Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
7. 2. 2012 17:35:49 - 17:37:49 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Maďarič, Marek (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
173.
Pán kolega, nepredpokladám, že si si neprečítal tú niekoľkoriadkovú novelu, navrhovanú novelu ústavy, a preto ma zaráža tvrdenie, že touto novelizáciou sa na niekoho niečo valí. Veľmi rád by som počul fakticky, čo sa na koho valí touto novelizáciou ústavy, ale to nie je to najpodstatnejšie. Ak ústava Maďarska zakotvuje, že Maďarsko bude podporovať uplatnenie kolektívnych práv Maďarov žijúcich mimo hraníc Maďarska a ak súčasne ty si väčšinu svojho príspevku minul na zdôvodňovanie toho, že kolektívne práva, citujem: "nie sú od čerta", a teda že sú uplatniteľné, tak som si ani nemyslel, že tu ešte v týchto dňoch bude daný taký ďalší vážny argument pre potrebnosť novelizovať Ústavu Slovenskej republiky týmto spôsobom, pretože je tu nielen zo strany Maďarska ten zámer podporovať uplatňovanie kolektívnych práv, ale vystúpil si tu spôsobom, že vlastne sa ako reprezentant, politický reprezentant menšiny budeš alebo budete usilovať o uplatňovanie kolektívnych práv, a kolektívne práva, to si myslím, že sa zhodne na tomto väčšina tohto parlamentu, tie neuznávame. My uznávame individuálny výkon veľmi širokých práv národnostných menšín a ďalších ľudí žijúcich na území Slovenskej republiky. Takže svojím spôsobom "ďakujem" za ďalší vážny argument na to, aby tento parlament veľmi jasne zadefinoval aký je výkon práv osôb patriacich k menšinám... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
7. 2. 2012 17:21:33 - 17:24:19 28. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Maďarič, Marek (SMER – SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text nie je autorizovaný)
167.
Ďakujem za slovo, pán predseda. Dámy a páni, dovoľte mi stručne uviesť a vlastne aj pripomenúť o čom je návrh na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky, ktorý predkladám spolu s poslancom Madejom.
Navrhujeme aby sa Národná rada uzniesla na tom, že článok 11 ústavy bude znieť: "Slovenská republika zaručuje základné individuálne práva a slobody.", a v článku 34 ods. 3 sa na konci doplní veta: "Slovenská republika uznáva len princíp individuálneho výkonu práv osôb patriacich národnostným menšinám." Priznávame, že navrhovaná novela Ústavy Slovenske republiky je reakciou na schválenú novú ústavu dnes už Maďarska, nie Maďarskej republiky, ktorá v čl. d) zakotvuje, že Maďarsko nesie zodpovednosť za osud Maďarov žijúcich mimo jeho hraníc a podporuje uplatnenie ich kolektívnych práv a vytvorenie ich kolektívnych samospráv.
Domnievame sa, že práve na tieto ustanovenia o podpore kolektívnych práv Maďarov žijúcich v zahraničí, musíme adekvátne a primerane reagovať. Adekvátne znamená, že po schválení novej maďarskej ústavy už nestačí zo strany Slovenskej republiky len deklarovať, že odmietame uplatnenie právnych noriem iného štátu na našom území, pretože deklarácie tohto typu nie sú právne záväzné a nemajú vlastnosti potrebné na vyvolanie právneho účinku.
Náš návrh, domnievame sa, je aj primeranou reakciou, pretože nijakým spôsobom existujúce práva príslušníkov menšín neobmedzuje, nezužuje a nesťažuje ich vymožiteľnosť. Navyše zmysel tohto návrhu sa nevyčerpáva len v otázke slovensko-maďarských vzťahov, Ústava Slovenskej republiky totiž nikde výslovne neurčuje, že poskytnutá ochrana základných práv a slobôd sa zaručuje iba jednotlivcom, čo predstavuje podľa nášho názoru jej koncepčný nedostatok. Ak tento návrh schválime, bude nespochybniteľné, že všetky základné práva a slobody priznané Ústavou Slovenskej republiky v druhej hlave ústavy sa každému človeku zaručujú ako jednotlivcovi. Čiže ešte raz a veľmi stručne povedané, navrhujem právny prostriedok, ktorý preventívne pôsobí na ochranu štátu a súbežne zvyšuje kvalitu ochrany základných práv a slobôd priznaných Ústavou Slovenskej republiky. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
14. 12. 2011 9:51:42 - 9:52:46 26. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Maďarič, Marek (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
18.
