Vyhľadávanie v prepise rozpravy Vytlačiť stránku / Print page

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
29. 2. 2012 19:10:07 - 19:10:13 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol - predseda NR SR -   (text nie je autorizovaný)
197.
Je všeobecný súhlas, páni poslanci, s týmto návrhom. Ďakujem pekne. Vyhlasujem rokovanie 29. schôdze Slovenskej republiky za skončené (Ruch v sále.)
Ďakujem za spoluprácu. Panie poslankyne, nemusí to byť posledná schôdza, preto v tejto chvíli vaše želanie podľa vášho očakávania nesplním.
Prajem vám príjemný večer a dovidenia.

(Rokovanie 29. schôdze sa skončilo o 19.11 hodine.)
29. 2. 2012 19:10:02 - 19:10:05 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol (KDH) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
195.
Pán poslanec Solymos.
29. 2. 2012 19:09:09 - 19:09:52 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol - predseda NR SR -   (text nie je autorizovaný)
193.
Panie poslankyne, páni poslanci, aby sme zadosťučinili rokovaciemu poriadku, musíme o tomto návrhu dať hlasovať, ale až potom, ak pán poslanec Paška nájdete ešte ďalšie dva kluby, ktoré s týmto návrhom na vypustenie rokovania o tomto bode programu budú súhlasiť. Národná rada môže na návrh aspoň troch poslaneckých klubov, aj počas schôdze nový bod programu zaradiť alebo zaradený bod z programu vypustiť. O tomto návrhu, žiaľ, hlasovať nemôžem, ak pán poslanec Kollár.
29. 2. 2012 19:09:09 - 19:09:52 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
191.
Hlasujeme, páni poslanci.
(Hlasovanie.) 127 prítomných, 126 za návrh, 1 sa zdržal.

Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona schválila.

