Vystúpenie v rozprave Vytlačiť stránku / Print page

Vystupujúci Marek Kotleba 
Dátum 23. 7. 2021 00:00 
Schôdza 35 
Tlač 613 
Bod rokovania Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 613).
 
10:42:26 - 10:43:17 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
20.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, podľa mňa teraz ide o takú vážnu vec, že nemôžme to v žiadnom prípade prijať do skráteného legislatívneho konania, lebo aj tie dôvody, ktoré ste vymenovali, tak tie značné hospodárske škody alebo ohrozenie základných ľudských práv, veď to robí vaša vláda teraz. A ak chcete takýto zákon, ktorým chcete ľudí rozdeliť na očkovaných, neočkovaných a potom ktovie ako to bude ešte ďalej, tak jednoducho nemôžete toto v skrátenom konaní tuto za pár hodín odsúhlasiť a musí byť k tomu riadna politická debata. A nielen takto, že vy si zmyslíte a jednoducho ľudí rozdelíte. Veď pozrite sa na názov vašej strany. Tak buď si zmeňte potom názo, alebo z tej strany vystúpte.
10:45:49 - 11:08:36 Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
24.
Ďakujem za slovo. Tak, vážení, poďme sa teda pozrieť, čo nám to tá vláda Slovenskej republiky predkladá na skrátené legislatívne konanie. Ako už aj môj predrečník tu vymenoval tie dôvody, ktoré sú na to skrátené legislatívne konanie, tak ja si to tak vôbec nemyslím, pretože ide o naozaj závažný, závažný zákon, ktorý môže obmedzovať ľudské práva a slobody. A ako sa uvádza v návrhu na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Poďme sa, prosím vás, na to trošku lepšie pozrieť a môžme si tu ten návrh vlády aj prečítať na skrátené legislatívne konanie.
Na rokovanie vlády Slovenskej republiky sa predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 a tak ďalej a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. "Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť ústavne súladnú možnosť využitia tzv. digitálnych očkovacích preukazov (ďalej len „GreenPass“) v rámci vnútroštátnych spoločenských a právnych zákonov."
Tak, prosím vás, povedzte mi, že ako chcete tieto GreenPassy zaviesť, ako chcete tých ľudí kontrolovať, čo budete robiť s tými ľuďmi, ktorí tie GreenPassy nebudú mať, ktorí sa odmietnu očkovať. Veď očkovanie je dobrovoľné a takýmto, takýmto zákonom dávate nástroj jednému človeku, ktorý môže obmedziť absolútne akúkoľvek slobodu človeku, ktorý nebude mať zázračný papierik. Takisto mohli sme to vidieť, keď ste už zaviedli tzv. modré papieriky, ktorými ste šikanovali ľudí, teraz to budú papieriky zelené, bude to oveľa prísnejšie, väčšie právomoci. Takže, prosím vás, vysvetlite to a nemusíte to vysvetliť ani tak mne, ale vysvetlite to všetkým tým občanom, ktorí sa odmietnu očkovať, že prečo by oni by mali byť občanmi druhej kategórie len zato, že odmietnu nejaké očkovanie, ktoré nemá absolútne žiadny výskum, nemáme žiadne dáta. Niekto si môže myslieť, že teraz je to prvá dávka, potom to bude druhá dávka, potom to bude tretia dávka, štvrtá, ďalší variant, delta, omega, akýkoľvek iný variant. A čo teraz? Každého pol roka sa budú ľudia očkovať nejakou novou látkou? Už sa zmenilo aj to, že prvé očkovanie môže byť jednou látkou, druhé očkovanie môže byť druhou, inou značkou, tretie bude zase inou, štvrté... Sám váš najmúdrejší doktor povedal, že v budúcnosti môže toto očkovanie priniesť aj neplodnosť, ale, bohužiaľ, budeme sa s tým musieť zmieriť. Tak toto je ten výskum, pán minister? Takýto je výskum? Veď výskum trvá desať – dvadsať rokov na takéto veci, kde sa, kde sa absolútne jedná o to, či niekomu takéto očkovanie spôsobí zdravotné problémy alebo nespôsobí. A výskum musí dokázať, že nespôsobí, a vtedy sa predsa môžme očkovať. Však aj v armáde určite sa neočkuje niečím, čo si vymyslí niekto na kolene, ale má to nejaký výskum, či už je to na Slovensku, alebo je to aj niekde inde. A tiež veľakrát sa dokázalo, či už išlo aj o legionárov v Afrike, že tie vakcíny na maláriu absolútne boli účinné tak možno na 50 %. (Reakcia z pléna.)