Ďakujem pekne. Pán poslanec, boli dva, tri mesiace bolo známe, čo lekári pripravujú, čo chystajú, a dva-tri mesiace bola verejnosť upokojovaná, že vláda má všetko pod kontrolou a má plán B. Takže ak ste vy v ´89 deň aj noc rozmýšľali, aby sa generálny štrajk neobrátil proti verejnosti a neohrozoval verejnosť, tak tu ste mohli dva-tri mesiace, deň aj noc, rozmýšľať, ako urobiť to, aby tá situácia nedospela do núdzového stavu.
A keď hovoríte, že opozícia je nejaký tichý spoločník, vy si asi ako predstavujete opozíciu, pán Zajac, keď je vyhlásený núdzový stav, vy si predstavujete opozíciu, že bude mlčať, že k tomu nič nepovie? Ste sa veľmi zaujímavo posunuli od roku ´89, pán Zajac.
13. 12. 2011 10:27:39 - 10:29:18 26. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Maďarič, Marek (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
55.
Ďakujem. Pán poslanec, ak ste niečo dohodli vy vládni poslanci, vládna koalícia, čo odvrátilo ohrozenie života ľudí, tak je vašou psou povinnosťou to splniť. A nie tu filozofovať o tom, kto ako chápe transformáciu nemocníc a ešte dokonca sa vciťovať do znalosti lekárov, či oni tomu rozumejú, alebo nerozumejú.
Ak to nesplníte, tak ohrozujete životy ľudí. Ohrozujete fungovanie tohto štátu. Ak to stojí tak, že vaša vláda niečo dohodne, dokonca vaša premiérka z SDKÚ, ale vy sa od toho dištancujete, ako vôbec chcete v budúcnosti v tomto štáte vládnuť? Ako chcete čokoľvek garantovať, keď pristupujete k základným mechanizmom takýmto spôsobom? Vláda nestojí na vládnych poslancoch? Vláda nesúvisí s vládnymi poslancami? Vláda niečo garantuje? Minister zdravotníctva ukazuje, nestačí vám môj podpis pod memorandom, nestačí vám premiérkin podpis pod memorandom? A potom príde vládny poslanec a povie, ja si myslím niečo iné, ja to nepodporím. A ako budete riešiť tú situáciu, keď lekári odídu z nemocníc? Čo budete hovoriť, pán poslanec? A na čom stojí tá vaša tvrdohlavosť týkajúca sa transformácie nemocníc? Toto mi vysvetlite!
Ďakujem. (Potlesk.)
13. 12. 2011 10:09:47 - 10:11:21 26. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 600 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Maďarič, Marek (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
39.
Ďakujem. Pán poslanec, pred pár dňami boli ohrozené životy ľudí. Vláda vyhlásila núdzový stav. Situáciu dočasne vyriešila dohoda s lekármi, takzvané memorandum. Na tejto dohode je podpis premiérky. Dnes sa premiérka a vláda vyhovára na svojich poslancov. Tí posunuli do Národnej rady aj tak len časť z toho sľúbeného memoranda. A ešte aj pri tej časti, ako počujeme, sa vyhovárajú, vláda na poslancov, ktorí nevedia, váhajú a hovoria o svojom svedomí. Špeciálne pri transformácii nemocníc. Tí istí poslanci, ktorí s týmto svojím svedomím sa zúčastňovali rokovaní s lekármi. Kde bolo vtedy ich svedomie?
A keď sme pri tej transformácii. Ja do istej miery chápem, že môžme uvažovať, či máme na to sľúbené zvýšenie platov. Ale aký je problém zastaviť transformáciu? Aké peniaze, páni vládni poslanci, sú tuná v hre? Komu budú chýbať tie peniaze?
Takže summa summarum tento vážny stav, neschopnosť vlády a jej poslancov garantovať dohodu s lekármi prináša opäť riziko odchodu lekárov z nemocníc. Kto si toto zoberie na svedomie, páni poslanci? A táto neschopnosť vlády a vládnych poslancov je ohrozením nášho štátu, je ohrozením ľudí. (Potlesk.)
