Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Kyselica, Lukáš
Číslo schôdze 90
Volebné obdobie 8
Dátum podania 03. 05. 2023 16:03


Podpísaní poslanci
 • Kyselica, Lukáš
 • Vons, Peter
 • Kozarec, Sebastián
 • Kremský, Peter
 • Kuriak, Milan
 • Hus, Igor
 • Kavecká, Monika
 • Dobeš, Peter
 • Kučera, Karol
 • Majorová Garstková, Jana
 • Drábiková, Lucia
 • Mihalik, Marcel
 • Pleštinská, Zita
 • Pročko, Jozef
 • Drdul, Dominik
 • Vašečka, Richard

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1461 Lukáš Kyselica II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1461 Lukáš Kyselica II (77 KB)

Deň v parlamente

<- ->