Výsledky vyhľadávania v interpeláciách poslancov Vytlačiť stránku / Print page

123456789
Popis interpelácieStavDátum podaniaZadávateľKlubAdresát
Vo veci prijímania zamestnancov do štátnej služby Rokovanie o interpelácii29. 3. 2018Klus, MartinSaSLajčák, Miroslav
Vo veci rušenia detských ihrísk v dôsledku transponovania noriem EK a EP STN EN 1176 Príjem odpovede na interpeláciu29. 3. 2018Klus, MartinSaSDrucker, Tomáš
Vo veci plnenia Akčného plánu rozvoja okresu Sobrance Príjem odpovede na interpeláciu29. 3. 2018Klus, MartinSaSÉrsek, Árpád
Vo veci doplnenia značenia na diaľnici D1 Príjem odpovede na interpeláciu29. 3. 2018Klus, MartinSaSÉrsek, Árpád
Vo veci OP Integrovaná infraštruktúra Rokovanie o interpelácii28. 3. 2018Kollár, BorisSME RODINAÉrsek, Árpád
Vo veci zmien čerpania OP Doprava Rokovanie o interpelácii28. 3. 2018Kollár, BorisSME RODINAÉrsek, Árpád
Vo veci problematiky plnenia operačných programov Príjem odpovede na interpeláciu28. 3. 2018Kollár, BorisSME RODINARaši, Richard
Vo veci zmeny úpravy doplnkových ordinačných hodín Príjem odpovede na interpeláciu23. 3. 2018Beblavý, Miroslav-Kalavská, Andrea
Vo veci zverejňovania výsledkov hodnotenia v NATO Defence Planning Process Rokovanie o interpelácii19. 3. 2018Poliačik, Martin-Gajdoš, Peter
Vo veci problematiky výstavby odpočívadla Pohranice R1 Rokovanie o interpelácii19. 3. 2018Kollár, BorisSME RODINAÉrsek, Árpád
Vo veci uplatňovania Smernice RADY 97/81/ES Rokovanie o interpelácii16. 3. 2018Dubačová, Viera-Richter, Ján
Vo veci uplatňovania Dohovoru MOP o lekárskej starostlivosti a dávkach v chorobe Rokovanie o interpelácii16. 3. 2018Dubačová, Viera-Richter, Ján
Vo veci úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín Rokovanie o interpelácii14. 3. 2018Beblavý, Miroslav-Fico, Robert
Vo veci plnenia Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 v časti politiky sociálneho poistenia Rokovanie o interpelácii13. 3. 2018Gaborčáková, SoňaOĽANORichter, Ján
Vo veci problematiky dane za ubytovanie Rokovanie o interpelácii12. 3. 2018Marosz, JánOĽANOKažimír, Peter
Vo veci implementácie Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka – Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne do slovenského právneho poriadku Rokovanie o interpelácii12. 3. 2018Verešová, AnnaOĽANODrucker, Tomáš
Vo veci prístupu k problematike dane za ubytovanie zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Rokovanie o interpelácii12. 3. 2018Marosz, JánOĽANOŽitňanská, Lucia
Vo veci prípravy Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania Rokovanie o interpelácii8. 3. 2018Zimenová, Zuzana-Lubyová, Martina
Vo veci systému cestného mýta Rokovanie o interpelácii2. 3. 2018Ivan, MiroslavSaSÉrsek, Árpád
Vo veci formy zamestnávania veterinárnych lekárov Rokovanie o interpelácii2. 3. 2018Beblavý, Miroslav-Matečná, Gabriela
Vo veci schvaľovania Implementačného plánu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR Rokovanie o interpelácii1. 3. 2018Čaplovič, DušanSMER - SDPellegrini, Peter
Vo veci zistení Úradu vládneho auditu o použití finančných prostriedkov pri odstraňovaní následkov povodní v obci Nižný Komárnik Rokovanie o interpelácii28. 2. 2018Dostál, OndrejSaSKažimír, Peter
Vo veci uplatňovania zákona o tvorbe právnych predpisov Rokovanie o interpelácii28. 2. 2018Dostál, OndrejSaSŽitňanská, Lucia
Vo veci prípravy rezortného informečného systému Rokovanie o interpelácii26. 2. 2018Poliačik, Martin-Lubyová, Martina
