Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
29. 2. 2012 19:01:58 - 19:02:22 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Štefanec, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
178.
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán poslanec Paška, hovoríte o zákonnom riešení. Nuž, chcem vám opätovne pripomenúť, že vaše zákonné riešenie viedlo k zákonnému paškvilu. Ak by ste skutočne mali záujem o riešenie súčasnej situácie, tak prijmete ponuku pána ministra financií na účasť v riadiacom výbore UNITAS. Ďakujem.
8. 2. 2012 9:46:09 - 9:47:26 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 567 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Štefanec, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
24.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, chcem sa poďakovať pánovi poslancovi Dostálovi za jeho slová, vyjadrenie podpory tomuto návrhu. Ja môžem potvrdiť, že aj keď sme vypracovali a predkladali oba návrhy samostatne, my sme sa spolu stretli a spoločne sme diskutovali o tom, že si podporíme tieto návrhy, lebo sme sa zhodli v tom základnom, že nie je dôležité, kto to predkladá, ale dôležité je, aby sme si uctili našu históriu, uctili významných ľudí, ako bol generál Štefánik, a uctili aj demokratickú tradíciu Česko-Slovenska. Takže som presvedčený, dámy a páni, že tento návrh zákona je dôležitý. Dovoľte mi ešte raz požiadať o podporu tohto návrhu zákona, lebo týmto návrhom zákona chceme, aby štvorlístok významných dní v našich dejinách, a to je vznik Česko-Slovenska, Slovenské národné povstanie, 17. november a vznik Slovenskej republiky 1. januára, aby bol vždy v budúcnosti zachovaný ako štátny sviatok. Myslím si, že je dôležité si ctiť našich predkov. Dôležité je si ctiť našu históriu a z tohto hľadiska je tento návrh dôležitý. Ďakujem vopred za jeho podporu.
8. 2. 2012 9:35:54 - 9:36:56 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 567 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Štefanec, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
18.
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Ctené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 241/1993 Z. z. o štátnych symboloch v dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
Účelom novely tohto zákona je zaradenie 28. októbra - Dňa vzniku samostatného česko-slovenského štátu medzi štátne sviatky a zároveň navrhujeme vyradiť 1. september - Deň Ústavy (1.september - Deň Ústavy Slovenskej republiky - pozn. red.) z toho dôvodu, aby nevznikal väčší počet štátnych sviatkov.
Mám za to, že 28. október 1918 je významným dňom aj pre Slovákov, je významným dňom slovenskej histórie a je symbolom zavŕšenia dlho trvajúcej túžby po samostatnosti národa vo vlastnom štáte.
Takisto týmto dňom navrhujeme vzdať úctu veľkej osobnosti našich dejín generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi.
Dámy a páni, dovoľujem si vás požiadať o podporu návrhu tohto zákona. Ďakujem pekne.
2. 2. 2012 14:24:25 - 14:25:31 28. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 360 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Štefanec, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
10.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Chcem sa poďakovať pánovi poslancovi Mikušovi za jeho slová a ozrejmenie postoja, ktorý jednoznačne dokumentuje, že poslanci SDKÚ -Demokratickej strany boli vždy za obmedzenie imunity len na výroky v parlamente. Kolegyne a kolegovia, som druhé volebné obdobie v tejto snemovni a vždy som hlasoval za, tak ako aj moji kolegovia z SDKÚ - DS za obmedzenie imunity len na výroky v parlamente, či sme boli v opozícii alebo v koalícii.
Dovoľte mi pripomenúť, že tento návrh, ktorý prejednávame, je návrhom z dielne SDKÚ -Demokratickej strany, pod ktorý sa podpísali predsedovia poslaneckých klubov, dnes už končiacej vládnej koalície a všetci poslanci SDKÚ-DS, tak ako to povedal pán poslanec Mikuš, budú za tento návrh v tejto podobe hlasovať. Bude mi cťou, keď sa k ním aj ja pripojím. (Potlesk.)
2. 2. 2012 11:31:25 - 11:31:26 28. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Štefanec, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
91.
