Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Cmorej, Peter
Číslo schôdze 51
Volebné obdobie 8
Dátum podania 24. 11. 2021 18:52

Ďalší predkladatelia
 • Vetrák, Milan
 • Nemec, Richard
 • Kučera, Karol
 • Grendel, Gábor

Podpísaní poslanci
 • Cmorej, Peter
 • Vetrák, Milan
 • Osuský, Peter
 • Sloboda, Radovan
 • Majorová Garstková, Jana
 • Kremský, Peter
 • Drdul, Dominik
 • Kuriak, Milan
 • Mihalik, Marcel
 • Nemec, Richard
 • Potocký, Milan
 • Šofranko, Mária
 • Kučera, Karol
 • Čekovský, Kristián
 • Benčík, Ján
 • Grendel, Gábor
 • Lehotský, Tomáš

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0719 Peter Cmorej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0719 Peter Cmorej II (217 KB)

Deň v parlamente

<- ->