Vo veci problematiky zamestnávania cudzincov Rokovanie o interpelácii15. 2. 2018Bastrnák, TiborMOST - HÍDRichter, Ján
Vo veci zastúpenia Slovenskej republiky na 62. zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien Rokovanie o interpelácii15. 2. 2018Verešová, AnnaOĽANOLajčák, Miroslav
Vo veci uvádzania vplyvov na rodinu v legislatívnych návrhoch Rokovanie o interpelácii15. 2. 2018Verešová, AnnaOĽANORichter, Ján
Vo veci UNESCO a ochrany bukových pralesov Karpát Rokovanie o interpelácii15. 2. 2018Zemanová, AnnaSaSSólymos, László
Vo veci UNESCO a ochrany bukových pralesov Karpát Rokovanie o interpelácii15. 2. 2018Zemanová, AnnaSaSLubyová, Martina
Vo veci UNESCO a ochrany bukových pralesov Karpát Rokovanie o interpelácii15. 2. 2018Zemanová, AnnaSaSMatečná, Gabriela
Vo veci UNESCO a ochrany bukových pralesov Karpát Rokovanie o interpelácii15. 2. 2018Zemanová, AnnaSaSÉrsek, Árpád
Vo veci problematiky služobných zbraní Rokovanie o interpelácii9. 2. 2018Kotleba, MarianĽS Naše SlovenskoKaliňák, Robert
Vo veci monitoringu vybavenia slovenských nemocníc osobnou váhou pre imobilné osoby Rokovanie o interpelácii9. 2. 2018Shahzad, SilviaOĽANODrucker, Tomáš
Vo veci financovania modernizácie lotísk Sliač a Kuchyňa Rokovanie o interpelácii8. 2. 2018Drobný, StanislavĽS Naše SlovenskoGajdoš, Peter
Vo veci problematiky bossingu Rokovanie o interpelácii8. 2. 2018Žarnay, Oto-Lubyová, Martina
Vo veci poskytovania externých právnych služieb rozpočtovým organizáciám ministerstva Rokovanie o interpelácii8. 2. 2018Žarnay, Oto-Lubyová, Martina
Vo veci smerovania Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Rokovanie o interpelácii8. 2. 2018Žarnay, Oto-Lubyová, Martina
Vo veci zabezpečenia financovania dátových kurátorof Rokovanie o interpelácii8. 2. 2018Heger, EduardOĽANOPellegrini, Peter
Vo veci elektronickej diaľničnej známky Rokovanie o interpelácii7. 2. 2018Ivan, MiroslavSaSÉrsek, Árpád
Vo veci rekonštrukcie cesty I. triedy Rokovanie o interpelácii7. 2. 2018Blanár, JurajSMER - SDÉrsek, Árpád
Vo veci problematiky výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v okolí Bratislavy Rokovanie o interpelácii6. 2. 2018Kollár, BorisSME RODINAÉrsek, Árpád
Vo veci výstavby chýbajúcich úsekov diaľnice D3 Rokovanie o interpelácii6. 2. 2018Kollár, BorisSME RODINAÉrsek, Árpád
Vo veci dostavby diaľničného úseku D1 Hubová - Ivachnová Rokovanie o interpelácii2. 2. 2018Kollár, BorisSME RODINAÉrsek, Árpád
Vo veci stanoviska Kraského pamiatkového úradu v Bratislave Rokovanie o interpelácii31. 1. 2018Čaplovič, DušanSMER - SDMaďarič, Marek
Vo veci dane z motorových vozdiel Rokovanie o interpelácii26. 1. 2018Ivan, MiroslavSaSKažimír, Peter
Vo veci otázok v súvislosti s analýzou pripravenosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade jadrovej alebo radiačnej udalosti Rokovanie o interpelácii26. 1. 2018Poliačik, Martin-Drucker, Tomáš
Vo veci otázok v súvislosti s analýzou pripravenosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade jadrovej alebo radiačnej udalosti - pripravenosti integrovaného záchranného systému Rokovanie o interpelácii26. 1. 2018Poliačik, Martin-Kaliňák, Robert
Vo veci rušenia tried prijímaných žiakov na osemročné gymnáziá Rokovanie o interpelácii18. 1. 2018Beblavý, Miroslav-Kaliňák, Robert
Vo veci prenosu daňovej povinnosti Rokovanie o interpelácii15. 1. 2018Beblavý, Miroslav-Kažimír, Peter
Vo veci vyvlastnenia nehnuteľností pod stavbou diaľnice Rokovanie o interpelácii10. 1. 2018Ivan, MiroslavSaSÉrsek, Árpád
123456789

Deň v parlamente

<- ->