súhlasiť so mnou, že na čele práve týchto európskych štruktúr by mali byť národné špičky, národné elity, odborníci skutočne, ale zmenilo sa to na odkladací priestor pre vyslúžilých a podľa niekoho zaslúžilých politikov, ako to býva, ktorí nejaký výsledok neurobia.
A tiež nesúhlasím s tým vaším postupom opravy lode. Pretože viete, ak na tej lodi sú aj také červotoče, ktoré stále budú tie diery robiť, tak vy budete len zalepovať, zalepovať a vám za pätami, pán Gál, bude niekto chodiť, kto zasa to, čo zalepíte, pokazí. Tak sa nakoniec tak zoderiete, že nebude stíhať a potopíte sa všetci. Len vy vyšťavený, unavený a ten červotoč dosiahol svoje, čiže o tomto to je. Treba to robiť za pochodu, treba robiť aj systematické opatrenia v rámci týchto európskych štruktúr, lebo ináč sú to zbytočne vyhodené peniaze. A potom na to doplatia naozaj aj tých šestnásť štátov, ktoré čaká na rozhodnutie Slovenskej republiky. A mne to chýba a to sa mi nepáči, že málo nás chcú počúvať. Povedia, dajte toľko, vtedy a nikto sa nepýta, ako si to my predstavujeme.
11. 10. 2011 19:53:44 - 20:12:47 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní (pokračovanie) Tlač 502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belousovová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
198.
Vážený pán predseda Národnej rady, vážení členovia vlády, ktorí ste prítomní, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte aj mne niekoľko poznámok k prerokovanej téme.
Po prvé, myslím si, že spojením hlasovania o súhlase s eurovalom s hlasovaním o dôvere vlády ide premiérka tohto štátu vedome na krajné vyostrenie situácie, nielen vo vládnej koalícii, ale i na Slovensku vôbec. Vyústením zvyšovaného napätia, okrem zhoršenia spoločenskej, ekonomickej situácie, budú aj určité sociálne dopady, ktoré pocítia predovšetkým obyvatelia Slovenska. Konečným vyústením, nie je to pre nikoho tajomstvo, toho, čo sa dnes začína v parlamente, budú zrejme aj predčasné voľby. Otvorene poviem z tohto miesta, nemyslím si, že predčasné voľby sú dnes dobré pre Slovensko, že niečo podstatné vyriešia či zmenia. No na druhej strane, podporovať to, čo nám dnes vláda predkladá a čo je proti zdravému rozumu a svedomiu, mi práve zdravý rozum a svedomie nedovolí. Čiže za ten predložený návrh určite z týchto dôvodov, nie nejakých politických, hlasovať nebudem.
Zamyslime sa nad tým, čo sa nám predkladá podporovať spolu s vládou. Celá dnešná situácia, ktorá vznikla v eurozóne, ale aj v Európskej únii vôbec, nemyslím tým len Grécko, ukázala totiž nahú pravdu, že celá štruktúra ekonomického bloku Európy je doslova, a možno to poviem pre niekoho tvrdo, do zbláznenia byrokratická. To sa už naozaj byrokratizmus dnešnej Európskej únie a európskych štruktúr vôbec vymyká zdravému rozumu. Ak chodíte na služobné cesty do príslušných štruktúr Európskej únie, tak musíte mi dať za pravdu. Jednoducho, tá choroba, ak by sme mali dnes pomenovať, ktorá doslova paralyzuje a požiera Európsku úniu, aj Európsku menovú úniu, je choroba, ktorá sa nazýva byrokratizmus. Jedno emisné finančné centrum, teda emisia peňazí a mnoho fiškálnych centier, teda ministerstiev financií v príslušných štátoch, nemôže spolu dlho existovať, ak sa neurčia jednoznačné pravidlá, ktoré budú štáty Európskej menovej únie rešpektovať, a - a to chcem zdôrazniť - zodpovední úradníci práve týchto štruktúr, kontrolovať ich dodržiavanie. Zvlášť, keď prípad Grécka ukázal naozaj v plnej nahote neschopnosť doslova zbyrokratizovaných európskych štruktúr a ich predstaviteľov, lebo to nie sú anonymné nejaké neživé štruktúry, ktorí neboli buď schopní, alebo sa podieľali na falšovaní ekonomických štatistických údajov. Podľa mňa, ak posudzujeme to, čo sa stalo okolo Grécka, je celé Grécko buď jeden obrovský megapodvod, alebo príklad už chorobnej neschopnosti tých európskych úradníkov, ktorí to mali kontrolovať. A podotýkam, vy dobre viete, že platy týchto úradníkov, od komisárov až dole, sú veľmi, veľmi dobré. A nijaké krízové opatrenia, zníženie ich platov nenastali. Ak napríklad teraz pozeráte na televíznych obrazovkách, už to meno tu bolo spomínané, bývalého premiéra Portugalska pána Barrosa, ktorý vychádza s riešeniami, s úsmevom navrhuje riešenia na záchranu situácie okolo Grécka a ďalších krajín, tak v jednoduchom človeku, ktorý to trochu pozná, musí vzkypieť hnev. Ako môže tento človek, ktorý bol premiérom v čase, keď sa Portugalsko zadlžovalo, teraz prichádzať s riešeniami? Kde bol on a jemu podobní, ako si plnili svoje úlohy, keď sa podávali, vraj sfalšované gréckou vládou, ekonomické údaje o stave ekonomiky Grécka? A to boli rádovo obrovské rozdiely. Čiže mne vychádza, po posúdení, že buď to bol podvod, ktorý bol dopredu pripravený a títo ľudia v tom išli, alebo sú takí, prepáčte, hlúpi a neschopní a potom neviem, ako môže vyzerať Európska únia, Európska menová únia, keď namiesto toho, aby na jej čele boli tí najschopnejší, sú tam tí, ktorí už sú pomaly ako senilní, alebo rozmýšľajú tak, ako keby už proste mali rozum na prázdninách. A potom to aj takto vyzerá. Ale to skutočne. Žiadne dôsledky, a to ma mrzí, neboli vyvodené a títo aktéri, ako som už menovala príklad, napríklad bývalého premiéra Portugalska, teraz s úsmevom navrhujú riešenia. A čo považujem ja osobne za doslovnú nehoráznosť, je, že ešte požadujú ako riešenie, alebo navrhujú riešenie to, že sa vytvorí európsky federálny štát. To znamená, že tí neschopní, ktorí to dovrzali, prepáčte, alebo tí, ktorí robili podvody, do ich rúk máme teraz pri tom nátlaku, áno, treba rýchlo zahasiť ten oheň, treba rýchlo zachraňovať európsku menu ako valutu, tak, lebo neviem aké nešťastie spôsobíme, tak týmto ľuďom máme dať do rúk väčšie právomoci?! Keď pri menších právomociach buď podvádzali, alebo preukázali svoju absolútnu, absolútnu neschopnosť a nezodpovednosť pracovnú.
Viete, poviem príklad. Nedávno som sa trošku pohoršila nad článkom v Novom ČAS-e, tuším, keď starú babičku, ktorá má skoro osemdesiat rokov, za to, že susedovi ukradla teda, možno chudera na to nemala, alebo jej prišlo na chuť, tri strapce hrozna. Má, samozrejme, lebo my sme právny štát, ako tutti-frutti, je trestne stíhaná. Ako babka, ktorá má osemdesiat rokov. A tu, prosím vás, sa robili podvody doslova za miliardy eur a ľudia, ktorí ich robili, berú ďalej svoje veľké platy a smejú sa a kážu nám, aký máme vytvoriť euro štát, ako to má fungovať a oni to ďalej budú mať v rukách.
Viete, to si myslím, že to už nie je normálne. A čo sa prieči zdravému rozumu, to je choré. A čo je choré, to jednoducho nedokáže prežiť. To nedokáže vôbec fungovať. A preto si myslím, že tu nejde už len o krízu, ktorá sa týka Európskej menovej únie. Tu nám sa ukázala, možno cez tú roztočenú svetovú krízu ekonomickú, aj v celej nahote kríza, ktorá je v Európskej únii. A tá kríza v Európskej únii, ona nie je len kríza finančná alebo ekonomická, ale je to aj kríza štruktúr, ktoré sú neschopné života, reálneho života. Nie sú schopné reflektovať a riešiť problémy reálneho života štátov a národov v Európskej únii. Je to kríza, ktorá by sa dala nazvať prebyrokratizovanosti Európskej únie.