7. 12. 2011 15:21:07 - 15:21:49 26. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 495, 544 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Maďarič, Marek (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Pán poslanec, ak tak pozorne sledujete stranu SMER a jej vzťah k rozpočtu a kladiete tu rôzne sugestívne otázky, zrejme vám ušlo, že po prvom neúspešnom predaji dlhopisov Slovenskej republiky strana SMER oficiálne povedala, že pre Slovensko v tejto situácii je lepší schválený možno aj taký rozpočet, s ktorým sa úplne nestotožňujeme, ako rozpočtové provizórium. A tam hľadajte objektívne odpovede na náš postoj k rozpočtu.
20. 10. 2011 10:01:56 - 10:03:56 24. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 479 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Maďarič, Marek (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
26.
Ďakujem. Pán poslanec Beblavý, každá domácnosť neplatí. Tisícky domácností v hmotnej núdzi, tisícky domácností, kde žijú dôchodcovia, zdravotne ťažko postihnutí, sú oslobodení buď úplne, alebo čiastočne. Takže nie je pravda, čo ste povedali. Ak sa odvolávate na to, že teda, a to hovorila aj pani, pán Viskupič, že teda táto vláda mala ten zámer, a preto má pravo ho aj v tejto chvíli presadzovať. Vy ste tento zámer neustále odtláčali, to je fakt. A myslím si, že keby ste ďalej vládli, ešte by ste ho znovu posunuli a vedeli by ste, prečo to robíte. Nakoniec, včera som počul ministra financií Mikloša hovoriť o tom, že si vie predstaviť ako kompenzáciu za to, že včera neprešiel zákon o stavebnom sporení to, že Sas-ka odstúpi od zrušenia koncesionárskych poplatkov. A bude ministrom už len pár mesiacov, ale vie, čo to znamená, vie, čo to znamená pre verejné financie, takže sa trošku aj v SDKÚ zamyslite, alebo sa s ním poraďte, keď to tu obhajujete. Čo sa týka financovania, jednak sa v minulom volebnom období zmenilo, a to, že nie je ideálne, ešte neznamená, že budeme teraz schvaľovať niečo ešte oveľa horšie. To nie je argument, pani poslankyňa Vášáryová. A ten hlavný argument je, a či sa vám zdalo, že som ho prednášal pateticky alebo nepateticky, to, že v tejto chvíli na takúto zásadnú zmenu už minister Krajcer nemá mandát. To je fakt a mali by ste zobrať do úvahy aj to, že v tom roku 2013 môže byť Slovensko z hľadiska verejných financií na tom tak zle, že nám môže aj tých 180 miliónov alebo 200 miliónov jednoducho chýbať. Takže buďte trošku zodpovední aj v zmysle toho, že nemáte už nárok aj v zmysle verejných financií, záťaže na nich.
20. 10. 2011 9:43:40 - 9:53:40 24. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 479 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Maďarič, Marek (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
16.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážený pán minister, dámy a páni, na úvod by som rád povedal, že tento návrh je prvý a vlastne jediný, ktorý by sa dal nazvať, že je zásadnou zmenou v oblasti kultúry, konkrétne v oblasti verejnoprávnych médií, pretože mení spôsob ich financovania. Za zásadnú zmenu nemôžem považovať to mechanické spojenie tých dvoch krabíc, jednej obrátenej pyramídy a druhej, tej výškovej budovy, ale o tom nechcem dlhšie hovoriť. V tomto zmysle sa dá povedať, že je naozaj unikát, keď minister, ktorý, ak by bol chlap, tak by už nebol ministrom, ako ho k tomu vyzvala pani premiérka, ale on predkladá zásadný návrh pre vládu, ktorá tu ešte nie je a o ktorej ešte ani nechyrujeme. To je nielen unikát, to je neférové a drzé. Tento návrh je krajne škodlivý a krajne populistický. Škodlivý je najmä vo vzťahu k verejným financiám, k napätým verejným financiám. Asi nie je náhoda, že minister financií Mikloš odtláčal tento zákon, pokiaľ sa dalo. Dokonca aj minister Krajcer, keď zdôvodňoval, prečo tento populistický