Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
8. 2. 2012 10:44:22 - 10:45:53 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 569 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
62.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. novembra 2011 č. 563 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory, a to: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
1. 2. 2012 11:29:13 - 11:29:13 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja len chcem pripomenúť, že výbor na kontrolu činnosti NBÚ bude zasadať o 12.15 hodine. A je jedna technická zmena, nebude to štandardne v našej zasadačke kvôli tomu, že tam zasadá iný výbor, tak bude to v zasadačke na mínus dvojke, rokovacej miestnosti č. 213 na západnej terase. Ďakujem pekne ešte raz.
31. 1. 2012 16:18:59 - 16:20:53 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 558 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
107.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Pani kolegyňa, ako ste spomenuli, o vašom pozmeňujúcom návrhu bola debata aj na našom výbore, kde som vás upozornil na to, že ak obecná polícia má dobrý úmysel týmto pozmeňovacím návrhom, tak bolo by dobré riešiť len statickú dopravu, ale trošku som prekvapený z toho, že sa tu dostali aj veci, čo sa týka zákazu otáčania a zákazu vjazdu, alebo zákazu odbočovania, čo má ďaleko od statickej dopravy. Už hovoríme o dynamickej. Pričom dobre vieme, že základné úlohy obecnej polície, ktoré sú v zákone o obecnej polícii hovoria okrem iného, že obecná polícia zabezpečuje verejný poriadok v obcí, chráni majetok obce a občanov pred poškodením atď. a spomínajú sa tiež aj vyberanie, ako ukladanie pokút pri určitých priestupkoch v cestnej premávke.
Ak by sme hovorili len o zákaze zastavenia a státia, teda riešení problémov parkovania, s čím, si myslím, že samospráva má najväčší problém, tak by som to bral. Len, tu mám trošku obavu, že týmto pozmeňovákom, ako nechcem krivdiť obecným políciám, robia si robotu svoju tak, ako majú, ale môže sa z nich stať taká obecná dopravná polícia, ktorá bude viac sa venovať situácii na cestách ako chráneniu poriadku, verejného poriadku v obci. Takže k tomu asi toľko. Tým pádom, nemôžem podporiť váš pozmeňovací návrh.
A ešte jedna vec. Pán minister na začiatku odôvodnil predkladanie tohto zákona, že bude aj plne automatizovaný systém vyberania pokút, čo sa týka použitia zariadení pri tejto objektívnej zodpovednosti. Neviem si celkom predstaviť technicky, ako to bude možné, prepojiť obecné polície s ministerstvom vnútra alebo so systémom policajného zboru pri vymáhaní pokút za takto dokumentované priestupky obecnými políciami. Ďakujem pekne.
20. 10. 2011 11:51:10 - 11:51:10 24. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
121.
Výbor na kontrolu činnosti NBÚ 12.15 hod..
Ďakujem.
20. 10. 2011 11:51:10 - 11:51:10 24. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
119.
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja len poprosím členov výboru na kontrolu činnosti NBÚ, 12.15 hod. obvyklé miesto.
Ďakujem.
13. 9. 2011 21:23:57 - 21:24:46 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
144.
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, ja som už len čakal, kedy vyskočíte hore na ten kecpult, hodíte sa o zem a začnete kričať, že "neberte nám princeznú!". (Smiech v sále.)
Čo sa týka nášho predsedu strany, on sám o 569 921 hlasov. Strana SaS mala 307 287 hlasov a vy osobne ste mali 3 917. To aj ja som mal viac, a nie som podpredsedom strany a som takisto politický nováčik takisto ako vy.
A už sa teším na to, ako vaša strana zahlasuje za euroval a vy splníte svoje akože chlapské slovo, odídete z funkcie ministra obrany, odídete z SaS a myslím si, že ministerstvo obrany si riadne, ale riadne vydýchne.
13. 9. 2011 17:15:25 - 17:15:25 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 439 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
79.
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, dajte hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako odznel v rozprave.
9. 9. 2011 14:32:18 - 14:33:19 22. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
126.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega Dostál, ja nepochybujem o tom, že vy aj vaši traja kolegovia podporíte tento kvalitne pripravený zákon, ktorý máme teraz v parlamente, že konečne sa vám podarí aj oholiť, keďže hájite záujmy živnostníkov. A kvalita tohto zákona, už ako som povedal aj v predchádzajúcej faktickej poznámke, je tak vysoká, že fakt musel by tento zákon hodený do pripomienkového konania tak, aby aby bol robený cez víkend. Jednak obsahuje ďalších stodvanásť nepriamych noviel zákona, ktoré tu boli viac spomínané. A pobavil som sa aj vyjadreniami jedného z najnezávislejších politológov, pána Grigorija Mesežnikova, ktorý nedávno v rozhlase sa veľmi kladne vyjadril o kladne sa vyvíjajúcej demokracii u nás a takisto spomenul, že za posledný rok ani jeden zákon nebol nepriamo novelizovaný. Tak predpokladám, že tie jeho slová budú platiť aj po tomto zákone. Ďakujem.
