Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov Vytlačiť stránku / Print page

Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci vyplácania jednorázových finančných príspevkov vojnovým sirotám Uzavretá odpoveď na interpeláciu25. 9. 2015Gibalová, MonikaKDHBorec, Tomáš
Vo veci odpredaja pozemkov vo vlastníctve štátu a v správe ZSSK v k. ú. Poprad Uzavretá odpoveď na interpeláciu25. 9. 2015Gibalová, MonikaKDHPočiatek, Ján
Vo veci prípravy výzvy pre pokračovanie podpory opatrovateľskej služby prostredníctvom národného projektu Uzavretá odpoveď na interpeláciu25. 9. 2015Gibalová, MonikaKDHRichter, Ján
Vo veci postupu uzatvárania zmlúv o dielo po realizáciii Programu ESO okresnými úradmi Uzavretá odpoveď na interpeláciu27. 3. 2014Gibalová, MonikaKDHKaliňák, Robert
Vo veci odpredaja pozemkov vo vlastníctve štátu v správe ŽSR Uzavretá odpoveď na interpeláciu20. 12. 2013Gibalová, MonikaKDHPočiatek, Ján
VO veci počtu poberateľov výsluhových dôchodkov Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 9. 2013Gibalová, MonikaKDHBorec, Tomáš
Vo veci počtu poberateľov starobných dôchodkov Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 9. 2013Gibalová, MonikaKDHRichter, Ján
Vo veci počtu poberateľov výsluhových dôchodkov Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 9. 2013Gibalová, MonikaKDHKaliňák, Robert
Vo veci počtu poberateľov výsluhových dôchodkov Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 9. 2013Gibalová, MonikaKDHKažimír, Peter
Vo veci vymenovania hlavného inšpektora Inšpektorátu práce Prešov Uzavretá odpoveď na interpeláciu24. 5. 2013Gibalová, MonikaKDHRichter, Ján
Vo veci pozastavenia objednávania znaleckých posudkov pre stanovenie hodnoty pozemku tvoriaceho zriadenú záhradkovú osadu Uzavretá odpoveď na interpeláciu14. 5. 2013Gibalová, MonikaKDHJahnátek, Ľubomír
Vo veci odpredaja pozemkov vo vlastníctve štátu v správe ŽSR, na ktorých sú v Poprade postavené garáže vo vlastníctve fyzických osôb Uzavretá odpoveď na interpeláciu14. 5. 2013Gibalová, MonikaKDHPočiatek, Ján
Vo veci Operačného programu Vzdelávanie vyhláseného s cieľom zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít Uzavretá odpoveď na interpeláciu6. 12. 2012Gibalová, MonikaKDHČaplovič, Dušan
Vo veci implementácie národného projektu "Terénna sociálna práca v obciach" Uzavretá odpoveď na interpeláciu26. 10. 2012Gibalová, MonikaKDHRichter, Ján
Vo veci zmeny charakteristiky lesných pozemkov vo vlastníctve štátu v zrušenom Vojenskom obvode Javorina z lesov na osobitné určenie na lesy hospodárske, ktoré boli dočasne dané do správy Vojenských lesov a majetkov SR, š. p. so sídlom v Pliešovciach Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 8. 2012Gibalová, MonikaKDHGlváč, Martin
Vo veci prenajímania pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, a podielov poľnohospodárskych pozemkov, ktorých vlastník nie je známy, v správe Slovenského pozemkového fondu Uzavretá odpoveď na interpeláciu2. 8. 2012Gibalová, MonikaKDHJahnátek, Ľubomír
Vo veci zmeny charakteristiky lesných pozemkov vo vlastníctve štátu v zrušenom Vojenskom obvode Javorina z lesov na osobitné určenie na lesy hospodárske, dočasne dané do správy Vojenských lesov a majetkov SR, š.p. so sídlom v Pliešovciach Uzavretá odpoveď na interpeláciu28. 6. 2012Gibalová, MonikaKDHJahnátek, Ľubomír
Vo veci nepreplácania oprávnených výdavkov na projekty schválené v rámci výzvy ROP-1.1.-2010/01 vyhlásenej 22. 1. 2010 Uzavretá odpoveď na interpeláciu8. 6. 2012Gibalová, MonikaKDHJahnátek, Ľubomír
Vo veci oceńovania pozemkov pre´účely zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov Uzavretá odpoveď na interpeláciu11. 5. 2012Gibalová, MonikaKDHBorec, Tomáš
Vo veci oceńovania pozemkov pre účely zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osdách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov Uzavretá odpoveď na interpeláciu11. 5. 2012Gibalová, MonikaKDHJahnátek, Ľubomír

Deň v parlamente

<- ->