Vystúpenie v rozprave Vytlačiť stránku / Print page

Vystupujúci Radovan Kazda 
Dátum 23. 7. 2021 00:00 
Schôdza 35 
Tlač 614 
Bod rokovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 614) - prvé čítanie.
 
17:27:54 - 17:40:29 Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
107.
Ďakujem. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, mám tu pripravených niekoľko bodov. Bude to trochu ťažšie, lebo vidím, že je tu ešte stále dosť veľký ruch v sále, tak sa pokúsim nejako sústrediť. Chcem sa vyjadriť k tomuto návrhu, ktorý podporujem, a pokúsim sa vysvetliť asi v troch-štyroch bodoch, prečo ho podporujem. (Ruch v sále.) Možno, pán predsedajúci, keby ste vedeli ešte urobiť trochu kľud v sále. (Zaznievanie gongu.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Nech sa páči, pán poslanec, už je kľud v sále, môžete pokračovať.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Ďakujem. V tých rozpravových príspevkoch sa veľmi často zaznievalo, že dvojaký meter, diskriminácia, rozdeľovanie ľudí na dve kategórie. Stále som nad tým tak veľmi rozmýšľal a najprv jedna poznámka. My v podstate od minulého roka, od niekedy jesene sme tu mali zavedené testovanie cez Ag testy. Takisto ich ľudia museli absolvovať, pokiaľ chceli sa zúčastňovať buď nejakých podujatí, alebo teda navštevovať prevádzky. Chcel by som sa spýtať kolegov z opozície, že teda či to bola tiež diskriminácia, či toto tiež tak veľmi významne kritizovali, pretože to bol nástroj, akým spôsobom identifikovať aspoň niektorých, nejakú časť ľudí, ktorí sú infikovaní.
V čase, kedy začínala, začínala celá pandemická vlna, tá prvá pandemická vlna, vtedy bola ešte vláda predsedu vlády Pellegriniho a tá si stanovila jasné podmienky, ktoré v podstate trvajú dodnes. Tie sa vôbec nijako nezmenili, pokračovala v nich aj táto vláda. Tie podmienky, keď to tak veľmi poviem stručne, zneli tak, že ľuďom, u ktorých hrozí nezanedbateľné riziko, že by mohli po infikovaní sa vírusom zomrieť alebo skončiť v nemocnici s nejakým ťažkým stavom, alebo mať dlhodobé následky, alebo šíriť toto ochorenie, treba znížiť mobilitu. Zaviedla to aj prvá vláda, teda predchádzajúca vláda predsedu vlády Pellegriniho, pokračovala v tom takisto aj táto vláda. Na týchto podmienkach sa vlastne vôbec nič dodnes nezmenilo. Všetky vyhlášky, ktoré boli od ÚVZ, Úradu verejného zdravotníctva, ktoré boli od vlády v núdzovom stave, sledovali tento jeden cieľ - znížiť mobilitu obyvateľstva.
To, čo sa zmenilo, je to, že v súčasnosti prišli na trh vakcíny, prišiel spôsobom, akým by mohli občania znížiť u občanov, ktorú túto vakcínu prijmú, by sa mohlo znížiť riziko infikovania, takisto by sa aj znížilo, znížila možnosť šírenia toho vírusu a predovšetkým teda sa znižuje to riziko tých ťažkých následkov zdravotných a to vysoké riziko úmrtia. Samozrejme, to riziko stále je, ale je podstatne, podstatne nižšie. Toto je to, čo sa zmenilo od toho spoločného postupu, ktorý mala predchádzajúca vláda a ktorá má aj táto súčasná, že už pod tieto podmienky, ktoré boli dané obidvomi vládami, už nespadajú občania, ktorí sú zaočkovaní, pretože tí už, tým už nehrozí do takej miery, že by to riziko, to riziko úmrtia, to riziko ťažkých zdravotných následkov a takisto, čo je podstatné, títo ľudia aj v menšej miere sú šíriteľmi tohto vírusu. To som sa informoval už aj u infekto... teda u imunológov, takisto u lekárov, tá pravdepodobnosť je vraj podstatne nižšia, že ľudia zaočkovaní šíria ďalej ten vírus ako ľudia nezaočkovaní. Toľko k tomu.
Ja by som chcel teda spýtať opozície, lebo pán Takáč mi tu neodpovedal, teda, že sme teraz v tejto súčasnej situácii, že čo by sme mali robiť. Príde tá ďalšia pandemická vlna, príde, nemala by byť už taká veľká, taká významná, tá pravdepodobnosť už, tie dôvodné predpoklady sú, že by nemala byť taká významná, ale čo by sme mali robiť. Pravdepodobne, zrejme, asi znovu bude snahou vlády znižovať mobilitu občanov. Takže mali by sme opäť zatvárať obchody? Veď toto opozícia celý čas kritizovala, že boli zatvorené obchody. Čo, tak potom sa pýtam, čo by ste robili. Tak máme nechať opäť vlastne zaočkovaných a nezaočkovaných bez akéhokoľvek rozdielu, umožniť im vstup do prevádzok s tým rizikom, že práve títo nezaočkovaní budú opäť, naďalej v tej vysokej miere zomierať alebo budú mať veľmi ťažké stavy.
Je zaujímavé, že páni z opozície čím viac hovoria o tom, ako je všetko zlé, tak nepovedia vlastne návrh riešenia. Ani raz som ho nezaznel, nezačul, nepočul som, že čo, čo treba robiť. Iba že toto je zlé, toto je strašne všetko zlé, komplet, čo sa robí, je komplet zlé. Toľko na margo teda toho, že sa ten cieľ vlády, ktorý bol už aj za prechádzajúcej vlády, ten platí aj teraz a vláda tieto, tento cieľ sa snaží naplniť.
