Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra PAMULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Podmanický, Ján
Číslo schôdze 53
Volebné obdobie 7
Dátum podania 03. 12. 2019 15:22


Podpísaní poslanci
 • Jančula, Tibor
 • Hrnčiar, Andrej
 • Podmanický, Ján
 • Smolíková, Eva
 • Tomáš, Erik
 • Tittel, Dušan
 • Kuciaňová, Magdaléna
 • Kolesár, Juraj
 • Federič, Igor
 • Faič, Vladimír
 • Antal, Peter
 • Bernaťák, Tibor
 • Kresák, Peter
 • Muňko, Dušan
 • Matejička, Vladimír
 • Pamula, Peter

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 1640 Ján Podmanický II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1640 Ján Podmanický II (53 KB)

Deň v parlamente

<- ->