Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
29. 2. 2012 18:59:22 - 19:00:01 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matej, Ondrej (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
172.
Pán kolega Paška, ako bývalý predseda Národnej rady, a vy ste sa čím riadili, keď ste hlasovali po dvojitom upozornení predkladateľom a spravodajcom, že idete hlasovať o námietke a následne ste hlasovali o pozmeňujúcom návrhu, pričom ste boli upozornení, že hlasujete za zmätok pri tomto zákone? Vy ste sa neriadili emóciami alebo ste sa riadili politickou dogmou strany SMER a sne, snívať v tejto krajine o Národnom fronte? Ďakujem.
29. 2. 2012 18:48:48 - 18:49:28 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matej, Ondrej (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
160.
Ja som dal návrh, aby ste ukončili rozpravu v treťom čítaní, lebo ste ju otvorili. Následne ste zistili, že sa tu prijali zmätočné pozmeňujúce návrhy na základe námietky. Nebolo na stole žiadne riešenie a ja som dal návrh hlasovať ukončiť rozpravu v treťom čítaní, ako malo byť ihneď, a hlasovať o zákone ako celku, aby sme tu nekryli a nehľadali riešenia, keď vedome poslanci Národnej rady dvakrát hlasovali po upozornení predkladateľom a spravodajcom zmätočne. Ďakujem.
29. 2. 2012 18:44:54 - 18:45:50 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matej, Ondrej (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
154.
Ďakujem pekne, pán predseda. Mám procedurálny návrh. Nevidím najmenší dôvod, pán predseda Národnej rady, aby sme tu za hodinu aj niečo sa snažili nájsť riešenia alebo ste hľadali riešenia pre krytie vedomého konania poslancov Národnej rady pri prijímaní zmätočných pozmeňujúcich návrhov. Preto žiadam, aby sme ukončili rozpravu v treťom čítaní a hlasovali o zákone ako celku. Nie je najmenší dôvod. Hlasovanie, ktoré prebehlo o námietke a následne o pozmeňujúcom návrhu, hlasovali poslanci s vedomím, lebo boli upozornení tak ako predkladateľom, tak aj spravodajcom, že konajú zmätočne, a preto svoju vôľu, či chcú prijímať zmätočné zákony, alebo nie, môžu vyjadriť v riadnom hlasovaní po treťom čítaní. Ďakujem pekne.
29. 2. 2012 16:24:26 - 16:25:45 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matej, Ondrej (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
122.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, dal si návrh, aby členovia finančného výboru mohli byť súčasťou riadiaceho výboru pre UNITAS. Pokiaľ mám dobrú vedomosť, keď nie, tak, prosím, ma oprav, v kompetencii riadiaceho výboru je nielen monitorovať súčasný stav, ale aj vstupovať do procesov, navrhovať riešenia a prijímať opatrenia. Čiže ponúkaš spoluprácu oveľa vyššiu, ako len monitorovací výbor, a práve z úst pána Kažimíra som sa dozvedel pred malou chvíľou, že on sa len spolieha, že pán prezident vymenuje nejaké paritné zastúpenie v rámci parlamentu. Myslím si, že hlavný motív tohto pozmeňujúceho návrhu je práve, aby pán prezident vymenoval len tých členov finančného výboru, o ktorých má záujem strana Smer. Takže ja si myslím, že ten návrh, ktorý bol podaný z tvojich úst je oveľa, oveľa lepší pre riešenie a zistenie stavu na daňových úradoch. Ďakujem.
