Výsledky vyhľadávania v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Vytlačiť stránku / Print page

(Podľa § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh podaný, ak bol poslancom prednesený v rozprave v rámci prerokúvaného návrhu zákona. Podaný návrh, ktorým sa rozširuje predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, musí spĺňať náležitosti aj podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. Návrh sa uverejňuje v znení, v akom bol poslancom písomne odovzdaný.)
Dátum podaniaPredkladateľK ČPTNázovČíslo schôdzeHlasovanie
14. 09. 2011Vážny, Ľubomír402 Vládny návrh zákona o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 23 -
14. 09. 2011Pellegrini, Peter401 Vládny návrh zákona o finančnej správe 23 -
31. 03. 2011Vážny, Ľubomír309 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov 16 -
24. 03. 2011Vážny, Ľubomír191 Vládny návrh zákona, torým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 16 -
11. 02. 2011Vážny, Ľubomír186 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 14 -
09. 12. 2010Vážny, Ľubomír115 Vládny návrh zákona o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru a o zmene a doplnení niektorých zákonov 9 -
03. 12. 2010Vážny, Ľubomír81 Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2011 9 -
13. 10. 2010Vážny, Ľubomír54 Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 7 -

Deň v parlamente

<- ->