Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (čpt. 1412)

Predkladateľ Dostál, Ondrej
Číslo schôdze 43
Volebné obdobie 7
Dátum podania 03. 04. 2019


Podpísaní poslanci

    Hlasovanie o návrhu -


    Dokumenty

    7 1413 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1413 Ondrej Dostál II (21 KB)

    Deň v parlamente

    <- ->