29. 2. 2012 16:06:25 - 16:07:34 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matej, Ondrej (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
111.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Kažimír, ja ťa chcem poprosiť, aby si hovoril pravdu, pokiaľ je to možné a nie polopravdu a fabulácie, lebo vôbec som nevedel o tom, že sa stretol finančný výbor, že pripravoval toto riešenie, ktoré ste predložili, až keď ste boli dohodnutí, tak potom mi zavolal pán predseda výboru, že aby som sa išiel oboznámiť s tým, čo ste sa dohodli. No tak, nemôžem byť niekde, kde neviem o tom, že ste sa podľa mňa tak pokútne stretli a riešili, riešili niečo, čo ste predložili. A druhá vec je, že mám jeden problém. V jednej vete povieš, pán kolega, že necháme to na pána prezidenta a bude to z finančného výboru, a o tri vety na to následne povieš a bude to určite zo zástupcov všetkých politických subjektov, tak ja to tu nevidím. Tak neviem, že či to sa nechá na pána prezidenta a tým pádom nemôžeš zaručiť to, čo si následne povedal , že to bude zložené zo všetkých politických subjektov. Myslím si, že jednoznačne ide len o politický akt a prejav, ako sa ukázať. Ďakujem.
7. 2. 2012 10:42:47 - 10:44:49 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 339 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matej, Ondrej (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
32.
Pán kolega, ďakujem pekne za slovo, pán kolega Marcinčin, troška ma prekvapilo to, že si sa nechal uniesť tak osobnostne, že možno niekto citoval niečo z tvojej štúdie. Ale neviem, náhodou nepochádzaš z Prešova, a práve z východu a nie si náhodou tak veľmi dlho medzi Bruselom a Bratislavou troška odtrhnutý od reality, čo sa tam deje? Obávam sa, že áno.
A ja by som poprosil, vyvarovať sa možno aj to, lebo tieto záznamy niekedy, fakt sa možno čudujete, ale pozerajú si aj, aj deti alebo hovorí sa o nich. Ak my z tohto rečníckeho pultu budeme používať vulgarizmy, tak nejdeme dobrým príkladom pre naše generácie a ty si niekoľkokrát spomenul, že nemáme peniaze na toto, nemáme peniaze na hento. No máš pravdu, no nemáme ich preto, pán kolega Marcinčin, lebo ich dávame ľuďom, ktorí nepracujú a ktorí zneužívajú systém, a musíme meniť systém a nemôže sa stávať, aby po dávky v hmotnej núdzi alebo rodičovské príspevky si chodili ľudia, po tieto dávky na osobných autách, a my ešte ideme ich obhajovať a tvrdiť, že keď im dáme viac a viac peňazí zadarmo, že sa o nich postaráme. Ešte raz opakujem, výsledkom je, že sa z niekoľko násobil počet týchto obyvateľov a keď budeš mať chuť diskutovať a nielen prísť a povedať svoj názor, tak rád Ťa privítam a poďme spolu po mnohých obciach, tak ako som ich prešiel za rok a poL v našom kraji, aby si sa porozprával práve s ľuďmi aj z jednej strany a z druhej strany a aby si videl, že tento problém sa rieši len vtedy, keď sa ľuďom práca dá a nedajú sa im peniaze zadarmo, a sú také obce, kde to starostovia urobili na svoje triko. Takže, poprosím, niekedy je lepšie vážiť slová a kľud.
7. 2. 2012 10:25:10 - 10:27:11 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 338 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matej, Ondrej (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
20.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Pán poslanec Kaník, ja som rád, že si otvoril ešte jednu vážnu tému, netýkajúcu sa len tohto, ale všeobecne celej situácie, v ktorej sa nachádzame, že dennodenne čelíme v rôznych oblastiach života, argumentácií, že ideme meniť niečo, čo tu dobre fungovalo desať, pätnásť, osemnásť rokov. No keď ja sa pýtam, že ak to tak dobre fungovalo, prečo dnes je kríza na Slovensku, v Európe, vo svete? A presne táto problematika je dôkazom toho, že systém, tak ako bol doteraz nastavený, zrejme nefungoval. Nie že zrejme, ale určite nefungoval, lebo túto problematiku nevieme riešiť. A možno ju nevieme riešiť preto, lebo sa s ňou živia ľudia, ktorí ju nechcú vyriešiť. Lebo my dotujeme rôzne organizácie a rôznych ľudí, ktorí majú tzv. systém vyriešiť, ale keby sme ho vyriešili, tak potom by o tieto peniaze zrejme prišli. Tam je tá podstata veci.