A načo netreba zabúdať, vážení kolegovia, je to kríza hodnôt. A ja si myslím, že práve to je tá prapríčina všetkého, pretože kríza hodnôt je vždy vo svete základom všetkých ďalších kríz. My sme urobili tiež chyby, pretože sme, a to teraz bez ohľadu na, koalícia a opozícia, minulá a súčasná, dali sme moc do rúk eurobyrokratom, ktorí buď po prvé, alebo za prvé - to platí aj súčasne - sú neschopní a po druhé, ľudí, živých ľudí si pletú s laboratórnymi krysami. A tu by sa skutočne, už keď sa človek zamyslí nad týmto stavom, žiadalo zakričať, že prestaňte s tým a prestaňte robiť z Európskej únie a z Európy jedno laboratórium na živých ľuďoch, na ich osudoch! Ľudia, ako napríklad na Slovensku, zápasia s existenčnými problémami.
Trošku možno na také odľahčenie. Keď sme hovorili o tých elitách, ktoré stoja na čele Európskej únie vôbec, nedávno som sa pobavila nad vyjadreniami, teraz mi vypadlo meno, jedného predstaviteľa Európskej únie počas návštevy na Slovensku, vtedy ho prijímala pani Radičová, ktorý povedal, keď sa pýtali na stav okolo krízy a stav Európskej únie, povedal, že Európska únia je vo veľmi dobrej kondícii, Európska únia je sexi. Viete, bol to človek, ktorý sa blíži k osemdesiatke. Ja som si myslela, že keď je v takej kondícii a tak sexi ako ich predstavitelia, tak tá Európska únia si toho veľa už neužije. Myslím v ekonomickom zmysle. To len na to, aby niektorí kolegovia nezaspali, keďže máme pokročilé večerné rokovanie.
Ale vážne. Ako dnes ukazuje prípad Grécka, ešte sa vrátim k tomu, čo vám bolo smiešne, pán kolega Gál. No, ja si skutočne myslím, že na čele Európskej únie alebo Európskej menovej únie by mali byť špičky každého národa Európy. V tom môžeme súhlasiť. A nie tak, ako to je, že vlastne tieto štruktúry európske slúžia ako nejaká úschovňa zaslúžilých politikov, ktorých tam možno ešte na vozíku dovezú, aby ešte niečo akože robili. Veď si zoberte, ja nemám nič proti starším ľuďom, bola som aj proti návrhu, ktorí dávali kádeháci, že vo verejných, myslím úradoch, a tam, kde idú financie štátu, by nemali byť dôchodcovia. No, ale choďte sa pozrieť do európskych štruktúr. Veď to je skutočne, že niekedy tí ľudia ani nevedia kde sú. Ako staroba - staroba je staroba. A oni majú rozhodovať o našich osudoch?! Oni majú rozhodovať o budúcnosti Európskej únie, Európskej menovej únie?! Jednoducho, tiež by si mali ísť oddýchnuť. To je jedna zo zmien, ktoré by mali nastať.
Ako dnes ukazuje prípad Grécka, dochádza tu už doslova k tomu, čo sa dá nazvať, k vyvrcholeniu európskeho byrokratického bláznovstva. Myšlienka spoločnej jednej meny pre všetky štáty Európy pritom nie je zlá. Ale chyba je, že neexistuje mechanizmus výstupu alebo odchodu z Európskej menovej únie tých štátov, ktoré jednoducho buď nie sú schopné, alebo nechcú dodržiavať pravidlá, čiže tak ako Gréci klamú, falšujú. Toto, myslím si, to, že nie je mechanizmus, ako ich odtiaľ dostať, ako proste aj pohroziť, že tie pravidlá, na ktorých sme sa dohodli, musia platiť, lebo budú sankcie, to doslova podrýva a ničí celý tento systém. A dokiaľ to nezmeníme, dokiaľ nebude existovať tento systém, ktorý bude riešiť situácie ako Grécko, tak sa situácie ako Grécko budú opakovať, pokiaľ sa to nebude riešiť tým, že teda nedodržali ste pravidlá hry, ako ste to nazvali niektorí moji predrečníci, v tomto klube, čiže odchod z klubu so sankciami: No, zbankrotujte si. Predsa je normálne morálne, že každý žije len z toho, čoho má a dovolí si toľko, koľko má. Keď som hovorila o tom, že Grécko je jeden veľký megapodvod, viete mne to pripadá, že naozaj aj banky nemecké, francúzske, ktoré požičiavali Grékom, nech mi nikto z nejakých veľkých ekonómov, slovenských či zahraničných, sa nesnaží nahovoriť, že nevedeli o situácii. Keď ide obyčajný človek si požičať do banky zopár koruniek, tak vám skontrolujú ešte aj chrup a celý zdravotný stav, či dožijete a budete schopný to vrátiť. Takže určite nemecké aj francúzske banky museli vedieť, že požičiavajú štátu, ktorý nie je v dobrej ekonomickej kondícii, ale rátali s tým, že keď bude zle, to boli ich rizikové investície, tak že pritlačia vlastne celú Európsku úniu ku stene a teda buď padne euro, alebo budete platiť všetci za Grékov. Ale to nie je správny postup.
My ani nevieme odhadnúť situáciu, aká bude ďalej, pretože napr. dnes nie je známe, či sa Grécku bude dávať ešte ďalšia pomoc. Včera sa napr. dohodlo na pokračovaní rozhovorov medzi emisármi Bruselu a gréckom premiérom. Výsledok rozhovorov však nevieme kedy bude a nie je nám ani známe koľko peňazí ešte Grécko bude potrebovať. Vidím, že pomaly vznikajú nové koalície, doba je taká, ale trochu ma rušíte. Nie, rokovací poriadok hovorí... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Sulík, Richard, predseda NR SR
Prepáčte, pani poslankyňa, poprosím ctených kolegov, keby buď diskutovali vonku, alebo potichšie. Ďakujem pekne.
Nech sa páči.


Belousovová, Anna, poslankyňa NR SR
Čiže nie je známe a nevieme ani dnes odhadnúť koľko ráz sa tu budeme ešte takto stretať a budeme sa stretávať práve kvôli tejto otázke. A moja otázka je, že či vždy sa bude táto otázka spájať aj s dôverou vlády.
Po ďalšie, dnes je už jasné, že v zóne veľkých rizík je už nielen Grécko. Uznávané ratingové agentúry znížili kreditné ratingy Španielsku, Portugalsku a Taliansku. Ja by som chcela vedieť, koľko bude stáť slovenských daňových poplatníkov záchrana týchto štátov? Čo viac, myslím si, že na ich záchranu - a ide o štáty, ktoré majú dokopy, ak má pamäť neklame, viac ako sto miliónov obyvateľov - a nebude stačiť ani náš rozpočet. Čiže otázka moja znie, odkiaľ sa budú brať peniaze, keď tá kríza bude ďalej rozožierať ďalšie a ďalšie ekonomiky? Proste my hasíme požiar, ale nehasíme, nelikvidujeme príčinu. A o tej som sa snažila rozprávať. Faktom je, že typickou praktikou, typickou praxou alebo praktikou európskych byrokratov je snaha, že musia dosiahnuť svoj výsledok, ktorý chcú, všetkými spôsobmi a za každú cenu. To sa stalo už ich obyčajom. Spomeňme si na nedávnu minulosť, keď občania štátov Európskej únie, demokraticky podľa mňa zablokovali prijatie novej európskej ústavy. A čo sa stalo? Tak Lisabonská zmluva bola prijatá napriek vôli občanov Európskej únie, bez toho, aby sa európski byrokrati ich na to vôbec opýtali. Chcem jasne povedať, že ja som za Európsku úniu, pretože myslím si, že každý, kto rozumne a pragmaticky rozmýšľa, a nemusí to byť práve politik, si uvedomuje, že v dnešnom svete je európska spolupráca jediné riešenie pre Slovenskú republiku. Proste my vývoj nezastavíme. No musíme a máme práve hovoriť k tomu, aká tá spolupráca bude a na akých princípoch bude táto spolupráca postavená. My nemôžeme byť len v situácii, že zrazte naozaj päty a takto sa to nadiktuje, takto to bude a skutočne akože, ako sa dohodnú veľkí, predtým to bolo na východe, teraz je to na západe, to znamená Nemecko a Francúzsko, tak my to vykonáme. To nie je ani demokratické a hlavne to nie je dobré, lebo to zase prevracia ten systém, ktorý mal byť živý, na neživý, ktorý je odtrhnutý od života.
