Vystúpenie v rozprave Vytlačiť stránku / Print page

Vystupujúci Radovan Kazda 
Dátum 23. 7. 2021 00:00 
Schôdza 35 
Tlač 613 
Bod rokovania Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613).
 
12:01:32 - 12:03:32 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
54.
Pán poslanec, rozprávať 15 minút, z toho asi jednu vetu k návrhu zákona, tak to celkom mi nesedí k vašej vete, že trafíte kolík po hlavičke. 15 minút to bolo k predmetu toho, čo bude v prvom čítaní, jedna alebo dve vety sa týkali skráteného legislatívneho konania. No, žiaľ, zas vám to nevyšlo. Chcem iba pripomenúť, že hovoríte o tom, že chceme skomplikovať život. Táto vláda robí to isté, čo robila aj vaša vláda. Snažila sa obmedziť mobilitu ľuďom, u ktorých hrozí veľké riziko, že by mohli zomrieť, alebo že by mali trvalé následky, alebo že by s ťažkým stavom skončili v nemocnici. V tejto línii ide aj tento návrh, ktorý oslobodzuje tých, ktorí už v tejto podmienke, túto podmienku nespĺňajú, resp. už im nehrozí takéto, takéto veľké ohrozenie. Je to stále tá istá línia, akú zaviedla aj vaša vláda ešte pod pánom Pellegrinim.
Pozrite sa na Izrael, ako to nefunguje. Ja som si pozrel teraz tie čísla, práveže to funguje. Samozrejme, že pandemická vlna rastie, je to úplne prirodzené. Počet úmrtí je naprosto minimálny, takže opäť nevyšlo.
A ešte k tomu, že vyjdite von, že mám vyjsť von, tak ja som vyšiel, ja som vyšiel dokonca aj predvčerom pred kubánskych protestujúcich a ja som sa s nimi aj rozprával, tak ako mi odporúčate. Vy ste sa pred nimi nerozprávali, vy ste sa tam postavili s nejakým heslom a potom ste zakrákali, že vraj sú to nejakí agenti nejakej americkej ambasády. No, samozrejme, nebola to pravda, ja som sa s nimi rozprával, boli to riadni slušní občania, ktorí žijú na Slovensku a chcú slobodu na Kube.
Takisto som prechádzal aj teraz, chcel som prejsť, chcel som sa rozprávať. No tento dav začal do mňa drgať, jeden mi povedal, že som buzerant pojebaný, a tak som mal pocit, že asi sa so mnou nechcú rozprávať.
12:49:34 - 12:54:56 Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
92.
Ďakujem. Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pokúsim sa hovoriť teda, na rozdiel od mojich predrečníkov viacerých, k veci, teda k skrátenému legislatívnemu konaniu.
Podmienky, dôvody pre skrátené legislatívne konanie ustanovuje rokovací poriadok, určite ich poznáte, za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody Národná rada môže sa uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní. V tomto prípade si myslím, že návrh je naprosto jednoznačný. Týmto návrhom môžeme zabrániť obrovským hospodárskym škodám.
Skúsim to vysvetliť krátko. Mali sme dva lockdowny, takzvané lockdowny, teda veľmi striktné opatrenia v dôsledku ktorých alebo, respektíve opatrenia, ktorými sme, došlo, teda ktorými došlo k zatvoreniu napríklad prevádzok, k zákazu hromadných podujatí, k zákazu aj zhromažďovaciemu, ale budem sa teda hlavne obracať na tieto prvé dve. Došlo k zásadnému, k zásadným hospodárskym škodám, pretože podnikatelia nemohli podnikať, kultúrna obec nemohla robiť svoju prácu, poskytovať svoju, svoje služby pre ľudí. Takisto trpelo veľmi veľa, tisíce ľudí, ktorí podnikajú povedzme v jarmočníctve alebo v takých nejakých úplne malých, drobných službách.
