Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov Vytlačiť stránku / Print page

12
Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci problematiky sprístupnenia informácií Rokovanie o interpelácii3. 2. 2016Beblavý, Miroslav-Čislák, Viliam
Vo veci problému splnenia podmienok na poskytnutie peňažného príspevku na opatrovanie Uzavretá odpoveď na interpeláciu21. 10. 2015Beblavý, Miroslav-Richter, Ján
Vo veci nižších nákladov za úkony notárov Uzavretá odpoveď na interpeláciu21. 10. 2015Beblavý, Miroslav-Borec, Tomáš
Vo veci poskytnutia prostriedkov obchodnej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou štátu Uzavretá odpoveď na interpeláciu14. 9. 2015Beblavý, Miroslav-Hudák, Vazil
Vo veci motorového vozidla Uzavretá odpoveď na interpeláciu3. 6. 2015Beblavý, Miroslav-Táborská, Zita
Vo veci sprístupnenia informácií Uzavretá odpoveď na interpeláciu1. 6. 2015Beblavý, Miroslav-Čislák, Viliam
Vo veci daňovej licencie pre pozemkové spoločenstvá Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 4. 2015Beblavý, Miroslav-Kažimír, Peter
Vo veci informácií o procese obstarania aplikácie Virtuálna registračná pokladnica Uzavretá odpoveď na interpeláciu10. 3. 2015Beblavý, Miroslav-Kažimír, Peter
Vo veci vyšetrovania kauzy bývalého konateľa obchodnej spoločnosti MH Development, s.r.o. Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 1. 2015Beblavý, Miroslav-Kaliňák, Robert
Vo veci ďalšieho postupu v súvislosti s kauzou obchodnej spoločnosti MH Delopment, s.e.o. Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 1. 2015Beblavý, Miroslav-Pavlis, Pavol
Vo veci poistenia zodpovednosti členov orgánov spoločností v pôsobnosti ministerstva Uzavretá odpoveď na interpeláciu13. 10. 2014Beblavý, Miroslav-Počiatek, Ján
Vo veci poistenia zodpovednosti členov orgánov spoločností v pôsobnosti ministerstva Uzavretá odpoveď na interpeláciu13. 10. 2014Beblavý, Miroslav-Glváč, Martin
Vo veci poistenia zodpovednosti členov orgánov spoločností v pôsobnosti ministerstva Uzavretá odpoveď na interpeláciu13. 10. 2014Beblavý, Miroslav-Kažimír, Peter
Vo veci poistenia zodpovednosti členov orgánov spoločností v pôsobnosti ministerstva Uzavretá odpoveď na interpeláciu13. 10. 2014Beblavý, Miroslav-Pavlis, Pavol
Vo veci poistenia zodpovednosti členov orgánov spoločností v pôsobnosti ministerstva Uzavretá odpoveď na interpeláciu13. 10. 2014Beblavý, Miroslav-Zvolenská, Zuzana
Vo veci zmeny vo vedení Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Uzavretá odpoveď na interpeláciu22. 9. 2014Beblavý, Miroslav-Pellegrini, Peter
Vo veci postupov obchodnej spoločnosti Burza cenných papierov v Bratislave, a.s. Uzavretá odpoveď na interpeláciu26. 8. 2014Beblavý, Miroslav-Fico, Robert
Vo veci projektu Rozvoj stredného odborného vzdelávania Uzavretá odpoveď na interpeláciu25. 3. 2014Beblavý, Miroslav-Čaplovič, Dušan
Vo veci uplatňovania Zákonníka práce Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 3. 2014Beblavý, Miroslav-Richter, Ján
Vo veci problematiky Národného projektu III-2/B "Umiestňovanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trhu práce" Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 3. 2014Beblavý, Miroslav-Richter, Ján
Vo veci príspevku na bývanie pre poberateľov starobného dôchodku v hmotnej núdzi Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 2. 2014Beblavý, Miroslav-Richter, Ján
Vo veci zníženia odmien za tvorbu digitálnych vzdelávacích objektov Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 2. 2014Beblavý, Miroslav-Čaplovič, Dušan
Vo veci efektívnosti vynakladania prostriedkov pri projekte Metodicko-pedagogického centra Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 1. 2014Beblavý, Miroslav-Čaplovič, Dušan
Vo veci analytických podkladov pre rozhodovanie ministerstva školstva Uzavretá odpoveď na interpeláciu24. 1. 2014Beblavý, Miroslav-Čaplovič, Dušan