Okej. Ja nehovorím, že nie. Ale aj tomu predchádzal výskum dlhodobý. Nebolo to z minúty na minútu, ako to robíte vy tu. Že teraz chcete zaočkovať všetkých ľudí, pomaly deti od osem rokov. Nemáme žiadne dáta. Robíte tu obrovskú reklamu cez všetky možné médiá, televízie, kadejaké pochybné denníky a tak ďalej a ľudí ste úplne oblbli. Veď ste sa im povyhrážali, lebo ich vyhodíte z práce, a tých, samozrejme, ktorí by to odmietli, tak nenapíše im nijaký zamestnávateľ na papier, že prepustili sme vás z dôvodu toho, že ste sa nedali zaočkovať. Tak skúste urobiť takto, že teda keď niekto sa nechce zaočkovať, nech ho z práce prepustia, ale nech mu to dajú aj na papier. Lebo ho vyštvú z toho zamestnania, pretože nechcú mať problémy so žiadnymi úradmi, nechcú sa naťahovať s Úradom verejného zdravotníctva, s nejakým Mikasom, ktorý všetkým tvrdí, aby boli zodpovední, ale možnože sám zomre na morbídnu obezitu, tak takýto človek ide niekomu niečo vysvetľovať, ako sa má správať k svojmu zdravia. Tak, prosím vás, nebuďte už smiešni, veď to je katastrofa, čo tu vy predkladáte a ešte v skrátenom legislatívnom konaní! Preboha!
Ďalej sa tu uvádza: "Cieľom je rovnako prispieť k napĺňaniu účelu a ducha nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2021/953 zo 14. júna o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných potvrdení o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, o vykonaní testu a prekonaní tohto ochorenia (digitálny COVID preukaz) s cieľom uľahčiť voľný pohyb v čase pandémie ochorenia COVID-19." Opäť, zase to isté. Prosím vás, študujte nejaké rozhodnutia. Veď tieto vaše testovania nemajú absolútne žiadny význam. Iba ste premorili celé obyvateľstvo a popritom prokuratúra, okresná prokuratúra, radšej nebudem hovoriť, v ktorom meste, lebo, samozrejme, ten prokurátor by mal obtiaže v zamestnaní, ako to už u vás chodí, vydala rozhodnutie, kde si v tom rozhodnutí uplatnila to, že oslovila znalcov v oblasti zdravotníctva, ale nie takých, ktorých... dokonca oslovili aj takých vládnych, ktorí sa pretŕčajú v médiách, strašne múdro rozprávajú, a takíto im nechceli vydať ani znalecký posudok. Tak keď si za tým stoja, tak mali presne napísať, aká je pravda. Boli tam oslovení rôzni znali a všetci tí znalci sa zhodli na tom, že prokuratúra vydala uznesenie, že na základe testu antigénového ani testu PCR nie je možné určiť, či tá osoba konkrétna testovaná bola alebo teda je infikovaná, alebo nie je infikovaná. Je to čisto informatívne. Ak chcete, ja vám to uznesenie môžem kľudne prefotiť, vyčiernim tam nejaké mená, nech sa páči, môžte si to nahliadnuť, sú k tomu aj znalecké posudky. Ale vy máte jedného alebo dvoch univerzálnych ľudí, ktorí vedia všetko, ktorí stačí, že vy im niečo nakážete, a idú o tom rozprávať strašne múdro a popritom možno s touto vecou nemajú nič spoločné, len majú nakázané niečo, čo im treba povedať.