9. 9. 2011 11:30:45 - 11:32:45 22. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
60.
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel doplniť kolegu Buriana v časti, kde spomínal ministerstvo vnútra. Minimálne poslanci výboru pre obranu a bezpečnosť si môžu každý mesiac prečítať so záujmom mesačník odborového zväzu polície Polícia, kde jeden z článkov, názov hovorí Návrhy na zmenu dôchodkového systému a takzvaná superhrubá mzda: tichí zabijaci kvality života obyčajných ľudí. Budem citovať niektoré časti tohto článku. V zdanlivom dovolenkovom tichu sa rozpútal boj, v ktorom ide o veľmi veľa. Analýza a návrh ministerstva práce na zmeny v dôchodkovom systéme, ktoré sa skôr alebo neskôr dotknú každého obyvateľa tohto štátu, prišiel v tichosti na ministerstvá, aby ho podrobili medzirezortnému pripomienkovému konaniu. Ministerstvo práce v spolupráci s ministerstvom financií neurobili nič, aby zapojili verejnosť do diskusie a o ich ďalšom osude. Priestor, ktorý mal na to slúžiť, zrušili, naopak, ministerstvo rafinovane pretláča materiály cez pripomienkové konania v čase dovoleniek v nádeji, že prejdú bez povšimnutia. Svedčí o tom, aj neuveriteľné tempo. Veď návrh len odštartovalo uznesenie vlády z 18. mája, už 1. júla návrh bol daný na pripomienkové konanie. To je úplný zázrak, alebo zjavný nezmysel. Navyše, s takýmto šibeničným termínom na pripomienkovanie? Keď sme sa ňom oficinálne dozvedeli 7. júla a do 11. júla mali byť hotové pripomienky, podčiarkujem, z týchto dní sú dva dni víkendové, pritom oba zákony majú byť účinné od 1. januára 2012. To svedčí asi o kvalite tohto zákona a o prínose pre ľudí. Preto vlastne títo policajní odborári museli zbierať podpisy na hromadné pripomienky, aby sa mohli vôbec k tomuto zákonu vyjadriť, kde za dva dni sa im k analýze podarilo zozbierať 7563 podpisov k týmto pripomienkam a k samotnej superhrubej mzde, kde pripomienkové konanie zase bolo iba dva dni, zozbieral ďalších 4510 podpisov. Sám šéf odborov konštatuje, že tento materiál na 149 stranách nieže 112 je nepriamych noviel, ale konštatuje o 119 nepriamych... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
8. 9. 2011 18:42:56 - 18:44:33 22. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 440 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky, tlač 440.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 444 z 25. júla 2011 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s touto zmluvou na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Oba výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s touto zmluvou v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86. písm. d) Ústavy Slovenskej republiky:
1. vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky a
2. rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a tá zmluva má prednosť pred zákonmi.
Prílohou tejto správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý znie:
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vyslovuje súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o programe pracovnej dovolenky a
B. rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
8. 9. 2011 11:59:43 - 11:59:52 22. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
126.
Ďakujem pekne, pán predseda. Ja len pripomínam členom výboru na kontrolu činnosti NBÚ, že teraz budeme mať výbor. Ďakujem.
7. 9. 2011 19:01:27 - 19:02:17 22. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 457 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ja len veľmi krátko. Pán kolega Somogyi, mňa to tiež veľmi mrzí. A myslím, že to mrzí každého. Len spomeňme si na to, kto s tým začal. Ja si myslím, že to priznáte aj vy, že pán kolega Podmanický veľmi slušne vystúpil a veľmi slušne pánovi ministrovi niečo povedal, kto začal útočiť, kto bol „ješitný“, kto si nepriznal chybu. O nič iné tu nešlo, tam to mohlo skončiť, po jeho vystúpení mohol kľudne zareagovať, povedať jednu vetu: „Áno, mrzí ma to je to tak.“ On nepovedal, že sa niekde flákal, veď mu dokonca povedal, že možno bol pracovne vyťažený. Dokonca sme tu začuli, že riešil rozpočet. Takže riešil vážne veci, nikto to nespochybnil a nehovoril, že niekde ležal doma. Celá pointa bola o tom, jeho reakcia, na o ničom inom nebola, od ničoho iného sa to ani neodvíja. Ďakujem pekne.
