Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Zemanová, Anna
Číslo schôdze 17
Volebné obdobie 7
Dátum podania 10. 05. 2017 18:41

Ďalší predkladatelia
 • Bittó Cigániková, Jana

Podpísaní poslanci
 • Zemanová, Anna
 • Rajtár, Jozef
 • Poliačik, Martin
 • Baránik, Alojz
 • Bittó Cigániková, Jana
 • Jurzyca, Eugen
 • Kiššová, Jana
 • Blahová, Natália
 • Gröhling, Branislav
 • Galek, Karol
 • Klus, Martin
 • Laurenčík, Milan
 • Galko, Ľubomír
 • Kaščáková, Renáta
 • Dubačová, Viera

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0425 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0425 Anna Zemanová II (85 KB)

Deň v parlamente

<- ->