sľub SaS nepresadí okamžite alebo veľmi rýchlo, ako to mali vo volebnom programe, prečo sa to nezrealizuje v roku 2011 alebo roku 2012, hovoril, že teda nie sú v tejto chvíli na to ešte v štátnom rozpočte prostriedky. Ale ak nie sú tie prostriedky a neboli pre rok 2011, kedy Slovenská republika mala ešte veľmi solídny ekonomický rast, ak nie sú tie prostriedky pre rok 2012, keď ten rast klesá, tak nájdu sa tie prostriedky pre rok 2013, keď naozaj všetci avizujú, že celá Európa a možno celý svet sa znovu prepadne do recesie? Ak táto vláda, a určite aj tie nadchádzajúce, hovoria o tom, že jedna z priorít Slovenskej republiky je konsolidácia verejných financií, je naozaj zodpovedné a férové tej novej vláde dávať takéto bremeno, takúto záťaž pre verejné financie? Pretože tá záťaž sa môže blížiť až k 200 miliónom eur. Nejde tam len o tie výdavky, ktoré sú definované minimálne na úrovni 90 miliónov eur. Ale treba sa pozrieť na to, že samozrejme v tom, v tých verejných financiách budú v danej chvíli chýbať aj príjmy. Naozaj je to v tomto zmysle škodlivý návrh, ako aj povedal môj predrečník v rozprave, nemúdry, veľmi zlomyseľný. Tento návrh je aj krajne populistický. Určite so všetkou komunikačnou silou by rada SaS hovorila o tom, ako sa uľaví ľuďom, nebudú mesačne platiť 4,64 eur a kto potom zaplatí, tých 90 miliónov eur a viac? Zaplatí to SaS? Dá nám tie peniaze Európska únia? Alebo ich niekto vytiahne z nejakého klobúka, nejaký kúzelník? Tie peniaze budú zo štátneho rozpočtu. Budú teda pochádzať z drvivej väčšiny z daní. To je jedna stránka veci. Samozrejme, že aj budú niekde chýbať. Ťažko povedať presne, kde. To sa nedá povedať. Možno aj v citlivých oblastiach, ako je školstvo a zdravotníctvo. Ale viem si predstaviť, že budú chýbať možno najviac v kultúre. Pretože aj rozmýšľanie ministrov financií môže byť také, keď majú takýto obligatórny výdavok, že sa potom trošku inak budú pozerať na rozpočet ministerstva kultúry. Budú to vnímať tak, tu musíme zaplatiť takúto vysokú čiastku, no tak možno teda by bolo správne, keby tá kultúra dostala niekde o niečo menej. Kto si prečítal návrh rozpočtu kapitoly ministerstva kultúry na rok 2012, nájde tam veľmi zaujímavé vety. Priam krokodílie slzy tam roní predkladateľ, ako ten rozpočet je nedostatočný, ako je kultúra podfinancovaná, ako tie kultúrne inštitúcie naozaj, už aj v tomto roku a, samozrejme, aj v budúcom, prestávajú mať prostriedky vôbec na svoju základnú činnosť. No ale týmto návrhom, pán minister Krajcer, ďalej podsekávate rezort kultúry a finančne ho oslabujete. Nehovoriac o tom, že, samozrejme, v tom novom financovaní zaniká aj tá možnosť, aká dnes je, že tie najslabšie skupiny obyvateľov v domácnosti, v hmotnej núdzi, dôchodcovia, zdravotne ťažko postihnutí sú oslobodení od platenia poplatkov buď úplne, alebo čiastočne. Nechcem veľmi rozoberať aj tú stránku veci, ako poškodí nový spôsob financovania verejnoprávne médiá. Nepochybne sa, ak to mám povedať veľmi opatrne, sa zvýši ich závislosť na vláde a dôsledky nového financovania na pôvodnú tvorbu, ktorá sa celkom slušne rozvíja posledné roky, budú katastrofálne. Naozaj považujem za neférové, myslím si, že nemáte právo, pán minister, ktorý už vlastne nie ste fakticky ministrom, pán minister, ktorý ste boli vyzvaný, aby ste odstúpili, aby ste predkladali návrh, ktorý ste vy sami, návrh, ak ho nazveme experimentom, ktorý ste vy sami nestihli vyskúšať na sebe. To nie je vaša vina, keďže sa vláda predčasne končí vaša, ale je to proste fakt. Nestihli ste to a neférovo to dávate na inú vládu v roku 2013, pričom pravdepodobnosť blížiaca sa istote hovorí o tom, že v tej vláde sedieť nebudete. Čiže vracia sa situácia, keď ste toto vymysleli pred voľbami ako veľký populizmus a nerobili ste si veľké nádeje, že budete vo vláde, keď