Ďakujem pekne pán predseda. Výbor pre európske záležitosti bude zasadať o 12.00 hodine v zasadačke výboru.
Ďakujem.
1. 2. 2012 10:53:45 - 10:56:43 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 601 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Štefanec, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne, pán predseda. Ctené kolegyne, vážení kolegovia, pán minister, vážení hostia, som si istý, že na výzvy súčasnej Európskej únie, na výzvy 21. storočia, je potrebné reagovať nielen ekonomickými opatreniami, ale aj prehlbovaním spolupráce na európskom kontinente.
Rozšírenie Európskej únie, ktoré bolo historické v roku 2004 o desať štátov, ktoré sa v roku 2007 prehĺbilo o ďalších dvoch nových členov, by malo pokračovať, pretože je zárukou nielen prosperity, ale hlavne mieru, bezpečnosti a stability. Tak chápem aj rozšírenie Únie na oblasť západného Balkánu.
Vstup Chorvátska do Únie považujem nepochybne nielen za úspech Európskej únie, ale aj za úspech slovenskej diplomacie a osobne za úspech pána ministra zahraničných vecí. Myslím si, že veľa ľudí tomu pomohlo, ale nikto nepomohol tak Chorvátsku ako pán vtedajší premiér a súčasný minister zahraničných vecí pán Dzurinda. A keď začalo toto vládne obdobie, ktoré sa teraz chýli ku koncu, ja som sa trošku symbolicky snažil k tomu prispieť tak, že okrem pravidelných prvých návštev do Česka, tú druhú venoval výbor pre Európske záležitosti práve Chorvátom. Išli sme na návštevu chorvátskeho parlamentu. Bola to skvelá pracovná návšteva takisto s kolegom spravodajcom. A dovolím si podeliť sa s vami o jeden zážitok, ktorý by mal byť podľa môjho názoru verejný, lebo symbolizuje slovensko-chorvátske vzťahy. Pri diskusii v chorvátskom parlamente jeden poslanec chorvátskeho parlamentu vstal a povedal: „Viete, ešte nie sme v Únii, ale my už sme mali premiéra, ktorý zastupoval naše záujmy v Únii. A to bol pán Dzurinda.“ Chcem na tomto príklade dokumentovať, že Chorváti si veľmi cenia túto podporu. A myslím si, že slovensko-chorvátske vzťahy na tomto základe sa môžu len a len úspešne rozvíjať. Verím, že k tomu, dámy a páni, prispejete aj dnešným hlasovaním.
Dovolím si vás požiadať tak ako moji predrečníci o to, aby sme sa vyjadrili kladne pre podporu ratifikácie pristúpenia Chorvátska k Únii. A ako to urobil výbor pre európske záležitosti jednomyseľne, myslím si, že to bude dobrý spôsob pre signál Chorvátsku i Európskej únii, že slovenská diplomacia je skutočne významná a je úspešná na čele s pánom ministrom. Ďakujem pekne.
8. 12. 2011 15:43:41 - 15:44:58 26. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 594 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Štefanec, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
53.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som uviedol bod - voľba (pod)predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady v rozhodnutí č. 568 11. novembra 2011 konštatoval a poslancom Národnej rady oznámil, že funkčné obdobie predsedu NKÚ pána Jasovského a pani podpredsedníčky NKÚ pani Dobríkovej uplynie 9. februára 2012 a podpredsedu NKÚ pána Kočiša uplynie 21. marca 2012.
Dňa 25. novembra 2011 bol doručený do podateľne Národnej rady návrh kandidáta na voľbu podpredsedu NKÚ za klub poslancov za SDKÚ - Demokratickú stranu, ktorý navrhuje inžinierku Zoru Dobríkovú.
Pani Zora Dobríková pracuje v súčasnosti ako podpredsedníčka NKÚ aj dnes a dovolím si odôvodniť tento návrh preto, že vykonáva svoju funkciu kvalitne, kvalifikovane a zodpovedne. Preto si aj z tohto miesta dovoľujem požiadať vás, ctení kolegovia, o podporu tohto návrhu.
