Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
8. 7. 2010 17:24:26 - 17:36:37 1.schôdza NR SR ustanovujúca - 1. deň - štvrtok - B. popoludní Tlač 11 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježovica, Milan (SDKÚ – DS) - poslanec Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
19.
Vážený pán predseda, dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám oznámil výsledky tajného hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, ktoré sa konalo pred chvíľou.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 149 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 149 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti 1 poslanec neodovzdal hlasovací lístok. Zo 148 odovzdaných hlasovacích lístkov bol jeden neplatný.
Zo 147 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Ivana Štefanca hlasovalo za 129 poslancov, proti 12 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Podľa § 15 zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na voľbu predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti zvolený Ivan Štefanec. (Potlesk.)
Oznámenie o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo pred chvíľou.
Bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 149 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 149 poslancov. Všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 149 odovzdaných hlasovacích lístkov nebol žiaden neplatný.
Zo 149 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Radoslava Procházku hlasovalo za 136 poslancov, proti 10 poslancov, zdržali sa 3 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Radoslav Procházka. (Potlesk.)
Oznámenie o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ktoré sa konalo pred chvíľou.
Bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 149 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 149 poslancov. Všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 149 odovzdaných hlasovacích lístkov nebol žiaden neplatný.
Zo 149 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Jozefa Kollára hlasovalo za 127 poslancov, proti 14 poslancov, zdržalo sa 8 poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet zvolený Jozef Kollár. (Potlesk.)
Oznámenie o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, ktoré sa konalo pred chvíľou.
Bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 149 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 149 poslancov. Všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 149 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 148 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Stanislava Janiša hlasovalo za 112 poslancov, proti 30 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu zvolený Stanislav Janiš. (Potlesk.)
Oznámenie o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktoré sa konalo pred chvíľou.
Bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 149 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 149 poslancov. Všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 149 odovzdaných hlasovacích lístkov nebol ani jeden neplatný. Zo 149 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Máriu Sabolovú hlasovalo za 115 poslancov, proti 30 poslancov, zdržali sa 4 poslanci.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolená Mária Sabolová. (Potlesk.)
Oznámenie o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktoré sa konalo pred chvíľou.
Bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 149 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 149 poslancov. Všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 149 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné.
Zo 147 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Igora Chomu hlasovalo za 128 poslancov, proti 13 poslancov, zdržalo sa 6 poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj zvolený Igor Choma. (Potlesk.)
Oznámenie o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ktoré sa konalo pred chvíľou.
Bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 149 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 149 poslancov. Všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 149 odovzdaných hlasovacích lístkov nebol ani jeden neplatný.
Zo 149 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Júliusa Brocku hlasovalo za 118 poslancov, proti 23 poslancov, zdržalo sa 8 poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci zvolený Július Brocka. (Potlesk.)
Oznámenie o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktoré sa konalo pred chvíľou.
Bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 149 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 149 poslancov. Všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 149 odovzdaných hlasovacích lístkov nebol ani jeden neplatný.
Zo 149 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Viliama Novotného hlasovalo za 109 poslancov, proti 30 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo zvolený Viliam Novotný. (Potlesk.)
Oznámenie o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, ktoré sa konalo pred chvíľou.
Bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 149 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 149 poslancov. Všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 149 odovzdaných hlasovacích lístkov nebol ani jeden neplatný.
Zo 149 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Martina Fedora hlasovalo za 128 poslancov, proti 16 poslancov, zdržalo sa 5 poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť zvolený Martin Fedor. (Potlesk.)
Oznámenie o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 8. júla 2010, teda pred chvíľou.
Bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 149 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 149 poslancov. Všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 149 odovzdaných hlasovacích lístkov nebol ani jeden neplatný.
Zo 149 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Františka Šebeja hlasovalo za 84 poslancov, proti 58 poslancov, zdržalo sa 7 poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolený František Šebej. (Potlesk.)
Oznámenie o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, ktoré sa konalo pred chvíľou.
Bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 149 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 149 poslancov. Všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 149 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 148 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Dušana Jarjabka hlasovalo za 128 poslancov, proti 12 poslancov, zdržalo sa 8 poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zvolený Dušan Jarjabek. (Potlesk.)
Oznámenie o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktoré sa konalo pred chvíľou.
Bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 149 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 149 poslancov. Všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 149 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 148 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Annu Belousovovú hlasovalo za 93 poslancov, proti 41 poslancov, zdržalo sa 14 poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny zvolená Anna Belousovová. (Potlesk.)
Ďakujem pekne, pán predseda.
8. 7. 2010 11:44:54 - 11:47:15 1. schôdza NR SR ustanovujúca - 1. deň - štvrtok - A. dopoludnia Tlač 4 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježovica, Milan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
330.
Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte, aby som vám oznámil výsledky tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 8. júla 2010.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 150 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 150 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 150 odovzdaných hlasovacích lístkov bol 1 neplatný.
Zo 149 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Gábora Gála hlasovalo za 113 poslancov, proti 20 poslancov, zdržalo sa 16 poslancov.
Podľa § 15 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Gábor Gál. Potlesk.)

Dovoľte zároveň, aby som vám oznámil výsledky tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, ktoré sa konalo 8. júla 2010.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 150 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 150 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 150 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo nula neplatných.
Zo 150 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za Renátu Zmajkovičovú hlasovalo za 142 poslancov, proti 3 poslanci, zdržali sa 5 poslanci.
Podľa § 15 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za predsedníčku Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií zvolená Renáta Zmajkovičová. (Potlesk.)

Deň v parlamente

<- ->