ste to ako takýto zlomyseľný populistický návrh dali do obehu. Tá situácia sa vracia, lebo opäť v tej vláde nebudete, ale s týmto prichádzate a chcete to hodiť na krk ministrom financií, novým vládam, ktoré podľa mňa ako prvú vec a užitočnú vec by mali konsolidovať verejné financie. A na tom sa zhoduje, myslím si, drvivá väčšina strán v tomto parlamente. Takže ak ste, pán minister, nenašli v sebe toľko chlapskosti, aby ste odstúpili, nájdite v sebe aspoň toľko sily, že tento návrh stiahnete. A ak predstaviteľ koaličnej strany KDH, ktorý tu vystúpil za klub KDH, naozaj toto rozhodnutie považuje za nemúdre, bolo by dobré, aby zvážili poslanci koalície, ktorí si uvedomujú to, čo hovorím, aby naozaj nepodporili, aby nepodporili už tú samotnú neférovosť, keď minister Krajcer, ktorý už fakticky nie je ministrom, predkladá zásadnú zmenu, nie pre seba, aby ju na sebe odskúšal, nie pre túto vládu, ale pre nejakú inú vládu v roku 2013, aby ste to nepodporili. Samozrejme, že môžeme rozmýšľať v budúcnosti, alebo vláda so silným novým mandátom môže rozmýšľať o tom, ako financovať verejnoprávne médiá. Ale takéto rozhodnutie nám nemôže robiť niekto, kto už dnes nemá na to právo a ktorý nebude niesť zodpovednosť za tento štát od roku 2012.
Ďakujem. (Potlesk.)
14. 9. 2011 14:10:30 - 14:11:24 22. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 397 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Maďarič, Marek (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
38.
Ďakujem. Pán poslanec, tento návrh to je jeden z pekných príkladov ekonomickej bezradnosti a jednostrannosti súčasnej vlády, toho, že všetko chce vyriešiť len šetrením. Aj v tomto prípade šetrením na nesprávnom mieste a nesprávnym spôsobom. Vy v dôsledku toho, že poznáte len škrtenie a šetrenie a nič vám nehovorí nejaká investičná politika, tak vlastne podnikáte frontálny útok na obyvateľstvo tohto štátu. V tomto parlamente padajú návrhy, ktoré sa dotýkajú negatívne dôchodcov, a toto je príklad zase negatívneho dopadu na mladých ľudí.
Možno ušetríte, pán minister, nejakých 35 mil. eur budúci rok, pretože dnes je na podporu a rozvoj bytového fondu určená takáto suma, v budúcom roku tam bude nula. Dôsledky a dopady budú veľmi negatívne. A mohli by ste možno počúvať trošku aj nejakými otvorenými ušami tie fakty a povedal by som, vecné príspevky našich poslancov, ktoré tu zaznievajú. Nie je jedinou cestou do budúcnosti len škrtanie a šetrenie za každú cenu. A dôsledkom teda je, frontálny útok tejto vlády a vás špeciálne, na životné podmienky občanov slovenskej republiky.
14. 9. 2011 5:41:58 - 5:43:54 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Maďarič, Marek (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
500.
Pani premiérka, pekne znejúce, ale frázy. Je pravdou, že ste túto noc nevyriešili a túto noc ste si vzali vy, pretože vy ste rozhodli o tom, že sa bude rokovať vo večerných, a teda potom aj v nočných hodinách, ale to je v poriadku.
Mýlite sa v tom, že táto schôdza bola len o vzťahu opozície a koalície. Povedali ste, že sa uchádzate o dôveru ľudí, a my sa takisto uchádzame o dôveru ľudí a snažili sme sa dnes komunikovať nielen s vami, ale aj s občanmi Slovenskej republiky, a predovšetkým s občanmi Slovenskej republiky s vašimi a predovšetkým s našimi voličmi.
Bolo našou povinnosťou po vyše roku vášho vládnutia postaviť určité otázky, určité tvrdenia, naše postoje a dať aj tento návrh. Museli sme to urobiť v celej šírke a domnievame sa, že nám dnes rozumejú nielen naši, ale aj mnohí vaši voliči.
Nepovažujem teda v tomto zmysle túto noc za zbytočnú, považujem ju za veľmi užitočnú. Možnože aj vy sa pod vplyvom toho, čo tu bolo povedané, budete musieť zamyslieť nad tým napríklad, či je to tak, že my sme sami a či práve vy naozaj nie ste sama. (Potlesk.)
