Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
9. 2. 2012 10:22:50 - 10:26:00 28. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 417 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurinová, Erika (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
42.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hort Milan, podpredseda NR SR
Pán Žiga. Dobre. Nech sa páči.


Jurinová, Erika, poslankyňa NR SR
Vážené dámy a páni, dovoľte mi predložiť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, ktorý predkladá skupina poslancov Igor Matovič, Erika Jurinová, Martin Fecko a Jozef Viskupič. Snahou predkladateľov, teda nás, bolo zamedziť, aby sa, aby dochádzalo k možnože klamlivej reklame alebo k uvádzaniu nesprávnych koncových cien pre užívateľov služieb, ktoré poskytujú najmä cestovné kancelárie. Ide o zavedenie povinnosti predávajúceho, respektíve poskytovateľa služby, aby pri reklame uvádzal celkovú konečnú cenu ponúkaných služieb, ktorú spotrebiteľ skutočne zaplatí. V praxi sa totiž často stávalo, že spotrebiteľ bol reklamou uvedený do omylu, respektíve, že cena uvádzaná v reklame vzbudzovala dojem, že je nižšia, ako bola následná konečná cena, ktorú mal spotrebiteľ za zájazd a s ním súvisiace služby poskytované predávajúcim uhradiť.
Druhá časť návrhu sa týka zabezpečenia výkonu dohľadu nad predmetným ustanovením. To znamená, že v novele je zahrnuté aj prechodné ustanovenie alebo teda ustanovenie, ktorým sa naozaj určujú sankcie za nedodržiavanie tohto zákonom určeného poskytovania konečnej ceny. Súčasťou novely zákona je i prechodné ustanovenie, čo znamená, že zákon sa nebude vzťahovať na propagačné materiály, ktoré boli objednané a zadané do tlače pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Zákon nebude mať dopad na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, na zamestnanosť, ani na podnikateľské prostredie. Všetko je uvedené v doložke vybraných vplyvov.
To je všetko k tomu zákonu a už možno takisto by som sa na záver dotkla len jednej témy, a to, že tento zákon bol, tak ako mnoho iných, predkladaný do Národnej rady už v júni minulého roku. To znamená, že pol roka bolo upierané právo poslanca na jeho legislatívnu činnosť. Veľa zákonov, ktoré sme si vypočuli včera a dnes, by naozaj istým spôsobom veľmi mohli jednak uľahčiť život ľuďom, možnože niektoré aj inštitúciám, ale, bohužiaľ, chybou, ktorá sa stala, sme doplatili vlastne všetci poslanci na to, že naše zákony budú síce prednesené, ale ťažko povedať, či sa ešte niekedy k nim budeme vedieť vrátiť.
Ďakujem vám.
6. 12. 2011 9:47:57 - 9:48:35 26. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurinová, Erika - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
10.
Ondrej, považuješ za nezodpovedné, ak si niekto dáva podmienky. Prepáč, ale podmienka úspory, aj keď len desať miliónov, práve v tomto čase, ako si povedal, zhoršenej prognózy, je podľa mňa dostatočne zodpovedná.
Nezodpovedné sa mi zdá nevyužitie aj takejto malej príležitosti k šetreniu. Uvedomujem si, že idú veľmi zlé časy. Vlastne tie časy už aj nastali, preto by ste sa mali zamyslieť napr. i nad vašou požiada..., i nad našou požiadavkou alebo podmienkou na zmenu financovania politických strán.
Ďakujem.
11. 10. 2011 21:02:24 - 21:04:07 24. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní (pokračovanie) Tlač 502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurinová, Erika (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
220.
Pán poslanec prvých päť minút sa venoval asi tomu, že sme súčasťou teda Európskej únie, ale upozornila by som, že teraz naozaj neriešime to, či vystúpime z Európskej únie alebo zotrváme. O tom táto diskusia nie je, ale práve o spôsobe riešenia problému, ktorý si na začiatku teda popisoval. Naozaj máme Európu lacne prežratú a nezodpovednú.