Ďakujem pekne.
8. 12. 2011 15:05:51 - 15:06:57 26. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 539 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Štefanec, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie  
29.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, dovoľte mi ako poverenému spravodajcovi gestorského výboru podať túto spoločnú správu:
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 279 z 15. novembra 2011 súhlasil s návrhom rozpočtu, ktorý vykazuje výnosy vo výške 37 mil. 160 tis. eur a náklady vo výške 35 mil. 390 tis. eur.
Zároveň odporučil Národnej rade tento návrh rozpočtu schváliť.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet schválil svojim uznesením č. 295 z 25. novembra 2011 aj správu výboru.
Zároveň navrhol Národnej rade podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku vysloviť súhlas, aby generálny riaditeľ Eximbanky, pán Schrenkel, mohol uviesť návrh rozpočtu Eximbanka na rok 2012 na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
8. 12. 2011 15:01:36 - 15:02:23 26. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Štefanec, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
25.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, dovoľte mi, aby som ako poverený spravodajca gestorského výboru podal túto spoločnú správu. Gestorský výbor nedostal do začiatku rokovania o návrhu stanoviská poslancov Národnej rady podané v súlade s rokovacím poriadkom.
K predmetnej zmluve zaujal výbor Národnej rady odporúčanie v tom zmysle, aby sa vyslovil súhlas s ukončením platnosti dohovoru, a z uznesenia výboru Národnej rady uvedených pod bodom II tejto správy nevyplynuli iné návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy SR s ukončením platnosti dohovoru vysloviť súhlas.
Ďakujem pekne.
8. 12. 2011 9:37:24 - 9:41:16 26. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 556 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Štefanec, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
14.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som aj ja vyslovil spokojnosť s tým, že tento návrh je už v druhom čítaní a s najväčšou pravdepodobnosťou ho dotiahneme spoločne do úspešného konca.
Výnimočnosť tohto zákona je aj v tom, že jeho podstatou je zodpovedné hospodárenie. Výnimočnosťou tohto zákona je, že existuje dohoda naprieč politickým spektrom a výnimočnosťou tohto zákona je aj to, že tento zákon je predložený ako zákon ústavný. To sa už dávno nestalo v tejto snemovni, aby ústavný zákon mal šancu prejsť. Pritom súčasná situácia nie je vôbec jednoduchá. Máme vládu, ktorá má obmedzené kompetencie, máme rozkývané finančné trhy a európski lídri dennodenne hľadajú odpovede na výzvy súčasnej situácie eurozóny i na celom svete. Napriek tomu, tiež chcem oceniť, že sme sa boli schopní dohodnúť na podpore štátneho rozpočtu včera, že sme sa boli schopní dohodnúť na mandáte pre pani predsedníčku vlády, ktorá nás zastupuje na európskom summite, ktorý bude tak kľúčový pre ďalšie smerovanie eurozóny celej únie, a že, verím, že nájdeme zhodu aj v tomto ústavnom zákone.