14. 9. 2011 4:14:46 - 4:16:15 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Maďarič, Marek (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
443.
Pán poslanec Beblavý, neviem, prečo vás mátajú preferencie, ale súhlasím s vami v jednom, že naozaj vlády sa môžu posudzovať aj podľa toho, či sa krajina mení k lepšiemu.
Žiaľ, náš štát sa nemení k lepšiemu, ale naozaj sa blíži pomaly k svojej nefunkčnosti. Aj keď všimol som si, že ako ten čas pokročil, tak väčšina vystupujúcich z radov koalície sa menila na snívajúcich a snívali tu pred nami svoj sen o krajine, kde klesá nezamestnanosť, kde sú spokojní lekári, kde sú spokojní učitelia, kde sa vedia vládni politici vysporiadať s nulovou toleranciou s klientelizmom, kde sa darí ekonomike. Jednoducho, takto ste si vo svojich vystúpenia vysnívali tú našu krajinu. A keďže ten opak je, bohužiaľ, iný, musím vám povedať, že toto, čo tu dnes na tomto nočnom rokovaní predvádzate, mimochodom, zrejme ste už odstúpili od názoru predsedu najsilnejšej koaličnej strany, že v noci rokujú len zlodeji, tak to je - napriek tomu, že zrejme nebude odvolaná premiérka Radičová - vaša labutia pieseň.
14. 9. 2011 1:11:23 - 1:12:31 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Maďarič, Marek (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
319.
Pán minister Mikloš, akokoľvek by ste chceli Roberta Fica odvolávať z funkcie premiéra, tak to nemôžete, pretože nie je premiérom Slovenskej republiky. Nemôžete ani ľudí opíjať rožkom, a dokonca ani takými sofistikovanými výkladmi, že im vlastne stúpajú mzdy, pretože ľudia veľmi dobre vedia, že ich životná úroveň sa prepadáva.
A nemôžete ani obhájiť politický klientelizmus akoukoľvek výhodnosťou, pretože politický a váš stranícky klientelizmus, akýkoľvek klientelizmus je vo svojej podstate nevýhodný.
Ale jedno vám musím "uznať", že vy ste taký sebavedomý a suverénny človek, že vy ste ten klientelizmus, ktorý vznikol vo vašom rezorte, že vy ste dokázali to, že tento klientelizmus premiérka vlády Slovenskej republiky posvätila. A aj preto ju dnes odvolávame.
13. 9. 2011 23:08:58 - 23:10:58 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Maďarič, Marek (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
229.
Pán podpredseda, vy ste sa chceli vrátiť k slovám predkladateľa, ale vy ste predovšetkým unikali od podstaty veci. Tou podstatou veci je, že ste koalíciou, ktorá pomerne zručne drží moc, ale pokrivkáva to v riadení štátu. Nie že by boli medzi vami jednotlivci, ktorí aj v minulosti preukázali, že vedia riadiť svoje sektory alebo štát, ale špeciálne tá zostava, ktorá dnes vládne, tak ako je daná dohromady so svojimi rozpormi, nevie riadiť štát. A svoreňom tejto vládnej koalície je pani premiérka Radičová.
A hovorili ste veľa o sľuboch našich, ale tie sľuby vaše vás dobiehajú. A nie sú to už len sľuby, ktoré ste dali v programovom vyhlásení vlády o tom, ako zvýšite životnú úroveň občanom Slovenskej republiky. Vy ste aj nepoučiteľní. Vy ste ešte pred pár dňami, týždňami dali sľuby, že tento rok bude rokom stability. To ste sa trošku akože už poučili, už ste si netrúfli hovoriť o nejakom zlepšení životnej úrovne a mysleli ste si teda, že bude také pekné a možno splniteľné slovo stabilita. Neprešiel dlhý čas a je jasné, že ani tú stabilitu neviete zaručiť.
Takže vráťme sa k podstate. Neviete riadiť štát, tento štát prestáva byť funkčný v mnohých svojich sektoroch a treba z toho vyvodiť nejakú zodpovednosť, a preto sa pokúšame vysloviť nedôveru premiérke tejto vlády, ktorá nevie a nie je schopná riadiť štát a Slovensko sa rúti do nefunkčnosti vnútornej a do veľkej nedôveryhodnosti na európskej politickej scéne. (Potlesk.)