Teraz však možno vyvstal problém, že euroval aj tak o nejaký čas prejde, vieme, že bez najmenších problémov, a teda to mi je hlavne ľúto, že bez akéhokoľvek ústupku. Je vôbec tuná ešte niekto, kto by mohol s plnou vážnosťou ponúknuť kompromis a plénum by na ten kompromis mohlo samostatne odpovedať, či ho prijme alebo nie. Ja by som takúto ponuku veľmi privítala. Vtedy by som ani problém spojeného hlasovania vôbec nevnímala.
Ešte ma mrzí jedna vec, že strana, v ktorej klube vlastne som, pred pár dňami avizovala, že nechce brániť ostatným členom eurozóny v požičiavaní peňazí, ale nechce, aby na to Slovensko doplatilo, alebo aby to Slovensko niečo stálo. Dnes však vo mne zostáva pocit, že strana SaS začala trucovať rovnako ako i niektorí zo strany SDKÚ.
Takže ja vás vyzývam, nebuďte ako malé deti a skúste ešte tu v pléne ponúknuť kompromis.
Ďakujem.
13. 9. 2011 12:03:33 - 12:03:53 22. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 464 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurinová, Erika (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
105.
Ďakujem. Ja by som len prosila uviesť do zápisu, že pri hlasovaní č. 75, kde sa hlasovalo o bodoch zo spoločnej správy, som omylom hlasovala za, pôvodne som chcela teda stlačiť proti. Takže prosím uviesť do zápisu. (Veľký ruch v sále.)
12. 7. 2011 17:46:24 - 17:47:04 20. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 340 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurinová, Erika (SaS) - poslankyňa NR SR -  
217.
Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako celku so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Hlasujeme.
12. 7. 2011 17:46:24 - 17:47:04 20. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 340 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurinová, Erika (SaS) - poslankyňa NR SR -  
215.
Teraz, prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu gestorského výboru postúpiť návrh zákona do tretieho čítania ihneď. Hlasujeme.
12. 7. 2011 17:46:24 - 17:47:04 20. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 340 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurinová, Erika (SaS) - poslankyňa NR SR -  
213.
Konštatujem, že spoločná správa neobsahuje žiadne návrhy. Prosím, dajte preto hlasovať o návrhu poslanca Kaníka podaného v rozprave. Hlasujeme.
12. 7. 2011 17:46:23 - 17:47:04 20. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 340 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurinová, Erika (SaS) - poslankyňa NR SR -  
211.
V rozprave vystúpili traja poslanci, jeden podal návrh. Prosím teda, dajte hlasovať o skrátení lehoty o hlasovaní návrhu podaného v rozprave v súlade s § 83 ods. 4.
12. 7. 2011 12:06:36 - 12:07:26 20. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 341 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurinová, Erika (SaS) - poslankyňa NR SR -  
82.
Takže k návrhu sa vyjadrili traja páni poslanci. Bol prijatý jeden pozmeňovací návrh. Ja by som možno len krátko povedala, že už tradične sa diskusia otočila nie vecne k téme, ktorá bola predmetom zákona, ale naozaj k rôznym ironickým poznámkam a znova očierňovaniu. Všetci asi spoločne sme radi, že nám pán minister niečo vysvetlil, niečo určite ešte budeme potrebovať dovysvetliť, ale každopádne z príspevku pani Tomanovej mi vyplynulo, že najlepšie by bolo, keby sme tu boli všetci kúzelníci a naozaj ten okruh poberateľov a možno aj výšku poberania vianočného príspevku sme vedeli navýšiť jednoducho naozaj kúzlami.
Ďakujem.
12. 7. 2011 11:41:14 - 11:44:01 20. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 341 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurinová, Erika (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
62.
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi predložiť spoločnú správu zo zasadania výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 341) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 437 z 19. mája 2011 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučili schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 236 z 15. júna 2011, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 191 zo 14. júna 2011, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci uznesením č. 63 z 15. júna 2011.
