Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Zemanová, Anna
Číslo schôdze 40
Volebné obdobie 8
Dátum podania 24. 09. 2021 11:50


Podpísaní poslanci
 • Zemanová, Anna
 • Sloboda, Radovan
 • Kazda, Radovan
 • Dostál, Ondrej
 • Benčík, Ján
 • Baránik, Alojz
 • Halgašová, Jarmila
 • Cmorej, Peter
 • Foltin, Roman
 • Laurenčík, Milan
 • Osuský, Peter
 • Šipoš, Michal
 • Viskupič, Marián
 • Vašečka, Richard
 • Karahuta, Jaroslav
 • Hatráková, Katarína

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 0576 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0576 Anna Zemanová II (76 KB)

Deň v parlamente

<- ->