13. 9. 2011 22:19:47 - 22:21:48 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Maďarič, Marek (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
186.
Čiže váš vládny stoj nefunguje a primárne je za to zodpovedná premiérka, hlavná osoba tejto vládnej koalície. O tom sa dnes pokúšame baviť. A, samozrejme, je na vyslovenie nedôvery aj to, že o politickom klientelizme neodškriepiteľnom už nemlčí, ale svojím postojom sa zaňho postavila. Je mi to ľúto, ale je to tak.
Primárne vinou premiérky Ivety Radičovej nefunguje vládny stroj, doplácajú na to občania Slovenskej republiky. A, žiaľ, pridala sa k tým ľuďom z vládnej koalície, ktorí nás chcú presvedčiť o tom, že kšeft pre okresného funkcionára SDKÚ je úplne čistý a je v poriadku. A môžete to stokrát...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Sulík, Richard, predseda NR SR
187.
Pán poslanec Číž.
13. 9. 2011 22:17:44 - 22:19:44 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Maďarič, Marek (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
184.
Ďakujem. Chyťme sa za ruky, pán poslanec, a poďme k svetlým zajtrajškom. (Smiech v sále.)
Vy ste povedali, že my hádžeme piesok do stroja. No, aj keby to bola pravda, nemalo by to žiadny význam, pán poslanec, pretože ten stroj nefunguje. Vládny stroj nefunguje. A aj o tom je dnešná mimoriadna schôdza.
Keby fungoval, tak by ste nemali dlhé niekoľkohodinové rokovanie v Papierničke, po ktorom nám poviete to isté, že ste sa dohodli na tom, že ste sa nedohodli.
Keby fungoval, tak by ste nemali problémy so štátnym rozpočtom. A jedna vaša časť navrhuje zvýšiť dane a druhá nezvýšiť dane. Keby fungoval, tak by ste z dnešnej riadnej schôdze nevylúčili vyše tridsať zákonov, poslaneckých návrhov. Dokonca aj opozičných. Vy s tým nemáte žiadny problém. A... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Sulík, Richard, predseda NR SR
185.
Pán poslanec, a, prepáčte.
13. 9. 2011 19:47:30 - 19:48:47 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Maďarič, Marek (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
54.
Pán predseda Sulík, vaša obhajoba pani premiérky bola na rozdiel od pána Dzurindu poctivá, pretože vy ste autentický spojenec Ivety Radičovej, to je úplne jasné. Len ste v tej obhajobe obišli celý veľký balík jej schopnosti riadiť štát, a nemyslím to teraz osobne. Jednoducho je fakt, že Slovenská republika prestáva byť funkčná. Napokon tento parlament prestáva byť funkčný, veď ste dali z rokovania tejto schôdze preč desiatky zákonov, pretože ste stratili schopnosť schvaľovať zákony. A najväčšiu mieru zodpovednosti za takúto nefunkčnosť vždy nesie hlava, hlava tej koalície.
A k tomu eurovalu, pán Sulík, nesnažte sa neustále niečo tu podsúvať a klásť SMER-u nejaké výzvy. My sme pozvali na rokovanie predsedov politických strán. Bez takéhoto rokovania nie je možné pokročiť ďalej. To znamená, prijmite pozvanie SMER-u na rokovanie a môžme sa ďalej pohnúť. SMER nestrká hlavu do piesku. SMER, naopak, ako najväčšia politická strana prevzal iniciatívu, pozval všetkých predsedov. Ale aká bola reakcia? Nepotrebujeme, my sa dohodneme sami. A to sledujeme už dva alebo tri týždne, ako sa viete sami dohodnúť.
13. 9. 2011 19:21:34 - 19:22:38 22. schôdza NR SR - 5. deň - B. popoludní a 23. schôdza NR SR - 1. deň - B. popoludní Tlač 493 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Maďarič, Marek (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
30.
Pán minister, ja síce neviem, v čom bolo vystúpenie Roberta Fica kruto cynické, ale vaše vystúpenie bolo kruto perfídne.
Vy ste človek, ktorý nepremešká pomaly jedinú príležitosť, aby nepodrazil svoju kolegyňu, podpredsedníčku strany a premiérku, ale úplne suverénne sa dnes postavíte na jej obhajobu. To je krutá perfídnosť. Je to, myslím si, celkom vhodné aj na nejakú prípadovú štúdiu.
