Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
8. 2. 2012 18:26:59 - 18:28:45 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
304.
V krátkosti skutočne, pán kolega, len zareagujem na vás, pretože musím konštatovať, že vôbec nie ste v obraze. Hovoríte, chcete robiť nápravu. Neviem síce v čom, keď po lesných cestách môžu cyklisti chodiť, že to bolo vytvorené umele. Neviem síce, čo tam bolo vytvorené umele. Ďalej, že je to nevykonateľné. Ja neviem, čo je tam nevykonateľné, keď som vám definoval, čo je to lesná cesta, a priamo vo svojich materiáloch budete mať toto, čo ste navrhovali, čo sa týka zákaz niektorých činností, kde máte uvedenú štátnu normu, čo je to lesná dopravná sieť.
Hovorím, pre úplného laika je to jasné, je to každá jedna lesná cesta, ktorá vedie lesom, či je to údolná, alebo je to svahová lesná cesta, či je spevnená, polospevnená, alebo či to je lesná cesta zemná, takzvaná zvážnica, kadiaľ približujú drevnú hmotu. Všetko toto sú lesné cesty v dĺžke rovníka našej zeme.
Ďalej, že vstupujú na lesné cesty ilegálne. Môžte si počuť svoj príhovor v médiách alebo takisto na internete. To ste povedali úplný nezmysel, že na lesných cestách sú ilegálne. Na lesných cestách vôbec nie sú ilegálne. Ja mám teda dojem, že vy skutočne sami zavádzate týchto cyklistov. Stále na lesných cestách sú všetci cyklisti legálne.
8. 2. 2012 18:21:28 - 18:23:29 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
296.
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa Košútová, ja ti môžem len poďakovať za tvoje vystúpenie, keď si jasnou rečou povedala o tom, že skutočne nikto nikomu nemôže zakazovať vstup do lesa.
Nikto nikomu ani nechce zakázať vstup do lesa, ale sú určité normy a pravidlá správania sa či v lese, na ulici a tak ďalej. Takisto tieto normy rieši zákon o lesoch 326/2005 Z. z. a síce v § 31, kde sa skutočne zakazujú niektoré činnosti.
Pre takú ilustráciu skutočne len v krátkosti uvediem niektoré zákazy: vykonávať terénne úpravy, stavať ploty, budovať chodníky, zakladať alebo udržiavať otvorené ohne, stavať posedy, príbytky mimo vyznačených miest, vstupovať do lesov na miestach, kde sa vykonáva technologická príprava pracovísk, výrob stromov a tak ďalej a tak ďalej.
Je toho síce dosť veľa, ale pri normálnom správaní sa, skutočne nikomu nezakazujeme vstup do lesa, nikto nikdy nevyháňal cyklistov z lesa. Už ako som spomínal, každá cesta, ktorá vedie aj priamo lesom, je lesná cesta, či už je polospevnená, celkom spevnená, alebo len zemná ako zvážnica a v dĺžke 45-tisíc päťsto kilometrov v rámci Slovenska lesnej dopravnej siete sa cyklisti môžu skutočne vyžiť bicyklovaním po týchto lesných cestách a nie je to žiadne obmedzenie, ale trváme na tom, že po ochranných chodníkoch a krížom krážom po lese, okrem toho aj v záujme bezpečnosti cyklistov, nie je možné túto cyklistiku prevádzať.
8. 2. 2012 18:03:40 - 18:05:41 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
289.
Pán predseda, ďakujem. Vážený pán navrhovateľ, tu v podstate nejde o to, či išla fotografia alebo nešla, lebo neviete o tom, ste tu neboli. Fotografia išla, potom už pán Ivan Mikloš sa vôbec nezastával voľného pohybu po lese. Ale teraz toto neriešime, nechajme bokom.