Ďakujem pani ministerke za uvedenie, spoluprácu.
Procedurálny, pán poslanec Paška.
29. 2. 2012 19:09:09 - 19:09:52 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol (KDH) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
189.
Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa chce niekto do rozpravy prihlásiť. Nie. Preto rozpravu vyhlasujem za skončenú. Pristúpime k hlasovaniu o vládnom návrhu zákona ako celku so schválenými pozmeňovacími návrhmi.
Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujeme.
29. 2. 2012 19:06:28 - 19:08:48 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol - predseda NR SR -   (text nie je autorizovaný)
187.
Prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predložil za skupinu poslancov pán predseda výboru Kollár. Hlasujeme.
(Hlasovanie.) 125 prítomných, 103 za návrh, 1 proti, 20 sa zdržalo, 1 nehlasoval. Národná rada pozmeňovací návrh schválila.
29. 2. 2012 19:06:28 - 19:08:48 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol (KDH) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
185.
Ďakujeme za poďakovanie, pani ministerka, aj my vám za aktívnu spoluprácu v tomto volebnom období. Nech sa páči, pán spoločný spravodajca, o predloženie návrhu.
29. 2. 2012 19:03:09 - 19:04:25 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol (KDH) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
183.
Panie poslankyne, páni poslanci, len pre informáciu, prečo nejdú hodiny. (Ruch v sále.) Je priestupný rok a technika je, žiaľ, nadstavená (Smiech v sále.) trošku inak. Ja som sa informoval už o technickom nedostatku, takže toto je dôvod, ktorý spôsobil tento nedostatok. Poprosím, páni poslanci, o kľud. Pán spoločný spravodajca. Je všeobecný súhlas s tým, aby sme... (Hlasy zo sály. Áno.) Ďakujem.
Pán spoločný spravodajca, prosím o predloženie návrhov. Chcete sa vyjadriť pani... Prepáčte. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pani ministerka ako navrhovateľka sa chce vyjadriť k rozprave. Nech sa páči.
29. 2. 2012 19:02:52 - 19:02:57 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol (KDH) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
181.
Pán poslanec, spoločný spravodajca Přidal.
29. 2. 2012 19:02:23 - 19:02:26 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol (KDH) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
179.
Pán poslanec Paška.
29. 2. 2012 19:01:57 - 19:01:58 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol (KDH) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
177.
Pán poslanec Štefanec.
29. 2. 2012 19:00:37 - 19:00:37 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol (KDH) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
175.
Pán poslanec Kužma.
29. 2. 2012 19:00:01 - 19:00:01 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol (KDH) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
173.
Pán poslanec Pado.
29. 2. 2012 18:59:06 - 18:59:22 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol (KDH) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
171.
S faktickými poznámkami na vystúpenie pán poslanca Pašku, štyria páni poslanci. Pán poslanec Štefanec ako posledný. Končím možnosť ďalších prihlášok.
Pán poslanec Matej.
29. 2. 2012 18:56:19 - 18:56:25 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol (KDH) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
169.
Jožo chceš? Kde je? Nie.
Nech sa páči, pán poslanec Paška.
29. 2. 2012 18:55:58 - 18:56:19 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
167.
Kľud, páni poslanci!
29. 2. 2012 18:55:58 - 18:55:58 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol (KDH) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
165.
Pán poslanec Pado.
29. 2. 2012 18:55:02 - 18:55:19 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol (KDH) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
163.
Pán poslanec Beblavý s faktickou poznámkou na vystúpenie pána predsedu a pán poslanec Pado. Končím možnosť ďalších prihlášok s faktickými poznámkami.
Nech sa páči, pán poslanec Beblavý.
29. 2. 2012 18:49:28 - 18:53:49 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol (KDH) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
161.
Pán poslanec, ukončiť rozpravu môže len predsedajúci schôdze. Potom, ak sa do rozpravy neprihlási nik z prítomných poslancov, alebo ak v rozprave vystúpia tí, ktorí sa do rozpravy prihlásili. Ja som tú možnosť do rozpravy prihlásiť sa dal. Pani poslankyňa Laššáková bola jediná, ktorá sa prihlásila. V tejto chvíli ukončujem rozpravu.
Plním vaše želanie a pristúpime teraz k hlasovaniu o návrhu za skupinu 31 poslancov, ktorý predložila pani poslankyňa Laššáková, ktorí sa v zmysle § 85 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku domáhajú, aby sme vládny návrh zákona prerokovali v druhom čítaní.
Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prepáčte, páni poslanci, nie je rozdaný pozmeňovací návrh do lavíc? Poprosím, toto hlasovanie vyhlasujem za neplatné. Páni poslanci, ja som dostal návrh, ktorý možno kvalifikovať ako procedurálny návrh. Chcem vás uistiť o tom, že sú splnené podmienky zákona o rokovacom poriadku, je tu podpredseda Hort, ktorý môže dosvedčiť. Takže dávam v tejto chvíli hlasovať o procedurálnom návrhu prerokovať zákon opakovane v druhom čítaní.
Hlasujeme, páni poslanci.
(Hlasovanie.) 126 prítomných, 101 za návrh, 3 proti, 21 sa zdržalo, 1 nehlasoval.
Návrh sme schválili.
V zmysle toho istého ustanovenia § 85 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku dávam návrh, aby Národná rada po odsúhlasení prerokovať opakovane zákon v druhom čítaní rozhodla aj o mojom návrhu, že zákon prerokujeme len na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Prosím, páni poslanci, prezentujme sa a hlasujme o návrhu.
(Hlasovanie.) 127 prítomných, 104 za návrh, 1 proti, 21 sa zdržalo, 1 nehlasoval.
Návrh sme schválili.
Na základe schváleného návrhu pristúpime k druhému čítaniu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorý prerokovávame v druhom čítaní. Otváram rozpravu. Panie poslankyne, páni poslanci, nemám písomné prihlášky. Do rozpravy sa ústne hlásia dvaja páni poslanci. Pán poslanec Kollár, pán poslanec Paška. Končím možnosť ďalších prihlášok do rozpravy.
Nech sa páči, pán poslanec a predseda výboru pre financie a rozpočet Kollár.
29. 2. 2012 18:48:02 - 18:48:35 29. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hrušovský, Pavol (KDH) - predseda NR SR Vstup predsedajúceho   (text nie je autorizovaný)
159.
Panie poslankyne, páni poslanci, pýtam sa, či sa chce ešte niekto vyjadriť v rozprave. Ja sa, priznám sa, pán poslanec Matej, nerozumel celkom, či ste predložili procedurálny návrh, alebo čo ste žiadali vašim postojom od predsedajúceho.
Nech sa páči, pána poslanca Mateja. Zapnite pána poslanca Mateja.

Deň v parlamente

<- ->