Ja som tento lockdown, hlavne ten druhý, ony boli dva. Ten prvý bol, myslím, že desaťtýždňový, a druhý bol takmer až, ak sa nemýlim, až päťmesačný. Ja som tento lockdown veľmi zle znášal a ja som ho veľmi často aj verejne kritizoval. Kritizoval som tú mieru tých opatrení a najmä teda vtom, v tej druhej časti, teda v tom druhom veľkom, veľkom zamknutí ekonomiky alebo teda veľkej časti ekonomiky som mal dojem, že v istom momente už očakávané budúce negatívne dôsledky začínajú prevažovať nad očakávanými súčasnými prínosmi z tých, z týchto opatrení. A pod tými negatívnymi dôsledkami, samozrejme, myslím aj budúce predčasné úmrtia, odkladanie operácií, predčasné úmrtia v dôsledku psychickej ťažoby, predčasné úmrtia v dôsledku toho, že ľudia sa dostávajú na existencionálne dno v dôsledku týchto opatrení. Keď hovorím o očakávaných, tak hovorím to preto, a veľmi to zdôrazňujem, že vláda, ktorá sa rozhodla robiť tieto opatrenia, takisto vychádzala len z očakávaných, vychádzala viac-menej z predpokladov, ktoré dostávali, ktoré dostávala na základe epidemiológov, infektológov a na základe ďalších odborníkov. Samozrejme, nedalo sa očistiť, nedal sa vytvoriť nejaký čistý model, kde by sme jedno opatrenie iba zaviedli a vyskúšali, že či naozaj zaberá na zníženie krivky, potom to druhé alebo paralelne obidve, preto sme stále tápali a všetky vlády na svete v podstate tápali v týchto, v týchto, v nastavení týchto opatrení. Preto keď hovorím, že som kritizoval budúce očakávané, tak je to, negatívne dôsledky, tak je to veľmi podobné. To boli proste, nevedeli sme to odhadnúť, len sme vedeli, že už to trvá veľmi, veľmi dlho a naozaj, že už dostávajú sa ľudia do veľmi ťažkých existencionálnych problémov, pretože prichádzali o svoj príjem, o svoje živobytie, o to, čomu sa venovali vo svojom živote, čo bolo pre nich prioritné. Čiže nie, nebola to len tá ekonomická stránka. Bolo to aj to, že tí ľudia naozaj prišli o to, čomu venovali svoj život na tento krátky časový úsek, respektíve už potom aj dosť dlhý.
Takže ja veľmi vítam tento návrh, že ide v skrátenom konaní. Ja by som dokonca ocenil, keby sa to podarilo už minulý mesiac presadiť. Tak ako už povedal aj Ondrej Dostál, strana SaS ho podporí, pretože tento návrh umožňuje, umožňuje nezamknúť ekonomiku. To je absolútne dôležité. Toto je jeho obrovský, obrovský profit. Ja chcem oceniť pána ministra Lengvarského, že je v tomto postoji stály, pevný, že má odvahu povedať, hovoriť o tom, že nemôžeme už zamknúť ekonomiku takýmto spôsobom prísnym. A pevne verím, že teda poslanci podporia aj toto prvé čítanie, lebo naozaj hrozia tu hospodárske škody, a toto riešenie umožňuje minimálne nezamknúť ekonomiku a dovoliť podnikateľom, aby podnikali.
Ďakujem.
12:57:37 - 12:59:33 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
98.
Ďakujem. Kolega Ondrej, v podstate ďakujem.
Budem reagovať na pána Linharta. No, ja mám takú obavu z týchto reakcií, ktorú ste mali aj vy, že ste trochu mylne, mylne naskočili na rétoriku, rétoriku ľudí, ktorí si úplne opačne vysvetlili cieľ, ktorý je sledovaný touto úpravou. A to mi je zvláštne, pretože ten cieľ je na prosto jasný. Ak by nastala situácia opäť, že bude rásť pandemická vlna, tak vlády urobia to isté, čo robila aj vláda pána predsedu aj bývalého Pellegriniho, to, čo robila táto vláda, to, čo robili všetky vlády vo svete, bude sa snažiť znižovať mobilitu ľudí. Ale teraz nastala situácia, že u niektorých ľudí už nie je potrebné znižovať mobilitu, lebo sú zaočkovaní, to znamená, že nemajú také vysoké riziko úmrtia a nemajú také vysoké riziko následkov. Takže toto dobré opatrenie, ktoré umožní nezamknúť ekonomiku, ktoré umožní, aby títo ľudia mohli navštevovať tieto služby, a toto opatrenie, ktoré ho umožňuje aj tým ostatným ľuďom, keď sa dajú pretestovať, aby takisto mohli ich využívať, tak toto opatrenie, si myslím, že nie je možné ani nepodporiť, je to veľmi dobré opatrenie, po ktorom túžila aj celá opozícia, ktoré nám vyčítala celá opozícia. A nejakým záhadným spôsobom ste sa pridali práve na túto rétorickú vlnu, ktorú ste absolútne otočili, absolútne otočili v zmysle celého toho a namiesto toho, aby ste podporili tento návrh, tak v podstate opakujete tie isté lži, demagógie a prekrúcania, ktoré teraz tu produkuje opozícia.

Deň v parlamente

<- ->