Ale spôsobom, akým ste to hovorili, takým, celkom takým nadľahčeným a v dobrej nálade, si myslím, že vám trošku narástli krídla, keď vás koaličný poslanec Muránsky už dnes pasoval do pozície premiéra. Pozrite si to na "aktualne sk". Myslím si, že ste nabrali opäť tú vašu obvyklú dobrú náladu, takže pokračujte v tom.
Ale naozaj nemyslím si, že by sa pani premiérka mohla dobre cítiť vo chvíli, keď vy ju práve obhajujete. (Potlesk.)
13. 9. 2011 10:01:35 - 10:01:41 22. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Maďarič, Marek (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
26.
Ďakujem. Pán poslanec Burian, máš úplne pravdu a tvoj nárok je oprávnený, aby tu pán minister len tak nesedel a slovka nepreriekol. Myslím si, že tá rozprava bola dosť bohatá na to, aby mohol prekonať, ja neviem, či je to ostych, či je to strach, alebo čo mu bráni aspoň raz vstúpiť do diskusie s nami, možno teraz má poslednú šancu, aby sme aspoň v nejakých faktických mohli naňho reagovať, pretože naozaj sedí tu, mlčí ako peň a potom možno na nejakých fórach niekde bude machrovať, že aká dôležitá je diskusia na túto tému.
A, samozrejme, ako si to spomenul ešte v piatok, pán poslanec, keď bola hodina otázok, tak na nejaké otázky koaličných poslancov veľmi sebavedome hovoril, ako sa teší na diskusiu k týmto svojim návrhom tu v parlamente. No tak príležitosť na diskusiu s ním nám nedal, samozrejme, ani nám nedá, ale treba ho k tomu vyzývať.
Ďakujem pekne.
9. 9. 2011 14:30:12 - 14:32:13 22. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Maďarič, Marek (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
124.
Pán poslanec Dostál, tá vaša dojemná starostlivosť o živnostníkov, tejto vašej frakcie v poslaneckom klube MOST-HÍD má aj určité racionálne argumenty, ktoré som tu počúval, ale dovolím si vysloviť domnienku, že to robíte predovšetkým preto, aby ste predsa len nakoniec nejaký úžitok z tohoto vašeho pôsobenia na chrbte MOST-u - HÍD aj mali. A vidím, že chováte v sebe takú maličkú nádej, že predsa len by ste mohli získať nejakú širšiu voličskú podporu. Ono je to aj také trošku zábavné sledovať, ako súc súčasťou tejto koalície si sadnete na také nejaké tlačovky s tými umelcami a tvárite sa v tej chvíli teda, že ste asi niekde inde. No, takže to je jedna vec. A držím vám palce, aby vám to zvnútra vyšlo, aby ten zisk tam nejaký bol.
A myslím si, pán poslanec Dostál, že v pohľade na štát sa určite určite líšime. A je to aj legitímne a možno aj užitočné, keď sú rôzne názory. Ale keď vás počúvam hovoriť o tom, že teda vy ešte vidíte stále ten priestor na rušenie úradov a škrtanie a nepochybne tu stále je. Ja mám ale aj dojem, že trošku strácate zo zreteľa to, že v mnohých oblastiach ten štát naozaj stráca funkčnosť, že nie je možné sa na to dívať len takouto optikou a musíme niekde ustrážiť tú hranicu, lebo tým, stále tým len škrtením a podväzovaním tých príjmov sa môže stať, že to prestane úplne fungovať. A sú si toho vedomí viacerí vaši kolegovia z vašej koalície, takže aj tak sa dá na to pozerať.
9. 9. 2011 12:59:44 - 13:00:42 22. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Maďarič, Marek (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
98.
Ďakujem. Pán poslanec, ja poznám väčšinu tých názorov, ktoré ste tu vyslovili, lebo ste ich publikovali a som veľmi rád, že ste ich tu zopakovali. Oni nie sú ani ľavicové, ani pravicové, sú veľmi rozumné. A škoda, že nemôžeme spolupracovať, lebo ste osamelý bežec. Ale snáď v budúcnosti prevládne aj takýto predvídavý a národohospodársky pohľad a oceňujem minimálne tú odpoveď aj na našu ponuku, že poďme sa teda baviť aspoň o tom zjednotení výberu daní a odvodov.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->