Výbory Národnej rady, ktoré návrh zákona prerokovali, neprijali žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť. Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Eriku Jurinovú na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní a v treťom čítaní v Národnej rade Slovenskej republiky a informovať Národnú radu o výsledku rokovania výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 79 z 27. júna 2011.
Ďakujem, skončila som.
11. 7. 2011 15:50:37 - 15:51:49 20. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 340 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurinová, Erika (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem. Ja by som opäť možno len zdôraznila, že nejde o zrušenie gastrolístkov, ale naozaj o možnosť zamestnanca vybrať si, či chce peniaze alebo lístočky. Takisto nebolo, myslím, dostatočne zdôraznené, že táto dohoda musí byť písomná medzi zamestnancom a zamestnávateľom. A druhá časť teda pri zamestnávateľoch, u ktorých fungujú odbory, tak táto zmena musí byť zakotvená v kolektívnej zmluve. Takže neviem, prečo sa vlastne odborári sťažujú, keďže si budú musieť sami vyrokovať, či gastrolístky budú chcieť alebo nie.
Čo sa týka štátnych sviatkov, keď sme rozprávali s kolegami o tomto návrhu, viacerí sa vyjadrili v tom zmysle, že je to populizmus, že je to populistický návrh. Ale možno aj majú pravdu, je mi to jedno, dôležité podľa mňa je, že spoločnosti to neublíži, nikomu to nespôsobí škodu a ľudí to poteší. Ďakujem.
8. 7. 2011 14:35:19 - 14:36:45 20. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 340 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurinová, Erika (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
225.
Ďakujem za slovo. Monika, plne podporujem tvoje riešenie, pretože si tiež myslím, že v tejto situácii, kedy je problém získať prácu mladším ľuďom v produktívnom veku, je dobré, aby zamestnávateľ mal možnosť využiť svoje právo ukončiť trvalý pracovný pomer.
Obsah tvojho pozmeňováku, tak ako vlastne už Igor povedal, bol aj jedným z našich bodov programu. Takže máš našu plnú podporu.
Myslím si, že neobstojí argument o diskriminácii dôchodcov. Je vždy lepšie naliať si čistého vína a nevyhľadávať fiktívne, často smiešne porušenia pracovnej disciplíny, ktoré i tak na súde neobstoja. Ide v podstate o rozviazanie rúk zamestnávateľom, ktorí naozaj niekedy z úcty k starším možno nedokážu priamo pomenovať skutočné dôvody, pre ktoré by bolo vhodné, niekedy až nutné, ukončiť pracovný pomer.
Tiež si nemyslím, že po prijatí tohto tvojho návrhu budú húfne zamestnávatelia prepúšťať takýchto zamestnancov, pretože tí, ktorí zvládajú pracovné tempo a nasadenie, takýchto si určite zamestnávateľ bude držať ďalej.
A nezabúdajme, že ide o spôsob ukončenia pracovného pomeru. A stále existuje možnosť zamestnanca zamestnať sa na dohodu alebo proste na iný pracovný pomer.
Ďakujem.
2. 6. 2011 12:52:37 - 12:53:39 18. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 359 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurinová, Erika (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
253.
Veľmi krátko len budem reagovať. Myslím si, že každý jeden život je hodný ochrany a pomoci. Teraz sa asi bavíme viac o kvalite života ľudí, ktorých vôľa sa postupne otupila vplyvom spôsobu svojho života, životnej situácie a možno niekde drámy. Nie som za to, aby sme na úkor zárobku alebo podnikateľskej činnosti jedných dopustili úpadok viacerých. Znie to možno ako klišé, ale neviem povýšiť voľnosť podnikania a prípadne štátny príjem nad morálny úpadok v dedinách a v spoločnosti. Ak by takéto opatrenia pomohli čo i len jednému človeku, možno i viac jeho rodine, stojí to za to.
