Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov

Predkladateľ Gaži, Peter
Číslo schôdze 19
Volebné obdobie 6
Dátum podania 15. 05. 2013

Ďalší predkladatelia
 • Lebocký, Tibor
 • Záhumenský, Marian

Podpísaní poslanci
 • Gaži, Peter
 • Halúz, Milan
 • Kubánek, Stanislav
 • Puci, Róbert
 • Martinák, Ľuboš
 • Hreha, Štefan
 • Šedivcová, Viera
 • Gašparovič, Štefan
 • Panáček, Milan
 • Petro, František
 • Holeva, Viliam
 • Géci, Milan
 • Hambálek, Augustín
 • Mojš, Milan
 • Janíková, Mária
 • Kučerová, Viera
 • Lebocký, Tibor
 • Záhumenský, Marian

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

6 0406 Peter Gaži II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0406 Peter Gaži II (121 KB)

Deň v parlamente

<- ->