Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Hlina, Alojz
Číslo schôdze 33
Volebné obdobie 6
Dátum podania 19. 03. 2014 19:07


Podpísaní poslanci
 • Hlina, Alojz
 • Hrnčiar, Andrej
 • Mikloško, Jozef
 • Simon, Zsolt
 • Švejna, Ivan
 • Uhliarik, Ivan
 • Přidal, Alojz
 • Zajac, Pavol
 • Hudacký, Ján
 • Kaník, Ľudovít
 • Kvasnička, Marián
 • Fronc, Martin
 • Chmel, Rudolf
 • Bastrnák, Tibor
 • Vašečka, Richard
 • Jurinová, Erika
 • Csicsai, Gabriel

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0832 Alojz Hlina II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0832 Alojz Hlina II (99 KB)

Deň v parlamente

<- ->