Výsledky vyhľadávania v pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Vytlačiť stránku / Print page

(Podľa § 29 ods. 1 a § 82 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov je pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh podaný, ak bol poslancom prednesený v rozprave v rámci prerokúvaného návrhu zákona. Podaný návrh, ktorým sa rozširuje predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný zákon, musí spĺňať náležitosti aj podľa § 94 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. Návrh sa uverejňuje v znení, v akom bol poslancom písomne odovzdaný.)
Dátum podaniaPredkladateľK ČPTNázovČíslo schôdzeHlasovanie
16. 03. 2006Miklušičák, Jozef1432 Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov 60 -
15. 03. 2006Miklušičák, Jozef1269 Vládny návrh zákona o výkone väzby 60 -
15. 03. 2006Miklušičák, Jozef1269 Vládny návrh zákona o výkone väzby 60 -
13. 12. 2005Miklušičák, Jozef1317 Vládny návrh zákona o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii 52 -
13. 12. 2005Miklušičák, Jozef1330 Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Márie DEMETEROVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách 52 -

Deň v parlamente

<- ->