A spomenul si dôležitú vec, my musíme týchto ľudí naučiť návykom, pracovným návykom. A mne je veľmi, veľmi ľúto, keď nevieme nájsť ani zhodu na tom, že projekt protipovodňových opatrení takúto prácu týmto ľuďom dáva a bude dávať. Verím tomu, že bude dávať. Ja chcem vyzvať všetkých tých, ktorí tento projekt kritizujú, nech si dajú toľko námahy, nech obídu si všetky koncové obce, obce tam, kde sa tento projekt realizoval, a stretnú sa s dvomi skupinami ľudí. So skupinou ľudí, ktorým sa týmto pádom chráni majetok, lebo časť vody sa zadrží, a tá voda, čo ide dole nižšie je minimálne čistá a je jej menej, ale aj s tou skupinou ľudí, ktorí tieto protipovodňové aktivity vykonávajú, a to sú títo občania a ľudia. Oni si to vedia vážiť a sú radi, že sme im túto prácu dali. Ďakujem pekne.
7. 2. 2012 10:01:23 - 10:03:17 28. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 338 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matej, Ondrej (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
8.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani kolegyňa, no aj hodinky mi zastali 9:45 hod. so spŕškou demagógie, ktoré ste tu vychrlili. Už sa nemohli ani moje hodinky na to pozerať. Ale k veci, žijeme dobu, kde musíme hľadať pravdu a hovoriť si pravdu, či nás bolí menej, alebo viac. A jedna pravda je, že rodenie detí nemôže byť zamestnanie, a štát takéto zamestnanie nemôže podporovať.
Predložený návrh zákona poslancami stanovuje pravidlá, respektíve upresňuje pravidlá pri získaní rodičovského príspevku. Takisto ako vy a vaša vláda si napríklad stanovila pravidlá na udeľovanie licencie na emisie, ktoré ste potom úspešne rozkradli.
Takže nevidím vôbec dôvod útočiť na samotnú podstatu, a preto tento návrh poslancov rieši problematiku práve v kraji, kde my žijeme na rozdiel od vás, kde raz za čas sa prídete ukázať, a pozeráte sa len na jednu stranu mince.
A posledné čo chcem povedať, protipovodňové opatrenia. Keď žijem v takomto regióne a osobne som navštívil ešte pred týmto projektom spústa obcí, ktoré vyplavujú malé potoky a nielen raz za štyri roky. Protipovodňové opatrenia priniesli najlepší efekt a je to jeden z najlepších projektov pre ochranu obydlia týchto ľudí, obcí, ich majetku a zároveň ponúkli prácu tým ľuďom o ktorých hovoríme, že ich musíme pomôcť. Jedine keď týmto ľuďom dáme prácu a nebudeme im dávať ani korunu, ani cent zadarmo, tak môžme sa pozerať s nádejou do budúcnosti, že nám títo ľudia nebudú rabovať majetky.
Ďakujem.
2. 2. 2012 10:58:22 - 10:58:23 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matej, Ondrej (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
45.
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s návrhom rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2012.
1. 2. 2012 11:45:46 - 11:46:28 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 608 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matej, Ondrej (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako spravodajcovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky predložiť správu o prerokovaní návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2012.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet svojím uznesením súhlasil s návrhom rozpočtu Exportno-importnej banky, a to výnosmi vo výške 37,160 mil. eur, nákladmi vo výške 35,390 mil. eur. Zároveň odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh rozpočtu schváliť. Ďakujem pekne za slovo.
1. 2. 2012 10:21:35 - 10:21:52 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matej, Ondrej (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne. Pán Osuský, ja si vás vážim ako profesora, ale keď ste začali argumentovať, tak zjavne ste mimo toho. Ospravedlňujem sa dopredu za to, že to musím takto povedať, lebo ste vy povedali a týka sa to všetkých, prečo takto nekonáme v iných zdraviu škodlivých oblastiach. A spomenuli ste cigarety. Práve cigarety sú zaťažené spotrebnou daňou. A práve dôležité je, aby sme vždycky na to, čo je zdraviu škodlivé, mali rovnaký meter.
