Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov Vytlačiť stránku / Print page

Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci dodržiavania finančnej disciplíny Uzavretá odpoveď na interpeláciu5. 2. 2019Gröhling, BranislavSaSKažimír, Peter
Vo veci uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Uzavretá odpoveď na interpeláciu5. 2. 2019Gröhling, BranislavSaSGál, Gábor
Vo veci priestupkového konania v súvislosti s uplatňovaním zákona o registri partnerov verejného sektora Uzavretá odpoveď na interpeláciu5. 2. 2019Gröhling, BranislavSaSGál, Gábor
Vo veci informácie o asistentoch učiteľov v členení podľa samosprávnych krajov Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 10. 2018Gröhling, BranislavSaSLubyová, Martina
Vo veci novelizácie vyhlášky č. 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe Uzavretá odpoveď na interpeláciu4. 6. 2018Gröhling, BranislavSaSLubyová, Martina
Vo veci funkčnosti informačného systému športu Uzavretá odpoveď na interpeláciu4. 6. 2018Gröhling, BranislavSaSLubyová, Martina
Vo veci poskytovania finančných príspevkov športovcom Uzavretá odpoveď na interpeláciu4. 6. 2018Gröhling, BranislavSaSLubyová, Martina
Vo veci žiadosti o zápis oprávnenia športového odborníka na podnikanie Uzavretá odpoveď na interpeláciu29. 5. 2018Gröhling, BranislavSaSLubyová, Martina
Vo veci využitia športových poukazov Uzavretá odpoveď na interpeláciu29. 5. 2018Gröhling, BranislavSaSLubyová, Martina
Vo veci otázok súvisiacich s uzatvoreným pojektom s názvom Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo dospelých ako nástroj uplatniteľnosti na trhu práce Uzavretá odpoveď na interpeláciu3. 11. 2017Gröhling, BranislavSaSLubyová, Martina
Vo veci otázok súvisiacich s uzatvoreným projektom s názvom Ďalšie vzdelávania a poradentstvo pre dospelých ako nástroj uplatniteľnosti na trhu práce Uzavretá odpoveď na interpeláciu3. 11. 2017Gröhling, BranislavSaSKažimír, Peter
Vo veci platov pedagogických a odborných zamestnancov Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 4. 2017Gröhling, BranislavSaSPlavčan, Peter
Vo veci rozpočtu Štátnej školskej inšpekcie Uzavretá odpoveď na interpeláciu24. 3. 2017Gröhling, BranislavSaSPlavčan, Peter
VO veci hodnotenia rozdelenia financovania školstva ministerstvom školstva a ministerstvom vnútra Uzavretá odpoveď na interpeláciu24. 3. 2017Gröhling, BranislavSaSKaliňák, Robert
Vo veci doplnenia údajov k zoznamom študijných odborov a učebných odborov Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 3. 2017Gröhling, BranislavSaSPlavčan, Peter
Vo veci opatrení na skvalitnenie výučby na stredných školách Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 3. 2017Gröhling, BranislavSaSPlavčan, Peter
Vo veci školení učiteľov na podporu rozvoja metakognitívnych stratégií Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 3. 2017Gröhling, BranislavSaSPlavčan, Peter
Vo veci inovatívnych učebných metód Uzavretá odpoveď na interpeláciu9. 2. 2017Gröhling, BranislavSaSPlavčan, Peter
Vo veci problematiky nedostatku asistentov na školách Uzavretá odpoveď na interpeláciu1. 2. 2017Gröhling, BranislavSaSPlavčan, Peter
Vo veci problematiky výchovných poradcov Uzavretá odpoveď na interpeláciu10. 1. 2017Gröhling, BranislavSaSPlavčan, Peter
Vo veci odmeňovania výchovných poradcov Uzavretá odpoveď na interpeláciu10. 1. 2017Gröhling, BranislavSaSPlavčan, Peter
Vo veci problematiky školských učebníc Uzavretá odpoveď na interpeláciu7. 9. 2016Gröhling, BranislavSaSPlavčan, Peter
Vo veci stredných odborných škôl Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 4. 2016Gröhling, BranislavSaSPlavčan, Peter
Vo veci problematiky systému duálneho vzdelávania Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 4. 2016Gröhling, BranislavSaSPlavčan, Peter

Deň v parlamente

<- ->