A preto vítam túto novelu, vítam aj celú diskusiu okolo toho. Páčila sa mi veta pána Galbavého, ktorý hovoril, že teda hovorme o regulácii nástrah a rizík. Som za to, a teda budem rada, ak viacerí podporíme túto novelu.
Ďakujem.
2. 6. 2011 11:01:13 - 11:01:15 18. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 368 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurinová, Erika (SaS) - poslankyňa NR SR -   (text nie je autorizovaný)
80.
Takže naozaj sa bojíme šikanovania? Všetci, či ktorí sme teraz pri moci, ktorí sme teraz v opozícii? Ak konáme v medziach zákona, nemáme sa čoho báť. Ak je to inak, tak vlastne sami priznávame, že v našom štáte je niečo choré, a z toho mi vyplýva o to väčší dôvod umožniť orgánom hneď konať.
Preto vás vyzývam, vážení kolegovia a kolegyne, konajme. A začínam mať veľmi silný pocit, neviem sa mu ubrániť, že čím dlhšie sú poslanci v parlamente, tým viac sa im vytráca schopnosť posúdiť túto zmenu objektívne a dokonca v rozpore so svojou predvolebnou agendou.
Ďakujem.
2. 6. 2011 10:56:50 - 11:01:13 18. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 368 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurinová, Erika (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
76.
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, pôvodne som chcela vypovedať istý príbeh, ale myslím si, že je to zbytočné vzhľadom na to, ako prebiehala aj rozprava k prvému zákonu.
Takže začnem tým, že vlastne mnohí si dávate otázku, že prečo prichádzame s takýmito témami, ktoré už tu boli otvorené a neboli alebo nebola na nich nejaká urobená dohoda.
Robíme to takisto v čase, keď jedna novela na zrušenie priestupkovej imunity tu je. Som rada, že už ju na rokovaní máme, ale na druhej strane mám zato, že je nutné ísť predsa len tvrdšou cestou. Snažiť sa zrušiť aj trestnoprávnu imunitu. Je nutné to predkladať stále a stále dookola, aj keď sa to bude zdať mnohým divné, ale naozaj musíme asi čakať na ten zázrak, kedy si nejak vstúpime do svojho svedomia a pripustíme, že ako my poslanci, ktorých nás tu zvolili ľudia, si to právo uzurpujeme, a myslím si, že dosť nekorektne voči ostatným ľuďom, ktorí nám naozaj dali tú moc byť tu.
2. 6. 2011 10:56:50 - 11:01:13 18. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 368 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurinová, Erika (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
78.
Áno.
Zato, zato... Ťažko sa to, áno, číta, keďže som to chcela skrátiť a nedarí sa mi to. (Povedané so smiechom.)
Nie je prípustné, aby sme si my poslanci naozaj toto právo uzurpovali, aby sme navonok verejnosti stále vysielali signály nadradenosti voči svojim voličom. Za čo sa vlastne chceme schovávať? Za to, že to právo sme dostali, že je nedotknuteľné, lebo, lebo to takto funguje dvadsať rokov?
Často počuť z radov verejnosti na adresu poslancov nie príliš lichotivé ani príjemné označenia. Myslím si, že my, ktorí sme tu noví, sme sa na tom zatiaľ nemali ani šancu podieľať. Nevadí vám to asi. Mne to teda dosť vadí. Možno, že by bolo potrebné porozmýšľať, koho záujmy vlastne zastupujeme. Niekedy nadobúdam pocit, že ide naozaj o vlastné záujmy. Ale naozaj ide o ľudí, ktorí nás tu volili, ktorí nám dali dôveru. Volili nás preto, pretože nás považovali za dostatočne zodpovedných a očakávajú, že túto zodpovednosť prenesieme i do všetkého našeho konania.