Tým pádom aj reagujem na ostatných predrečníkov, keď nemáme problém spotrebnými daňami zaťažovať cigarety, tvrdý alkohol, tak prečo máme problém s tým pri víne? Ďakujem.
1. 2. 2012 10:20:42 - 10:20:42 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matej, Ondrej (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne.
1. 2. 2012 10:20:42 - 10:21:35 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matej, Ondrej (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
A beží mi len jedna minúta, takže dúfam, že nebudem ukrátený.
1. 2. 2012 10:20:09 - 10:20:42 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matej, Ondrej (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem, pán podpredseda, ale ja som pán poslanec Matej. A nerád by som bol zamieňaný s pánom Madejom zo strany SMER.
1. 2. 2012 10:09:47 - 10:15:52 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matej, Ondrej (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Milé panie poslankyne, milí páni poslanci, ja len v krátkosti.
V prvom rade chcem požiadať spravodajcu, aby vyňal body 2, 5 a 9 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
K bodu 2. Táto problematika nebola schválená finančným výborom. Ale napriek tomu možno z toho, že finančný výbor a jeho aktéri boli vo víre predčasných volieb a iných udalostí, sa neoboznámili dôsledne s tým, o čom tento bod pojednáva. Tento bod pojednáva o možnosti nadobudnutia vlastníctva bytu v spoločných bytových domoch, kde sú rozdielne typy vlastníctva, za regulované ceny. Chcem preto dať dôraz na to, že podľa súčasného znenia zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov možno za regulované ceny nadobúdať byty štátne, VÚC, obecné alebo z privatizovaných spoločností. A problém je, keď máte spoločné bytové domy vrátane nebytových priestorov, kde máte vlastníka obec, nie VÚC a kde máte aj vlastníka, ktorý to nenadobudol ani privatizáciou a dostal to v reštitúciách napr. a chce nadobudnúť vlastníctvo do svojho vlastníctva, aby to mohol nadobudnúť za regulovanú cenu. Preto v tomto pozmeňujúcom návrhu je možnosť, že obec by odkúpila od súkromnej osoby jej podiel na dome a mohla by vo svojom mene tieto byty predávať. Regulovaná cena by sa týkala len pôvodného podielu obce na dome. Alebo je tu možnosť, aby obec predávala byt spoločne so súkromnou osobou, podiel obce na každom byte by sa predával za regulovanú cenu. Tento návrh by umožnil predaj bytov aj nájomcom, ktorí sa z titulu zmiešaného vlastníctva domu nemohli domôcť svojho vlastníckeho práva. Takže preto dávam tento bod na osobitné hlasovanie a žiadam vás o podporu, aby tento bod 2 bol v tejto snemovni schválený.
Čo sa týka bodu 5, bod 5 pojednáva o problematike tzv. lízingov, ktoré koalícia schválila pred polrokom. A je z dielne KDH, ktoré navrhuje súčasný stav vrátiť naspäť. Chcem len k tomu povedať, že som tu počúval slová pána Dostála o možno drobných za čučo. My musíme hľadať každú korunu, ak aby sme vrátili tento zákon, ktorý sme schválili, do pôvodného stavu, čiže by sme prijali pozmeňujúci návrh v bode 5 spoločnej správy, došlo by hlavne podľa môjho názoru v najťažších rokoch pre slovenskú ekonomiku, v rokoch 2014, 2015 aj 2013, k výpadku štátneho rozpočtu. To je jeden fakt nepopierateľný, pričom v prvom roku by to bolo viac ako vo výške 30 mil. eur. A druhý fakt je, že mali by sme hľadať také riešenia, že by sme nemali uprednostňovať formu financovania nadobudnutia majetku a zároveň možnosť odpisovania podľa toho, či nadobudneme majetok lízingom, úverom alebo zo zisku. Inak deformujeme trh. Takže preto vás prosím, aby tento pozmeňujúci návrh v bode 5 spoločnej správy nebol prijatý.
Bod 9 je vyňatý po rozprave vo finančnom výbore, nebudem ho ďalej komentovať.