"Navrhovanou novelizáciou sa upravuje možnosť Úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „Úrad“) reflektovať GreenPassy, resp. zaočkovanie, prekonanie ochorenia alebo absolvovanie negatívneho testovania pri tvorbe protipandemických opatrení." Opäť v tomto článku je jasne dané, že nejaký úrad bude rozhodovať o tom, či ľudia niekde môžu ísť, alebo nemôžu ísť, či tam môžu ísť očkovaní, alebo neočkovaní, či tam môže ísť testovaní, netestovaní, aj keď vieme, že testy nám jednoducho nevedia stopercentne ukázať, či človek je nakazený, alebo nie je nakazený. Čiže úradu dávate takúto právomoc, že nejaký morbídny, morbídny Mikas tu ide rozprávať o tom, kto čo môže, kto čo nemôže. Samozrejme, väčšina bude mať výnimky, ktorí budú potrebovať, ale ľudia budú trpieť. Nebudú môcť ísť do reštaurácie, do kaviarne, do kina, na futbal...
A veľmi by ma zaujímalo, ako to bude aj s našimi deťmi. Ako chcete urobiť to, rodičia nebudú chcieť dať testovať svoje deti, nebudú chcieť ich dať očkovať, lebo sami nevedia, čo to môže urobiť dospelým a nieto ešte deťom. Chcete im zakázať, aby chodili do školy? Majú na to ústavné právo. Čiže to je ďalšia z vecí, ktorou chcete dať úradu právomoc na to, aby mohla ľudí týrať, šikanovať a vydávať nejaké nezmyselné opatrenia proti ľuďom, ktorí odmietajú očkovanie.
Špeciálne pri otázke zohľadňovania dobrovoľného zaočkovania sa proti ochoreniu COVID-19 nesmie byť z pohľadu dikcie ústavy prijatá podzákonná právna úprava, napríklad vyhláška úradu, ktorá byť bez jasného, nevágneho a bezrozporného zákonného zmocnenia (...) týchto vo väčšej miere očkovaných obyvateľov alebo pre očkovaných za jemnejších hygienických alebo epidemiologických podmienok ako pri neočkovaných.
Opäť, vyhlášky úradu. Úrad vydá vyhlášku, ktorá je absolútne v rozpore so zákonom. Ústavný súd takúto vyhlášku zruší a vy urobíte to, že na druhý deň si, na druhý, na druhý deň si urobíte nejakú novú vyhlášku, niečo si tam pozmeníte, okej. Zase bude trvať dlho, kým Ústavný súd rozhodne, a keď opäť rozhodne, tak urobíte zase novú vyhlášku a dookola. Ale ako vidíme, tento zákon už nebude musieť, nebude musieť robiť nezákonné vyhlášky, pretože v zákone bude jasné, že čo povie Mikas, to je pravda, a ľudí budete za to šikanovať.
"Čo sa týka potreby okamžitého zásahu zákonodarcu, vláda na tomto mieste uvádza, že si je vedomá skutočnosti, že v prípade aplikácie § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky môže Národná rada uplatniť právomoc uzniesť sa na skrátenom legislatívnom konaní, iba ak objektívne existuje mimoriadna okolnosť a v jej rámci ide o dostatočne odôvodnený prípad ohrozenia základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo hrozbu značných hospodárskych škôd pre štát."