Teda ja vždy som bola a aj budem proti tým tendenciám, ktoré nás tlačia k dnešným riešeniam, pretože tie riešenia nie sú dobré, nie sú po diskusii a nie sú dobré na základe toho, že by zhodnocovali súčasnú situáciu. Viete, niekedy sme sa v škole učili, že vývoj prebieha po špirále. Mne sa zdá, že teraz ten vývoj ide po špirále, ale dole. A tá špirála ide do pekla a to nie je dobre. Pretože v každom prípade bez vôle a podpory slovenského národa tento návrh nemôžem ako poslankyňa podporovať, na to ja mandát nemám. Tento mandát podľa mňa majú len obyvatelia Slovenskej republiky.
Ak je faktom, že nad touto koalíciou sa zmráka a ako som už povedala, situácia zrejme vyústi do predčasných volieb, aby predčasné voľby neboli zbytočným vyhodením peňazí, navrhujem, aby predčasné parlamentné voľby boli spojené s referendom o účasti Slovenska v eurovale. Myslím si, že takýto postup je voči voličom čestný, je demokratický, je morálny a je správny. Ide o Slovensko a Slovensko nie sme len my sto päťdesiati v parlamente. Dovoľte ľuďom rozhodovať o veciach, ktoré sa ich existenčne dotýkajú, zvlášť keď tento môj návrh podopiera aj Ústava Slovenskej republiky, ktorá hovorí, že ak ide o zníženie suverenity Slovenskej republiky, čo euroval je, pretože v konečnom dôsledku vlastne dôjdeme, aj keď sa to možno tak nazývať nebude, k niečomu, čo bude vlastne fungovať ako federálne ministerstvo financií Európy, čo znamená, že Slovenská republika odovzdá už posledné zo zvyškov svojej suverenity Bruselu. A o tomto podľa Ústavy Slovenskej republiky musia rozhodnúť občania Slovenska.
Na záver, ak môže byť účasť Slovenskej republiky v eurovale spojená s hlasovaním o dôvere vláde, logicky je správne a morálne, ak budú prípadné predčasné voľby, ak by boli, spojené s referendom o účasti Slovenskej republiky v eurovale.
Ďakujem za pozornosť.
11. 10. 2011 13:06:35 - 13:06:46 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belousovová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
18.
Zvolávam zasadnutie výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny na 13.15 hod. na, do zasadacej miestnosti na čísle 50.
13. 9. 2011 12:02:07 - 12:02:20 22. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 464 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belousovová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
99.
Ďakujem. Chcem oznámiť členom výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, že zasadnutie klubu bude hneď teraz na č. 50.
13. 7. 2011 12:00:31 - 12:01:03 20. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 342 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belousovová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
Takže ja som chcela pôvodne teraz ešte do hlasovania poprosiť o rokovanie výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, ale keďže je porada klubov, tak oznamujem členom výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, že po skončení hlasovania tohto, ktoré bude o 12.15 hodine, sa stretneme na čísle 33 a budeme mať veľmi krátke zasadnutie nášho klubu, asi 20 minút.

(Pätnásťminútová prestávka.)

(Po prestávke.)
5. 4. 2011 17:54:05 - 17:59:37 16. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 270 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belousovová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
184.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, ešte niekoľko slov k prerokovanému zákonu. Podľa mňa je vyslovene nedemokratické, ak vláda tuná v Bratislave chce rozhodovať o osude teplární tých, teplární, ktoré sú nielen v Bratislave, v Trnave, v Martine, vo Zvolene, v Žiline a v Košiciach. Osobujete si právo takto rozhodovať o zabezpečovaní jednej zo základných životných potrieb pre obyvateľov týchto miest. Myslím si, že v otázkach takéhoto významu by mali rozhodovať obyvatelia, ktorých sa to týka, v miestnych referendách. A chcem zdôrazniť význam miestneho referenda a v tejto súvislosti sa obrátiť napríklad aj na koaličnú stranu SaS, pretože vy ste tiež vo volebnej kampani, vtedy, keď ste boli ešte pred bránami parlamentu, využívali referendum alebo chceli ste ľudí, ako sa hovorí, vtiahnuť do hry, aby mohli rozhodovať. Teraz vlastne, keď ste vo vláde, máte možnosť naplniť to, čo ste sľubovali. A tým skôr, že nejde o nejaké otázky celoštátneho významu, ale ide, znovu opakujem, o zabezpečenie základných životných potrieb ľudí, ktorých sa to týka. Pýtam sa preto pozostatkov vládnej koalície tuná v sále, prečo sa bojíte miestneho referenda? To znamená, že by si ľudia rozhodli o tom, aký bude osud vlastne týchto teplární, pretože na ne je priamo naviazaný ich život.
A ešte raz k politickým rozhodnutiam podobným tomuto rozhodnutiu, myslím k privatizácii teplární tejto vlády. Snahou je privatizovať už posledné objekty, nielen teplárne, ale vôbec posledné objekty štátneho vlastníctva a zrieknuť sa tak akejkoľvek priamej kontroly ekonomiky štátu. Štátu potom ostanú len nepriame nástroje, ako je dane alebo nejaké iné mechanizmy regulácie. Vašou snahou je - a z programového vyhlásenia vlády sa to dá jasne aj vyčítať, lebo je to tam uvedené doslovne - budovať a mať štíhly štát. Vy to, vážená vládna koalícia, aj nazývate zaujímavým termínom štíhly štát. Obávam sa však, že ste takýmito a podobnými rozhodnutiami tak zoštíhlili a zoštíhľujete tento štát a oslabujete, že budeme pomaly hovoriť nie o štíhlom štáte, ale o anorektickom štáte. A takýto anorektický štát nebude schopný ani základných životných prejavov a potrieb pre svojich občanov, ani dovnútra, ani navonok. Neúmerne a nemúdro oslabujete funkciu štátu, kde sa len dá, nie je to len ten spomínaný zákon o jazyku menšín, ale aj tento v oblasti ekonomiky. A mne sa už zdá, že to priamo speje k deštrukcii štátu. Áno, dá sa aj tak v ekonomike. Aj tak, že štát rozpredá všetko svoje vlastníctvo. Príkladom sú napr. Spojené štáty americké. No tie majú inú tradíciu a iný vývoj. My žijeme v Európe, civilizačne, historicky je Slovensko ukotvené. A v Európe, vás uisťujem, že tak, ako to vy pripravujete, nežije ani jeden národ. Ani jeden národ takto nefunguje, ani štát. Ak si slovenská vláda, táto, vážne myslí, že Slovensko je alebo bude v tomto smere v Európe výnimkou, treba povedať, že sa vláda mýli a zhodnúť sa s klasikom, ktorý povedal, že "omyly vlády sú horšie ako zločiny". V tomto prípade je to skoro zločin.
Vôbec na Slovensku každé roky, každé štyri roky dochádza väčšinou k takým politickým aj celospoločenským zemetraseniam. Od sociálneho štátu, ktorý sme mali v období minulej vlády s tvrdou ochranou národných záujmov, ku zasa tvrdému kapitalizmu, kde človek človeku je pomaly vlkom a každý by mal byť odkázaný podľa niektorých liberálov sám na seba. Myslím si, že sú to ohromné politické aj spoločenské otrasy a je pre mňa a ostáva záhadou, že ešte to Slovensko ako-tak vždy rozdycháva a zvláda. Myslím si, že je načase začať sa zamýšľať a určovať základné súradnice tohto štátu, obsah tohto štátu, a nie zametať s ním každé štyri roky tak, ako sa práve niekomu politicky, ktorý je pri moci, pri kormidle, uzmyslí. Aj zákon, o ktorom teraz diskutujeme, presne do tohto scenáru zapadá a pre mňa je neprijateľný, pretože ide v línii upevňovania... Pardon, tento zákon, o ktorom hovoríme, tá poslanecká novela, je prijateľný, pretože ide v línii upevňovania a posilňovania štátu, ktorý je prostriedkom na to, aby štát mohol plniť základnú funkciu, a tá funkcia je - ochranu svojich občanov. Zato je základná a mala by byť základná vlastne služba štátu voči občanom. Chrániť ho, ich a uľahčovať im život. Preto tento zákon bude mať moju podporu.
