Vystúpenie v rozprave Vytlačiť stránku / Print page

Vystupujúci Mária Kolíková 
Dátum 23. 7. 2021 00:00 
Schôdza 35 
Tlač 562 
Bod rokovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 562) - druhé a tretie čítanie.
 
16:18:06 - 16:19:58 Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
67.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, na príspevok pána poslanca Fica reagovať nebudem. Nie je hodný, s ohľadom na to, táto reakcia, keďže ani nesúvisela s vládnym návrhom zákona a myslím, že aj čo sa týka kultúry prejavu a obsahu, nie je hodné mojej reakcie.
Čo sa týka, samozrejme, ostatných príspevkov dovolím si na ne reagovať. V prvom rade technicky nevyjadrujem súhlas k rozšíreniu návrhu zákona, čo je predmetom tohto bodu, a to v tej časti pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zo strany pána poslanca Suska, ktoré súvisia so zákonom o podmienkach vo výkone väzby, majú meniť aj zákon, ktorý sa týka verejnej ochrankyne práv. Všetky tieto návrhy, ktoré sú rozširujúce a nad rámec, nevyslovujem k nim súhlas v zmysle § 94 ods. 2 rokovacieho poriadku, a tým pádom vlastne by sa nimi nemal ani parlament zaoberať.
Súčasne však chcem povedať, že plne vyjadrujem podporu potrebe zmeniť podmienky vo výkone väzby a nielen, aj podmienky vo výkone trestu. A ja si myslím, že aj s pánom poslancom tu nájdeme určite zhodu vo veľa veciach, ale takáto právna úprava je dôležitá, aby prebehla naozaj aj riadnym pripomienkovým procesom, aj riadne s diskusiou, aj osobitne s generálnym riaditeľom Zboru väzenskej a justičnej stráže. Môžem aj v tejto súvislosti informovať, že je pripravené už paragrafové znenie novely zákona o podmienkach vo výkone väzby. Ja si myslím, že veľa z tých vecí, na ktoré reflektoval aj pán poslanec Susko, že tu nájde a uvidí, že je tu uplatnenie.
Myslím si, že rovnako sa treba pozrieť aj na zákon, ktorý súvisí s podmienkami vo výkone trestu, takže určite máme zhodu v tom, že treba humanizovať podmienky, ktoré sú vo výkone väzby aj výkone trestu. Súvisí to aj s právnou úpravou a ja som pripravená to zmeniť a na jeseň, verím, že sa tu spolu stretneme a budeme sa spolu rozprávať o právnej úprave, ktorá s tým súvisí. Takže teraz to považujem za predčasné, ale určite máme zhodu v tom, že je potrebné túto právnu úpravu zmeniť a posunúť ju bližšie k demokratickej spoločnosti, ktorá plne rešpektuje a primerane práva obvinených, ale aj práva tých, ktorí sú odsúdení vo výkone trestu a v tej miere, v ktorej môžeme maximálne humanizovať tieto podmienky aj právnou úpravou. Treba to spraviť a ja to som pripravená spraviť.
Čo sa týka podmienok vo výkone väzby či výkone trestu, ktoré súvisia s materiálnymi podmienkami, tak to mi je zaťažko naozaj počúvať výhrady z opozície a určite osobitne od tých, ktorí mali v rukách aj financie a mohli ovplyvniť posledných dvanásť rokov a viac podmienky vo výkone väzby alebo výkone trestu a neurobili to. To znamená, nedá sa za jeden rok zmeniť všetko, ale absolútne súhlasím s tým, že treba zmeniť tieto podmienky a materiálne, finančne prispieť jednoducho do väzenstva a podmienky takýmto spôsobom napraviť.
Čo sa týka k právnej úprave, tak ako som povedala, naozaj môžme momentálne riešiť len to, čo nám umožňuje trestný proces, ako ho máme nastavený. Ja sa teším na rozpravu, ktorú budeme mať potom na konci tohto roka, ktorá bude súvisieť s novou právnou úpravou novely Trestného poriadku. Ja som povedala, ja som pripravená potom pripraviť ambicióznejšie návrhy. Teraz to nie je možné s ohľadom na to, čo nám ponúka trestný proces. A myslím si, že toto je maximálne ambiciózna úprava, ktorá nám umožňuje na jednej strane splniť účel Trestného poriadku, na druhej strane v maximálne možnej miere to dať do rovnováhy s právami obvinených.
Ak sú tu odkazy na rozhodnutia Ústavného súdu alebo rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, no, tie tu budú vždy. A je to dobré. Je dobré, že máme Ústavný súd, je dobré, že máme tu takúto brzdu a upozornenie smerom k výkladu právnych noriem, ale mali sme také aj v minulosti. Ako to nie je niečo neštandardné, že jednoducho sa vyskytne rozhodnutie aj Ústavného súdu, ktoré súvisí s konkrétnym rozhodnutím o väzbe. Neznamená to súčasne, že by sme nerešpektovali ako krajina právny poriadok a štandardy, ktoré súvisia s právnou úpravou smerom k väzbe. Ale jednoducho stane sa, áno, stane sa aj omyl a k tomu máme potom aj prípadne Ústavný súd, aby taký omyl napravil. A je to tak v poriadku a znamená to, že systém funguje.
A súčasne platí aj to, že v tejto právnej úprave, ako som už povedala, prijímame a priamo vlastne do právnej úpravy zapisujeme tie dôležité vety z rozhodnutí či už Ústavného súdu, alebo aj Najvyššieho súdu, ktoré prísnejšie upravujú postup, ktorým sa bude riadiť sudca, keď bude rozhodovať o väzbe.
Ja si vás dovoľujem požiadať, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, k podpore tejto právnej úpravy. Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->