Podmienky a dôvody na skrátené konanie sú také, ako je napísané aj v tomto paragrafe, ale zavádzate teraz tento zákon, keď je všetko zelené, ľudia nie sú nakazení, príde nejaký nový variant. Čiže podľa mňa je dostatočný čas na to, aby sme si k takémuto zákonu sadli, aby to prešlo celým pripomienkovaním, nielen, nielen takto rýchlo. A keď už ide o tie hospodárske škody, však, prosím vás, vaša vláda tu pácha hospodárske škody od minulého roku a pozrime sa, o koľko sme zadlžili alebo ste zadlžili štát, takže, prosím vás, o čom tu vy rozprávate, že aké hospodárske škody. A keď už ide o to, škody na zdraví ste spôsobili takisto vy tým vaším, tým vaším zázračným celoplošným testovaním, kde jednoznačne bolo ukázané, že po celoplošnom testovaní počet nakazených stúpol. Ľudí ste nechali stáť na ulici, čakali tam hockedy dve-tri hodiny možno s ďalšími nakazenými. To bolo v poriadku? Veď si uvedomte, prosím vás, sami porozmýšľajte nad tým, či toto bolo v poriadku. Toto vôbec nebolo v poriadku, ale vy ste nakúpili testy a ide sa testovať.
"Ohrozenie základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo hrozba značných hospodárskych škôd pre štát je potencionálnym následkom mimoriadnej okolnosti, ktorá je podľa presvedčenia vlády potrebné individualizovať. Ohrozenie základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo hrozba značných hospodárskych škôd pre štát je dostatočne odôvodnené vtedy, ak ohrozenie je reálne (atribút reálnosti ohrozenia), priame (atribút bezprostrednosti ohrozenia) a je konkretizovaný spôsob ohrozenia."
Vidíte, konkretizovali ste tu, že možno príde nejaký variant alebo teda už je na ceste, už možno ho niekto doručí, príde, ale veď tu je to jasne napísané: atribút reálnosti ohrozenia, atribút bezprostrednosti ohrozenia a atribút konkrétnosti ohrozenia. Vy ste vymenovali variant, príde, nepríde, ale veď to sú všetko len také domnienky. Veď prečítajte si, prosím vás, údaje zo Štatistického úradu. To sú údaje, ktoré môžme relatívne brať za také dôveryhodné. Koľko bolo tých úmrtí, upozorňujem, koľko bolo tých úmrtí na COVID? Na priamy COVID. Že z dôvodu nakazenia COVID-om umreli. Väčšinou to boli úmrtia, ktoré boli pridružené ochorenia, ktoré mohol ten COVID nejako zvýšiť, ale priamo na COVID bolo v roku 2020 možno toľko úmrtí, ako je, možno to bola desatina úmrtí z ľudí z tých, ktoré zomreli na rôzne nádorové ochorenia. A bola to možno pätina, ktorá zomrela ani, možno ani nie pätina, možno šestina z tých, čo umreli na srdcovocievne ochorenia. Čiže poďme, poďme riešiť aj takéto ochorenia. Nie, teraz je len COVID, ideme riešiť COVID, COVID, COVID a na, popritom sa zabúda na úplne aj preventívne prehliadky, ochorenia srdcovocievneho charakteru, rôzne nádorové ochorenia, na tie sa úplne zabudlo. A veľa, pozor, veľa, to sa môžte hociktorého obvodného lekára opýtať, veľa ľudí umrelo na to, že nedostavilo sa na preventívnu prehliadku alebo zanedbalo liečbu z toho dôvodu, že nemohli sa dostať na vyšetrenie, pretože bez testu, prípadne očkovania alebo nejakých takýchto nezmyselných opatrení sa do nemocnice ani nedostali.
"Vláda je zároveň presvedčená, že v čase pandémie ochorenia COVID-19 a tým súvisiaceho vyhlásenia mimoriadnej situácie (mimoriadna okolnosť) je potrebné prijímať mnohé opatrenia na sanáciu pandémie ochorenia COVID-19 za účelom ochrany života a zdravia obyvateľstva."
To je tá istá pesnička dookola, sa to tam opakuje, ale veď nemáme teraz momentálne ani núdzový stav, čiže tie zákony môžu byť rozsiahlejšie, môžme sa tomu viacej povenovať, viacej času, ale pre vás je to mimoriadna okolnosť. Podľa mňa žiadna mimoriadna okolnosť nie je.