Ja sám som bol veľkým kritikom niektorých tých opatrení vlády, už som to spomínal aj v predchádzajúcom príspevku. Zdalo sa mi, teda mal som dojem, že už pri takých veľmi dlhotrvajúcich, veľmi dlhotrvajúcom lockdowne už prevyšujú negatívne dôsledky, budúce, očakávané, nad tými pozitívnymi, ktoré sú v tých predčasných úmrtiach, ktoré boli vlastne cieľom týchto opatrení.
Chcem ešte druhý bod. Sloboda očkovania. No, to je, je to oveľa, oveľa zložitejší problém, ako sa tak veľmi jednoducho prezentuje. Aspoň takýto dojem mám. Celkom dobré ekonomické riešenie by bolo, keby si mohli ľudia sami platiť náklady za ošetrenie, keď budú chorí, keď ochorejú na... (Reakcia z pléna. Zaznievanie gongu.) Ďakujem. Prosím, nevyrušovať ma. (Zaznievanie gongu.) ... sami za ošetrenie. V tom momente, áno, toto by bol veľmi zaujímavý, veľmi dobrý model, lebo keby si mohli hradiť všetci alebo keby sa zaviedlo pravidlo, že budú si všetci hradiť náklady na ošetrenie, tak v tom momente máme vlastne zabezpečenú slobodu, v tom momente ľudia, ktorí sa zaočkujú, znížia si pravdepodobnosť toho, že by museli tieto náklady platiť. Ľudia, ktorí sa slobodne rozhodnú nezaočkovať, tak ich, tak to riziko si zvýšia. Takže v tomto momente to vyzerá ako veľmi zaujímavé riešenie, ale vieme, že toto riešenie sa nedá presadiť, nie je ani veľmi ako technicky realizovateľné. Pretože ako budeme vyhodnocovať, ako budeme vyhodnocovať, čo patrí pod tie náklady, akým spôsobom budeme vyhodnocovať prípady, kedy by nastali trvalé následky napríklad? A takisto ako budeme vyhodnocovať opäť tie negatívne externality vo forme šíriteľov toho ochorenia, ktorí sa nedali zaočkovať a šíria ho vo vyššej miere. Čiže áno, sloboda očkovania, tento nápad, tento nápad mi pripadá ako principiálne veľmi zaujímavý a veľmi, možno by priniesol zaujímavé a dobré riešenie, kvalitné, ktoré by uspokojilo aj ľudí, ktorí chcú, ktorí volajú po slobodnom, slobodnej voľbe v očkovaní, ale má veľmi veľa nedostatkov. Za prvé sa nedá realizovať, za druhé stále tam zostáva táto negatívne externalita.
Tretí bod sa týka povinného očkovania. Hovorím, celkom otvorene sa priznávam k tomu a hovorím a presadzujem, aby v momente, kedy sa zistí, že zaočkovanosť obyvateľstva je veľmi nízka, že sa nedarí dosiahnuť vyššiu ako požadovanú mieru zaočkovania, tak som za to, aby sa zaviedlo aj povinné očkovanie pre niektoré skupiny obyvateľstva, predovšetkým pre starších a pre zdravotnícky personál. Ja v tomto naozaj nevidím vôbec žiadny problém pre dosiahnutie kolektívnej imunity, pre dosiahnutie toho, aby nenastávala vysoká úmrtnosť práve tých starších ľudí. Tak toto opatrenie vnímam ako síce krajné, keď sa nepodaria, nepodarí dosiahnuť tie ciele inými spôsobmi, ale ako absolútne legitímne.
Posledný bod. To, čo ma veľmi prekvapilo, je to, akým spôsobom sa mnohí poslanci vydali tou cestou populizmu. Tou cestou populizmu, že sa nesnažia ani nejakým spôsobom presviedčať ľudí o tej všeobecne rozšírenej, rozšírenej informácii, že sloboda voľby v očkovaní je absolútne najlepšie riešenie, ktoré nemá žiadne negatívne externality, ktoré vlastne nič nespôsobuje, že je to v podstate len slobodné rozhodnutie, ktorým nikto nikoho nepoškodzuje. Toto ma osobitne veľmi mrzí práve aj u poslancov koaličných zo SME RODINA. Ja pevne verím, že na túto vlnu populizmu nebudú naskakovať ďalej, že tak ako podporovali všetky opatrenia vlády, ktoré vláda robila doteraz, s tým cieľom, s tými cieľmi, ktoré som hovoril úplne na začiatku, tak vakcinácia a podpora ľudí a motivácia ľudí pre očkovanie je absolútne jasný, jasný, jasné pokračovanie tej istej politiky. Mrzí ma, že teda, mrzí ma, že na túto vlnu naskakuje čoraz viac poslancov. Je mi jasné, že poslanci opozície budú naďalej stále hovoriť iba to, čo sa páči ľuďom, a nie to, čo je pravda, že budú naďalej nenavrhovať žiadne opatrenie, ktoré by sme mali robiť, a pevne verím, že aspoň tá časť koalície našej podporí túto normu. A pevne verím, že raz dosiahneme stav, kedy aj oveľa viac poslancov zboru bude ochotných presviedčať, presviedčať voličov, nebude ochotných len plniť akýkoľvek ich zámer, akýkoľvek ich, akúkoľvek ich žiadosť, ale pokúsia sa aj presviedčať svojich voličov o tom, že je dôležité v tomto prípade aj motivovať k vyššej miere očkovania.
Podporujem tento návrh a pevne verím, že sa ho dnes, respektíve zajtra podarí presadiť.
Ďakujem.

Deň v parlamente

<- ->