Dovoľte mi pár slovami sa vrátiť práve k tomu summitu, ktorý považujem za kľúčový, a ktorý bude hovoriť práve o tom, či sa zavedú automatické sankcie pre štáty, ktoré prekročia 3-percentný deficit a ktoré nebudú spĺňať kritéria Paktu stability a rastu. Bude hovoriť aj o tom, že európski lídri by sa mali ešte intenzívnejšie stretávať a summity by mali byť každý mesiac. Bude hovoriť o tom, že trvalý stabilizačný mechanizmus by mal byť už v roku 2012, nie v roku 2013. A bude hovoriť aj o povinnosti toho, o čom rokujeme práve teraz a dnes. Bude hovoriť o povinnosti zaviesť dlhovú brzdu pre všetky krajiny eurozóny a zrejme aj všetky krajiny európskej dvadsaťsedmičky. O to je dôležitejší tento zákon, pri ktorom chcem, k tomu, čo tu bolo povedané, ešte dodať, že oceňujem nielen aktivity kolegov poslancov zo všetkých parlamentných strán a spomínanú dohodu, ale oceňujem aj prínos ministerstva financií, ktorý inicioval návrh tohto zákona, a chcem zdôrazniť tri pojmy, ktoré cítim, že sú také najdôležitejšie. Ten prvý pojem je dôveryhodnosť, druhý pojem nezávislosť a tretí pojem zodpovednosť. Čo sa týka dôveryhodnosti, tak som presvedčený, že ide predovšetkým o zvýšenie dôveryhodnosti v očiach finančných trhov a konsenzus na tomto zákone je dobrým predpokladom pre zvýšenie dôveryhodnosti a aj nájdenie riešenia zo súčasnej situácie. Čo sa týka zodpovednosti, tento zákon zavádza kultúru zodpovednosti nielen na úrovni štátu, ale aj na spomínanej úrovni samospráv, a schválenie tohto zákona je záväzok súčasnej generácie, že dlhy nebude prenášať na generácie budúce. No a do tretice, nezávislosť je zakotvená v ustanovení nezávislej rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Verím teda, že toto volebné obdobie aj ukončíme zodpovedne prijatím ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Ďakujem veľmi pekne.
6. 12. 2011 10:15:02 - 10:17:01 26. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Štefanec, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
18.
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán poslanec Počiatek, vy ste sa pýtali, aký úpadok sme to zastavili? Tak si vám dovolím pripomenúť, že ten úpadok bol aj ekonomický aj morálny. Ekonomický úpadok vášho vládnutia sa prejavil v tom, že ste plytvaním dostali Slovensko na grécku cestu, na pokraj ekonomického kolapsu a vytvorili ste 8-percentný deficit verejných financií. Morálny úpadok sa napríklad prejavil aj tým, že ste zverili súdnictvo Štefanovi Harabínovi. Za vašej vlády Slovensko takmer vo všetkých merateľných ukazovateľoch klesalo. Chcem vám pripomenúť, že podľa svetového ekonomického fóra sme mali v meraní korupcie horšie výsledky ako napríklad Burundi.
Súčasná vláda tento úpadok zastavila aj tým, že konsolidovala a konsoliduje verejné financie, že z 8-percentného deficitu sa dostane tento rok pod 5, zastavila aj morálny úpadok tým, že sa robia zmeny v súdnictve, že sa súdnictvo otvára viac pre verejnosť a pre občanov a že sa robia aktivity, ktoré pomôžu stransparentniť hospodárenie s verejnými zdrojmi, napríklad aj povinným zverejňovaním zmlúv na internete.
Tento štátny rozpočet je takisto zastavením tohto úpadku a je dobrou východiskovou pozíciou pre to, aby sa na Slovensku zlepšila životná úroveň občanov, pretože rozpočet pokračuje v konsolidácii verejných financií a z tejto situácie, v ktorej sa nachádza Európska únia, eurozóna, nám nepomôže nič iné, len, len a len zodpovedné hospodárenie, zodpovedná konsolidácia verejných financií, teda šetrenie peňazí občanov a v neposlednom rade dodržiavanie pravidiel.
Ďakujem.
1. 12. 2011 9:43:55 - 9:47:21 26. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 587 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Štefanec, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
14.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dámy a páni, vážený pán minister, milí hostia, dovoľte mi, aby som povedal pár slov na tému tohto zákona, ktorý považujem skutočne za významný a výnimočný. Považujem ho za významný a výnimočný nielen z hľadiska obsahu, pretože už dlho sme neschválili v tejto snemovni ústavný zákon, ale aj z hľadiska toho, že skutočne došlo k zhode naprieč politickým spektrom, a tak ako aj moji predrečníci, chcem oceniť prácu poslancov zo všetkých politických strán. Chcem oceniť ale, samozrejme, aj to iniciovanie a návrh, ktorý, a to chcem zdôrazniť, prišiel z ministerstva financií, a pán minister bol od začiatku významne zainteresovaný na tejto myšlienke, na tvorbe návrhu tohto zákona.