7. 9. 2011 19:00:04 - 19:00:20 22. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 457 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Ak ste včera boli na futbale v Žiline a po skončení zápasu ste išli domov, tak nehovorte tu o nejakých hulvátoch alebo paralelnej tajnej službe, lebo ja som išiel po diaľnici, som išiel stotridsiatkou a audinka ma nejaká švihla okolo. Ak ste neboli vy, tak nič, ďakujem pekne. (Reakcia ministra Galka.)
7. 9. 2011 19:00:04 - 19:00:20 22. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 457 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Len mi kývnete hlavou.
7. 9. 2011 19:00:04 - 19:00:20 22. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 457 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Len mi povedzte, či ste tam boli alebo neboli.
7. 9. 2011 18:59:11 - 19:00:04 22. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 457 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, pán minister, jedna konkrétna otázka na vás: Boli ste včera v Žiline na futbale? (Reakcia ministra Galka.) Áno, na slovenskej reprezentácii, či ste boli.
30. 6. 2011 12:08:03 - 12:08:02 20. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR -  
140.
Ja len pripomínam členom výboru na kontrolu činnosti NBÚ, že o 12.15 hodine máme zasadnutie výboru. Ďakujem pekne.
30. 6. 2011 9:57:52 - 9:58:56 20. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 345 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
28.
Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, ja len krátko. Keď si pozriete výstupy, čo sa týka médií, ktoréhokoľvek z našich poslancov, tak od začiatku, keď ste predložili priestupkovú imunitu, od začiatku boli tieto tri dôvody, prečo sa, prečo nepodporíme vlastne zrušenie tejto priestupkovej imunity. Nikdy sme to nepostavili len na majákoch. Ale tie majáky tam spomínané boli. A preto sme to na tom gestorskom výbore urobili tak, že sme to stiahli z tohto zákona a dali sme to, chceme to predložiť cez pätnásť poslancov do zákona o priestupkoch, kde to patrí, podľa nás, vecne vzhľadom na to, že tá diskusia bola k tomu, pri tom zákone o priestupkoch. Ja viem, že to otvorí ten istý zákon, ale práve tam to patrí. A nech sa to tam buď podporí, alebo nepodporí. A tie ďalšie dva dôvody, že prečo nesúhlasíme so zrušením priestupkovej imunity, tie stále platia. A tie platili aj predtým. To nie, že ja som si to vymyslel teraz.
Takže ďakujem pekne.
30. 6. 2011 9:47:42 - 9:47:47 20. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 345 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
20.
Ďakujem veľmi pekne. Ja som pôvodne nemal úmysel vystúpiť v rozprave k tomuto bodu, ale viedol ma k tomu trošku pán minister vzhľadom na to, že sa snažil vysvetliť alebo, ja neviem, hovoriť o dôvodoch, že prečo sme stiahli náš pozmeňovák, čo sa týka majákov ústavných činiteľov.
Ja si myslím, že na výbore bola k tomu debata a môžem povedať, že chlapsky a slušne sme povedali, že prečo sťahujeme tento pozmeňovák zo zákona o cestnej premávke, hoci mal by byť súčasťou zákona o cestnej premávke a otvoríme ten istý zákon o cestnej premávke v súvislosti so zrušením priestupkovej imunity. Ale ak si dobre všetci pamätáte, tak tieto majáky vždy boli spomínané v súvislosti s priestupkovou imunitou vzhľadom na to, že riešila, tá priestupková imunita rieši len poslancov. A jeden z našich argumentov, prečo nesúhlasíme s touto, so zrušením priestupkovej imunity, boli aj majáky. Čiže nebol to jediný dôvod, keď prejdú majáky, že podporíme priestupkovú imunitu, ale bol to jeden z dôvodov. Lebo ďalší bol dôvod, že jednoducho priestupková imunita poslancov by sa mala rušiť ústavným zákonom, nie obyčajným zákonom. A ten tretí dôvod bol jednoducho, že to bude iba obyčajný nástroj na šikanovanie opozície.
Takže asi len toľko by som chcel vysvetliť k tomuto, čo pán minister povedal. Ja si myslím, že to bola korektná debata na výbore, že prečo sme to stiahli. Neviem, prečo to bolo takto otvorené.
Takže ďakujem pekne.
30. 6. 2011 9:47:42 - 9:47:47 20. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 345 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Saloň, Marián (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
18.
Počkáme na predkladateľa a spoločného spravodajcu.

Deň v parlamente

<- ->