Ako som im jednoducho spomínal, máme 40 500 kilometrov lesných ciest, to je o niečo viac ako je obvod v dĺžke celého rovníka našej Zeme. Takže nikto nemôže povedať, že je málo lesných ciest. Z praktickej stránky, ak nevedia cyklisti, čo kde je, jednoducho tam, kde je na ceste, ktorá vedie do lesa, je na lesnej ceste. Inde nie je na žiadnej lesnej ceste. Mám neblahé skúsenosti s užívaním ochranných chodníkoch v prospech cyklistov, čo sa týka hlavne na terénnych bicykloch. To tiež nemáte pravdu, že nie je definovaná lesná cesta. Normu som vám ukázal a keby ste si študoval zákon, hneď potom máte tú normu, že táto norma je definovaná jednoznačne štátna norma, čo to je lesná cesta.
Okrem toho, že neprimerane sa obmedzuje vstup ľudí do lesa, to takisto vôbec nie je pravda. Veď tých lesných ciest som vám povedal, je tu spústa. To je po prvé.
Po druhé, každý národ a občania musia vedieť, čo je to aj dodržiavanie určitého kľudu v lese pre hniezdenie vtákov a tak ďalej, aby išiel kade-tade či na koni, alebo bicykli lesom, pretože vzťah človeka k prírode odráža jeho kultúrnosť, je znakom jeho kultúrnej vyspelosti. Okrem toho som tu ešte nezahŕňal cyklotrasy, ktoré sú vedené ako ostatné lesné, ostatné cesty. Ďakujem.
8. 2. 2012 17:51:56 - 18:00:57 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
285.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, panie poslankyne, páni poslanci, pán navrhovateľ, z vašej dôvodovej správy vyplýva, že vašim cieľom, ako aj vašich kolegov predkladateľov je to, aby sa mohlo jazdiť na bicykli a na koni aj mimo lesných ciest, alebo mimo vyznačených trás.
Odôvodňujete tu dvomi podmienkami, ktoré, samozrejme, podľa vás tento zákaz neprimerane obmedzuje vstup ľudí do lesa a podmienky na využitie lesa na športové a rekreačné aktivity. To je vaše prvé odôvodnenie.
Vážený pán predkladateľ, chcem vás upozorniť na jednu vec. V rámci nášho Slovenska máme 40 500 kilometrov lesných ciest. Jedná sa o lesné cesty spevnené, polospevnené, zemné lesné cesty, zvážnice a ostatné aj nespevnené lesné cesty. Sú to jednoducho cesty, ktoré vedú buď údolím, buď svahové lesné cesty, hrebeňové lesné cesty, ktoré spravidla slúžia na odvoz drevnej hmoty, na približovanie drevnej hmoty mechanizačnými lesníckymi prostriedkami, na rozvoz ľudí, slúžia takisto na zabezpečenie ochrany lesa napríklad pred požiarmi, tam kde sú polospevnené, aby aj hasiči mohli ísť a tak ďalej. Po týchto lesných cestách môžu skutočne sa cyklisti v plnej miere vyžiť.
O čo sa teraz jedná, jedná sa o to, že táto dĺžka ciest, ktorú som spomínal 4 500 kilometrov (správne 45 000 - pozn. red.), aby mali predstavu aj ostatní poslanci, je to o niečo väčšia dĺžka, ako je dĺžka celého rovníka. Áno, počuli ste dobre, dĺžka celého rovníka. Takže vaše tvrdenia, že tento zákaz obmedzuje ľudí pri vstupe do lesa na športové vyžitie, skutočne neobstojí. Môžu sa športovo vyžiť. Ja osobne ako lesník takmer s 30-ročnou praxou vám môžem zodpovedne povedať, že úplne vôbec nesúhlasím s tým, aby cyklisti sa premávali po lese kadiaľ chcú, keď na to majú podmienky, lesnou cestou, ktorá ide lesom, napríklad po ochranných chodníkoch. Sú to úzke ochranné chodníky, ktoré slúžia na ochrannú službu, predovšetkým lesnej stráži, lesníkom, poľovnej stráži a ostatným. A to nielen pri požiaroch, vzniku požiaru, aby vedel rýchlo oznámiť. Snáď nechcete, aby tieto lesné, aby tieto ochranné chodníku sa devastovali cyklistami, ktorí sa budú premávať, ak vám tento návrh by prešiel náhodou, ja dúfam že nie, na terénnych bicykloch po týchto lesných cestách.
