Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov Vytlačiť stránku / Print page

Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci problematiky detí s ochorením Diabetes mellitus 1. typu Uzavretá odpoveď na interpeláciu26. 6. 2014Žitňanská, Jana-Zvolenská, Zuzana
Vo veci problematiky detí s ochorením Diabetes mellitus 1. typu Uzavretá odpoveď na interpeláciu26. 6. 2014Žitňanská, Jana-Čaplovič, Dušan
Vo veci jednotného postupu pri posudzovaní a rozhodovaní o žiadostiach na kompenzačné pomôcky pre zdravotne postihnutých Uzavretá odpoveď na interpeláciu23. 6. 2014Žitňanská, Jana-Richter, Ján
Vo veci príspevku na opatrovanie v prípade hospitalizácie dieťaťa Uzavretá odpoveď na interpeláciu19. 6. 2014Žitňanská, Jana-Richter, Ján
Vo veci rozdeľovania výnosu dane z príjmov územnej samospráve vo väzbe na školy a školské zariadenia Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 6. 2014Žitňanská, Jana-Kažimír, Peter
Vo veci odchodu do dôchodku v prípade rizikových pracovných povolaní Uzavretá odpoveď na interpeláciu5. 5. 2014Žitňanská, Jana-Richter, Ján
Vo veci prípravy zákona o územnom plánovaní a výstavbe Uzavretá odpoveď na interpeláciu11. 4. 2014Žitňanská, Jana-Počiatek, Ján
Vo veci navýšenia finančných prostriedkov pre asistentov učiteľa Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 4. 2014Žitňanská, Jana-Čaplovič, Dušan
Vo veci databázy detí so zdravotným postihnutím Uzavretá odpoveď na interpeláciu31. 3. 2014Žitňanská, Jana-Zvolenská, Zuzana
Vo veci rozšírenia projektu aktivačných prác Uzavretá odpoveď na interpeláciu26. 2. 2014Žitňanská, Jana-Richter, Ján
Vo veci prístupu k žiadateľom o prácu na úradu práce Uzavretá odpoveď na interpeláciu17. 2. 2014Žitňanská, Jana-Richter, Ján
Vo veci vyplácania odmien učiteľom za spracované DVO Uzavretá odpoveď na interpeláciu7. 2. 2014Žitňanská, Jana-Čaplovič, Dušan
Vo veci financovania asistentov učiteľov Uzavretá odpoveď na interpeláciu29. 1. 2014Žitňanská, Jana-Kaliňák, Robert
Vo veci financovania asistentov učiteľov Uzavretá odpoveď na interpeláciu29. 1. 2014Žitňanská, Jana-Čaplovič, Dušan
Vo veci mimoriadnej dotácie na dofinancovanie sociálnych služieb u neverejných poskytovateľov Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 1. 2014Žitňanská, Jana-Richter, Ján
Vo veci vyplácania kreditových príplatkov riaditeľmi škôl učiteľom Uzavretá odpoveď na interpeláciu9. 1. 2014Žitňanská, Jana-Čaplovič, Dušan
Vo veci problematiky asistentov učiteľov Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 11. 2013Žitňanská, Jana-Čaplovič, Dušan
Vo veci kreditného systému vzdelávania učiteľov Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 11. 2013Žitňanská, Jana-Čaplovič, Dušan
Vo veci stanovenia limitu detí, ktoré môžu nastúpiť do 8-ročných gymnázií Uzavretá odpoveď na interpeláciu17. 10. 2013Žitňanská, Jana-Čaplovič, Dušan
Vo veci kvality pitnej vody v meste Sereď Uzavretá odpoveď na interpeláciu24. 9. 2013Žitňanská, Jana-Žiga, Peter
Vo veci kvality pitnej vody v meste Sereď Uzavretá odpoveď na interpeláciu24. 9. 2013Žitňanská, Jana-Zvolenská, Zuzana
Vo veci rušenia škôl a otázok v súvislosti s dofinancovaním škôl Uzavretá odpoveď na interpeláciu16. 8. 2013Žitňanská, Jana-Čaplovič, Dušan
Vo veci podpory zvýšenia počtu miest v materských školách Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 8. 2013Žitňanská, Jana-Čaplovič, Dušan
Opakovane vo veci dotácií pre RTVS a ich vyutívania podľa zmluvy o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 8. 2013Žitňanská, Jana-Maďarič, Marek
Vo veci otázok na oblsť integrácie a inklúzie detí so špecifickými potrebami Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 7. 2013Žitňanská, Jana-Čaplovič, Dušan
Vo veci povinnej integrovanej starostlivosti o deti a mládež so zdravotným postihnutím Uzavretá odpoveď na interpeláciu25. 6. 2013Žitňanská, Jana-Zvolenská, Zuzana
Vo veci poskytnutých a schválených dotácií RTVS Uzavretá odpoveď na interpeláciu21. 6. 2013Žitňanská, Jana-Maďarič, Marek
Vo veci zriaďovania prevádzky chráneného pracoviska Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 6. 2013Žitňanská, Jana-Richter, Ján
Vo veci priemeru známok ako podmienky možnosti uchádzať sa o štúdium na gymnáziu ako aj strednej odbornej škole Uzavretá odpoveď na interpeláciu5. 2. 2013Žitňanská, Jana-Čaplovič, Dušan
Vo veci stanovenia podmienok možnosti uchádzať sa o štúdium na päťročnom bilingválnom gymnáziu Uzavretá odpoveď na interpeláciu5. 2. 2013Žitňanská, Jana-Čaplovič, Dušan
Vo veci prijatia vyhlášky o jednotnom systéme označovania v televíznom vysielaní Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 11. 2012Žitňanská, Jana-Maďarič, Marek
Vo veci vykazovania detí v centrách špeciálnopedagogického poradenstva Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 10. 2012Žitňanská, Jana-Čaplovič, Dušan
Vo veci existencie a fungovania Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 9. 2012Žitňanská, Jana-Čaplovič, Dušan

Deň v parlamente

<- ->