Posledná poznámka. Nemusíte so mnou súhlasiť, pán Dostál, ale mali by sme sa pozerať na problematiku ovocných vín, v krátkosti čuča možno aj iným pohľadom, na to, kto je jeho spotrebiteľ a či tento spotrebiteľ, ktorý takéto vína konzumuje v prevažnej miere, ak nie pomaly stopercentnej, nepoberá len sociálne dávky, dávky v hmotnej núdzi a či nás takýto spotrebiteľ takýchto vín nestojí v konečnom dôsledku zo štátneho rozpočtu viac týmto ako tým, že mu umožníme, aby si kupoval takéto druhy alkoholických nápojov. Dávame to na zváženie a treba sa nad tým zamyslieť a urobiť si prepočet, či v skutočnosti následky aj finančný dopad zo štátneho rozpočtu nie sú tu oveľa väčšie, ako keď by sme práve takýto lacný, zdraviu škodlivý alkohol, ktorý privádza mnohých ľudí do alkoholizmu, do stavu, kde sú potom odkázaní na štát, či nás to nestojí omnoho viac. To je pohľad, nemusíte s tým súhlasiť.
Ďakujem pekne. Preto ešte raz poprosím pána spravodajcu body 2, 5, 9 vyňať na osobitné hlasovanie zo spoločnej správy.
8. 12. 2011 17:20:52 - 17:20:57 26. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matej, Ondrej (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho  
10.
Ďakujem pekne za slovo. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec, preto vás poprosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada súhlasí s návrhom rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2012.
8. 12. 2011 16:55:46 - 16:55:47 26. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matej, Ondrej (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR -  
8.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Poprosím dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s ukončením platnosti Dohovoru o zriadení Medzinárodnej únie pre uverejňovanie colných sadzieb.
8. 12. 2011 9:30:04 - 9:33:47 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 556 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matej, Ondrej (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
10.
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Milé pani poslankyne, milí páni poslanci, nadviažem troška na predrečníka. On opísal ten proces, ako to vznikalo, už sme to tu počuli niekoľkokrát, kto viac, kto menej, ale možno jedna vec tu ešte chýba. Málokto z nás, ktorý si potom sadol do tej pracovnej skupiny, aj jeho okolie verili tomu, že sa dostaneme dnes do tohto stavu, v ktorom sme, že sme v druhom čítaní ústavného zákona za tak relatívne krátky čas a je na ňom politická zhoda naprieč politických spektrom Slovenskej republiky.
Ja chcem povedať, že boli tu diskusie, či je málo alebo viac ambiciózny, čo by malo byť predmetom tohto zákona, čo by nemalo byť. My sme sa snažili ten zákon urobiť čo najstručnejší, najzrozumiteľnejší, lebo je to ústavný zákon, ale som si stopercentne istý, že po prijatí alebo prijatím tohto ústavného zákona, je to začiatok konca zadlžovania Slovenskej republiky. A nadviažem na kolegu, pána Petráka, ústavný zákon by nemal riešiť detaily. Ústavný zákon rieši rámce, pravidlá a spôsob vykonateľnosti a chcem zdôrazniť, že akákoľvek vláda a verím tomu, že tento ústavný zákon bude prijatý, ktorá vznikne po marcových voľbách, bude musieť skôr či neskôr prijať štrukturálne zmeny spoločnosti týkajúcich sa viacerých oblastí, či už to bude dôchodková reforma, či už to bude skutočná reforma zdravotníctva, či to bude reforma verejnej správy, tak reforma štátnej špecializovanej správy, sa tomuto nevyhne. Lebo ináč sa dostane do pásiem, kde prichádzajú sankcie. Nebudú sa už dať len robiť kozmetické úpravy v štátnych rozpočtoch v budúcich rokoch, a preto chcem aj vysvetliť, že ešte včerajší okamžik, že prečo po tomto zákone bude rozprava o audite, a škoda, že tu nie je pán kolega Petrák, práve keď sme o tom diskutovali, tak sme sa práve zhodli, že verejná správa ako taká a jej samospráva a štátna špecializovaná správa, je potrebné ich podrobiť úplne kompletnému auditu služieb, ktoré poskytuje štát. A ešte raz opakujem, či už formou štátnej správy špecializovanej alebo samosprávy občanom. Na tom sme sa všetci zhodli a ako predkladatelia a aj ako finančný výbor a som rád, že je tu na stole uznesenie druhého výboru Národnej rady a po tomto audite si odpovieme všetci na otázky, ktoré kládol aj pán Petrák.