Ďalej odôvodňujete svojou druhou podmienkou, alebo poznatkom, ak to môžem tak nazvať, zákon je nevykonateľný, pretože občania sa nemajú ako dozvedieť, či porušujú tento zákon, pretože lesné cesty nie sú v teréne nijako označené.
Pán predkladateľ Viskupič alebo jeden z predkladateľov, týmto skutočne vás srdečne pozývam k nám na severovýchodné Slovensko, berte to ako kamarátske kolegiálne pozvanie, kde lesné cesty, tvrdé, údolné, ale aj lesné cesty svahové, spevnené sú označené dopravnými značkami. Zvislými dopravnými značkami, kde je nápis lesná cesta, napríklad Krásny potok, názvy sa dávajú podľa generálneho plánu lesnej dopravnej siete. Tento generálny plán lesnej dopravnej siete sa obnovuje spravidla pri obnovách lesných hospodárskych plánov, to je raz za desať rokov, už podľa požiadaviek užívateľa lesa. Tento plán obsahuje nielen existujúce lesné siete, ale aj navrhované lesné siete do budúcnosti, podľa toho, koľko hmoty gravituje, aké sú tam terénne podmienky a tak ďalej, to nebudem už bližšie špecifikovať. Čiže lesné cesty nie sú v teréne nijako označené - neobstojí.
Ďalej ste tu konštatovali, pán kolega, že nikde nie je definovaná lesná cesta, ak je náhodou bez označenia, že jednoducho občania o tom nevedia. Ak by ste podrobnejšie si pozreli aj to, čo navrhujete, to je § 31, zákaz niektorých činností ods. 1 písm. d) jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty, tam máte malú poznámku 45a, 45a je štátna norma 736108 lesná dopravná sieť. Zhodou okolností, potom vám ju povenujem, aj dám, mám ju pri sebe. Môžete sa tam dočítať, že lesná cesta podľa tejto štátnej normy je pozemná komunikácia, ktorá je aj súčasťou lesnej dopravnej siete určená na dopravu dreva, osôb, materiálu, na prejazd špeciálnych vozidiel požiarna, zdravotná služba, ale môže slúžiť aj iné ciele, napríklad aj pre cyklistické ciele. Má vybudované zemné teleso, aspoň jednoduché odvodnenie. Pre našich občanov, ktorí to budú sledovať, alebo môžte vy im vysvetliť, aj ostatní, jednoducho povedané, občan, ktorý pôjde do lesa a vidí akúkoľvek cestu v šírke povedzme tri metre, nech sa páči, je to lesná cesta, môže cyklisticky sa vyžiť priamo v lese, ale nie napríklad na ochranných chodníkoch a tak ďalej.
Vraveli ste, pán predkladateľ, že dlho ste rozmýšľali ako, čo, a prísť na to a predchádzajúca vláda a tak ďalej. Spomínali ste tu aj kolegu lesníka, bývalého exposlanca pána Ing. Tibora Lehockého. Skutočnosť je však celkom iná. Tí, ktorí ste počas minulého volebného obdobia strávili tu v poslaneckých laviciach, ktorí ste boli poslanci, viete veľmi dobre, že túto tému vehementne presadzoval vtedajší poslanec, terajší minister financií pán Ivan Mikloš. Pán Ivan Mikloš skutočne vehementne presadzoval, presne môžte si to nájsť, túto novelu zákona o lesoch, vehementne aj dovtedy kým nešla plénom fotografia, ako pán Ivan Mikloš je so skupinou cyklistov nie pešo, ale práve na bicykli sfotený v piatom stupni ochrany na Kremenci. Takže ja veľmi pochybujem o tom, že je to váš výmysel, alebo vaša zásluha, pri všetkej úcte k vám, presne tento "pozmeňovák" a doplnenie dával pán Ivan Mikloš počas minulého obdobia, až kým sa neobjavila fotografia o tom, ako porušuje zákon v piatom stupni ochrany skutočne s veľkou skupinou cyklistov a sedí pri tom na bicykli a jednoducho idú. Potom už bol ticho.