"Jedným z týchto opatrení je využitie možnosti dobrovoľného očkovania proti ochoreniu COVID-19, ktoré štát pre obyvateľstvo zabezpečuje. Čím väčšie percento populácie alebo spoločnosti je zaočkované, tým rýchlejšie spoločnosť dosiahne kolektívnu imunitu voči ochoreniu a tým reálnejšie je pominutie bezprostrednej hrozby pre životy a zdravie obyvateľstva."
Prosím vás, však pozrime sa, keď nemáme tu dáta, nemáme čísla, nemáme výskum, pozrime sa aj do iných štátov, či už Európskej únie, alebo aj iných. Veď pozrime sa, Izrael mal zaočkovaných 90 % ľudí a tá nákaza sa tam aj tak šíri. Tak potom aké je to očkovanie účinné, keď sa zaočkujú, aj tak sa môžu nakaziť? Tak keď je niekto zaočkovaný, tak by sa, tak by sa nakaziť nemal a mohol by fungovať. Však chcete púšťať ľudí očkovaných bez nejakých potvrdení, hej? Alebo teda bude zaočkovaný, môže ísť všade, a neočkovaný tam bude môcť ísť dajme tomu s testom, s rúškom a tak ďalej. Ale veď ten sám očkovaný môže byť nosičom tej nákazy. Tak predsa aký rozdiel môže byť potom medzi očkovanými a neočkovanými, keď aj očkovaný aj dvomi látkami môže byť nosičom ochorenia COVID-19? No, skúste na to potom, prosím vás, reagovať, či to tak možné je, alebo nie je. Lebo ja, čo som sa dočítal, čo som si naštudoval, tak takisto aj očkovaný COVID-19 sa môže nakaziť COVID-19. Môže mať ľahší priebeh, ale takisto môže byť nosičom ochorenia. A keď tento človek príde medzi neočkovaných, tak ich vlastne môže nakaziť tým ochorením. Z logického hľadiska.
"Zároveň je plne legitímne v rámci protipandemických opatrení umožniť plný a nerušený výkon základných práv a slobôd očkovaných obyvateľov. To znamená takpovediac zvýhodniť očkovaných ľudí práve vo vzťahu ku konkrétnym prevádzkam a využívaniu konkrétnych služieb, ktoré sú z pohľadu šírenia nákazy ochorenia COVID-19 epidemiologicky vysoko rizikové."
Čiže títo ľudia, ktorí budú, veď je to tu priamo v zákone. Ľudia, ktorí budú zaočkovaní, budú zvýhodnení proti tým nezaočkovaným. Tak v tomto prípade porušujeme ľudské práva pre tých nezaočkovaných. To už je v poriadku, priatelia? To podľa mňa nie je úplne v poriadku. Treba sa nad tým zamyslieť, ak chceme šíriť nejakú slobodu a solidaritu.
"Zákonodarca vyhodnotil a považuje za racionálne a legitímne, aby ľudia zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 očkovanie, ktoré poskytne alebo teda poskytuje vysokú ochranu zaočkovaných i svojmu okoliu aj proti delta variantu ochorenia COVID-19, disponovali vo vzťahu k ich základným právam a slobodám (po prijatí príslušne dočasnej procesnej právnej úpravy skrz najprv vyhlášky úradu) slobodnejším a bezbariérovejším prístupom k ich výkonu. To znamená viac slobody napríklad pri vstupe a vjazde do prevádzok, keďže riziko ohrozenia životov a zdravia tretích osôb je pri týchto zákazníkoch (osobách) nízka."
Čiže opäť, zaočkovaní – nezaočkovaní. Zaočkovaní bezbariérový vstup, bez kontroly, okej. Zaočkovaní, buď im zakážete vstup, alebo teda budú mať vstup, podmienkou môže byť nejaký test, prípadne nejaký papier, ale zase, ako chcete tú reštauráciu vyselektovať? Medzi očkovaných, neočkovaných? Veď ak budú spolu a tí očkovaní nebudú mať ten test, môžu byť, takisto môžu byť infikovaní a môžu nakaziť tých neočkovaných. Tak ako to chcete potom prerozdeliť? Veď tu jednoznačne popierate všetky ľudské práva a slobody a rozdeľujete ľudí na očkovaných a neočkovaných.
