Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Szőllős, Ján
Číslo schôdze 51
Volebné obdobie 8
Dátum podania 23. 11. 2021


Podpísaní poslanci
 • Szőllős, Ján
 • Fecko, Martin
 • Halák, Róbert
 • Kozarec, Sebastián
 • Drdul, Dominik
 • Mihalik, Marcel
 • Zajačik, Vladimír
 • Vons, Peter
 • Pročko, Jozef
 • Tóth, Vojtech
 • Marcinčin, Radovan
 • Hatráková, Katarína
 • Mičovský, Ján
 • Ňarjaš, Erik
 • Nemec, Richard
 • Kyselica, Lukáš
 • Záborská, Anna
 • Šudík, Tomáš
 • Šofranko, Mária
 • Vetrák, Milan

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0679 Ján Szöllös II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0679 Ján Szöllös II (144 KB)

Deň v parlamente

<- ->