Nebudem tu naťahovať čas, vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán predkladateľ, to sú dôvody, prečo podávam procedurálny návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s rokovacím poriadkom Národnej rady a v súlade s § 73 ods. 3 písm. b) na tom, že nebude pokračovať v rokovaní o predloženom návrhu zákona.
Ďakujem.
8. 2. 2012 11:30:18 - 11:30:22 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
135.
S odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
8. 2. 2012 11:30:18 - 11:30:22 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
133.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu v treťom čítaní.
8. 2. 2012 11:30:18 - 11:30:22 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
131.
Pán predsedajúci, tým sme odhlasovali všetky pozmeňujúce návrhy vyplývajúce z rozpravy. Keďže mám splnomocnenie gestorského výboru, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prerokujeme predložený poslanecký návrh zákona v treťom čítaní ihneď.
8. 2. 2012 11:30:18 - 11:30:22 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
129.
Pán predseda, o bode pána poslanca Mariána Záhumenského nemôžeme hlasovať, pretože ten sa týka nadobudnutia účinnosti a už sme odhlasovali nadobudnutie účinnosti u pána poslanca Martina Fecka.
8. 2. 2012 11:30:18 - 11:30:22 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
127.
Pán predseda, dajte hlasovať o bode číslo 2 návrhu pozmeňujúceho pána poslanca Záhumenského, bod číslo 2.
8. 2. 2012 11:30:17 - 11:30:22 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
125.
Pán predseda, dajte hlasovať o bode číslo 1 pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Mariána Záhumenského.
8. 2. 2012 11:30:16 - 11:30:21 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
120.
Pán predseda, teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch pána poslanca Mariána Záhumenského. O bode 1, a to len o bode návrhu zákona 7, pretože o bodoch 1 a 3 návrhu zákona sme už hlasovali v pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Martina Fecka a bod 4 u Martina Fecka, pána poslanca neprešiel. Čiže teraz hlasujeme o poslaneckom návrhu o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Zahumenského bod 1, ale len o návrhu zákona 7... (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Pavol Hrušovský, predseda NR SR
121.
Kľud, prosím ťa, Mária.
Pán poslanec a spoločný spravodajca, vy nemôžete sám navrhovať zmeny v hlasovaní, s tým musí súhlasiť navrhovateľ. Pán navrhovateľ.

Martin Ľuboš, poslanec NR SR
122.
Dobre, pán navrhovateľ, môžem? Ďakujem. (Smiech v sále. Krátka pauza.)
8. 2. 2012 11:25:36 - 11:25:38 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
118.
Teraz, pán predseda, dajte hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Martina Fecka č. 8.
8. 2. 2012 11:25:36 - 11:25:38 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
116.
Pán predseda, dajte teraz hlasovať o bodoch 5 až 7 spoločne.
8. 2. 2012 11:25:36 - 11:25:38 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
112.
Pán predseda, dajte teraz hlasovať... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
113.
Páni poslanci, prosím o pokoj v rokovacej sále. Nech sa páči, pán spoločný spravodajca.

Martinák, Ľuboš, poslanec NR SR
114.
... o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Martina Fecku, a to bod 4 osobitne.
8. 2. 2012 11:25:36 - 11:25:38 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
110.
Pán predseda, dajte hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch pána Martina Fecka, a to body 1 až 3 spoločne.
