Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky ku kauze dokumentu "Podozrenie z nezákonného nakladania s finančnými prostriedkami, hnuteľným a nehnuteľným majetkom Vojenskej spravodajskej služby zo strany bývalého vedenia"

Predkladateľ Hlina, Alojz
Číslo schôdze 21
Volebné obdobie 6
Dátum podania 17. 06. 2013


Podpísaní poslanci

    Hlasovanie o návrhu -


    Dokumenty

    Návrh uznesenia k tlači 588 (Pozmeňovací/doplňovací návrh) Návrh uznesenia k tlači 588 (14 KB)

    Deň v parlamente

    <- ->