Ďakujem pekne za pozornosť.
5. 4. 2011 17:04:05 - 17:08:25 16. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 270 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belousovová, Anna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
93.
Mám toho málo, pán podpredseda.
5. 4. 2011 17:04:05 - 17:08:25 16. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 270 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belousovová, Anna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
95.
Ja ho veľmi rada dokončím po hlasovaní.
5. 4. 2011 16:49:33 - 17:04:04 16. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 270 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belousovová, Anna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
91.
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pri argumentácii predstaviteľov vládnej koalície za privatizáciu, predaj alebo pre citlivé duše odštátnenie, tento výraz sa špeciálne uvádza v programovom vyhlásení vlády, som zažívala akýsi pocit, ktorý by sa dal nazvať déja vu, akoby sa opakovala už raz prežitá situácia, a neskôr som pochopila prečo. Keď som si spomenula na privatizáciu, rovná sa znovu predaj, rovná sa odštátnenie slovenskej energetiky. Tie isté argumenty, tí istí hlavní aktéri. Dalo by sa skoro povedať, tá istá rozprávka. Rozprávka však toto nie je, pretože rozprávky majú šťastné konce. Dobro zvíťazí nad zlom. Rozprávka o privatizácii slovenskej energetiky, ktorú vám za chvíľočku porozprávam, však šťastný koniec nemala. A v tom mi dá za pravdu určite väčšia časť obyvateľov Slovenska.
Takže, vážení kolegovia, vráťme sa trošku do minulosti a podrobne k privatizácii slovenskej energetiky a budem sa snažiť oživiť vaše spomienky preto, lebo táto má priamy súvis so snahou alebo už vlastne s rozhodnutím vlády a politickým rozhodnutím vládnej koalície predať šesť slovenských teplární. Tak teda.
Dúfam, že vás neruším v diskusii. Vy ma trochu rušíte, páni kolegovia.
Na prelome rokov 2002 - 2003 vláda Slovenskej republiky v podobnom ideologickom zložení ako dnes, to bolo SDKÚ, KDH, SMK a ÁNO, predala, uvediem teraz len dva príklady, ale veľmi konkrétne - Stredoslovenskú energetiku a Východoslovenskú energetiku. To prvé získal francúzsky majiteľ, to druhé získal nemecký majiteľ. Za 49 % akcií plus získanie aj manažérskej kontroly, to znamená, že v orgánoch spoločnosti vlastne troch ľudí z piatich, títo noví majitelia ovládli tieto spoločnosti. Získali noví majitelia približne -  a, a tie informácie o cenách a vôbec číslach mám z verejne dostupných zdrojov, takže si ich môžete odkontrolovať -  získali teda 49 % plus celú kontrolu nad spoločnosťami po približne 150 mil. eur. Čiže spolu Slovenská republika predajom týchto dvoch podnikov získala 30 mil. eur z obidvoch spoločností. A teraz ďalšie konkrétne čísla. Dividendy, ktoré boli vyplatené za roky 2004 a 2008 z obidvoch spoločností, boli spolu 305 mil. eur. Dobre počujete. Zo Slovenska takto po piatich rokoch odišlo na dividendách viac, ako Slovenská republika dostala pri predaji. Čiže taký je koniec rozprávky o výhodnosti predaja.
Viete, keď hodnotíte aj z pohľadu, už ste sa tu viacerí prekárali, kto je aký biznismen, tak mi povedzte, urobiť za päť rokov, že sa vám splatí vlastne to, čo ste zaplatili a už vám to ďalej prináša len peniaze, je podľa hodnotenia zdravého rozumu asi super biznis. Pán Mikloš a ďalší nás vtedy tiež upokojovali, že to nebude tak bolieť, lebo bolo sľúbené, že po privatizácii cena elektrickej energie výrazne neporastie. Teraz znovu tu mám vyjadrenie z týchto dní, kde pán Mikloš hovorí o tom, podpredseda vlády, tá istá rozprávka, predajom šiestich teplárenských spoločností cena tepla nestúpne. Aká bola ale skutočnosť? V roku 2001, znovu pri týchto konkrétnych príkladoch ostaňme, to znamená pred privatizáciou, cena elektrickej energie koncovým zákazníkom bola okolo dvoch korún za kilowat hodinu. V tom bola, samozrejme, cena elektrickej energie, poplatky a všetko, čo sa do ceny započítava. A zase, dobre počúvajte. Cena za osem rokov, teda v roku 2009, po privatizácii, bola na úrovni 4,8 Sk. To znamená, že cena za osem rokov na kilowat hodine po tejto privatizácii, geniálnej, vzrástla 2,4-násobne. To znamená, že vlastne, odkiaľ zobral peniaze na zaplatenie, teda toho, čo sprivatizoval, čo kúpil nový majiteľ? Päť rokov. A zaplatili to ľudia zo svojich peňaženiek, pretože skoro 2,5-násobne vzrástla cena elektrickej energie. A za to zahraničný, v úvodzovkách, investor dostal 49 %, ale to je rovnako, keďže má manažérsku kontrolu, ako keby mal 100 % v týchto spoločnostiach. A pýtam sa, vtedy, čo bolo vtedy zo strany vtedajšej vlády a čo je to teraz zo strany súčasnej vlády, ktorá nám tu opäť rozpráva podobnú rozprávku o potrebe predaja teplární? Tak sa pýtam znovu vás, aj vládnych poslancov, keď to máte ideologicky vysvetlené v kluboch, čo to bolo vtedy, čo je to teraz? Za čo vlastne vy budete niesť zodpovednosť? Lebo ju niesť určite budete, ale to ešte do konca tohto vládneho obdobia. Mne vychádzajú len dve alternatívy. Aj vtedy, aj teraz  je to buď hlúposť a nekompetentnosť vašej vlády pri správe štátneho majetku, alebo zrada. Zrada záujmov štátu, ktorá zaváňa potom, nehnevajte sa, korupciou. Iné vysvetlenie nie je. Buď to neviete, alebo to robíte naschvál a niečo z toho musíte mať.
Čo si máme myslieť napr. o toľko spomínaných zmenách stanoviska pani premiérky Radičovej? Ona nie už že o 180 stupňov mení svoje vyjadrenia, raz áno, raz nie, videli ste to tu, dokonca na obraze, ona pri tých vyjadreniach už sa krúti ako vrtuľa, dokola. Pretože nevie, na čom sa jej za chrbtom koaliční partneri dohodli a čo má prezentovať.
A ešte niekoľko podobností s vtedajším predajom energie a s terajším pripravovaným teplární. Osoby a obsadenia sú tie isté. Hlavným nejakým strážcom pokladu je v tomto prípade tiež osvedčený pán Mikloš. Aj teraz sa hovorí o výhodnosti predaja, o tom, že nebude mať privatizácia negatívne dopady na zvýšenie tepla, a ešte to, čo sa tu veľmi dlho diskutovalo, že teplárne potrebujú investora. A chcem teraz sa znovu vrátiť k tej energetike, o ktorej som hovorila.