8. 2. 2012 11:25:36 - 11:25:38 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
105.
Pán predsedajúci, v rozprave vystúpil pán poslanec Fecko... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrušovský, Pavol, predseda NR SR
106.
Kľud, páni poslanci.

Martinák, Ľuboš, poslanec
107.
... a podal osem pozmeňujúcich návrhov. Navrhoval hlasovať takto: body 1 až 4 spoločne, body 5 až 7 spoločne, bod 8 osobitne. Avšak body 1 a 2 pána poslanca Martina Fecka sú totožné v pozmeňujúcom návrhu v bode 1, a to s bodmi 1, 3 návrhu zákona u pána poslanca Záhumenského. A bod 4 je takisto podávaný pánom Feckom totožný s návrhom čl. I s bodom 7 návrhu zákona s pánom poslancom Záhumenským, a preto u pána poslanca Fecka musíme dať hlasovať nasledovne. Body 1 až 3 spoločne, bod 4 osobitne, body 5 až 7 spoločne, bod 8 osobitne. Pán poslanec Fecko, máte k tomu nejaké pripomienky?
8. 2. 2012 11:25:36 - 11:25:38 28. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
103.
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, v rozprave vystúpilo šesť poslancov. Z nich ja som podal procedurálny návrh a dvaja poslanci podali pozmeňujúce návrhy, a to pán poslanec Martin Fecko a pán poslanec Marián Záhumenský. Pán predsedajúci, dajte najskôr hlasovať o mojom procedurálnom návrhu, aby Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. b) na tom, že nebude pokračovať v rokovaní o predloženom návrhu zákona.
7. 2. 2012 17:15:07 - 17:19:42 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
165.
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, počuli sme v týchto rozpravách, ale aj vo faktických poznámkach veľa rôznych názorov na prednesenú novelu zákona o poľovníctve, ktorú dali páni poslanci. Počuli sme tu rôzne názory na označenie psov a mačiek, sami navrhovatelia sa v podstate nevedia ujednotiť hlavne, čo sa týka označovania mačiek v revíroch. Boli medzi samotnými navrhovateľmi a ich súkmeňovcami veľmi vážne rozdiely v ponímaní genofondu. Pán poslanec Kalis tvrdil, že už nie je čistý genofond mačky divej, pán Poliačik, ktorý ho podporoval zase tvrdil, že genofond mačky divej nie je ohrozený. Ďalej ma mrzí jedna vec, že predkladali ste návrhy cez 15 podpisov v druhom čítaní ohľadom Slovenskej poľovníckej komory. Máte to trošku dopletené, keď tvrdíte, že v návrhu zákona, že je to stavovská organizácia. Slovenská poľovnícka komora je profesná samosprávna organizácia, treba podčiarknuť, že sa jedná skutočne o samosprávnu organizáciu. Ďalej ma ďalšia vec mrzí, že k tomuto zákonu, hoc nie je to vládny návrh zákona, nedalo žiadne stanovisko ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, kde § 20 ohľadom chovu zveri jednoznačne hovorí o tom a ukladá ministerstvu, že ministerstvo dbá na zachovanie genofondu zveri, pôvodnej zveri, hlavne ak sa jedná o taký vzácny druh zveri ako je mačka divá, ktorá od roku 1998 je celoročne hájená v zmysle zákona o ochrane prírody. Ďalej ministerstvo si zrejme neuvedomilo, že týmto zákonom alebo touto zmenou zasahujete aj do zákona č. 326/2005 Z. z. a síce do zákona o lesoch, kde v piatom dieli sa pojednáva o využívaní lesov verejnosťou a iné využívanie lesov, kde § 31 ods. 1 písm. o) hovorí o tom, že zakázanou činnosťou v lesoch je aj voľne púšťať psov, okrem psov poľovných a služobných pri výkone povinností alebo iné domáce zvieratá, to znamená aj mačku domácu voľne púšťať do revírov. Čiže zasahujete aj do zákona o lesoch. Ako to chcete meniť o päť minút dvanásť? Je to skutočne šité horúcou ihlou a hlavne Slovenská poľovnícka komora, aké názory na ňu máte. Ja myslím, že východisko treba hľadať niekde celkom inde, to že sú túlavé psy a mačky v revíroch, nie je vina mačiek a psov, ale je to vina ľudí, pretože jedno si musia uvedomiť chovatelia psov a mačiek, že tento ich domáci miláčik, ako som už spomínal, nie je žiadna hračka, nie je hračka, ktorú keď nechcem, môžem odložiť, musím sa skutočne o ňu svedomite starať. A preto treba apelovať na zvýšenie osvety a tam teda hľadať príčinu a nie zasahovať nezmyselne , skutočne neodborne a nezmyselne do zákona o poľovníctve, pričom ste zasiahli aj do zákona o lesoch.