"Novela zákona zároveň umožní okamžitú reakciu zo strany úradu a skrz protipandemické opatrenia dočasné zohľadňovanie GreenPassov v národnej legislatíve sleduje rovnako legitímny cieľ týkajúci sa národného hospodárstva. To je cieľ podpory pandémiou ťažko zasiahnutého sektoru podnikania v službách a v kultúre."
Priatelia, veď prosím vás, nebuďte smiešni! Veď sme videli, pozatvárali ste všetky možné prevádzky a tí podnikatelia nedostali absolútne nejakú, nejakú pomoc. Samozrejme, samozrejme, vyvolení dostali, ktorí mali, samozrejme, nejaké, nejaké väzby na politikov alebo na poslancov z koalície, ale ostatní museli zrušiť svoje živnosti, museli zrušiť svoje prevádzky, ktoré mnohokrát mali niekoľkí niekoľko desiatok rokov. Tak, prosím vás, mali ste si to najprv vyskúšať vtedy ako účinnú podporu, nie teraz to dávať do zákona v zrýchlenom konaní.
"Z uvedených dôvodov má vláda Slovenskej republiky za preukázané, že s cieľom zabezpečenia ochrany základných ľudských práv a slobôd a zamedzeniu vzniku ďalších značných hospodárskych škôd počas pandémie ochorenia COVID-19 je nevyhnutné urýchlené prijatie navrhovaných doplnení v zmysle návrhu zákona."
Vôbec, absolútne tento zákon tu nemá čo hľadať, pretože rozdeľuje ľudí, očkovaných, neočkovaných. Nie sú tam absolútne žiadne dôvody na to, aby to bolo v zrýchlenom konaní alebo teda aby to tu vôbec bolo. Pretože ľudí treba spájať v takýchto situáciách, nie ich rozdeľovať a viesť k tomu, aby sa či už rodinní príslušníci, známi nebavili kvôli tomu, či jeden očkovaný je, alebo očkovaný nie je.
Takže prosím vás, porozmýšľajte nad týmito vecami trošku hlbšie, nielen tak, že čo vám vláda hodí, tak jednoducho za to zahlasujete, pretože to je vládny návrh, ale uvedomte si jednoducho to, že Slováci ohýnali ten chrbát naozaj veľmi dlho a im už došla trpezlivosť. A ja verím, že tých Slovákov bude stále viac a viac, ktorí sa zobudia, otvoria si oči a uvidia, že čo vlastne im spôsobujete a čo ste im aj za posledný rok spôsobili.
Ďakujem.
11:25:49 - 11:27:50 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
44.
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Pán Benčík, ja som vôbec nehovoril o vizáži pána Mikasa, ale o zdravotnom stave. Čiže v prvom rade by sa on sám na seba mal pozrieť, potom niekým odporúčať, ako sa má správať zodpovedne.
Pán Stančík, škoda, že tu nie je, ale ja som hovoril o tom, že aby sme ľudí nedelili na očkovaných a neočkovaných pri nejakých podmienkach vstupu. Pretože ako ste aj vy povedali, aj očkovaný môže byť šíriteľom, len bude mať miernejší priebeh ochorenia. Čiže je úplne jedno, či tam pôjde očkovaný, neočkovaný, lebo priebeh, len bude mať iný priebeh. O tom som hovoril.
Pán Žiak, ja som v tých 50. rokoch nežil, ale verím, že vy keby ste žili v 30. rokoch, tak by ste boli podľa týchto vašich rečí, čo ste tu rozprávali, pravdepodobne sestrička Josefa Mengeleho a pravdepodobne by ste si tie výskumy spoločne užili z viacerých smerov.