Pre vašu informovanosť, vážení poslanci vládnej koalície, po privatizácii energetiky ani do jednej spoločnosti nový vlastník nepriniesol ani jednu "Sk" alebo cent neskôr, ak chcete, investícií. Na rozvoj spoločnosti boli buď použité vlastné finančné zdroje spoločnosti, alebo úverové zdroje. Ale tieto úverové zdroje, mi vysvetlite niekto, kto ste takí super experti, prečo by nemohol priniesť manažment, ktorý tam dosadí štát? Prečo by si tá spoločnosť, aj keď bude štátna, nemohla zobrať úverové zdroje? Prečo by nemohla požiadať o európske fondové zdroje? Prečo by to nemohla robiť? Tu sa snažil pán Janiš hovoriť o tom, že len investor, investor je ten, ktorý prinesie nejaké investície. Podľa mňa, už sme sa mohli presvedčiť od tých prelomových deväťdesiatych rokoch, že žiadny zahraničný investor, a táto téza platí a je osvedčená životom, nie je dedo mráz. Mikuláši nám tu chodili síce do privatizácie zo zahraničia, ale nakoniec sme zistili, že im išlo len o biznis. Oni neprídu tu ako páchatelia nejakej dobročinnosti na našom národnom hospodárstve a na osudoch našich ľudí. Tuná pán Janiš hovoril o tom, že štátne firmy hospodária zle. Ja som si to zapísala, keď ste to hovorili. Ale ja hovorím iné na to, pán Janiš. Neschopná vláda dáva neschopný manažment do štátnych firiem, aby zle hospodáril. Buď to robí preto, že je sama neschopná (Potlesk.), alebo logicky to robí preto, lebo chce, aby ten podnik bol v červených číslach, aby sa potom mohlo argumentovať tým, že my to musíme predať. Inak sa nedá. Keď sme už hovorili, že neboli použité ani v tých energetických konkrétnych príkladoch, tak rozsah opráv údržby aj investícií vrátane nových investícií nie je väčší, ako keď bol štát 100-percentný vlastník. Ani vtedy, ani teraz zahraničný investor nepriniesol a neprinesie vlastné zdroje. Znovu opakujem, buď to budú úverové bankové zdroje, alebo fondové. To znamená, keď by som mala reagovať aj na pána Kaníka, lebo tiež ste hovorili o tom, že proste čo, kedy, kde, ako vy ste privatizovali, ale teraz už ste vy na tých vládnych stoličkách. Nemyslím, chvalabohu, konkrétne, vy, nie ste na žiadnej, ale vaša koalícia vládne. Tak sa prestaňte vyhovárať, že kto - čo - kedy ukradol, kto ako zle spravoval. Robte! Dajte tam dobrý manažment! Čo si myslíte, že ten dobrý manažment nenájdete?
Vždy sa argumentovalo tým, že to musí mať zahraničný vlastník, dokonca sa predávalo aj cudzím štátom. Tak cudzí štát bol dobrý vlastník, a náš nie je, že si donesie dobrý manažment. Ale ak sa pozriete bližšie do tých sprivatizovaných podnikov, zistíte jednu zaujímavú vec. Na manažérskych vysokých pozíciách sú Slováci, občania Slovenska. A ten nový zahraničný investor, ten si tam dal len na kontrolu finančných tokoch svojich kontrolórov. To znamená, že sú na Slovensku dobré manažmenty. To, že ich vy neviete nájsť ako vláda, na to ešte nemôžu doplácať všetci občania republiky. Ale aspoň tí, ktorí sú zásobovaní teplárňami. Už som hovorila o tom, že naozaj to robíte buď naschvál, alebo jednoducho je to neschopnosť.
Ešte niekoľko poznámok k privatizácii teplárni a aj ďalších. Znova opakujem, to, čo som povedala pri diskusií o zmene zákona o používaní jazyka menšín. Vtedy som hovorila, že je to výlučne politické rozhodnutie súčasnej vládnej koalície. A myslím si, že toto je tiež výlučne politické rozhodnutie vašej vládnej koalície, ktorá má trvanie však ohraničené na štyri roky. Ale rozhodnutia, ktoré robíte, ktoré prijímate, ich následky siahajú za horizont štyroch rokov a zasiahnu, ak si spočítate, aké je spádové územie týchto teplárni, niekoľko stotisíc ľudí. Mali by ste si uvedomiť, ak rozmýšľate politicky, pri tomto politickom rozhodnutí, ako to môže dopadnúť. Keď som sa pripravovala na toto vystúpenie a premietala som si za tých pár mesiacov necelý rok vašu súčasnú vládnu politiku, ja naozaj už neviem, pomôžte mi, ak viete, ktorú sociálnu skupinu ste vy ešte nenaštvali, poviem mierne. Existuje na Slovensku taká sociálna skupina, ktorú ste nepostavili proti sebe? Od lekárov, poľnohospodárov a tak ďalej. Veď to, že zdražie cena tepla, bude mať obrovské následky. Vy sa nebojíte toho, že tí ľudia pod tlakom ešte dôsledkov ekonomickej krízy pôjdu do ulíc? Ale potom naozaj tá vláda nebude mať trvanie, chvalabohu, ani štyri roky.
A ešte jedna veľmi dôležitá vec v súvislosti s teplárňami. Podľa mňa je toto rozhodnutie veľmi nedemokratické. Pretože, nehnevajte sa, čo vás je vo vláde v Bratislave do toho, akým spôsobom bude riešené teplo v Žiline, v Košiciach, vo Zvolene a tak ďalej? Každý máte v názve svojej strany slovo demokratické alebo to máte vo svojich programoch. Pán Janiš, vy ste spomínali príklad, že ako to skvelo funguje s vlastníctvom bytov. Že ľudia proste si vytvorili spoločenstvo. Ale najprv ten byt získali. Ten kúsok, ktorým prispeli do toho spoločenstva. Prečo sa bojíte dať im podiel na moci, alebo na majetku? Prečo sa bojíte toho, že by vlastne bolo rozhodnuté o osude týchto teplární v miestnom referende, opakujem, v miestnom referende, to je najvyšší nástroj demokracie. Nech rozhodnú ľudia, ktorých sa týka zásobovanie, napr. v Žiline, zo žilinskej teplárne, či chcú predať, alebo nepredať, aký osud vlastne si oni predstavujú. Čo je Mikloša do toho, aby rozhodoval o tom, kto bude dodávateľom tepla v Žiline?! Nech sa stará do toho, kto dodáva do jeho bytu, ktorý získal veľmi výhodne. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
31. 3. 2011 9:45:20 - 9:47:20 16. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 284 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belousovová, Anna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
20.
Ďakujem. Tak v prvom rade by som chcela reagovať v jednom balíku na pána podpredsedu Bugára a pána Dostála. Vy ste neuviedli argumenty, na rozdiel odo mňa, a postupujete tak, ako niekto, koho kritizujete, že keď je nedostatok argumentov, tak pracujú nervy a urážate. Hovoriť o tom, či ovládam slovenčinu, či rozumiem a podobne. Neučte ma slovenčine, dajte prečítať právnikom ten článok o miestnom referende, ktoré sa dá vysvetliť aj tak, ako som povedala. Ja si za tým stojím.
Vy ste hovorili, pán Bugár, aj o tej, aj o dôvere, ešte vo svojom vystúpení. Viete, ale platí: Dôveruj, ale preveruj. Maďara tri razy! Skúsenosti historické na Slovensku. Takže ... (Potlesk.)
A ďakujem pánovi Senkovi, že pripomenul geografické názvy, lebo skutočne v tých učebniciach, však vám ich donesiem, bolo Felvidék, a učili sa to deti slovenských občanov, budúci slovenskí občania. To nechcete vidieť? A povedali, že pre nich je vžité a zaužívané, že Slovensko je Felvidék. Ale to znamená Horná zem. A ja nežijem na žiadnej Hornej zemi, ja žijem na Slovensku. Ak niekoho straší, ako Maďarov, fantómové bolesti za nejakým odrezaným Horným Uhorskom, tak nech si dajú lieky na hlavu, aby ich to prestalo bolieť, pretože nikdy Horné Uhorsko nemali, nikdy to nebolo ich.
A politika Budapešti, na ktorú poukázal pán Zelník, aj na to, na čo je zákon potrebný. No presne na to, aby v koalícii dokázalo politické víťazstvo, dokázala strana HÍD. Ten zákon nie je potrebný na nič iné. Choďte sa opýtať tých vašich Maďarov, pán Bugár, že či ten zákon potrebujú. Viete, čo potrebujú? Prácu, vám povedia. Dones nám, Bugár, prácu, lebo tu je nezamestnanosť. A to podľa toho vás budú hodnotiť, vaše výsledky vo vládnej koalícii. Nie podľa tých šovinistických všelijakých rečí.
31. 3. 2011 9:04:12 - 9:34:21 16. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 284 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belousovová, Anna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
2.
