Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Kuffa, Štefan
Číslo schôdze 44
Volebné obdobie 6
Dátum podania 27. 11. 2014

Ďalší predkladatelia
 • Kadúc, Miroslav

Podpísaní poslanci
 • Bobík, Jozef
 • Fecko, Martin
 • Hlina, Alojz
 • Horváthová, Eva
 • Kadúc, Miroslav
 • Kuffa, Štefan
 • Kvasnička, Marián
 • Jurinová, Erika
 • Mikloško, Jozef
 • Mičovský, Ján
 • Pollák, Peter
 • Přidal, Alojz
 • Radošovský, Marián
 • Vašečka, Richard
 • Zajac, Pavol

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 1051 Štefan Kuffa II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1051 Štefan Kuffa II (93 KB)

Deň v parlamente

<- ->