Pán Dostál, ja si tie dáta naozaj rád pozriem, keď to budeme mať. Ja si to rád pozriem, zhodnotím, možno máte pravdu, možno pravdu nemáte, ale mali sme dáta z celoplošného testovania a vedeli sme, že celoplošné testovanie spôsobuje premorenie obyvateľstva, a nezakročilo sa voči tomu. Testovalo sa znova, ďalšie kolo, ďalšie kolo, ďalšie kolo, vydávali sa modré papieriky, aj keď dáta boli, že hneď po celoplošnom testovaní počet nakazených stúpol. Čiže asi tak.
Pán Osuský, prosím vás, nepatrí sa naozaj hovoriť o mŕtvych, či už ide o pána poslanca, alebo ide aj o niekoho iného, lebo sám dobre neviete, či to naozaj tak bolo, alebo nebolo, tak prosím vás, takýmto nejakým vyjadreniam by som sa rád vyhol aspoň z vašej strany.
A, pán Čekovský, veď ja som hovoril o tom, že keď aj očkovaní sa môžu nakaziť, tak prečo potom chceme ľudí deliť na očkovaných, neočkovaných. To je celé.
12:18:56 - 12:20:27 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
72.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blaha, dobre ste to povedali, aj keď my sa v niektorých veciach určite nezhodneme, ale čo sa týka tohto zákona, tak jednoznačne v našom klube v tom máme úplne jasno. A treba si povedať, že tá diskriminácia je už teraz. Pretože hovorí sa o tom, že očkovanie je dobrovoľné. Ale skúste sa opýtať bacharov, policajtov, vojakov, hasičov, že prečo sa dali zaočkovať. A ako prvé vám povedia, pretože sa museli dať zaočkovať. Pretože keby sa zaočkovať nedali, tak by prišla represia zo strany štátu a títo zamestnanci by boli zjavne, by boli znevýhodnení. Čiže tak už teraz dochádza k obmedzovaniu ľudských práv, pretože zamestnávateľ aj iný, nielen štátny, ktorý by, ktorému by zamestnanec odmietol očkovanie, tak by následne tohto zamestnanca nejakým spôsobom prepustil. A v žiadnom prípade by mu nedal potvrdenie o tom, že prepustil ho z dôvodu toho, že zamestnanec sa nedal zaočkovať. Ale prepustil by ho z nejakých úplne iných dôvodov. Čiže netreba si tu teraz vravieť, že očkovanie je dobrovoľné, pretože dobrovoľné už nie je ani teraz a dobrovoľné už maximálne nebude po tom, keď parlament schváli tento predkladaný zákon.
12:43:03 - 12:44:20 Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou) Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
84.
Ďakujem za slovo. Tak, Rasťo, dobre si povedal, že je to iba experiment, lebo ten experiment vlastne stále prebieha na tých ľuďoch, ktorí sa zaočkujú, a tie dáta potom následne budú hodnotiť a tak ďalej. Ale zaujímavé najviac na tom je, že v tomto experimente najlepšie dvaja veľmi seriózni ľudia ako Mikas a Krčméry, vlastne oni o tom očkovaní vedia viacej, lebo sú odborníci, ako sám výrobca. Výrobca, ktorý povedal, že nevie, čo to spôsobí do budúcnosti, tak oni povedia, že to je úplne v poriadku. Tak oni lepšie, oni vedia lepšie ako sám výrobca, to je mimoriadne zaujímavé.
A ďalšia vec, veď tá korona, prosím vás, veď to je už horšie ako teleshoping. Ráno si zapne niekto televízor cez tieto mienkotvorné médiá a hneď ako prvé je korona, mŕtvi, očkovanie, dookola, dookola. V celodenných správach to ide, večer to ide v správach, veď vy ste úplne tých ľudí týmto, touto reklamou na koronu, na COVID a na očkovanie, tak v týchto ľuďoch ste vzbudili to, že v tom začínajú mať čím ďalej, tým väčší odpor.
Ďakujem pekne.

Deň v parlamente

<- ->