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, hneď na úvod chcem vás uistiť, že moje vystúpenie nebude o útokoch, urážkach kolegov ani o výkrikoch, budem sa snažiť vás osloviť silou svojich argumentov. Myslím si, že tento zákon je taký dôležitý, možno si jeho dôležitosť niektorí ani neuvedomujeme, že by sme mali rokovať vo veľmi pokojnej atmosfére a že skutočne by sme mali chcieť počúvať argumenty, ktoré tu zaznejú a ktoré sú vlastne proti tomuto zákonu. A existujú veľmi pádne. Ja budem hovoriť hlavne o týchto argumentoch. Vládny návrh zákona o používaní jazykov národnostných menšín je nielen zlý, ale hlavne, a to chcem zdôrazniť, je veľmi nebezpečný. V prvom rade chcem, aby jednoznačne zaznelo, že je to návrh čisto politický a jeho prijatie, prijatie tohto zákona bude tiež čisto politické rozhodnutie. Chcem sa preto vo svojom vystúpení sústrediť práve na tieto, nazvime ich, politické súradnice zákona o používaní jazyka národnostných menšín. Možno sa tu potom otvoria oči aspoň niektorým poslancom vládnej koalície, chcela by som tomu veriť, a zabrániť jej prijatie tohto nebezpečného zákona. Nuž teda, aká je pravda? Pravda je taká, že dnes na Slovensku neexistujú reálne, objektívne dôvody na zmenu zákona o používaní jazyka národnostných menšín. Občania Slovenskej republiky i tí, ktorí sú príslušníkmi národnostných menšín, majú podstatne iné, skutočné starosti. Obyvatelia Slovenskej republiky, obyvateľa - či už je to Slovák, Maďar, Rusín alebo príslušník hociktorej národnostnej menšiny - rovnako trápi zúfalá ekonomická situácia s obrovskými sociálnymi dopadmi, nezamestnanosť, často bezvýchodiskovosť života a doslova existenčné problémy.
Mnohých trápi to, že súčasná vláda nielenže nevie riešiť tieto problémy, ale nevie dať ani žiadnu perspektívu. A to si myslím, že je horšie. Táto vláda nevie ukázať nádej, nevie ukázať svetielko v tuneli. Východiskom určite nie je rozpredaj posledného majetku tohto štátu - pripravovaná privatizácia teplární, o ktorej verím, že ešte budeme na tejto schôdzi hovoriť, privatizácia Slovenskej autobusovej dopravy, 49 % SPP atď. Proste vyzametanie posledných "šuflíkov" a zbavenie sa všetkého štátneho majetku. Spomínam to tu aj preto, lebo spoločným menovateľom s týmto zákonom je, viete čo? Je oslabovanie funkcií štátu, vytváranie štátu, ktorý bude veľmi slabý. Dôvodom na zmenu zákona je účasť strany HÍD vo vládnej koalícii a potreba v súťaží s SMK dosiahnuť víťazstvo za každú cenu. Dôvodom nie je, tak ako to predkladatelia argumentujú v dôvodovej správe, nejaká dojemná starostlivosť o iné národnostné menšiny. Tieto menšiny si HÍD, predtým to bol Egytteles, predtým to bolo SMK, vždy berie len ako štít svojej politiky. Vládna koalícia je krehká, programovo nesúrodá, partneri sa presto doslova držia pod krkom. V prípade ústupkov MOST-u - HÍD pri zákone o používaní jazyka národnostných menšín je však, vážení, cena príliš veľká. To je po prvé. A po druhé, si musíte uvedomiť, že cenu, ktorú platíte za udržanie koalície v tomto prípade, neplatíte zo svojho. Platíte deštrukciou slovenskej štátnosti a tá vám nepatrí, tá nie je ničím majetkom. Toto tvrdenie nie je prehnané a dá sa dokázať. Predkladaná novela totiž ide nad rámec Ústavy Slovenskej republiky a prakticky ruší slovenčinu ako štátny jazyk. A za tým si stojím.
Predkladatelia argumentujú ústavným právom príslušníkov národnostných menšín v čl. 34. Článok ústavy 34 o. i. hovorí, a to som našla aj v dôvodovej správe, že príslušníci národnostných menšín majú právo rozširovať a prijímať informácie v ich materinskom jazyku. Nikto toto právo nesporí. Toto ustanovenie ústavy však ešte neznamená, že všetky informácie, podčiarkujem, všetky informácie pre národnostné menšiny sa budú rozširovať a prijímať v materinskom jazyku. A novela zákona je práve o tom, že sa ide nad rámec ústavy. Pretože ústava hovorí, že môžu prijímať, a tu sa prakticky zavádza, že všetky informácie na všetkých úrovniach rovnako rovnocenne so štátnym jazykom budú šírené a prijímané v jazyku národnostnej menšiny. Prosím vás, o akom štátnom jazyku, slovenčine, potom ešte budeme v tomto štáte hovoriť? Veď bude na úrovni vlastne jazyka hociktorej národnostnej menšiny. Slovenčina bude štátnym jazykom len na papieri, ak tento zákon Národná rada prijme. A chcete ďalší dôkaz? Zoberme z tohto zákona paragraf 2 a paragraf 4. Paragraf 2, ja to nebudem celé čítať, hovorí o. i., že majú právo príslušníci národnostných menšín komunikovať v písomnom a ústnom styku pred orgánom štátnej správy, územnej samosprávy, proste pred každým orgánom verejnej správy, predkladať listiny, prijímať rozhodnutie týchto orgánov vo svojom jazyku. Rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, označenie orgánov verejnej správy, úradné formuláre budú vydávané v jazyku národnostných menšín. Ďalej označenia v obci sa budú uvádzať, dopravné značky, označenie železničnej stanice, autobusovej stanice, letiska, prístavov, ulice, miestne geografické názvy. A teraz by som vás chcela upozorniť, možno ste si to ani nevšimli, na jedno zvlášť, doslova zákerné ustanovenie, je to paragraf 4 odsek 5. Pozorne počúvajte: V odborných publikáciách, v tlači a v iných prostriedkoch masovej komunikácie a v úradnej činnosti orgánov verejnej správy sa popri štandardizovaných geografických názvoch môžu používať aj označenia geografických objektov, ktoré sú vžité a zaužívané v jazyku menšiny. Aj v jazyku menšiny. Tu sa nehovorí o tom, že to platí v obciach podľa § 2, čiže do pätnásť percent príslušníkov národnostných menšín. Tu sa hovorí o všetkých odborných publikáciách, tlači a hlavne úradnej činnosti orgánov verejnej správy. Úradný orgán verejnej správy je aj ministerstvo. Viete si predstaviť, ako budú vyzerať ministerstvá, na ktorých sú nominanti HÍD? Dvojjazyčne. V lepšom prípade, ak sa nebude úradovať po maďarsky. Ďalej ešte, označované budú, ja som dala, pamätníky, pomníky, pamätné tabule a všetko, proste všetko. Dokonca, ak je v takej obci aj reštauračné zariadenie, obchod, predajne, športoviská, proste všetko musí byť na rovnosť postavený jazyk menšiny a štátny jazyk.
Nielen to, zákon myslí ďalej, aj na budúcnosť. Presne v zmysle známeho: Podaj prst a odtrhnú ti celú ruku. Paragraf 4 odsek "a", ktorý hovorí o miestnom referende, o zmene označenia obce. Teraz to prečítam: Obec podľa § 2 odsek 1, to znamená taká obec, kde je do pätnásť percent príslušníkov národnostnej menšiny, môže formou hlasovania svojich obyvateľov rozhodnúť o zmene označenia obce v jazyku menšiny uvedenej v nariadení vlády Slovenskej republiky. Viete čo to znamená? V nariadení vlády Slovenskej republiky sú uvedené obce tak, ako sú uvedené v slovenčine. Čiže môžu miestnym referendom, tu sa im dáva možnosť, rozhodnúť o zmene obce alebo mesta. Aby sme nechodili ďaleko. Ja ten príklad ešte raz spomeniem. Čo si myslíte, že ako bude sa volať Komárno po prijatí tohto zákona? Šesť celé nula jedna je príslušníkov národnostnej menšiny maďarskej. Miestne referendum sa uskutoční a z Komárna bude Komárom. Myslime na praktické veci, ktoré sa stanú na základe tohto zákona. Zákon dôsledne rieši úplne detaily. Aj otázky bežného života. Napr. v tom paragrafe 4 v odseku 11 hovorí aj o zariadeniach sociálnej, zdravotnej starostlivosti, pri ochrane detí a tak ďalej, kde sa hovorí, že zariadenie na tieto účely umožní používanie jazyka menšiny podľa tohto zákona a osobitných zákonov a to aj prostredníctvom zamestnancov ovládajúcich jazyk menšiny.
Nepovažujete, vážení kolegovia, toto za obrovskú nehoráznosť a diskrimináciu? Kde sa detailne dáva zamestnávateľovi návod alebo príkaz, lebo tam sa nehovorí, že môže, tam je povedané umožní, to znamená, že musí zamestnať proste niekoho, kto vie, hovorme otvorene, maďarčinu. Však o ostatné národnostné menšiny ani nejde. Čiže je to diskriminácia a diktát, ako majú postupovať. Myslím, že sú tu porušené aj ústavné práva.
