Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 8. 2010 14:04:35 - 14:06:36 4. schôdza NR SR - 2. deň - streda - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Nagy, József (MOST-HÍD) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pán predsedajúci. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v mene overovateľov oznamujem výsledky tajného hlasovania o návrhu na odvolanie členov Dozornej rady Fondu národného majetku.
Na tajné hlasovanie o návrhu na odvolanie členov Dozornej rady Fondu národného majetku bolo vydaných a poslanci osobne prevzali 89 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 89 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na odvolanie členov Dozornej rady Fondu národného majetku 88 poslancov odovzdalo hlasovacie lístky, z nich 1 bol neplatný.
Z 87 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
- za Karola Gordíka hlasovalo za 82 poslancov, proti 4 a zdržal sa 1 poslanec,
- za Viliama Holevu hlasovalo za 83 poslancov, proti 3, zdržal sa 1 poslanec,
- za Jaroslava Ivana hlasovalo za 81 poslancov, proti 5 a zdržal sa 1 poslanec,
- za Milana Mikláša hlasovalo za 83 poslancov, proti 3 a zdržal sa 1 poslanec,
- za Lászlóa Pomothyho hlasovalo za 83, proti 3 a zdržal sa 1 poslanec, 
- za Ivana Šveca hlasovalo za 83 poslancov, proti boli 3 a zdržal sa 1 poslanec.
Na odvolanie členov Dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Môžem skonštatovať, že všetci členovia Dozornej rady boli právoplatne odvolaní. 
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->