Vážení prítomní, ja verím, že vyhrá zdravý rozum, odborný nad vašimi emóciami a že môj návrh, aby Národná rada sa uzniesla na tom podľa § 73 ods. 3 písm. b), že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona, že to schváli väčšina poslancov tohto parlamentu. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
7. 2. 2012 17:09:03 - 17:10:17 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
159.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kalist, nie všetky plochy sú poľovným revírom v súlade so zákonom o poľovníctve. Ide mi o to, aby som vás vyviedol zrejme z nevedomosti, nehovorím, že to robíte schválne alebo populisticky, čo sa týka tej nešťastnej hrádzi na Dunaji, ktorá je aj upravená pre beh, pre športoviská atď. Plochy, ako sú napríklad cintoríny, nádvoria, verejné priestranstvá, súkromné obydlia aj súkromná chata, ak je zapísaná v liste vlastníctva, takisto táto hrádza na Dunaji je nepoľovná plocha. Veľmi jednoducho si to vyberiete z katastra nehnuteľností, tam sa jednoducho strieľať nesmie, takže netreba neviem či už zrejme nechcete tu teda už až strašiť ľudí, že nebehajte po hrádzi, lebo vás postrelí nejaký poľovník. To sú nepoľovné plochy, ako aj ostatné nádvoria. Je to tak, choďte si to pozrieť na kataster nehnuteľností. Ďakujem.
7. 2. 2012 16:52:11 - 16:53:59 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Martinák, Ľuboš (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
147.
Pán kolega poslanec Záhumenský, skutočne ti môžem len poďakovať za odborný a odôvodnený výklad v tvojej rozprave aj za tvoj pozmeňujúci návrh. Okrem iného aj za to, že si nazval veci v tomto návrhu pravými menami o populizme. Skutočne nevnášajme populizmus, nevnášajme tento populizmus teraz pred voľbami do závažných zmien o zákone o poľovníctve. A ešte k tomu lovu zveri atď. Skutočne v zmysle zákona o poľovníctve, poľovník, nie, že či môže, musí. Jednoducho môže strieľať len na jasne viditeľný a rozpoznateľný cieľ. Nemôže sa jednoducho stať, aby strieľal, na čo nevidí. Aj keď rôzne tragédie sa aj v tom poľovníctve skutočne stávajú, aj čo sa týka zranení, aj čo sa týka životov, ale nesmieme to paušalizovať. Nepoukazovať na to, že každý je taký poľovník a vôbec už nepoukazovať na to, že poľovníkom robí radosť strieľať na nejaké živé terče. Väčšina poľovníkov sú čestní ľudia a konkrétne, aj keď ja chcem si zastrieľať, tak si dojednám strelnicu a sa môžem skutočne ostrieľať na plastické holuby a nie na mačkách a na psov, lebo ľúbivé sú slová, ako chcete ochraňovať mačky a psy, iná je skutočnosť a iné sú odborné vedomosti. Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->