Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predkladateľ Varga, Ivan
Číslo schôdze 44
Volebné obdobie 3
Dátum podania 30. 06. 2005


Podpísaní poslanci
 • Angyalová, Edita
 • Baška, Jaroslav
 • Biroš, Peter
 • Federič, Igor
 • Hamerlik, Richárd
 • Chovanec, Miroslav
 • Kovarčík, Ján
 • Maxon, Miroslav
 • Pataky, Ján
 • Přidal, Alojz
 • Ševc, Jozef
 • Šulaj, Igor
 • Tkáč, Vojtech
 • Varga, Ivan
 • Vážny, Ľubomír
 • Zala, Boris
 • Zmajkovičová, Renáta
 • Kvarda, József

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

3 1116 Ivan Varga II.pdf (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 3 1116 Ivan Varga II.pdf (301 KB)

Deň v parlamente

<- ->