A čo je nehoráznosť, čo ja považujem zvlášť za nehoráznosť, je § 5b odsek 18, kde sa hovorí o ozbrojených zložkách. Za nehoráznosť považujem dôsledné vymetanie štátneho jazyka aj zo silových zložiek, ktoré slúžia, mimochodom, vážení parlamentní kolegovia, na ochranu vnútornej bezpečnosti a vonkajšej suverenity štátu. Predstavte si, chlapi, ktorí ste boli na vojne, ako bude fungovať armáda, ako bude fungovať polícia, keď vlastne maďarčina bude rovnocenným jazykom. Keď sa tam hovorí priamo, že môže nadriadený komunikovať s vojakom po maďarsky. A čo tí ostatní? Ako môže mať armáda takéto velenie, keď bude vyzerať ako Babylon, pomätenie jazykov?! Myslíte si, že je to funkčné? Alebo myslíte si, že je to náhoda? V ktorom štáte by vôbec dopustil parlament, v časoch, keď svet prijíma a musí prijímať mnohé bezpečnostné výzvy, hovorím o terorizme, extrémizme a tak ďalej, a sú tieto reálne bezpečnostné riziká, ktorý štát by si dovolil takýto hazard a oslabil bezpečnosť štátu, do vnútra aj navonok? Myslím si, že z toho, čo som povedala, ten, kto chcel, pochopil už základné nebezpečenstvá prijatia tohto zákona.
Všetky javy je potrebné chápať vo svete, v súvislostiach. Ďalšie preto objavíme, ďalšie nebezpečenstvá, ak si diskutovanú novelu dáme do súvislosti s politikou a konkrétnym postupom nášho južného suseda Maďarskej republiky. Nikto sa nemôže na to urážať a obviňovať ma, že vyťahujem Maďarov, pretože celá Európska únia dosť so znepokojením pozerá na nárast extrémizmu v Maďarsku. To je fakt. Uvediem len dva, v tomto kontexte veľmi nebezpečné kroky, ktoré Maďarská republika urobila. Prvý krok je založenie Združenia poslancov Karpatskej kotliny. Druhý krok je zákon o dvojitom občianstve. Vidíte už ten obraz, ktorý nám z toho všetkého sa skladá? Ak nie, dovolím si uviesť konkrétny príklad. Zapojme fantáziu. Predstavme si ten najhorší scenár, že zákon o používaní jazykov národnostných menšín bude prijatý tak, ako je predložený. Teda tú najhoršiu variantu maximum. Ako bude vyzerať obraz, dnes povedané, Slovensko deň "po". Ja nemyslím presne deň "po", ale nejaký čas "po". Možno si pamätáte ten film, hoci to bol ďaleko katastrofickejší scenár, Deň po. Obraz bude nasledovný. Predstavme si Slovensko, napr., aby sme boli konkrétni, poďme sa pozrieť po prijatí tohto zákona do Komárna. Takých miest a obcí bude ale veľa na Slovensku. Šesťdesiat percent obyvateľov Komárna je maďarskej národnosti. V prvom rade s veľkou pravdepodobnosťou už neprídeme do Komárna, ale prídeme do mesta, ktoré sa bude volať Komárom, pretože obyvatelia využijú miestne referendum a zmenu označenia obce na zmenu označenia obce, pretože tento zákon, ako som pred chvíľočkou vám dokázala, im túto možnosť dáva, čiže prídeme do mesta, ktoré sa volá Komárom. Pretože, ak 60 % je Maďarov, čo si myslíte, ako dopadne miestne referendum? V meste, kde sú také nálady, že Cyril a Metod nenájdu normálnych na slovenskej zemi pár metrov štvorcových, aby nemuseli stáť na hanbu na streche matičného domu. Ale kráľovi Štefanovi sa s veľkými fanfárami na čestnom mieste postaví, a samospráva nájde teda miesto. Čo si myslíte, ako vlastne sa zachovajú pri miestnom referende? Veď nebuďme naivní, ani hlúpi! Čiže mesto sa bude volať Komárom. Všetky názvy, tak ako som citovala, tie označenia budú po maďarsky. Budú aj po slovensky, ale budú po maďarsky. To znamená obchody, kiná, proste všetko bude po maďarsky. Maďarská menšina v tomto prípade bude tak, ako im to zákon dovoľuje, šíriť a prijímať všetky informácie v maďarčine. To znamená, ten paragraf 2 až 4. Ak sa budeme vracať napr. z maďarského Komárom, t. j. z toho Komárom, ktoré leží na území Maďarska, do Komárom, ktoré leží na území Slovenka, po prvé žiadny rozdiel ani nezbadáme. Ani ten rozdiel na hraniciach, pretože vlastne hranice, sme v Európskej únii, sme v Schengene, už neexistujú. Čiže možno zbadáme len jeden rozdiel, a to bude označenie na štátnej hranici. Viete, kde v Komárne je? Že tam má byť označenie Slovensko? Len podľa tohoto zákona to bude vyzerať, viete ako? Presne tak, že hore bude napísané Slovensko a pod tým bude napísané, hádajte čo? Felvidék.
Možno sa pán podpredseda Národnej rady usmieva, ale ja som povedala, že ja mám rada dôkazy a konkrétnu diskusiu. Pán podpredseda, zbytočne sa usmievate, trochu nervózne, keď vás niekto odhalí.
Paragraf 4 odsek 5, ktorý hovorí, že v úradnej činnosti orgánov verejnej správy, tam sa nehovorí o tých obciach, ktoré budú mať do 15 %, môžu používať označenia geografických objektov, ktoré sú vžité. A vžitý je aj názov pre Maďarov Slovenska Felvidék. V preklade to znamená Horná zem. Čiže takto bude vyzerať. To, že tento názov je vžitý, dokazuje, nie je tu minulý minister školstva, pán Mikolaj, ktorý poukazoval, že v čase, keď mala priestor Strana maďarskej koalície, na ministerstve školstva sa vydávali učebné texty, kde nebolo pre žiakov, teda občanov Slovenskej republiky budúcich maďarskej národnosti, maďarské deti žijúce na území Slovenska v štátnych školách, kde nebolo označenie Slovensko, ale kde bolo označenie Felvidék. Argumentovali tým, že pre nich je toto označenie vžité a zaužívané. Čiže takto to naozaj bude vyzerať. Komárom - jeden aj druhý.
Ale ideme ďalej. Väčšina obyvateľov tohto mesta bude mať maďarské občianstvo, pretože možnosť im dáva Orbánov zákon o dvojitom občianstve. Čiže bude to vlastne väčšinové mesto občanov maďarského štátu. Poslanci mestského zastupiteľstva, poslanci VÚC sa budú podriaďovať maďarskému parlamentu v Budapešti. Áno, bude to tak, lebo o tom je Fórum poslancov maďarskej kotliny, ktoré je financované z peňazí maďarského parlamentu. Je, ako sa píše, jeho inštitucionálnou zložkou a je, to je pravda, podriadené predsedovi maďarského parlamentu. Čiže vlastne, čo tu budeme mať? Uvedomte si, skutočne budeme mať akoby dve mestá - jedno bude Komárom, druhé bude Komárom. Tam budú občania maďarskej národnosti vo väčšine, tu budú občania, pardon, s maďarským občianstvom vo väčšine. Bude to len nejaká pomyselná hranica, ktorú nikto rešpektovať nebude. Chápete, o čo ide? A títo občania budú cez svojich volených zástupcov sa podriaďovať maďarskému parlamentu v Budapešti.