Význam tohto zákona vidím aj v tom, že sa týka aj komunálnej sféry, nielen hospodárenia so štátnym rozpočtom, ale význam tohto zákona vidím predovšetkým v troch rovinách, zodpovednosti, dôveryhodnosti a v nezávislosti. Keď hovoríme o zodpovednosti, tak tento zákon vnáša do slovenskej politiky kultúru zodpovednosti pri narábaní s verejnými financiami a osobne som rád, že Slovensko sa schválením tohto zákona zaradí medzi krajiny, ktoré nečakajú na bruselské smernice, ale konajú z vlastnej vôle. Dá sa čakať, že pri súčasnej situácii, najmä v eurozóne, že príde nariadenie pre všetky krajiny pre urobenie dlhového stropu povinným. O to som radšej, že Slovensko konalo z vlastnej vôle a nečakalo na pokyny z Bruselu.
Čo sa týka dôveryhodnosti, tento zákon je jasným a dôležitým signálom pre zvýšenie dôveryhodnosti v očiach finančných trhov a z dlhodobého hľadiska ide o záväzok súčasnej generácie, že nebude prenášať finančné bremeno svojho konania na generácie budúce. Myslím si, že to je minimum, čo môžeme urobiť pre tých, čo prídu po nás, a nemôžu sa brániť nezodpovednosti.
Čo sa týka toho tretieho aspektu, nezávislosti, ten považujem tiež za nemenej dôležitý, pretože chceme, aby na hospodárenie vlády v budúcnosti dohliadali aj nezávislí odborníci a aby sa toto hospodárenie stalo vecou verejnou. Osobne si myslím, že členmi rady by mohli byť aj renomovaní zahraniční ekonómovia a že by to pomohlo ešte viac aspektu nezávislosti.
Dámy a páni, som preto rád, že tento zákon, ako ústavný zákon, má veľkú šancu na schválenie. Verím, že tomu tak bude a že tento zákon bude symbolom zodpovednosti, že ukončíme toto funkčné obdobie vládnutia zodpovedne tým, že prijmeme ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Tak ako aj moji predrečníci, aj ja sa k tomu rád pripájam.
Ďakujem pekne.
30. 11. 2011 17:30:04 - 17:30:05 26. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 497 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Štefanec, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
131.
... schváliť.
30. 11. 2011 17:30:02 - 17:30:03 26. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 497 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Štefanec, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho  
129.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať, že uvedený návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní.
30. 11. 2011 17:30:00 - 17:30:01 26. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 497 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Štefanec, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
127.
Ďakujem. Dajte teraz hlasovať, prosím, o mojom pozmeňovacom návrhu z rozpravy.
30. 11. 2011 17:29:58 - 17:29:59 26. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 497 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Štefanec, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
125.
Pán poslanec Pelegrini navrhol vyňať na spoločné hlasovanie bod č. 6 zo spoločnej správy. Prosím hlasovať o ňom.
30. 11. 2011 17:15:08 - 17:15:09 26. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 588 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Štefanec, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
123.
Dajte teda, prosím, hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 2, 12, 13 a 14 s odporúčaním neschváliť.
30. 11. 2011 17:15:06 - 17:15:07 26. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 588 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Štefanec, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
121.
Dajte teraz, prosím, hlasovať o mojom pozmeňovacom návrhu z rozpravy.
30. 11. 2011 17:15:04 - 17:15:05 26. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 588 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Štefanec, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
119.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o bodoch zo spoločnej správy 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
30. 11. 2011 17:15:02 - 17:15:03 26. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 588 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Štefanec, Ivan (SDKÚ – DS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
117.
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V rozprave vystúpili dvaja poslanci. Ja a poslanec Pelegrini, ktorí dali pozmeňovacie návrhy. Keďže tieto návrhy boli podané dnes, dajte, prosím, najskôr hlasovať o skrátení lehoty.

Deň v parlamente

<- ->