Vystúpenie v rozprave Vytlačiť stránku / Print page

Vystupujúci Vladimír Lengvarský 
Dátum 23. 7. 2021 00:00 
Schôdza 35 
Tlač 622 
Bod rokovania Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 622).
Nie sú evidované žiadne detaily vystúpení.

Deň v parlamente

<- ->