A posledná poznámka. Teší ma, že po včerajšom schválení štátneho rozpočtu a verím tomu, že po schválení tohto ústavného zákona, budeme o krok vpred pred piatkovým summitom ako Slovenská republika, lebo budeme mať prijatý štátny rozpočet, máme prijatý štátny rozpočet na rok 2012 a budeme mať prijatú normu, o ktorej sa bude v piatok hovoriť, ako povinnosť, ako nutnosť pre ostatné krajiny eurozóny, resp. Európskej únie. Teší ma, že Slovenská republika bude patriť medzi tie krajiny, ktorá bude v tejto veci o krok dopredu.
Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť.
7. 12. 2011 11:27:48 - 11:29:48 26. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matej, Ondrej (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda Národnej rady. Vážený pán kolega pán Vážny, radšej o rok neskôr, ale o 40 % lacnejšie ako o rok skôr a o 40 % drahšie. Ty, pán kolega, poznáš môj názor dlhodobo, od roku 2005, keď sa prvýkrát začala diskusia na Slovensku o financovaní alebo stavaní diaľnic formou PPP. Hovoril som, že forma PPP je skrytý lízing a že vždy bola, je a bude najdrahšia pre výstavbu diaľnic. Neznamená to, že som bol proti tomu, ale druhým dychom som povedal: „Najprv vyčerpajme všetky iné formy financovania, hlavne peniaze z európskych fondov, postavme za to najviac kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest a potom to, čo nám zostane, poďme riešiť formou PPP.“ A o tom, že je to dlh do budúcnosti, svedčí aj terajšia debata v eurozóne na Ecofine na Eurogroupe. A verím tomu, že všetky členské krajiny odsúhlasia, že investície financované formou PPP budú zaratúvané ihneď do dlhu, aby sme nežili v ilúzii, že teraz sa tvárime, že toto dlh nie je, pričom o desať rokov, o dvadsať rokov, v prípade diaľnic o tridsať rokov to bude dlh. A sme to povinní urobiť hlavne pre mladú generáciu a tých študentov, ktorí tu predtým boli na balkóne, a ich deti. Verím tomu, že dôjde k dohode a započíta sa PPP do dlhu ihneď. Ďakujem.
6. 12. 2011 18:04:11 - 18:05:24 26. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Matej, Ondrej (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
102.
Ďakujem pekne za slovo. No, celkom rozumiem, že ste, pani kolegyňa, potrebovali použiť mňa na to, aby ste sa dostali k pánovi Galkovi, ale práve touto fintou ste sa osvedčili o tom, že treba počúvať a hovoriť pravdu. Lebo vy ste povedali, že ja som povedal v mojom vystúpení, že poslanci SMER-u sú zlodeji a kradnú.
No, vytiahnite si záznam, ja som to vôbec nepovedal, ja som povedal, že poslanci SMER-u a strana SMER je tá strana, ktorá, ktorá dosiahla a zadlžila túto krajinu, lebo je fakt, a ja mám rád fakty, a vrátim sa tým pádom k meritu veci a k štátnemu rozpočtu, je to strana, ktorá historicky doviedla túto krajinu k najvyššiemu deficitu vo výške 8 percent HDP, keď všetci v Európe, keď všetci v Európe sa snažili šetriť, ale čo je horšie, že priemer Európskej únie, vtedy výdavková stránka rozpočtu, priemer v Európskej únii bol 2,1 percenta.
My, respektíve vy, my ako Slovensko, ale vy ako strana SMER ste zvýšili výdavky medziročne o 11,7 percenta. Toto vojde do histórie. To som povedal. A nepovedal som to, čo ste tvrdili vy, lebo si vážim slová.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->