Vystúpenie v rozprave Vytlačiť stránku / Print page

Vystupujúci  
Dátum 23. 7. 2021 00:00 
Schôdza 35 
Tlač 554 
Bod rokovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 554) - druhé čítanie.
Nie sú evidované žiadne detaily vystúpení.

Deň v parlamente

<- ->