Záujem ľudí o túto tému je evidentný. Myslím si, že i v referende to dali najavo. A milión ľudí naozaj nie je malé číslo na to, aby sme sa venovali tejto téme stále. My sme tí, ktorí máme ísť príkladom dodržiavaním zákonov našej republiky. Nemali by sme zneužívať systém, ktorý to umožňuje, naopak, mali by sme urobiť všetko pre to, aby sa zneužívanie moci skončilo. Mnohí z vás vystúpili, hlavne z opozičných radov, že v podstate ide vám o to, že sa bojíte, že príde zo strany moci šikanovanie... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
2. 6. 2011 10:52:16 - 10:52:36 18. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 368 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurinová, Erika (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
72.
Ondrej, som veľmi rada, že si zdôraznil, že naozaj má zmysel o tomto hovoriť, o tej trestnoprávnej imunite, aj keď vopred vieme, že je to odsúdené na zánik preto, že tie hlasy opozície mať nebudeme. Ale ďakujeme za podporu.
1. 6. 2011 18:27:09 - 18:28:06 18. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurinová, Erika (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
202.
Ďakujem. Zaujímavo sa to počúva, že naozaj všetci vítame túto debatu, čo aj ja vítam, ale vrátim sa k tomu, čo si, Igor, ty vravel, že ťa mrzí, že sme nenašli podporu práve v strane SaS. No a ako sa tu pozerám do pléna, tak vlastne tým, že tu sedia, tým prejavili, že vlastne nám dávajú tú podporu, aj keď s určitými výhradami. Ale teda naozaj by som rada podporiť tú myšlienku, aby sme sa možno nebáli začať s niečim iným, a potom tie ostatné novely, ktoré možnože sme pozabudli alebo nedotiahli, postupne by sa dotvorili. Možnože nie postupne, potom už naraz, ale predsa predpokladáme, že do troch mesiacov voľby nebudú.
Ďakujem.
31. 5. 2011 9:24:35 - 9:25:23 18. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurinová, Erika (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
10.
Pán poslanec, vy ste tu popísali jeden pohľad. Každá minca má však dve strany. Možno, že je treba ošetriť naozaj aj tu druhú stranu. Hovorili ste o tom, že imunita je akýmsi zaklínadlom v našom pléne, a práve preto by možno bolo dobré, aby sa tá imunita už stala možno minulosťou, aby to nebolo ako yeti, ale aby sme začali plniť článok ústavy, ktorý ste tu niekoľkokrát citovali.
A ešte by som možno takú krátku poznámku, že stále si myslím, že najprirodzenejšie je to, že ak ústavný činiteľ bude dodržiavať tak ako iní občania zákony platné v našej krajine.
Ďakujem.
27. 5. 2011 13:24:49 - 13:26:16 18. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 312 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jurinová, Erika (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
128.
No, kolegovia vypovedali vlastne už všetko, čo som chcela, takže už len taká drobnosť, že vlastne na tom vašom príspevku vidno veľký rozdiel oproti kolegovi Rafajovi, ktorý teda sa snažil naozaj o nejaký konštruktívny prístup. Vy ste to viedli nejak viac reštriktívne. A myslím si, že to možno vychádza práve z vašej životnej skúsenosti, ktorá tu vlastne chýba. Neviem, vy ste to vyčítali práve predkladateľke, že tá životná skúsenosť chýba jej. Tak myslím si, že jednak ako matka, jednak to, že doteraz pracovala ako sociálna poradkyňa, jej to právo k tomuto sa vyjadrovať a možnože aj vznášať takéto návrhy má.
Určite pripustím, že to, čo ste vy navrhovali riešiť, je nutné vylepšiť, hej, práca súdov. Toto nikto nevraví, že je to dokonalé. Každý vie, že práve v tomto sú najväčšie problémy. Ale určite nesúhlasím s tým, že poďme upravovať len túto oblasť, ktorá existuje, a striedavú starostlivosť nechajme zatiaľ tak, ako bola pôvodne vytvorená a schválená.
Ešte sa dotknem, vraveli ste, že dieťa je možno rado, aha, otázku ste dávali, že či je dieťa rado v taškách? No, možnože niekedy naozaj v tých taškách aj rado bude práve preto, že bude chcieť byť aj s tým druhým rodičom.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->