Vo veci vodičského oprávnenia na vedenie malotraktorov Uzavretá odpoveď na interpeláciu23. 1. 2014Beblavý, Miroslav-Kaliňák, Robert
Vo veci zoznamov preferovaných a nepreferovaných odborov stredoškolského štúdia Uzavretá odpoveď na interpeláciu21. 1. 2014Beblavý, Miroslav-Čaplovič, Dušan
Vo veci výstavby hál na čistenie a údržbu vlakových súprav Uzavretá odpoveď na interpeláciu13. 1. 2014Beblavý, Miroslav-Počiatek, Ján
Vo veci úprav opisu študijného odboru politológia Uzavretá odpoveď na interpeláciu20. 12. 2013Beblavý, Miroslav-Čaplovič, Dušan
Vo veci kontroly hospodárenia súkromnej strednej odbornej školy Uzavretá odpoveď na interpeláciu25. 11. 2013Beblavý, Miroslav-Čaplovič, Dušan
Vo veci stratégie podpory zamestnanosti Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 11. 2013Beblavý, Miroslav-Richter, Ján
Vo veci zriadenia hraničného priechodu s Ukrajinou Uzavretá odpoveď na interpeláciu15. 11. 2013Beblavý, Miroslav-Kažimír, Peter
Vo veci odbornej konferencie k vzdelávaniu Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 10. 2013Beblavý, Miroslav-Čaplovič, Dušan
Vo veci zriadenia hraničného priechodu Ulič - Zabroď s Ukrajinou Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 10. 2013Beblavý, Miroslav-Kaliňák, Robert
Vo veci používania mechanizmu zjednodušených výdavkov pri eurofondoch Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 10. 2013Beblavý, Miroslav-Čaplovič, Dušan
Vo veci reformy ESO Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 10. 2013Beblavý, Miroslav-Čaplovič, Dušan
Vo veci Agentúry pre výskum a vývoj Uzavretá odpoveď na interpeláciu1. 10. 2013Beblavý, Miroslav-Čaplovič, Dušan
Vo veci verejného obstarávania v rezorte školstva Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 9. 2013Beblavý, Miroslav-Kažimír, Peter
Vo veci verejného obstarávania v rezorte školstva Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 9. 2013Beblavý, Miroslav-Vážny, Ľubomír
Vo veci verejného obstarávania v rezorte školstva Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 9. 2013Beblavý, Miroslav-Čaplovič, Dušan
Vo veci verejného obstarávania v rezorte školstva Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 9. 2013Beblavý, Miroslav-Federič, Igor
Vo veci verejného obstarávania v rezorte školstva Uzavretá odpoveď na interpeláciu12. 9. 2013Beblavý, Miroslav-Táborská, Zita
Vo veci stornovania vydaných potvrdení o publikovaní OPS/OSO Metodicko-pedagogického centra a stornovania vydaných kreditov Uzavretá odpoveď na interpeláciu22. 7. 2013Beblavý, Miroslav-Čaplovič, Dušan
Vo veci pripomienkovania návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov verejnosťou Uzavretá odpoveď na interpeláciu10. 7. 2013Beblavý, Miroslav-Borec, Tomáš
Vo veci založenia účtov Fondu na podporu vzdelávania v Štátnej pokladnici Uzavretá odpoveď na interpeláciu18. 6. 2013Beblavý, Miroslav-Kažimír, Peter
Vo veci uznávania dokladov o vzdelaní s Českou republikou Uzavretá odpoveď na interpeláciu23. 5. 2013Beblavý, Miroslav-Čaplovič, Dušan
Vo veci poskytnutia mimoriadnej dotácie Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre Svetové združenie Slovákov v zahraničí prostredníctvom o. z. Slovak World Network Uzavretá odpoveď na interpeláciu13. 5. 2013Beblavý, Miroslav-Lajčák, Miroslav
Vo veci maturitnej skúšky z matematiky Uzavretá odpoveď na interpeláciu13. 5. 2013Beblavý, Miroslav-Čaplovič, Dušan
Vo veci poplatku za prenositeľnosť mobilného čísla Uzavretá odpoveď na interpeláciu30. 4. 2013Beblavý, Miroslav-Počiatek, Ján
Vo veci menovania a odvolávania riaditeľov škôl Uzavretá odpoveď na interpeláciu24. 4. 2013Beblavý, Miroslav-Čaplovič, Dušan
Vo veci poskytnutia dotácie Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí Uzavretá odpoveď na interpeláciu3. 4. 2013Beblavý, Miroslav-Lajčák, Miroslav
12

Deň v parlamente

<- ->