Otvorte, konečne, oči! O akom, o akej suverenite, o akej vnútornej integrite Slovenska ešte v tomto prípade môžeme hovoriť? Toto nebude len jedno Komárno. Pozdĺž južnej hranice to bude tak. Chápete, aký nebezpečný návrh vlastne táto vládna koalícia do parlamentu predložila?! Chápete, o čo tu vlastne ide?! Alebo to nechcete vidieť? Právom je označovaný tento zákon ako deštrukčný voči slovenskej štátnosti, deštrukčný, proti vnútornej integrite štátu a proti územnej celistvosti nášho štátu. Naviac, tento zákon nielenže Slovensko ohrozuje, ale najviac i v chápaní menšinovej politiky ho posúva do obdobia a stavu, ktorý vyspelé štáty západnej Európy dávno opúšťajú a odmietajú. Dovoľte mi, aby som v tejto súvislosti citovala slová britského premiéra Davida Camerona, ktorý povedal v tomto roku na bezpečnostnej konferencii v Mníchove. Premiér Veľkej Británie hovorí, že multikulturalizmus v štátoch, on hovorí západnej Európy, zlyhal. Hovorí doslova: "Európa, zobuď sa! Pod záštitou doktríny štátneho multikulturalizmu sme povzbudzovali jednotlivé kultúry, aby žili svoj vlastný život, oddeľované, separované od ostatných." Hovorí o tom, aby sa Európa zobudila. A hovorí o cieľoch novej politiky, ktorú navrhuje, citujem, "pomôže táto nová politika vybudovať silnejšiu hrdosť na miestnu príslušnosť, aby ľudia hovorili: Áno, som moslim, hinduista, kresťan, ale som aj Londýnčan alebo Berlínčan. Tento pocit spolupatričnosti je kľúčom k dosiahnutiu skutočnej súdržnosti". Aj ja si myslím, že je to tak, že ľudia majú byť hrdí na korene, ktoré majú. Nikomu nebránime, pretože Veľká Británia má iný problém, oni majú národnostné menšiny, ktoré sú vytvorené z prisťahovalcov. Ale každý štát v oblasti národnostných menšín má svoje špecifiká. Ale niečo je podobné. Teda nebráňme národnostným menšinám, nech sú hocijaké a majú hocijaké historické korene, aby mali to svoje, tú svoju identitu, ale naozaj cieľom štátov a politikov, ktorí rozmýšľajú štátnicky, je vytvárať pocit spolupatričnosti medzi občanmi a dosiahnuť súdržnosť v tomto štáte. O akej súdržnosti však môžme hovoriť a spolupatričnosti občanov Slovenskej republiky, ak týmto zákonom doslova proti tomu ideme?
Ďalej by som ešte chcela, pretože sme veľmi poplatní a dáme sa poúčať vyspelým západom Európy, ak nám to vyhovuje, dať vám ešte na zváženie ďalšie slová britského premiéra Davida Camerona, ktorý povedal, že "Veľká Británia potrebuje silnejšiu národnú identitu, aby zabránila šíreniu rôznych druhov extrémizmu". Ja sa podpisujem pod tieto slová. Určite. A vymenila by som namiesto Veľkej Británie len Slovensko. Kto z nás by sa pod tieto slová nepodpísal? Pýtam sa, Veľká Británia potrebuje silnejšiu národnú identitu? Starý štát, ktorého korene siahajú niekoľko stoviek rokov dozadu, a slovenská mladá republika, ktorej štátnosť musíme chrániť a utvrdzovať, národnú identitu a súdržnosť nepotrebuje? Alebo o čo vlastne ide? Takisto by som chcela dať na zváženie slová, ktoré síce sú o rok staršie ako slová britského premiéra. Povedala ich Angela Merkelová, britská, pardon, nemecká kancelárka, ktorá hovorí o tom tiež, že "multikulturalizmus absolútne zlyhal" a rezolútne vyhlásila, že všetci prisťahovalci sa musia naučiť plynne nemecky. Už som povedala, že my nedávame národnostné menšiny na úroveň prisťahovalcov. Ale chcem len povedať, že Nemci majú, prakticky nemajú iné národnostné menšiny, pretože oni majú najväčšie menšiny, početne najväčšie, práve z prisťahovalcov. Ale je to jedno. Prakticky ide o postavenie menšiny a jeho vnímanie v majoritnej spoločnosti. Ak nemecká kancelárka hovorí o tom, že sa musia naučiť nemecky, tak prečo občania, u nás im politici vytvárajú, pre občanov národnostných menšín vlastne prekážky, aby sa nemuseli učiť slovenčinu? Aby tá slovenčina nebola pre občanov tohto štátu tým zjednocujúcim pojivkom. Ďalej ešte hovorí pani Merkelová, že "bez schopnosti hovoriť nemecky, nemôže integrácia v Nemecku fungovať". Ja si myslím, že stačí len obrátiť to, aby sme hovorili o Slovensku, a tiež sa podpíšeme pod tieto slová, nie? Bez schopnosti hovoriť slovensky nemôže integrácia na Slovensku fungovať. Mimochodom, hovorí to kancelárka štátu, to je Nemecko, ktorí majú históriu, históriu takisto svojej štátnosti. A keď to nemôže fungovať v Nemecku pri tradíciách štátnosti a jeho vývoji, ako to môže fungovať práve v slovenskom mladom štáte, kde je prvoradé posilňovanie štátnosti? Mimochodom, sú tu nejaké pozostatky kresťanských demokratov, dávam vám na zváženie, že to povedala pani Merkelová, ktorá stojí v čele kresťanských demokratov, ktorí robia úplne inú politiku, pretože si už uvedomili, že najdôležitejšie je ochrana práve toho národného. To je trend západnej Európy.
Každý štát má právo aj povinnosť starať sa o menšiny. Ja túto vetu nikdy nebudem sporiť. Myslím si, že súčasný stav práv národnostných menšín na Slovensku je taký, že môžeme ísť všetkým štátom Európy príkladom a mnohé majú čo robiť, aby nás dobehli. Nechcem byť, teda ukazovať, o kom všetci vieme, napríklad nášho južného suseda, kde práva národnostných menšín nie sú žiadne, lebo pomaly po tých rokoch doslova genocídy národnostných menšín Maďari ani nemajú komu tie práva dať, pretože asimilovali národnostné menšiny. Práva národnostných menšín však nemôžu byť politickým kapitálom, politickým vlastníctvom strán, nemôžu byť objektom politického kupčenia či vydierania. Súhlasím s tvrdením, a určite každý z nás, s tvrdením, že moje práva končia tam, kde sa začínajú práva druhého človeka. Rovnako potom ale musíme prijať platnosť axiómy, že práva národnostných menšín končia tam, kde sa začínajú práva štátotvorného národa. A základným životným, existenčným právom Slovákov ako národa je mať vlastný štát. Tam, kde začína ohrozenie alebo obmedzenie tohto práva, sa končia všetky práva všetkých národnostných menšín. Ešte raz, to znamená, že tam, kde sa začne ohrozovať právo štátotvorného národa, základné existenčné právo na vlastnú štátnosť, je stop pre ďalšie práva národnostných menšín.
Tento zákon je práve týmto príkladom. Návrh tohto zákona z dielne súčasnej vládnej koalície ohrozuje slovenskú štátnosť, vnútornú integritu Slovenska, oslabuje štát, ohrozuje jeho územnú celistvosť, t. j. ide proti štátu a tým ohrozuje a obmedzuje práva štátotvorného národa. Logicky z tohto pohľadu je tento zákon neprijateľný a je doslova politickým hazardom. Ja preto určite nepodporím tento zákon a myslím si, že sa nedá ani vylepšiť, ani zmeniť žiadnymi pozmeňovacími návrhmi.
Vážení kolegovia, snažila som sa uviesť argumenty, ktoré to, podľa mňa, jasne dokumentujú. Chcem apelovať na poslancov vládnej koalície, zvlášť na poslancov KDH a Obyčajných ľudí, buďte štátnikmi v tomto prípade. Nepodporte tento zákon, pretože táto koalícia a vaša účasť v nej nie je hodná takej ceny. Cena je totiž príliš veľká, cena, ktorou by ste platili, je osud Slovenska, slovenská štátnosť.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
9. 2. 2011 17:05:57 - 17:06:37 12.schôdza NR SR - 6.deň - B.popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Belousovová, Anna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem, pán podpredseda parlamentu, chcem povedať, že sa nehnevám za to, že ste ma neoslovili menom, pretože určite situácia v koalícii nie je jednoduchá a vaša myseľ je teraz zaneprázdnená tými dohodami, nedohodami. (Potlesk.) Všetci sme len ľudia, takže vám to na prvý raz odpúšťam. (Smiech.)
A chcem poprosiť, kolegov z výboru pre ľudské práva a národnosti, aby sme sa po skončení tohto, čo tu sledujeme, stretli hneď, teda na č. dv. 33. Potrebujeme dohodnúť niektoré organizačné veci. Ďakujem. Bude to len tak desať, pätnásť minút. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->