Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov Vytlačiť stránku / Print page

Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci bezplatného cestovania vlakmi Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 6. 2015Jurinová, ErikaOĽaNOPočiatek, Ján
Vo veci "Poštovej spoločnosti" Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 6. 2015Jurinová, ErikaOĽaNOPočiatek, Ján
Vo veci aktivít v boji proti korupcii Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 6. 2015Jurinová, ErikaOĽaNODraxler, Juraj
Vo veci nerovnakého zaobchádzania a problematiky udeľovania povolenia na pobyt pre cudzincov Uzavretá odpoveď na interpeláciu4. 3. 2015Jurinová, ErikaOĽaNOKaliňák, Robert
Vo veci výstavby obchvatu D4 a cesty R7 prostredníctvom PPP projektov Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 2. 2015Jurinová, ErikaOĽaNOPočiatek, Ján
Opakovane vo veci výročných správ Uzavretá odpoveď na interpeláciu5. 2. 2015Jurinová, ErikaOĽaNORichter, Ján
Vo veci Investičného plánu pre Európu a postupe pri zaradení investičných projektov v SR Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 1. 2015Jurinová, ErikaOĽaNOFico, Robert
Vo veci výročných správ Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 12. 2014Jurinová, ErikaOĽaNORichter, Ján
Vo veci vytvorenia nového Národného centrálneho depozitára cenných papierov Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 12. 2014Jurinová, ErikaOĽaNOKažimír, Peter
Vo veci aktivít vlády SR a osobitne Ministerstva vnútra SR v boji proti korupcii Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 12. 2014Jurinová, ErikaOĽaNOKaliňák, Robert
Vo veci platieb z fondov Európskej únie Uzavretá odpoveď na interpeláciu11. 9. 2014Jurinová, ErikaOĽaNOFico, Robert
Vo veci bezplatného prepisu akcií na Fond národného majetku občanmi SR Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 8. 2014Jurinová, ErikaOĽaNOPavlis, Pavol
Vo veci problematiky potratových tabletiek v SR Uzavretá odpoveď na interpeláciu1. 7. 2014Jurinová, ErikaOĽaNOZvolenská, Zuzana
Vo veci problematiky skončenia štátnozamestnaneckého pomeru Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 6. 2014Jurinová, ErikaOĽaNORichter, Ján
Vo veci verejného obstarávania služieb na propagáciu problematiky inštitútu verejného obstarávania Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 6. 2014Jurinová, ErikaOĽaNORichter, Ján
Vo veci prehodnotenia priznania invalidného dôchodku Sociálnou poisťovňou Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 5. 2014Jurinová, ErikaOĽaNORichter, Ján
Vo veci odmeňovania za výkon funkcie v štátnej akciovej spoločnosti Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 2. 2014Jurinová, ErikaOĽaNOFico, Robert
Vo veci vyplácania starobných dôchodkov bývalým vojakom a policajtom a ich finančného krytia v Sociálnej poisťovni Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 1. 2014Jurinová, ErikaOĽaNOKažimír, Peter
Vo veci budovania rýchlostných ciest na Slovensku Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 12. 2013Jurinová, ErikaOĽaNOPočiatek, Ján
Vo veci vyplácania starobných dôchockov pre bývalých vojakov a policajtov Uzavretá odpoveď na interpeláciu29. 10. 2013Jurinová, ErikaOĽaNOKažimír, Peter
Vo veci vyplácania starobných dôchockov pre bývalých vojakov a policajtov Uzavretá odpoveď na interpeláciu29. 10. 2013Jurinová, ErikaOĽaNORichter, Ján
Opakovane vo veci diskriminačných prejavov Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 10. 2013Jurinová, ErikaOĽaNOPočiatek, Ján
Opakovane vo veci diskriminačných prejavov Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 10. 2013Jurinová, ErikaOĽaNOLajčák, Miroslav
Vo veci sociálnopravnej ochrany detí Uzavretá odpoveď na interpeláciu26. 9. 2013Jurinová, ErikaOĽaNORichter, Ján
Vo veci využívania knihy o LGBTI v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu na stredných školách Uzavretá odpoveď na interpeláciu24. 9. 2013Jurinová, ErikaOĽaNOČaplovič, Dušan
Opakovane vo veci záložného práva k pozemkom v Námestove Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 9. 2013Jurinová, ErikaOĽaNOKažimír, Peter
Vo veci zadlžovania obcí a miest Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 8. 2013Jurinová, ErikaOĽaNOKažimír, Peter
Vo veci diskriminačných prejavov Uzavretá odpoveď na interpeláciu1. 7. 2013Jurinová, ErikaOĽaNOPočiatek, Ján
Vo veci diskriminačných prejavov Uzavretá odpoveď na interpeláciu1. 7. 2013Jurinová, ErikaOĽaNOLajčák, Miroslav
Vo veci záložného práva k pozemkom v Námestove Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 6. 2013Jurinová, ErikaOĽaNOKažimír, Peter
Vo veci problematiky sociálnoprávnej ochrany detí Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 6. 2013Jurinová, ErikaOĽaNORichter, Ján
Vo veci problematiky zákona o sociálnom poistení Uzavretá odpoveď na interpeláciu26. 4. 2013Jurinová, ErikaOĽaNORichter, Ján
Vo veci problematiky úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 4. 2013Jurinová, ErikaOĽaNOMaďarič, Marek
Vo veci problematiky postupov a aplikácie poznatkov z prípadu fiemy Slotex Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 3. 2013Jurinová, ErikaOĽaNORichter, Ján
Vo veci odporúčaní uvedených v Správe o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2012 Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 3. 2013Jurinová, ErikaOĽaNOBorec, Tomáš
Vo veci otázok súvisiacich s realizáciou štipendijného programu M. R. Štefánika Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 1. 2013Jurinová, ErikaOĽaNOČaplovič, Dušan
Vo veci otázok súvisiacich s realizáciou štipendijného programu M. R. Štefánika Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 1. 2013Jurinová, ErikaOĽaNOFederič, Igor
Vo veci otázok súvisiacich s problematikou agendy ľudských práv Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 11. 2012Jurinová, ErikaOĽaNOLajčák, Miroslav
Vo veci otázok v súvislosti so zverejňovaním životopisných údajov, profesionálnych skúseností a akademickej kvalifikácie verejných funkcionárov Uzavretá odpoveď na interpeláciu14. 11. 2012Jurinová, ErikaOĽaNOFico, Robert
Vo veci konkrétnych otázok v súvislosti s problematikou verejného obstarávania Uzavretá odpoveď na interpeláciu7. 11. 2012Jurinová, ErikaOĽaNOTáborská, Zita

Deň v parlamente

<- ->